Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Karel Steinmetz

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
místnost, podlaží, budova: SA 511, budova SA
funkce:vedoucí výzkumného centra
obor činnosti:hudební teorie a pedagogika (se zaměřením na dějiny české hudby a hudební regionalistiku)
katedra / středisko (fakulta): Centrum studií regionální hudební kultury (Pedagogická fakulta)
Katedra hudební výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2530
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Steinmetz, K. Karel Boženek - opavský muzikolog a muzeolog, zakladatel Hudebněhistorického oddělení Slezského zemského muzea. Musicologica Brunensia. 2019, 55(1), s. 115-121. ISSN 1212-0391.
Boženek, K., Steinmetz, K. a Mazurek, J. Hudba v rakouském / českém Slezsku v minulosti i přítomnosti: Muzikologické studie II. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2018. 160 s. ISBN 978-80-7599-030-3.
Steinmetz, K. Ke konstituování hudební regionalistiky jako legitimní dílčí muzikologické disciplíny. Musicologica Brunensia. 2018, roč. 2018, 53(1), s. 105-110. ISSN 1212-0391.
Steinmetz, K. Jan Šoupal - Vachův nástupce v čele Pěveckého sdružení moravských učitelů: K 125. výročí narození významného sbormistra. Opus musicum - hudební revue. 2017, roč. 49/2017, s. 6-13. ISSN 0862-8505.
Steinmetz, K. Katedra hudební výchovy PdF OU: heslo v Českém hudební slovníku osob a institucí, in:http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=1004413. 2017.
Steinmetz, K. Tři jubilující ostravští "nestoři" hudební pedagogiky a historie Vladimír Gregor, Luděk Zenkl a Ivan Měrka. In: Janáčkiana 2016: Janáčkiana 2016. Sborník z 33. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2016 2016-06-02 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. s. 113-123. ISBN 978-80-7464-920-2.
Steinmetz, K. Sbormistr a hudební pedagog Jan Šoupal. In: Jindřiška Bártová a kol.. Osobnosti Hudební fakulty JAMU II. 1. vyd.

Všechny publikace

Steinmetz, K. a Kozel, D. Janáčkiana 2018: Sborník z 34. ročníku ostravské muzikologické konference. 2019.
Steinmetz, K. Karel Boženek - opavský muzikolog a muzeolog, zakladatel Hudebněhistorického oddělení Slezského zemského muzea. Musicologica Brunensia. 2019, 55(1), s. 115-121. ISSN 1212-0391.
Steinmetz, K. Milan Báchorek (1939) - skladatel, pedagog, popularizáror a organizáter ostravské hudební kultury.. 2019.
Steinmetz, K. Dřízga, Eduard. In: L. Dokoupil, R. Daněk, A. Zářický. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Supplementum 4. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. s. 46-47. ISBN 978-80-7599-003-7.
Boženek, K., Steinmetz, K. a Mazurek, J. Hudba v rakouském / českém Slezsku v minulosti i přítomnosti: Muzikologické studie II. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2018. 160 s. ISBN 978-80-7599-030-3.
Steinmetz, K., Kozel, D. a Kusák, J. Janáčkiana 2018: Uspořádání mezinárodní muzikologické konference, 31. 5. - 1. 6. 2018, Ostrava. Ostrava, Česká republika. 2018.
Steinmetz, K. Ke konstituování hudební regionalistiky jako legitimní dílčí muzikologické disciplíny. Musicologica Brunensia. 2018, roč. 2018, 53(1), s. 105-110. ISSN 1212-0391.
Steinmetz, K. Singer, Jiří (George). In: L. Dokoupil, R, Daněk, A. Zářický. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Supplementum 4. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. s. 161-161. ISBN 978-80-7599-003-ý.
Steinmetz, K. Šuláková, Jarmila. In: L. Dokoupil, R. Daněk, A. Zářický. Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Supplementum 4. 1. vyd. Ostrava: Ostravská unverzita, 2018. s. 173-174. ISBN 978-80-7599-003-7.
Steinmetz, K. Valter Vítek (1935) - ostravský klarinetista a hudební pedagog. 2018.
Steinmetz, K. 34. ročník ostravské muzikologické konference Janáčkiana 2018. Muzikolofické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu. 2018, 7(2), s. 90-90. ISSN 1805-3866.
Steinmetz, K. Jan Hališka (*1942) ostravský umělec, hudební pedagog a organizátor hudebního života. 2017.
Steinmetz, K. Jan Šoupal - Vachův nástupce v čele Pěveckého sdružení moravských učitelů: K 125. výročí narození významného sbormistra. Opus musicum - hudební revue. 2017, roč. 49/2017, s. 6-13. ISSN 0862-8505.
Steinmetz, K. a Kozel, D. Janáčkiana 2016: sborník z 33. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana, konané v Ostravě ve dnech 2. a 3. června 2016. 2017.
Steinmetz, K. K dějinám vysokého školství hudebního na Moravě. Muzikologické fórum, časopis České společnosti pro hudební vědu. 2017, roč. 6/2017, s. 149-154. ISSN 1805-3866.
Steinmetz, K. Katedra hudební výchovy PdF OU: heslo v Českém hudební slovníku osob a institucí, in:http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=1004413. 2017.
Steinmetz, K. Lenka Přibylová: Zdeněk Zahradník - tajemství symbiózy hudby a slova. Muzikologické fórum - časopis České společnosti pro hudební vědu. 2017, roč. 6/2017, s. 191-191. ISSN 1805-3866.
Steinmetz, K. Tři jubilující ostravští "nestoři" hudební pedagogiky a historie Vladimír Gregor, Luděk Zenkl a Ivan Měrka. In: Janáčkiana 2016: Janáčkiana 2016. Sborník z 33. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2016 2016-06-02 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. s. 113-123. ISBN 978-80-7464-920-2.
Steinmetz, K. Věra Šustíková: Nová vlna koncertního melodramu (rec). Muzikologické fórum - časopis České společnosti pro hudební vědu. 2017, roč. 6/2017, s. 188-189. ISSN 1805-3866.
Steinmetz, K. Daniel, Ladislav. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Supplementum 3 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 33-34. ISBN 978-80-7464-844-1.
Steinmetz, K. Duchoslav, Zdeněk. In: Biografická slovník Slezska a severní Moravy, Supplementum 3 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 34-35. ISBN 978-80-7464-844-1.
Steinmetz, K. Fukačův přínos ke konstituování hudební regionalistky jako legitimní dílčí muzikologické disciplíny. In: Jiří Fukač inspirující. Brno: Ústav hudební vědy FF Masarykovy univerzity. 2016.
Steinmetz, K. Hudební kultura ostravských Němců v období 1. československé republiky. Muzikologické fórum. 2016, roč. 5., s. 37-44. ISSN 1805-3866.
Steinmetz, K. Jan Vičar a kol. Hudba v Olomouci (1945-2013. Muzikologické fórum. 2016, roč. 5, s. 255-255.
Steinmetz, K. a Kozel, D. Janáčkiana 2016. Problematika retuší, rekonstrukcí a režijních výkladů Janáčkových děl. Historie a současnost hudební pedagogiky. Osobnosti - instituce - trendy [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Steinmetz, K. a Juřica, M. Juřica, Leon. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Supplementum 3 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 74-75. ISBN 978-80-7464-844-1.
Steinmetz, K. Kultura muzyczna w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego i w Ostrawie. Od początku XX wieku do współczesności. In: Kultura i sztuka Śląska Cieszyńskiego na przestrzeni wieków. 1. vyd. Cieszyn: Powiat Cieszyn, 2016. s. 481-490. 8. ISBN 978-83-926929-1-1.
Steinmetz, K. Odešel čestný člen ČSHV prof. PhDr. Jiří Vysloužil, DrSc.. Muzikologické fórum. 2016, roč. 5., s. 272-273. ISSN 1805-3866.
Mazurek, J. a Steinmetz, K. Pivovarský, Lumír. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Supplementum 3 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 122-124. ISBN 978-80-7464-844-1.
Steinmetz, K. Potřebuje Ostrava vysoké hudební školství? Ano. In: OU! 25 let . Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 51-53. ISBN 978-80-7464-846-5.
Steinmetz, K. Tři jubilující ostravští "nestoři" hudební pedagogiky a historie. In: Janáčkiana 2016. Ostrava: Ostravská univerzita. 2016.
Mazurek, J. a Steinmetz, K. Tučapský, Antonín. In: Biografická slovník Slezska a severní Moravy . Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 173-175. ISBN 978-80-7464-844-1.
Steinmetz, K. Vzájemné vlivy české a polské hudební kultury v regionu rakouského/českého Slezska. In: Śladami Polaków na czesiám/austriackim Ślasku/Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku: Śladami Polaków na czesiám/austriackim Ślasku/Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku 2015-10-22 Petrovice u Karviné. Cestochowa: Fundacja "Silva Rerum Polonarum", 2016. s. 133-141. ISBN 978-83-945669-0-6.
Steinmetz, K. Zogata, Pavel. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Supplementum 3 . Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 195-195. ISBN 978-80-7464-844-1.
Steinmetz, K. Four Chapters from the History of Orchestra in Ostrava - Today´s Janáček Philharmonic Ostrava. In: Sixty Years of the Janáček Philharmonic Ostrava. Documentation on Its Past and the Philharmonic Now and in the Future. 1. vyd. Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, 2015. s. 19-49. ISBN 978-80-260-7753-4.
Steinmetz, K. Hudební kultura ostravských Němců v období 1. Republiky Československé. In: Mezinárodní Výroční konference 2015. Praha: %Ceská společnost pro hudební vědu. 2015.
Steinmetz, K. a Kozel, D. Janáčkiana 2014. Sborník z 32. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana, konané v Ostravě ve dnech 29.-30. května 2014. 2015.
Steinmetz, K. a Mazurek, J. Janáčkovské festivaly na Moravě - Janáček Festivals in Moravia: Katalog festivalu. In: Janáčkův máj - 40. ročník mezinárodního hudebního festivalu. Ostrava: Janáčkův máj, o.p.s., 2015. Janáčkův máj, o.p.s., 2015. s. 14-25.
Steinmetz, K. Muzikologické studie. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2015. 198 s. ISBN 978-80-7464-767-3.
Steinmetz, K. Počátky symfonických koncertů v Ostravě (1890 - 1945). In: Janáčkiana - sborník z 32. ročníku mezinárodní muzikologické konference konané v Ostravě ve dnech 29. - 30. května 2014. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2015. Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2015. s. 203-208. ISBN 978-80-7464-709-3.
Steinmetz, K. Some Facts from Prehistory - the Beginnings of Symphonic Concerts in Ostrava (1890 - 1954). In: Sixty Years of the Janáček Philharmonic Ostrava. Documentation on Its Past and the Philharmonic Now and in the Future. 1. vyd. Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, 2015. s. 9-18. ISBN 978-80-260-7753-4.
Steinmetz, K. Vlivy Helfertových žáků na poválečnou ostravskou hudební vědu. Musicologica brunensia. 2015, roč. 50, s. 101-109. ISSN 1212-0391.
Steinmetz, K. Vzájemné vlivy české a polské hudební kultury v regionu českého Slezska. In: Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku. Petrovice u Karviné: Filozofická fakulta OU a Ministerstvo kultury a národního dědictví Polské republiky. 2015.
Steinmetz, K. 60 let Janáčkovy filharmonie Ostrava: K jubileu ostravského orchestru. Muzikologické fórum. 2015, roč. 4, s. 43-52. ISSN 1805-3866.
Steinmetz, K. Čtyři kapitoly z historie ostravského orchestru - dnešní Janáčkovy filharmonie Ostrava. In: Nehrajeme kratce, hrajeme už 60 let. Dokumentace k minulosti, současnost a budoucnost Janáčkovy filharmonie Ostrava. 1. vyd. Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, 2014. s. 21-49. ISBN 978-80-260-6452-7.
Mazurek, J. a Steinmetz, K. Die Ostrauer Jahre des deutschen Komponisten, Chormeisters, Dirigenten und Musikpädagogen Arthur Eduard Theophil Könnemann (1886-1931). In: In Zwischen Brücken und Gräben. Deutsch-tschechische Musikbezihungen in der ČSR der Zwischenkriegszeit. Praha - Regensburg: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. - Sudetendeutsches Musikinstitut Regensburg, 2014. Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. - Sudetendeutsches Musikinstitut Regensburg, 2014. s. 291-300. ISBN 978-80-87112-89-2.
Steinmetz, K. Dvě stě let české hudby na Moravě. 2014.
Steinmetz, K. Jakých bude dalších 60 let Janáčkovy filharmonie Ostrava. In: Mezinárodní výroční konference České společnosti pro hudební vědu. Praha - České muzeum hudby: Česká společnost pro hudební vědu. 2014.
Steinmetz, K. Jan Vičar: Široko daleko. Folklorní triptych pro smíšený sbor na české, moravské a slezské texty: Ukázka z připravované publikace Hudba v Olomouci po roce 1945. In: Hudební kultura ostravského a olomouckého regionu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta, 2014. Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta, 2014. s. 27-36. ISBN 978-80-244-4090-3.
Kozel, D., Steinmetz, K. a Ševčíková, V. Janáčkiana 2014 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Steinmetz, K. Jaroslav Vogel (1894 - 1970), interpret hudebního prostoru. 2014.
Steinmetz, K. k pojmům "hudební regionalistika" a "hudební kultura v regionech či lokalitách": (zvláště s přihlédnutím k hudební kultuře v Ostravě). In: Hudební kultura ostravského a olomouckého regionu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta, 2014. Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta, 2014. s. 7-13. ISBN 978-80-244-4090-3.
Steinmetz, K. Leoš Janáček a Janáčkova filharmonie. In: Přednášky v Klubu Filharmonie Plus. Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava. 2014.
Steinmetz, K. Opava hudební. Kapitoly z dějin hudební kultury města a slezského regionu. 2014.
Steinmetz, K., Mazurek, J., Kusák, J. a OLŠAROVÁ, P. Ostrava hudební: Vývoj hudební kultury jednoho města v posledních 160 letech. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2014. 368 s. ISBN 978-80-7464-664-5.
Steinmetz, K. Ostravská léta německého skladatele, sbormistra, dirigenta a hudebního pedagoga Antona Aicha (1913-1945). Musicologica brunensia. 2014, č. 49, s. 19-27. ISSN 1212-0391.
Mazurek, J. a Steinmetz, K. Ostravská léta německého skladatele, sbormistra, dirigenta a hudebního pedagoga Arthura Eduarda Theophila Koennemanna (1886-1931). In: Mosta a propasti.Česko-německé hudební vztahy v meziválečném Československu. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. - Sudetendeutsches Musikinstitut Regensburg, 2014. Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. - Sudetendeutsches Musikinstitut Regensburg, 2014. s. 257-266. ISBN 978-80-87112-89-2.
Steinmetz, K. Počátky symfonických koncertů v Ostravě (1890 - 1945). Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy. 2014, roč. 5, s. 68-76. ISSN 1803-7550.
Steinmetz, K. Symfonické koncerty v Ostravě za 1.republiky a nyní. In: Paralela meziválečné hudby a hudby v současnosti. Ostrava: Knihovna města Ostravy. 2014.
Steinmetz, K. Široko daleko Jana Vičara. In: Hudba v Olomouci 1945-2013. 1. vyd. Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta, 2014. s. 558-563. ISBN 978-80-244-3629-6.
Steinmetz, K. Široko daleko Jana Vičara. In: Hudba v Olomouci 1945 - 2013. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta, 2014. s. 558-563. ISBN 978-80-244-3629-6.
Steinmetz, K. Trocha prehistorie - počátky symfonických koncertů v Ostravě (1890-1954). In: Nehrajeme kratce, hrajeme už 60 let. Dokumentace k minulosti, současnost a budoucnost Janáčkovy filharmonie Ostrava. 1. vyd. Ostrava: Janáčkova filharmonie Ostrava, 2014. s. 9-17. ISBN 978-80-260-6452-7.
Steinmetz, K. Vlivy Helfertových žáků na poválečnou ostravskou hudební vědu. In: Mýtus a skutečnost české hudební vědy - 49. mezinárodní hudebněvědné kolokvium. Brno: Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2014.
Steinmetz, K. Výzkum hudebních preferencí vysokoškolské mládeže ve vybraných státech světa, ve státech Evropské unie a v České republice. 2014.
Steinmetz, K. Analýza Vičarova folklorního triptychu Široko, daleko. Ukázka z připravované publikace Hudba v Olomouci po roce 1945. In: Hudební kultura ostravského a olomouckého regionu. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta. 2013.
Steinmetz, K. Dejmek, Zdeněk. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Supplementum 2 . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, 2013. s. 38-38. ISBN 978=80=7464-459-7.
Steinmetz, K. František Jílek a Ostrava. In: František Jílek (1913 - 1993). Osobnost dirigenta. Brno, HF JAMU: Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. 2013.
OLŠAROVÁ, P., Steinmetz, K. a Sabová, K. Hudební kultura ostravského a olomouckého regionu [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Mazurek, J., Steinmetz, K. a Boženek, K. HURNÍK, Ilja. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta, 2013. s. 62-64. ISBN 978-80-7464-459-7.
Steinmetz, K. JÍLEK, František. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, 2013. s. 64-65. ISBN 978-80-7368-733-2.
Steinmetz, K. K pojmům "hudební regionalistika" a "hudební kultura" v regionech či lokalitách. Muzikologické fórum. 2013, roč. 2, s. 85-94. ISSN 1805-3866.
Steinmetz, K. K pojmům "hudební regionalistka" a "hudební kultura" v regionech či lokalitách?. In: Hudební kultura ostravského a olomouckého regionu. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta. 2013.
Steinmetz, K., Mazurek, J. a Kubešová, H. Kapitoly z historie německé hudební kultury v Ostravě 1860-1945: Osobnosti, instituce, reflexe. 1. vyd. Ostrava: Ostrvská univerzita - Pedagogická fakulta, 2013. 139 s. ISBN 978-80-7464-397-2.
Steinmetz, K. Mé zkušenosti s monografiemi o současných skladatelích. In: 12. dni Tadáša Salvu. Ružomberok: VERBUN - vydavateĺstvo Katolickej univerzity v Ružomberku, 2013. VERBUN - vydavateĺstvo Katolickej univerzity v Ružomberku, 2013. s. 67-5. ISBN 978-80-8084-999-3.
Steinmetz, K. Několik poznámek k problematice monografií o současných českých skladatelích. In: K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla. Praha: Etnologický ústav AVČR, v.v.i., 2013. Etnologický ústav AVČR, v.v.i., 2013. s. 139-144. ISBN 978-80-87112-73-1.
Steinmetz, K. Porotce soutěže České společnosti pro hudební vědu. 2013.
Steinmetz, K. Skladatel Jan Vičar a analýza jeho folklorního triptychu pro smíšený sbor na české, moravské a slezské lidové texty Široko daleko. Musicologica Brunensia. 2013, č. 48, s. 131-142. ISSN 1212-0391.
Steinmetz, K. Široko daleko Jana Vičara. In: Dějiny hudby v Olomouci 1945-2012. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. s. 42-47.
Steinmetz, K. ŠKAROHLÍD, Petr. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Supplementum č. 2. 1. vyd. Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, 2013. s. 144-144. ISBN 978-80-7464-459-7.
Steinmetz, K. ŠTÝVAR, Václav. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské asociální dějiny, 2013. s. 147-148. Supplementum č. 2. ISBN 978-80-7368-459-7.
Steinmetz, K. Za profesorem dr. Luďkem Zenklem, CSc. (1926-2012). Živá hudba, časopis pro studium hudby a tance. 2013, č. 4, s. 204-205. ISSN 0514-7735.
Steinmetz, K. 31 slovníkových hesel. In: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a sevorovýchodní Moravy. 2. vyd. Ostrava: Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, 2013. ISBN 978-80-7464-385-9.
Steinmetz, K. a Koptová, M. Badatelský projekt "Němečtí skladatelé Arthur Koennemann a Anton Aich": Příspěvek k poznání ostravské česko-německé hudební kultury. Acta Universitatis Palackianae. Musicologica Olomucensia. 2012, č. 16, s. 137-141. ISSN 1212-1193.
Steinmetz, K. a Koptová, M. Badatelský projekt "Němečtí skladatelé Arthur Koennemann a Anton Aich".: Příspěvek k poznání ostravské česko-německé hudební kultury. In: Čedsko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti. Ústí nad Labem: PF UJEP v Ústí nad Labem, 2012. PF UJEP v Ústí nad Labem, 2012. s. 43-49. ISBN 978-80-7414-557-5.
Steinmetz, K. a Koptová, M. Badatelský projekt ?Němečtí skladatelé Arthur Könnemann a Anton Aich. In: Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti. Ústí nad Labem: UJEP. 2012.
OLŠAROVÁ, P., Steinmetz, K., SABOVÁ, K. a Kozel, D. Janáčkiana 2012: Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy [Konference]. Ostrava, Čínská lidová republika. 2012.
Steinmetz, K. a Steinmetz, K. K metodologii muzikologie a její dílčí disciplíny hudební regionalistice. In: Metodologické otázky interdisciplinárního výzkumu v hudbě a vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2012. s. 69-83. ISBN 978-80-244-3189-5.
Steinmetz, K. K pojmu "hudební regionalistika" i k vymezení hudebního regionu obecně a pak konkrétně k problematice ostravské hudební kultury. In: Hudební regionalistika - výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2012. Praha: Česká společnost pro hudební vědu. 2012.
Steinmetz, K. Mé zkušenosti s monografiemi o současných skladatelích. In: 12. Dní Tadeáša Salvu. Kúpele Lúčky u Ružomberku: Katolická univerzita Ružomberok. 2012.
Steinmetz, K. Ostravští hudební pedagogové jubilující: (doc. V. Gregor, prof. L. Zenkl, prof. L. Pivovatský, prof. J. Mazurek). In: Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy - Janáčkiana 2012. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2012. Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2012. s. 155-161. ISBN 978-80-7464-169-5.
Steinmetz, K., Kozel, D., Mazurek, J., BÁTOR, M., Lachmanová, P., OLŠAROVÁ, P., SABOVÁ, K., SCHMUCKEROVÁ, S., SCHWARZ, J. a Vondráčková, J. Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy. 2012.
Steinmetz, K. Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy - Janáčkiana 2012. 2012.
Steinmetz, K., Ševčíková, V., Mazurek, J., MANOVÁ, I., OLŠAROVÁ, P., SABOVÁ, K., SCHMUCKEROVÁ, S., SCHWARZ, J., VYORALOVÁ, M., Zenkl, L. a Bátor, M. Hudební teorie a pedagogika na Ostravské univerzitě (1995 - 2011). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2011. 105 s. ISBN 978-80-7368-983-4.
Steinmetz, K. Hudební teorie a pedagogika na Ostravské univerzitě 1995-2011. 2011.
Steinmetz, K. Ivo.Stolařík. Portrét vědce, publicisty a člověka (1923-2010). Historica, revue pro historii a příbuzné vědy. 2011, roč. 2, č. 1, s. 67-73. ISSN 1803-7550.
Steinmetz, K. Letošní jubilea dvou ostravských muzikologů a hudebních pedagogů. Živá hudba, časopis pro studium hudby a tance. 2011, roč. 2, s. 146-150. ISSN 0514-7735.
Steinmetz, K. a Mazurek, J. Ostrauer Jahre des deutschen Komponisten, Chormeisters und Musikpädagogen Arthur Edvard Theophil Könnemann (1886-1931). In: "Mosty a propasti - česko-německé hudební vztahy v meziválečném. Praha, Etnologický ústav AV ČR: Kabinet hudební historie Etnologického ústavu. 2011.
Steinmetz, K. Ostravské hudebněvědné konference. In: Hudební teorie a pedagogika na Ostravské univerzitě 1995-2011. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2011. s. 22-28. monografie. ISBN 978-80-7368-983-4.
Steinmetz, K. Schindler, Antonín. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Suplementum č. 1. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. s. 168-168. ISBN 978-80-7368-638-3.
Steinmetz, K. Stolařík, Ivo. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy, Suplementum č. 1. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 173-174. ISBN 978-80-7368-638-3.
Steinmetz, K. Štika, Jaroslav. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Suplementum č. 1. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 178-179. ISBN 978-80-7368-638-3.
Steinmetz, K. Tři jubilea ostravských muzikologů a hudebních pedagogů: Vladimír Gregor, Luděk Zenkl, Jan Mazurek. Historica, revue pro historii a příbuzné obory. 2011, roč. 2, č. 2, s. 191-198. ISSN 1803-7550.
Steinmetz, K. Typy monografií podle předmětu (skladatel, interpret, muzikolog, lokalita). In: K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.. 2011.
Steinmetz, K. Analýzy vybraných děl ostravských skladatelů. In: Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 193-245. ISBN 978-80-7368-776-2.
Steinmetz, K. Hudba v období tzv. normalizace (1969-1989). In: Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 125-157. ISBN 978-80-7368-776-2.
Steinmetz, K. a Mazurek, J. Hudební kultura v Ostravě od konce 19. století do současnosti. Acta humanica. 2010, roč. 1, č. 1., s. 81-88. ISSN 1336-5126.
Steinmetz, K. Janáčkiana 2010 - Moravsko-slovenské folklorní inspirace v české a slovenské hudbě. 2010.
Steinmetz, K. Lenka Přibylová: Paul Hindemith a české země (rec).. 2010.
Mazurek, J., Steinmetz, K., Kusák, J., Zedníčková, Š. a Neuwirthová, A. Musical culture in Ostrava from the 19th century to the present. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. 2010, s. 268-288. ISSN 1802-6540.
Mazurek, J., Steinmetz, K., Kusák, J., Zedníčková, Š., Báchorek, M., Navrátil, M., Adámková Heidrová, H. a Neuwirthová, A. Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. 298 s. ISBN 978-80-7368-776-2.
Steinmetz, K. Úvod. In: Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 17-22. ISBN 978-80-7368-776-2.
Steinmetz, K. Vztah hudby a slova v opeře Šárka Z. Fibicha a L. Janáčka. In: Zdeněk Fibich, středoevropský skladatel konce 19. století. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2010.
Steinmetz, K. a Mazurek, J. Závěr. In: Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 247-250. ISBN 978-80-7368-776-2.
Steinmetz, K. Hudební kultura v Olomouci v období od podzimu 1938 do května 1945. Mezinárodní webový sborníki hudební výchovy. 2009, roč. 2009, č. 2009, č. 2, s. 317-328. ISSN 1802-6540.
Steinmetz, K. Hudební kultura 1918-1938. In: Dějiny Olomouce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. s. 190-196. 2. ISBN 978-80-244-2370-8.
Steinmetz, K. Hudební kultura 1938-1945. In: Dějiny Olomouce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. s. 262-266. 2. ISBN 978-80-244-2370-8.
Steinmetz, K. Hudební kultura 1945-1960. In: Dějiny Olomouce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. s. 355-360. ISBN 978-80-244-2370-8.
Steinmetz, K. Hudební kultura 1960 - 1989. In: Dějiny Olomouce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. s. 421-430. 2. ISBN 978-80-244-2370-8.
Steinmetz, K. Hudební kultura 1989-dosud. In: Dějiny Olomouce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009. s. 481-484. 2. ISBN 978-80-244-2370-8.
Mazurek, J., Steinmetz, K., Kusák, J., Zedníčková, Š. a Neuwirthová, A. Musical culture in Ostrava from the 19th century to the present. In: 6. webová konference hudební výchovy. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2009.
Steinmetz, K. Od vlastivědy k vlastní vědě: O historii a současnosti hudebně regionalistického bádání, zvl. na Moravě a ve Slezsku. Musicologica Brunensia. 2009, roč. 44, č. 1, s. 181-190. ISSN 1212-0391.
Steinmetz, K. Pečman, Rudolf. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy. 1. vyd. s. 49-51. Nová řada 12 (24). ISBN 978-80-7368-704-5.
Steinmetz, K. Regionální problematika v díle ostravského hudebního historika a pedagoga Jana Mazurka. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. 2009, roč. 2009, č. 1, s. 464-477. ISSN 1802-6540.
Steinmetz, K. Janáčkiana 2008 - Leoš Janáček světový a regionální. 2008.
Steinmetz, K. Janáčkiana 2008 - Leoš Janáček světový a regionální: webová konference květen - červen 2008 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Steinmetz, K. Ladislav Daniel a jeho hudebněvýchovné projekty. In: Inovace v hudební pedagogice a výchově. K poctě Lea Kestenberga. Olomouc: Solen Press, 2008. Solen Press, 2008. s. 116-118. ISBN 978-80-903776-2.
Steinmetz, K. Miloš Konvalinka - portrét dirigenta, skladatele a rozhlasového pracovníka. In: Hudba v Olomouci a na střední Moravě. In memoriam Vladimír Hudec. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 187-197. ISBN 978-80-244-1763-9.
Kusák, J., Mazurek, J., Neuwirthová, A., Steinmetz, K. a Zedníčková, Š. Ostravský hudební život po roce 1945. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2008. 156 s. ISBN 978-80-7368-575-1.
Steinmetz, K. Hudební folkloristika v hudebněpedagogickém kontextu: Pavel Klapil a jeho přínos pro hudební folkloristiku a pedagogiku. In: Kontexty hudební pedagogiky I. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2007. Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2007. s. 117-121. ISBN 978-80-7290-354-2.
Steinmetz, K. Hudební folkloristika v hudebněpedagogickém kontextu: Pavel Klapil a jeho přínos pro hudební folkloristiku. In: Kontexty hudební pedagogiky I. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2007. s. 117-121. ISBN 978-80-7290-354-2.
Steinmetz, K. K Blažkovu pojetí dvojsměrné alterace. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Musicologica Brunensia 55, H41. Brno: Masarykova univerzita, 2007. Masarykova univerzita, 2007. s. 187-192. ISBN 80-210-4270-4.
Steinmetz, K. Miloš Štědroň at 65. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Musicologica Brunensia 55, H41,. Brno: Masarykova univerzita, 2007. Masarykova univerzita, 2007. s. 7-9. ISBN 80-210-4270-4.
Steinmetz, K. Miloš Štědroň pětašedesátiletý. 2007, roč. 4, č. 1, s. 1-3. ISSN 1214-5955.
Steinmetz, K. Několik poznámek k enharmonickým záměnám v kritickém vydání Janáčkových Hradčanských písniček. In: AUPO - Musicologica olomucensia IX. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 193-199. ISBN 978-80-244-1716-5.
Steinmetz, K. Ostravské muzikologické konference Janáčkiana (1977 - 2006). In: Janáčkův máj - moravský hudební klenot. 1. vyd. Ostrava: Image studio, 2007. s. 186-191. Image studio. ISBN 978-80-903-902-0-1.
Mazurek, J., Adámková, H., Kusák, J. a Steinmetz, K. Ostravský hudební život do roku 1945. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2007. Repronis. 96 s. ISBN 978-90-7329-164-8.
Steinmetz, K. První ročníky Janáčkova máje. In: Janáčkův máj - moravský hudební klenot. 1. vyd. Ostrava: Image studio, 2007. s. 20-25. Image studio. ISBN 978-80-903-902-0-1.
Steinmetz, K. Výběrová bibliografie prací Miloše Štědroně. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Musicologica Brunensia 55, H41. Brno: Masarykova univerzita, 2007. Masarykova univerzita, 2007. s. 11-20. ISBN 80-210-4270-4.
Steinmetz, K. Analytické sondy do průběhu artikulace času vybraných úseků Janáčkovy hudby. In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006. Masarykova univerzita v Brně, 2006. s. 253-266. ISBN 80-210-3965-5.
Steinmetz, K. AUPO - Hudební věda a výchova 10 - Musica VIII. 2006.
Steinmetz, K. Hat sich Zdeněk Blažek in einem Irrtum befunden? Einige Bemerkungen zum theoretischen Erfassen der Doppelalteration. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Musicologica Olomucensia VIII.. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 61-67. ISBN 80-244-1378-7.
Steinmetz, K. Hudebně pedagogické invence Ivana Poledňáka. In: Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21. století. Sborník z 28. muzikologické konference Janáčkiana. Praha: Divadelní ústav, 2006. Divadelní ústav, 2006. s. 128-131. ISBN 80-7008-202-X.
Steinmetz, K. Ivan Poledňák: Hudebně pedagogické invence. Praha 2005 (rec.). Acta musicologica. 2006, roč. 3, ISSN 1214-5955.
Steinmetz, K. Ivan Poledňák: Hudebně pedagogické invence (rec.). Opus musicum - hudební revue. 2006, roč. 38, s. 65-67. ISSN 00862-8505.
Steinmetz, K., Mazurek, J. a Boženek, K. Ivo Stolařík. Osobnost hudebního Ostravska. 1. vyd. Ostrava: Montanex, a.s., 2006. 88 s. ISBN 80-7223-224-5.
Steinmetz, K. Jaroslav Smolka: Zdeněk Blažek a dvojsměrná alterace (rec.). Acta Musicologica. 2006, roč. 3, č. 1., ISSN 1214-5955.
Steinmetz, K. Jaroslav Volek jako hudební teoretik. 2006.
Steinmetz, K. Milý příteli. Komentovaná kritická edice dopisů Bohuslava Martinů Zdeňku Zouharovi. 2006.
Steinmetz, K. Poznámky k výuce hudebního managementu. In: Pracovní seminář Mediálne a komunikačné integrácie hudby. Trenčianské Teplice: Pedagogická fakulta Nitra. 2006.
Steinmetz, K. Soupis rigorózních a doktorských prací obhájených na KHV UP v letech 2000-2006 a habilitačních prací členů katedry od roku 2005. In: AUPO - Hudební věda a výchova 10 - Musica VIII. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 173-175. ISBN 80-244-1508-9.
Steinmetz, K. Vít Zouhar: Hudební postmoderna? Německá debata na konci 20. století (rec.). In: AUPO . Musica VIII - Hudební věda a výchova 10. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 179-180. ISBN 80-244-1508-9.
Steinmetz, K. Vliv Janáčkovy hudby na tvorbu Milana Báchorka.. In: Fenomén Janáček včera a dnes . Brno: Konzervatoř v Brně, 2006. Konzervatoř v Brně, 2006. s. 87 -98. ISBN 80-87005-00-7.
Steinmetz, K. Vztah hudby a slova v Janáčkově operní prvotině Šárka. Analytické sondy do začátku 1. jednání opery. In: AUPO - Hudební věda a výchova 10 - Musica VIII. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 13-22. ISBN 80-244-1508-9.
Steinmetz, K. Poledňák, I.: Vášeň rozumu. Skladatel Jan Klusák - člověk, osobnost, tvůrce (Olomouc 2004) (rec.). 2005, roč. 37, s. 54-54. ISSN 00862-8505.
Steinmetz, K. Zdeněk Blažek jako hudební teoretik. In: Musicologica Brunensis. Praha: Koniasch Latin Press, 2005. Koniasch Latin Press, 2005. s. 91-100. ISBN 80-86791-28-9.
Steinmetz, K. Hukvaldská poéma Milana Báchorka - skladatele, pedagoga, sbormistra a organizátora hudebního života v kraji L. Janáčka. 1. vyd. Ostrava: Montanex, 2004. Osobnosti. 152 s. ISBN 80-7225-128-7.
Steinmetz, K. Milan Báchorek a jeho kontakty s Olomoucí. In: Hudba v Olomouci - Historie a současnost II.. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. s. 195-200. ISBN 80-244-0928-3.
Steinmetz, K. Recenze CD (3x Vičar, 1x Pavlica). -. 2004, roč. 36, s. 44-44. ISSN 0862-8505.
Steinmetz, K. Steinmetz Karel. Hukvaldská poéma Milana Báchorka. 2004, roč. 1, ISSN 1214-5955.
Steinmetz, K. Zouhar, V.: Hudební postmoderna? Německá debata na konci 20. století (Olomouc 2004) (rec.). 2004, č. 1, ISSN 1214-5955.
Steinmetz, K. Kritické vydání partitury Janáčkovy Balady blanické. Několik poznámek k hudebně filofogické problematice. In: AUPO - Hudební věda a výchova 9, Musica 7. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. s. 59-70. ISBN 80-244-0773-6.
Steinmetz, K. a Štědroň, M. Leoš Janáček: Balada blanická, Poema sinfonico - partitura. 2003.
Steinmetz, K. Mladý šedesátník. K životnímu jubileu muzikologa a skladatele Miloše Štědroně a jeho výběrová bibliografie. Hudební věda. 2002, roč. 39, č. 1, s. 298-308. ISSN 0018-7003.
Steinmetz, K. Pohyb, čas a prostor v hudbě. 2002, roč. 1, ISSN 1213-7499.
Steinmetz, K. Hudební pedagog Luděk Zenkl pětasedmdesátníkem. In: Ostrava 20 - příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. Ostrava: Tilia, Šenov u Ostravy, 2001. Tilia, Šenov u Ostravy, 2001. s. 507-512. ISBN 80-86101_41_X.
Steinmetz, K. Lubomír Spurný: Heinrich Schenker - dávný neznámý (rec.). Opus musicum. 2001, roč. 38, č. 1, s. 182-183. ISSN 0018-7003.
Steinmetz, K. Štědroň, M.: Leoš Janáček a s hudba 20. století (rec.). 2001, roč. 38, s. 179-182. ISSN 0018-7003.
Steinmetz, K. Analýza kinetické složky Janáčkovy kantáty Na Soláni čarták. In: Olomoucké jarní muzikologické konference. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. s. 39-43. ISBN 80-244-0181-9.
Steinmetz, K. Janáčkova Balada blanická. O díle a době jeho vzniku. In: Hudební věda a výchova 8, Musica VI. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. s. 9-16. ISBN 80-244-0182-7.
Steinmetz, K. Jan Šoupal, sbormistr, pedagog a člověk. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1997. Series Monographies. 123 s. ISBN 80-7067-770-8.
Mazurek, J. a Steinmetz, K. Janáček,Leoš. In: Biografický slovník Slezska a severní Moravy: Biografický slovník Slezska a severní Moravy . Opava-Ostrava: Optys, 1995. Optys, 1995. s. 55-58. ISBN 80-85819-45-7.
Steinmetz, K. Artikulace času v Janáčkově hudbě. Příspěvek k analýze časově pohybových struktur Janáčkových děl a k využití těchto analýz v hudební praxi. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1994. Seria monographia. 98 s. ISBN 80-7067-342-7.
Steinmetz, K. Sbormistr a hudební pedagog Jan Šoupal. In: Jindřiška Bártová a kol.. Osobnosti Hudební fakulty JAMU II. 1. vyd.


ZkratkaNázev předmětu
DISPROdevzdání a obhajoba disertační práce
KADISPředložení a obhaj. proj./kapit. dis. p.
KASKLKomplexní analýza skladeb
KOVYSSamostatný koncert
MP450Zapojení do mezinár. výzk. proj. A
MP900Zapojení do mezinár. výzk. proj. B
PHDRVypracování a obhajoba rigorózní práce
PUIMPČlánek v impaktovaném časopise
PUNCJČlánek nerecenzovaný v cizím jazyce
PUNERČlánek nerecenzovaný v češtině
PURCJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
PURECČlánek recenzovaný v češtině
SPOLUSpoluvystoupení na koncertě
SZZDRSZZ doktorská zkouška
TEDISVypracování a předložení tezí disertační
UMHOSUmělecká hudba v Ostravě-osob. a istit.
VK300Aktivní účast na nár. vědec. konferenci
VK450Aktivní účast na mezin. věd. konferenci
VP300Zapojení do národního výzk. proj. A
VP600Zapojení do národního výzk. proj. B
VP900Zapojení do národního výzk. proj. C
VYUKAVýuková činnost
ZP300Zahraniční studijní pobyt krátkodobý A
ZP600Zahraniční studijní pobyt střednědobý B
ZP900Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý C
2EOR8Repetitorium hudební teorie
2EO10Hudební estetika v teorii a praxi
2PARAStudium soudobých partitur
3EJDZDějiny hudby 3
3EOR3Dějiny hudby 1
3EOR7Dějiny hudby 4
3LOH1Slohová interpretace 1
3LOH2Slohová interpretace 2
6ASK1Analýza skladeb
6DEH3Dějiny hudby 3
6DCHUDějiny české hudby
6PBS1Seminář k bakalářské práci 1
6PBS2Seminář k bakalářské práci 2
6POSEPoslechový seminář
6PSEMPoslechový seminář sborové hudby
6RSHURegionální sborová hudba
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6SLI1Slohová interpretace 1
6SLI2Slohová interpretace 2
7ANHUArtific.a nonartific. hudba 20.a 21. st.
7DAN1Děj.artific.a nonartific.h. 20.a21.st.1
7DAN2Děj.artific.a nonartific.h. 20.a21.st.2
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7DPS2Seminář k diplomové práci 2
7DSZ1Dějiny sborového zpěvu 1
7DSZ2Dějiny sborového zpěvu 2
7ESKOHudební estetika a komparatistika
7ESTEHudební estetika v teorii a praxi
7HREGHudební kultura regionu
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
9IMPAČlánek v impaktovaném časopise
9KOANKomplexní analýza skladeb
9KON1Aktivní účast na mezin.věd. konferenci 1
9KON2Aktivní účast na mezin.věd. konferenci 2
9OBHAOdevzdání a obhajoba disertační práce
9PEOJZapojení do národního výzkumn. projektu
9REDAParticipace na redakční práci pracoviště


AutorNázev práceTypRok
Myšková MarkétaOstravská hudební kritika mezi válkami v zrcadle vybraných regionálních periodikdisertační 2018 
Motl MilanProf. Eva Jenčková a její podíl na profilaci české hudební pedagogikydisertační 2017 
Bátor MilanSkladatel Eduard Dřízgadisertační 2016 
Nowak JanVrcholné sbory Leoše Janáčkadisertační 2011 
Smithová ErikaFrantišek Musil (Janáčkův brněnský současník, pedagog, varhaník a skladatel)disertační 2011 
Klesniaková SoňaJanáčkova hudba ve školediplomová 2019 
Šmídová HelenaReflexe a prezentace sbormistrovské práce L. Pivovarského v činnosti současných sborových těles regionudiplomová 2017 
Ševčíková MonikaHudba v rozhlase dříve a nyní (se zaměřením na Český rozhlas v Ostravě)diplomová 2012 
Indrůchová LenkaJan Mazurek, ostravský hudební pedagog a historikdiplomová 2010 
Adamcová PetraPhDr. Ivo Stolařík, CSc. folkloristadiplomová 2008 
Bortlová BarboraMinulost a současnost duchovní a liturgické hudby v Opavědiplomová 2008 
Nezhodová GabrielaŽenské sbory Leoše Janáčkadiplomová 2008 
Nowak JanMužské sbory Leoše Janáčka na slova Petra Bezručediplomová 2007 
Brzobohatá JanaVztah učitelek havířovských mateřských škol k hudběbakalářská  
Dorotíková NikolRozvíjení smyslu pro rytmus u dětí předškolního věku.bakalářská 2019 
Bednaříková EvaHudba v Ostravě v letech 2011 až 2016bakalářská 2017 
Funioková IvanaVýznamní hobojisté Janáčkovy filharmonie Ostravabakalářská 2017 
Hitmárová LucieMezinárodní folklorní festival Strážnice: Historie a současnostbakalářská 2016 
Klesniaková SoňaRozvíjení vokální, instrumentální a pohybové složky hudební výchovy u dětí v mateřských školáchbakalářská 2016 
Kuczerová LucieVztah učitelek vybraných MŠ na Hlučínsku k hudběbakalářská 2016 
Masopustová NikolaVztah učitelek mateřských škol k hudbě v městské části Ostrava - Jih a v Brušperkubakalářská 2016 
Šmídová HelenaKoncertní činnost, festivaly a soutěže Ostravského dětského sboru v letech 1994 - 2012bakalářská 2015 
Šmídová HelenaVokální tvorba Leona Juřicibakalářská 2015 
Laštovicová SabinaJan Rokyta - portrét hudebníkabakalářská 2013 
Libosvárová KateřinaČeská akordeonová literatura pro 1. cyklus ZUŠbakalářská 2012 
Mitáčková LucieTvorba skladatele Vladimíra Svatoše po roce 1990bakalářská 2011 
Němečková PavlaHudební vyjádření teologie v mešním textu Agnus Deibakalářská 2011 


Janáčkiana 2018 - Nadace L. Janáčka
Hlavní řešitelprof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Období4/2018 - 6/2018
PoskytovatelNadace Leoše Janáčka
Stavřešený
Přínos spolupráce doktorandů oboru Hudební teorie a pedagogika na PdF OU s doc. K. Boženkem při využívání hudebně-historikých fondů Slezského zemského muzea
Hlavní řešitelprof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Období1/2015 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem
Hlavní řešitelprof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Období6/2011 - 5/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Analýza vzdělávacích programů gymnázií v ČR, PL a SR se zaměřením na hudební vzdělávání
Hlavní řešitelprof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vytvoření registru ostravských koncertů vážné hudby v období 2000-2010
Hlavní řešitelprof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Janáčkiana 2010 - Moravsko-slovenské folklórní inspirace v české a slovenské hudbě
Hlavní řešitelprof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Období6/2010 - 6/2010
PoskytovatelKatedra hudební výchovy, Podporovaná z neveřejných prostředků ČR
Stavukončený
Janáček světový a regionální
Hlavní řešitelprof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Období5/2008 - 12/2008
PoskytovatelPodporovaná z neveřejných prostředků ČR
Stavukončený
facebook
rss
social hub