Personální složení

abecední členění


Děkanát Pedagogické fakulty
Katedra anglického jazyka s didaktikou
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Katedra hudební výchovy
Katedra informačních a komunikačních technologií
Katedra matematiky s didaktikou
Katedra pedagogiky a andragogiky
Katedra pedagogické a školní psychologie
Katedra preprimární a primární pedagogiky
Katedra sociální pedagogiky
Katedra speciální pedagogiky
Katedra výchovy k občanství
Katedra studií lidského pohybu
Katedra technické a pracovní výchovy
Katedra výtvarné výchovy
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum diagnostiky lidského pohybu
Centrum pedagogického výzkumu
Centrum studií evropské identity
Centrum studií regionální hudební kultury

Děkanát Pedagogické fakulty

Úsek děkana
Děkan
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.
děkan PdF OU
e-mail:
telefon: 553 46 2501
553 46 2605
602 572 895
Sekretariát děkana
Zmrzlíková Michaela
sekretářka děkana
e-mail:
telefon: 553 46 2502
734 692 927
Personální útvar
Hynková Šárka, Mgr.
personalistka PdF
e-mail:
telefon: 553 46 2511
Oslizloková Anna, Bc.
personalistka PdF (zástup)
e-mail:
telefon: 553 46 2511
Úsek tajemnice fakulty
Tajemnice fakulty
Adamcová Lenka, Ing.
tajemnice PdF
e-mail:
telefon: 553 46 2503
736 757 935
Referát
Kloudová Zuzana e-mail:
telefon: 553 46 2505
Matušková Ivana, Mgr.
referentka
e-mail:
telefon: 553 46 2509
Úsek proděkanky pro studium
Proděkanka
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
proděkanka pro studium
e-mail:
telefon: 553 46 2625
739 504 633
Studijní oddělení
Valchař Aleš, Mgr.
vedoucí studijního oddělení PdF
e-mail:
telefon: 553 46 2711
Böhm Radek
referent studijního oddělení PdF
e-mail:
telefon: 553 46 2512
Geierová Alena, Mgr.
referentka studijního oddělení PdF
e-mail:
telefon: 553 46 2516
Jakubková Lucie, Bc.
referentka studijního oddělení PdF
e-mail:
telefon: 553 46 2517
Vašková Lenka, Bc.
referentka studijního oddělení PdF
e-mail:
telefon: 553 46 2514
Referát praxí
Kozelská Michaela, Bc.
referentka praxí
e-mail:
telefon: 553 46 2513
Úsek proděkana pro vědu a výzkum
Proděkan
Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 553 46 2596
Oddělení pro vědu, výzkum - referát
Cabala Veronika, Ing. e-mail:
telefon: 607 141 894
553 46 4034
Havrlantová Zuzana, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2506
Úsek proděkanky pro vnější vztahy a internacionalizaci
Proděkanka
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.
proděkanka pro vnější vztahy a internacionalizaci
e-mail:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Oddělení pro zahraniční vztahy - referát
Lipowská Renáta, Mgr.
referentka pro zahraniční vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 2536
Schmejkalová Ivana, Mgr.
referentka pro zahraniční vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 2508
733 169 894
Oddělení PR - referát
Havrlantová Zuzana, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2506
Úsek proděkana pro rozvoj a legislativu
Proděkan
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D.
proděkan pro rozvoj a legislativu
e-mail:
telefon: 553 46 2610
605 249 665
Oddělení pro rozvoj - referát
Oddělení pro podporu projektů
Fialová Ivana, PhDr.
vedoucí projektového oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 2722
734 783 481
Cabala Milan, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 4016
Hronová Pavlína, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4019
Jančálková Vendula, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4024
734 783 483
Maryšková Marta e-mail:
telefon: 553 46 4045
Matušíková Magda e-mail:
telefon: 553 46 4045
Pobořilová Kateřina, DiS. e-mail:
telefon: 553 46 4015
Poláčková Eva e-mail:
telefon: 553 46 4035
Sochorová Dagmar, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4018
Uhlařová Jana, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4017

Katedra anglického jazyka s didaktikou

Vedení katedry
Vedení KAD
Klimszová Slavomíra, Mgr., Ph.D.
vedoucí KAD
e-mail:
telefon: 553 46 2700
Tajemnice KAD
Guziurová Tereza, Mgr., Ph.D.
tajemnice KAD
e-mail:
telefon: 553 46 2707
Sekretariát KAD
Ramíková Šárka, Bc.
sekretářka KAD
e-mail:
telefon: 553 46 2676
Členové katedry
Profesoři
Malá Eva, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2701
Odborní asistenti
Entlová Gabriela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2707
Guziurová Tereza, Mgr., Ph.D.
tajemnice KAD
e-mail:
telefon: 553 46 2707
Klimszová Slavomíra, Mgr., Ph.D.
vedoucí KAD
e-mail:
telefon: 553 46 2700
Trnová Michaela, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2701
Externisté
Cindlerová Ivona, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2702
Mlčoch Jan, dr e-mail:
telefon: 553 46 1959
Stará Hana, Mgr. e-mail:
telefon: 605 968 291
Střelec Karel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2701
Šigutová Marta, Mgr., M.A. e-mail:
telefon: 553 46 2703
Vysloužilová Renata, Mgr. e-mail:
telefon:

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Vedení katedry
Vedení KCD
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KCD, katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
tajemnice KCD; pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
e-mail:
telefon: 731 696 962
553 46 2637
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
e-mail:
telefon: 553 46 2644
Sekretariát KCD
Nohelová Šárka
sekretářka KCD
e-mail:
telefon: 553 46 2636
Členové katedry
Profesoři
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2639
Docenti
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
tajemnice KCD; pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
e-mail:
telefon: 731 696 962
553 46 2637
Höflerová Eva, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2638
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
e-mail:
telefon: 553 46 2644
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KCD, katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Odborní asistenti
Balharová Andrea, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2642
Hrdličková Marcela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2642
Vavříková Pavlína, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2643
Kubeczková Olga, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2642
Kuldanová Pavlína, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2643
Novák Radomil, Mgr. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2638
Sekerová Kamila, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2645
Kabinet literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace
Členové kabinetu
Balharová Andrea, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2642
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
tajemnice KCD; pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
e-mail:
telefon: 731 696 962
553 46 2637
Höflerová Eva, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2638
Novák Radomil, Mgr. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2638
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2639

Katedra hudební výchovy

Vedení katedry
Vedení KHV
Kusák Jiří, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KHV
e-mail:
telefon: 553 46 2526
603 749 646
Kozel David, PhDr., Ph.D.
tajemník KHV
e-mail:
telefon: 553 46 2528
Sekretariát
Motalová Pavlína, Bc.
sekretářka KHV
e-mail:
telefon: 553 46 2602
553 46 2527
Členové katedry
Profesoři
Mazurek Jan, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2530
Steinmetz Karel, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2530
Docenti
Kusák Jiří, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KHV
e-mail:
telefon: 553 46 2526
603 749 646
Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 2532
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2533
775 108 019
Odborní asistenti
Kajzar Martin, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2522
731 467 002
Kozel David, PhDr., Ph.D.
tajemník KHV
e-mail:
telefon: 553 46 2528
Marhevská Věra, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2522
Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD. e-mail:
telefon: 553 46 2534
Externisté
Čech Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2527
553 46 2910
Chumchal Jan, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2534
Frostová Jana, doc. MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2527
Sedláček Marek, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2527
Suchomelová Aneta, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2527

Katedra informačních a komunikačních technologií

Vedení katedry
Vedení KIK
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
vedoucí KIK
e-mail:
telefon: 553 46 2625
739 504 633
Javorčík Tomáš, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, výkonný redaktor časopisu ICTE Journal, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2632
Sekretariát KIK
Franková Romana
sekretářka KIK
e-mail:
telefon: 553 46 2626
Členové katedry
Profesoři
Turčáni Milan, prof. Ing., CSc. e-mail:
telefon:
Docenti
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
vedoucí KIK
e-mail:
telefon: 553 46 2625
739 504 633
Odborní asistenti
Gybas Vojtěch, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2725
Homanová Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2631
Javorčík Tomáš, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, výkonný redaktor časopisu ICTE Journal, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2632
Klubal Libor, Mgr. Bc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2730
Polášek Radim, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2627
Havlásková Tatiana, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 2631
Technici učeben
Rumánek Michal
správce počítačových učeben
e-mail:
telefon: 553 46 2633
Externisté
Homan Aleš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Kozáková Blanka, Mgr. e-mail:
telefon:

Katedra matematiky s didaktikou

Vedení katedry
Vedení KMD
Krpec Radek, RNDr., Ph.D.
vedoucí KMD, pedagogický poradce programů Matematika se zaměřením na vzdělávání, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - Matematika
e-mail:
telefon: 553 46 2646
Zemanová Renáta, RNDr., Ph.D.
tajemník KMD
e-mail:
telefon: 553 46 2650
Sekretariát KMD
Franková Romana
sekretářka KMD
e-mail:
telefon: 553 46 2626
Členové katedry
Docenti
Koreňová Lilla, doc. PaedDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2630
Odborní asistenti
Barot Tomáš, Ing., Ph.D.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 2653
Krpec Radek, RNDr., Ph.D.
vedoucí KMD, pedagogický poradce programů Matematika se zaměřením na vzdělávání, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - Matematika
e-mail:
telefon: 553 46 2646
Zemanová Renáta, RNDr., Ph.D.
tajemník KMD
e-mail:
telefon: 553 46 2650
Externisté
Novotná Vilma, RNDr. e-mail:
telefon: 553 46 2649
Pisklák Bohuslav, PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2646
Votava Milan, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:

Katedra pedagogiky a andragogiky

Vedení katedry
Vedení KPD
Malach Josef, doc. PhDr., CSc.
vedoucí KPD
e-mail:
telefon: 553 46 2715
731 505 280
Červenková Iva, Mgr., Ph.D.
tajemnice KPD
e-mail:
telefon: 553 46 2717
Matějíček Rozsypalová Martina, Mgr. Bc.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 2721
Sekretariát KPD
Matýsková Gabriela
sekretářka KPD
e-mail:
telefon: 553 46 2716
Členové katedry
Profesoři
Vališová Alena, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon:
Docenti
Malach Josef, doc. PhDr., CSc.
vedoucí KPD
e-mail:
telefon: 553 46 2715
731 505 280
Prokešová Miriam, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2721
Odborní asistenti
Červenková Iva, Mgr., Ph.D.
tajemnice KPD
e-mail:
telefon: 553 46 2717
Chmura Milan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2718
Sikorová Zuzana, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2719
Sklenářová Nikola, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2721
Václavík Marek, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2720
Vicherková Dana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2724
Externisté
Běhalová Zuzana, Ing., MBA e-mail:
telefon:
Bouda Tomáš, PaedDr. e-mail:
telefon: 553 46 2697
777 723 747
Kaňová Irma, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Rangl Martin, PaedDr. e-mail:
telefon:
Matějíček Rozsypalová Martina, Mgr. Bc.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 2721
Trdá Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Trykar Miroslav, Mgr. e-mail:
telefon:
Vavříková Hana, PhDr., PhD. e-mail:
telefon:
Viktorin Aleš, Mgr. e-mail:
telefon:
Zapletal Bedřich, Mgr. e-mail:
telefon: 596 788 028
733 768 429

Katedra pedagogické a školní psychologie

Vedení katedry
Vedení KPE
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2685
Badošek Radim, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2687
Sekretariát
Krömrová Kateřina, Bc.
sekretářka KPE
e-mail:
telefon: 553 46 2686
Členové katedry
Docenti
Petrová Alena, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2692
Plevová Irena, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2688
Odborní asistenti
Badošek Radim, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2687
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2685
Matoušek Stanislav, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D.
katedrový koordinátor programu Erasmus+ a pedagogický poradce pro VKZ
e-mail:
telefon: 553 46 2691
Svoboda Jan, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 2690
Škobrtal Pavel, PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2693
Externisté
Babincová Radka, Mgr. et Bc. e-mail:
telefon:
Biolek Marek, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2689
Havlíková Hilda, PhDr. Mgr. e-mail:
telefon:
Koukola Bohumil, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2692
Kozáková Radka, PhDr. Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 1609
731 682 560
Khýr Marek, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2689
Novotná Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Pavlas Ivan, PhDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2691
Peterková Lucie, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2689
Pugnerová Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Strnadlová Alice, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 2688
Svobodová Lenka, PhDr. e-mail:
telefon:
Šišák Petr, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 2689

Katedra preprimární a primární pedagogiky

Vedení katedry
Vedení KPA
Šimik Ondřej, Mgr., PhD.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 731 639 623
553 46 2675
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
e-mail:
telefon: 553 46 2677
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D.
garant studijního programu a pedagogický poradce - Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku
e-mail:
telefon: 553 46 2678
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2677
Sekretariát KPA
Ramíková Šárka, Bc.
sekretářka KPA
e-mail:
telefon: 553 46 2676
Členové katedry
Docenti
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D.
garant studijního programu a pedagogický poradce - Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku
e-mail:
telefon: 553 46 2678
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2677
Odborní asistenti
Fodorová Karin, PhDr. Bc., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2683
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
e-mail:
telefon: 553 46 2677
Hendrychová Simona, Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2682
Šimlová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2680
Karaffa Jan, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 2681
Šimik Ondřej, Mgr., PhD.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 731 639 623
553 46 2675
Externisté
Dalová Radka, MgA. e-mail:
telefon:
Durčáková Hana, Mgr. e-mail:
telefon:
Volkmerová Hana, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon:
Hanuš Daniel, PhDr. Mgr., LL.M., MBA e-mail:
telefon:
Helebrantová Věra, PaedDr. e-mail:
telefon:
Hegarová Helena, Mgr. e-mail:
telefon:
Chalupníková Kateřina, MgA. e-mail:
telefon:
Keprtová Kateřina, Mgr. e-mail:
telefon:
Kovář Petr, MUDr. e-mail:
telefon:
Kovaříková Jaroslava, Mgr. e-mail:
telefon:
Musiol Kuchnová Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Kožušníková Helena, Mgr. e-mail:
telefon:
Leškaničová Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Navrátilová Jana, PaedDr. e-mail:
telefon:
Novosad Martin, Mgr. e-mail:
telefon:
Otavová Marcela, Mgr. Bc. e-mail:
telefon:
Polzerová Eva, Mgr. e-mail:
telefon:
Přílučíková Libuše, Mgr. e-mail:
telefon:
Strmisková Tereza, MgA. e-mail:
telefon:
Šelleová Miluše, Mgr. e-mail:
telefon:
Tomášová Alexandra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2684
Vozáriková Jana, Mgr. e-mail:
telefon:

Katedra sociální pedagogiky

Vedení katedry
Vedení PES
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc.
vedoucí PES
e-mail:
telefon: 553 46 2656
731 193 897
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D.
tajemnice PES
e-mail:
telefon: 553 46 2658
Sekretariát PES
Vítková Pavlína, Bc.
sekretářka PES
e-mail:
telefon: 553 46 2657
Členové katedry
Docenti
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc.
vedoucí PES
e-mail:
telefon: 553 46 2656
731 193 897
Odborní asistenti
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D.
tajemnice PES
e-mail:
telefon: 553 46 2658
Hozová Leona, PhDr. Ing., PhD., MBA e-mail:
telefon:
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D.
koordinátor pro Erasmus
e-mail:
telefon: 553 46 2661
Richterová Bohdana, Mgr., Ph.D.
garant odborných praxí
e-mail:
telefon: 553 46 2660
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2660

Katedra speciální pedagogiky

Vedení katedry
Vedení SPG
Franiok Petr, doc. PaedDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2666
734 366 447
Hampl Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 2673
Sekretariát SPG
Vašků Vladimír
referent katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2667
Členové katedry
Docenti
Franiok Petr, doc. PaedDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2666
734 366 447
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D.
fakultní koordinátorka pro studenty se specifickými potřebami na Pedagogické fakultě
e-mail:
telefon: 553 46 2668
Odborní asistenti
Adamus Petr, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2670
Hampl Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 2673
Janků Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2671
Kilduff Daniela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2672
Klugová Iva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2729
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D.
pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2669
Externisté
Bártová Petra, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 276
Barvíková Jana, Mgr. e-mail:
telefon:
Čermáková Jana, MUDr. e-mail:
telefon:
Dedrle Vavrošová Dagmar, Mgr. e-mail:
telefon: 596 746 805
596 768 131
Havlíková Eva, MUDr. e-mail:
telefon:
Jakobová Anna, PaedDr. e-mail:
telefon:
Kunzová Kateřina, Mgr. e-mail:
telefon:
Kysučan Jaroslav, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2672
Medřická Hana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 612
Mílková Pavlíková Kristýna, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 281
Chlebcová Helena, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2670
Návratová Kamila, Mgr. e-mail:
telefon:
Novohradská Hana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2729
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Swierkoszová Jana, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 2672
Šipula David, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 723
Štalmachová Pavla, PhDr. e-mail:
telefon: 605 721 144
Mamula Teufelová Lucie, Mgr., DiS. e-mail:
telefon:
Vanková Vladimíra, Mgr. e-mail:
telefon:
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. e-mail:
telefon:
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon:
Vykydalová Marcela, MUDr. e-mail:
telefon:
Zarubová Pavlína, Bc. e-mail:
telefon:

Katedra výchovy k občanství

Vedení katedry
Vedení KOV
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD.
vedoucí katedry, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2601
Sekretariát KOV
Motalová Pavlína, Bc.
sekretářka KOV
e-mail:
telefon: 553 46 2602
553 46 2527
Členové katedry
Docenti
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2501
553 46 2605
602 572 895
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD.
vedoucí katedry, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2601
Odborní asistenti
Kalitová Kristina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2603
Peterková Eva, Mgr., Ph.D.
koordinátor LLP - Erasmus
e-mail:
telefon: 553 46 2604
Szymeczek Józef, ThDr., Dr. e-mail:
telefon: 553 46 2604

Katedra studií lidského pohybu

Vedení katedry
Vedení KSLP
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
e-mail:
telefon: 553 46 2580
607 762 933
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
e-mail:
telefon: 553 46 2583
Sekretariát KSLP
Kamarytová Lenka, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 2581
Pedagogičtí poradci
Poradci
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
e-mail:
telefon: 553 46 2580
607 762 933
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
e-mail:
telefon: 553 46 2593
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
e-mail:
telefon: 553 46 2583
Členové katedry
Profesoři
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2585
Docenti
Bužga Marek, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2592
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 553 46 2594
Elavsky Steriani, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2584
Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 553 46 2596
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
e-mail:
telefon: 553 46 2580
607 762 933
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
e-mail:
telefon: 553 46 2593
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2588
Odborní asistenti
Beinhauerová Gabriela, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2584
Blaschová Denisa, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 4401
Cieslarová Gabriela, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Dostál Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2590
Kaštovská Barbora, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2587
Jurková Soňa, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2584
Klimtová Hana, PaedDr., Ph.D.
tutor denní a kombinované formy oborů učitelství pro 1. stupeň základní školy, učitelství pro mateřské školy, garant studia TV ve studijních programech Učitelství 1. stupně a Učitelství pro MŠ
e-mail:
telefon: 553 46 2589
Minárik Roman, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2595
Motyka Adam, Mgr.
PR referent pro vědu a výzkum, exkurze, propagace
e-mail:
telefon: 553 46 2597
777 799 645
Pacut Miroslav, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 4403
Plešek Jan, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2597
Rygelová Markéta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2587
Sebera Michal, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2595
Skýpala Jiří, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2597
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
e-mail:
telefon: 553 46 2583
Urbaczka Jan, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2590
Laboranti
Balážová Klára, Bc. e-mail:
telefon:
Fajová Nikol e-mail:
telefon:
Horká Veronika, Bc., DiS. e-mail:
telefon: 553 46 4409
Malůš Jan e-mail:
telefon: 553 46 4405
Macháčková Jitka, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 4409
Křetinská Lucie, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4405
Urbaczka Matěj e-mail:
telefon: 553 46 4405
Vašendová Veronika, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 4405
553 46 1793
Vilímek Dominik, Ing. e-mail:
telefon:
Vědečtí pracovníci
Gluchowski Ashley, PhD. e-mail:
telefon:
Technik
Janeček Michal, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2586
553 46 2584
Centrum diagnostiky lidského pohybu
Členové centra
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 553 46 2594
Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 553 46 2596
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
e-mail:
telefon: 553 46 2580
607 762 933
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
e-mail:
telefon: 553 46 2593
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
e-mail:
telefon: 553 46 2583
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2585
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2588
Externisté
Cuberková Jarmila, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2599
Klimková Alena, Mgr. e-mail:
telefon:
Skeřil Michal, PaedDr. e-mail:
telefon: 553 46 2595

Katedra technické a pracovní výchovy

Vedení katedry
Vedení KPV
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D.
vedoucí KPV
e-mail:
telefon: 553 46 2610
605 249 665
Sekretariát KPV
Nohelová Šárka
sekretářka KPV
e-mail:
telefon: 553 46 2636
Členové katedry
Docenti
Filipczyková Hana, doc. Dr. Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2611
Halásková Renata, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2611
Merenda Miroslav, doc. Dr. Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2612
597 322 134
Rudolf Ladislav, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2615
Odborní asistenti
Dostál Pavel, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2614
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D.
vedoucí KPV
e-mail:
telefon: 553 46 2610
605 249 665
Štěpánek Radim, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2614
Švrčinová Veronika, Mgr.
tajemník KPV, koordinátor pro Erasmus
e-mail:
telefon: 553 46 2613
Tvarůžka Václav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2621
553 46 2620
Externisté
Podjuklová Jitka, doc. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2610
Rychlíková Berta, doc. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2614
Šubert Jan, PaedDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2616
Vala Miroslav, Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2616
Vaňková Hana, PaedDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2616
Vaněk Vladimír, PaedDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2616

Katedra výtvarné výchovy

Vedení katedry
Vedení KVV
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
vedoucí katedry KVV, tajemník KVV
e-mail:
telefon: 553 46 2535
Sekretariát KVV
Lipowská Renáta, Mgr.
sekretářka KVV
e-mail:
telefon: 553 46 2536
Členové katedry
Docenti
Guziur Jakub, doc. Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 2538
Odborní asistenti
Bajnarová Marie, Mgr. et Mgr. BcA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2538
Blažek Timotej, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2539
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
vedoucí katedry KVV, tajemník KVV
e-mail:
telefon: 553 46 2535
Forman Pavel, Mgr., M.A., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2541
Koudela Tomáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2545
Pienias Gabriela, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2540
Externisté
Žižka Jiří, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2539
Ostatní spolupracovníci katedry
Čapandová Tereza, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2545

Centrum dalšího vzdělávání

Vedení centra
Vedení CDV
Bouda Tomáš, PaedDr.
vedoucí CDV
e-mail:
telefon: 553 46 2697
777 723 747
Členové CDV
Odborní asistenti
Bouda Tomáš, PaedDr.
vedoucí CDV
e-mail:
telefon: 553 46 2697
777 723 747
Odborné referentky
Dobošová Anna, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2698
Sršňová Jitka, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 2519

Centrum diagnostiky lidského pohybu

Vedení centra
Vedení CDLP
Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 553 46 2596
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 553 46 2594
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
odborný garant Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 553 46 2580
607 762 933
PR aktivity centra
Motyka Adam, Mgr.
PR referent pro vědu a výzkum, exkurze, propagace
e-mail:
telefon: 553 46 2597
777 799 645
Laboratoř biomechaniky
Vedoucí laboratoře
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2583
Laboratoř funkční antropologie
Vedoucí laboratoře
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2593
Laboratoř fyziologie tělesné zátěže
Vedoucí laboratoře
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 553 46 2594
Laboratoř pohybové aktivity
Vedoucí laboratoře
Elavsky Steriani, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2584
Členové centra
Členové CDLP
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2585
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
odborný garant Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 553 46 2580
607 762 933
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2588
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2593
Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 553 46 2596
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 553 46 2594
Elavsky Steriani, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2584
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2583
Irwin Gareth, prof. e-mail:
telefon:
Skýpala Jiří, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2597
Motyka Adam, Mgr.
PR referent pro vědu a výzkum, exkurze, propagace
e-mail:
telefon: 553 46 2597
777 799 645
Jurková Soňa, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2584
Sebera Michal, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2595
Kaštovská Barbora, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2587
Blaschová Denisa, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 4401
Dostál Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2590
Urbaczka Jan, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2590
Plešek Jan, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2597
Rygelová Markéta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2587
Beinhauerová Gabriela, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2584
Technická podpora
Janeček Michal, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2586
553 46 2584

Centrum pedagogického výzkumu

Vedení centra
Vedení CPV
Sikorová Zuzana, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2719
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2677
Členové centra
Vědečtí pracovníci
Adamus Petr, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2670
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2658
Červenková Iva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2717
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 731 696 962
553 46 2637
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2674
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2625
739 504 633
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2661
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2691
Richterová Bohdana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2660
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2677
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2656
731 193 897
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2660
Šimik Ondřej, Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 731 639 623
553 46 2675
Václavík Marek, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2720
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2668

Centrum studií evropské identity

Vedení centra
Vedoucí CSEI
Szymeczek Józef, ThDr., Dr. e-mail:
telefon: 553 46 2604
Členové centra
Odborný garant centra
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2501
553 46 2605
602 572 895
Odborní konzultanti
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Členové centra
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2501
553 46 2605
602 572 895
Kalitová Kristina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2603
Klimsza Lucjan, PhDr. ThDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2604
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2601
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2691
Peterková Eva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2604
Szymeczek Józef, ThDr., Dr. e-mail:
telefon: 553 46 2604

Centrum studií regionální hudební kultury

Vedení CSRHK
Vedení centra
Mazurek Jan, prof. PhDr., CSc.
garant výzkumného centra
e-mail:
telefon: 553 46 2530
Steinmetz Karel, prof. PhDr., CSc.
vedoucí výzkumného centra
e-mail:
telefon: 553 46 2530
Členové centra
Členové centra
Kajzar Martin, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2522
731 467 002
Kozel David, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2528
Kusák Jiří, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2526
603 749 646
Marhevská Věra, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2522
Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2532
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2533
775 108 019
Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD. e-mail:
telefon: 553 46 2534