Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Martin Kaleja

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 509, budova SA
funkce:
obor činnosti:etopedie, sociologie dětství a dítěte, multikulturní výchova, sociální patologie a deviace
katedra / středisko (fakulta): Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2674
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Adamus, P., Zezulková, E., Kaleja, M. a Franiok, P. Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016. 170 s. ISBN 978-80-7464-884-7.
Kaleja, M. a Zezulková, E. Školská inkluze versus exkluze: Vybrané kontexty vzdělávání sociálně vyloučených dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016. 114 s. ISBN 978-80-7464-840-3.
Kaleja, M., Kyuchukov, H. a Samko, M. Roma parents as educators of their children. Intercultural Education. 2015, roč. 6, č. 26, s. 77-96. ISSN 1467-5986.
Adamus, P., Franiok, P., Kaleja, M. a Zezulková, E. Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015. 132 s. ISBN 978-80-7464-798-7.
Kaleja, M. Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. 248 s. ISBN 978-80-7464-544-0.
Zezulková, E. a Kaleja, M. Poradenský proces jako mechanizmus k vytváření sociální rovnosti v terciárním vzdělávání - kvalitativní sonda zaměřená na speciální vzdělávací potřeby: In. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Evropské pedagogické fórum 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. Magnanimitas, 2014. s. 229-238. ISBN 978-80-87952-05-4.
Kaleja, M. Selected questions about socially excluded Roma people in the context of education. In: Linguistic, Cultural and Educational Issues of Roma. 1. vyd. Muenchen, Germany: LINCOM GmbH, 2014. s. 124-140. Roma 01. ISBN 978-38-6288-582-4.
Kaleja, M. a Zezulková, E. School Education of Roma Socially Disadvantaged Pupils in the Czech Republic: Basic Description of the Current Situation. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, Faculty of Education, 2014. 100 s. ISBN 978-80-7464-629-4.
Kaleja, M. Teachers and Their Socially Excluded Roma Pupils in The Context of The Czech Republic. International Journal of Multidisciplinary Thought. 2014, roč. 9, č. 4, s. 233-249. ISSN 2156-6992.

Všechny publikace

Kaleja, M. a Davidová, P. Alternativní tresty v české justici a jejich zajištění. In: Speciálněpedagogické intervence v současnosti: Speciálněpedagogické intervence v současnosti 2017-02-15 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2017. s. 85-92. ISBN 978-80-7464-903-5.
Kaleja, M. a Čolas, P. Dospívající vyžadující individuální intenzivní péči. In: Speciálněpedagogické intervence v současnosti: Speciálněpedagogické intervence v současnosti 2017-02-15 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2017. s. 75-84. ISBN 978-80-7464-903-5.
Kaleja, M. a Vlachová, L. Školní družina a její edukačně-preventivní aspekty ve vzdělávání žáků mladšího školního věku. In: Speciálněpedagogické intervence v současnosti: Speciálněpedagogické intervence v současnosti 2017-02-15 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2017. s. 93-101. ISBN 978-80-7464-903-5.
Prokešová, M. a Kaleja, M. : Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa: Konference České pedagogické společnosti [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Kaleja, M. Czech teachers and inclusive primary school education. Educational Alternatives. Journal of International Scientific Publications. 2016, s. 72-82. ISSN 1314-7277.
Adamus, P., Zezulková, E., Kaleja, M. a Franiok, P. Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016. 170 s. ISBN 978-80-7464-884-7.
Kaleja, M. Integrace dětí cizinců do českých základních škol z pohledu učitelů. 2016.
Kaleja, M. Monitoring školní edukace: (ne)připravený učitel?. In: Konference vzájemného porozumění. Opava: EUROTOPIA.CZ, o.p.s.. 2016.
Prokešová, M., Kaleja, M. a Seberová, A. Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa: Konference České pedagogické společnosti [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Kaleja, M. a Zezulková, E. Školská inkluze versus exkluze: Vybrané kontexty vzdělávání sociálně vyloučených dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016. 114 s. ISBN 978-80-7464-840-3.
Kaleja, M. Výzkum školní edukace: (ne)připravený učitel?. In: PERSPEKTIVY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V PODMÍNKÁCH SOUČASNÉHO SVĚTA. Ostrava: Česká pedagogická společnost, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2016.
Kaleja, M. a Zezulková, E. Attitudinal constructs of primary school teachers towards pupils from socially excluded localities in the Czech Republic. In: International Conference for Academic Disciplines in Rome. Řím: American University of Rome. 2015.
Kaleja, M. a Zezulková, E. Attitudinal Constructs of Primary School Teachers Towards Pupils from Socially Excluded Localities in the Czech Republic. International Journal of Arts and Sciences. 2015, č. 08, s. 215-222. ISSN 1944-6934.
Zezulková, E. a Kaleja, M. Current Question on Logopaedic Interventions in Education of Children and Pupils with Communication Ability Disorder. Journal of Teaching and Education. 2015, č. 04, s. 27-36. ISSN 2165-6266.
Kaleja, M. a Zezulková, E. Czech Roma Pupils in Primary School System: Question of Exclusion and Inclusion. In: EDULEARN15 Proceedings. Barcelona: IATED Academy, 2015. IATED Academy, 2015. s. 8375-8385. ISBN 978-84-606-8243-1.
Kaleja, M. a Zezulková, E. Czech Roma Pupils in Primary School System: Question of Exclusion and Inclusion. In: 7th International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona: The International Academy of Technology, Education and Development. 2015.
Kaleja, M. Felcmanová, L. a kol. Metodika ke katalogu podpůrných opatření. K dílčí části pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávánín z důvodu sociálního znevýhodnění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4672-1. 2015.
Kaleja, M. KOLAŘÍKOVÁ, M. Dítě předškolního věku v prostředí sociální exkluze Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-161-7. 2015.
Kaleja, M. a Varjassy, P. Kontexty sociální exkluze a její determinace na edukaci slovenských romských dětí a žáků. In: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Sapere Aude 2015. Koncepty dneška. vol. V. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. Magnanimitas, 2015. s. 25-35. ISBN 978-80-87952-09-2.
Kaleja, M. a Varjassy, P. Kontexty sociální exkluze a její determinace na edukaci slovenských romských dětí a žáků. In: Sapere Aude 2015. Koncepty dneška.. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové. 2015.
Kaleja, M. Kvalitativní kontext determinace sociální exkluze a postojů rodičů ke vzdělávání. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov XI.. Levoča: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Inštitút J. Páleša v Levoči. 2015.
Kaleja, M. a Krahulcová, L. Kvalitativní kontext determinace sociální exkluze a postojů rodičů ke vzdělávání. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov XI.: In Akimjaková, B., Krajčíriková, Ľ. Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov XI. 2015 Levoča. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2015. Katolícka univerzita v Ružomberku, 2015. s. 341-358. ISBN 978-80-561-0243-5.
Kaleja, M. Připravenost pedagogů k edukaci dětí a žáků z prostředí sociální exkluze - základní výzkumný průřez. In: Tematický seminář k prezentaci výsledků celorepublikového výzkumu Sociologický monitoring vzdělávacích vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Opava: Centrum empirických výzkumů FVP Slezské univerzity v Opavě. 2015.
Kaleja, M., Kyuchukov, H. a Samko, M. Roma parents as educators of their children. Intercultural Education. 2015, roč. 6, č. 26, s. 77-96. ISSN 1467-5986.
Kaleja, M. Sociálně vyloučení Romové v České republice - perspektiva sociální pedagogiky. In: Přednáškový cyklus pro Saleziány. Ostrava: Salesiánské středisko volného času Don Bosco. 2015.
Kaleja, M. Tematický seminář k prezentaci výsledků celorepublikového výzkumu Sociologický monitoring vzdělávacích vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice [Workshop]. Opava, Česká republika. 2015.
Kaleja, M. Universidad de Almería, Faculty of Education Science, Nursing and Physiotherapy. Prezentace: Czech Roma Pupils as Pupils from Social Exlusion Environment and Their School Education: Question of Inclusion. 2015.
Kaleja, M. Využití umění pro sociologické vědění. Mezinárodní diskuzní workshop využití umělecké dokumentární fotografie při sociologickém výzkumu Romů. In: Využití umění pro sociologické vědění. Mezinárodní diskuzní workshop využití umělecké dokumentární fotografie při sociologickém výzkumu Romů. Opava: Centrum empirických výzkumů FVP Slezské univerzity v Opavě. 2015.
Adamus, P., Franiok, P., Kaleja, M. a Zezulková, E. Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015. 132 s. ISBN 978-80-7464-798-7.
Kaleja, M. Základní škola s dominantním zastoupením žáků z prostředí sociální exkluze: kvalitativní analýza subjektů, objektů a procesů vzdělávání: In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. In: Evropské pedagogické fórum 2015. Přínosy, výzvy, očekávání: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2015. Přínosy, výzvy, očekávání. 2015-11-23 Hradec Králové. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. MAGNANIMITAS, 2015. s. 375-384. ISBN 978-80-87952-11-5.
Kaleja, M. ZEZULKOVÁ, Eva. (2015) Vybrané faktory komunikační kompetence žáků v primárním vzdělávání. Opava: Centrum empirických výzkumů, FVP SLU v Opavě.. 2015.
Kaleja, M. a Červenková, K. Žák povinné školní docházky v diagnostickém ústavu: kvalitativní analýza případů. In: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Sapere Aude 2015. Koncepty dneška. vol. V. Hradec Králové: Magnanimitas, 2015. Magnanimitas, 2015. s. 56-65. ISBN 978-80-87952-09-2.
Kaleja, M. a Červenková, K. Žák povinné školní docházky v diagnostickém ústavu: kvalitativní analýza případů. In: Sapere Aude 2015. Koncepty dneška.. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové. 2015.
Kaleja, M. Czech socially excluded Roma parents and the context of educational process. In: Education, Research & Development - 5th International Conference. Elenite: Science and Education Foundation, Bulgaria. 2014.
Kaleja, M. Czech socially excluded Roma parents and the context of educational process. -. 2014, s. 751-759. ISSN 1313-2571.
Kaleja, M. Czech socially excluded Roma pupils in the context of educational process. Educational Alternatives. 2014, s. 738-750. ISSN 1313-2571.
Kaleja, M. Czech socially excluded Roma pupils in the context of educational process. In: Education, Research & Development - 5th International Conference. Elenite: Science and Education Foundation, Bulgaria. 2014.
Kaleja, M. Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. 248 s. ISBN 978-80-7464-544-0.
Kaleja, M., Burkovičová, R., Zezulková, E., Vančová, A., Harčaríková, T., Lopúchová, J. a Schmidtová, M. Edukace dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. 200 s. ISBN 978-80-7464-630-0.
Kaleja, M. Edukace sociálně vyloučených romských žáků v základním vzdělávání. 2014.
Kaleja, M. a Zezulková, E. Equal Approach to Studying without Barriers in University Environment Focused on the University of Ostrava. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2014, roč. 4, č. 1, s. 28-32. ISSN 1804-7890.
Kaleja, M. Harčaríková, T., Krajčí, P. (Eds.) Poruchy učenia ako edukačný problém. Sborník príspevkov. Bratislava: PdF UK. ISBN 978-80-89726-15-8. 2014.
Kaleja, M. Inkluzivní dimenze primárního a sekundárního vzdělávání ve speciální pedagogice. 2014.
Kaleja, M. a Zezulková, E. Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Kaleja, M., Göbelová, T., Höflerová, E., Krpec, R., Zezulková, E., Rochovská, I., Vančová, A., Harčaríková, T., Lopúchová, J. a Schmidtová, M. Inkluzivní vzdělávání žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. 264 s. ISBN 978-80-7464-674-4.
Kaleja, M. Inovace předmětu Úvod do romistiky. 2014.
Kaleja, M. Inštitút J. Páleša v Levoči, Pedagogická fakulta Katolícke univerzity v Ružomberku. Prezentace: Aktuální situace vzdělávání dětí a žáků se sociálním vyloučením. 2014.
Kaleja, M. Interkulturní aspekty ve vzdělávání žáků základních škol s důrazem na romské etnikum: In Šimíčková- Čížková, J. - Škobrtal, P. (ed.). In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. s. 77-83. ISBN 978-80-7464-540-2.
Kaleja, M. Janků, K. (Ed.) Metodické doporučení k realizaci profesní stáže pro studenty se specifickými potřebami. Ostrava: PdF OU, 2014. ISBN 978-80-7464-672-0. 2014.
Kaleja, M. Janků, K. Speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Vybraná základní témata. Ostrava: PdF OU, 2014. ISBN 978-80-7464-640-9. 2014.
Kaleja, M. Klíčové faktory edukace sociálně vyloučených romských žáků. In: Psychický vývin dieťaťa a činitele, ktoré ho ovplyvňujú. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. 2014.
Kaleja, M. Klíčové faktory školní edukace sociálně vyloučených romských žáků. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 2014, roč. 48, s. 296-308. ISSN 0555-5574.
Kaleja, M. Kompetence a dovednosti sociálně vyloučených dětí v procesu edukace. In: In Kaleja, M. - Zezulková, E. (Eds.) Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Předškolní a základní vzdělávání. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. s. 174-182. ISBN 978-80-7464-659-1.
Kyuchukov, H., Kaleja, M. a Samko, M. Linguistic, Cultural and Educational Issues of Roma. 2014.
Kaleja, M. Lopúchová, J. (Ed.) Výdobytky techniky v modernizácii vzdelávania zrakovo postihnutých. Zborník vedeckých a odborních príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Levoči. Bratislava: PdF UK, 2014. ISBN 978-80-89726-26-4. 2014.
Kaleja, M. Lopúchová, J., Krajčí, P. Teória a výskum digitálnych a asistenčných technológií v inkluzívnej špeciálnej pedagogike. Ostrava: PdF OU, 2014. ISBN 978-80-7464-675-1. 2014.
Kaleja, M. Mateřství žen s mentálním postižením: Analýza dostupné podpory a faktorů ovlivňujících plnění mateřské role. 2014.
Kaleja, M. Metodologické dikce výzkumu o vzdělávání romských žáků. In: Sapere Aude 2014. Pedagogika, psychologie a dnešní společnost. Hradec Králové: elektronická konference: MAGNANIMITAS. 2014.
Kaleja, M. Metodologické dikce výzkumu o vzdělávání romských žáků. In: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Sapere Aude 2014. Pedagogika, psychologie a dnešní společnost. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. MAGNANIMITAS, 2014. s. 105-113. ISBN 978-80-87952-03-0.
Kaleja, M. Mýty o nadaných žácích v pohledu českých a slovenských pedagogů. 2014.
Kaleja, M. Pedagogika postihnutých a znevýhodnených raného a predškolského veku - nový systémový prvok špeciálnej pedagogiky v rovine teoreticko-koncepčnej a v rovine aplikačnej (nové študijné programy pregraduálneho a celoživotného vzdelávania). 2014.
Zezulková, E. a Kaleja, M. Poradenský proces jako mechanizmus k vytváření sociální rovnosti v terciárním vzdělávání - kvalitativní sonda zaměřená na speciální vzdělávací potřeby: In. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Evropské pedagogické fórum 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. Magnanimitas, 2014. s. 229-238. ISBN 978-80-87952-05-4.
Zezulková, E. a Kaleja, M. Poradenský proces jako mechanizmus k vytváření sociální rovnosti v terciárním vzdělávání - kvalitativní sonda zaměřená na speciální vzdělávací potřeby. In: Evropské pedagogické fórum 2014: Proměny pedagogiky a psychologie. Hradec Králové: elektronická konference: MAGNANIMITAS. 2014.
Kaleja, M., Prečuchová Štefanovičová, A., Šulovská, M. a Smetanová, D. Prejavy správania u vybraných skupín žiakov základnych škôl. 1. vyd. Bratislava: PdF Univerzity Komenského v Bratislave, 2014. 137 s. ISBN 978-80-89726-17-2.
Kaleja, M., Prečuchová Štefanovičová, A. a Šulovská, M. Problémové správanie verzus poruchy správania u žiakov základnych škôl. 1. vyd. Bratislava: PdF Univerzity Komenského v Bratislave, 2014. 128 s. ISBN 978-80-89726-18-9.
Kaleja, M. Příprava a realizace workshopů v oblasti surdopedie. 2014.
Kaleja, M. Rozvoj výuky předmětu Symptomatické poruchy řeči. 2014.
Kaleja, M. a Zezulková, E. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Předškolní a základní vzdělávání. 2014.
Kaleja, M. a Zezulková, E. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi. 2014.
Kaleja, M. Selected questions about socially excluded Roma people in the context of education. In: Linguistic, Cultural and Educational Issues of Roma. 1. vyd. Muenchen, Germany: LINCOM GmbH, 2014. s. 124-140. Roma 01. ISBN 978-38-6288-582-4.
Kaleja, M. a Zezulková, E. School Education of Roma Socially Disadvantaged Pupils in the Czech Republic: Basic Description of the Current Situation. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, Faculty of Education, 2014. 100 s. ISBN 978-80-7464-629-4.
Kaleja, M. Sociální a multikulturní aspekty primárního vzdělávání. Audio sada didaktického materiálu. 2014.
Kaleja, M. Sociální a multikulturní aspekty primárního vzdělávání. Audio-vizuální sada didaktického materiálu. 2014.
Kaleja, M. Sociální a multikulturní aspekty primárního vzdělávání. In E-learningová podpora výuky pro studenty prezenčního studia a celoživotního vzdělávání.. 2014.
Kaleja, M. Sociologie dětství a dítěte. In E-learningová podpora výuky pro studenty prezenčního studia a celoživotního vzdělávání. 2014.
Kaleja, M. Speciálně pedagogické otázky ve vzdělávání sociálně vyloučených žáků základních škol. Audio sada didaktického materiálu. 2014.
Kaleja, M. Speciální pedagogika - vybraná témata. 2014.
Zezulková, E. a Kaleja, M. Strategie rovného přístupu ke studiu bez bariér na Ostravské univerzitě: In. In: Sborník příspěvků z VIII. ročníku mezinárodní konference "Vysokoškolské studium bez bariér". Liberec: Technická univerzita v Liberci, Akademická poradna a centrum podpory, 2014. Technická univerzita v Liberci, Akademická poradna a centrum podpory, 2014. s. 134-140. ISBN 978-80-7494-066-8.
Kaleja, M. Teachers and their Socially Excluded Roma Pupils in the context of the Czech Republic. In: Multidisciplinary conferences in a "study abroad" format. Praha: Anglo-American University in Prague. 2014.
Kaleja, M. Teachers and Their Socially Excluded Roma Pupils in The Context of The Czech Republic. International Journal of Multidisciplinary Thought. 2014, roč. 9, č. 4, s. 233-249. ISSN 2156-6992.
Kaleja, M. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, katedra špeciálnej pedagogiky. 2014.
Kaleja, M. Výchova maladaptivních osob. Audio sada didaktického materiálu. 2014.
Kaleja, M. What do teachers think about social exclusion of their pupils?. In: Sapere Aude 2014. Pedagogika, psychologie a dnešní společnost. Hradec Králové: elektronická konference: MAGNANIMITAS. 2014.
Kaleja, M. What do teachers think about social exclusion of their pupils?. -. 2014, roč. 4, s. 10-13. ISSN 1804-7890.
Kaleja, M. What do teachers think about social exclusion of their pupils?. In: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Sapere Aude 2014. Pedagogika, psychologie a dnešní společnost. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. MAGNANIMITAS, 2014. s. 51-59. ISBN 978-80-87952-03-0.
Kaleja, M. Zahraničná inšpirácia pre vzdelávanie rómskych detí - teoretická perspektíva. 2014.
Kaleja, M. Základy etopedie. Audio sada didaktického materiálu. 2014.
Kaleja, M. Zezulková, E. a kol. Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě. Ostrava: PdF OU, 2014.. ISBN 978-80-7464-663-8. 2014.
Kaleja, M. Zezulková, E. Praktická cvičení z logopedie. Audio-vizuální sada didaktického materiálu. Ostrava: PdF OU, 2014. 2014.
Kaleja, M. Zezulková, E. Speciální pedagogika v sociální sféře. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě,. ISBN 978-80-7464-640-9-6. 2014.
Kaleja, M. A Romani Pupil with Special Educational Needs in the Czech Republic. Journal of Teaching and Education. 2013, č. Volume 02, s. 231-239. ISSN 2165-6266.
Kaleja, M. a Hampl, I. Asistence žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. 2013.
Kaleja, M. Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. 2013.
Kaleja, M., Zezulková, E., Krhutová, L., Kovářová, R., Novohradská, H., Sochorová, H., Závacká, I., Račková, O., Harčaríková, T. a Lopúchová, J. Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 200 s. ISBN 978-80-7464-475-7.
Kaleja, M. Determinanty hodnotových konstruktů ve vzdělávání romských žáků základních škol. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 124 s. ISBN 978-80-7464-233-3.
Kaleja, M. Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice. 1. vyd. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. 264 s. ISBN 978-80-7464-396-5.
Kaleja, M. Evaluace předmětu Asistence studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. In: Evaluační seminář projektu Kompetence absolventů Ostravské univerzity zaměřené na rovnost příležitostí na trhu práce. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Kaleja, M. Facilitační a stimulační techniky. 2013.
Kaleja, M. Hodnotové konstrukty romských žáků ke vzdělávání. In: Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka. Brno: Institut mezioborových studií Brno. 2013.
Kaleja, M. Hodnotové konstrukty romských žáků ke vzdělávání: In: Bargel, M. - Janigová, E. - Jarosz, E. - Jůzl, M. Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka. In: Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2013. Institut mezioborových studií Brno, 2013. s. 303-309. ISBN 978-80-87182-43-7.
Kaleja, M. Inovace předmětu Speciální andragogika 2. 2013.
Kaleja, M. Inovace studijního předmětu Edukace jedinců s poruchami chování. 2013.
Kaleja, M. Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Audio-vizuální sada didaktického materiálu.. 2013.
Kaleja, M. Interkulturní aspekty v základním vzdělávání s důrazem na romské žáky. In: TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ - FUNKCJONOWANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. Ružomberok, Slovensko: Katolícka univerzita v Ružomberku, 2013. Katolícka univerzita v Ružomberku, 2013. s. 267-275. ISBN 978-80-561-0053-0.
Kaleja, M. Interkulturní aspekty v základním vzdělávání s důrazem na romské žáky. In: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne:?Tradycja i nowoczesność-funkcjonowanie osób niepełnosprawnych we współczesnym świecie?. Ustroň: Katedra Pedagogiki Specjalnej Uniwersytet Śląski,. 2013.
Kaleja, M. Interkulturní aspekty ve vzdělávání žáků základních škol s důrazem na romské etnikum. In: Mezinárodní vědecká konference. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, UMB v Banskej Bystrici, UP Olomouc. 2013.
Kaleja, M. a Krpec, R. Komparační analýza názorů a postojů romských žáků k otázkám souvisejícím se vzděláváním. Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2013, roč. 2, s. 11-23. ISSN 1338-6670.
Kaleja, M. Krizová intervence pro speciální pedagogy. 2013.
Kaleja, M. a Krpec, R. Kvantitativní analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání. GRANT journal. 2013, č. 2, s. 18-23. ISSN 1805-062X.
Kaleja, M. Multikulturní výchova ve vzdělávání pedagogů základních škol. 2013.
Kaleja, M. a Zezulková, E. Na cestě k inkluzivnímu vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami ve vysokoškolském prostředí: In Kastelová, A. - Krajčí, P. - Melikant, M.. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied. Bratislava: Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. s. 479-492. ISBN 978-80-89238-87-3.
Kaleja, M. a Zezulková, E. Na cestě k inkluzivnímu vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami ve vysokoškolském prostředí. In: Osoby so zdravotním znevýhodnením v kontexte špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Ústav špeciálnej pedagogiky a Katedra špeciálnej pedagogiky. 2013.
Kaleja, M. Odlišné pojetí času u romských komunit a pomáhající profese. 2013.
Kaleja, M. Opinions and attitudes of Roma pupils on issues relataed to school education. In: Euro-American Conference for Academic Disciplines. Praha: Anglo-American University in Prague. 2013.
Kaleja, M. a Krpec, R. Opinions and Attitudes of Roma Pupils on Issues Related to School Education. International Journal of Multidisciplinary Thought. 2013, roč. 3, č. 3, s. 333-347. ISSN 2156-6992.
Kaleja, M. Otázka v sociální nerovnosti v procesu inkluzivního vzdělávání. In: Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Kaleja, M. Otázka v sociální nerovnosti v procesu inkluzivního vzdělávání: in Franiok, P. - Kovářová, R. (eds.). In: Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. s. 87-97. ISBN 978-80-7464-232-6.
Kaleja, M. Prekoncepce a miskoncepce vybraných sociálně patologických jevů u žáků základních škol. 2013.
Kaleja, M. Roma Pupils about School Education in The Czech Republic. Educational Alternatives. 2013, roč. 4, č. 11, s. 275-287. ISSN 1313-2571.
Kaleja, M. Roma Pupils about School Education in The Czech Republic. In: Education, Research & Development. 4th International Conference. Sunny Beach: Bulgarian Academy of Science, Union of Scientists in Bulgaria, New Education Foundation in Poland, Science & Education Foundation in Bulgaria. 2013.
Kaleja, M. Social Equality Through Multicultural Education - a Means dor Reducing Prejudices and Stereotypes in the Educational Process. Journal of Preschool and Elementary School Education. 2013, roč. 3, s. 31-47. ISSN 2084-7998.
Zezulková, E., Franiok, P., Kovářová, R., Kaleja, M. a Hampl, I. Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Kaleja, M. Spolupráce pedagogických pracovníků ve vzdělávání žáků základních škol (s důrazem na učitele a asistenty pedagoga romských žáků). In: Školní asistent - nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků. Olomouc: Nová škola, o. p. s.. 2013.
Zezulková, E., Novohradská, H., Kovářová, R. a Kaleja, M. Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole. 2013.
Zezulková, E. a Kaleja, M. Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami ve vysokoškolském prostředí. Audio-vizuální sada didaktického materiálu.. 2013.
Kaleja, M. a Krpec, R. Tak jak vnímá školu on, vnímám rovněž i já aneb Analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání. In: Sapere Aude 2013. Pozitivní vzdělávání a psychologie.. Hradec Králové: Magnanimitas. 2013.
Kaleja, M. a Krpec, R. Tak jak vnímá školu on, vnímám rovněž i já aneb Analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání: In: Sapere Aude 2013. Pozitivní vzdělávání a psychologie. In: Vol. VIII. Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. Magnanimitas, 2013. s. 12-22. ISBN 978-80-905243-6-1.
Kaleja, M. Teorie a praxe etopedie. 2013.
Kaleja, M. a Zezulková, E. The mechanisms of equal approach to studying without barriers in university environment focused on the university of Ostrava. In: Mezinárodní konference Evropské pedagogické fórum 2013. Hradec Králové: Magnanimitas. 2013.
Kaleja, M. a Zezulková, E. The mechanisms of equal approach to studying without barriers in university environment focused on the university of Ostrava: In. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2013. Aktuální požadavky pedagogiky a psychologie. Magnanimitas, 2013. s. 304-311. ISBN 978-80-905243-9-2.
Kaleja, M. a Zezulková, E. The Strategy of Equal Approach to Studying without Barriers in University Environment Focused on the University of Ostrava. Educational Alternatives. 2013, roč. 4, č. 11, s. 419-426. ISSN 1313-2571.
Kaleja, M. University of Huelva. Prezentace: Education of some pupils with SEN attending primary school in the Czech Republic. 2013.
Kaleja, M. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta. Prezentace: Institucionální péče v ČR se zaměřením na děti s problémovým chováním a s poruchou chování. 2013.
Kaleja, M. Vliv velikosti rodiny na vzdělanostní dráhu v kontextu genetické konstelace sourozenců. 2013.
Kaleja, M. Výzkumná paradigmata v oblasti řešení vzdělávání romských a sociálně vyloučených skupin. In: VIII. medzinárodná vedecká konferencia: TRADÍCIE A INOVÁCIE VO VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ. Chełm: Katolícka univerzita v Ružomberku, Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie. 2013.
Kaleja, M. Vzdělávání jako hodnota u etnických romských žáků základních škol v Ostravě. 2013.
Kaleja, M. Vzdělávání romských dětí a žáků v České republice: In Kolektiv autorů. In: Poruchy chování jako edukační a sociální fenomén. 1. vyd. Praha: Knihy nejen pro bohaté, s.r. o., 2013. s. 138-173. ISBN 978-80-86499-08-6.
Kaleja, M. What do Roma pupils think about schooling?: In Hristo KYUCHUKOV - Ekaterina ARTAMONOVA. In: The Educational and Social Sciences in the 21 Century. Proceedings of International Conference August 14, 2013 in Bratislava. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, 2013. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, 2013. s. 312-325. ISBN 978-80-8132-090-3.
Zezulková, E. a Kaleja, M. Základní východiska edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2013.
Kaleja, M. Základy etopedie. 2013.
Kaleja, M. Základy etopedie. In E-learningová podpora výuky pro studenty prezenčního studia a celoživotního vzdělávání. 2013.
Kaleja, M. ŽOLNOVÁ, J. Základy pedagogiky psychosociálne narušených. Prešov: PdF Prešovskej univerzity. ISBN 978-80-555-0842-9. 2013.
Kaleja, M. A Romani Pupil as a Pupil with Special Educational needs in the Czech Republic. In: International Conference for Academic Disciplines. Řím: American University of Rome. 2012.
Kaleja, M. BAGO, Gustav a kolektiv. Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5932-0. 2012.
Kaleja, M. Co si romští rodiče myslí o vzdělávání v České republice?. In: Dialog jako sposób wspólistnienia, Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Chelm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Instytut Matematyki i Informatyki, Katedra Pedagogiki. 2012.
Kaleja, M. Co si romští rodiče myslí o vzdělávání v České republice?: In Akimjaková, B. - Mazur, P. (red.). In: Dialog jako spósob wspólistnienia II.. Chelm, PL: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. s. 23-29. ISBN 978-83-61149-77-4.
Kaleja, M. Diferenciace v rozvoji jazykových, kognitivních dovedností a nekognitivních vlastností dětí: vliv sociokulturního zázemí rodiny a mimoškolních aktivit. 2012.
Kaleja, M. Digitální a informační technologie ve speciálně pedagogické praxi se zaměřením na komunikační kompetence. 2012.
Kaleja, M. Chybovost v písemném projevu romských žáků. 2012.
Kaleja, M. Inkluze v rekreačních a volnočasových aktivitách u dětí a mládeže. 2012.
Kaleja, M. Inkluzivní edukace v multikulturním kontextu. 2012.
Kaleja, M. Inovace předmětu Speciální andragogika osob se zdravotním postižením. 2012.
Kaleja, M. Interkulturní služby ve veřejných knihovnách České republiky. 2012.
Kaleja, M. Interwencja w przypadku problemów z zachowaniem i zaburzeń zachowania w wybranych szkołach podstawowych Republiki Czeskiej: In Stankowski, A. & Kurze, A. Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykladania teoretyczna i empiryczna. In: Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykladania teoretyczna i empiryczna. Katowice: Uniwerytet Slaski, Wydawnictwo Gnome, 2012. Uniwerytet Slaski, Wydawnictwo Gnome, 2012. s. 137-144. ISBN 978-83-63268-14-5.
Kaleja, M. Jazyk romských žáků determinuje jejich vzdělávání. Co s tím uděláme?. In: Perspektivy sociální integrace. Olomouc: Člověk v Tísni, Charita Olomouc, Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. 2012.
Kaleja, M. Jazyková determinace romských žáků na proces vzdělávání. In: VIII Medzynarodova konferencja naukowo-szkoleniowa. Edukacja, socjalizacja i fizjoterapia w zyciu osoby niepelnosprawnej. Czieszyn: Uniwersytet Śląski, Wydz.EiNoE, Zakład Pedagogiki Specjalnej. 2012.
Kaleja, M. Ksztalcenie społeczne marginalizowanych romskich uczniów w warunkach czeskiego systemu edukacyjnego: In Gajdzica, Z. - Bieńkowska, I. (red.). In: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych: Czlowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i spolecznej Polski oraz Republiki Czecskiej. 1. vyd. Kraków - Katowice: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. s. 101-108. Tom 14. ISBN 978-83-7850-115-2.
Kaleja, M. Očekávala jsem, že to bude fanatická katolička, a nebyla. Jak mezinárodní výměnné programy zmírňují předsudky. 2012.
Kaleja, M. Personality of Roma Pupils´ Teacher in Primary School and His/Her Competence. In: In: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Sapere Aude 2012. Vzdělávání a dnešní společnost. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. MAGNANIMITAS, 2012. s. 491-493. ISBN 978-80-904877-9-6.
Kaleja, M. Personality of Roma Pupils´ Teacher in Primary School and His/Her Competence. In: Sapere Aude 2012. Vzdělávání a dnešní společnost. Vědecká konference s mezinárodní účastí.. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS za přispění European Insitute of Education. 2012.
Kaleja, M. Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2012.
Kaleja, M., Kovářová, R., Zezulková, E. a Franiok, P. Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 1. vyd. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 112 s. ISBN 978-80-7464-174-9.
Kaleja, M. Romany language as mother tongue of Czech pupils in primary school and its impact on the education in the Czech Republic. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov V.. Levoča, SR: Katolícka univerzita v Ružomberku, PdF, Inštitút J. Páleša v Levoči. 2012.
Kaleja, M. Romany Language as Mother Tongue of Czech Pupils in Primary Schools and its Impact on the Education in the Czech Republic: in Akimjaková, B.& Rochovská, I. (eds.) Tradition and Innovation in Special and Social Pedagogy. In: Tradition and Innovation in Special and Social Pedagogy. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej unioverzity v Ružomberku, 2012. Pedagogická fakulta Katolíckej unioverzity v Ružomberku, 2012. s. 57-72. ISBN 978-80-8084-899-6.
Kaleja, M. Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. 2012.
Kaleja, M., Zezulková, E., Ševčíková, V. a Pavelčíková, N. Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 204 s. ISBN 978-80-7464-175-6.
Kaleja, M. Romský žák se SVP na základní škole v ČR. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VI.. Levoča: Katolícka univerzita v Ružomberku, PdF Inštitút J. Páleša v Levoči. 2012.
Kaleja, M. Rovné příležitosti ve vzdělávání. In: Rovné příležitosti ve vzdělávání - seminář v rámci DVPP. Havířov: Základní škola, Havířov - Šumbark, Gen. Svobody 16/284, příspěvková organizace. 2012.
Kaleja, M. Rozvoj výuky předmětu Symptomatické poruchy řeči. 2012.
Kaleja, M. Sociálně vyloučené romské dítě v dětském domově. In: Konference k výstupům realizace projektu vzdělávání zaměstnanců dětských domovů a příprava pilotního ověřování. Javorový vrch: Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná - Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace. 2012.
Kaleja, M. Sociální rovnost pro inkluzivní vzdělávání. In: Zvyšování kompetencí v oblasti inkluzivního vzdělávání. Praha: Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. 2012.
Zezulková, E., Kaleja, M., Kovářová, R. a Novohradská, H. Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole. In E-learningová podpora výuky pro akademické a ostatní zaměstnance Ostravské univerzity v Ostravě. 2012.
Kaleja, M. Špecifiká inkluzívnej edukácie rómskych žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. 2012.
Kaleja, M. a Zezulková, E. The Context of Special Educational Needs of Selected Pupils in Primary Education. Ostrava: Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2012. 97 s. ISBN 978-80-7464-171-8.
Kaleja, M. VANKOVÁ, Katarína. Sociálna spravodlivosť. 2012.
Kaleja, M. Vzdělávací strategie dětí a dospělých v podmínkách rozvojové země, v Angole. 2012.
Zezulková, E. a Kaleja, M. Vzdělávání zaměstnanců dětských domovů v Moravskoslezském kraji - Modul speciální pedagogika. 2012.
Kaleja, M. Zřízení poradenského centra zaměřeného na poruchy autistického spektra. 2012.
Kaleja, M. Asistence studentům se speciálními potřebami. In E-learningová podpora výuky pro studenty prezenčního studia. 2011.
Hampl, I. a Kaleja, M. Asistence žákům a studentům se speciálními potřebami. 2011.
Kaleja, M. Dítě s poruchou chování, s rizikem poruch chování a s problémy chování. In: Dítě s poruchou chování, s rizikem poruch chování a s problémy chování v rámci projektu Synergie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.
Kaleja, M. Dítě v riziku poruch chování, s poruchou chování a s problémy v chování. 2011.
Kaleja, M. Etopedicky zaměřená intervence na základních školách v Ostravě. In: Současné trendy ve speciální pedagogice. Current Trends in Special Education. první. vyd. Ostrava: PdF Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 95-101. ISBN 978-80-7464-023-0.
Kaleja, M. Etopedicky zaměřená intervence na základních školách v Ostravě. In: Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. Ostrava: PdF Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.
Kaleja, M. Etopedicky zaměřená intervence na základních školách v Ostravě: In Franiok, P. - Kovářová, R. (eds.). In: Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. s. 69-75. ISBN 978-80-7368-942-1.
Kaleja, M. Etopedie. 2011.
Kaleja, M. GULOVÁ, Lenka. Sociální práce: Pro pedagogické obory. 1.vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3379-1. 2011.
Kaleja, M. Intervence problémů chování a poruch chování na vybraných základních školách v ČR. In: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne na temat: Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykładnia teoretyczna i empiryczna. Ústroň, PL: Uniwersytet Śląski w Katowicach. 2011.
Kaleja, M. KATHO, Departement Sociaal-agogisch werk, Kortrijk. Prezentace: Multicultural education in elementary education teaching with regard to education of Roma pupils. 2011.
Kaleja, M. Komparace postoje českých a anglických učitelů k multikulturním subkompetencím. 2011.
Kaleja, M. Kontext multikulturní výchovy v edukaci romských žáků základních škol v České republice. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 2011, roč. 10, s. 59-76. ISSN 1336-2232.
Kaleja, M. Kontext multikulturní výchovy v edukaci romských žáků základních škol v České republice. (vyžádaná přednáška). In: 3. mezinárodná vedecká konferencia. Levoča: Institut Juraja Páleša v Levoči, PdF Katolíckej univerzity v Ružomberku. 2011.
Kaleja, M. KUBÍČKOVÁ, Hana. Dítě - rodina - instituce aneb Jak neztratit budoucnost. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. 117 s. ISBN 978-80-7464-017-9. 2011.
Kaleja, M. Mateřský jazyk romských žáků základních škol v procesu vzdělávání. Speciální pedagogika. Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. 2011, roč. 21, č. 3, s. 167-177. ISSN 1211-2720.
Kaleja, M. Možnosti realizace multikulturní výchovy na základních školách. In: Možnosti realizace multikulturní výchovy na základních školách v rámci projektu Synergie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.
Kaleja, M. Možnosti realizace multikulturní výchovy na základních školách. 2011.
Kaleja, M. Prezentace odlišných kultur v současné dětské literatuře a ilustracích: Posudek na projekt GAUK. 2011.
Kaleja, M. Projekt zvyšovania estetickej výchovy ako inovácie vo vzdelávaní rómskych žiakov: In: Stankowski, A. (ed.) Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenstva v teorii a praxi špeciálnej pedagogiky. In: Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenstva v teorii a praxi špeciálnej pedagogiky. 1. vyd. Ružomberok, Slovenská Republika: VERBUM, Katolická univerzita v Ružomberku, 2011. s. 187-190. ISBN 978-80-8084-797-5.
Kaleja, M. Předsudky jsou OUT 1. Zážitkový třídenní seminář. In: Zážitkový třídenní seminář. Karlov pod Pradědem: Zřetel, s.r.o. a Step by Step Česká republika, o.s. 2011.
Kaleja, M. Předsudky jsou OUT 2. Zážitkový třídenní seminář. In: Zážitkový třídenní seminář. Karlov pod Pradědem: Zřetel, s.r.o. a Step by Step Česká republika, o.s. 2011.
Kaleja, M. Realizace průřezového tématu Multikulturní výchova na základní škole u vybraných škol v Ostravě: In: Rochovská, I. - Akimjaková, B. (eds.). In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdělávaní modernej generácie učiteľov VII. Zborník z II. medzinárodnej vedeckej konferencie. Ružomberok, Slovenská Republika: VERBUM, Katolická univerzita v Ružomberku, 2011. VERBUM, Katolická univerzita v Ružomberku, 2011. s. 243-247. ISBN 978-80-8084-676-3.
Zezulková, E., Franiok, P., Kovářová, R., Kaleja, M. a Hampl, I. Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Kaleja, M. Romové a škola versus rodiče a žáci. 1. vyd. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. 164 s. ISBN 978-80-7368-943-8.
Hampl, I. a Kaleja, M. Tvorba a distribuce studijních materiálů pro studenty se speciálními potřebami. In E-learningová podpora výuky pro distanční vzdělávání.. 2011.
Kaleja, M. Žák se sociálním znevýhodněním v uměleckém vzdělávání. In: Seminář ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Čeladná: Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.
Kaleja, M., Zezulková, E. a Franiok, P. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. 118 s. ISBN 978-80-7464-022-3.
Kaleja, M. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci. 2011.
Kaleja, M. Analýza postojů rodičů romských dětí ke vzdělávání. 2010.
Kaleja, M. GULOVÁ, L. a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 1. vyd. 223 s. ISBN 978-80-210-5342-7. 2010.
Kaleja, M. Katedra speciální pedagogiky PdF Prešovske univerzity v Prešově. Prezentace: Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne vylúčených lokalit a z lokalit ohrožených so sociálnym vylúčením. 2010.
Kaleja, M. Multikultura v rámci projektu Aplikace klíčových kompetencí pedagogy ZŠ a SŠ. Zážitkový dvoudenní seminář. In: Seminář Multikultura v rámci projektu Aplikace klíčových kompetencí pedagogy ZŠ a SŠ. Týnec nad Sázavou: DDM hl. města Prahy, Karlinské nám. 7, 186 00 Praha 8. 2010.
Kaleja, M. Multikulturní výchova - cesta k porozumění (vyžádaná přednáška). In: Vyžádaná přednáška: Multikulturní výchova - cesta k porozumění. Ostrava: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. 2010.
Kaleja, M. Petrucijová, J. - Ševčíková, V. - Prokešová, M. - Szymeczek, J. Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Ostrava: PdF OU v Ostravě, 2010. s. 184. ISBN: 978-80-7368-874-5. 2010.
Kaleja, M. a Rabušicová, M. Roma Early Childhood Inclusion. In: Národní konzultační den v rámci projektu Roma Early Childhood Inclusion. Praha: MŠMT ČR, OSF, UNICEF, REF. 2010.
Kaleja, M. Roma People Living in the Czech Republic - Brief View on Current Situation (vyžádaná přednáška). In: 9th edition of the Visegrad Summer School. Krakow: Villa Decius Association. 2010.
Kaleja, M. Romské dítě v neromské rodině a jeho identita. In: Šimková, E. (ed.) Socialia 2010. Sociální deviace v kontextu společenských věd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. Gaudeamus, 2010. s. 174-177. ISBN 978-80-7435-091-7.
Kaleja, M. Romské dítě (žák) ze sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalit jako dítě v riziku: In: Bargel, M. - Mühlpachr, P. a kol. Inkluze versus exkluze - dilema sociální patologie. In: Inkluze versus exkluze - dilema sociální patologie. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2010. s. 71-79. Sociopedie. ISBN 978-80-87182-12-3.
Kaleja, M. Romské dítě (žák) ze sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalit jako dítě v riziku. In: Sociální patologie v interdisciplinárním kontextu napomáhajících disciplín (exkluze versus inkluze - lze vůbec najít řešení v postmoderní společnosti?). Brno: Institut mezioborových studií. 2010.
Kaleja, M. Romské etnikum v České republice. In: Jeden svět - podpora multikulturní výchovy a vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2010.
Kaleja, M. Rovné příležitosti ve vzdělávání. In: Rovné příležitosti ve vzdělávání - seminář v rácmi DVPP. Havířov: Základní škola, Havířov - Šumbark, Jarošova 33/851, příspěvková organizace. 2010.
Kaleja, M. Rovné příležitosti ve vzdělávání. In: Rovné příležitosti ve vzdělávání - seminář v rácmi DVPP. Havířov: Základní škola, Havířov - Šumbark, Školní 1/814, příspěvková organizace. 2010.
Kaleja, M. Rozšířená estetická výchova jako inovace ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské žáky. In: V. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne na temat: Pedagogiczne aspekty diagnozy i poradnictwa w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej. Ustroň: Katedra Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 2010.
Kaleja, M. Sociální a multikulturní aspekty v edukační relaci v kontextu romských žáků: In: Nosková, H. - Bednařík, P. (eds) Národnostní menšiny, multikulturalita, vzdělávání. In: Národnostní menšiny, multikulturalita, vzdělávání. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2010. s. 195-200. ISBN 978-80-7285-129-4.
Kaleja, M. Socjalne i welokulturowe aspekty w edukacji uczniów romskich: In: Stankowski, A.- Gabryś,K. In: Antropotechnika-kulturotechnika-socjotechnika w pedagogice specjalnej. Katowice: Uniwersytet Ślaski, 2010. Uniwersytet Ślaski, 2010. s. 102-107. ISBN 978-83-87819-10-1.
Kaleja, M. St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. Prezentace: Roma communities living in the Czech Republic - socially excluded ethnic groups. 2010.
Franiok, P., Kaleja, M. a Zezulková, E. Transformace speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu kurikulárních dokumentů. Ostrava: PdF OU, 2010. 130 s. ISBN 978-80-7368-921-6.
Kaleja, M. Transformace speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu kurikulárních dokumentů. 2010.
Kaleja, M. "Významné romské osobnosti" v rámci projektu "Romské dítě v neromské rodině". (vyžádaná přednáška). In: Romské dítě v neromské rodině. Ostrava: Centrum náhradní rodinné péče při Fondu ohrožených dětí. 2010.
Kaleja, M. "Významné romské osobnosti" v rámci projektu "Romské dítě v neromské rodině". (vyžádaná přednáška). In: Romské dítě v neromské rodině. Kunčice pod Ondřejníkem: Centrum náhradní rodinné péče při Fondu ohrožených dětí. 2010.
Kaleja, M. Vzdělávací strategie dětí a dospělých v podmínkách rozvojové země v Angole: Vstupní posudek na projekt Specifického výzkumu na MU. 2010.
Kaleja, M., Kovářová, R., Zezulková, E., Swierkoszová, J. a Janků, K. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. E-learningová podpora distančního vzdělávání. 2010.
Kaleja, M. Antropologie Romů - (lokální) romské komunity - dekompozice pojmu na příkladu lokality Česká Kamenice: Přednáška dr. M. Jakoubka a Mgr. L. Budilové v rámci projektu Aven vakeras pal o Roma - Mluvme o Romech [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Kaleja, M. Edukativní strategické postupy při vyučování romských žáků: In KALEJA, M.; KNEJP J. (eds.) Mluvme o Romech - Aven vakeras pal o Roma.. In: Mluvme o Romech - Aven vakeras pal o Roma. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 120-126. 1. ISBN 978-80-7368-708-3.
Kaleja, M. a Knejp, J. Exkurz do historie Romů na území českých a slovenských zemí do roku 1945: In KALEJA, M.; KNEJP J. (eds.) Mluvme o Romech - Aven vakeras pal o Roma.. In: Mluvme o Romech - Aven vakeras pal o Roma. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 21-33. ISBN 978-80-7368-708-3.
Kaleja, M. Historie Romů do roku 1945: Přednáška Mgr. Michala Schustera v rámci projektu Aven vakeras pal o Roma - Mluvme o Romech [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Kaleja, M. a Knejp, J. Mluvme o Romech - Aven vakeras pal o Roma. 2009.
Kaleja, M. Open Society Institute in cooperation with UNICEF and Roma Education Fund. 2009.
Kaleja, M. Postavení Romů v České republice: Přednáška Mgr. Jana Knejpa v rámci projektu Aven vakeras pal o Roma - Mluvme o Romech [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Kaleja, M. Problematika vzdělávání Romů: Přednášky: dr. Gulové - Vzdělávací program realizovaný na PdFMU; Mgr. Vrbicové - Praktické zkušenosti a poznatky při práci s romskými dětmi a žáky; dr. Kaleji - Soc. a multikul. aspekty edukace - v rámci projektu Aven vakeras pal o Roma - Mluvme o Romech [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Kaleja, M. Psychosociální paradigmata romské rodiny, aneb to, co ještě o romské rodině nevíme: In KALEJA, M.; KNEJP J. (eds.) Mluvme o Romech - Aven vakeras pal o Roma.. In: Mluvme o Romech - Aven vakeras pal o Roma. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 101-108. ISBN 978-80-7368-708-3.
Kaleja, M. ROMBASE - Eletronic teaching and Informative materials for and on Roma. Didactically edited information on Roma: In Romano džaniben. Časopis romistických studií. 2009, s. 211-212. ISSN 1210-8545.
Kaleja, M. Romové a jejich kultura ve filmu: Přednáška doc. PhDr. Veroniky Ševčíkové, Ph.D. v rámci projektu Aven vakeras pal o Roma - Mluvme o Romech [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Kaleja, M. Romové a výtvarné umění: přednáška PhDr. Jany Horváthové v rámci projektu Aven vakeras pal o Roma - Mluvme o Romech [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Kaleja, M. Romové po roce 1945: Přednáška prof. PhDr. Niny Pavelčíkové, CSc. v rámci projektu Aven vakeras pal o Roma - Mluvme o Romech [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Kaleja, M. Sociální a multikulturní aspekty v edukační relaci v kontextu romských žáků. In: 1. mezinárodní vědecká konference. Menšiny, multikulturalita, vzdělávání, pod záštitou MŠMT.. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i a Ústav pro filozofii a sociologii LZA v Rize a Univerzity v Rize. 2009.
Kaleja, M. Sociální a multikulturní aspekty v kontextu edukace romských žáků: In KALEJA, M.; KNEJP J. (eds.) Mluvme o Romech - Aven vakeras pal o Roma. In: Mluvme o Romech - Aven vakeras pal o Roma. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. s. 109-119. ISBN 978-80-7368-708-3.
Kaleja, M. Socjalne i wielokulturowe aspekty w edukacji uczniów romskich. In: IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne: ?Antropotechnika, socjotechnika i kulturotechnika w pedagogice specjalnej?. Ustroň: Katedra Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 2009.
Kaleja, M. Specifika ve výchovně vzdělávacím procesu v kontextu romských žáků v primární škole. 2009.
Kaleja, M. UNICEF, Open Society Institue, Roma Education Fund. 2009.
Kaleja, M. Vybrané faktory ovlivňující komunikaci mezi učitelem a romským žákem. In: 3. konference výzkumného záměru PdF MU - Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, hlavní řešitelka: prof. Marie Vítková. Brno: Katedra speciální pedagogiky PdF Masarykovy univerzity. 2009.
Kaleja, M. Vybrané faktory ovlivňující komunikaci mezi učitelem a romským žákem: In Vítková, Marie - Vojtová, Věra - (eds.). Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodnění. Education of Socially Disadvantaged Students. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. In: Education of Socially Disadvantaged Students. Brno: Paido, 2009. Paido, 2009. ISBN 978-80-7315-188-1.
Kaleja, M. Výchovně vzdělávací proces v primární škole v kontextu romských žáků jako žáků se sociálním znevýhodněním: In Sojak, P. (eds.) Symposium sociální pedagogiky na PdF MU 2. In: Symposium sociální pedagogiky na PdF MU 2. Brno: Paido, 2009. Paido, 2009. s. 81-113. ISBN 978-80-210-4945-1.
Kaleja, M. Council of Europe, Štrasburk. 2008.
Kaleja, M. "Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči" v rámci projektu "Romské dítě v neromské rodině". (vyžádaná přednáška). In: Romské dítě v neromské rodině. Ostrava: Centrum náhradní rodinné péče při Fondu ohrožených dětí.. 2008.
Kaleja, M. "Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči" v rámci projektu "Romské dítě v neromské rodině". (vyžádaná přednáška). In: Romské dítě v neromské rodině. Ostrava: Centrum náhradní rodinné péče při Fondu ohrožených dětí.. 2008.
Kaleja, M. Jaké je současné pojetí multikulturní výchovy v kontextu romské komunity a většinové společnosti?: In Gulová, Lenka. (eds.) Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách.. In: Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 57-62. ISBN 978-80-210-4724-2.
Kaleja, M. Přínos a úskalí reformní alternativní pedagogiky pro výchovně vzdělávací práci s romskými žáky.: In Klenková, Jiřina - Vítková, Marie. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability.. In: Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-167-6.
Kaleja, M. "Významné romské osobnosti" v rámci projektu "Romské dítě v neromské rodině". (vyžádaná přednáška). In: Romské dítě v neromské rodině. Ostrava: Centrum náhradní rodinné péče při Fondu ohrožených dětí.. 2008.


ZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
ROM1Romština 1
ROM2Romština 2
CSPPESpeciální pedagogika
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
E-AC1Speciálně pedagogická praxe 1
E-AC2Speciálně pedagogická praxe 2
E-AC3Speciálně pedagogická praxe 3
ETOPEEtopedie
ET2DIEtopedická diagnostika
ET2PVEtopedie
KETOPZáklady etopedie
KMKVMultikulturní výchova
KPPRXPrůběžná praxe ve spec. ped. zařízeních
KSEMIMetodologie závěrečných prací
MULVSociální a multikulturní aspekty edukace
NASVPAsistence studentům se speciál. potřeb.
OBHJBObhajoba bakalářské práce
PSPECNárys speciální pedagogiky
ROMJ1Romský jazyk 1
SASVPAsistence studentům se speciál. potřeb.
SETOPZáklady etopedie
SMKVMultikulturní výchova
SNEVVEdukace jedinců s více vadami
SNMDPMetodologie diplomových prací
SNPXZPrůběžná speciálně pedagogická praxe
SNSPDSociální patologie a sociální deviace
SNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
SNSPXSouvislá praxe ve spec. zařízeních
SNVMOVýchova maladaptivních osob
SSEMIMetodologie závěrečných prací
USPECÚvod do speciální pedagogiky
WMULVSociální a multikulturní aspekty edukace
WNEVVEdukace jedinců s více vadami
WNPXZPrůběžná speciálně pedagogická praxe
WNSPDSociální patologie a sociální deviace
WNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
WNVMOVýchova maladaptivních osob
ZSPECZáklady speciální pedagogiky
ZS1PGZáklady speciální pedagogiky
5OCDSociologie dětství a dítěte
5UVSociál. a multik. aspekty prim. vzděláv.
55MUVSociál. a multik. aspekty primár. vzděl.
55OCDSociologie dětství a dítěte
6SEM1Seminář k bakalářské práci 1
6SEM2Seminář k bakalářské práci 2
66EM1Seminář k bakalářské práci 1
66EM2Seminář k bakalářské práci 2
8KREVPedagogicko-výchovná rehabilitace
ETO1PEtopedie
ETO2PEtopedie
FZAP1Základy pedagogiky
FZSP2Základy speciální pedagogiky
TIEPTeorie a intervence v etopedické praxi
VYCHPVýchovné problémy ve školské praxi
3SPEOSpeciální pedagogika
3SPEVSpeciální pedagogika


AutorNázev práceTypRok
Nálepová KateřinaEdukace dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v předškolním zařízenídiplomová  
Dudek JiříHeterogenita žáků na 1. stupni základní školy jako benefit pro všechny zúčastněnédiplomová 2019 
Hladká JiřinaDospělí ve VTOS a vybrané oblasti kvality životadiplomová 2019 
Hrňová AnetaPreventivní aktivity školní neúspěšnosti žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2019 
Fojtková ZuzanaPoradenský proces a jeho speciálněpedagogické kontexty u žáků s problémovým chováním.diplomová 2018 
Houdová VladislavaPodpora vzdělávání romských žáků mladšího školního věku na ZŠdiplomová 2018 
Polesová VeronikaInkluzivní rozměr základního vzdělávání etnicky romských žáků z prostředí sociální exkluzediplomová 2018 
Davidová PavlínaAlternativní tresty v české justici a jejich zajištěnídiplomová 2017 
Fuksová JanaInkluzivní rozměr vzdělávání žáků na 1. stupni základní školy s ohledem na objektivní připravenost pedagogůdiplomová 2017 
Knoppová BarboraPočáteční vzdělávání romských dětí ze sociálně vyloučených lokalitdiplomová 2016 
Tatíčková RomanaAnalýza rizik pěstounství na přechodnou dobu z pohledu odborníkůdiplomová 2016 
Veselá BarbaraHodnocení chování žáků mladšího školního věkudiplomová 2016 
Grohmanová IrenaVýuka náboženské výchovy ve vzdělávání romských žáků základních školdiplomová 2015 
Petr TomášHodnocení vlastních projevů chování adolescentůdiplomová 2015 
Schindlerová MichaelaVzdělávání žáků na 1. stupni základní školy se zaměřením na interetnické vztahydiplomová 2015 
Silberová AndreaKompetence žáků s diagnostikovanou poruchou chování na 1. stupni základní školydiplomová 2015 
Wowrová AnnaIntervenční mechanizmy na základní škole řešící problematiku kyberšikanydiplomová 2015 
Hlačíková LenkaAnalýza připravenosti základních škol na intervenci problémového chování žákůdiplomová 2014 
Holíčková ZuzanaRodina očima dětí školního věkudiplomová 2014 
Juríčková AlexandraAnalýza názorů a postojů romských žáků základních škol ke vzdělávánídiplomová 2014 
Kohutová SoňaAnalýza jazykových interferencí romských žáků v pojetí učitelediplomová 2014 
Křížová KarolínaAnalýza školní připravenosti romských dětí předškolního věkudiplomová 2014 
Kuchnová AnetaAnalýza hodnotových orientací žáků základních školdiplomová 2014 
Mikuličová VeronikaAnalýza hodnotových orientací u žáků mladšího školního věkudiplomová 2014 
Potyková IvanaMultikulturní výchova v předškolním vzdělávánídiplomová 2014 
Pumprlová PetraAnalýza hodnotových orientací dětí z dětského domovadiplomová 2014 
Střílková TerezaHodnotové orientace ohrožených dětí mladšího školního věkudiplomová 2014 
Šťastná MartinaAgresivní dítě školního věku a dopad médií na jeho psychosociální vývojdiplomová 2014 
Švédíková VeronikaPorucha chování jako determinanta kvality životadiplomová 2014 
Cihlářová MartinaSociální a multikulturní aspekty vzdělávání romských žáků na základních školáchdiplomová 2013 
Grygerková BarboraAnalýza agresivních forem poruch chování dětí a mladistvých do 18 letdiplomová 2013 
Hujík AlešHodnotové orientace vybraných romských dětí školního věkudiplomová 2013 
Piňosová LucieAnalýza podmínek Ostravské univerzity v Ostravě k inkluzivnímu vzdělávání studentů se specifickými potřebamidiplomová 2013 
Silberová AndreaAnalýza vybraných aspektů socializace jedinců s tiky, včetně Touretteova syndromu a jeho komorbiditamidiplomová 2013 
Taušková LuciePřipravenost mládeže opouštějící dětské domovy na integraci do společnostidiplomová 2013 
Žuchová DominikaHodnotové orientace ohrožených dětí staršího školního věkudiplomová 2013 
Baletková JanaAnalýza možných intervencí poruch chování a problémů v chování u dětí a mladistvých do 18 letdiplomová 2012 
Frydrychová AlenaAnalýza agresivních forem poruch chování u jedinců v období adolescencediplomová 2012 
Grygarová EvaMožnosti intervence a řešení poruch chování u žáků povinné školní docházkydiplomová 2012 
Hawliczková VěraAnalýza možných příčin, projevů a intervencí agresivních forem chování u dětí mladšího a staršího školního věkudiplomová 2012 
Husníková ZuzanaAnalýza životní perspektivy jedinců vyrůstajících v dětských domovechdiplomová 2012 
Kociánová ZuzanaAnalýza realizace průřezových témat RVP ZV v rámci občanské výchovy na II.stupni ZŠdiplomová 2012 
Maiwaldová HanaCharakter životní dimenze jedinců opouštějící dětské domovydiplomová 2012 
Slavíková SilvieAlternativní tresty jako nová životní perspektiva u osob s poruchami chovánídiplomová 2012 
Srncová VeronikaAnalýza sexuální výchovy na prvním stupni ZŠ v kontextu RVP ZVdiplomová 2012 
Škanderová LucieAnalýza pojetí multikulturní výchovy na základních školách na Bruntálskudiplomová 2012 
Turčová PetraAnalýza penitenciární a postpeniterciární péče v Moravskoslezském krajidiplomová 2012 
Varčoková PavlaAnalýza vlivu sociálně vyloučeného prostředí na vzdělávání romských žáků základních školdiplomová 2012 
Zubková SabinaRole speciálního pedagoga v českých věznicíchdiplomová 2012 
Faltová VendulaRole SVČ v otázkách prevence a intervence poruch chování u žáků základních školdiplomová 2011 
Ficková AndreaKomparace preferovaných subkultur u vybrané mládeže na středních školáchdiplomová 2011 
Galiová TerezaSociální a multikulturní aspekty edukace romských žákůdiplomová 2011 
Grocholová IvetaEdukace dětí přípravných tříd pocházejích ze sociokulturně znevýhodněného prostředídiplomová 2011 
Kavková PetraSociální aspekty integrace žáků se zdravotním postižením do základní školy hlavního vzdělávacího proududiplomová 2011 
Krobotová IvaProblematika útěků jedinců s nařízenou ústavní výchovoudiplomová 2011 
Hrabovská MartinaMosty pro vzdělávání dětí mladšího školního věku ze socio-kulturně znevýhodněného prostředídiplomová 2010 
Stonišová VeronikaPřipravenost české primární školy na integraci cizincůdiplomová 2010 
Valentová PetraMetodická práce pro výuku anglického jazyka v primární škole v kontextu romských žákůdiplomová 2010 
Dudová KateřinaŠkolní edukace rómských žáků na prvním stupni základních školbakalářská 2019 
Paluříková DominikaPedagogicko-psychologické poradenství ve školské praxi k problematice drogové dependencebakalářská 2019 
Genserková EvaHeterogenita ve vzdělávání žáků základní školy jako reálný obraz školské inkluzebakalářská 2018 
Křístková JaroslavaKvalita prožívání radosti a spokojenosti ze života osob s duševním onemocněním na Ostravskubakalářská 2018 
Pilařová KarolínaSpeciálněpedagogická péče poskytována v dětském domově se školoubakalářská 2018 
Stuchlíková MarkétaSpeciální pedagog v ústavu pro výkon zabezpečovací detencebakalářská 2018 
Čolas PavelDítě v rezidenčním zařízení s potřebou intenzivní individuální péčebakalářská 2017 
Kozarová JanaSvobodná matka a dítě s poruchou chováníbakalářská 2017 
Krůželová MartaPřipravenost škol pro vzdělávání etnicky romských a sociálně vyloučených dětí a žákůbakalářská 2017 
Němčíková MichaelaRodina s dítětem s poruchou chováníbakalářská 2017 
Pačutová ElenaPodpora romství u žáků základních školbakalářská 2017 
Pobucká MiroslavaSpeciálněpedagogická péče pro děti dětského domova se školoubakalářská 2017 
Vlachová LenkaPreventivní aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti žáka mladšího školního věku ve školní družiněbakalářská 2017 
Greško MartinHodnotový systém sociálně vyloučených žáků základní školy praktickébakalářská 2016 
Švecová MichaelaMultikulturní výchova v předškolním vzdělávání waldorfského typubakalářská 2016 
Týnová KristýnaPěstounství v České republice a na Slovenskubakalářská 2016 
Welserová PetraProjektová výuka zaměřená na multikulturní výchovu v předškolním vzděláváníbakalářská 2016 
Baštrnáková KarolínaDítě vyrůstající v dětském domověbakalářská 2015 
Červenková KateřinaŽák povinné školní docházky v diagnostickém ústavubakalářská 2015 
Golichová SoňaŽák základní školy s problémy chováníbakalářská 2015 
Gombárová ŠárkaMultikulturní výchova v bilingvním předškolním vzděláváníbakalářská 2015 
Halatová JanaŽák povinné školní docházky v dětském domově se školoubakalářská 2015 
Krahulcová LenkaPostoje romských rodičů žijících v Ostravě - Mariánských Horách ke vzděláníbakalářská 2015 
Kršíková SimonaDítě vyrůstající v systému náhradní rodinné péčebakalářská 2015 
Matušková IvanaÚčast dospělých na dalším vzdělávání na Ostravské univerzitě v Ostravěbakalářská 2015 
Rašíková OlgaMultikulturní výchova v předškolním vzdělávání na vybrané základní škole v Ostravěbakalářská 2015 
Šolcová LenkaRodina s dítětem s problémy v chováníbakalářská 2015 
Davidová PavlínaInstitucionální péče v České republicebakalářská 2014 
Koňaříková MichaelaŽák základní školy s diagnostikovanou poruchou chováníbakalářská 2014 
Marušková OlgaHodnoty žáků vybraných základních a středních školbakalářská 2014 
Matúšů RenátaHra jako prostředek rozvoje žáků s lehkou a středně těžkou mentální retardacíbakalářská 2014 
Onderková PetraAnalýza hodnotových orientací romských žáků II. stupně základních školbakalářská 2014 
Podzimková EvaPředškolní vzdělávání romských dětíbakalářská 2014 
Slámka FrantišekŽivotní perspektivy dívek opouštějící výchovný ústavbakalářská 2014 
Sochacká VeronikaKomunikace školy a rodičů dětí s poruchou chování a s problémem v chováníbakalářská 2014 
Stonawská MarcelaŽivot dítěte v dětském domověbakalářská 2014 
Šnirchová PetraVzdělávání dětí v tibetském exilu v Indiibakalářská 2014 
Grohmanová IrenaVzdělávací potřeby romských žáků základních školbakalářská 2013 
Jančálková DarinaProgram rozvoje osobnosti romských dětí v dětském domověbakalářská 2013 
Koláriková JanaKomunikace školy a rodičů dětí s rizikem poruch chování a s dispozicemi problémového chováníbakalářská 2013 
Maděřičová SylvaVýznam etopedické sekundární a terciární prevence v edukaci dětí a mladistvých do 18 letbakalářská 2013 
Mlynarčíková MartinaKyberšikana na 1. stupni základní školybakalářská 2013 
Viktoříková BarboraAnalýza faktorů determinujících problémy chování žáků školního věkubakalářská 2013 
Žákovská KristinaRealizace průřezového tématu multikulturní výchova v rámci ŠVP na vybraných základních školáchbakalářská 2013 
Hůrková KamilaVýznam etopedické primární prevence v edukaci romských žáků základních školbakalářská 2012 
Hýbnerová ZuzanaSociopatologické jevy u dívek ve věku 10-15 letbakalářská 2012 
Křížová KarolínaRole speciálního pedagoga na základní škole s převážným počtem romských žákůbakalářská 2012 
Kubáníková VeronikaProgramy zacházení s vězni ve výkonu trestu odnětí svobodybakalářská 2012 
Lukášová AndreaMultikulturní výchova jako průřezové téma na 1. stupni základní školybakalářská 2012 
Potyková IvanaMultikulturní výchova jako průřezové téma v preprimárním vzděláváníbakalářská 2012 
Rajčanová PavlínaZměna životních perspektiv rodičů dětí s mentálním postiženímbakalářská 2012 
Schreierová JanaRole asistenta pedagoga na základní škole s převážným počtem romských žákůbakalářská 2012 
Tovaryšová ŠárkaSpolupráce učitele a asistenta pedagogabakalářská 2012 
Wowrová AnnaVýznam etopedické primární prevence v edukaci dětí a mladistvých do 18 letbakalářská 2012 
Caska IgorViktimizace a její dopady v životě člověkabakalářská 2011 
Fárková MarcelaPříčiny záškoláctví u romských žáků povinné školní docházkybakalářská 2011 
Havran VladimírKlient střediska výchovné péčebakalářská 2011 
Malá LibušeVývoj kresby u dětí v přípravné tříděbakalářská 2011 
Tovaryšová VeronikaSociopatologické jevy u hochů ve věku 10-15 letbakalářská 2011 
Kociánová ZuzanaDoučování romských žáků ZŠbakalářská 2010 


Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Období2/2012 - 1/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Analýza determinant ovlivňujících vzdělávání studentů se SVP na Ostravské univerzitě v Ostravě
Hlavní řešiteldoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Analýza klíčových determinant ovlivňujících proces edukace dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu rámcových vzdělávacích programů
Hlavní řešiteldoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu rámcových vzdělávacích programů
Hlavní řešiteldoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Aven vakeras pal o Roma - Muvme o Romech
Hlavní řešiteldoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub