OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří na Pedagogické fakultě OU

Dny otevřených dveří na Pedagogické fakultě probíhají na dvou budovách fakulty – blok budov S (Fráni Šrámka) a budova V (Varenská). K dispozici jsou uchazečům obecné informace o fakultě, univerzitě a studiu a podrobné informace k jednotlivým oborům. Všechny uvedené časy jsou začátky stejných prezentací, je možné zvolit vyhovující dobu a dostavit se podle ní.

Doporučujeme nejdříve navštívit obecnou část a následně pak přejít na katedrovou část u preferovaných oborů. Katedrové části časově navazují na obecnou část.

Obecné informace

o přijímacím řízení a studiu na Pedagogické fakultě OU (nabízené obory, způsob podání e-přihlášky ke studiu, přijímací zkoušky, test obecných studijních předpokladů ke studiu, praktická zkouška, průběh studia, možnosti zahraničního studia aj.) získají uchazeči v učebně SD 202, budova SD – ul. Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory.

 • v pátek 12. ledna 2018 v  9.00; 11.00; 14.00 a 16.00 hodin
 • v sobotu 13. ledna 2018 v 10.00; 12.00 a 14.00 hodin

Podrobné informace

o jednotlivých studijních oborech, jejich zaměření, přijímací zkoušce, specifickém průběhu studia, možnostech uplatnění absolventů aj. získají uchazeči na jednotlivých katedrách, které studium příslušného oboru zajišťují (viz tabulka níže). Současně si mohou prohlédnout výukové prostory.

 • v pátek 12. ledna 2018
  • pro blok budov S v 9.30; 11.30; 14.30 a 16.30 hodin
  • pro budovu V v 10.00; 12.00; 15.00 a 17.00 hodin
 • v sobotu 13. ledna 2018
  • pro blok budov v 10.30; 12.30 a 14.30 hodin
  • pro budovu V v 11.00; 13.00 a 15.00 hodin

Rozpis jednotlivých oborů a učeben k setkání s uchazeči

Název studijního oborumísto konání
12. 1. 2018
místo konání
13. 1. 2018
Učitelství pro 1. stupeň základní školySC 001SC 001
Učitelství pro mateřské školy
Pedagogika předškolního věku
SC 005SC 005
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
Didaktika českého jazyka a literatury (doktorské st.)
SC 139SC 139
Rekreologie
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Tělesná výchova a sport
Kinantropologie (doktorské st.)
V 215V 215
Speciální pedagogika
Speciální pedagogika pro učitele
237SC 237
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ
SB 203 (do 12 hod.)
SB 202 (od 14 hod.)
SB 202
Učitelství odborných předmětů
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání
Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ
SA 225SA 224
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (doktorské st.)
SD 102SD 102
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ
Učitelství hudební výchovy pro SŠ
Učitelství sbormistrovství pro SŠ a ZUŠ
Hudební teorie a pedagogika (doktorské st.)
SC 138SC 138
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání
Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ
SA 506SA 506
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ
SA 410SA 410
Sociální pedagogikaSA 321SA 321
Pedagogika
Učitelství pedagogiky
SA 324 (do 12 hod.)
SA 326 (od 14 hod.)
SA 301
AndragogikaSA 305SA 305

Mapky budov

Blok budov S (SA, SB, SCSD) – Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory
Budova V – Varenská 40a, Ostrava-Moravská Ostrava

Zájemce o studium zveme k prohlídce prostor naší fakulty a těšíme se na setkání s vámi.

vchod do bloku budov S

V rámci Dnů otevřených dveří se bude prezentovat i Centrum Pyramida, které je zaměřeno na podporu uchazečů a studentů se specifickými potřebami. V pátek se setkání uskuteční v prostorách Univerzitní knihovny na Bráfově ulici od 8.00 do 16.00 hodin. V sobotu se Centrum Pyramida uchazečům představí na budově SC v místnosti SC 135 od 10.00 do 14.30 hodin.

facebook
rss
social hub