Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Tereza Kimplová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 411, budova SA
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:psychologie rodiny, psychologie zdraví a nemoci, psychologie osob se zrakovým postižením
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogické a školní psychologie (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2685
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2008Ph.D. v oboru klinická psychologie, FF UP v Olomouci
2002 - 2004dvouleté studium na FF UP v Olomouci, obor Učitelská způsobilost
2003rigorózní řízení na FF UP v Olomouci, Katedra psychologie
1998 - 2003FF UP v Olomouci - jednooborové magisterské studium Psychologie

Praxe

2011 – 2008vedení kurzů „Prevence vůči stresu“. (3 x 20 hodin, tj. celkem 60 hodin, akreditace MŠMT). Projekt CZ.1.07/1.3.05/11.0012, Podpora rozvoje škol MSK v oblasti autoevaluace.
2010členka národní redakční rady mezinárodního časopisu The New Educational Review
2009 - 2010lektorská činnost (Zásady správné komunikace a mezilidské pomoci lidem se zrakovým postižením)
2009 - 2010stálá lektorská činnost pro GRACENT – vzdělávací a poradenské centrum, v.o.s. [např. akreditovaný kurz (ČAS a UNIFY) „Cestou k sebedůvěře“ (6 hodin), „Prevence vůči stresu“ (8 hodin), kurz „Psychologie“ v rozsahu 40+30 hodin]
2006 - 2011externí pracovník, výuka na FF UP v Olomouci
2005 - 2011externí pracovník, výuka na VŠB-TUO v Ostravě
2011vedoucí katedry - Katedra pedagogické a školní psychologie, PdF OU v Ostravě
2005 - 2010tajemník katedry - Katedra pedagogické a školní psychologie, PdF OU v Ostravě
2003 - dosudodborný asistent - Katedra pedagogické a školní psychologie, PdF OU v Ostravě
2003 – 2007poradenská činnost pro Tyflocentrum Ostrava

Odborné zaměření (přednášené předmety)

  • sociální psychologie,
  • psychologie rodiny,
  • psychologie zdraví,
  • psychologie života se zrakovým postižením

Vědeckovýzkumná činnost

  • technickopraktické nadání a kreativita,
  • psychologické aspekty ztráty zraku

Granty a projekty

2010 – 2012Projekt: „Techno 2012 – start technické kariéry“ Kopřivnice
Psychologické testování žáků ZŠ v Kopřivnici
2009 – 2010Systémová podpora rozvoje technické gramotnosti v MSK
(RRC/04/2009)
Řešitel: Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.,
Spoluřešitel: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
2010Adaptivní individualizovaná výuka v e-learningu
Projekt financovaný MŠMT (CZ.1.07/2.3.00/09.0019)
Řešitel: Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Metodik: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
2010Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na Ostravské univerzitě v Ostravě
RP, 2010
(HR: Z. Telnarová), T. Kimplová: příprava služeb Psychologického konzultanta pro studenty se speciálními potřebami
2008 – 2009Technický talent
Projekt podporovaný interním grantem Ostravské Univerzity, 2008-2009
Řešitelé za KPE: PhDr. Radim Badošek, Mgr. Marek Biolek, PhDr. Tereza Kimplová Ph.D., Mgr. Jana Mynářová, doc. PhDr. Jitka Šimíčková-Čížková, CSc., PhDr. Bohumil Vašina
2009Předsudky studentů a pedagogů OU k lidem se zrakovým postižením
Interní grant Ostravské univerzity IGS PdF 4/2009
Řešitel: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Spoluřešitel: PhDr. Radim Badošek
2009 – 2012Systém využití počítačem podporovaných experimentů posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol
(CZ.1.07/2.3.00/09.0024), 2009-2012,
Řešitel: RNDr. Martin Malčík,Ph.D.
Spoluřešitel: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
2009 – 2010konzultant a recenzent v projektu „Diverzita pro OZP“ CZ.1.04/5.1.01/12.00069
2008 – 2011autorka metodiky a screeningového dotazníku pro kurz „Prevence vůči stresu“. Lektor kurzu „Prevence vůči stresu“, Projekt CZ.1.07/1.3.05/11.0012, Podpora rozvoje škol MSK v oblasti autoevaluace.
2006 – 2008FALCO, Zkvalitnění přístupu akademických pracovníků VŠB-TU Ostrava k integraci znevýhodněných studentů
projekt EU a VŠB EKF-TUO Ostrava,
Realizátor výuky kurzu IHVS.
2005 – 2007Informační a komunikační technologie jako nástroj pro rozvoj systému, struktury a kvality vzdělávání aneb Nechť studuje kdokoliv, kdekoliv a kdykoliv!
projekt EU a VŠB EKF-TUO Ostrava
realizátor a tvůrce kurzu pro sekci „Integrace handicapovaných ve společnosti“.

Další vzdělávání (kurzy)

2011akreditovaný kurz MPSV ČR „Práce s krizí a tělem“, 27,5 výukových hodin,
lektoři: PhDr. Yvonna Lucká, PhDr. Luboš Kobrle
2010zážitkový workshop psychoterapeutické metody PBSP „Blízká setkání se sebou samým II.“,
lektoři: Mgr. Petr Konopásek, Mgr. Květa Kšírová.
2010workshop, „Od fragmentace k integraci. Práce s traumatem v kontextu biosyntézy“, 32 hodin,
lektoři PhDr. Y. Lucká, PhDr. B. Janečková, Ph.D.
2010akreditovaný kurz MPSV ČR, „Krizová intervence v praxi“, 20 hodin, lektor PhDr. Ludvík Běťák.
2010akreditovaný kurz MPSV ČR, „Krizová intervence“, 20 hodin, lektor PhDr. Ludvík Běťák.
2010akreditovaný seminář ČAS a UNIFY, „Jednání se specifickými skupinami pacientů“, 4 hodiny
2009akreditovaný kurz ČAS „Řeč těla“, 6 hodin.
2007certifikovaný kurz EU v rámci SYSVAV - „Komunikační dovednosti ve virtuálním prostředí“.
2006certifikovaný kurz Arteterapie, 70 hodin.
2006Kurz anglického jazyka pro akademické pracovníky, 90 hodin.
2006 Kurz manažerských a řídících dovedností II., 50 hodin, AHRA Frýdek-Místek.
2006cyklus školení EPV5 (Elektronická podpora vzdělávání) na EKF VŠB-TUO Ostrava, 8 hodin.
2006El. podpora vzdělávání s odborníkem za zády, prostředí Moodle, EKF VŠB-TUO Ostrava.
2005Program EU Phare 2003, „Management sociální práce se žáky základní školy“, 90 hodin výcviku, 270 hodin vedení výcvikových skupin.
2005Kurz anglického jazyka pro akademické pracovníky, 120 hodin.
2005Kurz manažerských a řídících dovedností, 50 hodin, AHRA Frýdek-Místek.
2002 - 2003jednoletý kurz angličtiny, Státní jazyková škola Olomouc.
2002akreditovaný kurz - „Taneční terapie“, IPIPAPP, Olomouc.
2001akreditovaný kurz - „Relaxační techniky a jejich využití v praxi“, Vzdělávací institut aplikované psychologie, Praha


Vybrané publikace

Badošek, R. a Kimplová, T. Analysis of Children´s Professional Orientation at Senior Primary Grade. International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2016, č. 2, s. 33-44. ISSN 1805-3726.
Plevová, I., Badošek, R. a Kimplová, T. Je nutná výchova vysokoškolských studentů k etiketě?. Andragogika. 2016, roč. 20, s. 19-23. ISSN 1211-6378.
Svoboda, J. a Kimplová, T. Labyrint - multikulturní vtisk na půdě OU. OU@live. 2016,
Kimplová, T. a Badošek, R. Pros and Cons of ICT Compensation Aids for Visually Impaired People. In: Information and Communication Technology in Education Proceedings 2016-09-05 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2016. s. 76-82. ISBN 978-80-7464-850-2.
Kimplová, T. a Kolaříková, M. Jak žít s těžkým zrakovým postižením?: Souhrn (nejen) psychologické problematiky. Praha: Triton, 2014. 157 s. ISBN 978-80-7387-831-3.
Badošek, R. a Kimplová, T. ANALYSIS OF CHILDREN'S PROFESSIONAL ORIENTATION AT SENIOR PRIMARY GRADE. International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2013, s. 33-44. ISSN 1805-3726.
Badošek, R., Kimplová, T. a Malčík, M. Computer Aided Testing of Children´s Memory. In: Information and Communication Technology in Education. Proceedings. University of Ostrava, 2012. s. 9-15. ISBN 978-80-7464-135-0.
Badošek, R., Kimplová, T. a Mynářová, J. The Technical Competence and Technical Profession Preference of Boys and Girls in the Czech Republic. New Educational Review. 2012, roč. 27, s. 133-146. ISSN 1732-6729.
Badošek, R. a Kimplová, T. Technicko-praktická orientace u žáků. In: Žiak v kontexte psychológie a pedagogiky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. s. 226-239. ISBN 978-80-557-0239-1.

Všechny publikace

Lacková, L., Kimplová, T. a Ramírez García, A. KEY PROTECTIVE FACTORS AS RESILIENCE PREDICTORS IN INDIVIDUALS FROM DYSFUNCTIONAL FAMILIES. In: INTED2019 Proceedings 2019-03-11 Valencie. Valencia: IATED Academy, 2019. s. 1780-1785. ISBN 978-84-09-08619-1.
Badošek, R. a Kimplová, T. Objektivizace tělových reakcí na cílené sugesce. In: 26. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí. Brandýs nad Labem: ČMPS. 2019.
Lacková, L., Kimplová, T., Duenas, C. P. a Giménez, A. R. PROMOTING THE DEVELOPMENT OF A RESILIENT PERSONALITY IN A UNIVERSITY ENVIRONMENT THROUGH THE PRACTICE OF MINDFULNESS. In: EDULEARN19 Proceedings 2019-07-01 Palma de Mallorca. Palma de Mallorca: IATED Academy, 2019. s. 486-492. ISBN 978-84-09-12031-4.
Badošek, R. a Kimplová, T. Souvislost mezi teplotou kůže a subjektivním zážitkem. In: PhD existence 9: Tělo a mysl 2019-01-21 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019.
Badošek, R., Hacklová, R., Kimplová, T., Mareš, J. a Tomášek, F. 26. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí [Konference]. Brandýs nad Labem, null. 2019.
Kimplová, T. Důsledky vývojových krizí a dopady na partnerství. In: Přednáškový cyklus Psychologie. Ostrava: Gracent. 2018.
Kimplová, T. Kořeny závislostí a možnosti kompenzace. In: Přednáška pro rodiče dětí na ZŠ. Ostrava: ZŠ Velké Hoštice. 2018.
Lacková, L., Kimplová, T. a García, A. R. LONGITUDINAL STUDY OF THE EFFECT OF REGULAR MBSR PRACTICE ON EXPERIENCING STRESSFUL SITUATIONS IN UNIVERSITY STUDENTS. In: 11th International Conference of Education, Research and Innovation: ICERI2018 Proceedings 2018-11-12 Sevilla. Sevilla, Spain: IATED Academy, 2018. s. 7221-7221. ISBN 978-84-09-05948-5.
Lacková, L., Kimplová, T. a Pérez Duenas, C. MINDFULNESS - AN ACTIVITY LEADING TO THE EXPERIENCE OF FLOW. In: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2018: 5th International Multidisciplinary scientific conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018 2018-08-24 Bulharsko. Sofia: STEF92 Technology Ltd, 2018. s. 223-229. ISBN 978-619-7408-54-6.
Kimplová, T. Potřeby dětí a důsledky jejich nedostatečného sycení. In: Přednáškový cyklus Psychologie. Ostrava: Gracent. 2018.
Kimplová, T. Sociální klinika v České republice. In: 25. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí. Vernířovice. 2018.
Kimplová, T. The Labyrinth of the World in the World of Students. In: 8th. International Biosynthesis congress - Embodiment of hope. Barcelona. 2018.
Kimplová, T. Vybrané kapitoly z psychologie rodiny. 2018.
Plevová, I., Kimplová, T. a Badošek, R. Změny v komunikaci mezi vysokoškolským pedagogem a studentem - konflikt generací, přirozený vývoj, či odraz společenského úpadku?. In: 36. Psychologické dny. Olomouc: Českomoravská psychologická společnost. 2018.
Badošek, R., Hacklová, R., Kimplová, T., Koukola, B. a Mareš, J. 25. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2018.
Lacková, L. a Kimplová, T. Método MBSR como medio para el estado de flujo. In: Congreso Mindfulness Málaga Septiembre 2017. Málaga. 2017.
Kimplová, T. Osobní seberozvoj. In: Vzdělávání pro učitele 1. stupně. Kravaře: Jazyková škola Hello. 2017.
Badošek, R., Hacklová, P. R., Kebza, CSc., P. P. V., Kimplová, T., Koukola, B. a Mareš, CSc., P. J. Sborník abstrakt z 24. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví. 2017.
Kimplová, T. a Badošek, R. TECHNICKÝ TALENT - Screening schopností s orientací na porozumění technice a přírodovědná řešení. 2017.
Badošek, R., Hacklová, R., Kebza, V., Kimplová, T., Koukola, B. a Mareš, J. 24. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2017.
Badošek, R. a Kimplová, T. Analysis of Children´s Professional Orientation at Senior Primary Grade. International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2016, č. 2, s. 33-44. ISSN 1805-3726.
Lacková, L. a Kimplová, T. Cesty seberozvoje. 2016.
Plevová, I., Badošek, R. a Kimplová, T. Je nutná výchova vysokoškolských studentů k etiketě?. Andragogika. 2016, roč. 20, s. 19-23. ISSN 1211-6378.
Svoboda, J. a Kimplová, T. Kořeny agresivity - jak je vyhledávat a řešit důsledky. In: R.A.U. neformálne stretnutie učiteľov. Zvolen: Dobrá škola. 2016.
Svoboda, J. a Kimplová, T. Labyrint. 2016.
Svoboda, J. a Kimplová, T. Labyrint - multikulturní vtisk na půdě OU. OU@live. 2016,
Kimplová, T. Projevy a důsledky ne-sycení základních sociálních potřeb životě. Ostrava: Gracent. 2016.
Kimplová, T. a Badošek, R. Pros and Cons of ICT Compensation Aids for Visually Impaired People. In: Information and Communication Technology in Education Proceedings 2016-09-05 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2016. s. 76-82. ISBN 978-80-7464-850-2.
Kimplová, T. a Badošek, R. Pros and Cons of ICT Compensation Aids for Visually Impaired People. Ostrava. 2016.
Kimplová, T. Stres, krize, trauma ? projevy, dopady, první pomoc. Ostrava: Gracent. 2016.
Badošek, R. a Kimplová, T. Testy praktickotechnického nadání/kreativity. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. 2016.
Badošek, R., Hacklová, R., Kebza, V., Kimplová, T., Koukola, B. a Mareš, J. 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2016.
Kimplová, T. Partnerské krize. In: Přednáška pro SŠ. Opava - obecní dům. 2015.
Kimplová, T. Problematika podpory fakult oboru VKZ a nosnost typických studijních kombinací. In: Pracovní setkání, zaměřené na výchovu ke zdraví ve studiu (nejen) učitelství na pedagogických fakultách v ČR. Brno: PdF MU v Brně. 2015.
Kimplová, T. První pomoc ve stresové situaci. In: Přednáška pro SŠ. Opava - Obecní dům. 2015.
Kimplová, T. Techniky práce s tělem a péče o sebe v rámci programu pro Ženy v tísnivé sociální situaci. Viva Ostrava: ROZKOŠ bez RIZIKA. 2015.
Badošek, R., Hacklová, R., Kebza, V., Kimplová, T., Koukola, B., Mareš, J. a Štětovská, I. 22. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2015.
Kimplová, T. a Šimíčková-Čížková, J. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství X.: Spoluorganizace konference. Organizátor konference: Katedra věd o výchově, Filozofická fakulta, Univerzit a Pardubice [Konference]. Pardubice, Česká republika. 2014.
Kimplová, T. a Kolaříková, M. Jak žít s těžkým zrakovým postižením?: Souhrn (nejen) psychologické problematiky. Praha: Triton, 2014. 157 s. ISBN 978-80-7387-831-3.
Kimplová, T. Výuka psychologie zdraví na PdF OU. In: 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Vernířovice: Českomoravská psychologická společnost Sekce psychologie zdraví. 2014.
Kimplová, T. Závist mezi muži a ženami. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství X.. Pardubice. 2014.
Badošek, R., Hacklová, R., Kebza, V., Kimplová, T., Koukola, B., Mareš, J. a Štětovská, I. 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2014.
Badošek, R. a Kimplová, T. ANALYSIS OF CHILDREN'S PROFESSIONAL ORIENTATION AT SENIOR PRIMARY GRADE. International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2013, s. 33-44. ISSN 1805-3726.
Kimplová, T. Blended learning - aplikace psychologických poznatků. Čeladná: Goodwill vyšší odborná škola s.r.o.. 2013.
Kimplová, T. Konfliktní situace v manželství.: Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, p. o.. 2013.
Kimplová, T. a Svoboda, J. Konkretizace žákovských problémů (práce se zástupným materiálem). In: Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii. Zlín: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie SR a ČR. 2013.
Kimplová, T. Kořeny závislostí.: Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, p. o.. 2013.
Kimplová, T. Partnerství a krize.: Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, p. o.. 2013.
Kimplová, T. Psychologie zdraví očima nováčka. In: Mareš J.(ed.): Sborník příspěvků 25. výročí psychologie zdraví v České republice (1988-2013). Brno: MSD, 2013. MSD, 2013. s. 71-72. ISBN 978-80-7392-227-6.
Koukola, B., Badošek, R., Kebza, V., Mareš, J., Hacklová, R., Štětovská, I. a Kimplová, T. 20. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2013.
Badošek, R., Kimplová, T. a Malčík, M. Computer Aided Testing of Children´s Memory. In: Information and Communication Technology in Education. Proceedings. University of Ostrava, 2012. s. 9-15. ISBN 978-80-7464-135-0.
Šimíčková-Čížková, J. a Kimplová, T. Den s Portálem. Ostrava, Česká republika. 11.4. - 11.4.2012. 2012.
Badošek, R. a Kimplová, T. Instruktáž pro evaluační testování: Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol.. In: 5. vývojový workshop. Ostrava: MEC o.p.s., Gymnázium Hladnov. 2012.
Kimplová, T. a Badošek, R. Mapování předsudků studentů a pedagogů k lidem se zrakovým postižením. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a poradenství VIII. Olomouc: Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci, participující: Katedra primární pedagogiky, Katedra psychologie PdF UMB v Banské Bystrici, Katedra věd o výchově FF v Pardubicích, Katedra pedagogické a školní psychologie PdF Ostravské univerzity. 2012.
Badošek, R., Kimplová, T. a Mynářová, J. The Technical Competence and Technical Profession Preference of Boys and Girls in the Czech Republic. New Educational Review. 2012, roč. 27, s. 133-146. ISSN 1732-6729.
Badošek, R. a Kimplová, T. Závěrečné seznámení s psychologickými výsledky projektu: Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol.. In: Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol. Ráztoka. 2012.
Badošek, R. a Kimplová, T. Cestičky profesní orientace dětí na 2. stupni. In: Cesty psychologie a psychologie cest. Praha: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Českomoravská psychologická společnost, 2011. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Českomoravská psychologická společnost, 2011. s. 64-71. ISBN 978-80-213-2193-9.
Kimplová, T. Manželství, rodina. Ostrava: Gracent. 2011.
Kimplová, T. Manželství, rodina a jejich vlivy. In: Subkultury u současné mládeže a jejich dopad na vzdělávání. Čeladná: Goodwill vyšší odborná škola s.r.o.. 2011.
Kimplová, T. Práce s agresí. Ostrava: Gracent. 2011.
Kimplová, T. Práce se stresem. Ostrava: Gracent. 2011.
Badošek, R., Kimplová, T. a Malčík, M. Practical experience with creating a distant on-line testing application aimed at psychological surveying. In: Information and Communication Technology in Education. Proceedings. Ostrava: University of Ostrava, 2011. University of Ostrava, 2011. s. 53-61. ISBN 978-80-7368-979-7.
Kimplová, T. Prevence proti stresu. Horní Bečva. 2011.
Kimplová, T. Proč muži nezávidí ženám ?. In: Konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. Vernířovice: ČMPS; Katedra pedagogické a školní psychologie, OU Ostrava; Státní zdravotní ústav; Katedra psychologie UK Praha; LF UK Hradec Králové. 2011.
Kimplová, T. a Badošek, R. Příprava a testování technického talentu a technické tvořivosti žáků. In: ELECTRON. Praha Letňany. 2011.
Kimplová, T. Sociální interakce, učitel-žák, učitel-rodič aj.. In: Projekt. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ A GYMNÁZIUM s.r.o: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ A GYMNÁZIUM s.r.o. 2011.
Kimplová, T. Sociální zákonitosti, mezilidská komunikace. Ostrava: Gracent. 2011.
Kimplová, T. Stres, krize a trauma. In: Projekt. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ A GYMNÁZIUM s.r.o: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ A GYMNÁZIUM s.r.o. 2011.
Kimplová, T. Stres, krize, trauma. Ostrava: Gracent. 2011.
Kimplová, T. Stres v profesi učitele. In: Projekt. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ A GYMNÁZIUM s.r.o: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ A GYMNÁZIUM s.r.o. 2011.
Kimplová, T. Syndrom vyhoření. Nový Jičín: Sdružení Sebastian. 2011.
Kimplová, T. Syndrom vyhoření. Vratimov: Sdružení Sebastian. 2011.
Kimplová, T. Syndrom vyhoření. Bohumín: Sdružení Sebastian. 2011.
Badošek, R. a Kimplová, T. Technicko-praktická orientace u žáků. In: Žiak v kontexte psychológie a pedagogiky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. s. 226-239. ISBN 978-80-557-0239-1.
Kimplová, T. a Badošek, R. Technicko-praktická orientace u žáků 2. st. ZŠ. In: Aktuálne otázky pedagogiky, psychológie a poradenstva VII.. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela. 2011.
Kimplová, T. Zásady správné mezilidské komunikace s člověkem se zrakovým postižením. In: Interaktivní praktický seminář. Karviná - Fryštát: Regionální knihovna Karviná. 2011.
Badošek, R. a Kimplová, T. Cestičky profesní orientace dětí na 2. stupni ZŠ. In: XXVIII. Psychologické dny. Olomouc: Českomoravská psychologická společnost, Katedra psychologie Filozofické fakulty UP Olomouc, Slovenská psychologická společnost. 2010.
Kimplová, T. Cestou k sebedůvěře. In: Cestou k sebedůvěře. Ostrava. 2010.
Kimplová, T. Cestou k sebedůvěře. Ostrava: GRACENT - vzdělávací a poradenské centrum. 2010.
Mynářová, J., Kimplová, T. a Badošek, R. Identification of Technical Talents among Pupils at the Age of 12 - 16. In: Technological Learning and Thinking: Culture, Design, Sustainability, Human Ingenuity. Vancouver: The Canadian Commission for UNESCO, The University of British Columbia, and The University of Western Ontario Faculties od Education. 2010.
Kimplová, T. a Badošek, R. Interpretace diagnostiky výběru žáků. In: 2. vývojový workshop projektu: Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol. Ostrava. 2010.
Kimplová, T. Jednání se specifickými skupinami uživatelů II.. In: Jednání se specifickými skupinami uživatelů II.. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. 2010.
Kimplová, T. a Badošek, R. Předsudky studentů a pedagogů OU k lidem se zrakovým postižením.. In: Konference sekce psychologie zdraví Vernířovice 2010. Vernířovice: Českomoravská psychologická společnost Sekce psychologie zdraví. 2010.
Kimplová, T. Psychologická problematika života se zrakovým postižením. In: Psychologiczny i terapeutyczny kontekst pracy srodowiskowej. Myslowice: Gornoslaska Wyzsa Szkola Pedagigiczna, 2010. Gornoslaska Wyzsa Szkola Pedagigiczna, 2010. s. 24-30. ISBN 978-83-89032-39-3.
Badošek, R. a Kimplová, T. Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol - psychologická diagnostika. In: Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol.. Bohumín: Ostravská univerzita. 2010.
Badošek, R. a Kimplová, T. Techno 2012 - start technické kariéry - diagnostický workshop. In: Techno 2012 - start technické kariéry. Kopřivnice: CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. Kopřivnice. 2010.
Mynářová, J., Badošek, R. a Kimplová, T. Výsledky výzkumu technického myšlení u žáků 6.-8. tříd ZŠ. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VI.. Pardubice. 2010.
Kimplová, T. Ztráta zraku: úvod do psychologické problematiky. 1. vyd. Ostrava: 978-80-7368-917-9, 2010. 122 s. ISBN 978-80-7368-917-9.
Šimíčková-Čížková, J., Kimplová, T. a Badošek, R. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V.. 2009.
Kimplová, T. Cestou k sebedůvěře. In: Cestou k sebedůvěře. Ostrava. 2009.
Kimplová, T. Cestou k sebedůvěře. In: Cestou k sebedůvěře. Ostrava. 2009.
Kimplová, T. Emoce, interpersonální přitažlivost a vztahy.. In: Emoce, interpersonální přitažlivost a vztahy.. Ostrava. 2009.
Kimplová, T. Jak správně vytvářet učební materiály pro studenty se zrakovým postižením. In: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univezity v Ostravě, 2009. Pedagogická fakulta Ostravské univezity v Ostravě, 2009. s. 89-92. ISBN 978-80-7368-654-3.
Kimplová, T. Kontexty sociální interakce. Postoje, předsudky a stereotypy.. In: Kontexty sociální interakce. Postoje, předsudky a stereotypy.. Ostrava. 2009.
Šimíčková-Čížková, J., Kimplová, T., Biolek, M. a Badošek, R. Miedzynarodowa Naukowo - Metodyczna Konferencja Edukacyjna: Psychologiczne i pedagogiczne aspekty kompetencji zawodowej nauczycieli, wychowawców, kuratorów sadowych i pracowników socjalnych [Konference]. Myslowice, Polská republika. 2009.
Kimplová, T. Možnosti a meze poskytování asistence studentům se specifickými potřebami. 2009.
Kimplová, T. Prevence vůči stresu. In: Prevence vůči stresu. Ostrava. 2009.
Kimplová, T. Převod a možnosti využití britské diagnostické metody ?Nottingham adjustment scale? v psychologické praxi pro klienty se zrakovým postižením v České republice. In: Psychologické dny 2008: Já & my a oni. Brno: FSpS MU a ČMPS, 2009. FSpS MU a ČMPS, 2009. s. 1-6. ISBN 978-80-210-4938-3.
Kimplová, T. Psychologiczne aspekty dydaktyki tyflopedagogicznej. In: Miedzynarodowa Naukowo - Metodyczna Konferencja Edukacyjna. Myslowice: Górnoślaska Wyźsza Szkola Pedagogiczna im. Kardynala Augusta Hlonda w Myslowicach. 2009.
Mynářová, J., Badošek, R., Kimplová, T. a Biolek, M. Screening technicko-praktického porozumění. In: Konference projektu TECHIN. Karviná. 2009.
Kimplová, T. Specifické poruchy učení v dospělosti. 2009.
Kimplová, T. Výuka předmětu: Psychologická problematika života se zrakovým postižením. In: Social Networking. Ostrava: VŠB, 2009. VŠB, 2009. s. 63-68. ISBN 978-80-248-2117-7.
Mynářová, J., Badošek, R., Biolek, M. a Kimplová, T. Výzkum technického porozumění u žáků ZŠ. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V.. Ostrava: Katedroa pedagogické a školní psychologie PdF OU v Ostravě. 2009.
Mynářová, J., Badošek, R., Kimplová, T. a BIOLEK, M. Výzkum technického porozumění u žáků ZŠ. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V.. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. s. 233-239. ISBN 978-80-7368-766-3.
Kimplová, T. Handicap v příbězích. In: Handicap v příbězích. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2008. Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2008. s. 233-237. ISBN 978-80-248-1771-2.
Kimplová, T. Jak správně vytvářet textové materiály pro studující se zrakovým postižením. In: Soft kompetence v informační společnosti. Ostrava: Repronis, 2008. Repronis, 2008. s. 83-89. ISBN 978-80-7368-513-3.
Kimplová, T. Převod a využití britské diagnostické metody "Nottingham adjustment scale" v psychologické praxi pro klienty se zrakovým postižením v České republice. 2008.
Kimplová, T. Základy psychologie manželského a rodinného soužití. 2008.
Kimplová, T. Paralelní procesy učení. 2007.
Kimplová, T. Postoje ke zrakově postiženým. Nevidomí mezi námi, http://www.nevidomimezinami.cz/main/nevidomimezinami/Texty/Ne_diskriminaci/Postoje_Larysova.wiki>. 2007,
Kimplová, T. Prevence patologických jevů; ČTENÍ PRO TY, KTEŘÍ SI CHTĚJÍ ČÍST, ČTENÍ PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ NASLOUCHAT.. 2007.
Kimplová, T. Psychologické služby pro občany se zrakovým postižením.. Nevidomí mezi námi: Život beze zraku. 2007,
Kimplová, T. Základní charakteristiky zrakového postižení. Nevidomí mezi námi [online]. 2007, č. 7,
Kimplová, T. Nechť studuje kdokoliv, kdekoliv a kdykoliv!. Listy OU. 2006, roč. 14, č. 2, s. 2-3.
Kimplová, T. PROJEKT ESF 0007 "NECHŤ STUDUJE KDOKOLIV, KDEKOLIV A KDYKOLIV!". In: Acta Humanica 3/2006. Žilina: Katedra pedagogiky, psychológie a sociálnych vied FPV ŽU, 2006. Katedra pedagogiky, psychológie a sociálnych vied FPV ŽU, 2006. s. 219-222. ISSN 1336-5126.
Kimplová, T. Psychologie rodinného soužití. 2006.
Šimíčková-Čížková, J., Šimonek, J., Svoboda, J., Kimplová, T., Šišák, P., Jančíková, I., Biolek, M. a Pavlas, I. Barvy života [Workshop]. KPE, PdF OU, Česká republika. 2005.
Kimplová, T. Spokojenost studentů a absolventů učitelských oborů s náplní štúdia 2004. In: Acta humanica. s. 205-208. ISBN 1336-5126.
Kimplová, T. Aplikace psychodiagnostické metody (osobnostního dotazníku EPQ-r) na populaci se zrakovým postižením. In: Psychologické dny 2004,: Acta universitas Palackianae Olomucensis facultas philosophica 2004-09-09 Olomouc. Olomouc: FF UP v Olomouci ve spolupráci s ČMPS, 2004. FF UP v Olomouci ve spolupráci s ČMPS, 2004. ISBN 80-244-1059-1.
Kimplová, T. Mezilidská komunikace. In: Psychologie v práci s lidmi. s. 41-48.
Kimplová, T. Postoje ke zrakově postiženým. Psychologie dnes. 2004, ISSN 1212-9607.
Kimplová, T. Pozorování jako psychodiagnostická metoda. In: Psychodiagnostické metody v práci učitele primárního vzdělávání. Ostrava: REPRONIS Ostrava, 2004. s. 13-18. ISBN 80-7042-372-2.
Kimplová, T. Psychologické služby pro občany se zrakovým postižením. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 2004, ISSN 0555-5574.
Kimplová, T. Rozhovor jako psychodiagnostická metoda. In: Psychodiagnostické metody v práci učitele primárního vzdělávání. Ostrava: REPRONIS Ostrava, 2004. s. 27-30. ISBN 80-7042-372-2.
Kimplová, T. Spokojenost studentů a absolventů učitelských oborů s náplní studia. 2004.
Kimplová, T. Výuka psychologie zdraví. In: Kompetencie učiteľov v informačnej spoločnosti. Žilina: Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity, Katedra pedagogiky a psychológie. 2004.
Kimplová, T. Výuka psychologie zdraví. In: Acta humanica . Žilina: Kompetencie učiteľov v informačnej spoločnosti, 2004. Kompetencie učiteľov v informačnej spoločnosti, 2004. s. 255-258. ISBN 1336-5126.
Kimplová, T. Psychologické služby pro děti a dospělé se zrakovým postižením. 2003.


ZkratkaNázev předmětu
BPPSPPsychologie sociální a pedagogická
BPROPsychologie rodiny
EP2GRRealizace krizové intervence
KPOZPPsych. probl. osob se zrak. postižením
KPSPEPsychologie sociální a pedagogická
MSPSZPsychologie zdraví
MSROPPsychologie rodiny
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NKPROPsychologie rodiny
NPEPSPedagogická psychologie
NPRODPsychologie rodiny
PPOZPPsych. probl. osob se zrak. postižením
PP1SPedagogická psych. pro učitele 1. st ZŠ
PRPPSPedagogická psychologie
PRPSRPsychologie rodiny
PRPZPsychologie zdraví
PSRODPsychologie rodiny
PSSOMPsychosomatika
PSYROPsychologie rodiny
PSYZDPsychologie zdraví
PSZDRPsychologie zdraví
PSZNKPsychologie zdraví
PSZNTPsychologie zdraví
PS1SSociální psychologie
SNOZPPsych. probl.osob se zrakovým postižením
SUHADPsychologie handicapu
TELOPráce s tělem v pomáhajících profesích
WNOZPPsych.probl. osob se zrakovým postižením
ZASVSZátěžové situace ve škole
1PSZDPsychologie zdraví
1ZPSZPsychologie zdraví
11PSZPsychologie zdraví
11ZPZPsychologie zdraví
2PSROPsychologie rodiny
2VKPRVýchova k partnerství a rodičovství
22SROPsychologie rodiny
22TMPTvorba a metodika projektů k pod. zdraví
22VKPVýchova k partnerství a rodičovství
22YU1Psychologie pro učitele 1
3MUZIMuzikoterapie I.
3MUZ2Muzikoterapie II
3NKPSPsychologie zdraví
3PSROPsychologie rodiny
3PSZDPsychologie zdraví a nemoci 1
3PSZRPsychologie zdraví
3PZN1Psychologie zdraví
3PZZPPsychologie života se zrak. postižením
3SKZIStáří v kontextu života
33SZDPsychologie zdraví a nemoci 1
4PSROPsychologie rodiny
4ZPSRPsychologie rodiny
44PSRPsychologie rodiny
44ZPRPsychologie rodiny
5PSROPsychologie rodiny
5R1SPsychologie rodiny
5SOCVSociálně psychologický výcvik
5ZSVSZátěžové situace ve škole
5Z1SPsychologie zdraví
55PROPsychologie rodiny
55R1SPsychologie rodiny
55Z1SPsychologie zdraví
6BPROPsychologie rodiny
6BPSSPsychosomatické souv. v práci učitele MŠ
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6POHYZdravý pohyb
6POMOPsychologická pomoc v krizi
6PSRDPsychologie rodiny
6PSROPsychologie rodiny
6PSZDPsychologie zdraví a nemoci
6TELOPráce s tělem v pomáhajících profesích
6ZRIZPrevence závislostí a rizikového chování
66ELOPráce s tělem v pomáhajících profesích
66OHYZdravý pohyb
66OMOPsychologická pomoc v krizi
66PROPsychologie rodiny
66PSSPsychosomatické souv. v práci učitele MŠ
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SROPsychologie rodiny
7APZNPsychologie zdraví a nemoci
7ARPSŘešení problémových situací v MŠ
7DVKZDidaktika výchovy ke zdraví
7ESYZPsychologie zdraví
7PAX1Průběžná profesní praxe 1
7PAX2Průběžná profesní praxe 2
7PAX3Souvislá profesní praxe
7PDI1Didaktika psychologie 1
7PDI2Didaktika psychologie 2
7PKRSPsychologická pomoc v krizi
7PSYZPsychologie zdraví
7VKPRVýchova k partnerství a rodičovství
7VPROVýchova k partnerství a rodičovství
7ZSVSZátěžové situace ve škole
77PZNPsychologie zdraví a nemoci
77RPSŘešení problémových situací v MŠ
77SYZPsychologie zdraví
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8PSROPsychologie rodiny
8PZ1SPsychologie zdraví
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88SROPsychologie rodiny
88Z1SPsychologie zdraví


AutorNázev práceTypRok
Prokeš JiříMuži v mateřských školáchzávěrečná  
Cyroň VeronikaSycení potřeby místa v dětských domovech IIdiplomová 2019 
Koláčková AdrianaKontaktní rodičovstvídiplomová 2019 
Vitásek JakubVliv preventivní besedy na právní vědomí a postoje žáků středních školdiplomová 2019 
Dluhošová NikolaHormonální antikoncepce jako volbadiplomová 2018 
Linhartová SimonaVolba partnera na základě vzorudiplomová 2018 
Sigmundová VendulaRodinné stereotypy a rituálydiplomová 2018 
Gombošová KristýnaPostoje ženy k těhotenství a jejich vliv na vývoj dítětediplomová 2017 
Vaculíková ŽanetaPrevence nezdravého životního stylu ve výuce výchovy ke zdraví na 2. stupni ZŠdiplomová 2017 
Hantáková JanaZvládání školní zátěže u žáků mladšího školního věkudiplomová 2016 
Mališová KristýnaSkauting jako prevence užívání návykových látekdiplomová 2016 
Návedlová KarolínaStřídavá péče u nezletilých dětí a pohledy na její realizacidiplomová 2016 
Omaníková JanaRodinné rituálydiplomová 2016 
Tománková RadkaVýznam hračky v MŠdiplomová 2016 
Majerová PavlínaPřirozený versus lékařsky vedený poroddiplomová 2015 
Michejdová MichaelaHormonální antikoncepce jako volbadiplomová 2015 
Pillichová LucieDeprese u dětí mladšího školního věku (8-10let)diplomová 2015 
Dočkalová MarkétaPsychologické aspekty rané poporodní péčediplomová 2013 
Košťálová JanaPřirozený poroddiplomová 2013 
Pencková VladimíraHormonální antikoncepce jako volba?diplomová 2013 
Šromová KateřinaPostoje VŠ studentů k lidem se zrakovým postiženímdiplomová 2013 
Zdiarský JiříOtcovství očima mužůdiplomová 2013 
Tasková DanielaKvalita života studujících matekdiplomová 2012 
Schneiderová LudmilaKvalita života zrakově postiženýchdiplomová 2007 
Stiborová EditaSpokojenost vysokoškolských studentů se studiem na PdF v Polskudiplomová 2007 
Štupáková AdélaPSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY PRO OBČANY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V POLSKUdiplomová 2007 
Šuba BedřichMožnost volby v průběhu těhotenství a při porodudiplomová 2007 
Ciencialová DenisaVýchova dítěte v období vzdorubakalářská 2017 
Houfková BarboraPřechodná pěstounská péče v ČRbakalářská 2017 
Provodovská TerezaUchopení pojmu "láska" u žáků ZŠbakalářská 2017 
Tesařová GabrielaPsychické změny v těhotenstvíbakalářská 2017 
Prokeš JiříMuži v mateřských školáchbakalářská 2016 
Cyroň VeronikaSycení potřeby místa v dětských domovechbakalářská 2015 
Heinich TerezaRole ženy v reklamě - bilboardybakalářská 2015 
Omaníková JanaVěkový rozdíl mezi sourozencibakalářská 2013 
Stratilová JanaNejčastější problémy pěstounských rodinbakalářská 2013 
Něničková ZuzanaPostoje k partnerské "věrnosti"bakalářská 2012 
Číhalová JanaRole muže a ženy v televizních reklamáchbakalářská 2011 
Dočkalová MarkétaPřirozený versus lékařsky vedený porodbakalářská 2011 
Janulíková BarboraDeprivace a subdeprivacebakalářská 2011 
Mokroš OndřejPostoje vysokoškolských studentů k lidem zrakově postiženýmbakalářská 2011 
Šustová AlenaSpokojenost VŠ studentů s výukou na PdF OUbakalářská 2010 


Inovace preferovaných psychologických předmětů ve španělštině a češtině dle požadavků z praxe
Hlavní řešitelPhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Období1/2017 - 11/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
FLEXIMATERNITY
Hlavní řešitelPhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Období3/2012 - 2/2015
PoskytovatelOP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost)
Stavukončený
Předsudky studentů a pedagogů OU k lidem se zrakovým postižením
Hlavní řešitelPhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
FALCO - Zkvalitnění přístupu akademických pracovníků VŠB - TUO k integraci znevýhodněných studentů
Hlavní řešitelPhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Období9/2006 - 9/2008
PoskytovatelOP RLZ (Rozvoj lidských zdrojů)
Stavukončený
facebook
rss
social hub