Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Hana Filipczyková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Dr. Ing. Hana Filipczyková
místnost, podlaží, budova: SA 313, budova SA
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra technické a pracovní výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2611
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2001Doc. v oboru Finance
1997Dr. v oboru Podniková ekonomika a management
1996Certifikát - Vysokoškolská pedagogika pro učitele inženýry
1992Ing. v oboru Ekonomika průmyslu

Praxe

1992 - 2005VŠB-TU Ostrava
2005 - dosudOstravská univerzita

Odborné zaměření (přednášené předměty)

 • Management organizací služeb sociální práce
 • Finanční management organizací služeb sociální práce
 • Účetnictví v sociální správě
 • Finance podniku
 • Mezinárodní standardy pro finanční vykazování
 • Ekonomika a management ve zdravotnictví
 • Účetnictví
 • Daňová evidence pro zdravotnické obory
 • Pojišťovnictví
 • Daňová evidence
 • Daňová soustava

Projekty

2007Řešitel projektu FRVŠ 2521/2007 - Tvorba nových studijních předmětů – Finanční výkaznictví a analýzy a Hospodářská politika pro obor Aplikace matematiky v ekonomice

Členství

 • Člen Komory certifikovaných účetních, držitel certifikátu 2. stupně
 • Předseda správní rady Metodického a evaluačního centra o.p.s.


Všechny publikace

Filipczyková, H. Application of fundraising funding in Moravian-Silesian non-profit organizations. Trendy v podnikání. 2016, roč. 6, s. 34-41. ISSN 1805-0603.
Filipczyková, H. Veřejná prospěšnost a její dopady na ekonomiku neziskových organizací. In: XII. Hradecké dny sociální práce: Sociální práce v nejisté době 2015-10-02 Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016. s. 401-406. ISBN 978-80-7435-647-6.
Filipczyková, H. Využití fundraisingového financování v neziskových organizacích Moravskoslezského kraje. In: Trendy v podnikání 2016. Plzeň: Západočeská univerzita. 2016.
Filipczyková, H. Finanční management organizací služeb sociální práce. 2015.
Filipczyková, H. Finanční plánování v neziskových organizacích. Forum sociální práce. 2015,
Filipczyková, H. Finanční řízení v organizacích sociálních služeb. Sociální práce. 2015, roč. 15, č. 2, s. 40-49. ISSN 1213-6204.
Filipczyková, H. Neziskové organizace a totalita peněz. In: Demokracie vs. Totalita peněz 21. století: sborník z mezinárodní vědecké konference Demokracie vs. Totalita peněz 21. století 2015-12-03 České Budějovice. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015. s. 83-87. ISBN 978-80-87472-97-2.
Filipczyková, H. Neziskové organizace a totalita peněz. In: Demokracie vs. Totalita peněz 21. století. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií. 2015.
Filipczyková, H. Řízení lidských zdrojů. 2015.
Filipczyková, H. Účetnictví v sociální správě. 2015.
Filipczyková, H. Veřejná prospěšnost a její dopady na ekonomiku neziskových organizací. In: XII. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové. 2015.
Filipczyková, H. Významné vlivy formující hospodaření příspěvkové organizace. 2015.
Filipczyková, H. FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI. In: Mezinárodní vědecká konference Veřejná správa 2014. Univerzita Pardubice: Univerzita Pardubice. 2014.
Filipczyková, H. FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Veřejná správa 2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. Univerzita Pardubice, 2014. s. 52-61. ISBN 978-80-7395-828-2.
Filipczyková, H. PRACTICAL ASPECTS OF FINANCIAL MANAGEMENT IN MORAVIAN-SILESIAN SOCIAL WORK ORGANIZATIONS. In: SGEM 2014 - Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. Conference proceedings volume II. Bulgaria: SGEM, 2014. SGEM, 2014. s. 551-558. ISBN 978-619-7105-26-1.
Filipczyková, H. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ORGANIZACÍCH SOCIÁLNÍ PRÁCE. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání 2014. Plzeň: ZČU, 2014. ZČU, 2014. s. 119-124. ISBN 978-80-261-0444-5.
Filipczyková, H. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ORGANIZACÍCH SOCIÁLNÍ PRÁCE. In: Mezinárodní vědecká konference Trendy v podnikání 2014. ZČU Plzeň: ZČU Plzeň. 2014.
Filipczyková, H. Společenská odpovědnost firem v Moravskoslezském kraji jako nástroj udržitelného rozvoje regionu. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014. Brno: Mendelova univerzita Brno, 2014. Mendelova univerzita Brno, 2014. s. 185-197. ISBN 978-80-7509-139-0.
Filipczyková, H. Společenská odpovědnost firem v Moravskoslezském kraji jako nástroj udržitelného rozvoje regionu. In: Mezinárodní vědecká konference Region v rozvoji společnosti 2014. Mendelova univerzita Brno: Mendelova univerzita Brno. 2014.
Filipczyková, H. Základy ekonomie pro neekonomy. 2014.
Filipczyková, H. VYBRANÉ ASPEKTY PRAKTICKÉ APLIKACE FINANČNÍHO MANAGEMENTU V ORGANIZACÍCH SOCIÁLNÍ PRÁCE. In: Mezinárodní vědecká konference Trendy v podnikání 2013. ZČU Plzeň: ZČU Plzeň. 2013.
Filipczyková, H. VYBRANÉ ASPEKTY PRAKTICKÉ APLIKACE FINANČNÍHO MANAGEMENTU V ORGANIZACÍCH SOCIÁLNÍ PRÁCE. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání 2013. PLzeň: ZČU, 2013. ZČU, 2013. s. 95-101. ISBN 978-80-261-0321-9.
Filipczyková, H. Management. 2012.
Filipczyková, H. Vybrané aspekty finančního řízení v organizacích sociálních služeb. In: Trendy v podnikání 2012. Plzeň: ZČU Plzeň, 2012. ZČU Plzeň, 2012. s. 72-77. ISBN 978-80-261-0100-0.
Filipczyková, H. Vybrané aspekty finančního řízení v organizacích sociálních služeb. Trendy v podnikání. 2012, roč. 2, s. 66-71. ISSN 1805-0603.
Filipczyková, H. Vybrané aspekty finančního řízení v organizacích sociálních služeb. In: Trendy v podnikání 2012. Plzeň: ZČU Plzeň. 2012.
Filipczyková, H. Daňová soustava 2011. 2011.
Filipczyková, H. Vybrané problémy finančního řízení podniku. In: Trendy v podnikání 2011. Plzeň: Ekonomická fakulta Západočeské univerzity Plzeň, 2011. Ekonomická fakulta Západočeské univerzity Plzeň, 2011. s. 32-37. ISBN 978-80-261-0051-5.
Filipczyková, H. Investment property from the International Financial Reporting Standards and Czech Accounting System point of view. In: Management, Economics and Business Development in European Conditions. Brno: VUT Brno, 2009. VUT Brno, 2009. s. 132-139. ISBN 978-80-214-3893-4.
Filipczyková, H. Finance podniku. 2008.
Filipczyková, H. Pojistný trh v České republice jako součást evropského a světového pojistného trhu. In: Vývojové trendy v poisťovníctve II.. Bratislava: Národohospodářska fakulta Ekonomickej univerzity Bratislava, 2008. Národohospodářska fakulta Ekonomickej univerzity Bratislava, 2008. s. 39-45. ISBN 978-80-225-2556-5.
Filipczyková, H. Finanční výkaznictví v procesu výuky na neekonomických vysokých školách. In: Účetní výkaznictví. Vede schopnost běžného účtování k porozumění účetní závěrce podniku?. Praha: VŠE, 2007. VŠE, 2007. s. 22-26. ISBN 978-80-254-0966-4.
Filipczyková, H. Pojistný trh České republiky jako segment finančního trhu. In: Vývojové trendy v poisťovníctve I.. Bratislava: Národohospodářska fakulta Ekonomickej univerzity Bratislava, 2007. Národohospodářska fakulta Ekonomickej univerzity Bratislava, 2007. s. 38-43. ISBN 978-80-225-2318-9.
Filipczyková, H. Pojistný trh ČR jako segment finančního trhu. In: Vývojové trendy v poisťovníctve I. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2007. Ekonomická univerzita, 2007. s. 30-35. ISBN 978-80-225-2318-9.
Filipczyková, H. Daňová soustava. 2006.
Filipczyková, H. Finanční výkaznictví v procesu globalizace. In: Finanční řízení podniků a institucí. Brno: Masarykova univerzita, 2006. Masarykova univerzita, 2006. s. 33-36. ISBN 80-210-4088-2.
Filipczyková, H. Finanční výkaznictví v procesu harmonizace. Brno: MU Brno, 2006. MU Brno, 2006. s. 33-36. ISBN 80-210-4088-2.
Filipczyková, H. Mezinárodní standardy pro finanční vykazování. 2006.
Filipczyková, H. Účetnictví. 2006.
Filipczyková, H. Základy financí. 2006.
Filipczyková, H. Investice do nemovitostí v českém účetnictví a v mezinárodních standardech pro finanční výkaznictví. In: Účetnictví a daně po vstupu ČR, PLR a SR do EU. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2005. EkF VŠB-TU, 2005. s. 29-34. ISBN 80-248-0762-9.
Filipczyková, H. a A Kolektiv, Meritum - účetní souvstažnosti 2005. Praha: Aspi Publishing, 2005. 380 s. ISBN 80-7357-078-5.
Filipczyková, H. Mzdy, leasing, daně a dotace. In: Meritum - Účetnictví podnikatelů 2005. 3. vyd. Praha : ASPI, 2005. s. 235-271. Meritum - výkladová publikace. ISBN 80-7357-074-2.
Filipczyková, H. Nejnovější změny v oblasti mezinárodních účetních standardů.. Daňová a hospodářská kartotéka. . 2005, roč. 13, s. 35-39. ISSN 1210-6739.
Filipczyková, H. Development and perspectives of the accounting system in Czech Republic. In: Budzetowanie dzialalnosci jednostek gospodarczych teoria i praktyka. Krakov: Krakowska Szkola Wyzsza im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2004. Krakowska Szkola Wyzsza im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2004. s. 79-87. ISBN 83-89823-15-2.
Filipczyková, H. Harmonizace účetnictví a její vliv na účetní legislativu v České republice.. In: Národna a regionálna ekonomika V.. Košice: EkF TU Košice, 2004. EkF TU Košice, 2004. s. 68-75. ISBN 80-8073-223-X.
Filipczyková, H. International Accounting Standards 2004. In: ECON 2004. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2004. EkF VŠB-TU, 2004. s. 78-83. ISBN 80-248-0674-6.
Filipczyková, H. Investment property from the international accounting standards and Czech accounting system point of view. In: ECON 2004. Ostrava: EkF VŠB-TU, 2004. EkF VŠB-TU, 2004. s. 78-83. ISBN 80-248-0674-6.
Filipczyková, H. Mezinárodní a česká úprava dlouhodobých kontraktů.. Daňová a hospodářská kartotéka. 2004, roč. 12, s. 35-40. ISSN 1210-6739.
Filipczyková, H. Mezinárodní standardy pro finanční výkaznictví a jejich vliv na účetnictví v ČR. In: Účetnictví a účetní výkaznictví v ČR po vstupu do EU s dopadem do výuky. Praha : VŠE, 2004. VŠE, 2004. s. 30-34. ISBN 80-245-0771-4.
Filipczyková, H. mzdy, leasing, daně a dotace. In: Meritum - Účetnictví podnikatelů. 2. vyd. Praha : ASPI, 2004. s. 235-271. Meritum - výkladová řada. ISBN 80-7357-011-4.
Filipczyková, H. Mezinárodní účetnictví. 2003.
Filipczyková, H. Leasing z pohledu US GAAP. In: Sborník konference. Ostrava: VŠB-TU, 2002. VŠB-TU, 2002. s. 109-112. ISBN 80-7329-006-5.


ZkratkaNázev předmětu
1IEMZEkonomika a management zdravotnictví
2ISMZStrategický management zdravot. zařízení
KONHOKonzultační hodiny
BPOU1Podvojné účetnictví 1
BPOU2Podvojné účetnictví 2
DAEOPDaňová evidence pro zdravotnické obory
EMZOKEkonomika a management zdravotnictví
EMZOPEkonomika a management zdravotnictví
MZDOKMarketing ve zdravotnictví
MZDOPMarketing ve zdravotnictví
POJOKPojišťovnictví
POJOPPojišťovnictví
XUCETÚčetnictví
4FIMOFinanční management organizací SSP
4FIPOFinance podniku
4MAORManagement organizací SSP
4MAOSManagement organizací SSP
4RILZŘízení lidských zdrojů v organ. soc.prác
4SZK1St. závěr zk. 1 Obhajoba dipl. práce
4SZK2St.záv.zk.2-Man. v org.sl.SP a fin. man.
4SZK3St.záv.zk.3-Met. kval. výzk. a kon. kval
4SZK4St.záv.zk.4 - Teorie SP v org. kont.
4UCETÚčetnictví v sociální správě
5FIMOFin. management org. služeb soc. práce
5FIPOFinance podniku
5MAORManagement organizací služeb soc. práce
5MAOSManagement organizací služeb soc. práce
5RILZŘízení lidských zdrojů v org. soc. práce
5SZK2St. závěr. zkouška 2
5UCETÚčetnictví v sociální správě
8PMANManagement zdravotních a soc. služeb
99EKOZáklady ekonomie
98EKOZáklady ekonomie
98SZ4Stát. záv. zk. 4 - Management/Ekonomie
99EKOZáklady ekonomie
99SZ4Stát. záv. zk. 4 - Management/Ekonomie
BBAKTBankovnictví a kapitálové trhy
BFINPFinance podniku
CUCT1Účetnictví 1
CUCT2Účetnictví 2
66BS1Seminář k bakalářské práci 1
66BS2Seminář k bakalářské práci 2
66FIBFinance a bankovnictví
66UADÚčetnictví a daně
77DS1Diplomový seminář 1
77DS2Diplomový seminář 2
77VESVeřejné služby


AutorNázev práceTypRok
Kuhnová IrenaVeřejné zakázky v sociálních službáchdiplomová 2019 
Chobotová AlenaŘízení lidských zdrojů v ziskové a neziskové organizacidiplomová 2018 
Daňová LenkaFinancování vybraných neziskových organizací v Ostravědiplomová 2018 
Nováčková MarieSociální pracovník jako manažer v neziskové organizacidiplomová 2018 
Skřontová KarolínaVliv stylu řízení na činnost neziskové organizacediplomová 2018 
Bílá TerezaMarketing v sociálních službáchdiplomová 2017 
Břenková SoňaŘízení organizace sociální prácediplomová 2017 
Fajkusová KláraFinanční řízení organizace sociální prácediplomová 2017 
Hasoňová IrenaPříprava k maturitní zkoušce z účetnictvídiplomová 2017 
Hedrichová AnnaVybrané aspekty financování nízkoprahových zařízení pro děti a mládeždiplomová 2017 
Lukešová VeronikaSpolečenská odpovědnost firem ve vztahu k neziskovému sektorudiplomová 2017 
Maděrová LenkaEfektivita firemního dobrovolnictví jako nástroje společenské odpovědnosti firemdiplomová 2017 
Neuschlová DenisaFinancování organizací sociální práce.diplomová 2017 
Šilhárová AndreaŘízení lidských zdrojů a organizační struktura Domova Vesnadiplomová 2017 
Adamíková BarboraŘízení lidských zdrojů v organizacích sociálních služebdiplomová 2016 
Bartoš PavelPersonální práce v organizaci sociálních služebdiplomová 2016 
Klohnová JarmilaSociální integrace na Jesenickudiplomová 2016 
Köhlerová SvatavaPersonální práce v organizaci sociálních služeb - Charita Ostravadiplomová 2016 
Motyčková Kolibáčová SvatavaMetodika personální a mzdové evidence - výukový programdiplomová 2016 
Tomášková PetraSpecifika personálního managementu v sociálních službách v porovnání se ziskovou organizacídiplomová 2016 
Dybová JanaPodnikatelský plán na založení sociálního podnikudiplomová 2015 
Fečková LenkaPosouzení finančního hospodaření organizace sociální prácediplomová 2015 
Kotrlová ZuzanaSpecifika managementu domova pro seniory ve veřejné a soukromé sféře.diplomová 2015 
Martykánová KateřinaSpecifické aspekty managementu v neziskovém sektorudiplomová 2015 
Nerud RomanFundraising ve vybrané neziskové organizacidiplomová 2015 
Štrbáňová MarcelaFinanční plánování v organizaci sociální prácediplomová 2015 
Caletková LenkaFinanční řízení podniku sociálních služebdiplomová 2014 
Fiurášková BlankaŘízení lidských zdrojů v neziskové organizacidiplomová 2014 
Ivančák RolandVeřejné zakázky v sociálních službáchdiplomová 2014 
Paluchová IvaProces financování v nestátních neziskových organizacíchdiplomová 2014 
Staňková KateřinaRozpočet podniku sociálních služebdiplomová 2014 
Tomaiová AlenaÚčetnictví příspěvkových organizacídiplomová 2014 
Vavrošová NikolaFinanční analýza podniku sociálních služebdiplomová 2014 
Wlochová NikolaHodnocení efektivnosti rozhodování v podniku sociálních služebdiplomová 2014 
Černoušková PavlínaZhodnocení variant příjmu pacientůdiplomová 2013 
Donaufová PavlaSestavení podnikatelského plánu krok za krokem - případová studiediplomová 2013 
Greplová IvaMožnosti řízení lidských zdrojů v organizacích služeb sociální prácediplomová 2013 
Hajflerová HanaPersonální činnosti v podniku sociálních služebdiplomová 2013 
Hubeňák AdamPodnikatelský záměr jako základ úspěšného financování projektudiplomová 2012 
Šodková LenkaPyramidová analýza v řízení podnikudiplomová 2012 
Wolfová LenkaVybrané problémy harmonizace finančního výkaznictvídiplomová 2012 
Bekárek OndřejHodnocení finančního zdraví podnikudiplomová 2011 
Homanová ZuzanaFinanční plánování podnikudiplomová 2011 
Mertová PavlaTvorba podnikatelského záměru podnikudiplomová 2011 
Sitek MichalFinanční plánování podniku sociálních služebdiplomová 2011 
Bičánová DrahomíraFinanční analýza v příspěvkové organizaci sociálních služebdiplomová 2010 
Čermáková LucieHarmonizace finančního výkaznictvídiplomová 2010 
Dunčová DanielaProjektový návrh: Zavádění rovných příležitostí mezi muži a ženami v podnicích MSKdiplomová 2010 
Mertová KamilaHodnocení finanční pozice podnikudiplomová 2010 
Přívratská MiladaPojistné na sociální zabezpečení - metodická příručkadiplomová 2010 
Rambousková NelaHodnocení efektivnosti investičního rozhodování podnikudiplomová 2010 
Růžičková MonikaFinanční výkaznictví v EUdiplomová 2010 
Ryška VladislavVybrané problémy finančního řízení organizace v neziskovém sektorudiplomová 2010 
Salichová JarmilaZajištění pohledávek před lhůtou a po lhůtě splatnostidiplomová 2010 
Tenglerová DitaTvorba marketingové strategie podniku sociálních služebdiplomová 2010 
Hübner PavelBonitní a bankrotní modelydiplomová 2009 
Mirtová JanaMetody oceňování podnikudiplomová 2009 
Pestečková TerezaVybrané aspekty harmonizace finančního výkaznictvídiplomová 2009 
Vaňková NelaMetody analýzy cenných papírůdiplomová 2009 
Bartáková JanaHarmonizace účetních a daňových předpisů v rámci Evropské unie a její dopad na ČRdiplomová 2008 
Knápková IvetaVybrané problémy finančního výkaznictví v ČR v kontextu se světovou harmonizacídiplomová 2008 
Nováková JaroslavaÚčtování a řízení zásobdiplomová 2008 
Vizauer JiříSpecifika podnikání v cestovním ruchudiplomová 2008 
Čutka PetrÚVĚRY PRO FYZICKÉ OSOBY - PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBYdiplomová 2007 
Kloudová AlenaSpecifika drobného podnikánídiplomová 2007 
Petrušková MarcelaVybrané problémy drobného podnikánídiplomová 2007 
Dostalíková JanaSpecifické problémy účtování v nevýdělečných organizacíchdiplomová 2006 
Melicharová SylvieŘízení pohledávek v sociálním zabezpečenídiplomová 2006 
Pešatová LucieDaně v teorii a praxidiplomová 2006 
Sněhotová JiřinaDaně v teorii a praxidiplomová 2006 
Straková PetraMetody a techniky řízení zásob v podnikubakalářská 2018 
Strakošová MichalaÚčetní programy a jejich využití při výuce studentů na střední školebakalářská 2017 
Sýkorová TerezieVývoj nezaměstnanosti v České Republicebakalářská 2017 
Erbanová ZuzanaFinanční analýza podnikubakalářská 2016 
Suchánková AndreaMožnosti financování investic podnikubakalářská 2015 
Suchánková MichaelaInvestiční bankovnictví v podmínkách ČRbakalářská 2015 
Brusová LenkaSpecifika pořízení dlouhodobého majetkubakalářská 2014 
Metznerová RadkaKolektivní investování v ČRbakalářská 2014 
Tomašáková MichaelaMožnosti financování bydleníbakalářská 2014 
Cochová PetraSpecifika bytových družstev a společenství vlastníkůbakalářská 2013 
Gabryšová MarkétaSpecifické aspekty nákladů a výnosů podnikubakalářská 2013 
Pavlíková TerezaPosouzení finanční stability podnikubakalářská 2013 
Tomečková NikolFinanční management v praxibakalářská 2013 
Ziętková AnetaPyramidový rozklad ukazatelů finanční analýzy podnikubakalářská 2013 
Adamíková NatálieFinanční analýza podnikubakalářská 2012 
Bekárek OndřejVybrané aspekty přímých daníbakalářská 2012 
Janusová AdélaHodnocení finanční situace podnikubakalářská 2012 
Kuchařová AliceOptimalizace majetkové a finanční struktury podnikubakalářská 2012 
Lušňáková MarkétaDlouhodobý majetek z pohledu české legislativy a IAS/IFRSbakalářská 2012 
Nogolová PetraOptimalizace majetkové a finanční struktury podnikubakalářská 2012 
Zárubová RomanaVliv zadluženosti českých domácností na finanční gramotnostbakalářská 2012 
Taušová JanaŘízení oběžného majetku podnikubakalářská 2011 
Zeldová KateřinaElektronické podnikání v praxibakalářská 2011 
Hubeňák AdamFinanční a majetková struktura vybraného podnikubakalářská 2010 
Motyková EvaHodnocení finanční situace podniku pomocí ukazatelů finanční analýzybakalářská 2010 
Staňková MonikaAnalýza bodu zvratu podnikubakalářská 2010 
Swakoňová LenkaVybrané problémy dlouhodobého majetkubakalářská 2010 
Šodková LenkaCenné papíry v ČRbakalářská 2010 
Špoková MagdaÚvěrové cenné papíry v české ekonomicebakalářská 2010 
Wolfová LenkaSpecifika podnikání v cestovním ruchubakalářská 2010 
Bekárek OndřejVybrané problémy daňové soustavy ČRbakalářská 2009 
Grögerová EvaÚčetní a daňová specifika podnikání v cestovním ruchubakalářská 2009 
Křižáková LenkaŘízení nákladů podnikubakalářská 2009 
Čermáková LucieSpecifické problémy dlouhodobého majetkubakalářská 2008 
Försterová MonikaŘízení zásobbakalářská 2008 
Přívratská MiladaÚčetní a daňová specifika drobných podnikatelůbakalářská 2008 
Růžičková MonikaVybrané problémy nepřímých daní se zaměřením na DPHbakalářská 2008 
Starsiaková SoňaVybrané problémy přímých daní se zaměřením na daň z příjmů právnických osobbakalářská 2008 
Hanzlíková TáňaPořizování dlouhodobého majetku prostřednictvím leasingubakalářská 2007 
Mirtová JanaVybrané problémy přímých daní se zaměřením na daň z příjmu fyzických osobbakalářská 2007 
Nováková ŽanetaProblémy při uplatňování daně dědické, darovací a z převodu nemovitostíbakalářská 2007 
Pohlová JanaSpecifické problémy dlouhodobého majetkubakalářská 2007 
Rambousková NelaÚčetní a daňová specifika drobného podnikánibakalářská 2007 
Tománková PetraSpecifika daně z nemovitostíbakalářská 2007 
Vaňková NelaŘízení zásobbakalářská 2007 
Kratochvíl BohumilÚčetní a daňové aspekty nákladůbakalářská 2006 
Kuchařová DanielaSpokojenost posluchačů s programovou náplní rozhlasové stanicebakalářská 2006 


Inovace vybraných ekonomických předmětů oboru Management organizací služeb sociální práce
Hlavní řešiteldoc. Dr. Ing. Hana Filipczyková
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Tvorba nových studijních předmětů - Finanční výkaznictví a analýzy a Hospodářská politika pro obor Aplikace matematiky v ekonomice
Hlavní řešiteldoc. Dr. Ing. Hana Filipczyková
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
rss
social hub