Dny otevřených dveří na Pedagogické fakultě OU

Dny otevřených dveří na Pedagogické fakultě probíhají na dvou budovách fakulty – blok budov S (Fráni Šrámka) a budova V (Varenská). K dispozici jsou uchazečům obecné informace o fakultě, univerzitě a studiu a podrobné informace k jednotlivým oborům. Všechny uvedené časy jsou začátky stejných prezentací, je možné zvolit vyhovující dobu a dostavit se podle ní.

Doporučujeme nejdříve navštívit obecnou část a následně pak přejít na katedrovou část u preferovaných oborů. Katedrové části časově navazují na obecnou část.

Obecné informace

o přijímacím řízení a studiu na Pedagogické fakultě OU (nabízené programy, způsob podání e-přihlášky ke studiu, přijímací zkoušky, průběh studia, možnost zahraničního studijního pobytu aj.) získají uchazeči v učebně SD 202, budova SD – ul. Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory.

 • v pátek 24. ledna 2020 v 9.00; 11.00; 14.00 a 16.00 hodin
 • v sobotu 25. ledna 2020 v 10.00; 12.00 a 14.00 hodin

Podrobné informace

o jednotlivých studijních programech, jejich zaměření, přijímací zkoušce, specifickém průběhu studia, možnostech uplatnění absolventů aj. získají uchazeči na jednotlivých katedrách, které studium příslušného programu zajišťují (viz tabulka níže). Současně si mohou prohlédnout výukové prostory a setkat se s vyučujícími.
 • v pátek 24. ledna 2020
  • pro blok budov S v 9.30; 11.30; 14.30 a 16.30 hodin
  • pro budovu V v 10.00; 12.00; 15.00 a 17.00 hodin
 • v sobotu 25. ledna 2020
  • pro blok budov S v 10.30; 12.30 a 14.30 hodin
  • pro budovu V v 11.00; 13.00 a 15.00 hodin

Rozpis jednotlivých programů a učeben k setkání s uchazeči

Název studijního programumísto konání
24. 1. 2020
místo konání
25. 1. 2020
Učitelství pro 1. stupeň základní školySC237SC237
Učitelství pro mateřské školy
Pedagogika předškolního věku
SC129SC129
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – anglický jazyk
SC240SC240
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - český jazyk
SA221SA221
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - výtvarná výchova
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ
Učitelství pro SŠ - výtvarná výchova
SB205SB205
Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání
Učitelství odborných předmětů
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - technická výchova
SA325SA312
Sociální pedagogikaSA321SA321
Pedagogika
Učitelství pro SŠ - pedagogika
SA327SA327
AndragogikaSA305SA305
Psychologie se zaměřením na vzdělávání
Učitelství pro SŠ – psychologie
SA421SA421
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - výchova ke zdraví
SA413SA413
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (doktorské st.)
SA407SA407
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - matematika
SC244SC244
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - hudební výchova
Učitelství pro SŠ - hudební výchova
Učitelství pro SŠ - sbormistrovství
Hudební teorie a pedagogika (doktorské st.)
SC139SC139
Speciální pedagogika
Speciální pedagogika pro učitele
SC239SC239
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - občanská výchova
SA506SA506
Rekreologie
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - tělesná výchova
Učitelství pro SŠ - tělesná výchova
V215V215

Mapky budov

Blok budov S (SA, SB, SCSD) – Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory
Budova V – Varenská 40a, Ostrava-Moravská Ostrava

Zájemce o studium zveme k prohlídce prostor naší fakulty a těšíme se na setkání s vámi.


Fotogalerie

Den otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveří

Zveřejněno / aktualizováno: 22. 01. 2020