Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Radim Badošek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Radim Badošek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 411, budova SA
funkce:tajemník katedry
obor činnosti:psychologické diagnostické metody, experimentální psychologie, obecná psychologie, vývojová psychologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogické a školní psychologie (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2687
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1998 – 2003Mgr. – FF UP v Olomouci, studijní obor: Jednooborová psychologie
2003 PhDr. - FF UP v Olomouci, studijní obor: Jednooborová psychologie
2011Ph.D. - FF UP v Olomouci, obor: Klinická psychologie

Praxe

2003 – 2007TAKT s.r.o. (psycholog)
2007 – dosudKatedra pedagogické a školní psychologie PdF OU (odborný asistent)
2011 – dosudKatedra pedagogické a školní psychologie PdF OU (tajemník katedry)

Odborné zaměření (přednášené předměty)

  • Obecná psychologie
  • Vývojová psychologie
  • Metodologie psychologického výzkumu
  • Experimentální psychologie

Vědeckovýzkumná činnost

2007 – 2008Výzkum masových vražd ve školním prostředí.
2008 – dosudVýzkum technickopraktického nadání a kreativity.
2008 – dosudZkoumání možností validizace projektivní metody Kresba lidské postavy.

Granty a projekty

2008 – 2009Technický talent
Projekt podporovaný interním grantem Ostravské Univerzity, 2008-2009
Řešitelé za KPE: PhDr. Radim Badošek, Mgr. Marek Biolek, PhDr. Tereza Kimplová Ph.D., Mgr. Jana Mynářová, doc. PhDr. Jitka Šimíčková-Čížková, CSc., PhDr. Bohumil Vašina
2009 Předsudky studentů a pedagogů OU k lidem se zrakovým postižením
Interní grant Ostravské univerzity IGS PdF 4/2009
Řešitel: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Spoluřešitel: PhDr. Radim Badošek
2009 – 2010Systémová podpora rozvoje technické gramotnosti v MSK
(RRC/04/2009)
Řešitel: Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Metodik: PhDr. Radim Badošek
2010Adaptivní individualizovaná výuka v e-learningu
Projekt financovaný MŠMT (CZ.1.07/2.3.00/09.0019)
Řešitel: Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Metodik: PhDr. Radim Badošek
2009 – 2012Systém využití počítačem podporovaných experimentů posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol
(CZ.1.07/2.3.00/09.0024), 2009-2012
Řešitel: RNDr. Martin Malčík,Ph.D.
Spoluřešitel: PhDr. Radim Badošek
2012 – 2015FLEXIMATERNITY
CZ.1.04/3.4.04/76.00177
Řešitel: Zdeňka Rusnoková GRACENT – poradenské a vzdělávací centrum, v.o.s.
Spoluřešitel za OSU: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Participuje za OSU: PhDr. Radim Badošek

Další vzdělávání (kurzy)

2001Hlubší sebepoznání adeptů a pracovníků v pomáhajících profesích III., DŮM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ - denní sanatorium s psychoterapeutickou péčí Ostrava
2002Krátká strategická terapie, IPIPAPP, Olomouc
2009Kresba lidské postavy (FDT), Olomouc
2010Vzdělávací víkend – Modul metodologicko-statistický, FF UP Olomouc
2012Výcvikový kurs v biofeedbacku jako psychoterapeutické metodě, ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT, Liptovský Mikuláš


Všechny publikace

Badošek, R. Failure to Replicate an Electrical PK Experiment. Journal of Parapsychology. 2019, 83(1), s. 79-88. ISSN 0022-3387.
Badošek, R. a Kimplová, T. Objektivizace tělových reakcí na cílené sugesce. In: 26. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí. Brandýs nad Labem: ČMPS. 2019.
Badošek, R. a Kimplová, T. Souvislost mezi teplotou kůže a subjektivním zážitkem. In: PhD existence 9: Tělo a mysl 2019-01-21 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého, 2019.
Badošek, R., Hacklová, R., Kimplová, T., Mareš, J. a Tomášek, F. 26. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí [Konference]. Brandýs nad Labem, null. 2019.
Plevová, I., Kimplová, T. a Badošek, R. Změny v komunikaci mezi vysokoškolským pedagogem a studentem - konflikt generací, přirozený vývoj, či odraz společenského úpadku?. In: 36. Psychologické dny. Olomouc: Českomoravská psychologická společnost. 2018.
Badošek, R., Hacklová, R., Kimplová, T., Koukola, B. a Mareš, J. 25. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2018.
Al Lily, A., Foland, J., Stoloff, D., Gogus, A., Erguvan, I. D., Awshar, M. T., Tondeur, J., Hammond, M., Venter, I. M., Jerry, P., Vlachopoulos, D., Oni, A., Liu, Y., Badošek, R., Lopez de la Madrid, M. C., Mazzoni, E., Lee, H., Kinley, K., Kalz, M. a Sambuu, U. et al. Academic domains as political battlegrounds: A global enquiry by 99 academics in the fields of education and technology. Information Development. 2017, roč. 2017, č. 33, s. 270-288. ISSN 0266-6669.
Badošek, R., Hacklová, P. R., Kebza, CSc., P. P. V., Kimplová, T., Koukola, B. a Mareš, CSc., P. J. Sborník abstrakt z 24. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví. 2017.
Kimplová, T. a Badošek, R. TECHNICKÝ TALENT - Screening schopností s orientací na porozumění technice a přírodovědná řešení. 2017.
Badošek, R., Hacklová, R., Kebza, V., Kimplová, T., Koukola, B. a Mareš, J. 24. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2017.
Al Lily, A., Foland, J., Stoloff, D., Gogus, A., Erguvan, I. D., Awshar, M. T., Tondeur, J., Hammond, M., Venter, I. M., Jerry, P., Vlachopoulos, D., Oni, A., Liu, Y., Badošek, R., Lopez de la Madrid, M. C., Mazzoni, E., Lee, H., Kinley, K., Kalz, M. a Sambuu, U. et al. Academic domains as political battlegrounds: A global enquiry by 99 academics in the fields of education and technology. Information Development. 2016, s. 1-19. ISSN 1741-6469.
Badošek, R. a Kimplová, T. Analysis of Children´s Professional Orientation at Senior Primary Grade. International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2016, č. 2, s. 33-44. ISSN 1805-3726.
Badošek, R. Emoční scaffolding. In: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa. Ostrava: Česká pedagogická společnost, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. 2016.
Badošek, R. Erasmus +: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. 2016.
Badošek, R. Extrémní násilí ve školách. In: Školství 2017. Praha: Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Medical Services Mladé Fronty a.s. 2016.
Badošek, R. Hraniční psychologické metody. In: Psychologické dny 2016. Olomouc: Česká psychologická společnost. 2016.
Plevová, I., Badošek, R. a Kimplová, T. Je nutná výchova vysokoškolských studentů k etiketě?. Andragogika. 2016, roč. 20, s. 19-23. ISSN 1211-6378.
Kimplová, T. a Badošek, R. Pros and Cons of ICT Compensation Aids for Visually Impaired People. In: Information and Communication Technology in Education Proceedings 2016-09-05 Ostrava. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2016. s. 76-82. ISBN 978-80-7464-850-2.
Kimplová, T. a Badošek, R. Pros and Cons of ICT Compensation Aids for Visually Impaired People. Ostrava. 2016.
Badošek, R. Redukce váhy jako stav mysli (a ne pouze jen těla). In: 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Vernířovice: Ostravská univerzita. 2016.
Badošek, R. Redukce váhy jako stav mysli (a ne pouze jen těla). In: 23. konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti: Sborník abstrakt sdělení z 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS Vernířovice 20. 5. - 22. 5. 2016 2016-05-20 Vernířovice. Ostrava: Pedagogická fakulta OU v Ostravě, 2016. Pedagogická fakulta OU v Ostravě, 2016. s. 6-6. ISBN 978-80-7464-827- 4.
Badošek, R. a Koukola, B. Sborník abstrakt sdělení z 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. 2016.
Badošek, R., Koukola, B., Kebza, CSc., p. V. a Mareš, CSc., p. J. Sborník abstrakt sdělení z 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. 2016.
Badošek, R. a Kimplová, T. Testy praktickotechnického nadání/kreativity. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. 2016.
Badošek, R., Hacklová, R., Kebza, V., Kimplová, T., Koukola, B. a Mareš, J. 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2016.
Badošek, R. Erasmus: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 2015.
Malchárková, J. a Badošek, R. Měření tepové frekvence jako indikátoru míry stresu. In: Celostátní konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí: S B O R N Í K abstrakt příspěvků na 22. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí Vernířovice, 15. - 17. 5. 2015 2015-05-15 Vernířovice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. s. 16-17. ISBN 978-80-7308-562-9.
Malchárková, J. a Badošek, R. Měření tepové frekvence jako indikátoru míry stresu. In: Celostátní konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. Vernířovice: Českomoravská psychologická společnost Sekce psychologie zdraví. 2015.
Kebza, V., Mareš, J., Koukola, B. a Badošek, R. Sborník abstrakt příspěvků na 22. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí. 2015.
Škobrtal, P. a Badošek, R. Využití psychofyziologických veličin při sledování mentální zátěže. In: Celostátní konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. Vernířovice: Českomoravská psychologická společnost Sekce psychologie zdraví. 2015.
Škobrtal, P. a Badošek, R. Využití psychofyziologických veličin při sledování mentální zátěže. In: Celostátní konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí: S B O R N Í K abstrakt příspěvků na 22. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí Vernířovice, 15. - 17. 5. 2015 2015-05-15 Vernířovice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. s. 29-29. ISBN 978-80-7308-562-9.
Badošek, R., Malčík, M., Malach, J. a Pavlica, K. Związek między czasem potrzebnym do wypełnienia testu a wynikami samego testu. Kognitywistyka i media w edukacji. 2015, s. 57-72. ISSN 1643-6938.
Badošek, R., Hacklová, R., Kebza, V., Kimplová, T., Koukola, B., Mareš, J. a Štětovská, I. 22. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2015.
Badošek, R. Aktuální stav kombinovaného studia Učitelství VkZ na Ostravské univerzitě po jednání vnitřní akreditační komise OU. In: Pracovní setkání, zaměřené na výchovu ke zdraví ve studiu (nejen) učitelství na pedagogických fakultách v ČR. Brno: Katedra výchovy ke zdraví, PdF MU v Brně. 2014.
Badošek, R. Bright&Dark Side of Behaviourism. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2014. University of Ostrava, 2014. s. 19-27. ISBN 978-80-7464-561-7.
Badošek, R. Bright&Dark Side of Behaviourism. In: Information and Communication Technology in Education Proceedings. Rožnov p. Radhoštěm: University of Ostrava Pedagogical Faculty. 2014.
Piechowicz, K. a Badošek, R. Psycholog o chůvách: je to náročné a stresové zaměstnání. 2014.
Badošek, R. Psychologické graduační práce pro nepsychology. In: Učíme psychologii/Teaching psychology. Brno: Katedra psychologie PedF MU Brno. 2014.
Mareš, J., Kebza, V., Koukola, B. a Badošek, R. Sborník abstrakt sdělení z 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. 2014.
Šimíčková-Čížková, J., Škobrtal, P. a Badošek, R. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX.. 2014.
Badošek, R. Události v regionech. Kurz pro chůvy - šance na novou práci [Televizní relace].. Česká televize. 2014.
Badošek, R., Hacklová, R., Kebza, V., Kimplová, T., Koukola, B., Mareš, J. a Štětovská, I. 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2014.
Šimíčková-Čížková, J., Badošek, R. a Škobrtal, P. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX. [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Badošek, R. a Kimplová, T. ANALYSIS OF CHILDREN'S PROFESSIONAL ORIENTATION AT SENIOR PRIMARY GRADE. International Journal of Information and Communication Technologies in Education. 2013, s. 33-44. ISSN 1805-3726.
Badošek, R. Comenia Script II.: Je nové písmo opravdu pro všechny nejlepší?. Psychologie dnes. 2013, s. 32-33. ISSN 1212-9607.
Badošek, R. Čemu školáci věnují při hodině pozornost, napoví brýle. [Televizní relace].. Česká televize. 2013.
Badošek, R. Host dne. Problematika nahlašování bomb [Televizní relace].. TV Polar. 2013.
Badošek, R. Nové písmo pro všechny občany - Comedia Script II.. rodina.cz - Každodeník o dětech a rodičích. 2013,
Badošek, R. Projektivní forma kresby lidské postavy - domněnky a fakta. CESK PSYCHOL. 2013, roč. 2013, č. 57, s. 496-504. ISSN 0009-062X.
Škobrtal, P. a Badošek, R. Psychologie pro NMgr. studium učitelství pro MŠ. 2013.
Badošek, R. Psychologie zdraví pohledem nováčka. In: Mareš J.(ed.): Sborník příspěvků 25. výročí psychologie zdraví v České republice (1988-2013). Brno: MSD, 2013. MSD, 2013. s. 73-74. ISBN 978-80-7392-227-6.
Badošek, R. Výzkumy technicko-praktického nadání a kreativity žáků. In: Seminář katedry didaktiky fyziky. Praha: UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra didaktiky fyziky. 2013.
Koukola, B., Badošek, R., Kebza, V., Mareš, J., Hacklová, R., Štětovská, I. a Kimplová, T. 20. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2013.
Badošek, R., Kimplová, T. a Malčík, M. Computer Aided Testing of Children´s Memory. In: Information and Communication Technology in Education. Proceedings. University of Ostrava, 2012. s. 9-15. ISBN 978-80-7464-135-0.
Badošek, R. Dress fašismus aneb Povrchnosti není nikdy dost.... Psychologie Dnes. 2012, roč. 18, č. 18, s. 4-5. ISSN 1212-9607.
Badošek, R. a Kimplová, T. Instruktáž pro evaluační testování: Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol.. In: 5. vývojový workshop. Ostrava: MEC o.p.s., Gymnázium Hladnov. 2012.
Kimplová, T. a Badošek, R. Mapování předsudků studentů a pedagogů k lidem se zrakovým postižením. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a poradenství VIII. Olomouc: Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci, participující: Katedra primární pedagogiky, Katedra psychologie PdF UMB v Banské Bystrici, Katedra věd o výchově FF v Pardubicích, Katedra pedagogické a školní psychologie PdF Ostravské univerzity. 2012.
Badošek, R. Psychologie a zdravý rozum. In: Sborník abstrakt sdělení z konference Sekce psychologie zdraví ČMPS Vernířovice 18. - 20.5. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozoficka fakulta ve spolupraci se Sekcí psychologie zdraví ČMPS, 2012. Univerzita Karlova v Praze, Filozoficka fakulta ve spolupraci se Sekcí psychologie zdraví ČMPS, 2012. s. 6-6. ISBN 978-80-7308-470-2.
Badošek, R. Psychologie a zdravý rozum. In: Konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. Vernířovice: ČMPS; Katedra pedagogické a školní psychologie, OU Ostrava; Státní zdravotní ústav; Katedra psychologie UK Praha; LF UK Hradec Králové. 2012.
Badošek, R., Kimplová, T. a Mynářová, J. The Technical Competence and Technical Profession Preference of Boys and Girls in the Czech Republic. New Educational Review. 2012, roč. 27, s. 133-146. ISSN 1732-6729.
Badošek, R. Typologie návštěvníků knihovny. Je tu někdo normální?. Knihovnický zpravodaj Vysočina. 2012, roč. 12, ISSN 1213-8231.
Badošek, R. a Kimplová, T. Závěrečné seznámení s psychologickými výsledky projektu: Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol.. In: Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol. Ráztoka. 2012.
Badošek, R. a Kimplová, T. Cestičky profesní orientace dětí na 2. stupni. In: Cesty psychologie a psychologie cest. Praha: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Českomoravská psychologická společnost, 2011. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, Českomoravská psychologická společnost, 2011. s. 64-71. ISBN 978-80-213-2193-9.
Švidrnoch, R. a Badošek, R. Handsfree je horší než půl promile alkoholu, tvrdí český výzkum. MF DNES. 2011, roč. 22, s. 6-6. ISSN 1210-1168.
Badošek, R. Kresba lidské postavy - metoda s potenciálem pro nadměrnou psychopatologizaci klienta ?. In: Konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. Vernířovice: ČMPS; Katedra pedagogické a školní psychologie, OU Ostrava; Státní zdravotní ústav; Katedra psychologie UK Praha; LF UK Hradec Králové. 2011.
Badošek, R. Kresba lidské postavy: kritická analýza a výzkum. In: Schůze ČSRaP s odborným programem. Brno, Psychologický ústav AV ČR: Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody. 2011.
Badošek, R. a Prókai, M. Különleges olvasói típusok a könyvtárban. Könyvtári Figyelő. 2011, č. 1, s. 247-248. ISSN 1586-5193.
Badošek, R. Lektorské dovednosti. In: Lektorské dovednosti. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě. 2011.
Badošek, R., Kimplová, T. a Malčík, M. Practical experience with creating a distant on-line testing application aimed at psychological surveying. In: Information and Communication Technology in Education. Proceedings. Ostrava: University of Ostrava, 2011. University of Ostrava, 2011. s. 53-61. ISBN 978-80-7368-979-7.
Badošek, R. Projektivní forma metody Kresba lidské postavy - mýty a fakta. In: PhD existence I - česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 155-171. ISBN 978-80-244-2858-1.
Badošek, R. Projektivní forma metody Kresba lidské postavy - mýty, dojmy, pověry a fakta. In: PhD Existence. Olomouc. 2011.
Kimplová, T. a Badošek, R. Příprava a testování technického talentu a technické tvořivosti žáků. In: ELECTRON. Praha Letňany. 2011.
Badošek, R. a Kimplová, T. Technicko-praktická orientace u žáků. In: Žiak v kontexte psychológie a pedagogiky. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. s. 226-239. ISBN 978-80-557-0239-1.
Kimplová, T. a Badošek, R. Technicko-praktická orientace u žáků 2. st. ZŠ. In: Aktuálne otázky pedagogiky, psychológie a poradenstva VII.. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela. 2011.
Badošek, R. Vypovídací schopnost vybraných znaků metody "Kresba lidské postavy" u dospělé populace. 2011.
Badošek, R. a Kimplová, T. Cestičky profesní orientace dětí na 2. stupni ZŠ. In: XXVIII. Psychologické dny. Olomouc: Českomoravská psychologická společnost, Katedra psychologie Filozofické fakulty UP Olomouc, Slovenská psychologická společnost. 2010.
Badošek, R. Co se vejde do hlavy aneb Jarda Drlík a jeho hosté [Úvodní slovo]. Havířov. Galerie Spirála. 2010.
Mynářová, J., Kimplová, T. a Badošek, R. Identification of Technical Talents among Pupils at the Age of 12 - 16. In: Technological Learning and Thinking: Culture, Design, Sustainability, Human Ingenuity. Vancouver: The Canadian Commission for UNESCO, The University of British Columbia, and The University of Western Ontario Faculties od Education. 2010.
Badošek, R. Instruktáž pro testování: Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol.. Ostrava: MEC o.p.s.. 2010.
Kimplová, T. a Badošek, R. Interpretace diagnostiky výběru žáků. In: 2. vývojový workshop projektu: Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol. Ostrava. 2010.
Badošek, R. Netypické případy násilí ve školách. In: Kompetencyjny kontekst warsztatu pracy nauczyciela. Myslowice: Gornoslaska Wyzsa Szkola Pedagogiczna, 2010. Gornoslaska Wyzsa Szkola Pedagogiczna, 2010. s. 115-130. ISBN 978-83-89032-44-7.
Badošek, R. Porod: Óda na bolest?. Psychologie dnes. 2010, roč. 16, č. 6., s. 4-5. ISSN 1212-9607.
Kimplová, T. a Badošek, R. Předsudky studentů a pedagogů OU k lidem se zrakovým postižením.. In: Konference sekce psychologie zdraví Vernířovice 2010. Vernířovice: Českomoravská psychologická společnost Sekce psychologie zdraví. 2010.
Badošek, R. a Kimplová, T. Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol - psychologická diagnostika. In: Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol.. Bohumín: Ostravská univerzita. 2010.
Badošek, R. a Kimplová, T. Techno 2012 - start technické kariéry - diagnostický workshop. In: Techno 2012 - start technické kariéry. Kopřivnice: CENTRUM PODNIKÁNÍ A ROZVOJE, s.r.o. Kopřivnice. 2010.
Badošek, R. Typologie specifických čtenářů v knihovnách. Čtenář. 2010, roč. 62, s. 66-72. ISSN 0011-2321.
Mynářová, J., Badošek, R. a Kimplová, T. Výsledky výzkumu technického myšlení u žáků 6.-8. tříd ZŠ. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství VI.. Pardubice. 2010.
Šimíčková-Čížková, J., Kimplová, T. a Badošek, R. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V.. 2009.
Badošek, R. Diagnostika odzadu. Psychologie dnes. 2009, roč. 15, s. 25-25. ISSN 1212-9607.
Badošek, R. Extrémní násilí ve školách. In: Psychologické dny 2008: Já & my a oni. Brno: FSpS MU a ČMPS, 2009. FSpS MU a ČMPS, 2009. s. 1-11. ISBN 978-80-210-4938-3.
Badošek, R. Hledání důvodů nepřítomnosti likvidačního násilí ve školách v rámci východoevropského regionu. In: Sovremennye tendentsii konstruirovaniya persogeneticheskogo narrativa na osnove elementov sotsiogeneticheskogo fenomena. Vitebsk: UO VGU im. P.M.Masherova, 2009. UO VGU im. P.M.Masherova, 2009. s. 245-249. ISBN 978-985-517-168-4.
Badošek, R. Jsou jedináčci chytřejší než dvojčata?. -. 2009, roč. 15, č. 3, s. 4-4. ISSN 1212-9607.
Šimíčková-Čížková, J., Kimplová, T., Biolek, M. a Badošek, R. Miedzynarodowa Naukowo - Metodyczna Konferencja Edukacyjna: Psychologiczne i pedagogiczne aspekty kompetencji zawodowej nauczycieli, wychowawców, kuratorów sadowych i pracowników socjalnych [Konference]. Myslowice, Polská republika. 2009.
Badošek, R. Podmíněnost duševního vývoje člověka. Ostrava. 2009.
Mynářová, J., Badošek, R., Kimplová, T. a Biolek, M. Screening technicko-praktického porozumění. In: Konference projektu TECHIN. Karviná. 2009.
Badošek, R. Szkolne determinanty zachowań agresywnych w aspekcie pracy nauczycielskiej. In: Miedzynarodowa Naukowo - Metodyczna Konferencja Edukacyjna. Myslowice: Górnoślaska Wyźsza Szkola Pedagogiczna im. Kardynala Augusta Hlonda w Myslowicach. 2009.
Mynářová, J., Badošek, R., Biolek, M. a Kimplová, T. Výzkum technického porozumění u žáků ZŠ. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V.. Ostrava: Katedroa pedagogické a školní psychologie PdF OU v Ostravě. 2009.
Mynářová, J., Badošek, R., Kimplová, T. a BIOLEK, M. Výzkum technického porozumění u žáků ZŠ. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V.. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. s. 233-239. ISBN 978-80-7368-766-3.
Badošek, R. Základní charakteristiky prenatálního, perinátálního a postnatálního vývoje. Ostrava. 2009.
Slepánková, M. a Badošek, R. Noc s Andersenem láká ke čtení. DNES. 2008, s. 4-4.
Badošek, R. V politice dospělý či dítě?. Psychologie dnes. 2008, roč. 14, č. 7-8, s. 4-4. ISSN 1212-9607.
Badošek, R. Pedagogové z Pedagogické fakulty se zúčastnili konference Duševní zdraví. Listy Ostravské univerzity. 2007, roč. 15, č. 12, s. 17-18.
Badošek, R. Buďme lidi aneb o duši, srdci a břichu [Úvodní slovo]. Havířov. Městská knihovna Havířov. 2006.
Badošek, R. Spolehlivost psychomotorického výkonu při interferenci.. Československá psychologie. 2005, s. 53-64. ISSN 0009-062X.
Badošek, R. Vliv mikroklimatu na pracovní výkon.. Bezpečnost a hygiena práce. 1998, s. 24-25. ISSN 0006-0453.


ZkratkaNázev předmětu
MSSZ3SZZ - Psychologie dítěte předškol. věku
APPP1Psychologie pro předškolní pedagogiku 1
APPP2Psychologie pro předškolní pedagogiku 2
BOPPOObecná psychologie a psychol. osobnosti
BVPSVývojová psychologie
COBPSObecná psychologie
CVYPSVývojová psychologie
EXPEExperimentální psychologie
KPOObecná psychologie
KPSR1Psychologie 1
KPVSVývojová psychologie
LEDOLektorské dovednosti
MSVPSVývojová psychologie
MSZZ3SZZ - Psychologie dítěte předškol. věku
NPEPYPedagogická psychologie
NPPP1Psychologie pro předškolní pedagogiku 1
NPPP2Psychologie pro předškolní pedagogiku 2
NSPVSociálně psychologický výcvik
NVYSOVývojová a sociální psychologie
OVPKSObecná a vývojová psychologie
OVPVPObecná a vývojová psychologie
PRPP1Psychologické problémy školní praxe I.
PRPRPProfesní praktika
PSYU1Psychologie pro učitele 1
PSY1Psychologie 1
PSY2Psychologie 2
XEDKPEdukační a kariérní poradenství
XSEM1Seminář SZZ z psychologie
YDPS1Úvod do psychologie
YO1VPVybrané kap. z obecné a vývoj. psycholo.
1KPS1Obecná psychologie
1PSR1Psychologie I
3PATDPsychopatologie dítěte
3VYPSVývojová psychologie
33PS2Základy psychologie 2
4OVPSObecná a vývojová psychologie
4ZOVPObecná a vývojová psychologie
44OVPObecná a vývojová psychologie
44ZOVObecná a vývojová psychologie
5EM1Seminář z psychologie k SZZ
5O1SZáklady obecné psychologie
5PSP1Psychologické problémy školní praxe 1
5PSP2Psychologické problémy školní praxe 2
5V1SVývojová psychologie
55EMISeminář z psychologie k SZZ
6BOPSObecná psychologie
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6BVPSVývojová psychologie
6KOVPVybrané kapitoly z ob. a vývoj. psychol.
6MYTYAplikovaná psychologie
6OBECÚvod do obecné psychologie
6PSYVVývojová psychologie a psychol.osobnosti
6RELXRelaxační techniky
66OPSObecná psychologie
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SYVVývojová psychologie a psychol.osobnosti
66VPSVývojová psychologie
7APP1Psychologie pro předškolní pedagogiku 1
7KAPOKariérové poradenství
7KARPKariérové poradenství
7LEDOLektorské dovednosti
7PSDGPsychodiagnostika
77PP1Psychologie pro předškolní pedagogiku 1
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8PSP1Psychologické problémy školní praxe 1
8PSP2Psychologické problémy školní prace 2
8ZO1SZáklady obecné psychologie
88O1SZáklady obecné psychologie
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88SP1Psychologické problémy školní praxe 1
88SP2Psychologické problémy školní prace 2
9DZSVZátěžové situace ve výuce
MSVPSVývojová psychologie
O1OVPObecná a vývojová psychologie


AutorNázev práceTypRok
Celerová MarkétaSouvislost mezi mediálním multitaskingem a pozornostídiplomová 2019 
Čipaková PetraFormální znaky v kresbě dětídiplomová 2019 
Gřešáková KristýnaPředstavy dětí o jejich budoucím povolánídiplomová 2019 
Klodová LýdieVůdcovství u dětí předškolního věkudiplomová 2019 
Řehová NikolaPreference typu hraček u dětí v MŠdiplomová 2018 
Straková KarolínaAdaptace dítěte v MŠdiplomová 2018 
Kantorová EvaOsobnost a fyzická kondicediplomová 2017 
Malchárková JarmilaOsobnostní rysy a fyziologické projevy v zátěžové situacidiplomová 2016 
Bartlová ZdeňkaKomparace vybraných psychologických aspektů na běžných ZŠ a malotřídních školáchdiplomová 2014 
Libosvárová KateřinaVliv hudby na subjektivní odhad rychlostidiplomová 2014 
Komárková MagdalénaSebepoškozování u dětí a adolescentůdiplomová 2013 
Slíva LukášProxemika studenta ve výuce a jeho úspěšnostdiplomová 2013 
Nováková IvetaSyndrom zavrženého rodičebakalářská  
Gaš MarekKonfliktní situace ve školní praxibakalářská 2019 
Kupková VeronikaOvěřování metody Screening dětské kresbybakalářská 2019 
Nedvídková BarbaraVnímání vlastního tělesného schématu a inklinace k poruchám příjmu potravybakalářská 2019 
Celerová MarkétaZnalosti předškolních dětí a dnešní životní stylbakalářská 2018 
Klodová LýdieMultitasking u předškolních dětíbakalářská 2017 
Pasterňáková AnnaObecné změny v sebehodnocení v závislosti na expozici estetického pohybubakalářská 2016 
Pavčová LenkaProjevy agrese dětí v procesu adaptace na kolektiv mateřské školybakalářská 2016 
Zehnalová EvaPůsobení moderních technologií na děti v předškolním věkubakalářská 2016 
Kantorová EvaInterakce mezi mírou znalostí o výchově ke zdraví a zdravým životním stylembakalářská 2015 
Konieczná ZuzanaScreening nadaných dětí v MŠbakalářská 2015 
Tyrlíková GabrielaMotivační faktory výběru profese: Učitelka v mateřské školebakalářská 2015 
Hladíková AnežkaPredikční schopnost kresby dítěte pro přijetí do 1. třídybakalářská 2014 
Malchárková JarmilaMěření tepové frekvence jako indikátoru míry stresubakalářská 2014 
Kotlárová AnnaVývoj laterality v předškolním věkubakalářská 2013 
Križková MartinaReakční čas jako prediktor školního úspěchubakalářská 2013 
Walková LenkaMotivační činitelé pedagogických pracovníků na druhém stupni ZŠ a SŠbakalářská 2011 
Křepelková KristinaVývoj osobnosti u dětíbakalářská 2010 
Kupková AlenaEmoční inteligencebakalářská 2010 
Lukáčová PavlaVývoj stability osobnosti v období dospíváníbakalářská 2010 
Polášek OtoOvlivnění osobnosti hudboubakalářská 2010 
Fričová KarinSpecifické rysy v kresbě u dětí s postiženímbakalářská 2009 


Inovace výuky v rámci zvyšování odborných kompetencí
Hlavní řešitelPhDr. Radim Badošek, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub