Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

František Vaverka

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. František Vaverka, CSc.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:biomechanika, metodologie výzkumu
katedra / středisko (fakulta): Katedra studií lidského pohybu (Pedagogická fakulta)
Centrum diagnostiky lidského pohybu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2585
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Jandová, S., Volf, P. a Vaverka, F. The influence of minimalist and conventional sports shoes and lower limbs dominance on running gait. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2018, č. 20, s. 3-9. ISSN 1509-409X.
Vaverka, F., Jandačka, D., Zahradník, D., Uchytil, J., Farana, R., Supej, M. a Vodicar, J. Effect of an Arm Swing on Countermovement Vertical Jump Performance in Elite Volleyball Players. JOURNAL OF HUMAN KINETICS. 2016, č. 53, s. 41-50. ISSN 1640-5544.
Vaverka, F. a Černošek, M. Quantitative assessment of the serve speed in tennis. SPORT BIOMECH. 2016, č. 15, s. 48-60. ISSN 1476-3141.
Vaverka, F., Elfmark, M., Svoboda, Z. a Janura, M. System of gait analysis based on ground reaction force assessment. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2015, č. 45, s. 187-193. ISSN 2336-4912.
Farana, R., Uchytil, J., Jandačka, D., Zahradník, D. a Vaverka, F. Differences in the key kinematic parameters of difficult Handpsring and Tsukahara vaults performed by elite male gymnasts. Science of gymnastics journal. 2014, č. 6, s. 53-61. ISSN 1855-7171.
Vaverka, F. a Černošek, M. Association between body hight and serve speed in elite tennis players. SPORT BIOMECH. 2013, č. 12, s. 30-37. ISSN 1476-3141.
Vaverka, F. a Jandová , S. K biomechanice lyžařského oblouku. Česká kinantropologie. 2013, č. 17, s. 21-29. ISSN 1211-9261.
Vaverka, F., Jakubšová, Z., Jandačka, D., Zahradník, D., Farana, R., Uchytil, J., Supej, M. a Vodicar, J. The Influence of an Additional Load on Time and Force Changes in the Ground Reaction Force During the Countermovement Vertical Jump. Journal of human kinetics. 2013, č. 38, s. 191-200. ISSN 1899-7562.
Farana, R., Uchytil, J., Jandačka, D., Zahradník, D. a Vaverka, F. Comparison of the key kinematic parameters of difficult Handpsring and tsukahara vaults performed by elite male Gymnasts. In: eProceedings of the 30th Conference of the International Society of Biomechanics in Sports. Australian Catholic University, Melbourne, 115 Victoria Parade, Fitzroy, VIC 3065, Melbourne, Australia., 2012. s. 280-283. ISBN 978-1-922097-00-2.
Vaverka, F., Vodičková, S. a Elfmark, M. Kinetic Analysis of Ski Turns Based on Measured Ground Reaction Forces. J APPL BIOMECH. 2012, s. 41-47. ISSN 1065-8483.
Vaverka, F., Vodičková, S. a Elfmark, M. Kinetic Analysis of Ski Turns Based on Measured Ground Reaction Forces. J APPL BIOMECH. 2012, č. 28, s. 41-47. ISSN 1065-8483.
Farana, R. a Vaverka, F. Kvalitativní přístup k analýze pohybu vybraných přeskoků ve sportovní gymnastice: případová studie. Česká kinantropologie. 2012, č. 16, s. 141-152. ISSN 1211-9261.
Farana, R., Vaverka, F. a Hendl, J. Model biomechanických proměnných v biomechanice sportu a tělesných cvičení. Česká kinantropologie. 2012, roč. 16, č. 1, s. 36-47. ISSN 1211-9261.
Farana, R. a Vaverka, F. Současné provedení přemetových přeskoků u vrcholových sportovních gymnastek v podmínkách závodu světového poháru. Česká kinantropologie. 2012, roč. 16, č. 1, s. 69-80. ISSN 1211-9261.
Farana, R. a Vaverka, F. The effect of biomechanical variables on the assessment of vaulting in top-level artistic female gymnasts in world cup competitions. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2012, č. 42, s. 49-57. ISSN 1212-1185.
Farana, R. a Vaverka, F. Biomechanická analýza přeskoků ve sportovní gymnastice z pohledu kinematiky - Přehledová studie. Česká kinantropologie. 2011, roč. 15, s. 37-49. ISSN 1211-9261.
Farana, R. a Vaverka, F. Biomechanické faktory rotačního pohybu při přeskocích ve sportovní gymnastice (přehledová studie). Studia Sportiva. 2011, roč. 5, s. 65-74. ISSN 1802-7679.
Jakubšová, Z., Vaverka, F. a Jandačka, D. Comparison of the lower extremities explosive muscular strength via jumping tests in different performance level and age groups of women volleyball players. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011, č. 40, s. 7-15. ISSN 1212-1185.
Farana, R., Zahradník, D., Uchytil, J., Jandačka, D. a Vaverka, F. Kinematics analysis of Handspring vaults performed by top level female gymnasts on World Cup competition. Studia Sportiva. 2011, č. 5, s. 53-58. ISSN 1802-7679.
Farana, R., Zahradník, D., Uchytil, J., Jandačka, D. a Vaverka, F. KINEMATICS ANALYSIS OF HANDSPRING VAULTS PERFORMED BY TOP LEVEL FEMALE GYMNASTS ON WORLD CUP COMPETITION. In: 8th International conference Sport and Quality of Life. Brno. 2011.
Zahradník, D. a Vaverka, F. Optimalizace odhodové vzdálenosti pro test přesnosti hodu na cíl u mládeže věkové kategorie 11-14 let. Studia Sportiva. 2011, č. 5, s. 153-160. ISSN 1802-7679.
Vaverka, F. Vliv vybraných faktorů na přesnost jednoduchého pohybu. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická Fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 148 s. ISBN 978-80-7464-018-6.
Vaverka, F. Vliv vybraných faktorů na přesnost jednoduchého pohybu . Lateralita, rychlost, zraková kontrola, zátěž, rozsah pohybu. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011. 148 s. ISBN 978-80-7464-018-6.
Farana, R. a Vaverka, F. Biomechanická analýza přeskoků ve sportovní gymnastice. In: Konference plná barev. Olomouc: Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 2010.
Farana, R. a Vaverka, F. KINEMATIC ANALYSIS OF TSUKAHARA VAULT IN ARTISTIC GYMNASTICS. In: Pohyb člověka - základní a sportovní motorika, diagnostika a analýza. Ostrava. 2010.
Farana, R. a Vaverka, F. Kinematická analýza vybraného přeskoku Cukahara ve sportovní gymnastice (případová studie). Studia Sportiva. 2010, roč. 4, s. 33-42. ISSN 1802-7679.
Jandačka, D., Jandačka, P. a Vaverka, F. THE OPTIMAL LOAD FOR THE THROWER´S DYNAMIC EFFORT STRENGTH TRAINING DETERMINED BY USAGE OF DIFFERENT METHODS. In: 7th International Conference on Strength Training. Bratislava: Slovak Olimpic Committee, 2010. Slovak Olimpic Committee, 2010. s. 157-158. ISBN 978-80-89460-02-1.
Farana, R. a Vaverka, F. 3D kinematická analýza základních akrobatických cvičebních tvarů s rotací vpřed: Případová studie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2010. s. 216-220. ISBN 978-80-7368-777-9.
Jandačka, D. a Vaverka, F. Evaluation of mechanical power output measurement at bench press exercise under variable load. In: 27 International Conference on Biomechanics in Sports (2009). s. 187-188. ISSN 1999-4168.
Jandačka, D., Vaverka, F. a Jakubšová, Z. The influence of extra load on time and force structure of vertical jump. In: 27 International Conference on Biomechanics in Sports (2009). s. 204-205. ISSN 1999-4168.
Jandačka, D. a Vaverka, F. Validity of Mechanical Power Measurement at Bench Press Exercise. Journal of Human Kinetics. 2009, roč. 21, s. 33-43. ISSN 1640-5544.
Jandačka, D. a Vaverka, F. A regression model to determine load for maximal power output: Load for maximum power output. Sports Biomechanics. 2008, roč. 7, č. 2, s. 361-371. ISSN 1476-3141.
Jandačka, D. a Vaverka, F. Faktor pohlaví při optimalizaci zátěže pro dosažení maxima mechanického svalového výkonu u konkrétních cvičení. In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy.
Jandačka, D. a Vaverka, F. Optimalizace zátěže pro maximální svalový výkon. In: Současný sportovní trénink. Praha: Karlova univerzita, 2008. Karlova univerzita, 2008. s. 101-105. ISBN 978-80-7376-079-3.
Zahradník, D., Vaverka, F. a Gajda, V. OPTIMISATION OF THE SIZE OF A TARGET AND THE THROWING DISTANCE DURING A THROW AT A TARGET FOR ADULTS. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica. 2008, roč. 38, č. 4, s. 39-45. ISSN 1212-1185.
Jandačka, D., Vaverka, F., Zahradník, D. a Vala, R. Srovnání přímé a nepřímé metody měření průměrného výstupního mechanického svalového výkonu. Česká kinantropologie. 2008, roč. 12, č. 2, s. 62-71. ISSN 1211-9261.
Jandačka, D. a Vaverka, F. The influence of gender and particular exercises on the optimal load for maximal power output. In: Human Biomechanics 2008. Praha: Karlova Univerzita, 2008. Karlova Univerzita, 2008. s. 1-2.
Kutáč, P. a Vaverka, F. Relationship of basic body dimensions to the performance in slalom and downhill. In: 4th International kongres on science and skiing. St. Christoph am Arlberg. 2007.
Kutáč, P. a Vaverka, F. Relationship of basic body dimensions to the performance in slalom and downhill.. In: Book of Abstracts 4th International kongres on science and skiing. St. Christoph am Arlberg - Austria 14. - 20.12. 2007.. Salzburg: University of Salzburg, 2007. University of Salzburg, 2007. s. 147-147. ISBN 978-3-901709-15-9.
Zahradník, D., Vaverka, F., Jandačka, D. a Gajda, V. The Weight of Projectile and Throw Distance. Salzburg: Department of Sport Science and Kinesiology, 2006. Department of Sport Science and Kinesiology, 2006. s. 511-511. ISBN 3-901709-14-2.
Vaverka, F. Activity Preferences in Girls and Boys aged 10-14 from Moravia Region. In: Journal of Human Kinetics. Vila Real: Universidade de Trás-Os-Montes E Alto Douro: Vila Real: Universidade de Trás-Os-Montes E Alto Douro, 2005. Vila Real: Universidade de Trás-Os-Montes E Alto Douro, 2005. s. 95-105. ISBN 1640-55-44.
Gajda, V., Vaverka, F. a Zahradník, D. Optimizing the Number of Throws of Accuracy Test in Target Throwing.. In: Scientific Fundaments of Human Movement and Sport Praktice.. Bologna: Univerzity Bologna, 2005. Univerzity Bologna, 2005. s. 251-255. ISBN 88-902030-1-3.
Zahradník, D., Vaverka, F. a Gajda, V. The Test of Accuracy Target Throwing-Optimization of The Size and Distance of Target. Bologna: University of Bologna Sport Center, 2005. University of Bologna Sport Center, 2005. s. 272-272.
Vaverka, F. a Gajda, V. Frequency Barrier - a Test of the Cooperation Between Antagonistic Muscle Groups Depending on Changing External Stimuli. In: Current research in motor control II. Katowice: AWF Katowice, 2004. AWF Katowice, 2004. s. 245-252. ISBN 83-87478-72-5.
Vaverka, F. Individual versus general model of the take-off in ski-jumping - research and training problems. In: International Scientific Conference "Physical Education and Sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa" - Proceedings of Abstracts . Liberec: Technical University of Liberec: Liberec: Technical University of Liberec, 2004. Liberec: Technical University of Liberec, 2004. s. 65-65.
Vaverka, F. a Kolektiv Autorů, K. A. Influence of a one-sided load on posture while walking (Abstract). In: Biomechanics of Man 2004 - Proceedings. Pilsen: University of West Bohemia: Pilsen: University of West Bohemia, 2004. Pilsen: University of West Bohemia, 2004. s. 93-93.
Vaverka, F. a Kolektiv Autorů, K. A. Influence of a one-sided load on posture while walking (CD-ROM). In: Biomechanics of Man 2004 - Proceedings. Pilsen: University of West Bohemia: Pilsen: University of West Bohemia, 2004. Pilsen: University of West Bohemia, 2004.
Vaverka, F. a Elfmark, M. Kinetic analysis of gait based on the measurement of ground reaction forces (Abstract). In: Biomechanics of Man 2004 - Proceedings. Pilsen: University of West Bohemia: Pilsen: University of West Bohemia, 2004. Pilsen: University of West Bohemia, 2004. s. 92-92.
Vaverka, F. a Elfmark, M. Kinetic analysis of gait based on the measurement of ground reaction forces (CD-ROM). In: Biomechanics of Man 2004 - Proceedings. Pilsen: University of West Bohemia: Pilsen: University of West Bohemia, 2004. Pilsen: University of West Bohemia, 2004.
Alexanderová, M., Zahradník, D. a Vaverka, F. Test přesnosti hodu tenisovým míčem na cíl - ženy. In: Konference plná barev. Olomouc: UP Olomouc, 2004. UP Olomouc, 2004. s. 234-238. ISBN 80-244-0931-3.
Zahradník, D., Lindnerová, K. a Vaverka, F. Změna rychlosti letu tenisového míče . In: Diagnostika motoriky mládeže. Ostrava: Repronis, 2004. Repronis, 2004. s. 121-124. ISBN 80-7368-003-3.
Vaverka, F. Biomechanical risks of human movement activities. In: 73rd ICB seminar Mechanical Loads of the Human Motor System - Injury Prevention. Warsaw: International Centre of Biocybernetics, Polish Academy of Sciences: Warsaw: International Centre of Biocybernetics, Polish Academy of Sciences, 2003. Warsaw: International Centre of Biocybernetics, Polish Academy of Sciences, 2003. s. 2-11.
Vaverka, F. a Zháněl, J. Player preparation for service return - a biomechanics viewpoint. In: Tennis Science & Technology 2. London: ITF: London: ITF, 2003. London: ITF, 2003. s. 193-198.
Vaverka, F. a Zháněl, J. The performance preconditions of Czech world junior tennis champions, 14 years and under, girls. In: Tennis Science & Technology 2. London: ITF: London: ITF, 2003. London: ITF, 2003. s. 248-252.
Vaverka, F., Janura, M. a Elfmark, M. The velocity of soccer kicking and the laterality of the lower extremities. In: Proceedings of the IASTED International Conference on Biomechanics. Anheim, CA: ACTA Press: Anheim, CA: ACTA Press, 2003. Anheim, CA: ACTA Press, 2003. s. 220-224.
Vaverka, F., Janura, M. a Havelková, M. Determination of the stability of the in-run position in ski jumping. In: Proceedings of International Conference on Biomechanics of man 2002. Prague: Charles University: Prague: Charles University, 2002. Prague: Charles University, 2002. s. 91-93.
Vaverka, F. a Janura, M. Take-off optimization patterns in ski jumping: general versus individual models. In: IV. World Congress of Biomechanics - Proceedings CD (CD-ROM). Calgary: Calgary, 2002. Calgary, 2002.
Vaverka, F., Janura, M. a Rodová, D. The relationship between the surface electromyographic signal and force. In: Proceedings of International Conference on Biomechanics of Man 2002. Prague: Charles University: Prague: Charles University, 2002. Prague: Charles University, 2002. s. 138-140.
Vaverka, F., Stromšík, P. a Elfmark, M. The reliability and validity of jump testing by the sledge system. In: Proceedings of International Conference on Biomechanics of Man 2002. Prague: Charles University: Prague: Charles University, 2002. Prague: Charles University, 2002. s. 155-158.
Vaverka, F. a Janura, M. What is best: to have only one or more models for the take-off in ski-jumping?. In: Proceedings of International Conference on Biomechanics of Man 2002 . Prague: Charles University: Prague: Charles University, 2002. Prague: Charles University, 2002. s. 301-303.
Vaverka, F. a Kolektiv Autorů, K. A. An analysis of ski jumping - Junior World Ski Championship Strbske Pleso 2000. In: XIX International Symposium on Biomechanics in Sports: Works in progress. San Francisco, CA: University of San Francisco: San Francisco, CA: University of San Francisco, 2001. San Francisco, CA: University of San Francisco, 2001. s. 8-8.
Vaverka, F. a Kolektiv Autorů, K. A. Analýza skoku na lyžích závodníků v severské kombinaci - MSJ Štrbské Pleso 2000. In: Proceedings of the 2nd International Conference Movement and Health. Olomouc, Univerzita Palackého: Olomouc, Univerzita Palackého, 2001. Olomouc, Univerzita Palackého, 2001. s. 218-221.
Vaverka, F. Biomechanical risks of human movement activities. In: Sport and quality of life: Conference abstracts . Vila Real: Universidade de Trás-Os-Montes E Alto Douro: Vila Real: Universidade de Trás-Os-Montes E Alto Douro, 2001. Vila Real: Universidade de Trás-Os-Montes E Alto Douro, 2001. s. 20-20.
Vaverka, F. Biomechanika a fyzioterapie na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci. In: Polsko-české sympozium Fyzioterapie - vyzkumné a klinické aspekty: sborník abstrakt. Opole: Politechnika Opolska: Opole: Politechnika Opolska, 2001. Opole: Politechnika Opolska, 2001. s. 19-19.
Vaverka, F., Janura, M. a Elfmark, M. Jaroslav Sakala, 100 ski jumps within 24 hours. Intra-individual variability of take-off (on-line).. In: International Society of Biomechanics XVIIIth Congress - Proceedings. Zürich, ETH Zürich: Zürich, ETH Zürich, 2001. Zürich, ETH Zürich, 2001.
Vaverka, F., Janura, M. a Elfmark, M. Jaroslav Sakala, 100 ski jumps within 24 hours. Intra-individual variability of the take-off.. In: International Society of Biomechanics XVIIIth Congress - Book of Abstracts. Zürich, ETH Zürich: Zürich, ETH Zürich, 2001. Zürich, ETH Zürich, 2001. s. 72-72.
Vaverka, F. a Kolektiv Autorů, K. A. Postural strategies in Trendelenburg-Duchenne´s test. In: International Society of Biomechanics XVIIIth Congress - Book of Abstracts. Zürich: ETH Zürich: Zürich: ETH Zürich, 2001. Zürich: ETH Zürich, 2001. s. 298-298.
Vaverka, F. Věda a výzkum v tělesné výchově a sportu v ČR. In: Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: sborník příspěvků národní konference. Díl 2.. Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy: Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 2001. Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 2001. s. 83-85.
Vaverka, F. Why is it difficult to characterise a common ski jumping take-off technique for all athletes?. In: Current Issues on Biomechanics of Ski Jumping. Salzburg: Salzburg, 2001. Salzburg, 2001. s. 16-17.
Vaverka, F., Lehnert, M., Stromšík, P. a Janura, M. 3D analysis of blocking in volleyball. In: XIX International Symposium on Biomechanics in Sports. San Francisco, CA: University of San Francisco: San Francisco, CA: University of San Francisco, 2001. San Francisco, CA: University of San Francisco, 2001. s. 6-6.
Vaverka, F. a Kolektiv Autorů, K. A. Differences in selective kinematic flight parameters of the most and the least successful ski jumpers of the 1996 World Cup competition in Innsbruck. In: Biomechanical characteristics of technique in certain chosen sports. Ljubljana, Faculty of Sport, Institute of Kinesiology: Ljubljana, Faculty of Sport, Institute of Kinesiology, 2000. Ljubljana, Faculty of Sport, Institute of Kinesiology, 2000. s. 72-80.
Vaverka, F. a Kolektiv Autorů, K. A. Differences in ski jumping performance between ski jumpers and Nordic combined competitors. In: 2nd International Congress on skiing and science - Abstract Book. Arlberg: Arlberg, 2000. Arlberg, 2000. s. 164-165.
Vaverka, F. a Kolektiv Autorů, K. A. Frequency of finger movement and laterality of the upper extremity. In: Current research in motor control. Katowice, Interaktiv SC: Katowice, Interaktiv SC, 2000. Katowice, Interaktiv SC, 2000. s. 215-219.
Vaverka, F., Vyskotová, J. a Janura, M. Influence of fixed wrist on finger motorics. In: Proceedings of the conference BIOMECHANICS OF MAN 2000. Olomouc, Univerzita Palackého: Olomouc, Univerzita Palackého, 2000. Olomouc, Univerzita Palackého, 2000. s. 240-243.
Vaverka, F. a Kolektiv Autorů, K. A. Longitudinal observation of physical and motor preconditions in tennis. In: Tennis Science & Technology. Cambridge, University Press: Cambridge, University Press, 2000. Cambridge, University Press, 2000. s. 441-448.
Vaverka, F., Janura, M., Elfmark, M. a Sípalová, M. Reliability of parameters measured on force plates. In: Proceedings of the conference BIOMECHANICS OF MAN 2000. Olomouc, Univerzita Palackého: Olomouc, Univerzita Palackého, 2000. Olomouc, Univerzita Palackého, 2000. s. 231-235.
Vaverka, F. a Kolektiv Autorů, K. A. The influence of head position on postural stability. In: Proceedings of XVIII International Symposium on Biomechanics in Sports. Hong Kong, The Chinese University of Hong Kong: Hong Kong, The Chinese University of Hong Kong, 2000. Hong Kong, The Chinese University of Hong Kong, 2000. s. 80-83.
Vaverka, F. Vertical jump - a suitable model for problems in biomechanics and motorics. In: Proceedings of the conference BIOMECHANICS OF MAN 2000. Olomouc, Univerzita Palackého: Olomouc, Univerzita Palackého, 2000. Olomouc, Univerzita Palackého, 2000. s. 213-216.
Vaverka, F. a Kolektiv Autorů, K. A. A comparison of the take-off and the transition phase of the ski-jumping between the group of the ski jumpers and the competitors in nordic combined. In: Acta Universitatis Palackaniae Olomoucensis Gymnica. Olomouc: Palackého Universita, Olomouc, 1999. Palackého Universita, Olomouc, 1999. s. 7-13.
Vaverka, F. a Kolektiv Autorů, K. A. Biomechanická rizika pohybové aktivity člověka. In: Sborník z mezinárodní konference Pohyb a zdraví. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1999. Vydavatelství Univerzity Palackého, 1999. s. 86-90.
Vaverka, F. a Kolektiv Autorů, K. A. Comparison of isometric and dynamic methods of strength training program. In: Scientific proceedings of the XVII International Symposium on Biomechanics in Sports. Perth, Edith Cowan University: Perth, Edith Cowan University, 1999. Perth, Edith Cowan University, 1999. s. 425-428.
Vaverka, F. a Kolektiv Autorů, K. A. Influence af support devices on the force-time structure in walking by hemiparetic patients. In: book of abstracts. Calgary: University of Calgary, 1999. University of Calgary, 1999. s. 470-470.
Vaverka, F. a Kolektiv Autorů, K. A. Influence of a motivation evoking factor on result of vertical jump. In: Proceedings of the 6th Sport Kinetics coference. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport, 1999. University of Ljubljana, Faculty of Sport, 1999. s. 214-217.
Vaverka, F. a Kolektiv Autorů, K. A. Influence of support devices on the force-time structure in A/P axis in walking by hemiparetics patients. In: Proceedings of the 6th Sport Kinetics Conference. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport, 1999. University of Ljubljana, Faculty of Sport, 1999. s. 55-57.
Vaverka, F. a Kolektiv Autorů, K. A. Influence of support devices on the force-time structure in walking by hemiparetic patients. In: International Society of Biomechanics XVIIth Congress. Calgary. 1999.
Vaverka, F. a Kolektiv Autorů, K. A. Kinematická analýza chůze u vybraných skupin pacientů. In: Biomechanika člověka 98 - sborník příspěvků. Praha: FTVS UK Praha pro Českou společnost pro biomechaniku, 1999. FTVS UK Praha pro Českou společnost pro biomechaniku, 1999. s. 82-85.
Vaverka, F. a Adamec, J. Matematické modelování jako nástroj objektivizace pohybové činnosti člověka. In: Pohyb a zdraví. Olomouc. 1999.
Vaverka, F. a Adamec, J. Matematické modelování jako nástroj objektivizace pohybové činnosti člověka.. In: Pohyb a zdraví. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. Univerzita Palackého, 1999. s. 97-100.
Vaverka, F. a Kolektiv Autorů, K. A. Ski jumping flight: A kinematics analysis of the preparation for landing phase. In: International Society of Biomechanics XVIIth Congress: Book of Abstracts. Calgary: University of Calgary, 1999. University of Calgary, 1999. s. 943-.
Vaverka, F., Janura, M. a Salinger, J. The relationship between the frequency of the foot, lateral preference and postural stability. In: International Conference Progress in Motor Control II - Abstracts. University Park, The Pennsylvania State University: University Park, The Pennsylvania State University, 1999. University Park, The Pennsylvania State University, 1999. s. 174-174.


AutorNázev práceTypRok
Dulava PetrVývoj základních tělesných rozměrů světových hráčů tenisu (muži) v období 2001 - 2016diplomová 2017 
Matoušková RenátaVztah mezi svalovým výkonem a velikostí zátěže - extenzní pohyb celého těla u žendiplomová 2009 
Papík VladimírSvalový výkon a velikost zátěže - Bench press u mužůdiplomová 2009 
Antušáková PavlínaVztah mezi svalovým výkonem a velikostí zátěže - Bench press u žendiplomová 2008 
Píchová LenkaVztah maximální koncentrické síly a maximálního svalového výkonu k testům explosivní síly dolních končetindiplomová 2008 
Sedlář DavidVztah maximální síly a maximálního svalového výkonu k explosivní síle při komplexním pohybu horních končetindiplomová 2008 
Krompolcová ZuzanaOvěření reliability testu přesnosti hodu - mužidiplomová 2007 
Orlovská MartinaOvěření validity testu přesnosti hodu - ženydiplomová 2007 
Václavíková RadkaOvěření validity testu přesnosti hodu - muži.diplomová 2006 
Vondrušková MartinaOvěření reliability testu přesnosti hodu - ženy.diplomová 2006 
Lasota DamiánVýkon ve skoku na lyžích z hlediska biomechanikybakalářská 2019 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub