Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Eva Höflerová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 214, budova SA
funkce:
obor činnosti:lingvodidaktika, lingvistika, řečová komunikace, informační technologie ve výuce češtiny
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2638
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Höflerová, E. Constructivism in Teaching the MotherTongue or How to Teach the Czech Language Better to Czech-speaking Children. Pedagogika. 2015, roč. 65, s. 499-508. ISSN 2336-2189.
Höflerová, E., Hájková, E., Babušová, G., Hejlová, H., Janovec, L. a Kucharská, A. Čeština ve škole 21. století - IV.: Výzkum edukačních podmínek jazykových jevů. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. IV. 308 s. ISBN 978-80-7290-806-6.
Höflerová, E. Druhy vět versus komunikační funkce. Jazyk - litertaura - komunikace. 2014, roč. 6, ISSN 1805-689X.
Höflerová, E. Vyjádření času: forma a její percepce. In: Registre jazyka a jazykovedy. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2014. Prešovská univerzita v Prešove, 2014. s. 83-90. ISBN 978-80-555-1112-2.
Höflerová, E. Elektronický hypertext. In: Studie k moderní mluvnici češtiny. 1. vyd. Olomouc: Palackého v Olomouci, 2013. s. 184-197. 2 Komunikační situace a styl. ISBN 978-80-244-3535-0.
Höflerová, E. Školská komunikace. In: Studie k moderní mluvnici češtiny. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. s. 22-40. Komunikační situace a styl. 2. ISBN 978-80-244-3535-0.
Höflerová, E. Konstruktivismus jako racionální opora didaktiky českého jazyka. In: Čeština ve škole 21. století II - Úvodní studie - monografická koncepční studie. Oraha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012. s. 83-95. ISBN 978-80-7290-616-1.
Höflerová, E. Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. 119 s. ISBN 80-7042-297-1.

Všechny publikace

Höflerová, E. Slovesný čas jako předmět jazykové výuky a výchovy ke komunikaci.. In: J. Svobodová a kol.. čeština. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 101-121. Principy a cesty školní výuky českého jazyka. ISBN 978-80-7464-951-6.
Höflerová, E. Analýza textu. 2015.
Höflerová, E. Constructivism in Teaching the MotherTongue or How to Teach the Czech Language Better to Czech-speaking Children. Pedagogika. 2015, roč. 65, s. 499-508. ISSN 2336-2189.
Hájková, E., Babušová, G., Hejlová, H., Höflerová, E., Janovec, L. a Kucharská, A. Czech language in the 21st century school - V. Children´s preconceptions within the educational framework of czech language: Conclusions from Researches. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-847-9.
Höflerová, E. Slovesný čas - od prekonceptu ke konceptu. In: Nové aspekty v didaktice mateřského jazyka. Klánovice u Prahy: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 2015.
Höflerová, E. University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, Institute of Western and Southern Slavic Studies. 2015.
Höflerová, E., Hájková, E., Babušová, G., Hejlová, H., Kucharská, A. a Janovec, L. Čeština ve škole 21. století - III.: Jazykové jevy v dětských prekonceptech. 1. vyd. 150 s. ISBN 978-80-7290-722-9.
Höflerová, E., Hájková, E., Babušová, G., Hejlová, H., Janovec, L. a Kucharská, A. Čeština ve škole 21. století - IV.: Výzkum edukačních podmínek jazykových jevů. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. IV. 308 s. ISBN 978-80-7290-806-6.
Höflerová, E. Dialektismy v komplexní analýze mluveného projevu. In: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity. 2014.
Höflerová, E. Druhy vět versus komunikační funkce. Jazyk - litertaura - komunikace. 2014, roč. 6, ISSN 1805-689X.
Kaleja, M., Göbelová, T., Höflerová, E., Krpec, R., Zezulková, E., Rochovská, I., Vančová, A., Harčaríková, T., Lopúchová, J. a Schmidtová, M. Inkluzivní vzdělávání žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. 264 s. ISBN 978-80-7464-674-4.
Höflerová, E. K uplatnění konstruktivistického pojetí výuky mateřského jazyka v primárním vzdělávání. In: Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších kontextech. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. 2014.
Höflerová, E. Vyjádření času: forma a její percepce. In: Registre jazyka a jazykovedy. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2014. Prešovská univerzita v Prešove, 2014. s. 83-90. ISBN 978-80-555-1112-2.
Höflerová, E. Elektronický hypertext. In: Studie k moderní mluvnici češtiny. 1. vyd. Olomouc: Palackého v Olomouci, 2013. s. 184-197. 2 Komunikační situace a styl. ISBN 978-80-244-3535-0.
Höflerová, E. Slovesné formanty jako součást gramatických prekonceptů. Didaktické studie. 2013, roč. 2013, č. 5, s. 11-20. ISSN 1804-1221.
Höflerová, E. Školská komunikace. In: Studie k moderní mluvnici češtiny. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. s. 22-40. Komunikační situace a styl. 2. ISBN 978-80-244-3535-0.
Höflerová, E. Vyjádření času - forma a účinek. In: Registre jazyka a jazykovedy. Prešov: Filozofická fakulta Prešovdké univerzity. 2013.
Höflerová, E. Česká kreslená anekdota aneb Chvála intertextuality. In: Czesi i Polacy w dowcipie i anegdocie politycznej. Těšín: Fakulta etnologie a edukačních věd Slezské univerzity v Katovicích (pobočka v Těšíně), Institut etnologie a kulturní antropologie. 2012.
Höflerová, E. Hierarchie textových funkcí v nelineárním elektronickém komunikátu: Přednáška v projektu Moderní mluvnice češtiny. 2012.
Höflerová, E. Interaktivita v elektronických učebních textech. Český jazyk a literatura. 2012, roč. 62, č. 2011-12, s. 222-228. ISSN 0009-0786.
Höflerová, E. Konstruktivismus jako racionální opora didaktiky českého jazyka. In: Čeština ve škole 21. století II - Úvodní studie - monografická koncepční studie. Oraha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012. s. 83-95. ISBN 978-80-7290-616-1.
Höflerová, E. Nelineární text v elektronickém prostředí: Přednáška v projektu Moderní mluvnice češtiny. 2012.
Höflerová, E. Systémovost jazyka a komunikační výchova. In: Komunikační výchova v teorii a praxi. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého. 2012.
Höflerová, E. Elektronický učební text. 2011.
Höflerová, E. Modifikace textů funkčních stylů. In: Rozumíme si? Možnosti reflexe minulosti v současnosti v české a polské literatuře, jazyce a kultuře 20. století. 1. vyd. s. 39-49.
Höflerová, E. Proměny textů učebního stylu. In: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře, 1. díl - část jazykovědná. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2011. PF UJEP, 2011. s. 130-135. ISBN 978-80-7414-362-5.
Höflerová, E. Specifika intextu. In: Stylistyka XX. 1. vyd. s. 289-298.
Höflerová, E. Vlastnosti elektronických textů s věcněsdělnou funkcí. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český). Praha: ÚJČ AV ČR. 2011.
Höflerová, E. Vlastnosti elektronických textů s věcněsdělnou funkcí. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním (Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český). Praha: Karolinum, 2011. Karolinum, 2011. s. 779-785. ISBN 978-80-246-2121-0.
Höflerová, E. Co sděluje (o autorovi) odborný text?. In: ICTE 2010. Rožnov pod Radhoštěm: Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita. 2010.
Höflerová, E. Proměny textů učebního stylu. In: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. 2010.
Höflerová, E. Průvodce tvaroslovím současné češtiny. 2010.
Höflerová, E. Specifika intextu. In: Stylistyka 2010 - bilans i perspektywy. Opole: Universytet Opolski, Instytut filologii polskej, Zaklad stylistyki. 2010.
Höflerová, E. Co sděluje časové adverbium hned. In: Čeština - jazyk slovanský 3. Ostrava: PdF OU, 2009. PdF OU, 2009. s. 23-30. ISBN 978-80-7368-662-8.
Höflerová, E. Diana Svobodová: Internacionalizace současné slovní zásoby: Recenze. In: Sborník prací Filozofické fakulty Slezské univerzity. Řada jazykovědná D4.. Opava: FPF SLU v Opavě, 2009. FPF SLU v Opavě, 2009. s. 120-123. ISBN 978-80-7248-518-5.
Höflerová, E. K interaktivnosti elektronických učebních textů. In: Komunikace s dětmi a mládeží - spojující a rozdělující. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, 2009. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, 2009. s. 13-17. ISBN 978-80-7368-765-6.
Höflerová, E. K interaktivnosti elektronických učebních textů. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Ostrava. 2009.
Gejgušová, I., Höflerová, E., Homolová, K., Novák, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Kompendium ke studiu českého jazyka a literatury. 2009.
Höflerová, E. Slovo a slovesnost, ročník 69. Český jazyk a literatura. 2009, roč. 59, č. 5, s. 246-249.
Höflerová, E. Soudržnost nelineárního elektronického textu. In: Ty, já a oni v jazyce a literatuře (1. díl - část jazykovědná). s. 148-152. ISBN 978-80-7414-131-7.
Höflerová, E. Studentská vědecká konference: Videomost Ostrava - Prešov [Konference]. Ostrava - Prešov, Česká republika. 2009.
Höflerová, E. Uniwersytet Opolski. 2009.
Höflerová, E. Čeština pro učitele - posudek. 2008.
Höflerová, E. Čeština v komunikačním kurzu. In: Soft kompetence v informační společnosti. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 35-39. ISBN 978-80-7368-513-3.
Poláková, E. a Höflerová, E. Efektivní sociálně-mediální komunikace. In: Efektivní sociálně-mediální komunikace. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2008. s. 63-79. ISBN 978-80-7368-567-6.
Höflerová, E. K tvorbě výukového elektronického hypertextu. In: Jazyk a literatúra v škole - zážitok a poznanie. Prešov: Prešovská univerzita, 2008. Prešovská univerzita, 2008. s. 32-36. ISBN 978-80-8068-788-5.
Höflerová, E. Mediální výchova a její realizace na střední škole ve vztahu ke slovní zásobě žáků. 2008.
Höflerová, E. Porozumění textu z lingvodidaktického hlediska. 2008.
Höflerová, E. Proč tak mluví? K současnému poznání řeči dětí a mládeže. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace jako klíč k dětem a mládeži. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2008. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2008. s. 139-144. ISBN 978-80-7368-4912-1.
Höflerová, E. Přehlídka studentské vědecké činnosti [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Höflerová, E. Slovo a slovesnost, ročník 68. Slovo a slovesnost, ročník 68. 2008, roč. 58, s. 246-248.
Höflerová, E. Súbor testov na hodnotenie pravopisných schopností pre školskú a klinickú prax. 2008.
Höflerová, E. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2008.
Höflerová, E. Vlastnosti výukového hypertextu v elektronickém prostředí. In: Člověk - jazyk - text. České Budějovice: Jihočeská univerzita v českých Budějovicích, 2008. Jihočeská univerzita v českých Budějovicích, 2008. s. 353-357. ISBN 978-80-7394-075-1.
Höflerová, E. A Cross-linguistic Database of Children´s Printed Words in Three Slavic Languages. In: Computer treatment of Slavic and East European languages / Slovanské a východoslovanské jazyky v počítačovom spracovaní. Bratislava: SAV, JÚĽŠ, 2007. SAV, JÚĽŠ, 2007. s. 51-64. ISBN 978-80-87139-05-9.
Höflerová, E. Elektronický text ve výuce jazyka a literatury. In: Jazyk a literatúra v škole - zážitok a poznanie. Prešov: Filozoficko-prírodovedecká fakulta Prešovskej unverzity. 2007.
Höflerová, E. Hranice výukového hypertextu. In: Prostor v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: UJEP, 2007. UJEP, 2007. s. 159-162. ISBN 978-80-7044-863-2.
Höflerová, E. K výuce dětí s diagnózou dyslexie. In: Slovo o slove. Prešov: Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2007. Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2007. s. 174-180. ISBN 978-80-8068-646.
Höflerová, E. Morfologie a tvoření slov. Distanční text. 2007.
Höflerová, E. Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta. 2007.
Höflerová, E. Průvodce tvaroslovím současné češtiny. 2007.
Höflerová, E. Přehlídka studentské vědecké činnosti - videokonference [Konference]. Ostrava - Prešov, Slovenská republika. 2007.
Höflerová, E. Slovo a slovesnost, roč. 67. Český jazyk a litertura. 2007, s. 45-48. ISSN 0009-0786.
Höflerová, E. Výchova čtenáře v České republice a v Rakousku (srovnávací studie literární výchovy). 2007.
Gejgušová, I., Höflerová, E., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Didaktika českého jazyka pro střední a vyšší odborné školy. 2006.
Höflerová, E., Kubeczková, O., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Didaktika českého jazyka pro základní školy. 2006.
Höflerová, E. Hochschule Zittau/Görlitz, Fachbereich Sprachen. 2006.
Höflerová, E. Jazyková kompetence dětí s dyslexií a její posuzování. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 46-49. ISBN 80-244-1282-9.
Höflerová, E. K analýze mluvených textů jedinců s dyslexií. In: Analytické sondy do textu 2. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Filologická fakulta, 2006. Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Filologická fakulta, 2006. s. 211-217. ISBN 80-8083-184-X.
Höflerová, E. Kultura řeči v práci začínajícího pedagogického pracovníka. Distanční text. 2006.
Höflerová, E. Prešovská univerzita, Fakulta prírodných a humanitných vied. 2006.
Höflerová, E. Prešovská univerzita, Filozofická fakulta. 2006.
Höflerová, E. Slovo a slovesnost, ročník 66. Český jazyk a literatura. 2006, roč. 57, s. 90-94. ISSN 0009-0786.
Gejgušová, I., Höflerová, E., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Trénink v českém jazyce pro střední a vyšší odborné školy. 2006.
Höflerová, E., Kubeczková, O., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Trénink v českém jazyce pro základní školy. 2006.
Höflerová, E. Vybrané otázky školské komunikace. 2006.
Höflerová, E. Wysza szkola humanistyczno-ekonomiczna (The school of Humanities and Economics), Lodž. 2006.
Höflerová, E. a Sekerová, K. Základy české stylistiky. Distanční text. 2006.
Höflerová, E. Základy českého tvarosloví. Distanční text. 2006.
Höflerová, E. Communication Aspects of Teaching Objects. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, Faculty of Science, 2005. University of Ostrava, Faculty of Science, 2005. s. 65-69. ISBN 80-7368-081-5.
Höflerová, E. Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici. 2005.
Höflerová, E. Konstanty v hodnocení jazykových projevů kompetenčně rozdílných jedinců. In: Analytické sondy do textu. Banská Bystrica. 2005.
Höflerová, E. Možnosti využití procesuální gramatiky ve výuce českého jazyka na II. stupni základních škol. 2005.
Höflerová, E. Slova v myšlení o čase. In: Čas v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2005. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2005. s. 50-54. ISBN 80-7044-716-8.
Höflerová, E. Slovo a slovesnost, ročník 65. Český jazyk a literatura. 2005, roč. 56, s. 45-47. ISSN 0009-0786.
Höflerová, E. Školský diskurz v češtině a možnosti jeho zkoumání. In: Západoslovanské jazyky v 21. století 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Ostravská univerzita, 2005. s. 63-69. ISBN 80-7368-158-7.
Höflerová, E. Děti s dyslexií ve školském dialogu. In: Specifické poruchy učení - problém stále aktuální. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004. s. 19-25. ISBN 80-7042-309-9.
Höflerová, E. Didaktika češtiny pro učitele primárního vzdělávání.Distanční text. 2004.
Höflerová, E. Fakulta prírodných a humanitných vied Prešovskej univerzity. 2004.
Höflerová, E. Jazykové a literární vzdělávání žáků, učitelů a vychovatelů - teorie a současná praxe. 2004.
Höflerová, E. Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21. století. 2004.
Höflerová, E. Podoby oficiálnosti v řečových projevech mládeže na Ostravsku. In: Spisovnost a nespisovnost. Zdroje proměny a perspektivy.. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 278-283. ISBN 80-210-3568-4.
Höflerová, E. Slovo a slovesnost, ročník 64. Český jazyk a literatura. 2004, roč. 55, s. 92-96. ISSN 0009-0786.
Höflerová, E. Universita Kristianstad. 2004.
Höflerová, E. Výukový dialog jako edukační prostor. In: Jazykové a literární vzdělávání žáků, učitelů a vychovatelů - teorie a současná praxe. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2004. s. 27-43. ISBN 80-7042-361-7.
Höflerová, E. About the Speech Performance of Children with Dyslexia.. In: First All-European Dyslexia Konference. Budapešť. 2003.
Hrazdilová, A. a Höflerová, E. Informační zdroje. 2003.
Höflerová, E. K řeči pubescentů v oficiálních projevech. In: Okraj a střed v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem: UJEP, Pedagogická fakulta, 2003. UJEP, Pedagogická fakulta, 2003. s. 222-228. ISBN 80-7044-479-7.
Höflerová, E. a Krohe, P. Komunikační dovednosti. 2003.
Höflerová, E. Slovo a slovesnost, ročník LXIII. Český jazyk a literatura. 2003, roč. 54, s. 42-45. ISSN 0009-0786.
Höflerová, E. Slovo a slovesnost, ročník LXIII. Český jazyk a literatura. 2003, roč. 49, č. 9-10, s. 248-251.
Höflerová, E. Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. 119 s. ISBN 80-7042-297-1.
Höflerová, E. The Hypertext in the Teaching-Learning Process. In: Information and Communication Technology in Education: Information and Communication Technology in Education 2003-09-14 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta, 2003. Ostravská univerzita, přírodovědecká fakulta, 2003. s. 85-88. ISBN 80-7042-888-0.
Höflerová, E. Univerzita Twente v Enschede. 2003.
Höflerová, E. Escola Superior de Educacao v Portalegre. 2002.
Höflerová, E. Jazyková komunikace - součást profesní přípravy k vedení lidí. In: Sborník příspěvků ze 7. pedagogického semináře. Ostrava: CDV při PdF OU, 2002. CDV při PdF OU, 2002. s. 44-45. ISBN 80-7042-262-9.
Höflerová, E. K hodnocení řečových projevů dyslektických dětí. In: Profesionalizace učitelů a vychovatelů. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. s. 192-195. ISBN 80-7042-218-1.
Höflerová, E. Ke vztahu jazykového vyučování a komunikační výchovy. In: Školská jazykovědná terminologie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulty, 2002. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulty, 2002. s. 38-41. ISBN 80-7042-218-1.
Höflerová, E. Slovo a slovesnost, ročník LXII. Český jazyk a literatura. 2002, roč. 53, s. 150-153.
Höflerová, E. Cesty k vyjadřování hodnotícího postoje. In: Konec a začátek v jazyce a v literatuře: Konec a začátek v jazyce a v literatuře 2001-12-12 Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2001. Univerzita J. E. Purkyně, 2001. s. 158-164. ISBN 80-7044-370-7.
Höflerová, E. K výuce mluvené komunikace v modelových situacích. In: Problemy edukacji lingwistycznej. Teoria i praktyka w zmieniającej się Europie. T.2, Różne aspekty edukacji lingwistycznej dziecka.. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2001. Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2001. s. 89-93. ISBN 83-7308-113-5.
Höflerová, E. K výuce mluvené komunikace v modelových situacích. In: Problemy edukacji lingwistycnej. Teoria i praktika edukacyjna w zmieniacającej się Europie . Katowice. 2001.
Höflerová, E. Myšlení v komplexech a jeho odraz v řeči. In: Čeština - jazyk slovanský. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2001. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2001. s. 146-151. ISBN 80-7042-194-0.
Höflerová, E. Ostravský region očima dětí. In: Region - služby - cestovní ruch: Region - služby - cestovní ruch 2001-04-10 Ostrava. Ostrava: FF OU, 2001. FF OU, 2001. s. 334-336. ISBN 80-7042-580-6.
Rosová, M. a Höflerová, E. Projekt na zřízení centra pro vyjednávání a komunikaci. 2001.
Höflerová, E. School of Education and Communication v Jönköpingu. 2001.
Höflerová, E. Slovo a slovesnost, ročník LXI.. Český jazyk a literatura. 2001, roč. 52, s. 50-52. ISSN 0009-0786.
Höflerová, E. a Svobodová, J. Abstraktnost a konkrétnost ve frazeologii. Chápání obraznosti dětmi školního věku. Český jazyk a literatura. 2000, roč. 51, č. 4, s. 171-176. ISSN 0009-0786.
Höflerová, E. Dětská řeč ve školském dialogu. In: Uniwersytet Slaski Katowice: Jezyk w przestrzeni edukacyjnej 1999 Těšín. Katowice: Uniwersytet Slaski Katowice, 2000. Uniwersytet Slaski Katowice, 2000. s. 116-120. ISBN 83-226-0951-5.
Höflerová, E. Nové možnosti jazykové a literární výuky v současné škole a jejich důsledky pro vzdělávání učitelů. In: Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21. století. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000. s. 137-148. ISBN 80-7042-170-3.
Doupalová, E. a Höflerová, E. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2000.
Höflerová, E. Specifika školské komunikace a výuka mateřštiny. 2000.
Höflerová, E. a Svobodová, J. Abstraktnost a konkrétnost ve frazeologii. Chápání obraznosti dětmi školního věku. In: Výraz a význam v jazyku. Prešov: FF Prešovskej univerzity. 1999.
Höflerová, E. K jednomu dialogu v čítankovém textu. In: Pedagogická fakulta Ostravská univerzita: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi 1999-12-05 Ostrava. Ostrava: PF OU, 1999. PF OU, 1999. s. 89-93. ISBN 80-7042-168-1.
Höflerová, E. a Hora, P. K jednomu edičnímu problému Durychova Bloudění. In: Sborník prací FF OU 179-1999 . Ostrava: FF Ostravská univerzita, 1999. FF Ostravská univerzita, 1999. s. 81-89. ISBN 80-7042-526-1.
Höflerová, E. K výuce řečových dovedností na 2. st. ZŠ. Jazykovědné aktuality. 1999, roč. 36, č. zvl. vydán, s. 83-86.
Höflerová, E. K výuce řečových dovedností na 2. stupni ZŠ. Jazykovědné aktuality. 1999, roč. 36, s. 83-86. ISSN 1212-5326.
Höflerová, E. a Svobodová, J. Komunikační kompetence v mateřském jazyce. 1999.
Svobodová, J., Höflerová, E. a Frydrychová, M. Mluvená čeština ve veřejných projevech očima žáků a studentů. Čeština doma a ve světě. 1999, č. 7, s. 109-112. ISSN 1210-9339.
Höflerová, E. Percepce postmoderního umění v literatuře pro mládež. 1999.
Höflerová, E. Prešovská univerzita, Fakulta prírodných a humanitných vied. 1999.
Höflerová, E. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 1999.
Höflerová, E. Slovo a slovesnost, ročník LX. Český jazyk a literatura. 1999, roč. 50, s. 248-248. ISSN 0009-0786.
Höflerová, E. Vyjadřování hodnotících postolů v dětské řeči. In: Retrospektívne a perspektívne pohlady na jazykovú komunikáciu. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 1999. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 1999. s. 131-136. ISBN 80-8055-287-8.
Höflerová, E. Expression of Evaluative Attitudes in Children´s Speech. In: Tübengen: Dialogue Analysis VI 1996 Praha. Tübengen: Tübengen, 1998. Tübengen, 1998. s. 59-63. ISBN 3-484-75017-0.
Höflerová, E. K fungování komunikačních modelů ve škole. In: UJEP Ústí n. Labem: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře 1998 Ústí n. Labem. Ústí nad Labem: UJEP ÚStí nad Labem, 1998. UJEP ÚStí nad Labem, 1998. s. 145-151. ISBN 80-7044-240-9.
Höflerová, E. K vyjadřování abstraktních významů v dětské řeči. In: PF OU: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi 1997 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1998. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1998. s. 52-55. ISBN 80-7042-151-7.
Höflerová, E. Kapitoly ze školské komunikace. 1998.
Höflerová, E. Mediální pořady jako téma školského dialogu. In: PF OU: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi 1997 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1998. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1998. s. 17-24. ISBN 80-7042-151-7.
Svobodová, J., Höflerová, E. a Frydrychová, M. Mluvená čeština ve veřejných projevech z pohledu žáků a studentů. In: Pedagogické vědy 5, 177 - 1998 . Ostrava: PdF Ostravská univerzita, 1998. PdF Ostravská univerzita, 1998. s. 75-80. ISBN 80-7042-137-1.
Höflerová, E. Slovo a slovesnost LIX - 1998. Český jazyk a literatura. 1998, roč. 49, s. 248-251. ISSN 0009-0786.
Svobodová, J., Höflerová, E. a Frydrychová, M. Spisovná čeština v oficiální mluvené komunikaci. 1998.
Höflerová, E. Zkouška čtení s porozuměním. 1998.
Höflerová, E. Žákův řečový projev v proměňující se situaci. Češtinář. 1998, roč. 8, s. 4-8. ISSN N.
Höflerová, E. Čeština nečeštinářům. 1997, roč. 5, s. 31-35. ISSN 1210-9339.
Höflerová, E. Několik poznámek k práci s jazykovým materiálem v literárních textech. In: PdF OU: Literární výchova v rámci povinné školní docházky 1997-10-24 . Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1997. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1997. s. 13-15. ISBN N.
Svobodová, J. a Höflerová, E. Neverbální složky výukového dialogu. In: Štylistika neverbálnej komunikácie: Štylistika neverbálnej komunikácie 1996-02-15 Bratislava. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 1997. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, 1997. s. 228-235. ISBN 80-88868-20-3.
Höflerová, E., Svobodová, J. a Frydrychová, M. Salon moravskoslezský. O mluvené češtině na Ostravsku [Televizní relace].. 1997.
Svobodová, J., Höflerová, E. a Frydrychová, M. Vztah žáků a studentů k mluvené češtině. Regionální revue. Časopis pro společenské vědy. 1997, č. 2, s. 38-46. ISSN 1210-8340.
Höflerová, E. Jazykové prostředky žákovských komunikátů. In: Univerzita M. Bela Banská Bystrica: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie 1996 Donovaly. Banská Bystrica: Univerzita M. Bela B. Bystrica, 1996. Univerzita M. Bela B. Bystrica, 1996. s. 165-172. ISBN 80-88825-42-3.
Höflerová, E. K možnostem analýzy školského dialogu. 1996, roč. 46, s. 354-364. ISSN 3330-3815.
Svobodová, J. a Höflerová, E. Neverbálne zložky vyučovacieho dialógu. Slovenský jazyk a literatúra v škole. 1996, č. 42, s. 265-272. ISSN 0231-6870.
Svobodová, J. a Höflerová, E. Neverbální složky výukového dialogu. In: Štylistika neverbálnej komunikácie. Bratislava. 1996.
Höflerová, E. Spisovnost a nespisovnost ve škole. In: Masarykova univerzita Brno: Spisovnost a nespisovnost dnes 1996 Brno - Šlapanice. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 234-236. ISBN 80-210-1304-4.
Höflerová, E. Postoje žáků ZŠ k útvarům národního jazyka. Český jazyk a literatura. 1995, roč. 46, s. 162-165. ISSN 0009-0786.
Höflerová, E. Přínos dramatické výchovy k rozvoji verbální komunikace. 1995, roč. 6, s. 4-5. ISSN 1211-8001.
Höflerová, E. Role školy v jazykové výchově. In: FF UK Praha: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 Olomouc. Praha: FF UK Praha, 1995. FF UK Praha, 1995. s. 299-303. ISBN 80-85899-02-7.
Höflerová, E. Algoritmus pro určování koncovek podstatných a přídavných jmen. 1994, roč. 118, s. 189-191. ISSN 0323-0449.
Svobodová, J. a Höflerová, E. Významná konference o češtině. In: Pedagogické vědy . Ostrava: Ostravská univerzita, 1994. Ostravská univerzita, 1994. s. 125-127. ISBN není.


ZkratkaNázev předmětu
BCJ1Součas. č.jazyk a jeho vývoj.tendence 1
BVEKOVerbální komunikace
CESTStylistika
CPCPSeminář k prakt. části bakalářské práce
CTCPSeminář k teoret. části bakalářské práce
CUPPSeminář k realiz. pr. části bakal. práce
CVEKOVerbální komunikace
C3JSBJazykový seminář k bakalářské zkoušce
C3MKVJazyková problematika v multikult. vých.
C3PK1Aktuál.problémy jaz.a lit. komunikace 1
C3PK2Aktuál.problémy jaz.a lit. komunikace 2
C3PSTPraktická stylistika
C3SCTSeminář k českému tvarosloví
C3STYČeská stylistika
C3TVAČeské tvarosloví
DHYPIVýukový hypertext v internet. prostředí
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DMPKPedagogická komunikace a výukový dialog
DMTKTeorie komunikace z lingvodidak. pohledu
DSNTNové technologie ve výuce češtiny
FKTUTTvorba a využití učebního textu
FPTUTTvorba a využití učebního textu
JZKOMJazyková komunikace
KOMDVKomunikační dovednosti
MTVUTTvorba a využití učebního textu
PKULRKultura řeči
PRCJ1Souč.český jazyk a jeho vývoj. tendence1
PRCJ2Souč.český jazyk a jeho vývoj.tendence 2
RECDAŘečové chování dítěte školního věku
RTVUCTvorba a využití učebního textu
SNDMJDidaktika mateřského jazyka
WNDMJDidaktika mateřského jazyka
2KDIAKapitoly z dialektologie
2KODIVlastnosti školského dialogu
2OAN1Komplexní analýza textu 1
2OAN2Komplexní analýza textu 2
2OAN3Komplexní analýza textu 3
2ORHVOrtoepie a hlasová výchova
2OTRESoučasné trendy v mluv. a psané komunik.
2PMUVJazyková problematika v multikult. vých.
2PVCJNové prvky ve výuce českého jazyka
2SREKJazyková specifika reklamního textu
22AN1Komplexní analýza textu 1
22AN2Komplexní analýza textu 2
22AN3Komplexní analýza textu 3
22MUVJazyková problematika v multikult. vých.
22RHVOrtoepie a hlasová výchova
22VCJNové prvky ve výuce českého jazyka
3RAROZáklady českého tvarosloví
3RBZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
3RSTXPraktická stylistika a tvorba odb. textu
3RTVASeminář k českému tvarosloví
3RTYLČeská stylistika
33AEKEdukační komunikace
33BZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
33RTYPraktická stylistika a tvorba odb. textu
33RVASeminář k českému tvarosloví
33RYLČeská stylistika
33RZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
5IDS1Seminář k didaktice českého jazyka 1
5JAZ5Mateřský jazyk 5 - stylistika
55TXTText ve výuce a vzdělávání
9DMPKPedagogická komunikace a výukový dialog
9DMTKTeorie komun. z lingvodidakt. pohledu
9DSNTNové technologie ve výce češtiny
ANTXAnalýza textu
CESTStylistika


AutorNázev práceTypRok
Juříčková RadkaOptimalizace výuky cizích jazyků prostřednictvím eLearningudisertační 2015 
Jančaříková BarboraPodání času a časových relací v čítankovách textech pro 3. ročník ZŠ.diplomová 2018 
Žáková VeronikaVýrazové prostředky v neformální komunikacidiplomová 2018 
Wowrová KláraPorozumění věcněsdělnému textudiplomová 2017 
Štěpánová MarkétaProjevy nezdvořilosti v televizní talk showdiplomová 2016 
Beková PetraPorozumění populárněnaučnému textudiplomová 2015 
Peroutková AndreaElektronická média ve výuce českého jazykadiplomová 2015 
Richterová KateřinaAdministrativní text a persvazediplomová 2015 
Hrabalová MonikaÚvodníky v časopisech pro ženy a dívky - mezi informací a přesvědčovánímdiplomová 2013 
Pščolková ZuzanaAbstraktní myšlení v řeči dětídiplomová 2013 
Galová VeronikaKompozice týdeníku Květy - proměna v časediplomová 2012 
Benediková MagdalenaŘečové chování dítěte v bilingvním prostředídiplomová 2011 
Balzarová MarkétaDítě s dyslexií a učební textdiplomová 2010 
Komárková KateřinaPočátky abstraktního myšlení v řeči dětídiplomová 2010 
Pokutová ValentínaInformační technologie ve výuce češtinydiplomová 2010 
Sachová StanislavaŘečové projevy dětí v nejazykovém vyučovánídiplomová 2010 
Soukeníková LucieText ve vzdělávání dyslektického dítětediplomová 2010 
Čechová AlenaDěti s dyslexií v podmínkách Rámcového vzdělávacího programudiplomová 2009 
Kubicová HanaPorozumění elektronickému učebnímu textudiplomová 2009 
Týnová VeronikaPodoby a proměny tiskové zprávydiplomová 2009 
Kertisová LenkaElektronické informační zdroje ve výuce češtinydiplomová 2008 
Niemiec JaninaŘeč dyslektického dítěte v bilingvním prostředídiplomová 2008 
Prausová ZuzanaŘeč dětí na 1. stupni ZŠdiplomová 2008 
Szabó LeonaŘeč dětí ze sociálně znevýhodněného prostředídiplomová 2008 
Zombkovská VladislavaElektronické informační zdroje ve výuce češtinydiplomová 2008 
Biskupová LucieŘečové projevy dětí s diagnózou LMDdiplomová 2007 
Ďurinová ŠtěpánkaInformační technologie ve výuce češtinydiplomová 2007 
Jančaříková MarcelaJazyková výuka v učebnicích pro 1. stupeňdiplomová 2007 
Kašparová MarcelaJazyková výuka v učebnicích pro 1. stupeňdiplomová 2007 
Kubicová ŠárkaŘeč reklamydiplomová 2007 
Nytrová LenkaRozumějí děti reklamě?diplomová 2007 
Ruszová AndreaVýuka gramatiky na 2. stupni ZŠdiplomová 2007 
Militká MichaelaHypertext v procesu učenídiplomová 2006 
Šebestová KateřinaSlohové práce dyslektických dětídiplomová 2006 
Tiahanová JanaHypertext v procesu učenídiplomová 2006 
Gavlasová LenkaMluvní cvičení ve slohovém vyučovánídiplomová 2005 
Homoláková KamilaMluvní cvičení ve slohovém vyučovánídiplomová 2005 
Jandorová MartinaŘeč starších dětídiplomová 2005 
Klásková DagmarJazyk reklamydiplomová 2005 
Ludvíková AlenaŘečový projev dyslektických dětídiplomová 2005 
Machalová MonikaŘeč starších dětídiplomová 2005 
Možnarová MichaelaDialekt v řeči starších dětídiplomová 2005 
Skálová PetraŘečový projev dyslektických dětídiplomová 2005 
Wenclová LuciePubescent v dialogudiplomová 2005 
Vysoudilová EvaPředpověď počasí ve vysílání soukromé rozhlasové stanice - charakteristika stylu textubakalářská 2015 
Wowrová KláraModifikátory informační funkce v útvarech zpravodajstvíbakalářská 2015 
Brumarová DenisaJazyková stránka časopisu Čtyřlístekbakalářská 2011 
Dobešová GabrielaTextové vlastnosti vybraných motivů prózy Květy Legátové Želarybakalářská 2011 
Hrabalová MonikaJazyková stránka časopisů pro dívky.bakalářská 2011 
Richterová KateřinaJazykové vlastnosti vybraných administrativních textůbakalářská 2011 
Galová VeronikaStylistické vlastnosti vybraného publicistického textubakalářská 2010 
Kleslová EvaTextové vlastnosti vybraných motivů v knihách Lenky Lanczovébakalářská 2010 
Milotová ZuzanaSlovní zásoba dětí předškolního věkubakalářská 2010 
Zdráhalová LenkaTextové vlastnosti učebnic občanské výchovybakalářská 2010 
Dluhá MarieŘeč dětí předškolního věkubakalářská 2009 


Optimalizace výuky cizích jazyků prostřednictvím e-learningu
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Textová a audiovizuální podpora předmětu Komplexní analýza textu 1-3
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub