Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Zuzana Sikorová

proděkanka pro internacionalizaci

Zuzana Sikorová

titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 303, budova SA
funkce:proděkanka pro internacionalizaci
obor činnosti:obecná didaktika, srovnávací pedagogika, kurikulum, pedagogický výzkum, garant studijního programu Pedagogika a Specializace Pedagogika (SŠ)
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
Děkanát Pedagogické fakulty
telefon, mobil: 553 46 2719
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Textbook as a Medium: Impulses from Media Studies for Research on Teaching Materials and Textbooks in Educational Sciences
Zuzana Sikorová, Péter Bagoly-Simó
Rok: 2021, Springer International Publishing (Springer Nature Switzerland AG)
kapitola v odborné knize

Užívání tištěných a digitálních zdrojů v práci učitelů 2. stupně ZŠ: hybridizace a remixování
Zuzana Sikorová, Marek Václavík, Iva Červenková
Rok: 2019, Studia paedagogica
článek v odborném periodiku

Role of Learning Materials in the Inclusive Learning Environment
Zuzana Sikorová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pedagogický výzkum
Iva Červenková, Marek Václavík, Zuzana Sikorová
Rok: 2021
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Professional problems of beginning teachers and conditions of their adaptation
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Marek Václavík
Rok: 2021
stať ve sborníku

Textbook as a Medium: Impulses from Media Studies for Research on Teaching Materials and Textbooks in Educational Sciences
Zuzana Sikorová, Péter Bagoly-Simó
Rok: 2021, Springer International Publishing (Springer Nature Switzerland AG)
kapitola v odborné knize

Textbooks and Educational Media: Perspectives from Subject Education
Zuzana Sikorová, Péter Bagoly-Simó
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Educational Scaffolding in Primary Education from the Perspective of Younger-Aged School Pupils
Alena Seberová, Taťána Göbelová, Ondřej Šimik, Zuzana Sikorová
Rok: 2020, Pedagogika
článek v odborném periodiku

Jak mohou výukové materiály podporovat učení žáků?
Zuzana Sikorová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Skewness in Applied Analysis of Normality
Marek Václavík, Zuzana Sikorová, Tomáš Barot
Rok: 2020
stať ve sborníku

Use of teaching and learning resources during home preparation for instruction.
Marek Václavík, Gabriela Mynářová, Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Analysis of Independences of Normality on Sample Size with Regards to Reliability
Marek Václavík, Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Approach of Process Modeling Applied in Particular Pedagogical Research
Marek Václavík, Zuzana Sikorová, Tomáš Barot
Rok: 2019
stať ve sborníku

Czech University Students' Use of Study Resources in Relation to the Approaches to Learning
Zuzana Sikorová, Tomáš Barot, Marek Václavík, Iva Červenková
Rok: 2019, The New Educational Review
článek v odborném periodiku

Particular Analysis of Normality of Data in Applied Quantitative Research
Marek Václavík, Zuzana Sikorová, Tomáš Barot
Rok: 2019
stať ve sborníku

Printed and digital teaching and learning resources used by lower secondary school pupils
Zuzana Sikorová, Marek Václavík, Iva Červenková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Strategies used by teachers to support learning of lower secondary school pupils from educational text resources
Iva Červenková, Marek Václavík, Zuzana Sikorová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Strategies used by teachers to support learning of lower secondary school pupils from educational text resources
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Marek Václavík
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University students' study habits related to the use of study resources
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Marek Václavík, Tomáš Barot
Rok: 2019, IARTEM E-Journal
článek v odborném periodiku

University students? use of study resources in relation to approaches to learning
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Marek Václavík, Ivana Fialová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Using textbooks and learning resources to scaffold students learning
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Marek Václavík, Péter Bagoly-Simó, Bruce Knight
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Užívání tištěných a digitálních zdrojů v práci učitelů 2. stupně ZŠ: hybridizace a remixování
Zuzana Sikorová, Marek Václavík, Iva Červenková
Rok: 2019, Studia paedagogica
článek v odborném periodiku

Užívání výukových zdrojů v sekundárním a terciárním vzdělávání. Habilitační práce
Zuzana Sikorová
Rok: 2019
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Instruction of czech upper primary school students using printed and electronic study materials
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Kateřina Kostolányová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Konstruktivistické pojetí učební podpory žáků založené na učebnici a dalších edukačních zdrojích.
Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Learning support based on textbook and other educational resources used in czech secondary schools.
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Aleš Bednárek, Marek Václavík
Rok: 2018
stať ve sborníku

Learning support based on textbook and other educational resources used in czech secondary schools.
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Aleš Bednárek, Marek Václavík
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Scaffolding
Aleš Bednárek, Jiří Kameník, Zuzana Sikorová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Scaffolding - teach a man to fish
Aleš Bednárek, Jiří Kameník, Zuzana Sikorová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Scaffolding v učebnici ke zdravému životnímu stylu pro ZŠ a víceletá gymnázia.
Veronika Dinžíková, Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Has the use of classroom teaching and learning resources changed? An analysis of TIMSS Studies 2007-2015 data on the use of resources
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Marek Václavík, Ivana Fialová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití Eye Trackingu při zkoumání učebních strategií studentů
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Martin Malčík
Rok: 2017
stať ve sborníku

Posudek na článek Metaanalýza výzkumu vizuálií v učebnicích na příkladu zeměpisu a vlastivědy
Zuzana Sikorová
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Koncept 'scaffolding': možnosti využití při zkoumání podpory učení žáků založeném na práci s výukovými materiály. Hlavní referát
Zuzana Sikorová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metoda IPA jako prostředek zkoumání rekonstrukce subjektivní interpretace učitelovy zkušenosti se scaffoldingem.
Alena Seberová, Taťána Göbelová, Zuzana Sikorová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti scaffoldingu v procesu rozvoje a hodnocení kompetence k učení
Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti scaffoldingu v procesu rozvoje a hodnocení kompetence k učení
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Pojetí kvality vysokoškolské výuky z hlediska dokumentů vzdělávací politiky
Nikola Sklenářová, Zuzana Sikorová
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Scaffolding v učebnicích - analýza vizuálních komponentů
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Denisa Labischová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Scaffolding ve výuce mateřštiny
Ivana Gejgušová, Zuzana Sikorová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vnitřní evaluace kvality výuky v terciárním vzdělávání
Nikola Sklenářová, Zuzana Sikorová, Josef Malach, dr Maria Kocór
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Developing a methodology to analyse the role that teaching and learning materials play in student learning and achievement
Zuzana Sikorová, Mike Horsley, Iva Červenková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití Eye Trackingu při zkoumání učebních strategií studentů
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Martin Malčík
Rok: 2015
stať ve sborníku

Paper review: The authenticity of resources for the teaching of foreign languages and cultures in France: variable geometry notion
Zuzana Sikorová
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Paper review: 20-years Evolution in French secondary school science textbooks
Zuzana Sikorová
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Paper revivew: Beyond Binary Discourses? Pakistan Studies Textbooks and Representations of Cultural, National, and Global Identity
Zuzana Sikorová
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recenze studie "Faktory ovplyvňujúce postoje detí k znevýhodneným rovesníkom"
Zuzana Sikorová
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Testování vědomostí a dovedností a sebehodnocení žáků
Martin Malčík, Josef Malach, Zuzana Sikorová, Karel Pavlica
Rok: 2015, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Způsoby užívání učebních materiálů a studijní zvyky vysokoškolských studentů
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Způsoby užívání učebních materiálů a studijní zvyky vysokoškolských studentů
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

12th International Conference on Textbooks and Educational Media: Textbooks and Educational Media in a Digital Age
Zuzana Sikorová, Zuzana Sikorová, Mike Horsley, Mike Horsley, Tania Braga Garcia, Tania Braga Garcia, Jesús Rodríguez Rodríguez, Jesús Rodríguez Rodríguez ... další autoři
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Analysis of visual perceptual patterns on screen using eyetracker technology
Zuzana Sikorová, Martin Malčík, Erika Mechlová, Andrej Mentel
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of visual perceptual patterns on screen using eyetracker technology
Martin Malčík, Erika Mechlová, Zuzana Sikorová, Andrej Mentel
Rok: 2014
stať ve sborníku

Classroom Teaching and Learning Resources: International Comparisons from TIMSS. A Preliminary Review
Zuzana Sikorová, Mike Horsley
Rok: 2014, Orbis scholae
článek v odborném periodiku

Educational system of the Czech Republic
Josef Malach, Zuzana Sikorová
Rok: 2014, Wydawnictwo Adam Marszalek
kapitola v odborné knize

Executive Functions in Comprehending the Content of Visual and Textual Information
Iva Červenková, Martin Malčík, Jakub Guziur, Zuzana Sikorová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Orbis scholae, Vol. 8/2: Textbooks and Educational Media in a Digital Age
Zuzana Sikorová, Zuzana Sikorová, Dominik Dvořák
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Pedagogická diagnostika a profese učitele
Josef Malach, Josef Malach, Zuzana Sikorová, Zuzana Sikorová
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Posudek na studijní opory pro e-learningový kurz Dějiny sociální pedagogiky
Zuzana Sikorová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Recenze studie "Standardy v učitelské profesi: zahraniční přístupy a jejich zhodnocení"
Zuzana Sikorová, Tomáš Janík, Vladimíra Spilková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Strategie žáků s textovými materiály při domácí přípravě na výuku
Iva Červenková, Zuzana Sikorová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Styles of Textbook Use
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2014, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Textbooks and Educational Media in a Digital Age: Editorial
Zuzana Sikorová, Dominik Dvořák, Mike Horsley
Rok: 2014, Orbis scholae
článek v odborném periodiku

Užívání studijních materiálů a přístupy k učení u studentů učitelství
Zuzana Sikorová, Josef Malach, Josef Malach, Zuzana Sikorová
Rok: 2014, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Užívání studijních materiálů a přístupy k učení u studentů učitelství
Zuzana Sikorová, Josef Malach
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Posudek na studijní oporu Aplikace výzkumných metod při analýze pedagogické komunikace
Zuzana Sikorová, Nikola Sklenářová
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek na studijní oporu Výukové metody a organizace vyučování
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Textbooks and Educational Media in a Digital Age
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Martina Rozsypalová, Hana Cisovská, Hana Kubíčková, Alena Seberová, Taťána Göbelová ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

The use of learning materials and study habits of undergraduate teacher students
Josef Malach, Zuzana Sikorová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Virtuous Circle: How teachers influence educational resources
Zuzana Sikorová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krize učebnic? aneb tištěné versus digitální učebnice
Zuzana Sikorová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Posudek na výukové filmy - Sekundární viktimizace
Zuzana Sikorová, Ivana Fialová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Východiska pro hodnocení učebnic
Zuzana Sikorová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výchova k finanční gramotnosti
Zuzana Sikorová
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Činnosti žáků s učebnicí
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role učebnice ve výuce na 2. stupni ZŠ - synéza výzkumných zjištění
Zuzana Sikorová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Textbook use in History, Civics, English and Mathematics lessons in Czech lower secondary schools
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2011
stať ve sborníku

The role of textbooks in lower secondary schools in the Czech Republic
Zuzana Sikorová
Rok: 2011, IARTEM e-Journal
článek v odborném periodiku

The Role of Textbooks in Secondary Schools
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Užívání učebnic na 2. stupni základní školy v České republice
Zuzana Sikorová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Užívání učebnic na 2. stupni základní školy v České republice
Zuzana Sikorová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků XVII. celostátní konference ČAPV.
Zuzana Sikorová, Zuzana Sikorová, Martin Malčík, Martin Malčík, Karel Pavlica, Karel Pavlica ... další autoři
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Education in the Czech Republic
Zuzana Sikorová, Martina Gúberová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Motivation to Learn about Teaching and Learning Materials, and their Use during Teacher Education in Australia
Zuzana Sikorová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pedagogická evaluace 2010
Martina Gúberová, Miriam Prokešová, Milena Kurelová, Josef Malach, Zuzana Sikorová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Styly užívání učebnic
Zuzana Sikorová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učitel a učebnice
Zuzana Sikorová
Rok: 2010, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Užívání učebnic v hodinách matematiky, občanské výchovy, angličtiny a dějepisu na 2. stupni ZŠ
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. XVII. konference ČAPV
Zuzana Sikorová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Proč učitelé užívají učebnice?
Zuzana Sikorová, Martin Malčík
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role a užívání učebnic jako výzkumný problém
Zuzana Sikorová, Petr Knecht
Rok: 2009, Paido
kapitola v odborné knize

Textbook use in the History, Civics, English and Mathematics lessons of Czech lower secondary schools
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Užívání učebnic v hodinách matematiky, občanské výchovy, angličtiny a dějepisu na 2. stupni ZŠ
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Textbook-based activities in the classroom.
Zuzana Sikorová
Rok: 2008
stať ve sborníku

9. konference Mezinárodní asociace pro výzkum učebnic a dalších edukačních médií
Zuzana Sikorová, Petr Knecht
Rok: 2008, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

Autoevaluace ve školské praxi
Zuzana Sikorová, Alena Seberová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hodnocení a výběr učebnic v praxi
Zuzana Sikorová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Návrh seznamu hodnotících kritérií pro učebnice základních a středních škol
Zuzana Sikorová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Praktické problémy vysokoškolské výuky
Zuzana Sikorová, Marek Biolek, Iva Červenková, Nikola Sklenářová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Textbook-based activities in the classroom
Zuzana Sikorová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Užívání učebnic a jiných textových materiálů ve výuce na ZŠ a gymnáziu
Zuzana Sikorová, Iva Červenková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vytváření předmětu do školního vzdělávacího programu
Zuzana Sikorová, Jan Karaffa
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hodnocení potřeb začínajících vysokoškolských učitelů
Iva Červenková, Zuzana Sikorová, Nikola Sklenářová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Pedagogická evaluace ´06. Sborník z konference.
Zuzana Sikorová, Zuzana Sikorová
Rok: 2006
ediční a redakční práce

Pedagogická evaluace 2006
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Nikola Sklenářová
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu

The textbook selection in primary and secondary schools
Zuzana Sikorová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Zlepšování pedagogických dovedností vysokoškolských učitelů
Zuzana Sikorová, Marek Biolek, Iva Červenková, Nikola Sklenářová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální interakce ve vztahu učitel - žák
Zuzana Sikorová, Miriam Prokešová
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Textbook selection in primary and secondary schools
Zuzana Sikorová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Transforming curriculum as teachers activity
Zuzana Sikorová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Hodnocení a výběr učebnic v činnosti učitelů základních a středních škol
Zuzana Sikorová
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Výběr učebnic na základních a středních školách
Zuzana Sikorová
Rok: 2004, Repronis; Ostravská univerzita-Pedagogická fakulta
odborná kniha

Multikulturní výchova III. Praktikum
Zuzana Sikorová, Ivana Fialová, Danuše Matýsková
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Quality of E-Learning
Erika Mechlová, Martin Malčík, Zuzana Sikorová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Quality of E-Learning
Erika Mechlová, Martin Malčík, Zuzana Sikorová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Quality of E-Learning
Erika Mechlová, Martin Malčík, Zuzana Sikorová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Transforming textbooks as teacher´s activity
Zuzana Sikorová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vyučovanie v otázkach a odpovediach
Zuzana Sikorová, Erich Petlák, Juraj Komora
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Evaluating Textbooks as Teacher´s Activity
Zuzana Sikorová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Jak vybírat učebnice
Zuzana Sikorová
Rok: 2002, Komenský
článek v odborném periodiku

Konference IARTEM o učení a edukačních médiích
Zuzana Sikorová
Rok: 2002, Pedagogika
článek v odborném periodiku

Metodický posudek distančního textu Obecná didaktika pro učitelství odborných předmětů
Zuzana Sikorová, Josef Malach
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Metodický posudek na distanční text
Zuzana Sikorová, Ivana Fialová, Martin Pobořil
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Metodický posudek na distanční text
Zuzana Sikorová, Danuše Matýsková
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Metodický posudek na distanční text
Zuzana Sikorová, Marek Biolek, Yvonne Dudová, Bohumil Vašina
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Metodiký posudek na distanční text
Zuzana Sikorová, Dana Šrámková, Danuše Matýsková
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Obecná didaktika pro učitelství odborných předmětů
Zuzana Sikorová, Josef Malach
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výběr učiva a zpracování učiva učitelem ve výuce
Zuzana Sikorová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Význam dovednosti vybrat si učebnici v učitelské přípravě
Zuzana Sikorová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Evaluace informačních zdrojů v práci učitele
Zuzana Sikorová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Evaluating textbooks as teacher´s activity
Zuzana Sikorová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení a výběr učebnic v činnosti učitele
Zuzana Sikorová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Klima ve výchovných ústavech
Zuzana Sikorová, Jan Hřivňák, Julius Sekera, Vojtěch Gajda
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Obrana učebnic
Zuzana Sikorová
Rok: 2001, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

University of Tartu, Estonsko
Zuzana Sikorová
Rok: 2001
působení v zahraničí

Znaky dobré školy jako projev kvality
Zuzana Sikorová, Lenka Dedková, Karel Rýdl
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kritéria výběru učebnic učiteli na I., II. a III. stupni
Zuzana Sikorová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Obtížnost textů učebnic ČJ pro 2. ročník ZŠ
Zuzana Sikorová, Drahomír Šajtar, David Greger
Rok: 1999
zveřejněné odborné posudky, recenze

Seznamy kritérií pro hodnocení učebnic učiteli
Zuzana Sikorová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Standardy ke státním závěrečným zkouškám a závěrečným bakalářským zkouškám a kritéria hodnocení diplomových a bakalářských prací
Kolektiv Autorů, Zuzana Sikorová
Rok: 1999, PdF OU
odborná kniha

Změny pojetí práce učitele ve vztahu k tendencím rozvoje výuky na vysokých školách
Zuzana Sikorová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Problémy diagnostiky a výběru učebnic v práci učitele
Zuzana Sikorová
Rok: 1998
stať ve sborníku

A.S.Neill: antiautoritativní pedagogika
Zuzana Sikorová, Kolektiv Autorů
Rok: 1996, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Transformační projekt 3+3+3 Základní školy v Zátoru
Zuzana Sikorová
Rok: 1996
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Transformační projekt 3+3+3 Základní školy v Zátoru
Zuzana Sikorová
Rok: 1996
stať ve sborníku

A Principal´s Inservice Training Package for Increasing Teacher Praise
Zuzana Sikorová, Vladimír Krejčí, S.B. Armstrong, M.E. Neil, R.A. Van Houten
Rok: 1992
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
DIPNSeminář k diplomové práci
BLOKBlokace místnosti
DSUTPrincipy učeb. tvorby z diach. i syn. p.
DRKOVKurikulum jako obsah vzdělání
CZVODObecná didaktika
2MTPDMetody a techniky pedagogického výzkumu
BKSKPŠkolní pedagogika
BKZPVZáklady pedagogického výzkumu
BOBDIObecná didaktika
BPSKPŠkolní pedagogika
BZPVYZáklady pedagogického výzkumu
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
DRKOVKurikulum jako obsah vzdělání
E-ECREducation in the Czech Republic
E-RESEducational Research
E-RIEResearch in Education
NKKURKurikulum ZŠ a SŠ
NKOBDObecná didaktika
NKSROSrovnávací pedagogika
NKURIKurikulum ZŠ a SŠ
NOBDIObecná didaktika
NSROVSrovnávací pedagogika
ODIDPedagogika pro učitele 1-Obecná didakt.
PDKOMZvyšování pedagogických dovedností
SKOBDObecná didaktika
SOBDIObecná didaktika s praxí
SZZK3SZZ - Pedagogika a psychologie
WN1VZTeorie vzdělávání
XDIDADidaktika
XSRPASrovnávací pedagogika a andragogika
ZDPXZáklady didaktiky s praxí
1EVDPEmpirický výzkum v diplomové práci
1KURIKurikulum
1OBDIObecná didaktika
1SKVSŠkolství ve světě
1ZDP1Seminář k diplomové práci 1
1ZDP2Seminář k diplomové práci 2
1ZEDPEmpirický výzkum v diplomové práci
1ZKURKurikulum
1ZOBDObecná didaktika
1ZSVSŠkolství ve světě
11EVDEmpirický výzkum v diplomové práci
11KURKurikulum
11OBDObecná didaktika
11SKVŠkolství ve světě
11ZD1Seminář k diplomové práci 1
11ZD2Seminář k diplomové práci 2
11ZEDEmpirický výzkum v diplomové práci
11ZKUKurikulum
11ZODObecná didaktika
11ZSSŠkolství ve světě
2DIPRObecná didaktika s praxí
2HODNHodnocení a užívání učebnic
2KURITeorie a praxe školního kurikula
2KURKTeorie a praxe školního kurikula
2OBDDObecná didaktika
2OBDKObecná didaktika
2PDPRPed. psych. problémy školní praxe
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PXP2Průběžná profesní praxe 2
2SROPSrovnávací pedagogika
2SROVSrovnávací pedagogika
2SRVNSrovnávací pedagogika
22DPRPed. psych. problémy školní praxe
22IDObecná didaktika
22ODNHodnocení a užívání učebnic
22ROVSrovnávací pedagogika
3PDVZZáklady pedagogického výzkumu
3PRXAAsistentská praxe (souvislá)
3SEVYSeminář k pedagogickému výzkumu
3ZDIDZáklady didaktiky
3ZODZáklady obecné didaktiky s praxí
33ADIDidaktika
33ASPSrovnávací pedagogika a andragogika
33ODZáklady obecné didaktiky
33RXAAsistentská praxe
4EVBPEmpirický výzkum v bakalářské práci
4ZEBPEmpirický výzkum v bakalářské práci
44EVBEmpirický výzkum v bakalářské práci
44ZEBEmpirický výzkum v bakalářské práci
5MEPVMetodologie pedagogického výzkumu
6PBP1Seminář k bakalářské práci 1
6PBP2Seminář k bakalářské práci 2
6PBS1Seminář k bakalářské práci 1
6PBS2Seminář k bakalářské práci 2
6PSNSPrevence šikany na školách
6PSRVSrovnávací pedagogika
6PVYZPedagogický výzkum
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6SZZPSZZ - Základy pedagogiky
66AD1Androdidaktika 1
66AD2Androdidaktika 2
66PB1Seminář k bakalářské práci 1
66PB2Seminář k bakalářské práci 2
66SPASrovnávací andragogika
66ZAVZáklady andragogického výzkumu
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7DPS2Seminář k diplomové práci 2
7OBDIObecná didaktika s praxí
7PMETMetodologie pedagogického výzkumu
7PVYZMetodologie pedagogického výzkumu
7SZZPSZZ - Pedagogika
77VYZMetodologie pedagogického výzkumu
9DAUMAktivní účast na mezin.vědec. konferenci
9DAUNAktivní účast na národ.vědec. konferenci
9DIMPČlánek v impaktovaném časopise
9DKOVSoučasné teorie vzdělávání a kurikula
9DMPAZapojení do mezinár. výzkumného projektu
9DMPVMetodologie pedagogického výzkumu
9DNPBZapojení do národn. výzkumného projektu
9DPEDPedagogika
9DPPVMetodologie pedagogického výzkumu
9DRCAČlánek v časop. recenzovaný (v cizím j.)
9DRCCČlánek v časopise recenzov. (v češtině)
9DWOSČlánek v bodované databázi (WOS, SCOPUS)
99KOVSoučasné teorie vzdělávání a kurikula
99PEDPedagogika
99PPVMetodologie pedagogického výzkumu
9DMPVMetodologie pedagogického výzkumu
6PBS1Seminář k bakalářské práci 1
6PBS2Seminář k bakalářské práci 2
PDKOMZvyšování pedagogických dovedností
6PBS1Seminář k bakalářské práci 1
6PBS2Seminář k bakalářské práci 2
1KODOPedagogická komunikace
1SZPOSeminář k závěrečné práci
1SZPVSeminář k závěrečné práci
2HOPOHospitační praxe
2HOPVHospitační praxe
2OBDIObecná didaktika
2ODIOObecná didaktika
2ODIVObecná didaktika
2PS2OPsychologie 2 (pedagogická a sociální)
3SPEOSpeciální pedagogika
3VZPOVypracování závěrečné práce a její veden
3VZPVVypracování závěrečné práce a její veden
4OBDOOborová didaktika 2
4OBD0Oborová didaktika
4VVIOŘízení výchovně vzdělávacích institucí
4VZPOVypracování závěrečné práce a její veden
4VZPVVypracování závěrečné práce a její veden


AutorNázev práceTypRok
Holubová AnetaTištěné a digitální výukové zdroje v učení žáků 2. stupně ZŠdiplomová 2022 
Messari SoňaInterdisciplinární tématický celek ve výuce anglického jazyka na střední školediplomová 2022 
Petrželová VendulaRole vizuálních prvků ve studijních materiálech vysokoškolských studentů.diplomová 2022 
Milerová MichaelaPostupy vysokoškolských studentů při učení se ze studijních zdrojů při přípravě na výukudiplomová 2021 
Vašutová TerezaZpůsoby užívání studijních zdrojů v přípravě vysokoškolských studentů na výukudiplomová 2021 
Havlíková ZuzanaSrovnání užívání tištěných a digitálních učebních materiálů ve výuce na VŠdiplomová 2019 
Sikorová MichaelaAnalýza vizuálních prvků digitálních učebních materiálu z hlediska scaffoldingových strategiídiplomová 2019 
Vrabková MarkétaUžívání digitálních učebních materiálů na druhém stupni základních školdiplomová 2019 
Steschnerová PavlínaTvorba a ověření didaktické hry pro výuku dějin výtvarného umění na střední školediplomová 2018 
Škuta VlastimilScaffoldingové strategie ve výukových materiálech používaných ve výchově k občanství na 2. stupni ZŠdiplomová 2017 
Rusková TerezaAnalýza učebnic fyziky z hlediska genderudiplomová 2016 
Kaprálová HanaUžívání učebnic ve výuce matematiky na středních školáchdiplomová 2015 
Šimšová KateřinaUžívání textových materiálů při studiu oboru Pedagogika na vysoké školediplomová 2014 
Klodová JanaTvorba metodických listů pro předmět křesťanská výchova na 2. stupni ZŠdiplomová 2013 
Králová MarkétaUžívání textových materiálů ve výchově ke zdraví na 2. stupni základní školy.diplomová 2013 
Šnoriková MarkétaAnalýza a srovnání dvou paralelních učebnic matematiky pro střední školydiplomová 2013 
Kormančíková ZuzanaUčebnice a jiné textové zdroje v předmětu ,,Pedagogika" na středních školách a vyšších odborných školách.diplomová 2012 
Onderková ZuzanaMotivace ke studiu učitelství a k učitelské profesidiplomová 2011 
Trzyniecká ZuzanaMetody vysokoškolské výuky v současnostidiplomová 2011 
Andrýsková KláraStyly užívání učebnic a jiných textových materiálů ve výuce Anglického jazyka na 2.st. ZŠdiplomová 2010 
Sochová PetraUžívání učebnic v hodinách občanské výchovy na ZŠdiplomová 2010 
Škrabalová ZuzanaMotivace k učení žáků střední školydiplomová 2010 
Bechná ŽanetaUžívání učebnic a jiných textových materiálů ve výuce českého jazyka na ZŠdiplomová 2009 
Formánková LudmilaUžívání učebnic a jiných textových materiálů ve výuce matematiky na druhém stupni základní školydiplomová 2009 
Kubíková IvetaVýuka cizího jazyka u dětí v předškolním věkudiplomová 2009 
Molková IvanaUžívání učebnic a dalších didaktických prostředků ve výuce angličtiny na ZŠdiplomová 2009 
Muchová MartinaUžívání učebnic a jiných textových materiálů ve výuce občanské výchovy na ZŠdiplomová 2009 
Kucharczyková PavlaVolnočasové aktivity žáků ZŠ ve vztahu k jejich školní úspěšnostidiplomová 2008 
Mlejnková RadkaPojetí vysokoškolské výuky ve Švédsku a ČRdiplomová 2008 
Paníčková HanaHodnocení učebnic anglického jazyka pro začátečníkydiplomová 2008 
Jamnická GabrielaVliv rodiny školy při výběru povolánídiplomová 2007 
Poláchová DanaUžívání učebnic a jiných textových materiálů ve výuce fyziky na 2. stupni ZŠdiplomová 2007 
Tomisová KateřinaNázory učitelů studentů a rodičů na kurikulární reformu na gymnáziíchdiplomová 2007 
Vanická AndreaCharakteristiky současné vysokoškolské výuky z pohledů studentůdiplomová 2007 
Folta DanielVýběr a užívání učebnic a jiných textových výukových materiálů ve výuce německého jazyka na středních školáchdiplomová 2006 
Balnerová OlgaHodnocení učebnic přírodopisu pro 2. stupeň základní školy z pohledu učitele a žákadiplomová 2005 
Dvořáková KláraNázory českých a belgických studentů učitelství tělesné výchovy na kvalitu přípravydiplomová 2005 
Hnilová AlenaVyužití a užívání učebnic ve výuce přírodopisudiplomová 2005 
Křivová LenkaVýběr a užívání učebnic zeměpisu na 2. stupni základní školydiplomová 2005 
Kuzníková KateřinaPráce žáka 2. stupně základní školy s učebnicí přírodopisudiplomová 2005 
Schořová HanaNázory studentů učitelství v Belgii a České republice na používání učebních textůdiplomová 2005 
Sovová BarboraUčebnice v práci učitele přírodopisu na 2. stupni základní školydiplomová 2005 
Soukupová KarolínaVýběr a užívání učebnic anglického jazyka na 2. stupni základních školdiplomová 2004 
Šmídová VeronikaPřístupy studentů tělesné výchovy k učení a jejich postoje ke studiu na vysoké školebakalářská 2022 
Hudečková BarboraMotivace a bariéry celoživotního vzdělávání matek dětí předškolního věkubakalářská 2021 
Michnová BarboraUžívání učebních materiálů studenty Pedagogické fakulty OU v prvním ročníku bakalářského studia.bakalářská 2017 
Gorčicová VeronikaUžívání učebních materiálů studenty Pedagogické fakulty OU v absolventském ročníku bakalářského studiabakalářská 2016 
Kopecká AdrianaPostupy vysokoškolských studentů při učení z textubakalářská 2016 
Myslíková MichaelaUžívání učebních materiálů studenty Pedagogické fakulty OU v navazujícím magisterském studiu.bakalářská 2016 
Aujezdská MichaelaMotivace k učení u žáků 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnáziíbakalářská 2015 
Palacká AnnaStyly a přístupy k učeníbakalářská 2015 
Bajerová ZuzanaUžívání textových materiálů ve výuce na 2. stupni ZŠbakalářská 2014 
Benčová HelgaSrovnání systému dalšího vzdělávání v České republice a v zahraničíbakalářská 2014 
Bystroňová KateřinaMotivace účastníků neformálního profesního vzděláváníbakalářská 2014 
Johánková Harhajová AnnaUžívání textových materiálů ve výuce a přípravě vysokoškolských studentů: srovnání kombinované a presenční formy studia.bakalářská 2014 
Kolasa GabrielHodnocení textových materiálů užívaných ve vysokoškolském studiu oboru Andragogikabakalářská 2014 
Mořkovská KamilaHodnocení textových materiálů užívaných v dalším vzděláváníbakalářská 2014 
Srovnalová PavlínaUžívání textových materiálů při přípravě na zkoušky u studentů kombinované a prezenční formy studiabakalářská 2014 
Berka MartinVyužití zážitkového učení ve firemním vzděláváníbakalářská 2013 
Dohnal MarekVnější podmínky vzdělávání dospělých v kombinovaných formách studiabakalářská 2013 
Hanyášová LenkaVzdělávání pracovníků Hasičského záchranného sborubakalářská 2013 
Hlavačková AdélaBariéry v přístupu k formálnímu vzdělávání dospělýchbakalářská 2013 
Klenková ZlataDalší vzdělávání pedagogických pracovníkůbakalářská 2013 
Kupčáková KvětaZpětná vazba v systému vzdělávání v pracovní a personální agentuřebakalářská 2013 
Mechlová KateřinaVzdělávání zaměstnanců zaměřených na obchodní činnostbakalářská 2013 
Sabelová MarkétaStrategie výuky v podnikovém vzdělávání dospělýchbakalářská 2013 
Šebestová KateřinaMotivace ke studiu u prezenčních a kombinovaných forem studia společenskovědních oborů na vysoké školebakalářská 2013 
Hovjacká LucieFaktory ovlivňující účast dospělé populace v procesu celoživotního učení.bakalářská 2012 
Jakubková LucieSrovnání přístupů k učení u studentů prezenční a kombinované formy studia na vysoké školebakalářská 2012 
Krpcová ZlatušeSrovnání přístupů k učení u žáků presenčního a dálkového, případně večerního, studia na střední školebakalářská 2012 
Penkovová PetraVyužití televizního vysílání při vzdělávání dospělýchbakalářská 2012 
Robenková MartinaProfesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve Fakultní nemocnici Ostravabakalářská 2012 
Sadílek TomášAnalýza vzdělávacích potřeb v organizacibakalářská 2012 
Doleželová AdélaRegionální témata v kurikulu a kurikulárních materiálech na 2. stupni ZŠbakalářská 2011 
Řehák ZdeněkProfesní vzdělávání příslušníků celní správybakalářská 2010 
Vyskočilová KvětaPoužití didaktického testu ve školní praxibakalářská 2010 


Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2018 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Období9/2018 - 8/2021
PoskytovatelKatedra informač. a komunik. technologií, Katedra studií lidského pohybu, Moravskoslezský kraj
Stavukončený
Edukační média
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Období1/2018 - 11/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Užívání učebnic na 2. stupni základní školy
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2010
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub