Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Karin Fodorová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Bc. Karin Fodorová, PhD.
místnost, podlaží, budova: SA 110, budova SA
funkce:
obor činnosti:preprimární pedagogika
katedra / středisko (fakulta): Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2683
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Fodorová, K. a Solich, K. Očekávání a nepředvídatelné bariéry na dráze dalšího vzdělávání učitelek mateřských školy v ČR a PL. In: 2019-03-25 .
Fodorová, K. Překážky v dalším vzdělávání z pohledu učitelek MŠ při naplňování jejich vzdělávacích potřeb: Překážky v dalším vzdělávání z pohledu učitelek MŠ při naplňování jejich vzdělávacích potřeb. In: Učitel a žák v teorii a v praxi: Perspektivy preprimární a primární edukace - výzvy, možnosti a strategie 2018-04-27 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. s. 40-53. ISBN 978-80-7599-091-4.
Fodorová, K. Školení - Univerzity of Bielsko - Biele: školení- vzájemná koparace obsahu vzdělávání studentů preprimárního vzdělávání v PL a ČR. 2019.
Fodorová, K. školení v Institutu Studiow Edukacyjnych - Paňstwowa wyzsza szkola zawodowa w Raciborzu. 2019.
Fodorová, K. Teachersˇ Self-Study as a Way to Improve Their Professional Activities with Children in Nursery School: Teachersˇ Self-Study as a Way to Improve Their Professional Activities with Children in Nursery School. In: TRUDNOŚCI W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ DZIECKA, /CHALLENGES IN A CHILD?S EDUCATIONAL SPACE/: Edukacyjne przestrzenie sytuacji trudnych dzieci 2017-01-18 Poznaň - Polsko. Poznaň - Polsko: Wydawnictwo naukovwe UAM, 2019. s. 291-306. ISBN 978-83-232-3437-1.
Fodorová, K. Překážky v dalším vzdělávání z pohledu učitelek MŠ při naplňování jejich vzdělávacích potřeb. In: Učitel a žák v teorii a praxi: 2018-04-27 Ostravská univerzite.
Fodorová, K. The Sources of the Educational Needs of Nursery School Teachers - an Important Factor for the Direction of Their Further Education. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Vol. 6 2 (12)/2018. 2018, roč. 2018, 2 (12)/2018 pp. 229?238(2 (12)/2018), s. 233-242. ISSN 2353-7140.
Fodorová, K. Východiska vzdělávacích potřeb učitelek mateřské školy - významný faktor pro směr jejich dalšího vzdělávání.. In: Edukacja ? nauczyciel ? uczeń/dziecko w zmieniającej się przestrzeni społecznej Kraków, 21.05.2018: 2018-05-21 Krakow.
Fodorová, K. Educational needs of pre-primary school teachers from the viewpoint of their head teachers. In: Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej - konteksty zmian: Kontexty Pedagogiczne 2017-03-20 Wisla - Polsko. Bialsko Biala - Polsko: Libron, 2017. s. 83-95. ISSN 2300-6471.
Fodorová, K. Vzdělávací potřeby učitelek mateřských škol v Plánech dalšího vzdělávání v kontextu edukace zdraví. In: Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Šlaskiego, Zaklad Pedagogiki Ogolnej i Metodologii Badaň: 2017-11-07 Polsko.
Fodorová, K. Naplňování plánu profesního rozvoje u učitelek mateřských škol. In: Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej ? konteksty zmian: Bialsko Biala.
Fodorová, K. Profesní rozvoj učitelek MŠ. In: Nauczyciel i uczeň wobec wyzwaň wspolczesnošci. Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku Bi: Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku Bialej. 2016.
Fodorová, K. Učitel expert a jeho dovednosti a znalosti z pohledu studentů 3. ročníku ve studijním programu učitelství pro mateřské školy. In: WCZESNA EDUKACJA DZIECKA ? TRYWIALIZACJA CZY MODERNIZACJA: 2016 Krakow - Polsko.
Fodorová, K. a Hendrychová, S. Dílčí profesní činnosti pedagogického diagnostikování učitelky MŠ. In: III Międzynarodowa konferencja naukowa - Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej - konteksty zmian. Bielsko-Biała. 2015.
Fodorová, K. a Hendrychová, S. Dílčí profesní činnosti pedagogického diagnostikování učitelky MŠ. In: III Międzynarodowa konferencja naukowa - Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej - konteksty zmian: Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej 2015-05-04 Bielsko-Biała. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2015. s. 261-272. ISBN 978-83-65231-07-9.
Fodorová, K. Dílčí profesní činnosti pedagogického diagnostikování v MŠ. In: Nové výzvy pro předškolní pedagogiku: Nové výzvy pro předškolní pedagogiku 2015-02-26 Zlín. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015. s. 17-24. ISBN 978-80-7454-560-3.
Fodorová, K. Edukačné prostriedie a kultúra. In: Edukačné prostriedie a kultúra. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 2015.
Fodorová, K. Mateřská škola podporující zdraví jako činitel posilující podmínky pro zdravější klima školy. In: Edukačné prostriedie a kultúra: Edukačné prostriedie a kultúra 2014-12-04 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. s. 119-125. ISBN 978-80-8105-709-0.
Fodorová, K. Nové výzvy pro předškolní pedagogiku. In: Nové výzvy pro předškolní pedagogiku. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2015.
Fodorová, K. Diagnostyka pedagogiczna nauczycielki przedszkolnej. In: NAUCZYCIEL I UCZEŃ WE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ. Bielsko-Biała: Akademia Techniczno-Humanistyczna. 2014.
Fodorová, K. Diagnostyka pedagogiczna w przedszkolu. In: Nauczyciel i uczeň we współczesnej przestrzeni edukacyjnej: Diagnoza i terapia pedagogiczna w przestrzeni edukacyjnej 2014-03-27 Bielsko-Biała. Kraków: Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2014. Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2014. s. 79-93. ISBN 978-83-64275-71-5.
Fodorová, K. Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání. In: Międzynarodowa konferencja naukowa Edukacja małego dziecka. Uniwersytet Śląski: Uniwersytet Śląski-Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. 2013.
Fodorová, K. Międzynarodowa konferencja naukowa Edukacja małego dziecka. In: Międzynarodowa konferencja naukowa Edukacja małego dziecka: Edukacja małego dziecka. Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcji 2013-11-05 Uniwersytet Śląski w Cieszynie. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. s. 85-95. ISBN 978-83-7587-468-6.


ZkratkaNázev předmětu
BEPPPřípr.element. čt., ps.,počít. a log.m.
BPPZProgram podpory zdraví v MŠ
BRSPŘízení a spolupráce
BUMMÚvod do školského managementu
DIPBSeminář k bakalářské práci
MSEPPPřípr.element.čtení, ps.,poč.a log.myšl.
MSPK2Pedagogika - projektování v MŠ 2
MSPPZProgram podpory zdraví v MŠ
MSRPPŘešení pedagogického problému
MSSPŘízení a spolupráce
MSUMMÚvod do školského managementu
NPCPříprava na čtení
NPPPříprava na psaní
NSMŠkolský management
NSPPStrategie pedag. projekt. ŠVP a evaluace
OBHJNObhajoba diplomové práce
6BAVPAlternativní vzdělávací programy s praxí
6BEPPPříprava element. čt. ps. a log. myšlení
6BIVPInovativní vzdělávácí programy s praxí
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6BRSPŘízení a spolupráce
66AVPAlternativní vzdělávací programy s praxí
66EPPPříprava element. čt. ps. a log. myšlení
66IVPInovativní vzdělávácí programy s praxí
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66RSPŘízení a spolupráce
7APCTPříprava na čtení
7APPSPříprava na psaní
7ASMGŠkolský management s praxí
7ASPPStrategie pedag. projekt. ŠVP, evaluace
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
77PCTPříprava na čtení
77PPSPříprava na psaní
77SMGŠkolský management s praxí
77SPPStrategie pedag. projekt. ŠVP, evaluace
MSPK1Pedagogika projektování v MŠ 1
MSPK2Pedagogika projektování v MŠ 2
MSSPŘízení a spolupráce
1MCTPPřiprava elementárního čtení, psaní
2MRSPŘízení a spolupráce


AutorNázev práceTypRok
Fábryová MarieUčitelka mateřské školy a její role v předškolním vzděláváníbakalářská 2019 
Soustružníková JanaVyužití diagnostických postupů v profesních činnostech učitelky mateřské školy.bakalářská 2019 
Víchová LuciePředmatematické činnosti učitelky v mateřské škole při edukaci dětí.bakalářská 2019 
Vlachová JanaRole učitelky při hrách dětí v mateřské školebakalářská 2019 
Borovičková LucieVýznam pohybových aktivit a činností v mateřské škole pro optimální rozvoj dětí předškolního věku.bakalářská 2018 
Domanská LucieRozvoj verbálních kompetencí dětí v mateřské školebakalářská 2018 
Mertová LucieRozvoj matematického myšlení dětí v mateřské školebakalářská 2018 
Bolacká HanaPodpora zdraví v mateřské škole jako součást edukačního cílebakalářská 2017 
Bukovjanová BarboraDalší vzdělávání učitelek mateřské školy jako významný faktor determinující kvalitu předškolního vzděláváníbakalářská 2017 
Gebauerová PavlínaVliv učitelky na utváření pozitivního klimatu ve třídě mateřské školybakalářská 2017 
Hájková LucieRozvoj matematických pojmů a představ u dětí v mateřské školebakalářská 2017 
Morawiecová LucieUčitelky mateřské školy v roli spolutvůrců školního klimatubakalářská 2017 
Soukalová TaťánaVýchovně vzdělávací programy současných mateřských školbakalářská 2017 
Švihlová LenkaVliv managementu mateřské školy na její klimabakalářská 2017 
Krzoková MonikaEdukační metody v mateřské školebakalářská 2016 
Toflová EliškaAktivní spolupráce učitelek MŠ a rodičů zaměřená na edukaci dětíbakalářská 2016 
Vrágová AnežkaPotřeby dítěte v mateřské školebakalářská 2016 
Chvostková PetraUplatnění výchovy dětí k hodnotám v mateřské školebakalářská 2015 
Jiříčková LenkaPůsobení médií na výchovu a vzdělávání dětí předškolního věkubakalářská 2015 
Kramolišová KateřinaVýznam zájmových aktivit v mateřské školebakalářská 2015 
Kubešová DagmarKompetence učitelky mateřské školy při hodnocení školní zralosti dítětebakalářská 2015 
Lewinská LucieHodnoty a morální vývoj dítěte předškolního věkubakalářská 2015 
Šamonilová VeronikaUplatňování řízených a spontánních činností v mateřské školebakalářská 2015 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub