Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Ivana Fialová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Ivana Fialová
místnost, podlaží, budova:
funkce:vedoucí projektového oddělení
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Děkanát Pedagogické fakulty
telefon, mobil: 553 46 2722
734 783 481
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Sikorová, Z., Červenková, I., Václavík, M. a Fialová, I. Has the use of classroom teaching and learning resources changed? An analysis of TIMSS Studies 2007-2015 data on the use of resources. In: 14th IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media: Changing media - changing schools?. Lisbon: Universidade Lusofona. 2017.
Fialová, I. Nezahojené rány. ISSN 1803-179X.
Fialová, I. Sekundární viktimizace a dopad trestného činu na kvalitu života - výukový fil. ISBN 978-80-254-8741-9.
Fialová, I. Sekundární viktimizace a dopad trestného činu na kvalitu života - výukový film. Úrazová chirurgie. 2011, roč. 19, č. 2, s. 45-45. ISSN 1211-7080.
Fialová, I. a šín, m. Simulace hromadné havarie- výstup z předmětu psychologie. -. 2011, roč. 19, č. 2, s. 46-46. ISSN 1211-7080.
Fialová, I. Letadlo - Simulace hromadného neštěstí. Ostrava: Ostravská univerzita v Osatravě, 2010. Ostravská univerzita v Osatravě, 2010. s. 12-12. ISBN 978-80-7368-697-0.
Dvořáček, I., Fialová, I., Valerián, L., Veselý, J. a Aufart, J. Projekt ?Trenažery terenních situací?. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 52-54. ISBN 978-80-7368-697-0.
Fialová, I. Dopad trestného činu na kvalitu života oběti. Úrazová chirurgie. 2009, roč. 17, č. 2/2009, ISSN 1211-7080.
Fialová, I. Dopad trestného činu na kvalitu života oběti. ISBN 978-80-254-4418-4.
Fialová, I. Pracovní zátěž v profesní skupině sociálních pracovníků.
Dvořáček, I., Fialová, I., Valerián, L. a Veselý, J. Profil studijního oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací. ISBN 978-80-254-4418-4.
Dvořáček, I., Fialová, I., Valerián, L. a Veselý, J. Profil studijního oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací. Úrazová chirurgie. 2009, roč. 17, č. 2/2009, ISSN 1211-7080.
Fialová, I., Kachlová, J. a Svoboda, J. Rodina, vztahy a právo. 2009.
Fialová, I., Kachlová, J. a Svoboda, J. Rodina, vztahy a právo. projekt Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života. CZ.1.07/1.2.10/11.0006. 2009.
Kubačáková, J., Mareda, S., Pitrik, B., Fridrich, R. a Fialová, I. Subjektivní prožívání zátěže při běžném úrazu. Úrazová chirurgie. 2009, roč. 17, ISSN 1211-7080.
Kubačáková, J., Mareda, S., Pitrik, B., Fridrich, R. a Fialová, I. Subjektivní prožívání zátěže při běžném úrazu. ISBN 978-80-254-4418-4.
Šteňko, P., Segarová, P., Palmaiová, E., Cieciotková, S. a Fialová, I. Záměna osob. Úrazová chirurgie. 2009, roč. 17, ISSN 1211-7080.
Fialová, I. a A Kol., Kompetence k práci s informacemi - manuál pro učitele středních škol.. 2008.
Fialová, I. a A Kol., Kompetence k práci s informacemi - manuál pro učitele základních škol. 2008.
Fialová, I. a A Kol., Kompetence k práci s informacemi - průvodce pro učitele základních a středních. 2008.
Fialová, I. a A Kol., Kompetence k řešení problému - manuál pro učitele středních škol.. 2008.
Fialová, I. a A Kol., Kompetence k řešení problému - manuál pro učitele základních škol. 2008.
Fialová, I. a A Kol., Kompetence k řešení problému - průvodce pro učitele základních a středních škol.. 2008.
Fialová, I. Manuál k objektivní a subjektivní diagnostice kompetence. 2008.
Fialová, I. Manuál k objektivní a subjektivní diagnostice kompetence k práci s informacemi. 2008.
Indra, V. a Fialová, I. Podpora zvyšování vzdělanosti dětí v zařízeních institucionální péče - Komunikační dovednosti. 2007.
Fialová, I. a Poláčková, L. Metodika pro terénní vzdělávání romských občanů. 2006.
Fialová, I. Oběti násilí. 2005.
Fialová, I. Posttraumatický syndrom u uprchlíků z válečných oblastí. Opava: Slezský ústav, 2005. ISBN v tisku.
Fialová, I., Matýsková, D. a Pobořil, M. Rozvoj organizačních kompetencí. 2004.
Fialová, I. Viktimologické poradenství jako studijní disciplína v systému vysokoškolské přípravy sociálních pracovníků. In: Sb. Konstituování sociální pedagogiky jako vědního oboru. IMS. s. 142-149. ISBN 80-902936-5-4.
Fialová, I. a Matýsková, D. Multikulturní výchova. 2003.
Fialová, I., Matýsková, D. a Pobořil, M. Rozvoj organizačních kompetencí. 2003.
Fialová, I., Matýsková, D. a Pobořil, M. Rozvoj sociálních kompetencí. 2003.
Fialová, I. K problému domácího násilí. In: Sb. Prací FF OU. s. 41-46. ISBN 80-7042-600-4.
Fialová, I. K problému násilí v rodinách. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 2002 . Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 41-46. ISBN 80-7042-600-4.
Fialová, I. Praktické zkušenosti s využitím relaxačních pohádek u dětí předškolního věku. In: Psychológia v škole. Košice: ÚHV PF UPJŠ, 2002. ÚHV PF UPJŠ, 2002. s. 75-80. ISBN 80-7097-497-4.
Fialová, I. a Matýsková, D. Prevence a řešení případů násilí na školách. 2002.
Fialová, I. Prevence násilí v rodinách. 2001.
Fialová, I. Problem przemocy w rodzinach w Republice Czeskiej. Auxilium sociale. 2001, s. 55-61. ISSN 1428-3751.
Fialová, I. Oběti trestných činů jako specifická skupina obyvatel v ČR. In: ZSF JU: Záškodná, H./ed./: Využití psychologie k redukci sociálně negativních jevů . České Budějovice: JU, 2000. JU, 2000. s. 71-79. ISBN 80-7040-408-8.
Fialová, I. Poradenství pro oběti trestných činnů. In: FF OU: Sborník FF OU . Ostrava: FF OU, 2000. FF OU, 2000. s. 95-104. ISBN 80-7042-564-4.
Fialová, I. K problému domácího násilí. In: -: Zpravodaj BKB . Praha: -, 1999. -, 1999. s. 5-5.
Fialová, I., Chytilová, Š., Klézl, M. a Šedivá, M. Monitoring domácího násilí v lokalitě Ostrava-Dubina a Bělský les a návrh modelu spolupráce při pomoci obětem. In: -: - . Ostrava: -, 1999. -, 1999. s. 0-0.
Fialová, I. a Schneiderová, A. Syndrom vyhoření a možnosti jeho terapie. In: Filozofie; sociologie; psychologie . Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1998. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 1998. s. 121-126. ISBN 80-7042-512-1.
Fialová, I. Vliv relaxačních pohádek na latenci usnutí dětí v předškolních zařízeních. In: PřF OU: Pedagogická diagnostika 97 . Ostrava: OU, 1998. OU, 1998. s. 146-151. ISBN 80-7042-126-6.
Fialová, I. Relaxační pohádky. In: -: Specifické poruchy učení a chování . Praha: Portál, 1997. Portál, 1997. s. 133-134. ISBN 80-7042-074-X.
Fialová, I. The white safety circle and its cooperation with the department of psychology. In: Development of postgraduate coursesinapplied soc. sciences . Athens: University of Athens School of Philosophy, 1997. University of Athens School of Philosophy, 1997. s. 14-15. ISBN 960 286 205.
Schneiderová, A. a Fialová, I. Psychologická příprava učitelů geografie . In: Sborník Profesní připrava učitelů nové generace na VŠ v ČR. 0. vyd. Ostrava: PřF OU, 1996. s. 61-64. -. ISBN nemá.
Fialová, I. a Schneiderová, A. Základní charakteristiky psychologické přípravy. 1996.
Schneiderová, A. a Fialová, I. Základní charakteristiky psychologické přípravy. In.: prodesní příprava učitelů geografie "nové generace". Závěrečná zpráva grantového úkolu v r.1996. 1996.
Šimečková, Y. a Fialová, I. Relaxační pohádky. In: neznámý: Predškolská výchova . neznámé: neznámý, 1995. neznámý, 1995. s. 15-16.
Fialová, I. Rodinné poradenství. In: FF OU: Paulík, K. /ed/: Kapitoly z biodromálního poradenství . Ostrava: OU, 1994. OU, 1994. s. 176-189. ISBN 80-7042-418-4.
Mlčák, Z. a Fialová, I. Rodinné poradenství. In: Paulík, K: Kapitoly z biodromálního poradenství. 1994.
Schneiderová, A. a Fialová, I. Rozdíly v prožívání zdravotních obtíží středoškolských profesorek v závislosi na míře maskulinních a femininních vlastností. In: Acta Facultatis Philosophicae, Psychologica. 0. vyd. Ostrava: OU, 1994. s. 45-55. -. ISBN 80-7042-409-5.
Schneiderová, A. a Fialová, I. Význam role matky a otce pro pojetí rodičovské role. Regionální revue. 1994, roč. 9, s. 50-55. ISSN 1210-8340.
Malach, J. a Fialová, I. PRISPEVEK K POSUZOVANI MODELU VYSOKOSKOLSKE PRILRAVY UCITELU. In: . OSTRAVA: PEDAGOGICKA FAKULTA OSTRAVSKE UNIVERZITY, 1993. PEDAGOGICKA FAKULTA OSTRAVSKE UNIVERZITY, 1993.
Malach, J. a Fialová, I. Příspěvek k posuzování modelů vysokoškolské přípravy učitelů. In: Acta Fac. Paed. Ostraviensis, Series B: Acta Fac.Paed. Ostraviensis, Series B . Ostrava: s.n., 1993. s.n., 1993. s. 90-104. ISBN nemá.
Malach, J. a Fialová, I. Návrh kritérií pro komparaci a hodnocení současných změn v organizaci VŠ studia. In: -: Pedagogická orientace . neznámé: neznámý, 1992. neznámý, 1992. s. 18-26.
Schneiderová, A. a Fialová, I. Percepce rolí matky a otce dětmi z různého výchovného prostředí. In: Acta Universitas Ostraviensis, řada B-27 . Praha: SPN, 1992. SPN, 1992. s. 25-38. ISBN 80-7042-049-9.
Malach, J. a Fialová, I. Příspěvek k posuzování modelů VŠ přípravy učitelů. In: OU: Sb.OU l29, B-27 . Ostrava: OU, 1992. OU, 1992. s. 90-105.
Malach, J. a Fialová, I. Východiska komparací systémů učitelské přípravy. Pedagogická orientace č. 5. 1992, s. 95-101. ISSN nemá.
Vašutová, M. a Fialová, I. Hovoří psycholog: Člověk mezi lidmi ( část I ). Zdraví pro život, č.5.. 1991, č. 5,
Vašutová, M. a Fialová, I. Hovoří psycholog: Člověk mezi lidmi ( část II ). Zdraví pro život, č.6. 1991, č. 6,
Vašutová, M. a Fialová, I. Podaří se obnovit tradici dětských táborů s psychologem? . Moravskoslezský den. 1991, č. 9,
Vašutová, M. a Fialová, I. Psycholog radí: Starosti s prvňáčky. Zdraví pro život, č.17,18. 1991, č. 9,
Fialová, I. a A Kol., Záměna osob.


AutorNázev práceTypRok
Böhm MartinPsychická zátěž v profesní skupině policistůbakalářská 2015 
Klčová IvanaŽeny jako pachatelky trestné činnostibakalářská 2015 
Novák OldřichSpecifika psychické zátěže vojáků v zahraničních operacíchbakalářská 2015 
Foltýn PetrSociálně psychologické aspekty komunikace na sociálních sítíchbakalářská 2014 
Trejbalová JiřinaPracovní zátěž strážníků Městské policie Ostravabakalářská 2014 
Faferka LukášDomácí násilí páchané na seniorechbakalářská 2013 
Florková MarkétaStrategie zvládání zátěže u pracovníku IZS.bakalářská 2012 
Bílek KristiánSyndrom vyhoření u příslušníků Policie České republikybakalářská 2011 
Plachetka PavelZkušenosti policistů Městského ředitelství Ostrava s řešením případů domácího násilíbakalářská 2011 
Šotkovská AndreaPercepce obětí domácího násilíbakalářská 2011 
Vencl RadekPosttraumatická stresová porucha a možnosti její detekce u pracovníků IZSbakalářská 2011 
Zientek MichalAgrese a násilí ženbakalářská 2011 
Cieciotková SoňaPsychologické aspekty hromadných neštěstíbakalářská 2010 
Křivánek MilošTaxonomie zátěžových situací v profesi policistybakalářská 2010 
Rozsívalová MarieKomunikace s obětí trestného činubakalářská 2010 
Ševčíková AlexandraPostup policistů při oznamování náhlého úmrtíbakalářská 2010 
Šmajstrla LiborPosttraumatická intervenční péče a její význam v profesi policistybakalářská 2010 
facebook
rss
social hub