Mise a vize

Mise a vize jsou podrobně rozpracovány v klíčovém dokumentu, kterým je Strategický záměr Pedagogické fakulty Ostravské univerzity pro roky 2021–2025. Strategický záměr je platformou systematického rozvoje tří studijních programů Pedagogické fakulty OU: Učitelství, Neučitelské pedagogiky, Kinantropologie a Tělesné výchovy a sportu. Strategický záměr je střednědobým rámcem výzkumných, pedagogických, sociokulturních a provozních aktivit, které bude Pedagogická fakulta spolu s OU a zahraničními univerzitami realizovat nejen v Moravskoslezském kraji, ale i v kontextu nadregionálním. Pedagogická fakulta se bude i nadále aktivně spolupodílet na dynamicky se rozvíjející spolupráci s orgány národní, krajské a městské správy. Otevřenost, zájem o vědní obor a spolupráce s širokou veřejností je nejlepší cestou k dosažení kultivovaného akademického prostředí. Strategický záměr je východiskem procesů, jež budou akcelerovat kreativní prostředí na Pedagogické fakultě OU.


více informací


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 01. 2022