Personální složení

abecední členění

Děkanát Pedagogické fakulty
Katedra anglického jazyka s didaktikou
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Katedra hudební výchovy
Katedra informačních a komunikačních technologií
Katedra matematiky s didaktikou
Katedra pedagogiky a andragogiky
Katedra pedagogické a školní psychologie
Katedra preprimární a primární pedagogiky
Katedra sociální pedagogiky
Katedra speciální pedagogiky
Katedra výchovy k občanství
Katedra studií lidského pohybu
Katedra technické a pracovní výchovy
Katedra výtvarné výchovy
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum diagnostiky lidského pohybu
Centrum pedagogického výzkumu
Centrum vizuálních studií
Centrum výzkumu kultury a identity regionu


Děkanát Pedagogické fakulty

Úsek děkana
Děkan
607 762 933
553 46 2814
Sekretariát děkana
Zmrzlíková Michaela
sekretářka děkana
553 46 2502
734 692 927
Personální útvar
Oslizloková Anna, Bc.
personalistka PdF
553 46 2511
Dočkalová Beatrice
referentka personalistiky
553 46 2504
Úsek tajemnice fakulty
Tajemnice fakulty
553 46 2503
736 757 935
Referát
Bestová Marika, Ing.
referentka pro ekonomiku
553 46 2505
553 46 2509
Úsek proděkanky pro studium a celoživotní vzdělávání
Proděkanka
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
553 46 2625
739 504 633
Studijní oddělení
Valchař Aleš, Mgr.
vedoucí studijního oddělení PdF
553 46 2711
Böhm Radek
referent studijního oddělení PdF
553 46 2512
Geierová Alena, Mgr.
referentka studijního oddělení PdF
553 46 2516
Jakubková Lucie, Bc.
referentka studijního oddělení PdF
553 46 2517
Vašková Lenka, Bc.
referentka studijního oddělení PdF
553 46 2514
Referát praxí
Sikorová Michaela
samostatná referentka
553 46 2699
Uhlařová Jana, Ing.
vedoucí Referátu praxí
553 46 2513
Úsek proděkana pro vědu a doktorská studia
Proděkan
Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D.
proděkan pro vědu a doktorská studia
553 46 2813
Oddělení pro vědu, výzkum – referát
Havrlantová Zuzana, Ing.
referentka pro vědu a výzkum
553 46 2506
Jedlička Libor, Ing.
odborný technik
 
 
Úsek proděkanky pro internacionalizaci
Proděkanka
Sikorová Zuzana, doc. PhDr., Ph.D.
proděkanka pro internacionalizaci
553 46 2719
Oddělení pro zahraniční vztahy – referát
Kopitz Daniel, Mgr.
referent zahraničních vztahů
553 46 2507
Lipowská Renáta, Mgr.
referentka pro zahraniční vztahy
553 46 2536
Schmejkalová Ivana, Mgr.
referentka pro zahraniční vztahy
553 46 2508
733 169 894
Úsek proděkana pro rozvoj a legislativu
Proděkan
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
proděkan pro rozvoj a legislativu
739 329 156
553 46 2803
Oddělení pro rozvoj a legislativu – referát
Čapandová Tereza, Mgr.
referentka pro rozvoj, referentka pro vnější, vnitřní komunikaci a tvůrčí činnost
553 46 2545
603 326 731
Oddělení pro podporu projektů – referát
Fialová Ivana, PhDr.
vedoucí projektového oddělení
553 46 2722
734 783 481
553 46 4016
553 46 4035
Úsek proděkana pro vnější, vnitřní komunikaci a tvůrčí činnost
Proděkan
Koudela Tomáš, Mgr., Ph.D.
proděkan pro vnější, vnitřní komunikaci a tvůrčí činnost
553 46 2545
Oddělení PR – referát
Čapandová Tereza, Mgr.
referentka pro rozvoj, referentka pro vnější, vnitřní komunikaci a tvůrčí činnost
553 46 2545
603 326 731
Motyka Adam, Mgr., MBA
marketingový specialista, PR referent pro vědu a výzkum, sociální sítě
777 799 645
553 46 2817
Pokorná Petra, Mgr.
redaktorka/editorka
732 741 145
553 46 2541


Katedra anglického jazyka s didaktikou

Vedení katedry
Klimszová Slavomíra, Mgr., Ph.D.
vedoucí KAD, katedrový koordinátor pro internacionalizaci
553 46 2700
Tajemnice katedry
553 46 2707
Sekretariát katedry
Ramíková Šárka, Bc.
sekretářka KAD
553 46 2676
Členové katedry
Profesoři
Docenti
Odborní asistenti
553 46 2707
Klimszová Slavomíra, Mgr., Ph.D.
vedoucí KAD, katedrový koordinátor pro internacionalizaci
553 46 2700
Externisté
Dostálová Zuzana, PhDr., PhD.
literatura pro děti a mládež a translatologie
 
605 968 291


Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Vedení katedry
553 46 2635
731 696 960
Novák Radomil, doc. Mgr. Ing., Ph.D.
tajemník KCD, katedrový PR koordinátor
553 46 2638
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
731 696 962
553 46 2637
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
553 46 2644
Sekretariát katedry
Nohelová Šárka
sekretářka KCD
553 46 2636
Členové katedry
Profesoři
Docenti
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
731 696 962
553 46 2637
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
553 46 2644
Novák Radomil, doc. Mgr. Ing., Ph.D.
tajemník KCD, katedrový PR koordinátor
553 46 2638
553 46 2635
731 696 960
Odborní asistenti
Balharová Andrea, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
553 46 2642
Externisté
Kabinet literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace
Členové kabinetu
Balharová Andrea, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
553 46 2642
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
731 696 962
553 46 2637
Novák Radomil, doc. Mgr. Ing., Ph.D.
tajemník KCD, katedrový PR koordinátor
553 46 2638


Katedra hudební výchovy

Vedení katedry
553 46 2526
603 749 646
553 46 2528
Sekretariát
Motalová Pavlína, Bc.
sekretářka KHV
553 46 2602
553 46 2527
Členové katedry
Profesoři
Docenti
553 46 2526
603 749 646
Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
553 46 2532
Odborní asistenti
553 46 2528
Externisté
731 467 002
553 46 4041
553 46 3313


Katedra informačních a komunikačních technologií

Vedení katedry
553 46 2625
739 504 633
Javorčík Tomáš, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, výkonný redaktor časopisu ICTE Journal, pedagogický poradce
553 46 2632
Sekretariát katedry
Franková Romana
sekretářka KIK
553 46 2626
Členové katedry
Profesoři
Docenti
553 46 2625
739 504 633
Odborní asistenti
Havlásková Tatiana, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
553 46 2631
Javorčík Tomáš, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, výkonný redaktor časopisu ICTE Journal, pedagogický poradce
553 46 2632
Asistenti
Technici IT
Matula Martin
technik IT
731 137 352
553 46 2520
Rumánek Michal
technik IT
553 46 2633
777 823 195
Externisté


Katedra matematiky s didaktikou

Vedení katedry
Barot Tomáš, Ing., Ph.D.
vedoucí katedry, katedrový koordinátor pro internacionalizaci
553 46 2653
Krpec Radek, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry, katedrový PR koordinátor, pedagogický poradce programů Matematika se zaměřením na vzdělávání, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - Matematika
553 46 2646
Sekretariát katedry
Franková Romana
sekretářka KMD
553 46 2626
Členové katedry
Docenti
Odborní asistenti
Barot Tomáš, Ing., Ph.D.
vedoucí katedry, katedrový koordinátor pro internacionalizaci
553 46 2653
Krpec Radek, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry, katedrový PR koordinátor, pedagogický poradce programů Matematika se zaměřením na vzdělávání, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - Matematika
553 46 2646
Asistenti
Externisté
553 46 2653
 


Katedra pedagogiky a andragogiky

Vedení katedry
Červenková Iva, Mgr., Ph.D.
vedoucí KPD, tajemnické záležitosti, garantka praxí
553 46 2717
Sekretariát katedry
553 46 2716
Členové katedry
Profesoři
553 46 2715
731 505 280
Docenti
Odborní asistenti
Červenková Iva, Mgr., Ph.D.
vedoucí KPD, tajemnické záležitosti, garantka praxí
553 46 2717
Matějíček Rozsypalová Martina, Mgr. Bc., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
553 46 2721
Externisté


Katedra pedagogické a školní psychologie

Vedení katedry
553 46 2685
553 46 2687
Sekretariát
553 46 2686
Členové katedry
Profesoři
Docenti
Lacková Lucia, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro VKZ
553 46 2691
Petrová Alena, doc. PhDr., Ph.D.
garant studijního programu Učitelství pro SŠ
553 46 2692
Odborní asistenti
553 46 2687
553 46 2685
553 46 2690
Škobrtal Pavel, PhDr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci, pedagogický poradce pro Bc. program Psychologie se zaměřením na vzdělávání
553 46 2693
Externisté
553 46 2689


Katedra preprimární a primární pedagogiky

Vedení katedry
731 639 623
553 46 2675
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
553 46 2677
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D.
garant studijního programu a pedagogický poradce - Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku
553 46 2678
553 46 2677
553 46 1010
Sekretariát katedry
Ramíková Šárka, Bc.
sekretářka KPA
553 46 2676
Členové katedry
Docenti
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D.
garant studijního programu a pedagogický poradce - Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku
553 46 2678
553 46 2677
553 46 1010
Odborní asistenti
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
553 46 2677
Karaffa Jan, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
553 46 2681
731 639 623
553 46 2675
Externisté


Katedra sociální pedagogiky

Vedení katedry
Richterová Bohdana, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry, garantka studijního programu Sociální pedagogika (Bc.), pedagogický poradce pro Bc Sociální pedagogika PS
553 46 2656
603 229 887
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D.
zástupkyně vedoucí katedry
553 46 2658
Sekretariát katedry
Šimečková Pavlína, Bc.
referentka a tajemnice katedry
553 46 2657
Pedagogičtí poradci
Poradci
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci, pedagogický poradce pro Bc Sociální pedagogika KS a NMgr Sociální pedagogika KS
553 46 2661
Richterová Bohdana, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry, garantka studijního programu Sociální pedagogika (Bc.), pedagogický poradce pro Bc Sociální pedagogika PS
553 46 2656
603 229 887
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro NMgr Sociální pedagogika PS
553 46 2660
Členové katedry
Docenti
Chudý Štefan, doc. Mgr., Ph.D., MBA
garant studijního programu Sociální pedagogika (NMgr.)
553 46 2659
731 193 897
553 46 2659
Odborní asistenti
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D.
zástupkyně vedoucí katedry
553 46 2658
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci, pedagogický poradce pro Bc Sociální pedagogika KS a NMgr Sociální pedagogika KS
553 46 2661
Richterová Bohdana, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry, garantka studijního programu Sociální pedagogika (Bc.), pedagogický poradce pro Bc Sociální pedagogika PS
553 46 2656
603 229 887
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro NMgr Sociální pedagogika PS
553 46 2660
Štenclová Veronika, Mgr., Ph.D.
správce sociálních sítích katedry, PR katedry
553 46 2660
Externisté


Katedra speciální pedagogiky

Vedení katedry
Chudý Štefan, doc. Mgr., Ph.D., MBA
vedoucí katedry, katedrový koordinátor pro VaV, projektovou činnost, rozvoj katedry
553 46 2659
Satinská Edita, Mgr., Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedry, fakultní koordinátor pro studenty se specifickými potřebami na Pedagogické fakultě, katedrový koordinátor pro internacionalizaci, diagnostik/specialista Centra Pyramida
553 46 2671
Rozšířené vedení katedry
Ludíková Libuše, prof. PaedDr., CSc.
koordinátorka HR, spolupráce na akreditacích, rozvoj katedry
553 46 2674
Franiok Petr, doc. PaedDr., Ph.D.
garant NMgr. studia Speciální pedagogika a Speciální pedagogika pro učitele
734 366 447
553 46 2672
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D.
garant Bc. studia Speciální pedagogika, pedagogická poradkyně, koordinátorka praxí, metodik Centra Pyramida, diagnostik/specialista Centra Pyramida
553 46 2669
Sekretariát katedry
Vašků Vladimír
referent katedry, katedrový koordinátor PR
553 46 2667
Členové katedry
Profesoři
Ludíková Libuše, prof. PaedDr., CSc.
koordinátorka HR, spolupráce na akreditacích, rozvoj katedry
553 46 2674
Docenti
Franiok Petr, doc. PaedDr., Ph.D.
garant NMgr. studia Speciální pedagogika a Speciální pedagogika pro učitele
734 366 447
553 46 2672
Chudý Štefan, doc. Mgr., Ph.D., MBA
vedoucí katedry, katedrový koordinátor pro VaV, projektovou činnost, rozvoj katedry
553 46 2659
Odborní asistenti
Adamus Petr, PhDr., Ph.D.
diagnostik / specialista Centra Pyramida
553 46 2670
Hampl Igor, Mgr., Ph.D.
diagnostik/specialista Centra Pyramida
553 46 2668
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D.
garant Bc. studia Speciální pedagogika, pedagogická poradkyně, koordinátorka praxí, metodik Centra Pyramida, diagnostik/specialista Centra Pyramida
553 46 2669
Satinská Edita, Mgr., Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedry, fakultní koordinátor pro studenty se specifickými potřebami na Pedagogické fakultě, katedrový koordinátor pro internacionalizaci, diagnostik/specialista Centra Pyramida
553 46 2671
Asistenti
Chlebcová Helena, Mgr.
tutorka pro 1. roč. Bc. studia, diagnostik/specialista Centra Pyramida
553 46 2673
Vavrušková Veronika, Mgr.
tutorka pro 1. ročník NMgr. studia
553 46 2666
Externisté
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D., MBA
katedrový koordinátor pro internacionalizaci, koordinátor CŽV
553 46 2668
553 46 1799
597 372 758
597 371 111
597 373 644
Vedení VŠKP
Externisté – spolupráce


Katedra výchovy k občanství

Vedení katedry
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD.
vedoucí katedry, garantka praxí
553 46 2601
Sekretariát katedry
Motalová Pavlína, Bc.
sekretářka KOV
553 46 2602
553 46 2527
Členové katedry
Docenti
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD.
vedoucí katedry, garantka praxí
553 46 2601
Odborní asistenti
Kalitová Kristina, Mgr., Ph.D.
PR koordinátorka, pedagogická poradkyně
553 46 2603
Peterková Eva, Mgr., Ph.D.
katedrová koordinátorka pro internacionalizaci
553 46 2604
Externisté


Katedra studií lidského pohybu

Vedení katedry
553 46 2801
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
739 329 156
553 46 2803
Sekretariát katedry
Pedagogičtí poradci
Poradci
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
607 762 933
553 46 2814
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova a sport
553 46 2805
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
739 329 156
553 46 2803
Členové katedry
Profesoři
553 46 2804
Docenti
553 46 2823
553 46 1770
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
553 46 2815
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
607 762 933
553 46 2814
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova a sport
553 46 2805
553 46 2801
Odborní asistenti
Jurková Soňa, Mgr.
zahraniční koordinátorka
553 46 2584
Motyka Adam, Mgr., MBA
marketingový specialista, PR referent pro vědu a výzkum, sociální sítě
777 799 645
553 46 2817
Pacut Miroslav, Mgr.
koordinátor projektu UNIS, koordinátor ČAUS univerzitních lig
553 46 2819
Plešek Jan, Mgr., Ph.D.
koordinátor pro internacionalizaci, koordinátor mobility window
553 46 2849
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
739 329 156
553 46 2803
Technik
Data manažer
Centrum diagnostiky lidského pohybu
Členové centra
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
553 46 2815
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
607 762 933
553 46 2814
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova a sport
553 46 2805
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
739 329 156
553 46 2803
553 46 2801
Externisté


Katedra technické a pracovní výchovy

Vedení katedry
777 953 218
Tajemník katedry
553 46 2610
605 249 665
Sekretariát katedry
Nohelová Šárka
sekretářka KPV
553 46 2636
Členové katedry
Docenti
Rudolf Ladislav, doc. Ing., Ph.D.
garant bakalářského studijního programu Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání, garant navazujícího magisterského studijního programu Učitelství odborných předmětů
553 46 2615
Odborní asistenti
553 46 2610
605 249 665
777 953 218
553 46 2612
774 549 790
Externisté
Švrčinová Veronika, Mgr.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
553 46 2613


Katedra výtvarné výchovy

Vedení katedry
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
vedoucí katedry KVV, tajemník KVV
553 46 2535
Sekretariát katedry
Lipowská Renáta, Mgr.
sekretářka KVV
553 46 2536
Členové katedry
Profesoři
Hostující profesoři
Docenti
Odborní asistenti
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
vedoucí katedry KVV, tajemník KVV
553 46 2535
Asistenti
Čapandová Tereza, Mgr.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
553 46 2545
603 326 731
Lektoři
Externisté
553 46 2539
 


Centrum dalšího vzdělávání

Vedení centra
Dobošová Anna, Ing.
vedoucí CDV, pedagogický poradce, odborná referentka CDV
553 46 2698
Členové centra
Samostatné referentky
Ostřížková Kateřina
samostatná referentka CDV
553 46 2697
Odborné referentky
Lošáková Jitka, Mgr.
odborná referentka CDV
553 46 2519


Centrum diagnostiky lidského pohybu

Vedení centra
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
553 46 2815
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
odborný garant Centra diagnostiky lidského pohybu
607 762 933
553 46 2814
PR aktivity centra
Motyka Adam, Mgr., MBA
marketingový specialista, PR referent pro vědu a výzkum, sociální sítě
777 799 645
553 46 2817
Laboratoř biomechaniky a zobrazovacích metod
Vedoucí laboratoře
739 329 156
553 46 2803
Laboratoř funkční antropologie
Vedoucí laboratoře
Laboratoř fyziologie tělesné zátěže
Vedoucí laboratoře
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
553 46 2815
Behaviorální laboratoř
Vedoucí laboratoře
Členové centra
Členové centra
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
553 46 2815
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
odborný garant Centra diagnostiky lidského pohybu
607 762 933
553 46 2814
739 329 156
553 46 2803
553 46 4405
Motyka Adam, Mgr., MBA
marketingový specialista, PR referent pro vědu a výzkum, sociální sítě
777 799 645
553 46 2817
Technická podpora


Centrum pedagogického výzkumuCentrum vizuálních studií

Vedení centra
Koudela Tomáš, Mgr., Ph.D.
vedoucí Centra vizuálních studií
553 46 2545
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
zástupce vedoucího centra
553 46 2535
553 46 2971
Členové centra
Interní členové centra
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
zástupce vedoucího centra
553 46 2535
553 46 2545
603 326 731
728 160 347
553 46 3309
Koudela Tomáš, Mgr., Ph.D.
vedoucí Centra vizuálních studií
553 46 2545
553 46 2971
553 46 2970


Centrum výzkumu kultury a identity regionu

Vedení centra
553 46 2604
553 46 2530
Členové centra
Interní členové centra
553 46 2526
603 749 646