Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Jiří Kusák

vedoucí katedry hudební výchovy

Jiří Kusák

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 518, budova SA
funkce:vedoucí KHV
obor činnosti:didaktika hudební výchovy, hudební pedagogika, hudební psychologie, hudební folkloristika, etnická hudba, hudební regionalistika (se zaměřením na dějiny ostravské hudební výchovy)
katedra / středisko (fakulta): Katedra hudební výchovy (Pedagogická fakulta)
Centrum studií regionální hudební kultury (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2526
603 749 646
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1997 - 2002Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, studijní obor český jazyk - hudební výchova pro střední školy
1993 - 1997Gymnázium Jana Amose Komenského, Uherský Brod

Kvalifikace

2018Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, habilitační řízení v oboru Hudební teorie a pedagogika (doc.)
2006Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, rigorózní řízení (PhDr.)
2003 - 2006Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, doktorský studijní program Specializace v pedagogice, studijní obor Hudební teorie a pedagogika (Ph.D.)

Zaměstnání, praxe

2016 - dosudOstravská univerzita, Fakulta umění, katedra teorie a dějin umění, externí přednášející
2013 - dosudvedoucí katedry hudební výchovy, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
2009 - dosudUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy, externí přednášející
2006 - 2013tajemník katedry hudební výchovy, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
2005 - dosud Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy
2011 - 2015Základní umělecká škola Ostrava - Moravská Ostrava, zástupce ředitele
2007 - 2015Základní umělecká škola Ostrava - Moravská Ostrava
2000 - 2005Základní škola Františka Formana, Ostrava - Dubina

Odborné zaměření

didaktika hudební výchovy
hudební pedagogika
hudební psychologie
hudební folkloristika
etnická hudba
hudební regionalistika

Akademické funkce a členství v řídících orgánech

2009 - 2012
2016 - dosud
Akademický senát Ostravské univerzity
2008 - 2012
2016 - dosud
Akademický senát Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
člen oborové rady doktorského studijního oboru Hudební teorie a pedagogika, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy
člen komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních sborech

člen Centra studií regionální hudební kultury (CSRHK), Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita
člen Centre for Research in Culture and Performance (CaP), School of Performing Arts, University of Malta
člen Společnosti pro hudební výchovu České republiky
člen České společnosti pro hudební vědu
člen České pedagogické společnosti
člen redakční rady časopisu Music Theory and pedagogy, Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy
člen redakční rady časopisu Hudební výchova, časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy
člen redakční rady časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy, Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy

Působení v zahraničí

3. 4. - 7. 4. 2017University of Valencia, Španělsko, stáž
24. 10. - 28. 10. 2016Bergen university College, Norsko, stáž
13. 6. - 17. 6. 2016Instituto Politécnico da Guarda, Portugalsko, stáž
25. 4. - 29. 4. 2016University of Malta, Malta, přednáškový pobyt
2. 11. - 6. 11. 2015Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko, přednáškový pobyt
20. 4. - 24. 4. 2015Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko, přednáškový pobyt
27. 10. - 31. 10. 2014Instituto Politécnico do Porto, Portugalsko, přednáškový pobyt
28. 4. - 2. 5. 2014University of Cantabria, Španělsko, přednáškový pobyt
2. 12. - 6. 12. 2013Universidad de Córdoba, Španělsko, přednáškový pobyt
26. 11. - 30. 11. 2012Çanakkale Onsekiz Mart University, Turecko, přednáškový pobyt
28. 5. - 1. 6. 2012St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulharsko, přednáškový pobyt
21. 11. - 25. 11. 2011University of Malta, Malta, přednáškový pobyt
29. 11. - 3. 12. 2010Mehmet Akif Ersoy University, Turecko, přednáškový pobyt
26. 4. - 30. 4. 2010Žilinská univerzita, Slovensko, přednáškový pobyt
23. 11. - 27. 11. 2009Mehmet Akif Ersoy University, Turecko, stáž.
20. 4. - 24. 4. 2008Žilinská univerzita, Slovensko, přednáškový pobyt
27. 3. - 31. 3. 2006Katolická univerzita Ružomberok, Slovensko, přednáškový pobyt

Jazykové znalosti

Angličtina pokročilý
Němčina základní


Vybrané publikace

Kusák, J. Odborná hudební výchova v Ostravě v období Protektorátu Čechy a Morava. In: Janáčkiana: Janáčkiana 2016-06-02 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 253-262. ISBN 978-80-7464-920-2.
Kusák, J. Akademická hudební škola v letech 1891-1917. Hudební výchova. 2016, roč. 24, s. 4-6. ISSN 1210-3683.
Kusák, J. Ethnic Music as a Component of Innovation and Modernisation of Czech Music Education. In: Edukacja artystyczna - nowe wyzwania 2016 Zielona Góra. Zielona Góra-Skarbona: Zielona Góra-Skarbona, 2016. s. 339-349. ISBN 978-83-944467-0-3.
Kusák, J. Hudební výchova v meziválečné Ostravě. Muzikologické fórum. 2016, s. 45-54. ISSN 1805-3866.
Kusák, J. Hudební výchova v učitelské přípravě ve Slezské (Polské) Ostravě v letech 1904-1942. Hudební výchova. 2016, roč. 24, s. 7-9. ISSN 1210-3683.
Kusák, J. Recreational Musical/Dance Activities and Their Contribution to Shaping Musicality in Children and Adolescents. In: Edukacja na rozdrożu. Współczesne wyzwania wobec edukacji i profilaktyki: Edukacja na rozdrożu, część 3: Dzieciństwo szans i zagrożeń 2016-04-14 Opole. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski, 2016. s. 147-155. ISBN 978-83-62683-77-2.
Kusák, J. Hudební lidovýchovné aktivity v Ostravě v období od 20. do 40. let 20. století.. In: Janáčkiana 2014: Janáčkiana 2014. Sborník z 32. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2014 2014 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. s. 215-221. ISBN 978-80-7464-709-3.
Kusák, J. Etnická hudba a hudební výchova. Hudební výchova. 2014, roč. 22, s. 9-12. ISSN 1210-3683.
SKÁLA, D. a Kusák, J. Hudebněanalytická a interpretační sonda do české artificiální hudby pro cimbál v období 1945-1989. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014. 110 s. ISBN 978-80-7464-665-2.
Steinmetz, K., Mazurek, J., Kusák, J. a OLŠAROVÁ, P. Ostrava hudební: Vývoj hudební kultury jednoho města v posledních 160 letech. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2014. 368 s. ISBN 978-80-7464-664-5.

Všechny publikace

Steinmetz, K., Kozel, D. a Kusák, J. Janáčkiana 2018: Uspořádání mezinárodní muzikologické konference, 31. 5. - 1. 6. 2018, Ostrava. Ostrava, Česká republika. 2018.
Chumchal, J. a Kusák, J. Z dějin hudební výchovy na Valašskomeziříčsku od konce 19. do 20. let 20. století. Jan Nepomuk Polášek (1873-1956). Hudební výchova. 2018, roč. 26, č. 2, s. 7-10. ISSN 1210-3683.
Kusák, J. Odborná hudební výchova v Ostravě v období Protektorátu Čechy a Morava. In: Janáčkiana: Janáčkiana 2016-06-02 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 253-262. ISBN 978-80-7464-920-2.
Kusák, J. Akademická hudební škola v letech 1891-1917. Hudební výchova. 2016, roč. 24, s. 4-6. ISSN 1210-3683.
Kusák, J. Bergen university College. 2016.
Chumchal, J. a Kusák, J. Didactical Use of Wallachian Folk Songs and Dances in Grammar School Music Education. In: Sapere Aude: Nové výzvy pedagogiky a psychologie Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 194-200. ISBN 978-80-87952-14-6.
Kusák, J. Ethnic Music as a Component of Innovation and Modernisation of Czech Music Education. In: Edukacja artystyczna - nowe wyzwania 2016 Zielona Góra. Zielona Góra-Skarbona: Zielona Góra-Skarbona, 2016. s. 339-349. ISBN 978-83-944467-0-3.
Kusák, J. Hudební výchova v meziválečné Ostravě. Muzikologické fórum. 2016, s. 45-54. ISSN 1805-3866.
Kusák, J. Hudební výchova v učitelské přípravě ve Slezské (Polské) Ostravě v letech 1904-1942. Hudební výchova. 2016, roč. 24, s. 7-9. ISSN 1210-3683.
Kusák, J. Instituto Politécnico da Guarda. 2016.
Chumchal, J. a Kusák, J. Music and Folkloristic Activities of Zdeněk Kašpar, a Wallachian Musician and Collector. Aura Musica. 2016, s. 16-25. ISSN 1805-4056.
Kusák, J. Music Educators in Prewar, Interwar and Protectorate Ostrava: Their Contributions to the Development and Modernisation of Music Education.. In: Sapere Aude 2016: Nové výzvy pedagogiky a psychologie.: Sapere Aude 2016: Nové výzvy pedagogiky a psychologie 2016 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 142-149. ISBN 978-80-87952-14-6.
Kusák, J. a Skála, D. Musical and Interpretive Analysis of Jarmila Mazourová's Tři metamorfózy pro cimbál (1987) and Its Position Among Representative Czech Art Music Compositions for the Dulcimer.. In: Music and Music activities for Children and Youth: Music and Music activities for Children and Youth 2016 Trenčín. Trenčín: Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2016. s. 4-10. ISBN 978-80-8075-749-6.
Kusák, J. Personality of Jan Pesat in the Music-Educational Realm of Silesian Ostrava and Vitkovice from the 1910s to the 1940s. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2016, roč. 6, s. 44-46. ISSN 1804-7890.
Kusák, J. Recreational Musical/Dance Activities and Their Contribution to Shaping Musicality in Children and Adolescents. In: Edukacja na rozdrożu. Współczesne wyzwania wobec edukacji i profilaktyki: Edukacja na rozdrożu, część 3: Dzieciństwo szans i zagrożeń 2016-04-14 Opole. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski, 2016. s. 147-155. ISBN 978-83-62683-77-2.
Chumchal, J. a Kusák, J. The Folk Music and Dance Activities of Children and Youth in the Ethnographic Sub-regions of Vsetínsko and Wallachian Meziříčsko with a Focus on Ensamble Activities.. In: Reviewed Collection of Scientific Proceedings:Music and Music Activities for Children and Youth Trenčín. s. 24-32. ISBN 978-80-8075-749-6.
Kusák, J. University of Malta. 2016.
Chumchal, J. a Kusák, J. Use of Wallachian Folk Songs and Dances in Grammar School Music Education.. In: Sapere Aude 2016: Nové výzvy pedagogiky a psychologie: Sapere Aude 2016: Nové výzvy pedagogiky a psychologie 2016 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 194-200. ISBN 978-80-87952-14-6.
Kusák, J. Z dějin regionální hudební výchovy v Ostravě v letech 1890-1918. Odborná hudební výchova. Hudební výchova. 2016, roč. 24, s. 4-7. ISSN 1210-3683.
Kusák, J. Ars musica. Lidová hudba, hudební pedagogika [Rozhlasová relace].. Slovenský rozhlas. 2015.
Kusák, J. Hudební lidovýchovné aktivity v Ostravě v období od 20. do 40. let 20. století.. In: Janáčkiana 2014: Janáčkiana 2014. Sborník z 32. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2014 2014 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. s. 215-221. ISBN 978-80-7464-709-3.
Kusák, J. Hudební popularizační aktivity v Ostravě v letech 1931-1934. Teoretické reflexe hudební výchovy. 2015, roč. 11, s. 24-29. ISSN 1803-1331.
Kusák, J. Hudební výchova v meziválečné Ostravě. In: Mezinárodní Výroční konference České společnosti pro hudební vědu. Praha: Česká společnost pro hudební vědu. 2015.
Kusák, J. K počátkům odborné hudební výchovy v Ostravě od 90. let 19. století na příkladu Akademické hudební školy (1891?1917) Rudolfa Kadlečka. In: Horizonty umenia 3: Horizonty umenia 3. Zborník z vedeckej webovej konferencie s mezinárodnou účasťou 2015-09-01 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2015. s. 151-158. ISBN 78-80-89555-57-4.
Chumchal, J. a Kusák, J. K uměleckému profilu Zdeňka Kašpara (1925?2002) v kontextu lidové kultury Valašska. In: Horizonty umenia 3: Horizonty umenia 3. Zborník z vedeckej webovej konferencie s mezinárodnou účasťou 2015-09-01 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2015. s. 90-97. ISBN 978-80-89555-57-4.
Kusák, J. Klavír v soudobé albánské hudbě. 2015.
Kusák, J. Univerzita Komenského v Bratislavě. 2015.
Kusák, J. Univerzita Mateja Bela. 2015.
Kusák, J. Z dějin regionální hudební výchovy v Ostravě v letech 1890-1918. Obecné, měšťanské, střední školy, učitelský ústav. Hudební výchova. 2015, roč. 23, s. 56-58. ISSN 1210-3683.
Kusák, J. Etnická hudba a hudební výchova. Hudební výchova. 2014, roč. 22, s. 9-12. ISSN 1210-3683.
SKÁLA, D. a Kusák, J. Hudebněanalytická a interpretační sonda do české artificiální hudby pro cimbál v období 1945-1989. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014. 110 s. ISBN 978-80-7464-665-2.
Kusák, J. Instituto Politécnico do Porto. 2014.
Steinmetz, K., Mazurek, J., Kusák, J. a OLŠAROVÁ, P. Ostrava hudební: Vývoj hudební kultury jednoho města v posledních 160 letech. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2014. 368 s. ISBN 978-80-7464-664-5.
Kusák, J. University of Cantabria. 2014.
Kusák, J. Vítězslav Kuzník. Ostravský houslový pedagog a umělec. 2014.
Kusák, J. Výchova hudbou, výchova uměním u handicapovaných jedinců Múzické školy Ostrava. Hudební výchova. 2014, roč. 22, s. 43-44. ISSN 1210-3683.
Kusák, J. Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních uměleckých školách. 2014.
Kusák, J. Distanční vzdělávání a hudební e-learning na PdF MU - zkušenosti a výhledy. 2013.
Kusák, J. E-learning - dobrý sluha, špatný pán. 2013.
Kusák, J. Etnická hudba v hudební výchově. In: Zborník z vedeckej webovej konferencie s mezinárodnou účasťou. Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici,, 2013. Akadémia umení v Banskej Bystrici,, 2013. s. 1-9. ISBN 978-80-89555-25-3.
Kusák, J. Etnická hudba v hudební výchově. In: Horizonty umenia. Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici,. 2013.
Ševčíková, V., Mazurek, J. a Kusák, J. Hudebněhistorické a etnomuzikologické discipliny. In: Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy, 2013. s. 43-53. ISBN 978-80-7464-450-4.
Kozel, D., Kusák, J. a Ševčíková, V. Hudebněpsychologické, didaktické a pedagogické předměty. In: Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy, 2013. s. 15-26. ISBN 978-80-7464-450-4.
Kusák, J. Monografie o antickém hudebním mýtu v kontextu soudobého hudebněvědného bádání. Hudební výchova. 2013, roč. 2013, s. 57-57. ISSN 1210-3683.
Kusák, J. Navazující magisterské studium učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ - aktuální stav oboru. In: Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 9-14. ISBN 978-80-7464-450-4.
Kusák, J. a Mazurek, J. Ostravská hudební výchova dětí, mládeže a dospělých v meziválečném období 1918-1938 v kontextu ostravské hudební kultury a české hudební výchovy. In: Naukovi zapiski, Serija: pedagogični nauki. Kirovograd, Ukrajina: Kirovogradckij děržavnij pedagogičnij universitět, 2013. Kirovogradckij děržavnij pedagogičnij universitět, 2013. s. 373-380. ISBN 978-966-7406-57-8.
Kozel, D. a Kusák, J. Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ. 2013.
Kusák, J. Rukověť tvorby bakalářské práce. 2013.
Kusák, J. Tvorba a implementácia e-learningových kurzov na Katedre hudby PF UKF v Nitre. 2013.
Kusák, J. Universidad de Córdoba, Facultad de Ciencias de la Educación. 2013.
Kusák, J. Výuka možná i na dálku. 2013.
Kusák, J. Výzkum využívání počítačové techniky učiteli hudební výchovy na základních a středních školách v ČR. 2013.
Kusák, J. Çanakkale Onsekiz Mart University. 2012.
Kusák, J. Členství v dětském pěveckém sboru jako socializační činitel. 2012.
Kusák, J. Kurikulum hudebněvýchovné složky učitelství pro mateřské školy (se zaměřením na vysokoškolské prostředí PdF OU v Ostravě). Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2012. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2012. s. 174-178. ISBN 978-80-7414-475-2.
Kusák, J. Monografie o klavírní tvorbě v ostravském regionu. Hudební výchova. 2012, roč. 20, s. 52-52. ISSN 1210-3683.
Kusák, J. Rozvoj pěveckých dovedností žáků 1. ročníku základní školy. 2012.
Kusák, J. St.Cyril and St.Methodius University of Veliko Turnovo. 2012.
Kusák, J. Folklor v zájmové preferenci studentů učitelství hudební výchovy. Hudební výchova. 2011, roč. 19, s. 40-41. ISSN 1210-3683.
Kusák, J. Koncert duchovní hudby. [Sólistický výkon]. Ostrava-Zábřeh, Kostel Svatého Ducha. PSSO. 2011.
Spisar, J. a Kusák, J. Koncert pěv. sboru - výběr skladeb. [Sólistický výkon]. Domov pro seniory Ostrava Zábřeh. Pěvecké sdružení Slezská Ostrava. 2011.
Kozel, D., Kusák, J., Kozelská, I., SABOVÁ, K., BÁTOR, M., MANOVÁ, I., MARUŠÁKOVÁ, J., NAJSROVÁ, A., SCHMUCKEROVÁ, S., VYORALOVÁ, M. a Zubíček, J. Mezinárodní sborník hudební výchovy 2010, č. 2. 2011.
Mazurek, J. a Kusák, J. Ostravská hudební výchova dětí, mládeže a dospělých v letech 1918-1938. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. 2011, s. 221-231. ISSN 1802-6540.
Kusák, J. Soudobá klavírní tvorba skladatelů ostravského regionu od roku 1950. 2011.
Kusák, J. University of Malta. 2011.
Adámek, R., Kozelská, I., Kusák, J., Mazurek, J., Spisar, J., Ševčíková, V., Zedníčková, Š. a Zubíček, J. Vysokoškolské studium hudební výchovy na počátku 21. století: Bakalářský obor Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 62 s. ISBN 978-80-7464-015-5.
Kusák, J. Aktuální otázky organizace výuky na hudebních katedrách ČR a SR. In: ktuální otázky organizace výuky na hudebních katedrách ČR a SR. Znojmo, Nový Šalforf. 2010.
Kusák, J. a Zedníčková, Š. Artificiální hudba v ostravském rozhlase a televizi po roce 1989. Mezinárodní webový sborník. 2010, s. 128-132. ISSN 1802-6540.
Kusák, J. Atribúty zborového spevu a ich vplyv na profil absolventa hudobnej výchovy na pedagogických fakultách v Slovenskej republike so zameraním na katedru hudobnej výchovy PF UMB v Banskej Bystrici. 2010.
Kusák, J. Čas v hudbě, hudba v čase. 2010.
Kusák, J. Česká mše vánoční (A. Hradil), vybrané sborové kompozice. [Sólistický výkon]. Dolní Benešov. Město Horní Benešov. 2010.
Kusák, J. a Mazurek, J. Dvacet let hudební výchovy v Ostravě (1989-2009). In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2010. Univerzita J. E. Purkyně, 2010. s. 1-9. ISBN 978-80-7414-225-3.
Mazurek, J., Kusák, J. a Adámková Heidrová, H. Hudba meziválečného období (1918-1938). In: Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti. Ostrava: PdF OU v Ostravě, 2010. s. 39-76. ISBN 978-80-7368-776-2.
Kusák, J. a Mazurek, J. Hudba v období 1945-1968. In: Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti. Ostrava: PdF OU v Ostravě, 2010. s. 89-124. ISBN 978-80-7368-776-2.
Kusák, J. Hudebněpsychologická, hudebněpedagogická a hudebnědidaktická příprava učitelů hudební výchovy na KHV PdF OU v Ostravě. In: Musica viva in schola. Cikháj: KHV PdF Masarykovy univerzity. 2010.
Kusák, J. Hudební kultura v Ostravě od konce 19. století do současnosti. 2010.
Kusák, J. Charakteristika sborových úprav 6 slovenských lidových písní od Turca. 2010.
Kusák, J. Charakteristika Žalmové kantáty I. 2010.
Kusák, J. Joseph Haydn a Slovensko. 2010.
Kusák, J. K pregraduální přípravě učitelek MŠ z hlediska hudebněvýchovného. Ostrava: PdF OU v Ostravě, 2010. PdF OU v Ostravě, 2010. s. 196-2003. ISBN 978-80-7368-771-7.
Kusák, J. K pregraduální přípravě učitelek MŠ z hlediska hudebněvýchovného. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava: katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání PdF OU v Ostravě. 2010.
Kusák, J. K umeleckému profilu Josepha Haydna (príspevok k štýlovej charakteristike skladateľa). 2010.
Kusák, J. Koncepce a filozofie Múzické školy v Ostravě-Mariánských Horách v kontextu ostravského hudebního vzdělávání (terapie uměním pro děti a mládež se zdravotním postižením). In: Hudobná edukácia a vzdelávacie programy. Banská Bystrica: PdF UMB Banská Bystrica. 2010.
Kusák, J. Lidová kultura a její atributy v procesu vysokoškolské přípravy učitelů hudební výchovy. Ružomberok: Verbum, 2010. Verbum, 2010. s. 119-124. ISBN 978-80-8084-603-9.
Kusák, J. Lidová kultura a její atributy v procesu vysokoškolské přípravy učitelů hudební výchovy. In: Aktuálne hodnoty ľudovej kultúry a umenia vo vzdelávaní. Ružomberok: PdF KU, Ružomberok. 2010.
Kusák, J. Mehmet Akif Ersoy University. 2010.
Kusák, J. Metamorfózy hudobnej kultúry vo Vrútkách 2. 2010.
Kusák, J. a Mazurek, J. Metamorfózy ostravské hudební výchovy v letech 1945-1968. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. 2010, s. 233-238. ISSN 1802-6540.
Kusák, J. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009/č.2. 2010.
Kusák, J., Kozelská, I., Kozel, D., Černá, L., Kosík, J., Najsrová, A. a Zubíček, J. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009/č.2, 2010/č. 1. 2010.
Mazurek, J., Steinmetz, K., Kusák, J., Zedníčková, Š. a Neuwirthová, A. Musical culture in Ostrava from the 19th century to the present. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. 2010, s. 268-288. ISSN 1802-6540.
Kusák, J., Zedníčková, Š. a Neuwirthová, A. Období od roku 1990 do současnosti. In: Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti. Ostrava: PdF OU v Ostravě, 2010. s. 159-192. ISBN 978-80-7368-776-2.
Kusák, J., Mazurek, J. a Zedníčková, Š. Ostravská hudební kritika, publicistika a hudební věda po roce 1989. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. 2010, s. 239-243. ISSN 1802-6540.
Mazurek, J., Steinmetz, K., Kusák, J., Zedníčková, Š., Báchorek, M., Navrátil, M., Adámková Heidrová, H. a Neuwirthová, A. Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. 298 s. ISBN 978-80-7368-776-2.
Mazurek, J. a Kusák, J. Ostravská hudební výchova dětí, mládeže a dospělých v letech 1918-1938. In: Hudební výchova 2010. Ostrava, http://konference.osu.cz/khv/: KHV PdF OU. 2010.
Kusák, J. a Mazurek, J. Ostravská hudební výchova po roce 1989. Mezinárodní webový sborník. 2010, s. 133-141. ISSN 1802-6540.
Kusák, J. Pamiatky lutnovej hudby na území dnešného Slovenska - Banská Bystrica, Trnava, v 16. storočí. 2010.
Kusák, J. Participace katedry hudební výchovy PdF OU na utváření profilu a profesních kompetencí učitele hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ (koncepce a analýza kurikula hudebněvýchovné složky). Olomouc: ALTYN, 2010. ALTYN, 2010. s. 137-144. ISBN 978-80-87224-08-3.
Kusák, J. Participace katedry hudební výchovy PdF OU na utváření profilu a profesních kompetencí učitele hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ (koncepce a analýza kurikula hudebněvýchovné složky). In: Primární a preprimární pedagogika v teorii, praxi a výzkumu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, katedra primární pedagogiky. 2010.
Kusák, J. Počiatky umelej piesňovej tvorby a jej prví predstavitelia (Ľudovít Vansa, Milan Lichard a Miloš Lihovecký). 2010.
Kusák, J. Podoby folklóru v živote a diele Vladimíra Gajdoša. 2010.
Kusák, J. Pohľad na klavírnu tvorbu Ladislava Burlasa. 2010.
Kusák, J. Poznámky k povahe a základnej charakteristike hudobnej interpretácie. 2010.
Kusák, J. Profesní příprava učitelů hudební výchovy a sbormistrů na katedře hudební výchovy PdF OU v Ostravě (analýza současného stavu). In: De Musica. Zborník Katedry hudby Prešovskej univerzity v Prešově. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2010. Prešovská univerzita v Prešově, 2010. s. 209-218. ISBN 978-80-555-0214-4.
Kusák, J. Propedeutické práce z teórie hudby v slovenskej muzikológii druhej polovice dvadsiateho storočia a súčasnosti. 2010.
Kusák, J. Reakce dobové české hudební kritiky na historické spisy Richarda Batky. 2010.
Kusák, J. Sbormistr František Hába (1926-1999) jako pokračovatel rodové hudebnosti a nositel hudebních tradic na Ostravsku. In: CANTUS CHORALIS SLOVACA 2010. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica. 2010.
Kusák, J. Současná česká liturgická hudba jako zdroj impulsů a předmětových relací v rámci hudebně-pedagogické přípravy. 2010.
Kusák, J. Súčasné postavenie klavírných sonát v repertoári dnešných klaviristov a vzťah minulosti a súčasnosti k Haydnovu tvorivému odkazu. 2010.
Kusák, J. Súčasný trend výučby hlasovej výchovy v základnej umeleckej škole. 2010.
Kusák, J. Terapie uměním pro děti a mládež se zdravotním postižením jako prostředek sociální integrace (se zaměřením na konkrétní prostředí Múzické školy v Ostravě-Mariánských Horách). In: Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Spoločnosť pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR. 2010.
Kusák, J. Tibor Sedlický a príprava učiteľov hudobnej výchovy. 2010.
Kusák, J. Vklad k poznání regionální hudební kultury. 2010.
Kusák, J. Vokálne diela Josepha Haydna pre sólový spev v hlasovej príprave budúceho učiteľa hudby. 2010.
Kusák, J. Výroční koncert Pěveckého sdružení Slezská Ostrava. [Sólistický výkon]. Ostrava. Pěvecké sdružení Slezská Ostrava. 2010.
Kusák, J. Žilinská univerzita. 2010.
Kusák, J. Etnická hudba I (středovýchodní, jihovýchodní, východní Evropa, Balkán, severní Evropa, klezmer). Ústí nad Labem: PdF UJEP. 2009.
Kusák, J. Etnická hudba II (střední Asie, jihovýchodní Asie, Austrálie, Arabský kulturní okruh, Afrika, Austrálie, Latinská Amerika). Ústí nad Labem: PdF UJEP. 2009.
Kusák, J. Evropská dimenze hudebního vzdělávání a rozvoj interkulturních kompetencí hudebního pedagoga v kontextu kulturního systému 21. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. s. 11-15. ISBN 978-80-7290-323-8.
Kusák, J. Evropský hudební a taneční folklor jako axiologická konstanta humanisticko-tvořivého paradigmatu hudební pedagogiky a procesu hudebního vzdělávání. Trnava: PdF Trnavskej univerzity a PdF Katolickej univerzity v Ružomberku, 2009. PdF Trnavskej univerzity a PdF Katolickej univerzity v Ružomberku, 2009. s. 1-5. ISBN 978-80-8084-441-7.
Kusák, J. Evropský hudební a taneční folklor jako axiologická konstanta humanisticko-tvořivého paradigmatu hudební pedagogiky a procesu hudebního vzdělávání. In: Etnopedagogické a muzikoterapeutické paradigmy v hudobnej pedagogike. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. 2009.
Kusák, J. Hudobný život na Slovensku. Kontinuita či diskontinuita?. In: 3. kolokvium: Hudobný život na Slovensku. Kontinuita či diskontinuita?. Žilina: Žilinská univerzita. 2009.
Kusák, J. Inovativní trendy v oborově-didaktické přípravě učitelů hudební výchovy - studentské výukové projekty a integrovaná tematická výuka (ITV). Banská Bystrica: PdF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009. PdF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009. s. 1-7. ISBN 978-80-8083-755-6.
Kusák, J. Inovativní trendy v oborově-didaktické přípravě učitelů hudební výchovy - studentské výukové projekty a integrovaná tematická výuka (ITV). In: KULTÚRA - UMENIE - VZDELÁVANIE. Banská Bystrica: katedra hudobnej výchovy a Katedra výtvarnej tvorby a edukácie Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. 2009.
Kusák, J. Jarní koncert. [Sólistický výkon]. Ostrava. Pěvecké sdružení Slezská Ostrava. 2009.
Kusák, J. Kontexty hudební pedagogiky III. 2009.
Kusák, J. Mehmet Akif Ersoy University. 2009.
Kusák, J. a Mazurek, J. Metamorfózy ostravské hudební výchovy v letech 1945-1968. In: Webová konference Hudební výchova 2009. http://konference.osu.cz/khv/: KHV PdF OU v Ostravě. 2009.
Kusák, J. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2009/č.1. 2009.
Kusák, J., Kozelská, I., Kozel, D., Kosík, J., Skála, M. D., Zuková, D. a Zubíček, J. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2009/č. 1. 2009.
Mazurek, J., Steinmetz, K., Kusák, J., Zedníčková, Š. a Neuwirthová, A. Musical culture in Ostrava from the 19th century to the present. In: 6. webová konference hudební výchovy. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2009.
Kusák, J., Zedníčková, Š. a Mazurek, J. Ostravská hudební kritika, publicistika a hudební věda po roce 1989. In: Webová konference Hudební výchova 2009. http://konference.osu.cz/khv/: KHV PdF OU v Ostravě. 2009.
Kusák, J. a Zedníčková, Š. Ostravská opera, opereta, balet v Národním divadle moravskoslezském v letech 1989-2007. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. 2009, s. 213-225. ISSN 1802-6540.
Kusák, J. a Mazurek, J. Rudolf Kubín (1909-1973). K stému výročí narození ostravského hudebního umělce. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. 2009, roč. 2009, s. 226-232. ISSN 1802-6540.
Kusák, J. Sborové turné (Rumunsko). [Sólistický výkon]. Rumunsko. Pěvecké sdružení Slezská Ostrava. 2009.
Kusák, J. Sborový koncert. [Sólistický výkon]. Frýdek-Místek. Pěvecké sdružení Slezská Ostrava. 2009.
Kusák, J. a Kozel, D. Webová konference Hudební výchova 2009 [Konference]. Ostrava, http://konference.osu.cz/khv/, Česká republika. 2009.
Kusák, J. a Kozel, D. Webová konference Hudební výchova 2009 [Konference]. http://konference.osu.cz/khv/, Česká republika. 2009.
Kusák, J. a Kozel, D. Webová konference Hudební výchova 2009 [Konference]. Ostrava, http://konference.osu.cz/khv/, Česká republika. 2009.
Kusák, J. Žilinská univerzita. 2009.
Klímová, I. a Kusák, J. 6. ročník soutěžní přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů Dubinský vrabčáček [Workshop]. ZŠ F. Formana, Ostrava-Dubina, Česká republika. 2009.
Kusák, J. Benefiční koncert. [Sólistický výkon]. Ostrava. Pěvecké sdružení Slezská Ostrava. 2008.
Kusák, J. Benefiční koncert Pěveckého sdružení Slezská Ostrava. [Sólistický výkon]. Ostrava. PS Slezská Ostrava, ZUŠ Moravská Ostrava. 2008.
Spisar, J. a Kusák, J. Dobré ráno z Moravy a Slezska. Sborové turné po Ukrajině [Televizní relace].. Česká televize Ostrava. 2008.
Kusák, J. Duchovní sborové kompozice. [Sólistický výkon]. Opava, kostel sv. Václava. 2008.
Mazurek, J. a Kusák, J. Hudba v Ostravě 1945-1948. In: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2007/č. 2. s. 140-154. ISBN ISSN 1802-6540.
Mazurek, J. a Kusák, J. Hudba v Ostravě 1945-1968. In: Sborník z webové konference. Ostrava: PdF OU, 2008. PdF OU, 2008. s. 198-207. ISSN 1802-6540.
Kusák, J. Hudebněpedagogická činnost Leoše Janáčka na brněnské varhanické škole. Reflexe Emila Háby (1900-1982). In: Inovace v hudební pedagogice a výchově. K poctě Lea Kestenberga (1882-1962). Olomouc: PdF UP v Olomouci, 2008. PdF UP v Olomouci, 2008. s. 97-102. ISBN 978-80-903776-5-3.
Kusák, J. Hudební výchova u zdravotně postižených dětí. 2008.
Kusák, J. Jarní koncert. [Sólistický výkon]. Rychvald. 2008.
Kusák, J. K analýze Glagolské mše Emila Háby z hlediska specifických harmonických jevů a textové výstavby (zvl. se zaměřením na hláskoslovné procesy srbské/chorvatské redakce církevní slovanštiny). Ostrava: PdF OU, 2008. PdF OU, 2008. s. 182-193. ISSN 1802-6540.
Kusák, J. Ke komplexní analýze kompozice Vítr a zvon Františka Háby (zvl. se zaměřením na elementy sónické projekce větru a zvonu do vokálního projevu a sémantické aspekty) . In: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2007/č. 1. s. 24-36. ISBN ISSN 1802-6540.
Kusák, J. Metamorfózy hudobnej kultúry vo Vrútkach. 2008.
Kusák, J. Mezinárodní sborník hudební výchovy. 2008.
Radimcová, V., Svitáková, D., Nowak, J., Kozelská, I., Kusák, J. a Zubíček, J. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2007/č. 2. 2008.
Kusák, J., Kozelská, I., Kozel, D., Zuková, D., Kosík, J. a Zubíček, J. Mezinárodní webový sborník, 2008/č.1. 2008.
Kusák, J. Negace tradičních kulturních hodnot jako ohrožení procesu vzdělávání. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. Gaudeamus, 2008. s. 167-170. ISBN 978-80-7041-718-8.
Kusák, J., Mazurek, J., Neuwirthová, A., Steinmetz, K. a Zedníčková, Š. Ostravský hudební život po roce 1945. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2008. 156 s. ISBN 978-80-7368-575-1.
Kusák, J. a Mazurek, J. Podíl Leoše Janáčka a jeho hudby na rozvoji ostravského hudebního života 1. poloviny 20. století. In: Sborník z konference Janáčkiana. Ostrava: OU v Ostravě, 2008. OU v Ostravě, 2008. s. 95-102. ISBN 978-80-7368-576-8.
Kusák, J. Sborové turné (Ukrajina). [Sólistický výkon]. Užhorod, T´ačevo, Koločava, Lvov. Pěvecké sdružwní Slezská Ostrava. 2008.
Kusák, J. Tříkrálový koncert. [Sólistický výkon]. Česká Třebová. Smíšený pěvecký sbor Bendl. 2008.
Kusák, J. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech prostřednictvím hudebního vzdělávání. In: Aktuálne problémy výchovy k euroobčianstvu v dimenziách spoločensko-vedných odborov. Strečno: Katedra pedagogiky, psychológie a sociálnych vied, Fakulta prírodných vied, Žilinská univerzita v Žiline. 2008.
Kusák, J. Webová konference Hudební výchova 2008 [Workshop]. Ostrava, http://www.osu.cz/konference/khv/, Česká republika. 2008.
Kusák, J. Žilinská univerzita, Fakulta prírodných vied, Katedra hudby. 2008.
Klímová, I., Korousová, L. a Kusák, J. 5. ročník soutěžní přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů Dubinský vrabčáček [Workshop]. Ostrava-Dubina, ZŠ F. Formana, Česká republika. 2008.
Kusák, J. Axiologická dimenze folkloru v kontextu hudební pedagogiky. In: Systémové pojetí kultury. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakulta humanitních studií, Ústav filosofie a společenských věd, 2007. Univerzita Hradec Králové, Fakulta humanitních studií, Ústav filosofie a společenských věd, 2007. ISBN 978-80-7041-213-8.
Kusák, J. Duchovní sborové skladby. [Sólistický výkon]. Vítkov. Město Vítkov. 2007.
Kusák, J. Experimentální projekt s prvky folkloru (nová strategie pozitivní stimulace hodnotové orientace a zájmové preference dětí a mládeže). In: Musica viva in schola XX. Brno: Masarykova univerzita, 2007. Masarykova univerzita, 2007. s. 242-245. ISBN 978-80-210-4445-6.
Kusák, J. Folklor v hudební výchově jako součást integrativního projektového vyučování a polyestetické výchovy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. s. 117-119. ISBN 978-80-7290-324-5.
Kusák, J. Hlasová výchova. 2007.
Kusák, J. Hudební nauka. 2007.
Kusák, J. Hudební projekt - kreativizační alternativa hudební edukace studentů sbormistrovství na katedře hudební výchovy PdF OU. Acta humanica. 2007, s. 187-189.
Mazurek, J., Neuwirthová, A., Koptová, M. a Kusák, J. Hudební současnost 2006. 2007, č. 2, s. 9-10. ISSN 0018-6996.
Kusák, J. J. J. Ryba - Česká mše vánoční. [Sólistický výkon]. Horní Benešov. Římskokatolická farnost. 2007.
Kusák, J. Klimkovický podzim. [Sólistický výkon]. Klimkovice. Město Klimkovice. 2007.
Kusák, J. Koncert duchovní hudby. [Sólistický výkon]. Římskokatolický kostel Ostrava-Radvanice. 2007.
Bělohlávková, P., Kusák, J. a Ruttkay, J. Lidová píseň jako integrující prostředek v praxi učitele Hv. In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe II. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP, 2007. Pedagogická fakulta UJEP, 2007. s. 48-49. ISBN 978-80-7044-853-3.
Mazurek, J., Adámková, H., Kusák, J. a Steinmetz, K. Ostravský hudební život do roku 1945. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2007. Repronis. 96 s. ISBN 978-90-7329-164-8.
Kusák, J. Profesionální hlasová příprava. 2007.
Kusák, J. Sborové duchovní kompozice. [Sólistický výkon]. Stará Bělá. Katolická církev. 2007.
Kusák, J. Sborové kompozice (G. Gastoldi, F. Anerio, J. S. Bach, Z. Lukáš ad.). [Sólistický výkon]. XXXIV. Těšínský vokální festival, Český Těšín. MATICE SLEZSKÁ. 2007.
Kusák, J. Sborové kompozice (Z. Lukáš, A. Dvořák, ad.). [Sólistický výkon]. Thajsko (Pattaya). Mezinárodní soutěž pěveckých sborů, The Voyage of Songs Thayland 2007. 2007.
Kusák, J. Webová konference Hudební výchova 2007 [Workshop]. Ostrava, http://www.osu.cz/konference/khv/, Česká republika. 2007.
Zubíček, J., Kusák, J. a Zubíčková, P. 100. výročí založení základní umělecké školy Ostrava-Moravská Ostrava Sokolská třída 15. 2007.
Klímová, I., Korousová, L. a Kusák, J. 4. ročník soutěžní přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů Dubinský vrabčáček [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Kusák, J. Aktuální postavení hudebního a tanečního folkloru jako prostředku hudebního vzdělávání mládeže a dospělých v současné společnosti. In: Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21. století. Sborník z 28. muzikologické konference Janáčkiana. Praha: Divadelní ústav - Česká hudební rada, 2006. Divadelní ústav - Česká hudební rada, 2006. s. 50-56. ISBN 80-7008-202-X.
Neuwirthová, A., Mazurek, J., Zedníčková, Š. a Kusák, J. Česká hudební pedagogika a vzdělávání dospělých na počátku 21. století. Sborník z 28. muzikologické konference Janáčkiana. 2006.
Kusák, J. Emil Hába. Interregionální průsečíky hudební kultury Moravy a Slezska 20. století. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2006. 160 s. ISBN 80-7368-188-9.
Kusák, J. Hudební projekt - kreativizační alternativa hudební edukace studentů sbormistrovství na katedře hudební výchovy PdF OU. In: Kontexty edukačních vied v dimenziách informačnej společnosti. Turčianské Teplice. 2006.
Kusák, J., Mazurek, J. a Neuwirthová, A. Hudební současnost 2005. 2006, roč. 59, č. 2, s. 18-18. ISSN 0018-6996.
Kusák, J. Katolická univerzita Ružomberok, Pedagogická fakulta. 2006.
Kusák, J. Koncert duchovní hudby. [Sólistický výkon]. Římskokatolický kostel v Ostravě-Zábřehu. Pěvecké sdružení Slezská Ostrava. 2006.
Kusák, J. Legendy moravského folkloru v Uherském Brodě. Folklor. 2006, roč. 17, č. 2, s. 29-29. ISSN 1210-7972.
Kusák, J., Mazurek, J., Neuwirthová, A. a Zedníčková, Š. Muzikologická konference Janáčkiana [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2006.
Kusák, J. Sborové kompozice. [Sólistický výkon]. Hornické muzeum v Petřkovicích. Pěvecké sdružení Slezská Ostrava. 2006.
Kusák, J. 3. ročník soutěžní přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů Dubinský vrabčáček [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2006.
Kusák, J. "Doteky tónů" se dotýkají našich citů.... Cantus. 2005, č. 6, s. 61-61. ISSN 1210-7956.
Kusák, J. Hudebněpedagogická a umělecká činnost Emila Háby. In: Musica viva in schola XIX. Brno: Masarykova univerzita, 2005. Masarykova univerzita, 2005. s. 52-57. ISBN 80-210-3796-2,.
Kusák, J. Koktejl. České sborové umění v Uruguayi [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2005.
Kusák, J. Kompozice pro dětský pěvecký sbor (E. Strašek, E. Hradecký, P. Eben, J. Seidlová). [Sólistický výkon]. Ostrava. 2. ročník přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů Dubinský vrabčáček. 2005.
Spisar, J. a Kusák, J. Kompozice pro smíšený pěvecký sbor (J. S. Bach, B. Martinů, Z. Lukáš, L. Janáček aj.). [Sólistický výkon]. Uruguay (Salto, Colonia, San José, Maldonado, Montevideo). Festival International Ensambles Corales. 2005.
Kusák, J. Pěvecké sdružení Slezská Ostrava excelovalo v Jižní Americe. Cantus. 2005, č. 12, s. 29-30. ISSN 1210-7956.
Kusák, J. Sbormistr František Hába a jeho umělecký vliv na uherskobrodskou a ostravskou hudební kulturu. Cantus. 2005, č. 4, s. 5-8. ISSN 1210-7956.
Kusák, J. Tradice fašanku a masopustu na Uherskobrodsku: interference folkloru a folklorismu. In: Sborník prací Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (ARS 5). Ostrava: Repronis, 2005. Repronis, 2005. s. 73-82. ISBN 80-7368-066-1.
Kusák, J. 2. ročník přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů Dubinský vrabčáček [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2005.
Kusák, J. František Hába a jeho přínos sborovému umění. Malovaný kraj. 2004, roč. 15, č. 7, s. 10-11.
Kusák, J. Kompozice pro dětský pěvecký sbor (P. Eben, F. Kumpera, V. Kalabis, K. Hába). [Sólistický výkon]. Karviná. Permoníček III. 2004.
Kusák, J. Kompozice pro dětský pěvecký sbor (V. Ptáček, P. Eben, M. Raichl). [Sólistický výkon]. Ostrava. 1. ročník přehlídky dětských a mládežnických sborů Dubinský vrabčáček. 2004.
Kusák, J. Leoš Janáček jako hudební pedagog brněnské varhanické školy ve vzpomínkách Emila Háby. In: Česká hudba 2004. Ostrava: Repronis, 2004. Repronis, 2004. s. 26-29. ISBN 80-7008-176-7.
Kusák, J. Lubomír Málek a vývojové proměny lidové kultury Uherskobrodska. Malovaný kraj. 2004, roč. 15, č. 3, s. 8-9.
Kusák, J. Primášská legenda Lubomír Málek. Folklor. 2004, roč. 15, č. 7, s. 238-241. ISSN 1210-7972.
Zedníčková, Š. a Kusák, J. Sborník z 27. ročníku muzikologické konference Janáčkiana - Česká hudba 2004. 2004.
Kusák, J. Vokální tvorba Emila Háby a její uplatnění v současném hudebním světě. In: Vokální tvorba a Rok české hudby 2004 (oblast hudební kompozice, interpretace i praktické reflexe). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. Západočeská univerzita v Plzni, 2004. s. 47-51. ISBN 80-7043-326-4.
Kusák, J. 1. ročník přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů Dubinský vrabčáček [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2004.
Kusák, J. Cimbálová muzika Friš. Listy Ostravské univerzity. 2003, roč. 11, č. 3, s. 6-6.
Kusák, J. Emil Hába - sbormistr, skladatel a pedagog. Cantus. 2003, č. 12, s. 5-8. ISSN 1210-7956.
Kusák, J. Vzpomínka na Emila Hábu. Slovácké noviny. 2003, č. 2, s. 4-4.
Kusák, J. Vzpomínka na hudebního skladatele a pedagoga Emila Hábu. Brodský zpravodaj. 2003, č. 2, s. 7-7.
Kusák, J., Pabjan, M., Kuřil, P. a Gelnar, M. exFiFOUni [Nahrávka]. Úpravy lidových písní z Moravy, Slezska, Slovenska a Rumunska. Ostrava. Stylton. 2002.
Kusák, J. Folklorní soubor Olšava a lidová kultura Uherskobrodska. 2002.
Kusák, J. Maštal murovaná [Nahrávka]. Maštal murovaná. Ostrava. Stylton. 2002.
Kusák, J. Siyahamba (spirituál Zulů). [Komorní hra]. Neapol (Itálie). Konzervatoř Neapol. 2002.
Kusák, J. V Bošáci je pekný dom [Nahrávka]. V Bošáci je pekny dom. Ostrava. Stylton. 2002.
Trávníček, K., Kusák, J., Kuřil, P., Pabjan, M., Gelnar, M. a Kajzar, M. DPS Formánek LIVE - Možná přijde i folklor... [Nahrávka]. Úpravy lidových písní z Moravského Slovácka, Valašska, Těšínského Slezska, Slovenska, Maďarska a Rumunska. Ostrava. 2001.
Trávníček, K., Kusák, J., Kuřil, P., Pabjan, M. a Gelnar, M. DPS Formánek LIVE - Možná přijde i folklor... [Nahrávka]. Úpravy lidových písní z Moravského Slovácka, Valašska, Těšínského Slezska, Slovenska, Maďarska a Rumunska. Ostrava. 2001.
Kuřil, P., Kusák, J., Pabjan, M. a Gelnar, M. Hej, idem, idem, Koj som išol [Nahrávka]. Hej, idem, idem, Koj som išol. Ostrava. Stylton. 2001.
Macková, M., Kusák, J., Pabjan, M., Kuřil, P. a Gelnar, M. Jasný mesác, Povedajú ludé [Nahrávka]. Jasný mesác, Povedajú ludé. Ostrava. Stylton. 2001.
Kusák, J., Pabjan, M., Kuřil, P. a Gelnar, M. Javore, široké listy máš, Ej, umrela mi žena [Nahrávka]. Javore, široké listy máš, Ej, umrela mi žena, Koj som išol. Ostrava. Stylton. 2001.
Kusák, J. a Pabjan, M. Maštal murovaná - úprava lidové písně z Kopanic pro cimbálovou muziku. 2001.
Kusák, J., Kuřil, P., Pabjan, M., Gelnar, M. a Macková, M. Možná přijde i folklor... (úpravy lidových písní z Moravského Slovácka, Valašska, Těšínského Slezska, Slovenska, Maďarska a Rumunska). [Komorní hra]. Ostrava. 2001.
Trávníček, K. a Kusák, J. Schola Cantata [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2001.
Kusák, J. a Pabjan, M. V Bošáci je pekný dom - úprava lidové písně z Kopanic pro cimbálovou muziku. 2001.
Kusák, J., Pabjan, M., Kuřil, P. a Gelnar, M. Variace na slezské tance [Nahrávka]. Variace na slezské tance. Ostrava. Stylton. 2001.
Kusák, J., Pabjan, M., Kuřil, P. a Gelnar, M. Zrobjym jo zrośloka s malovanim bjolym [Nahrávka]. Zrobjym jo zrośloka s malovanim bjolym. Ostrava. Stylton. 2001.
Trávníček, K. a Kusák, J. Schola Cantata [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2000.
Kusák, J., Pabjan, M., Kuřil, P., Gelnar, M. a Adamík, A. Ej, pujmy juž, pujmy po tej kolendzičce... [Nahrávka]. Úpravy lidových koled z Moravy, Slezska, Čech a Polska. Ostrava. Stylton. 2000.
Kusák, J. O Vánocích dluhé noci [Nahrávka]. O Vánocích dluhé noci. Ostrava. Stylton. 2000.
Kusák, J. Od Záhora. [Sólistický výkon]. Ostrava. DPS Formánek a ZŠ F. Formana. 2000.
Kusák, J., Pabjan, M. a Kuřil, P. Úpravy lidových písní z Valašska, Moravského Slovácka, Těšínského Slezska, Slovenska, Rumunska. [Komorní hra]. Cagliari (Sardinie). Mezinárodní folklorní festival. 2000.
Kusák, J., Pabjan, M., Kuřil, P. a Gelnar, M. Dze śe kuri, tam śe kuri, Dobri večar frajirečka moja [Nahrávka]. Dze śe kuri, tam śe kuri, Dobri večar frajirečka moja. Ostrava. ZŠ F. Formana. 1999.
Kusák, J., Pabjan, M., Kuřil, P., Gelnar, M. a Kajzar, M. Dze śe kuri, tam śe kuri, Dobri večar frajirečka moja [Nahrávka]. Dze śe kuri, tam śe kuri, Dobri večar frajirečka moja. Ostrava. ZŠ F. Formana. 1999.
Kusák, J., Trávníček, K. a Kuřil, P. Horníci, horníci [Nahrávka]. Horníci, horníci. Ostrava. Stylton. 1999.
Trávníček, K., Kusák, J., Kuřil, P., Pabjan, M. a Gelnar, M. Lidová píseň z Terchové [Nahrávka]. Lidová píseň z Terchové. Ostrava. ZŠ F. Formana. 1999.
Kusák, J. U sušeda dobrá voda [Nahrávka]. U sušeda dobrá voda. Ostrava. ZŠ F. Formana. 1999.
Kusák, J. a Kuřil, P. Úpravy lidových písní z Těšínského Slezska a Hrčavy. [Komorní hra]. Miranda da Corvo, Vila de Santa Marinha, Coimbra (Portugalsko). Grupo Folclorico da Universidade de Coimbra Casa do Pessoal. 1999.
Kusák, J. V Bošáci je pekný dom [Nahrávka]. V Bošáci je pekný dom. Ostrava. ZŠ F. Formana. 1999.
Spisar, J. a Kusák, J. Zdař Bůh [Nahrávka]. Úpravy hornických písní. Ostrava. Stylton. 1999.


ZkratkaNázev předmětu
AKCE1Seminář k reciproční aktivitě
AKCE2Seminář k reciproční aktivitě
BDSZDětský sborový zpěv s metodikou
BHP1Hudební praktikum 1
BHUDHudební didaktika
BHUPHudebně pohybová výchova s metodikou
BICMInstrumentální činnosti s metodikou
BODProjekt - předmětové didaktiky
E-DANDance
ETNIHEtnická hudba
EXKZ1Exkurze 1 - hudební kultura Prahy
FLEPRFlétnové praktikum
HP1DVDidaktika hudební výchovy
HP1Z1Pohybová výchova
HP2Z2Psychologické aspekty hudební výchovy
HP2Z5Odborná praxe - hudební orientace
HUSOCHudební sociologie
CHMZHChyby mluv.(zpěv.)hlasu a jejich náprava
MSEPRFlétnové praktikum
MSHP1Hudební praktikum 1
MSHUDHudební didaktika
MSHUPHudebně pohybová výchova s metodikou
MSICMInstrumentální činnosti s metodikou
MSNIHEtnická hudba
MSODProjekt - předmětové didaktiky
UP1VVÚpravy písní 1
2ETOZDidaktika hlasové výchovy
2IPS2Dramat.,interpret. a did.probl.říz.sb. 2
2PGS1Didaktika hudební výchovy 1
2PGS2Didaktika HV 2
2PGZ2Hudební psychologie
2PGZ3Didaktika HV 1
2PGZ4Didaktika HV 2
2PGZ7Hudební software
2PRHPAktuální problémy hudební pedagogiky
2PRHSAktuální problémy hudební pedagogiky
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PRX3Souvislá profesní praxe
2PRX6Souvislá profesní praxe
2PRX7Průběžná profesní praxe 1
2RKV2Příprava magisterského koncertu 1
2RKV3Příprava magisterského koncertu 2
2SZM2SZZ - Hudební výchova s didaktikou
2UTVOEtnická hudba
3BPR1Sbormistrovská praxe 1
3BPR2Sbormistrovská praxe 2
3EOR6Lidová píseň
3LAZMHlasová výchova s metodikou
3LOH1Slohová interpretace 1
3PEV5Chyby mluv.a zpěv.hlasu a jejich náprava
3RAM1Dramaturgie a řízení sboru 1
3RAM2Dramaturgie a řízení sboru 2
3RAM3Dramaturgie a řízení sboru 3
3RAM4Dramaturgie a řízení sboru 4
3RAM5Dramaturgie a řízení sboru 5
3RAM6Dramaturgie a řízení sboru 6
5DHN1Didaktika hudební výchovy s praxí 1
5DHN2Didaktika hudební výchovy s praxí 2
5HUP1Hudební praktikum 1
5HUP3Hudební praktikum 3
5IHN1Didaktika hudební výchovy 1
5IHN2Didaktika hudební výchovy 2
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5UPN3Hudební praktikum 3
5UPN4Hudební praktikum 4
55DH1Didaktika hudební výchovy s praxí 1
55DH2Didaktika hudební výchovy s praxí 2
55HN1Didaktika hudební výchovy 1
55HN2Didaktika hudební výchovy 2
55HP3Hudební praktikum 3
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55PN3Hudební praktikum 3
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
6BHUDHudební didaktika
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6EFMHEvrop. folklor a mimoevrop. etn. hudba
6ETNHEtnická hudba
6LIDPLidová píseň
6PBS1Seminář k bakalářské práci 1
6PBS2Seminář k bakalářské práci 2
6RSHURegionální sborová hudba
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6ULIPÚpravy lidových písní
66HUDHudební didaktika
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
7DHV1Didaktika HV pro základní školy 1
7DHV2Didaktika HV pro základní školy 2
7DIH1Didaktika HV pro střední školy 1
7DIH2Didaktika HV pro střední školy 2
7DIS1Didaktika sborového zpěvu 1
7DIS2Didaktika sborového zpěvu 2
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7DPS2Seminář k diplomové práci 2
7HPSYHudební psychologie
7PAX3Souvislá profesní praxe
7PRX3Souvislá profesní praxe
7PSHVPsychologické aspekty hudební výchovy
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
8DHUPDidaktika hudební výchovy s praxí
8DHUVDidaktika hudební výchovy
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
88HUPDidaktika hudební výchovy s praxí
88HUVDidaktika hudební výchovy
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
9DIS8Disertační seminář 8
9HPEDHudební pedagogika
9RECCČlánek recenzovaný v cizím jazyce
9VYUKVýuková činnost
9ZPO1Zahraniční studijní pobyt 1
5RAX1Pedagogická praxe předmětová 1
5RAX2Pedagogická praxe předmětová 2
5RAX3Pedagogická praxe předmětová 3
LIPH1Hudební folkloristika
HVD1Hudební výchova s didaktikou 1
HVD2Hudební výchova s didaktikou 2
HVD3Hudební výchova s didaktikou 3
MSDV1Didaktika výchovy 1
MSHHRHudební praktikum
1HD1Hudební výchova s didaktikou 1
1HD2Hudební výchova s didaktikou 2
1HD3Hudební výchova s didaktikou 3
1MHPHudební praktikum
3OBDOOborová didaktika 1
4OBDOOborová didaktika 2


AutorNázev práceTypRok
Skála DanielCimbál v české artificiální hudbě 20. a 21. století.disertační 2013 
Kajzarová LucieHudebně-pohybové a taneční činnosti v mateřské školediplomová 2019 
Bárdyová VeronikaInstrumentální činnosti v hudební výchově na 1. stupni základních školdiplomová 2016 
Huňková BarboraLidová kultura Uherskohradišťského Dolňácka v kontextu 20. a 21. století (vybraná problematika)diplomová 2016 
Šůstková IvanaLidová kultura Uherskobrodska v kontextu 20. a 21. století (vybraná problematika)diplomová 2016 
Chumchal JanLidová kultura Valašska v kontextu 20. a 21. století (vybraná problematika)diplomová 2015 
Hrušková SoňaJan Meisl a jeho tvorba pro akordeondiplomová 2015 
Šigut AdamLidová kultura Lašska v kontextu 20. a 21. století (vybraná problematika)diplomová 2015 
Sobotková KamilaSborová kultura na Opavsku v 20. a 21. stoletídiplomová 2014 
Bordovská GabrielaOsobnost a umělecký profil Zdeňka Tofladiplomová 2012 
Hoňková JitkaHudební život na Hlučínsku v 20. a 21. stoletídiplomová 2012 
Jablunka JiříSborová kultura Kroměřížska po roce 1945diplomová 2012 
Warišová JanaKarel Weis - hudební skladatel a sběratel blatského folklorudiplomová 2012 
Galatenko KateřinaJazz jako inspirace ve výuce na ZUŠdiplomová 2010 
Mlýnková BarboraFolklorní soubor Kašava a lidová kultura jižního Valašskadiplomová 2010 
Skřičková KarolínaVyužití prvků muzikoterapie v práci s dětmi mladšího školního věkudiplomová 2010 
Vyoralová MagdaKarel Bria. Pedagogický a umělecký profildiplomová 2010 
Ballarinová BohumilaHudebněpohybová výchova v HV na 1. st. ZŠdiplomová 2009 
Davidová PavlaVyužití lašského folkloru v hudební výchovědiplomová 2009 
Hajzerová MichaelaHistorie a současnost Dechového orchestru mladých Základní umělecké školy Jeseníkdiplomová 2009 
Masař DominikHistorie a současnost Pěveckého sboru Dvořák Uherský Broddiplomová 2009 
Šaldová AdélaAktuální postavení intonačního výcviku v hudebněedukačním procesu na 1. stupni ZŠdiplomová 2009 
Mikésková EliškaHudební rod Petrů na Kyjovskudiplomová 2007 
Smílková PavlaVyužití valašského hudebního a tanečního folkloru v hodinách hudební výchovy na 1.stupni ZŠdiplomová 2007 
Šipulová GabrielaVyužití netradičních forem vyučování v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školydiplomová 2006 
Kajzarová LucieInstrumentální činnosti v mateřské školebakalářská 2017 
Andrýsková KateřinaHudební a taneční folklor Uherskohradišťského Slovácka v hudebních činnostech MŠbakalářská 2015 
Hrabovská EvaHudební a taneční folklor Lašska v hudebních činnostech MŠbakalářská 2015 
Konečná EvaOstravská opera po roce 1989bakalářská 2015 
Nytrová VladimíraHudebně pohybové činnosti dětí v MŠbakalářská 2014 
Siejová JanaRytmické činnosti v MŠbakalářská 2014 
Šůstková IvanaFolklorní soubory na Zlínskubakalářská 2014 
Chumchal JanSoubor valašských písní a tanců Vsacan v kontextu lidové kultury Vsetínskabakalářská 2013 
Parmová SilvieLidový tanec v hudebních činnostech MŠbakalářská 2012 
Sobotková KamilaOpavská opera po roce 1989bakalářská 2012 
Šálková MarkétaLidová kultura Míkovicbakalářská 2012 
Grabacki PetrFolklorní soubory na uherskohradišťském Dolňáckubakalářská 2011 
Josefiová BarboraFolklorní soubor Úsměvbakalářská 2011 
Třeštíková DarinaCimbálová muzika Soláň v kontextu lidové kultury Rožnovskabakalářská 2011 
Unčovská LadaAkordeon v ruské hudběbakalářská 2011 
Linhartová KateřinaFolklorní soubory v oblasti Frýdlantskabakalářská 2010 
Návratová ŠárkaHudební a taneční folklor Lašska v hudebněedukačním procesu mateřských školbakalářská 2010 
Králová JanaRytmický výcvik v hudebněedukačním procesu MŠbakalářská 2008 


Průsečíky ostravské a uherskobrodské kultury na příkladu hudebněvýchovného a uměleckého odkazu Emila Háby
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
facebook
rss
social hub