Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Renata Halásková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Ing. Renata Halásková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 313, budova SA
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra technické a pracovní výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2611
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Halásková, R. Veřejné služby. 2019.
Halásková, R. Výdaje na služby sociální péče z pohledu regionální analýzy v České republice. In: XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 2019-06-12 Velké Bílovice. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 732-739. ISBN 978-80-210-9268-6.
Halásková, R. Využívání částečných pracovních úvazků v systému řízení lidských zdrojů. 2019.
Halásková, R. Analysis of Social Protection Expenditure in relation to Poverty and Social Exclusion in EU Countries. In: Proceedings of the 16th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries 2018-09-12 Čeladná. Karviná: Silesian University, 2018. s. 123-131. ISBN 978-80-7510-289-8.
Halásková, M., Halásková, R. a Prokop, V. Evaluation of Efficiency in Selected Areas of Public Services in European Union Countries. Sustainability. 2018, 10(12), s. 1-17. ISSN 2071-1050.
Halásková, M. a Halásková, R. Evaluation Structure of Local Public Expenditures in the European Union Countries. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2018, 66(3), s. 755-766. ISSN 1211-8516.
Halásková, M. a Halásková, R. Public Administration and Services in Relation to Fiscal Decentralisation and Good Governance. In: Proceedings of the 12th International Conference "Public Administration 2018" 2018 Pardubice. Pardubice: University of Pardubice, 2018. s. 60-71. ISBN 978-80-7560-161-2.
Halásková, M. a Halásková, R. Research Potential of Czech and Polish NUTS2 Regions. In: Proceedings of the 2th International Conference Development and Administration of Border Areas of the Czech Republic and Poland. Support For Sustainable Development 2018 Ostrava. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 73-81. ISBN 978-80-248-4229-5.
Halásková, R. a Slovák, S. STANDARDIZATION AND EFFICIENCY OF SOCIAL SERVICES - REGIONAL DIMENSION IN THE CZECH REPUBLIC. In: Economic Theory and Practice 2017: Proceedings of the Faculty of Economics of Matej Bel University in Banská Bystrica. Volume I. Economic Theory and Practice 2017 2017 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Belianum, 2018. s. 146-157. ISBN 978-80-557-1424-0.
Halásková, R. Structure of General Government Expenditure on Social Protection in the EU Member States. Montenegrin Journal of Economics. 2018, 14(4), s. 007-021. ISSN 1800-5845.
Halásková, R. Teorie služeb. 2018.
Halásková, R. a Halásková, M. Dlouhodobá péče ve vybraných zemích OECD v kontextu demografických změn. SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE - Series D. 2017, roč. 24, č. 41, s. 43-54. ISSN 1211-555X.
Halásková, M. a Halásková, R. European Context of General Government Expenditures by Function and their Assessment. In: Proceedings of the 2th Central European Conference in Finance and Economics (CEFE 2017) 2017-09-20 Herľany. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 246-255. ISBN 978-80-553-2906-2.
Halásková, R., Bednář, P. a Halásková, M. Forms of Providing and Financing Long-term Care in OECD Countries. Review of Economic Perspectives. 2017, roč. 17, č. 2, s. 159-178. ISSN 1213-2446.
Halásková, R. a Halásková, M. Local Governments in EU Countries: Competences and Financing of Public Services. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D. 2017, roč. 24, č. 40 (2/2017), s. 49-60. ISSN 1211-555X.
Halásková, M. a Halásková, R. Public Expenditures in Areas of Public Sector: Analysis and Evaluation in EU Countries. Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D. 2017, roč. 24, č. 39 (1/2017), s. 39-50. ISSN 1211-555X.
Halásková, R. a Halásková, M. Quantitative Evaluation of Social Services in the Czech Republic and Regions. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2017 2017 VŠB - Technical University of Ostrava. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. s. 121-127. ISBN 978-80-248-4131-1.
Halásková, R. a Mikušová Meričková, B. Socio-economic development, income inequality and redistribution. Ekonomická revue-Central European Review of Economic Issues. 2017, roč. 20, č. 1, s. 29-41. ISSN 1212-3951.
Halásková, R. a Slovák, S. Standardization and Efficiency of Social Services - Regional Dimension in the Czech Republic. In: Economic Theory and Practice 2017: Economic Theory and Practice 2017- Book of Abstracts 2017-10-03 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Faculty of Economics of Matej Bel University in Banska Bystrica, 2017. s. 15-15. ISBN 970-80-557-1277-2.
Halásková, M. a Halásková, R. The Role of Public Research and Development in EU Countries.. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2017 2017 Ostrava. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. s. 113-120. ISBN 978-80-248-4131-1.
Halásková, M. a Halásková, R. Assessment of Financial Capabilities of Local Governments in EU Countries for the Development of Local Public Services. LEX LOCALIS- Journal of local self- government. 2016, roč. 14, č. 3, s. 379-397. ISSN 1581-5374.
Halásková, M., Slovák, S. a Halásková, R. Impact of Selected R&D Indicators on Competitiveness of the European Union Countries. In: 3rd International Conference on European Integration 2016.: In Kovářová, E., L. Melecký and Staníčková (eds.). Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 2016-05-18 Ostrava. Ostrava: VŠB- Technical University of Ostrava, 2016. s. 309-318. ISBN 978-80-248-3911-0.
Halásková, R. a Slovák, S. SELECTED ISSUES OF SOCIAL POLICY IN EU COUNTRIES. In: ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES: Procedings of 14 th international Scientific Conference ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES 2016-09-14 Petrovice u Karviné. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. s. 202-211. ISBN 978-80-7510-210-2.
Halásková, M. a Halásková, R. Fiscal Decentralisation and Provision of Local Public Services in Selected EU Countries. LEX LOCALIS- Journal of local self- government. 2015, roč. 13, č. 3, s. 595-613. ISSN 1581-5374.
Halásková, M. a Halásková, R. The Structure and Financial Dimensions of Public Administration in EU Countries.. Transylvanian Review of Administrative Sciences. 2015, roč. 45E, č. 2, s. 41-57. ISSN 1842-2845.
Halásková, M. a Halásková, R. Impacts of Decentralization on the Local Government Expenditures and Public Services in the EU Countries. LEX LOCALIS- Journal of Local Self- Government. 2014, roč. 12, č. 3, s. 623-642. ISSN 1581-5374.
Halásková, R. Přístupy ke standardizaci služeb sociální péče v České republice. Fórum sociální politiky. 2014, č. 8, s. 13-17. ISSN 1802-5854.
Halásková, M. a Halásková, R. Přístupy ke standardizaci veřejných služeb v ČR se zaměřením na sociální služby. : Scientific Papers of the University of Pardubice (Series D). 2014, roč. XXI, č. 30 (1/2014), s. 40-52. ISSN 1211-555X.
Halásková, R. Standardization of social services in the Czech Republic: Approaches and applications. Ekonomická revue - Central European Review of Economic Issues. 2014, roč. 17, č. 3, s. 141-153. ISSN 1212-3951.
Halásková, R. Contribution of Financial Resources of Social Enterprises (WISEs) in the Areas of Corporate Social Responsibility. Acta academica karviniensia. 2013, roč. 13, č. 4, s. 56-67. ISSN 1212-415X.
Halásková, R. Přínos sociálních podniků v oblasti společenské odpovědnosti. Ekonomika a spoločnosť. 2013, č. 14, s. 63-75. ISSN 1335-7069.
Halásková, R. Contribution of Work Integration Social Enterprises in Social Economy. ECON - Journal of Economics, Management and Business. 2011, roč. 20, s. 94-101. ISSN 1803-3865.
Halásková, R. Možnosti měření přidaných hodnot, teorie a zkušenosti z praxe Moravskoslezského kraje. In: Sociální ekonomika - Financování a měření přidaných hodnot. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. s. 161-180. Acta Universitatis Purkynianae 170. ISBN 978-80-7414-412-7.
Halásková, R. a Halásková, M. Zhodnocení financování výzkumu a vývoje v ČR. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. 2011.
Halásková, R. a Halásková, M. Zhodnocení financování výzkumu a vývoje v ČR. In: Teoretické a praktické otázky veřejné ekonomiky a správy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011. VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011. s. 1-11. ISBN 978-80-248-2493-2.
Halásková, R. Kompetence manažerů v sociálních službách. 2010.
Halásková, R. Přístupy k řešené nové chudoby v České republice. In: Stratégie riešenia chudoby. Ružomberok, Krakow: Katolická univerzita, Uniwersytet Pedagogiczny. 2010.
Halásková, R. Přístupy k řešení nové chudoby v České republice: In: Žilová, A., Kopsztejn, M., Novotná, A. (Eds.). In: Stratégie riešenia chudoby. Ružomberok, Krakow: Katolická univerzita, 2010. Katolická univerzita, 2010. s. 29-35. ISBN 978-80-8084-604-6.
Halásková, R. Role sociální firmy v kontextu sociální ekonomiky. In: Financování sociálního podniku a měření sociální a veřejné přidané hodnoty. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. 2010.
Halásková, R. Role sociální firmy v kontextu sociální ekonomiky: In: Hunčová, M. (Ed.). In: Financování sociálního podniku a měření sociální a veřejné přidané hodnoty. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. s. 75-89. ISBN 978-80-7414-310-6.
Halásková, R. a Halásková, M. ADMINISTRATIVE TERRITORIAL STRUCTURES IN EU COUNTRIES AND THEIR SPECIFICS. Scientific Papers University of Pardubice Faculty of Ecomomics and Administration. 2009, roč. 15, s. 62-71. ISSN 1211-555X.
Halásková, R. Ekonomika a řízení firmy. 2009.
Halásková, R. Systémy zdravotní péče ve vybraných zemích EU. In: Veřejná ekonomika a správa 2009. s. 1-11. ISBN 978-80-248-2103-0.
Halásková, R. a Halásková, M. Finanční rámec operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v letech 2007-2013. In: Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatelské financie. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2008. Ekonomická univerzita Bratislava, 2008. s. 186-195. ISBN 978-80-225-2583-1.
Halásková, R. Chudoba a její sociodemografické aspekty v ČR. In: Chudoba a bohatstvo - paradoxy súčasnej doby. Sborník z konference z mezinárodní účastí. Bánská Bystrica: Univerzita Matěja Béla, 2008. Univerzita Matěja Béla, 2008. s. 161-166. ISBN 978-80-8083-589-7.
Halásková, R. Chudoba a její sociodemografické aspekty v ČR. In: Chudoba a bohatstvo - paradoxy současné doby. Bánská Bystrica: Univerzita Matěja Béla v Bánské bystrici. 2008.
Halásková, R. a Halásková, M. Kategorie zaměstanců ve veřejné správě v České republice a na Slovensku. In: Teoria a prax verejnej správy. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika, 2008. Univerzita Pavla Josefa Šafárika, 2008. s. 98-103. ISBN 978-80-7097-736-1.
Halásková, M. a Halásková, R. Kategorie zaměstnanců ve veřejné správě v České republice a na Slovensku. In: Teoria a prax verejnej správy. Košice: UPJŠ, 2008. UPJŠ, 2008. s. 98-103. ISBN 978-80-7097-736-1.
Halásková, R. Politika zaměstnanosti. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 152 s. ISBN 978-80-7368-522-5.
Halásková, R. Přístupy k vymezení sociální ekonomiky a sociálního podniku. Scientific Papers of the University of Pardubice.Series D, Faculty of Economics and Administration. 2008, roč. 13, č. 1, s. 35-40. ISSN 1211-555X.
Halásková, R. Sociální ekonomika a nestátní neziskové organizace. In: Aktuální otázky sociální politiky 2008 - teorie a praxe. s. 11-15. ISBN 978-80-7395-134-4.
Halásková, R. Základy ekonomie. 2008.
Halásková, R. a Halásková, M. Aktuální otázky korupce ve veřejné správě. In: Veřejná ekonomka a správa 2007, Inovace ve veřejném sektoru jako faktor rozvoje územních celků samosprávných celků. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, EKF, 2007. VŠB- TU Ostrava, EKF, 2007. s. 1-8. ISBN 978-80-248-1601-2.
Halásková, R. Domácnosti a sociální dávky v letech 2000-2005 (Analýza dostupných dat). 2007.
Halásková, R. Fenomén civilní služby: nezabíjet pro stát přesto sloužit národu. 2007.
Halásková, R. Problematika chudoby a sociálního vyloučení etnických minorit a imigrantů v ČR. In: Mniejszosci narodowe i etniczne w Polsce, Niemczech i republice Czeskiej - tozsamość i perspektiwy w jednoczacej sie Europie. Sborník z mězinárodní konference. s. 59-67. ISBN 978-83-7126-227-2.
Halásková, R. Text book Systems of social security and its didactic interpretation. In: Educational and didactic communications. Bratislava, Frankfurt n.M.: The Educational Publisher Ltd., 2007. The Educational Publisher Ltd., 2007. s. 165-173. ISBN 978-80-89160-46-4.
Halásková, R. Fenomén chudoby a sociální vyloučení v ČR. In: Elektronický sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference - CD. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2006. Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2006. s. 1-6. ISBN 80-225-2249-X.
Halásková, R. Fenomén chudoby a sociální vyloučení v ČR. In: Konference - sekce Sociální fenomén ve slovenských a evropských souřadnicích. Bratislava. 2006.
Halásková, R. Fenomén chudoby a sociální vyloučení v ČR.
Halásková, R. Problematika chudoby a sociálního vyloučení etnických minorit a imigrantů v ČR. In: Mezinárodní konference. Opole. 2006.
Halásková, R. Strategie rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti v ČR. In: Veřejná správa 2006. Sborník z mezinárodní konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. Univerzita Pardubice, 2006. s. 137-141. ISBN 80-7194-882-9.
Halásková, R. Aktuální problémy sociální politiky. In: Europská únia dnes a zajtra. Bratislava. 2005.
Halásková, R. Aktuální problémy sociální politiky. In: Europská únia dnes a zajtra. Sborník z mezinárodní konference - CD. Bratislava: Vysoká škola ekonómie a manažmentu, 2005. Vysoká škola ekonómie a manažmentu, 2005.
Halásková, R. a Halásková, M. Cohesion regions in the Czech republic and EU funds utilization options. AARMS. 2005, s. 17-29. ISSN 1588-8789.
Halásková, R. Finanční zdroje pro rozvoj regionu Moravskoslezsko. In: Aktuální otázky rozvoje regionů. Sborník z mezinárodní konference. Špindlerův Mlýn: FES Univerzita Pardubice, 2005. FES Univerzita Pardubice, 2005. s. 87-91. ISBN 80-7194-777-6.
Halásková, R. Institucionální zabezpečení trhu práce v České republice, Polsku a Nizozemí. In: Veřejná ekonomika a správa 2005. Sborník z mezinárodní konference. Ostrava: VŠB-TU, EKF, 2005. VŠB-TU, EKF, 2005. ISBN 80-248-0876-5.
Halásková, R. Makroekonomie. 2005.
Halásková, R. Mikroekonomie. 2005.
Halásková, R. Nezaměstnaní v rámci regionu Moravskoslezsko. In: Uplatnění věd o člověku v sociální práci. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2005. s. 147-153. ISBN 80-7042-690-X.
Halásková, R. Služby sociálního zabezpečení. 2005.
Halásková, R. Služby zaměstnanosti. 2005.
Halásková, R. Systémy sociálního zebezpečení. 2005.
Halásková, R. Využití ekonomických věd při zkvalitnění sociálních služeb. In: Uplatnění věd o člověku v sociální práci. 1. vyd. Ostrava: FF OU, 2005. s. 85-88. ISBN 80-7042-690-X.
Halásková, R. a Halásková, M. Educational Systems and Programs in EU countries.. The New Educational Review - the international scientific journal founded by three universities from Czech Republic, Poland and Slovak Republic. 2004, roč. 3, s. 113-122. ISSN 1732-6729.
Halásková, R. Ekonomika a řízení firmy I.. 2004.
Halásková, R. Ekonomika a řízení firmy II.. 2004.
Halásková, R. Formy financování rozvoje lidských zdrojů v České republice. In: Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo vazbe na efektívnost fungovania ekonomiky. Bratislava: Ekonomická univerzita, Bratislava, 2004. Ekonomická univerzita, Bratislava, 2004.
Halásková, R. Formy financování rozvoje lidských zdrojů v České republice. In: Finančná politika a optimálny systém zdaňovania vo vazbe na efektívnost fungovania ekonomiky. Bratislava. 2004.
Halásková, R. Identifikace potřeb trhu práce a mechanismy na podporu zaměstnanosti v regionu Moravskoslezsko. In: Psychologické poradenství v sociální práci . Ostrava: FF OU, 2004. FF OU, 2004. s. 57-74. ISBN 80-7042-642-X.
Halásková, R. a Halásková, M. Kohezijske regije v Republiki Česki in možnosti uporabe sredstev Evropske unije. Organizacija - Journal of Management, Informatics and Human Resources. 2004, roč. 37, s. 120-125. ISSN 1318-5454.
Halásková, R. Pracovní trhy a systémy sociální politiky v Evropě. 2004.
Halásková, R. Priority rozvoje lidských zdrojů v regionu Moravskoslezsko. In: Ekonomické aspekty vzdělanosti v regionálním kontextu II.. Ústí nad Labem: SEF UJEP, 2004. SEF UJEP, 2004. s. 24-29. ISBN 80-7044-606-4.
Halásková, R. Region soudržnosti Moravskoslezsko a rozvoj lidských zdrojů. In: Aktuální otázky rozvoje regionů. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. Univerzita Pardubice, 2004. s. 19-22. ISBN 80-213-1246-7.
Halásková, R. Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR. In: Public administration. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. Univerzita Pardubice, 2004. s. 81-85. ISBN 80-7194-684-2.
Halásková, R. Analýza regionů soudržnosti ČR podle vybraných ekonomických indikátorů. In: Aktuální otázky rozvoje regionů 2003-07-07 Svoboda nad Úpou. Universita Pardubice, 2003. s. 40-47. ISBN 80-213-1089-8.
Halásková, R. Hledaní budoucí podoby sociálního státu v ČR. In: Sociální stát a sociální ekonomie - hrozba, přežitek nebo příležitost? 2003-04-24 Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: SEF UJEP, 2003. SEF UJEP, 2003. s. 41-47. ISBN 80-7044-475-4.
Halásková, R. Kapitoly ze sociální politiky. 2003.
Halásková, R. Profesní etika v sociální práci. 2003.
Halásková, R. Sociální politika a sociální zabezpečení. 2003.
Halásková, R. Úloha institucí v oblasti vzdělávání, trhu práce a zaměstnanosti. In: Veřejná ekonomika a správa 2003 2003-09-16 Ostrava. Osrava: EkF VŠB-TU, 2003. EkF VŠB-TU, 2003. s. 20-25. ISBN 80-248-0430-1.
Halásková, R. Vybrané indikátory chudoby v zemích EU. In: Tranzitivne ekonomiky v procese Europskej integracie. Bratislava: Ekonomicka Univerzita Bratislava, 2003. Ekonomicka Univerzita Bratislava, 2003.
Halásková, R. Evropská sociální politika a její význam v procesu integrace. In: Ekonomika a občan v procesu integrace: Ekonomika a občan v procesu integrace 2002 Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: SEF UJEP, 2002. SEF UJEP, 2002. s. 71-76. ISBN 80-7044-423-1.
Halásková, R. Některá rizika reformy veřejné správy v sociální oblasti. In: Public administration and informatics public administration: Public administration and informatics public administration 2002 Pardubice. Parudubice: FES UP, 2002. FES UP, 2002. s. 60-64. ISBN 80-7194-468-8.
Halásková, R. Nezaměstnanost a problémové skupiny na trhu práce. In: Psychologické poradenství v sociální práci 2002 . Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 74-92. ISBN 80-7042-615-2.
Záškodná, H. a Halásková, R. Ostravští vysokoškoláci a drogy. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 2002 . Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 127-132. ISBN 80-7042-600-4.
Halásková, R. Státní program podpory cestovního ruchu v ČR. In: Úloha měst jako kulturních center v aktivním cestovním ruchu: Úloha měst jako kulturních center v aktivním cestovním ruchu 2002 Ostrava. Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 25-27. ISBN 80-7329-014-6.
Halásková, R. Vybrané výdaje sociálního charakteru v ČR. In: Finačná politika a optymálny system zdaňovania vo vazbe na efektivnosť fungovania ekonomiky Bratislava. Bratislava: NHF EU, 2002. NHF EU, 2002. s. 371-379. ISBN 80-225-1750-X.
Halásková, R. Výdaje státní sociální podpory v ČR a jejich regionální analýza. In: Teoretické a metodické otázky analýz veřejných výdajových programů: Teoretické a metodické otázky analýz veřejných výdajových programů 2002 Brno. Brno: ESF MU, 2002. ESF MU, 2002. s. 39-45. ISBN 80-210-2816-5.
Halásková, R. Vzdělávání pracovníků ve veřejné správě v ČR a vybraných zemích EU. In: Aktuální otázky rozvoje regionů: Aktuální otázky rozvoje regionů 2002 Pardubice. Pardubice: FES UP, 2002. FES UP, 2002. s. 44-48. ISBN 80-7194-481-5.
Halásková, R. Financování zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů po vstupu ČR do EU. In: česká ekonomika na přelomu tisíciletí 2001 Brno. Brno: Brno, ESF MU, 2001. Brno, ESF MU, 2001. s. 213-223. ISBN 80-210-2533-6.
Halásková, R. Charakteristika Ostravského kraje se zaměřením na služby v oblasti zaměstnanosti. In: Region-služby-cestovní ruch 2001 Ostrava. Ostrava: FF OU, 2001. FF OU, 2001. s. 57-60. ISBN 80-7042-580-6.
Halásková, R. Možnosti financování v oblasti politiky zaměstnanosti v zemích EU a ČR. In: Alternatívne pristupy a faktory financovanja verejného sektora ´Bratislava. Bratislava: NHF EU, 2001. NHF EU, 2001. s. 475-486. ISBN 80-225-1631-7.
Halásková, R. Problemové skupiny na trhu práce a opatření v oblasti služeb zaměstnanosti v regionu Ostravsko a Moravskosleszkém kraji. 2001.
Halásková, R. Trh práce a politika zaměstnanosti. 2001.
Halásková, R. Vybrané problémy politiky zaměstnanosti EU. In: Veřejná ekonomika a správa 2001 2001 Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2001. VŠB-TU Ostrava, 2001. s. 64-69. ISBN 80-7078-936-0.
Halásková, R. Evropská integrace z pohledu zaměstnanosti a trhu práce na příkladu ČR. In: Ekonomické problémy krajín strednej Europy a Europská únia Bratislava. Bratislava: VÚN EU, 2000. VÚN EU, 2000. s. 56-62. ISBN 80-225-1334-2.
Halásková, R. Evropský sociální fond - finanční nástroj politiky zaměstnanosti EU a jeho perspektivy pro ČR. Veřejná správa 11. 2000, s. 12-21. ISSN neznámé.
Halásková, R. Možnosti integrace ČR do EU v oblasti trhu práce a politiky zaměstnanosti. In: Transformation, stabilization and growth Brno. Brno: ESF MU, 2000. ESF MU, 2000. s. 126-130. ISBN 80-210-2408-9.
Halásková, R. Úloha redistribuční funkce v sociální politice. In: Teoretické a praktické aspekty zajišťování redistribuční funkce veřejného sektoru. Sborník z konference. ESF MU, Brno Brno. Brno: ESF MU, 2000. ESF MU, 2000. s. 45-52. ISBN 80-210-2407-0.
Halásková, R. Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění ostravského regionu. 2000.
Halásková, R. Evropský sociální fond jako finanční nástroj politiky zaměstnanosti EU a jeho perspektivy pro ČR. In: Veřejná ekonomika a správa Ostrava. Ostrava: EkF VŠB-TU, 1999. EkF VŠB-TU, 1999. s. 46-50. ISBN 80-7078-760-0.
Halásková, R. Financování politiky zaměstnanosti ČR po vstupu do EU. In: Alternatívne prístupy k financovaniu verejneho sektora a možnosti optimalizace verejných prijmov a výdavkov: Alternatívne prístupy k financovaniu verejneho sektora a možnosti optimalizace verejvých príjmov a výdavkov.Zborník z mezinarodnej konferencie. NHF Ekonomická univerzita, Bratislava Bratislava. Bratislava: NHF EU, 1999. NHF EU, 1999. s. 357-363. ISBN 80-225-1344-X.
Halásková, M. a Halásková, R. Programmes and Initiatives of the Community. In ECON selected research papers. EkF VŠB-TU, Ostrava. 1999, s. 38-46. ISSN -0862-7908.
Halásková, R. Politika zaměstnanosti České republiky a komparace s vybranými zeměmi Evropské unie. 1998.
Halásková, R. Položaj na trgu delovne sile Česki republiki: Rozvoj in sedanje stanuje. Journal of management. 1998, roč. 31, s. 538-539. ISSN 1318-5454.
Halásková, R. Unemployment in OECD Countries and Employment Programs Strategy. Journal of management, Informatics and Human Resources, Ljubljana. 1998, s. 538-539. ISSN 1318 - 5454.
Halásková, R. Možnosti řešení nezaměstnanosti v ČR a v zemích EU. In: --: Teorie a praxe hospodářské politiky --. Ostrava: EkF VŠB-TU, 1997. EkF VŠB-TU, 1997. s. 18-24. ISBN 80-7078-463-6.
Halásková, R. Unemployment in OECD Countries and Employment Programs Strategy. In: ECON selected research papers . Osrava: EkF VŠB-TU, 1997. EkF VŠB-TU, 1997. s. 98-103. ISBN 0862-7908.
Halásková, R. Vývoj nezaměstnanosti v zemích EU; přístupy k řešení. In: Konference Českého sdružení pro Spojené národy asociace mezinárodních studií ve střední a východní Evropě: Mezinárodní vztahy očima mladých badatelů. Sborník z konference z českého sdružení pro Spojené národy asociace mezinárodních studií ve střední a východní Evropě Praha. Praha: FMŠ VŠE, 1997. FMŠ VŠE, 1997. s. 45-58. ISBN 80-7079-908-0.


AutorNázev práceTypRok
Ristovská AndreaSystém sociálních služeb pro seniory v Karvinézávěrečná  
Thiel MarekSpecifika důchodového systému v ČRdiplomová 2014 
Chovanová DitaVybrané nástroje aktivní politiky zaměstnanosti pro osoby starší 50 let v Krnovědiplomová 2012 
Heinzová LucieSpecifika dávek státní sociální podpory na Opavskudiplomová 2012 
Pišťáková PavlaZhodnocení rekvalifikačních kurzů pro dlouhodobě nezaměstnané v Ostravědiplomová 2012 
Zagyi GabrielaSociální podnik jako nástroj pro uplatnění znevýhodněných osob na trhu prácediplomová 2012 
Kellerová SimonaSociální pomoc pro osoby v hmotné nouzi v důsledku předluženídiplomová 2011 
Krištofová LucieZhodnocení vybraných programů zaměstnanosti pro dlouhodobě nezaměstnané v Ostravědiplomová 2011 
Stodolová LenkaPostavení a uplatnění nezaměstnaných osob nad 50 let na trhu práce v Plznidiplomová 2011 
Tuháčková PetraHodnocení vybraných programů zaměstnanosti pro osoby nad 50 let v okrese Vsetíndiplomová 2011 
Brezina MartinDůchodový systém v České republice a jeho financovánídiplomová 2010 
Konečná BarboraSociální služby pro seniory na Opavskudiplomová 2010 
Kudláčková EvaSociální služby pro zdravotně postižené v Havířovědiplomová 2010 
Peřichová PetraPostavení a uplatnění nezaměstnaných osob do 25 let na trhu prácediplomová 2010 
Pikalová KateřinaDávky nemocenského pojištění a jejich aplikace v rámci koordinace sociálního zabezpečenídiplomová 2010 
Pobořilová MarieSpokojenost seniorů se sociálními službami ve Zlínědiplomová 2010 
Dvořák JanFlexibilita pracovní síly v rámci trhu prácediplomová 2009 
Habram PetrÚloha neziskových organizací v sociální oblasti v rámci Moravskoslezského krajediplomová 2009 
Váhalová DanaChudoba a příjmová nedostatečnost se zaměřením na dlouhodobě nezaměstnané osoby.diplomová 2009 
Vyvialová SilvieFaktory ovlivňující participaci žen- matek na trhu prácediplomová 2009 
Drgová GabrielaŘešení nezaměstnanosti absolventů škol v Ostravědiplomová 2008 
Holčáková VratislavaSlužby zaměstnanosti pro nezaměstnané do 25 let v Opavědiplomová 2008 
Jakubec LeošDlouhodobá nezaměstnanost se zaměřením na specifika okresu Ostravadiplomová 2008 
Košárková ZuzanaChudoba a příjmová nedostatečnost u dlouhodobě nezaměstnaných obyvatel Otrokovicdiplomová 2008 
Macek PřemyslPercepce chudoby a příjmové nedostatečnosti z pohledu dlouhohodobě nezaměstnanýchdiplomová 2008 
Šupíková LucieProblematika dlouhodobé nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací v Opavědiplomová 2008 
Wilczek DavidRekvalifikace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti v městě Karviná.diplomová 2008 
Bachoříková JulieVýznam sekundárního vzdělávání ve vazbě na potřeby trhu prácediplomová 2007 
Bezděková KarinRozvoj služeb zaměstnanosti v okrese Nový Jičíndiplomová 2007 
Buráňová LenkaRekvalifikace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti ve statutárním městě Zlíndiplomová 2007 
Koziorek RadimNezaměstnanost absolventů škol a její řešení v okrese Karvinádiplomová 2007 
Papíková DagmarSpecifika dávek státní sociální podpory v Trutnovědiplomová 2007 
Sůvová PetraInformovanost o sociálních službách pro zdravotně postižené v Olomoucidiplomová 2007 
Vojtíšková RadmilaSociální služby pro seniory na Znojemskudiplomová 2007 
Nohavicová HanaNízkokvalifikované osoby jako riziková skupina na trhu práce v Ostravědiplomová 2006 
Ostrovská ŽanetaSociální služby pro seniory v Blanskudiplomová 2006 
Porubová JanaProblém chudoby a její řešení v okrese Nový Jičíndiplomová 2006 
Szekela RostislavAnalýza nezaměstnanosti se zaměřením na specifika okresu Karvinádiplomová 2006 
Šostá Skovajsová SimonaSociální pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi v Bohumínědiplomová 2006 
Dvořáková PetraSlužby sociální péče pro zdravotně postižené v opavském regionudiplomová 2005 
Hadwigerová RenataSystémy sociální pomoci v Javorníkudiplomová 2005 
Lišková JanaRovné příležitosti mužů a žen v oblasti trhu prácediplomová 2005 
Sláčiková LenkaSystém státní sociální podpory v Ostravědiplomová 2005 
Buryová BohdanaSlužby předškolního a základního vzdělávání ve městě Brušperkbakalářská 2019 
Fečková LenkaAnalýza vybraných neziskových organizací v oblasti sociálních služeb v Moravskoslezském krajibakalářská 2012 
Radová ŠárkaVývoj neziskového sektoru v podmínkách České republikybakalářská 2012 
Vepřková MichaelaAnalýza vybraných neziskových organizací v odvětví školství v Olomouckém krajibakalářská 2012 
Volná RenataSociální systém v České republice a v Itálii.bakalářská 2012 
Gorecká StanislavaHodnocení úspěšnosti vybraných rekvalifikačních kurzů v okrese Karviná.bakalářská 2011 
Gřundělová BarboraSrovnání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR a Rakouskubakalářská 2011 
Hanzelková HanaZhodnocení činnosti a způsobu financování příspěvkové organizace Středisko volného času Lipník nad Bečvoubakalářská 2011 
Mandáková BlankaAnalýza vybraných neziskových organizací v kulturní oblasti ve městě Havířověbakalářská 2011 
Šturmová MiroslavaKomparace důchodového systému v České republice a na Slovenskubakalářská 2011 
Volná MarkétaAnalýza vybraných příspěvkových organizací v oblasti školství v rámci Moravskoslezského krajebakalářská 2011 
Vyvialová MartinaAnalýza vybraných příspěvkových organizací v oblasti základního školství na Frýdecko-Místeckubakalářská 2011 
Kalužová PetraSpecifika dávek nemocenského pojištění v České republice a na Slovenskubakalářská 2010 
Pustková EditaAnalýza nezaměstnanosti se zaměřením na specifika okresu Frýdek-Místekbakalářská 2010 
Studenská LudmilaAnalýza sociálních služeb v Moravskoslezském krajibakalářská 2010 
Vonšík JiříAnalýza dlouhodobé nezaměstnanosti se zaměřením na specifika okresu Ostrava.bakalářská 2010 
Krištofová LucieNezaměstnanost v Moravskoslezském kraji v letech 2003 -2008 (analýza dostupných dat)bakalářská 2009 
Holišová PetraProblém dlouhodobé nezaměstnanosti zdravotně postižených na Rožnovskubakalářská 2008 
Pechackova GabrielaVnímání příjmové chudoby z pohledu dlouhodobě nezaměstnanýchbakalářská 2008 
Dvořák JanInstituce v oblasti trhu práce a realizované služby zaměstnanosti bakalářská 2007 
Balejová MichaelaPostavení žen na trhu práce ve Frýdku-Místkubakalářská 2006 
Bebková RadmilaSystém sociální pomoci pro rodiny s nezaopatřenými dětmi v Ostravěbakalářská 2005 
Valčíková MichaelaNezaměstnanost absolventů škol na trhu práce v Havířověbakalářská 2005 


Vytvoření studijní textové opory pro výuku předmětu "Marketing služeb"
Hlavní řešiteldoc. Ing. Renata Halásková, Ph.D.
Období1/2019 - 11/2019
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Inovace předmětu Ekonomika a řízení firmy
Hlavní řešiteldoc. Ing. Renata Halásková, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
rss
social hub