Dny otevřených dveří na Pedagogické fakultě OU

Dny otevřených dveří na Pedagogické fakultě probíhají na dvou budovách fakulty – blok budov S (Fráni Šrámka) a budova V (Varenská). K dispozici jsou uchazečům obecné informace o fakultě, univerzitě a studiu a podrobné informace k jednotlivým oborům. Všechny uvedené časy jsou začátky stejných prezentací, je možné zvolit vyhovující dobu a dostavit se podle ní.

Doporučujeme nejdříve navštívit obecnou část a následně pak přejít na katedrovou část u preferovaných oborů. Katedrové části časově navazují na obecnou část.

Obecné informace

o přijímacím řízení a studiu na Pedagogické fakultě OU (nabízené obory, způsob podání e-přihlášky ke studiu, přijímací zkoušky, průběh studia, možnost zahraničního studijního pobytu aj.) získají uchazeči v učebně SD 202, budova SD – ul. Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory.

 • v pátek 8. února 2019 - 9.00; 11.00; 14.00 a 16.00 hodin
 • v sobotu 9. února 2019 - 10.00; 12.00 a 14.00 hodin

Podrobné informace

o jednotlivých studijních oborech, jejich zaměření, přijímací zkoušce, specifickém průběhu studia, možnostech uplatnění absolventů aj. získají uchazeči na jednotlivých katedrách, které studium příslušného oboru zajišťují (viz tabulka níže). Současně si mohou prohlédnout výukové prostory.

 • v pátek 8. února 2019
  • pro blok budov S - 9.30; 11.30; 14.30 a 16.30 hodin
  • pro budovu V - 10.00; 12.00; 15.00 a 17.00 hodin
 • v sobotu 9. února 2019
  • pro blok budov S - 10.30; 12.30 a 14.30 hodin
  • pro budovu V - 11.00; 13.00 a 15.00 hodin

Rozpis jednotlivých oborů a učeben k setkání s uchazeči

Název studijního programumísto konání
8. 2. 2019
místo konání
9. 2. 2019
Učitelství pro 1. stupeň základní školySA113SA114
Učitelství pro mateřské školySA112 (9:30 a 11:30)
SA111 (14:30 a 16:30)
SA110
Pedagogika předškolního věku
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – anglický jazykSC240SC240
Český jazyk se zaměřením na vzděláváníSA221SA221
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - český jazyk
Didaktika českého jazyka a literatury (doktorské st.)
Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníSB202SB202
Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - výtvarná výchova
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ
Učitelství pro SŠ - výtvarná výchova
Odborné předměty se zaměřením na vzděláváníSA325SA312
Učitelství odborných předmětů
Technická výchova se zaměřením na vzdělávání
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - technická výchova
Sociální pedagogikaSA321SA321
PedagogikaSA301 (9:30 a 11:30)
SA326 (14:30 a 16:30)
SA327
Učitelství pedagogiky
AndragogikaSA305SA305
Psychologie se zaměřením na vzděláváníSA421SA421
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - výchova ke zdraví
Informační a komunikační technologie ve vzděláváníSA407SA407
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (doktorské st.)
Matematika se zaměřením na vzděláváníSC244SC244
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - matematika
Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníSC236SC236
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - hudební výchova
Učitelství pro SŠ - hudební výchova
Učitelství pro SŠ - sbormistrovství
Hudební teorie a pedagogika (doktorské st.)
Speciální pedagogikaSC239SC239
Speciální pedagogika pro učitele
Občanská výchova se zaměřením na vzděláváníSA506SA506
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - občanská výchova
RekreologieV215V215
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - tělesná výchova
Učitelství pro SŠ - tělesná výchova
Kinantropologie (doktorské st.)

Mapky budov

Blok budov S (SA, SB, SCSD) – Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory
Budova V – Varenská 40a, Ostrava-Moravská Ostrava

Zájemce o studium zveme k prohlídce prostor naší fakulty a těšíme se na setkání s vámi.

vchod do bloku budov S


Fotogalerie

Den otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveří

Zveřejněno / aktualizováno: 22. 01. 2019