Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Veronika Ševčíková

Veronika Ševčíková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 510, budova SA
funkce:
obor činnosti:dějiny hudby 20. století, nonartificiální hudba, romská hudba a kultura, hudební pedagogika, etnopedagogika
katedra / středisko (fakulta): Katedra hudební výchovy (Pedagogická fakulta)
Centrum studií regionální hudební kultury (Pedagogická fakulta)
Katedra teorie a dějin umění (Fakulta umění)
telefon, mobil: 553 46 2533
775 108 019
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Ševčíková, V. a Schwarz, J. Film jako prostředek popularizace hudby (1. část): Film v kontextu popularizace hudby. Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. 2017, roč. 25, s. 14-16. ISSN 1210-3683.
Ševčíková, V. a Schwarz, J. Film jako prostředek popularizace hudby (2. část): Synergický marketing filmu jako významný prvek hudebně popularizačního potenciálu filmu. Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. 2017, roč. 25, s. 11-14. ISSN 1210-3683.
Ševčíková, V. a Schwarz, J. Film jako prostředek popularizace hudby (3. část): Vymezení a typologie hudebního filmu. Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. 2017, roč. 25, s. 10-14. ISSN 1210-3683.
Ševčíková, V. a Schwarz, J. Film jako prostředek popularizace hudby (4. část): Filmový dokument o hudbě a hudebních osobnostech. Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. 2017, roč. 25, s. 10-14. ISSN 1210-3683.
Ševčíková, V. Vysokoškolské kvalifikační práce - disertační práce na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Teoretické reflexe hudební výchovy. 2017, roč. 13, ISSN 1803-1331.
Ševčíková, V. Analýza studentské odborné produkce. In: Sborník instituce UKF v Nitre: HUDBA integrácie interpretácie Nitra. Nitra: Univerzita Konštantina Filozofa v Nitrre, 2016. s. 181-218. ISSN 1338-4872.
Ševčíková, V. Vysokoškolské kvalifikační práce na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě: 2. část. Hudební výchova. 2016, roč. 24, s. 7-9. ISSN 1210-3683.
Ševčíková, V. Studentské odborné texty jako problém. 1. vyd. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, PdF: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015. 266 s. ISBN 978-80-7464-766-6.
Ševčíková, V. Filmová biografie o hudebních osobnostech - typologie subžánru a jeho využití jako prostředku popularizace ve výuce dějin hudby. In: Hudba - Integrácie - Interpretácie 15 . Nitra: Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, 2012. s. 149-175. ISBN 978-80-5580-183-4.
Ševčíková, V. FILMOVÁ BIOGRAFIE O HUDEBNÍCH OSOBNOSTECH A JEJÍ VYUŽITÍ JAKO PROSTŘEDKU POPULARIZACE VE VÝUCE DĚJIN HUDBY. -. 2012, roč. 1, s. 48-52. ISSN 1805-062X.

Všechny publikace

Ševčíková, V. Já a můj Rom: Jsme sběratelé příběhů ale opravdu jim rozumíme?!. In: 4. Fórum prevence. Ostrava: Prevalis. 2019.
Ševčíková, V. Romové a romství ve filmu: Film jako zrcadlo Romů a romství?!. In: Kolektiv autorů. Média-Dějiny-Společnost: Kdo rozhoduje o tom, co si myslíme. Opava: Slezská univerzita, 2018. s. 77-89. Média - Dějiny - Společnost. ISBN 978-80-7510-327-7.
Ševčíková, V. a Schwarz, J. Film jako prostředek popularizace hudby (1. část): Film v kontextu popularizace hudby. Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. 2017, roč. 25, s. 14-16. ISSN 1210-3683.
Ševčíková, V. a Schwarz, J. Film jako prostředek popularizace hudby (2. část): Synergický marketing filmu jako významný prvek hudebně popularizačního potenciálu filmu. Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. 2017, roč. 25, s. 11-14. ISSN 1210-3683.
Ševčíková, V. a Schwarz, J. Film jako prostředek popularizace hudby (3. část): Vymezení a typologie hudebního filmu. Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. 2017, roč. 25, s. 10-14. ISSN 1210-3683.
Ševčíková, V. a Schwarz, J. Film jako prostředek popularizace hudby (4. část): Filmový dokument o hudbě a hudebních osobnostech. Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. 2017, roč. 25, s. 10-14. ISSN 1210-3683.
Ševčíková, V. Problematika prezentace studentských odborných výstupů a textů. In: Janáčkiana 2016: Janáčkiana 2016 2016-06-02 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 203-210. ISBN 978-80-7464-920-2.
Ševčíková, V. Romové a romství ve filmu: Film jako zrcadlo Romů a romství?!. In: Média a dějiny 2. Opava: Slezská univerzita v Opavě. 2017.
Ševčíková, V. Vysokoškolské kvalifikační práce - disertační práce na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Teoretické reflexe hudební výchovy. 2017, roč. 13, ISSN 1803-1331.
Ševčíková, V. Analýza studentské odborné produkce. In: Sborník instituce UKF v Nitre: HUDBA integrácie interpretácie Nitra. Nitra: Univerzita Konštantina Filozofa v Nitrre, 2016. s. 181-218. ISSN 1338-4872.
Ševčíková, V. Doteky mezi skladbou a interpretací [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Ševčíková, V. Problematika prezentace studentských odborných výstupů a textů. In: Janáčkiana 2016. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2016.
Ševčíková, V. VŠKP na KHv PdF OU - od sondy historické k perspektivě budoucí. Praha: Univerzita Karlova. 2016.
Ševčíková, V. Vysokoškolské kvalifikační práce na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě: 1. část. Hudební výchovy časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. 2016, roč. 24, s. 12-14. ISSN 1210-3683.
Ševčíková, V. Vysokoškolské kvalifikační práce na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě: 2. část. Hudební výchova. 2016, roč. 24, s. 7-9. ISSN 1210-3683.
Ševčíková, V. Filmová biografie o hudebních osobnostech útvar "regionální" nebo "globální"?!. In: Janáčkiana 2014: Janáčkiana 2014: Sborník z 32. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2014 2014-05-29 Ostrava, PDF Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015. s. 209-214. ISBN 978-80-7464-709-3.
Ševčíková, V. Studentské odborné texty jako problém. 1. vyd. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, PdF: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015. 266 s. ISBN 978-80-7464-766-6.
Ševčíková, V. Hudba jako "svět jinakosti"?!: Proč "být jiný" ve světě hudby není vůbec na škodu. In: Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších kontextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi 2014-12-04 Ostrava, PDF Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, PdF: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 96-111. ISBN 978-80-7464-660-7.
Ševčíková, V. Hudba jako "svět jinakosti"?! aneb Proč "být jiný" ve světě hudby není vůbec na škodu. In: Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších kontextech. Ostrava, PDF Ostravské univerzity v Ostravě: Ostravská univerzita v Ostravě. 2014.
Kozel, D., Steinmetz, K. a Ševčíková, V. Janáčkiana 2014 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Ševčíková, V. a JURÁSEK, O. SGS 2014: Posílení tvůrčí činnosti doktorských studentů v oblasti výzkumu a vývoje. 2014.
Ševčíková, V. Vysokoškolská kvalifikační práce jako "místo dialogu"?!. In: Univerzita ako miesto dialógu. Poprad: KU Ružomberok. 2014.
Ševčíková, V. Vysokoškolská kvalifikační práce jako "místo dialogu"?!. In: Univerzita ako miesto dialógu: Univerzita ako miesto dialógu: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 2014-04-28 Poprad. Poprad: Verbum, 2014. s. 807-813. ISBN 978-80-561-0151-3.
Ševčíková, V. Filmová biografie o hudebních osobnostech. Hudba, umění, výchova. 2013, roč. 1, ISSN 2336-1824.
Ševčíková, V. Filmová biografie o hudebních osobnostech cesta k hudbě a cesta hudbou. In: Kultura, umění a výchova. Univerzita Palackého Olomouc: Univerzita Palackého. 2013.
Ševčíková, V. Filmová biografie o hudebních osobnostech jako křižovatka žánrů. In: Horizonty umenia: Horizonty umenia 2013-10-01 Banská Bystrica. Banská Bystruca: Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2013. s. 1-13. ISBN 978-80-89555-25-3.
Ševčíková, V., Mazurek, J. a Kusák, J. Hudebněhistorické a etnomuzikologické discipliny. In: Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy, 2013. s. 43-53. ISBN 978-80-7464-450-4.
Kozel, D., Kusák, J. a Ševčíková, V. Hudebněpsychologické, didaktické a pedagogické předměty. In: Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy, 2013. s. 15-26. ISBN 978-80-7464-450-4.
Ševčíková, V. Recenzní posudek univerzitního sborníku Hudba - Integrácie - Interpretácie 16. 2013.
Ševčíková, V. Rukověť tvorby bakalářské práce. 2013.
Ševčíková, V. Rukověť tvorby bakalářské práce - adaptovaný text. 2013.
Ševčíková, V. Vybrané aspekty hudebnosti dětí v předškolním zařízení Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra Ostrava. In: Aktuální otázky současné hudebněvýchovné teorie a praxe VIII.: Aktuální otázky současné hudebněvýchovné teorie a praxe VIII 2013 Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2013. s. 145-154. ISBN 978-80-7414-613-8.
Ševčíková, V. Závěrečné práce v navazujícím magisterském studiu. In: Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy, 2013. s. 62-68. ISBN 978-80-7464-450-4.
Ševčíková, V. Filmová biografie o hudebních osobnostech - typologie subžánru a jeho využití jako prostředku popularizace ve výuce dějin hudby. In: Hudba - Integrácie - Interpretácie 15 . Nitra: Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, 2012. s. 149-175. ISBN 978-80-5580-183-4.
Ševčíková, V. Filmová biografie o hudebních osobnostech - 1. díl. Hudební výchova. 2012, roč. 20, s. 37-38. ISSN 1210-3683.
Ševčíková, V. Filmová biografie o hudebních osobnostech - 2. díl. Hudební výchova. 2012, roč. 20, č. 4, s. 60-62. ISSN 1210-3683.
Ševčíková, V. Filmová biografie o hudebních osobnostech a její využití jako prostředku popularizace ve výuce dějin hudby. In: Evropské pedagogické fórum 2012. Hradec Králové: Evropské pedagogické fórum. 2012.
Ševčíková, V. Filmová biografie o hudebních osobnostech a její využití jako prostředku popularizace ve výuce dějin hudby. In: Evropské pedagogické fórum 2012: Pedagogicko-psychologické aspekty výuky 2012-12-03 Hradec Králové. s. 93-101. ISBN 978-80-905243-2-3.
Ševčíková, V. FILMOVÁ BIOGRAFIE O HUDEBNÍCH OSOBNOSTECH A JEJÍ VYUŽITÍ JAKO PROSTŘEDKU POPULARIZACE VE VÝUCE DĚJIN HUDBY. -. 2012, roč. 1, s. 48-52. ISSN 1805-062X.
Ševčíková, V. Hudební film jako prostředek popularizace ve výuce dějin hudby v přípravě budoucích učitelů hudební výchovy. In: Aktuální otázky současné hudebněvýchovné teorie a praxe VII.: Aktuální otázky současné hudebněvýchovné teorie a praxe VII.: sborník příspěvků mezinárodní konference Aktuální otázky současné hudebněvýchovné teorie a praxe VII 2010-11-10 Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2012. s. 287-297. ISBN 978-80-7414-475-2.
Ševčíková, V. Literatura a Romové - malá sonda do typologie žánru v kontextu domácím. In: Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství. Přerov: Muzeum Přerovska. 2012.
Ševčíková, V. Literatura a Romové - malá sonda do typologie žánru v kontextu domácím. In: Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství . Přerov: Městská knihovna v Přerově a Muzeum Komenského v Přerově, 2012. s. 91-116. ISBN 978-80-87190-18-0.
Kaleja, M., Zezulková, E., Ševčíková, V. a Pavelčíková, N. Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 204 s. ISBN 978-80-7464-175-6.
Ševčíková, V. Bakalářská práce jako problém?!: Aktuálně k problematice vysokoškolských bakalářských kvalifikačních prací. In: Aktuální otázky současné hudebněvýchovné teorie a praxe VI.. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2011. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2011. s. 304-312. ISBN 978-80-7414-354-0.
Ševčíková, V. Dějiny hudby - Bibliografie k tématu: Přehled evropských dějin hudby. In: Dějiny hudby - Přehled atropských dějin hudby. 1. vyd. Ostrava: Montanex, 2011. s. 371-377. ISBN 978-80-7225-344-9.
Ševčíková, V. Hudba - Interpretácie - Integrácie 13. 2011.
Ševčíková, V. Hudební preference adolescentů a možnosti jejich ovlivňování. 2011.
Steinmetz, K., Ševčíková, V., Mazurek, J., MANOVÁ, I., OLŠAROVÁ, P., SABOVÁ, K., SCHMUCKEROVÁ, S., SCHWARZ, J., VYORALOVÁ, M., Zenkl, L. a Bátor, M. Hudební teorie a pedagogika na Ostravské univerzitě (1995 - 2011). 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2011. 105 s. ISBN 978-80-7368-983-4.
Ševčíková, V. Hudobná zložka komerčnej televíznej reklamy - posudek doktorské disertační práce. 2011.
Ševčíková, V. Komponování dětí v hudební výchově s přihlédnutím k hudebnímu minimalismu. 2011.
Ševčíková, V. Předmluva. In: Hudební teorie a pedagogika na Ostravské univerzitě 1995-2011. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. s. 7-8. ISBN 978-80-7368-983-4.
Ševčíková, V. Úvod. In: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. Ostrava: Osgtravská univerzita, 2011. Osgtravská univerzita, 2011. s. 1-2. ISSN 1802-6540.
Ševčíková, V. Věra Marhevská - Hudební výchova v multikulturním prostředí české cizojazyčné školy: (doktorská disertační práce). In: Hudební teorie a pedagogika na Ostravské univerzitě 1995-2011. 1. vyd. s. 87-89. ISBN 978-80-7368-983-4.
Adámek, R., Kozelská, I., Kusák, J., Mazurek, J., Spisar, J., Ševčíková, V., Zedníčková, Š. a Zubíček, J. Vysokoškolské studium hudební výchovy na počátku 21. století: Bakalářský obor Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 62 s. ISBN 978-80-7464-015-5.
Ševčíková, V. Bakalářská práce jako problém?! (aktuálně k problematice vysokoškolských bakalářských kvalifikačních prací). In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe VI.. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem. 2010.
Ševčíková, V. Budoucí učitel hudební výchovy a jeho "posluchačský profil" - dílčí sonda do současného stavu. In: Aktuální otázky současné hudebněvýchovné teorie a praxe : sborník příspěvků mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2010. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2010. s. 1-8. ISBN 978-80-7414-225-3.
Ševčíková, V. a SCHWARZ, J. Film bez hudebního doprovodu je asi jako strom bez větví: Filmový soundtrack jako fenomén postmoderny. In: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2010, č. 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. Ostravská univerzita, 2010. s. 381-387. ISSN 1802-6540.
Ševčíková, V. Filozofické, estetické a psychologické aspekty integratívnej umeleckej pedagogiky - habilitační spis. 2010.
Ševčíková, V. Hudba v mobilních telefonech současných středoškoláků. In: Musica viva in schola XXV. ?Využití multimediálních technologií v hudební výchově?. Cikháj: Masarykova univerzita. 2010.
Ševčíková, V. a Barčíková, S. Hudba v mobilních telefonech současných středoškoláků. In: Musica viva in schola XXII.. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Masarykova univerzita, 2010. s. 56-71. ISBN 978-80-210-5388-5.
Ševčíková, V. Mobilní telefon, hudba a současný středoškolák. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VI.. Pardubice: Univerzita Pardubice. 2010.
Ševčíková, V. a Barčíková, S. Mobilní telefon, hudba a současný středoškolák, mobilní telefon jako diagnostický prostředek hudební výchovy. In: Sborník příspěvků Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VI.. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. Univerzita Pardubice, 2010. s. 241-246. ISBN 978-80-7395-345-4.
Ševčíková, V. a Barčíková, S. Mobilní telefon jako komunikační médium, mobilní telefon jako multimediální přístroj. In: webový sborník hudební výchovy 2010, č. 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. Ostravská univerzita, 2010. s. 412-429. ISSN 1802-6540.
Ševčíková, V. a Barčíková, S. Mobilní telefon jako zrcadlo poslechových preferencí dnešních středoškoláků. In: Hudba - Integrácie - Interpretácie 12, Hudobná kultúra a vzdelávanie v mediálnej spoločnosti. Nitra: Univerzta Konštantina Filozofa, 2010. Univerzta Konštantina Filozofa, 2010. s. 93-111. ISBN 978-80-8094-706-4.
Ševčíková, V. Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání v moravskoslezském kraji - Romové: Jeden svět. In: Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. Ostravská univerzita, 2010. s. 101-130. ISBN 978-80-7368-874-5.
Ševčíková, V. Profesní a osobnostní příprava budoucích učitelů hudební výchovy pro práci s romskými dětmi. In: Kompetencyjny kontekst warsztatu pracy nauczyciela. 1. vyd. Myslowice: Górnoslaska Wyzsza Szkola Pedagogiczna, 2010. s. 194-207. ISBN 978-83-89032-44-7.
Ševčíková, V. Rompop - Cikáni jdou do nebe Cikáni jdou do pekla?! Rompop - o Roma džan andro ňebos abo džan o Roma ko beng. In: Aktuálne hodnoty ĺudovej kultúry a umenia vo vzdelávaní. Ružomberok: PdF KU v Prešove. 2010.
Ševčíková, V. Rompop - Cikáni jdou do nebe nebo Cikáni jdou do pekla?!. In: Objavovanie strateného v čase. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberoku, 2010. Katolícka univerzita v Ružomberoku, 2010. s. 163-171. ISBN 978-8084-603-9.
Ševčíková, V. Romské děti a preprimární edukace anbe Proč vlastně romské děti nechodí do školky?!. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. Ostravská univerzita, 2010. s. 833-842. ISBN 978-80-7368-771-7.
Ševčíková, V. Romské děti a preprimární edukace aneb Proč vlastně romské děti nechodí do školky?!. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita. 2010.
Ševčíková, V. Budoucí učitel hudební výchovy a jeho ?posluchačský profil? - dílčí sonda do současného stavu. In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe V.. Ústí nad Labem: UJEP. 2009.
Ševčíková, V. Mentální specifika Romů a jejich problémové projevy v oblasti školní edukace. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V.. Ostrava: Ostravská univerzita. 2009.
Ševčíková, V. Mentální specifika Romů a jejich problémové projevy v oblasti školní edukace. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V.. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. Ostravská univerzita, 2009. s. 107-114. ISBN 978-80-7368-766-3.
Ševčíková, V. Miloš Navrátil Olivier Messiaen - osobnost Nové hudby (medailon ke 100. výročí narození). Hudební rozhledy. 2009, roč. 62, s. 57-57. ISSN 0018-6996.
Ševčíková, V. Muzikál na každý pád? aneb Divadlo, které mluví, zpívá a tančí v otázkách a odpovědích. Nové břehy. 2009, roč. 4, č. 4, s. 15-18. ISSN 1803-5434.
Ševčíková, V. Profesní a osobnostní příprava budoucích učitelů hudební výchovy pro práci s romskými dětmi. In: Psychologiczne i pedagogiczne aspekty kompetencji zawodowej nauczycieli, wychowawców, kuratorów sądowych, i pracowników socjalnych. Myslowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda v Mysłowicach. 2009.
Ševčíková, V. Progresivita v rockové hudbě a možnost jejího uplatnění v hudební výchově (zpráva za výzkumu). 2009, roč. 17, č. 1, s. 6-9. ISSN 1210-3683.
Ševčíková, V. Romové a jejich hudba ve filmu: Trojí pojetí romství a tři cesty funkčního užití romské hudby ve filmu. In: Etnopedagogické a muzikoterapeutické paradigmy v hudobnej pedagogike. Ružomberok: Katolická univerzita v Ružomberoku, 2009. Katolická univerzita v Ružomberoku, 2009. s. 1-7. ISBN 978-80-8084-441-7.
Ševčíková, V. Romové a jejich hudba ve filmu (trojí pojetí romství a tři cesty funkčního užití romské hudby ve filmu). In: Etnopedagogické a muzikologické paradigmy v hudobnej výchove. Ružomberok: PdF KU v Ružomberoku. 2009.
Ševčíková, V. Romové ve filmu. In: Aven vakeres pal o Roma (Mluvme o Romech). Ostrava: Ostravská univerzita. 2009.
Ševčíková, V. Romská hudba - jak ji slyšet, jak jí cítit a jak se jí dotýkat: Malá sonda do typologie, estetiky a recepce romské hudby. In: Mluvme o Romech - Aven vakeras pal o Roma. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 68-77. ISBN 978-80-7368-708-3.
Ševčíková, V. Učitel hudební výchovy "druh na vymření"?!. In: Kultúra - umenie - vzdelávanie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, 2009. Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, 2009. s. 1-9. ISBN 978-80-8083-755-6.
Ševčíková, V. Učitel hudební výchovy druh na vymření?!. In: Kultúra - umenie - vzdelávanie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla Banská Bystrica. 2009.
Ševčíková, V. Čítanka textů k rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. 2008.
Ševčíková, V. Katedra společenských věd PdF OU a problematika RVP ZV - stávající stav a inovace plynoucí z řešení projektu OP RLZ CZ.04.1.03/3.2.15.2/0248. In: Od Rámcového vzdělávacího programu ke Školnímu vzdělávacímu programu, realita a idea.... Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Ostravská univerzita, 2008. s. 33-41. ISBN 978-80-7368-563-8.
Ševčíková, V. a Lorencovič, J. Od Rámcového vzdělávacího programu ke Školnímu vzdělávacímu programu, idea a realita.... 2008.
Ševčíková, V. Slyšet, cítit a dotýkat se...: Romská hudba hudebnost Romů jako pozitivní kulturní stereotyp a dominantní kulturní konfigurace. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Universum. 238 s. ISBN 978-80-7368-569-0.
Ševčíková, V. Současné podoby romské hudby a hudební kultury v České republice. In: K vybraným aspektům rozvoje funkční gramotnosti a vzdělávání romské mládeže: K vybraným aspektům rozvoje funkční gramotnosti a vzdělávání romské mládeže 12.0.2008 Ostrava. Ostrava: Moravskoslezský kraj, 2008. Moravskoslezský kraj, 2008. s. 45-51.
Ševčíková, V. CIVICS 2007 [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2007.
Ševčíková, V. a Zedníčková, Š. Hudebněčinnostní profil českých středoškoláků, uchazečů o odborné hudebněpedagogické studium (dílčí aktuální šetření stavu na KHV PF OU). In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe II. Ústí nad Labem: PF UJEP, 2007. PF UJEP, 2007. s. 87-94. ISBN 978-80-7044-853-3.
Ševčíková, V. a Zedníčková, Š. Hudební aktivity ve volném čase dětí a mládeže - klíčový předpoklad hudebně pedagogické přípravy. In: Výchova a volný čas 2. Brno: MSD, 2007. MSD, 2007. s. 119-123. ISBN 978-80-86633-97-8.
Ševčíková, V. a Žárská, M. Hudební preference romských dětí (z diplomové práce). Hudební výchova. 2007, roč. 15, s. 27-29. ISSN 1210-3683.
Ševčíková, V. a Zedníčková, Š. Nezastupitelný význam ZUŠ pro studium hudební výchovy. Talent - měsíčník pro učitele a příznivce základních uměleckých škol. 2007, roč. 9, č. 2, s. 10-12. ISSN 1212-3676.
Ševčíková, V. Romská hudba a hudebnost Romů jako dominantní kulturní konfigurace romství. In: Proměny hudby v měnícím se světě. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 202-270. ISBN 978-80-244-1809-4.
Ševčíková, V. Romská hudba a hudebnost Romů jako pozitivní kulturní stereotyp a dominantní kulturní konfigurace. 2007.
Ševčíková, V. Vysokoškolská příprava učitelů hudební výchovy v kontextu hudebních zájmů a poslechových preferencí romských dětí (výsledky dílčích hudebněpedagogických šetření a příprava ŠVP). In: Musica viva in schola XX.. Brno: Masarykova univerzita, 2007. Masarykova univerzita, 2007. s. 68-74. ISBN 978-80-210-4445-6.
Ševčíková, V. Nedostatky ve všeobecném kulturním přehledu absolventů českých středních škol jako překážka vysokoškolské přípravy v disciplínách hudebně historických. In: Aktuální otázky současné hudebněvýchovné teorie a praxe. Ústí nad Labem: UJEP, 2006. UJEP, 2006. s. 15-20. ISBN 80-7044-748-6.
Ševčíková, V. Alternativy výchovy a vzdělávání dětí romského etnika prostřednictvím hudby V.. Talent. 2005, roč. 7., č. 1, s. 5-8. ISSN 1212-3676.
Ševčíková, V. Hudební zájmy a preference romských dětí ve světle aktuálních výsledků dílčích terénních hudebněpedagogických šetření prostřednictvím vybraných empirických metod výzkumu. In: Ars 5. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Ostravská univerzita, 2005. s. 27-34. ISBN 80-7368-066-1.
Ševčíková, V. Kulturní homogenizace skupin v reálné školní hudebně výchovné praxi a škola komunitního typu. In: Ars sonans - Hudobná výchova včera a dnes. Nitra: UKF v Nitre, 2005. UKF v Nitre, 2005. s. 90-100. ISBN 80-8050-919-0.
Ševčíková, V. Multikulturní prvky v komiksové řadě "Gipsy" z pohledu interdisciplinárního. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi - Komunikace s dětmi v multikulturním světě. Ostrava: PdF OU, 2005. PdF OU, 2005. s. 84-94. ISBN 80-7368-121-8.
Ševčíková, V. Nina Pavelčíková: Romové v českých zemích v letech 1945-1989.. Soudobé dějiny. 2005, roč. XII, s. 849-850. ISSN 1210-7050.
Ševčíková, V. Přípravné prázdninové kurzy - projekt v rámci programu Celoživotního vzdělávání. Hudební výchova (časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní). 2005, roč. 13, s. 42-44. ISSN 1210-3683.
Ševčíková, V. "Slyšela jsem, že cikáni jsou lenoši" stereotypizace a utváření předsudků v současné multikulturní společnosti na příkladu komiksové řady Gipsy. In: Sociália 2005. Trnava. 2005.
Ševčíková, V. Volnočasové aktivity romských dětí ve srovnávacím kontextu dvou terénních hudebně pedagogických šetření. In: Sociália 2005. Trnava. 2005.
Ševčíková, V. Alternativy výchovy a vzdělávání dětí romského etnika prostřednictvím hudby I.. Talent. 2004, roč. 7., č. 9, s. 9-11. ISSN 1212-3676.
Ševčíková, V. Alternativy výchovy a vzdělávání dětí romského etnika prostřednictvím hudby II.. Talent. 2004, roč. 7, č. 10, s. 5-7. ISSN 1212-3676.
Ševčíková, V. Alternativy výchovy a vzdělávání dětí romského etnika prostřednictvím hudby III.. Talent. 2004, roč. 7, č. 11, s. 5-8. ISSN 1212-3676.
Ševčíková, V. Alternativy výchovy a vzdělávání dětí romského etnika prostřednictvím hudby IV.. Talent. 2004, roč. 7, č. 12, s. 5-8. ISSN 1212-3676.
Ševčíková, V. Béla Bartók - Život a dílo. 2004.
Ševčíková, V. Česká hudba v koncepci současného českého gymnaziálního vzdělávání a v nových učebnicích hudební výchovy pro gymnázia. In: Česká hudba 2004. Ostrava: Divadelní ústav, 2004. Divadelní ústav, 2004. s. 218-230. ISBN 80-7008-176-7.
Ševčíková, V. Kulturní homogenizace skupin v reálné školní praxi - hudební výchova a škola komunitního typu. In: Hudobno-pedagogické interpretácie 2004 . Nitra. 2004.
Ševčíková, V. Metodicko-pedagogické centrum Prešov, Asociácia učiteĺov hudby Slovenska Bratislava, Pedagogická fakulta Prešovské univerzity, Prešov a Hudobný fond Bratislava. 2004.
Ševčíková, V. Problematika romipen - podstata aktuálních systémových a pedagogických řešení, příprava projektu MŠMT ČR "Vzdělávání Romů na českých konzervatořích". In: Hudební pedagogika a výchova - minulost, přítomnost, budoucnost: Hudební pedagogika a výchova - minulost, přítomnost, budoucnost 21. 11. 2002 Olomouc. Olomouc: Filozofická a pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2004. Filozofická a pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2004. s. 86-91. ISBN 80-244-0826-0.
Ševčíková, V. Romové v českých zemích v letech 1945-1989. 2004.
Ševčíková, V. Romská hudba a kultura - systematizace, typizace a konkretizace. In: Prešovské hudobno-pedagogické fórum . Prešov. 2004.
Ševčíková, V. Sociokulturní a hudebně výchovná specifika romské minority v kontextu doby. 2004.
Ševčíková, V. Výběrová bibliografie k problematice obecně pedagogické a hudebně pedagogické práce s dětmi romského etnika (projekt Slyšet jinak 2003). In: Slyšet jiank "03 Tvořivost a improvizace v hudební výchově na zvláštních školách. Olomouc: HUFA JAMU, PdF UP, 2004. HUFA JAMU, PdF UP, 2004. s. 76-81. ISBN 80-85429-94-2.
Ševčíková, V. Zhodnocení semináře SLYŠET JINAK 2003 "Tvořivost a improvizace v hudební výchově na zvláštních školách" - kontext hudebně pedagogický. In: Slyšet jinak "03 Tvořivost a improvizace v hudební výchově na zvláštních školách. Olomouc: HUFA JAMU, PdF UP, 2004. HUFA JAMU, PdF UP, 2004. s. 41-43. ISBN 80-85429-94-2.
Ševčíková, V. Aktuální podoby soudobé romské hudební kultury - stylové syntézy.. In: Díváme se na hudbu IV.: Díváme se na hudbu IV. České Budějovice. České Budějovice: PdF Jihočeské univerzity, 2003. PdF Jihočeské univerzity, 2003. s. 46-53. ISBN 80-7040-631-3.
Ševčíková, V. Dějiny hudby. 2003.
Ševčíková, V. Sociokulturní a hudebně výchovná specifika romské minority v kontextu doby. 1. vydání. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita. 234 s. ISBN 80-7042-282-3.
Ševčíková, V. Zářijová zastavení v Ostravě 1. - Jan Meisl. aktuální CD projekt Broukařská jízda ostravského hudebního skladatele Jan Meisla z pohledu muzikologicko-popularizačního [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2003.
Ševčíková, V. Zářijová zastavení v Ostravě 1. - Jan Meisl. 2003.
Ševčíková, V. Zářijová zastavení v Ostravě 2. - Alexandr Hůla. nejnovější kompozice (Smyčcový kvartet Tajemství víry a Jeho rány pro klavír, housle, violoncello a kompaktní disk) soudobého ostravského hudebního skladatele Alexandra Hůly z pohledu muzikologicko-popularizačního [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2003.
Ševčíková, V. Zářijová zastavení v Ostravě 2. - Alexandr Hůla. 2003.
Ševčíková, V. Zářijová zastavení v Ostravě 3. - Michal Zenkl. 2003.
Ševčíková, V. Zářijová zastavení v Ostravě 3. - Michal Zenkl. vzpomínkový pořad na předčasně zesnulého hudebního skladatele Michala Zenkla a jeho komorní sonátovou tvorbu z pohledu muzikologicko-popularizačního [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2003.
Ševčíková, V. Zářijová zastavení v Ostravě 4. - Jan Grossmann. aktuální CD projekt Duchovní skladby soudobého ostravského hudebního skladatele Jana Grossmanna z pohledu muzikologicko-popularizačního [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2003.
Ševčíková, V. Zářijová zastavení v Ostravě 4. - Jan Grossmann. 2003.
Ševčíková, V. Zářijová zastavení v Ostravě 5. - Edvard Schiffauer. 2003.
Ševčíková, V. Zářijová zastavení v Ostravě 5. - Edvard Schiffauer. aktuální kompozice soudobého ostravského hudebního skladatele Edvarda Schiffauera provedná v letech 2002-2003 z pohledu muzikologicko-popularizačního [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2003.
Ševčíková, V. Aktuální podoby a postavení romské hudby v kontextu dnešní doby. In: Janáčkiana 2002: Postavení hudby v rámci současných kulturních aktivit Ostrava. Ostrava: PdF OU, 2002. PdF OU, 2002. s. 55-60. ISBN 80-7042-216-5.
Ševčíková, V. Čeští hudební klasikové v současných učebnicích hudební výchovy. In: Janáčkiana 2001: Čeští hudební klasikové na prahu 21. století 2001-06-06 Pedagogická fakulta OU Ostrava. Ostrava: Repronis Ostrava, 2002. Repronis Ostrava, 2002. s. 159-165. ISBN 80-7042-204-1.
Ševčíková, V. Hudbou ke kořenům, hudbou k člověku, hudbou k sobě samému... (Sociokulturní a hudebně výchovná specifika romské minority v kontextu doby). 2002.
Ševčíková, V. Janáčkiana 2002 [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2002.
Ševčíková, V. Multikulturní výchova a Romové. Múzy v škole. 2002, s. 15-17. ISSN 1335-1605.
Ševčíková, V. Romská hudební kultura jako prostor edukace. Múzy v škole. 2002, s. 9-12. ISSN 1335-1605.
Ševčíková, V. Skladatelská soutěž Generace a její Matiné jako nedílná součást ostravského Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. In: Hudební festivaly jako fenomén hudební kultury 20. století: Hudební festivaly jako fenomén hudební kultury 20. století 2002-06-14 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta OU Ostrava, 2002. Pedagogická fakulta OU Ostrava, 2002. s. 82-116. ISBN 80-7042-215-7.
Ševčíková, V., Holčík, J. a Koupilová, I. Smrtící epidemie se šíří. Ničivé důsledky kouření jsou vážným varováním pro všechny. Časopis lékařů českých. 2002, roč. 141, s. 659-662.
Ševčíková, V., Holčík, J. a Koupilová, I. Smrtící epidemie se šíří. Ničivé důsledky kouření jsou vážným varováním pro všechny. Časopis lékařů českých. 2002, roč. 141, s. 659-662.
Ševčíková, V. Výchova a vzdělávání dětí romské minority hudbou . Múzy v škole. 2002, s. 7-10. ISSN 1335-1605.
Ševčíková, V. Basa byla ukradena aneb Perličky z kapsáře. 2001.
Ševčíková, V. Basa byla ukradena aneb Perličky z kapsáře. komponovaný aprílový pořad z kuriozních hudebních nahrávek z archivu ČRo Ostrava a dobového hudebního tisku (19. a poč. 20. století) [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2001.
Ševčíková, V. Janáčkiana 2001 [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2001.
Ševčíková, V. Multikulturalismus: cesta pragmatismu i "donquijotství". Múzy v škole. 2001, s. 8-10. ISSN 1335-1605.
Ševčíková, V. Multikulturní výchova ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů hudební výchovy. In: Hudební výchovy v kontextu doby. Nitra. 2001.
Ševčíková, V. Multikulturní výchova ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů hudební výchovy. In: Sborník PdF UKF č. 6: Hudobno-pedagogické interpretácie . Nitra: PdF UKF, 2001. PdF UKF, 2001. s. 169-180. ISBN 80-8050-471-7.
Ševčíková, V. Ostrava soudobě II/1. - Eduard Dřízga. 2001.
Ševčíková, V. Ostrava soudobě II/1. - Eduard Dřízga. osobnostní a umělecký profil soudobého ostravského hudebního skladatele Eduarda Dřízgy - tvorba instrumentální (komorní i symfonická) [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2001.
Ševčíková, V. Ostrava soudobě II/2. - Eduard Dřízga. 2001.
Ševčíková, V. Ostrava soudobě II/2. - Eduard Dřízga. osobnostní a umělecký profil soudobého ostravského hudebního skladatele Eduarda Dřízgy - tvorba vokálně instrumentální [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2001.
Ševčíková, V. Ostrava soudobě II/3. - Igor Katajev. osobnostní a umělecký profil soudobého ruského hudebního skladatele žijícího a tvořícího v Ostravě Igora Katajeva [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2001.
Ševčíková, V. Ostrava soudobě II/3. - Igor Katajev. 2001.
Ševčíková, V. Ostrava soudobě II/4. - Zbyšek Bittmar. 2001.
Ševčíková, V. Ostrava soudobě II/4. - Zbyšek Bittmar. osobnostní a umělecký profil soudobého ostravského hudebního skladatele Zbyška Bittmara [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2001.
Ševčíková, V. Ostrava soudobě II/5. - Dobroslav Lidmila. osobnostní a umělecký profil soudobého ostravského hudebního skladatele Dobroslava Lidmily [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2001.
Ševčíková, V. Ostrava soudobě II/5. - Dobroslav Lidmila. 2001.
Ševčíková, V. Ostravská Hudební současnost 1. - Historie OHS a straší nahrávky. hudební přehlídka OHS v kontextech historických [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2001.
Ševčíková, V. Ostravská Hudební současnost 1. - Historie OHS a straší nahrávky. 2001.
Ševčíková, V. Ostravská Hudební současnost 2. - OHS a její skladatelský dorost. 2001.
Ševčíková, V. Ostravská Hudební současnost 2. - OHS a její skladatelský dorost. nejmladší generace současných ostravských skladatelů - posluchači JKO [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2001.
Ševčíková, V. Ostravská Hudební současnost 3. - 25. ročník OHS a ostravští autoři. aktuální ročník ostravské hudební přehlídky a tvorba Ostravanů [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2001.
Ševčíková, V. Ostravská Hudební současnost 3. - 25. ročník OHS a ostravští autoři. 2001.
Ševčíková, V. Ostravská Hudební současnost 4. - 25. ročník OHS a jeho hosté. aktuální ročník ostravské hudební předhlídky a hosté zejm. brněnské skladatelské školy [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2001.
Ševčíková, V. Ostravská Hudební současnost 4. - 25. ročník OHS a jeho hosté. 2001.
Ševčíková, V. Ostravská Hudební současnost 5. - 25. rončík OHS a její závěrečný koncert. finální koncert jubilejního ročníku přehlídky [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2001.
Ševčíková, V. Ostravská Hudební současnost 5. - 25. rončík OHS a její závěrečný koncert. 2001.
Ševčíková, V. Romská hudba jako prostor edukace. In: Musica viva in schola XVII: Musica viva in schola XVII Brno. Brno: PdF MU Brno, 2001. PdF MU Brno, 2001. s. 162-169. ISBN 80-210-2765-7.
Ševčíková, V. Workshop Romové a česká škola [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2001.
Ševčíková, V. F. M. Hradil a jeho symfonická báseň Nad Ostravicí. In: Janáčkiana 98: Leoš Janáček, jeho žáci, spolupracovníci a přátelé Ostrava. Ostrava: Repronis Ostrava, 2000. Repronis Ostrava, 2000. s. 55-60. ISBN 80-7042-163-0.
Ševčíková, V. Janáčkiana 2000 [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2000.
Ševčíková, V. Májová ohlédnutí 1. - Představení festivalu Janáčkův máj. 2000.
Ševčíková, V. Májová ohlédnutí 3. - Soudobá hudba Janáčkova máje. 2000.
Ševčíková, V. Májová ohlédnutí 4. - Skladatelé soutěže Generace. 2000.
Ševčíková, V. Ostrava soudobě I/1. - Milan Báchorek. osobnostní a umělecký profil soudobého ostravského skladatele Milana Báchorka [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2000.
Ševčíková, V. Ostrava soudobě I/1. - Milan Báchorek. 2000.
Ševčíková, V. Ostrava soudobě I/2. - Jan Grossmann. osobnostní a umělecký profil soudobého ostravského skladatele Jana Grossmanna [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2000.
Ševčíková, V. Ostrava soudobě I/2. - Jan Grossmann. 2000.
Ševčíková, V. Ostrava soudobě I/3. - Leon Juřica. osobnostní a umělecký profil soudobého ostravského hudebního skladatele Leona Juřici [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2000.
Ševčíková, V. Ostrava soudobě I/3. - Leon Juřica. 2000.
Ševčíková, V. Ostrava soudobě I/4. - Edvard Schiffauer. 2000.
Ševčíková, V. Ostrava soudobě I/4. - Edvard Schiffauer. osobnostní a umělecký profil soudobého ostravského hudebního skladatele Edvarda Schiffauera [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2000.
Ševčíková, V. Ostrava soudobě I/5. - Vladimír Svatoš. 2000.
Ševčíková, V. Ostrava soudobě I/5. - Vladimír Svatoš. osobnostní a umělecký profil soudobého ostravského hudebního skladatele Vladimíra Svatoše [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2000.
Ševčíková, V. Polní mše Bohuslava Martinů. In: Janáčkiana 99: Bohuslav Martinů český a světový Ostrava. Ostrava: Repronis, 2000. Repronis, 2000. s. 131-137. ISBN 80-7042-172-X.
Ševčíková, V. Praxe včleňování populární hudby do výchovně vzdělávacího procesu školy. In: Populární hudba a škola: Populární hudba a škola Praha. Praha: PdF UK, 2000. PdF UK, 2000. s. 122-131. ISBN 80-7290-013-7.
Ševčíková, V. Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 1.. historie skladatelské soutěže mladých autorů Generace v historických datech a hudebních ukázkách [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2000.
Ševčíková, V. Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 1.. 2000.
Ševčíková, V. Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 2.. 2000.
Ševčíková, V. Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 2.. skladatelská soutěž Generace (její organizační struktura) a vybrané skladby mladých autorů [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2000.
Ševčíková, V. Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 3.. 2000.
Ševčíková, V. Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 3.. proměny koncepce a celkového charakteru soutěže a hudební ukázky z Matiné Generace z minulých let [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2000.
Ševčíková, V. Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 4.. 2000.
Ševčíková, V. Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 4.. průřez skladatelskou tvorbou mladých autorů posledního soutěžního ročníku Generace 1999 [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2000.
Ševčíková, V. Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 5.. horizonty budoucího hudebního vývoje očima mladých soudobých skladatelů a jejich aktuálních kompozic [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2000.
Ševčíková, V. Skladatelská soutěž Generace a mladí autoři 5.. 2000.
Ševčíková, V. Vánoční imprese Edvarda Schiffauera. 2000.
Ševčíková, V. Vánoční imprese Edvarda Schiffauera. soudobá vánoční hudba ostravského skladatele Edvarda Schiffauera [Rozhlasová relace].. Český rozhlas 3 Vltava. 2000.
Ševčíková, V. Janáčkiana 1999 [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 1999.
Ševčíková, V. Jan Weiss. 1. vyd. Ostrava: Scholaforum, 1997. 26 s. ISBN 80-86058-65-4.


ZkratkaNázev předmětu
DEJMZDějiny hudby - moderna
DEJPSDějiny hudby - postmoderna
DE1DVDějiny hudby - metodika poslechu
DE1EVDějiny evropské hudby 1
DE1UZDějiny hudby - úvod
DE2MVDějiny hudby - moderna
DE2V4Dějiny hudby - české
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
DRSEMDoktorský seminář z oboru HT a P
FIPOPFilm jako popularizace hudby
HK2OVRomská kultura
METODMetodologické a teoret. problémy studia
MP2OVMetodická práce s romskými dětmi
MSHTPPopulární hudba a její trendové proměny
POHTPPopulární hudba a její trendové proměny
ROCKMRocková a metalová hudba
2EOR9Artific. a nonartific. hudba 20. stol.
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2SZM2SZZ - Hudební výchova s didaktikou
3EAL2Dějiny a literatura sborového zpěvu 2
3EJDZDějiny hudby 3
3EJMZDějiny hudby - moderna
3EJPODějiny hudby - populární hudba
3EOR3Dějiny hudby 1
3EOR4Dějiny hudby 2
3EOR7Dějiny hudby 4
3FIM1Filmový muzikál jako žánr integrace 1
3FIM2Filmový muzikál jako žánr integrace 2
3KROMRomská kultura
5UTN2Hudební teorie a úvod do dějin hudby
55TN2Hudební teorie a úvod do dějin hudby
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6DEH1Dějiny hudby 1
6DEH2Dějiny hudby 2
6DEJ1Dějiny evropské hudby 1
6DEJ2Dějiny evropské hudby 2
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6PBS1Seminář k bakalářské práci 1
6PBS2Seminář k bakalářské práci 2
6POSEPoslechový seminář
6PSEMPoslechový seminář sborové hudby
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6SZZ1SZZ - Hudební výchova
6SZZ2SZZ - Hudební výchova
66BHJObhajoba bakalářské práce
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
7ANHUArtific.a nonartific. hudba 20.a 21. st.
7DAN1Děj.artific.a nonartific.h. 20.a21.st.1
7DAN2Děj.artific.a nonartific.h. 20.a21.st.2
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7DPS2Seminář k diplomové práci 2
7DSZ1Dějiny sborového zpěvu 1
7DSZ2Dějiny sborového zpěvu 2
7OBHJObhajoba diplomové práce
7PAX1Průběžná profesní praxe 1
7PAX2Průběžná profesní praxe 2
7PRX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX2Průběžná profesní praxe 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SZZ1SZZ - Hudební výchova s didaktikou
7SZZ2SZZ - Hudební výchova s didaktikou
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8OBHJObhajoba diplomové práce
88BHJObhajoba diplomové práce
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
9DIS1Disertační seminář 1
9DIS2Disertační seminář 2
9DIS3Disertační seminář 3
9DIS4Disertační seminář 4
9DIS5Disertační seminář 5
9DIS6Disertační seminář 6
9DIS7Disertační seminář 7
9DOKUOdevzdání podkladů ke SDZ a tezí DP
9DRZKStátní doktorská zkouška
9KONNAktivní účast na národní věd. konferenci
9METOMetodologie a teoretické problémy studia
9PREZPrezen.výsled.diser.zadaní na diser.sem.
DDS1Disertační seminář 1
DDS2Disertační seminář 2
DDS3Disertační seminář 3
DDS4Disertační seminář 4
DDS5Disertační seminář 5
DDS6Disertační seminář 6
DPDP1Příprava disertační práce 1
DPDP2Příprava disertační práce 2


AutorNázev práceTypRok
Šňupárková MarkétaMuzikálový projekt jako prostředek seberealizace nadaných gymnaziálních studentůdisertační 2017 
Dřízgová EvaRole Jenůfy a specifika jejího nastudování z pohledu interpretačníhodisertační 2016 
Schwarz JindřichFilm jako prostředek popularizace hudbydisertační 2016 
Marhevská VěraHudební výchova v multikulturním prostředí české cizojazyčné školy.disertační 2011 
Radimcová VeronikaProgresivní rocková hudba a profil žánrového fanouškadisertační 2011 
Sequensová ErikaHeavymetalová legenda Iron Maiden v proměnách časudiplomová 2018 
Švajda LukášEnsemble Flair - umělecký profildiplomová 2018 
Thiemlová NikolPedagogický projekt "Muzikál" a jeho funkčnost ve výuce hudební výchovy na 2. stupni základní školydiplomová 2016 
Tvardková GabrielaVŠKP jako problém - VŠKP na KHv PdF OU v letech 1965 až 2015diplomová 2016 
Valchář JiříČeský folk rock ve znalostech a poslechových preferencích gymnaziálních studentů (sonda do konkrétního školního prostředí)diplomová 2015 
Gattnarová MonikaVíceletá gymnázia Moravskoslezského kraje a hudební aktivity jejich studentů organizované a spoluorganizované školoudiplomová 2014 
Grochal LukášHodnotový systém ostravských Romů - srovnávací studie dvou lokalitdiplomová 2014 
Jurásek Ondřej"Sting" a hudební syntéza jako charakteristický princip jeho sólové tvorbydiplomová 2014 
Muroňová VeronikaHudba a zvuky v mobilních telefonech posluchačů PdF OU - studentů oboru hudební výchovadiplomová 2014 
Juříková VěraVěra Bílá - autorka a interpretka romské hudbydiplomová 2013 
Skřivánková RadkaVybrané aspekty hudebnosti dětí projevující se v rámci výuky hudební nauky na ZUŠ Antonína Benewitze Česká Třebovádiplomová 2013 
Bulawová NaděždaOsobnost Carmen a její pojetí v hudbě a hudebním filmudiplomová 2012 
Čagánková SvětlanaPísňový repertoár dětí mladšího školního věku (lidové písně)diplomová 2012 
Landecká KateřinaVybrané aspekty hudebnosti jako prostředek poznání žáků flétnové třídy ZUŠ A PLUS, s r.o.diplomová 2011 
Barčíková SylvieHudba v mobilních telefonech současných středoškolákůdiplomová 2010 
Schwarz JindřichFilmový soundtrack jako fenomén postmodernydiplomová 2010 
Balová JanaAndrew Lloyd Webber - tvůrce "syntetického" muzikálu (s důrazem na projekt Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť)diplomová 2009 
Polášková EvaČechomor jev i zjev současné české hudební scénydiplomová 2009 
Vranová MariePhilip Glass - výrazná osobnost současné filmové hudby s důrazem na "Quatsi trilogii" Godfreyho Reggiadiplomová 2009 
Kučerová LuciePavel Žalman Lohonka - charakteristika a specifika tvorby, možnosti pedagogického využití na II. stupni ZŠdiplomová 2008 
Hanáková VeronikaEtnická hudba a možnosti jejího uplatnění v hudebních činnostech na II. stupni základní školydiplomová 2007 
Radimcová VeronikaProgresivní rock jako klíčová linie soudobé hudební produkce v oblasti populární hudby a jeho místo v zájmech a preferencích dnešních středoškolákůdiplomová 2007 
Rajnoch DanielOsobnost učitele hudební výchovy jako zprostředkovatele specifického hudebního typu nonartificiální hudby (se zaměřením na rockovou hudbu)diplomová 2007 
Běhálková AlžbětaHudební složka jako součást současného českého televizního vysílání pro dětidiplomová 2006 
Klimešová ZuzanaElektroakustická hudba - pozoruhodný fenomén hudby 20. stoletídiplomová 2006 
Marhevská VěraHudebnost teenagerů pěveckých kroužků pracujících při vybraných gymnáziích Moravskoslezského kraje - srovnávací studiediplomová 2006 
Zavadil JosefProromské aktivity Speiálních škol Lipník nad Bečvoudiplomová 2006 
Dubcová AliceTypické rysy irské lidové hudby, její působení na současnou irskou nonartificiální hudbu a možnosti školního využitídiplomová 2005 
Hašová SilvieSoučasná produkce domácích romských hudebních skupin a jejich místo v zájmově preferenční oblasti dětí staršího školního věkudiplomová 2005 
Frydrychová MarianaHudba a účastnice Univerzity třetího věku v městě Karolínkabakalářská 2019 
Kostíková HanaEnnio Morricone skladatel filmové hudby a jeho místo ve znalostech a postojích oborových studentů hudební výchovybakalářská 2019 
Mališová MichaelaKlavírní dovednosti učitelek mateřské školy - případová studiebakalářská 2019 
Kempná TerezaOstravské hudební dění a oboroví studenti KHv PdF OU (sonda do současného stavu)bakalářská 2018 
Hudečková BarboraHudební nástroje a dítě předškolního věkubakalářská 2017 
Pavlicová TerezaRytmické cítění a děti předškolního věku (příkladové prostředí MŠ Tylovice 1877)bakalářská 2016 
Kahánková TerezieHudební dovednosti učitelek a Mateřská škola Dobrábakalářská 2015 
Kolaříková LenkaPoslechové činnosti a Mateřská škola Dobrotice 96 (vybrané předškolní zařízení a praktická realizace poslechových činností v rámci jeho ŠVP)bakalářská 2015 
Slabiňáková EsterHudební výchova a "moje školka" (vybrané předškolní zařízení a praktická realizace hudební edukace)bakalářská 2014 
Thiemlová NikolThe Beatles v recepci současných dětí staršího školního věkubakalářská 2014 
Hasilová VeronikaČeská hudba v poslechovém repertoáru hudební výchovy na 2. stupni vybraných základních školbakalářská 2013 
Valchář JiříVizovický Fleret jako jeden z výrazných představitelů českého folk rockubakalářská 2013 
Benešová AnnaSpecifika hudebně pedagogické práce na Základní škole Kpt. Vajdy v Ostravěbakalářská 2012 
Hrušková SoňaVáclav Trojan a jeho tvorba pro dětibakalářská 2012 
Jurásek Ondřej"Sting" a jeho přínos (nejen) současné populární hudběbakalářská 2012 
Kaděrová MartinaVybrané aspekty hudebnosti dětí v předškolním zařízení Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittrabakalářská 2012 
Mička TomášEvangelium podle houslí Pavla Helebrandabakalářská 2012 
Šigut AdamHeavy metal - charakteristika, vývoj stylu a jeho reflexe studenty Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzitybakalářská 2012 
Štěpán PetrVýuka hry na trubku a současné základní umělecké vzdělávání (šetření stavu na základních uměleckých školách v okrese Nový Jičínbakalářská 2012 
Švajda LukášMultimediální prezetace romské hudby na internetovém serveru http://www.youtube.combakalářská 2012 
Tvardková GabrielaPosluchači oboru Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání na KHv PdF OU a jejich motivace k výběru studijního oborubakalářská 2012 
Juříková VěraIda Kelarová - hledání a nalézání romských kořenůbakalářská 2011 
Adamusová MarieHudební činnosti realizované v Mateřské škole Anenská Frýdek - Místek (hudba a má škola)bakalářská 2010 
Kocurová Jana"Kouzelná školka" a její hudební složkabakalářská 2010 


Posílení tvůrčí činnosti doktorských studentů v oblasti výzkumu a vývoje v doktorském studijním programu Specializace v pedagogice, oboru Hudební teorie a pedagogika
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Barokní konstanty - sondy do vybraných nadčasových fenoménů hudebního baroka
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Hudební teorie a pedagogika - věda, výzkum a současnost
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Interkulturní ovlivňování a hudba na příkladu tzv. romské hudby a kultury 408/07/P254
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2008
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
Slovenské progrese - krátkodobé pobyty vybraných slovenských oborových specialistů
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Hudebně-romistická mediotéka - klíčový předpoklad inovace profilujících doplňkových disciplín
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Období1/2007 - 12/2007
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Inovace a zásadní rozšíření atraktivní výběrové disciplíny Filmový muzikál jako žánr integrace
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Edukace Romů prostřednictvím hudby - Inovace profesní přípravy budoucích učitelů 1. stupně ZŠ v oblasti multikulturní výchovy
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Období1/2005 - 12/2005
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Sociokulturní a hudebně výchovná specifika romské minority v kontextu doby
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.
Období2/2003 - 12/2003
PoskytovatelMŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub