Personální složení

abecední členění


Děkanát Pedagogické fakulty
Katedra anglického jazyka s didaktikou
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Katedra hudební výchovy
Katedra informačních a komunikačních technologií
Katedra matematiky s didaktikou
Katedra pedagogiky a andragogiky
Katedra pedagogické a školní psychologie
Katedra preprimární a primární pedagogiky
Katedra sociální pedagogiky
Katedra speciální pedagogiky
Katedra výchovy k občanství
Katedra studií lidského pohybu
Katedra technické a pracovní výchovy
Katedra výtvarné výchovy
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum diagnostiky lidského pohybu
Centrum pedagogického výzkumu
Centrum studií evropské identity
Centrum studií regionální hudební kultury

Děkanát Pedagogické fakulty

Úsek děkana
Děkan
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
děkan PdF OU
e-mail:
telefon: 553 46 2588
607 762 933
553 46 2501
Sekretariát děkana
Zmrzlíková Michaela
sekretářka děkana
e-mail:
telefon: 553 46 2502
734 692 927
Personální útvar
Oslizloková Anna, Bc.
personalistka PdF
e-mail:
telefon: 553 46 2511
Úsek tajemnice fakulty
Tajemnice fakulty
Adamcová Lenka, Ing.
tajemnice PdF
e-mail:
telefon: 553 46 2503
736 757 935
Referát
Kloudová Zuzana e-mail:
telefon: 553 46 2505
Matušková Ivana, Mgr.
referentka
e-mail:
telefon: 553 46 2509
Úsek proděkanky pro studium a celoživotní vzdělávání
Proděkanka
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 2625
739 504 633
Studijní oddělení
Valchař Aleš, Mgr.
vedoucí studijního oddělení PdF
e-mail:
telefon: 553 46 2711
Böhm Radek
referent studijního oddělení PdF
e-mail:
telefon: 553 46 2512
Geierová Alena, Mgr.
referentka studijního oddělení PdF
e-mail:
telefon: 553 46 2516
Jakubková Lucie, Bc.
referentka studijního oddělení PdF
e-mail:
telefon: 553 46 2517
Vašková Lenka, Bc.
referentka studijního oddělení PdF
e-mail:
telefon: 553 46 2514
Referát praxí
Uhlařová Jana, Ing.
referentka Referátu praxí
e-mail:
telefon: 553 46 2513
Úsek proděkana pro vědu a doktorská studia
Proděkan
Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D.
proděkan pro vědu a doktorská studia
e-mail:
telefon: 553 46 2596
Oddělení pro vědu, výzkum - referát
Havrlantová Zuzana, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2506
Úsek proděkanky pro internacionalizaci
Proděkanka
Sikorová Zuzana, doc. PhDr., Ph.D.
proděkanka pro internacionalizaci
e-mail:
telefon: 553 46 2719
Oddělení pro zahraniční vztahy - referát
Lipowská Renáta, Mgr.
referentka pro zahraniční vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 2536
Schmejkalová Ivana, Mgr.
referentka pro zahraniční vztahy
e-mail:
telefon: 553 46 2508
733 169 894
Úsek proděkana pro rozvoj a legislativu
Proděkan
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
proděkan pro rozvoj a legislativu
e-mail:
telefon: 553 46 2583
739 329 156
Oddělení pro rozvoj a legislativu – referát
Čapandová Tereza, Mgr.
referentka pro rozvoj
referentka pro vnější, vnitřní komunikaci a tvůrčí činnost
e-mail:
telefon: 553 46 2545
603 326 731
Oddělení pro podporu projektů - referát
Fialová Ivana, PhDr.
vedoucí projektového oddělení
e-mail:
telefon: 553 46 2722
734 783 481
Cabala Milan, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 4016
Hronová Pavlína, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4019
Jančálková Vendula, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4024
Křižaničová Veronika, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 4017
Pobořilová Kateřina, DiS. e-mail:
telefon: 553 46 4015
Poláčková Eva e-mail:
telefon: 553 46 4035
Úsek proděkana pro vnější, vnitřní komunikaci a tvůrčí činnost
Proděkan
Koudela Tomáš, Mgr., Ph.D.
proděkan pro vnější, vnitřní komunikaci a tvůrčí činnost
e-mail:
telefon: 553 46 2545
Oddělení PR - referát
Čapandová Tereza, Mgr.
referentka pro rozvoj
referentka pro vnější, vnitřní komunikaci a tvůrčí činnost
e-mail:
telefon: 553 46 2545
603 326 731
Kravalová Petra, Mgr.
redaktorka/editorka
e-mail:
telefon: 732 741 145
Motyka Adam, Mgr.
sociální sítě
e-mail:
telefon: 553 46 2597
777 799 645

Katedra anglického jazyka s didaktikou

Vedení katedry
Vedení KAD
Klimszová Slavomíra, Mgr., Ph.D.
vedoucí KAD
e-mail:
telefon: 553 46 2700
Tajemnice KAD
Guziurová Tereza, Mgr., Ph.D.
tajemnice KAD
e-mail:
telefon: 553 46 2707
Sekretariát KAD
Ramíková Šárka, Bc.
sekretářka KAD
e-mail:
telefon: 553 46 2676
Členové katedry
Profesoři
Malá Eva, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2701
Docenti
Guziur Jakub, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2538
Šimonová Ivana, doc. PhDr., PhD. e-mail:
telefon:
Odborní asistenti
Entlová Gabriela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2707
Guziurová Tereza, Mgr., Ph.D.
tajemnice KAD
e-mail:
telefon: 553 46 2707
Klimszová Slavomíra, Mgr., Ph.D.
vedoucí KAD
e-mail:
telefon: 553 46 2700
Stroková Kimberly Anne, M.A. e-mail:
telefon: 553 46 2707
Trnová Michaela, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2701
Externisté
Cigánková Tereza, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2707
Cindlerová Ivona, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2702
Kilduff Rowan Tearlach, M.A. e-mail:
telefon:
Mlčoch Jan, dr e-mail:
telefon: 553 46 1959
Stará Hana, Mgr. e-mail:
telefon: 605 968 291
Siedloczek Marian, Mgr., M.A., Ph.D. e-mail:
telefon:
Střelec Karel, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2701
Šigutová Marta, Mgr., M.A. e-mail:
telefon: 553 46 2703
Vařeková Michaela, Mgr. e-mail:
telefon:
Vomlela Jan, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Vysloužilová Renata, Mgr. e-mail:
telefon:

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Vedení katedry
Vedení KCD
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KCD
e-mail:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Novák Radomil, Mgr. Ing., Ph.D.
tajemník KCD, katedrový PR koordinátor
e-mail:
telefon: 553 46 2638
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
e-mail:
telefon: 731 696 962
553 46 2637
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
e-mail:
telefon: 553 46 2644
Sekretariát KCD
Nohelová Šárka
sekretářka KCD
e-mail:
telefon: 553 46 2636
Členové katedry
Profesoři
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2639
Docenti
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
e-mail:
telefon: 731 696 962
553 46 2637
Höflerová Eva, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2638
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
e-mail:
telefon: 553 46 2644
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KCD
e-mail:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Odborní asistenti
Balharová Andrea, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2642
Kubeczková Olga, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2642
Kuldanová Pavlína, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
e-mail:
telefon: 553 46 2643
Novák Radomil, Mgr. Ing., Ph.D.
tajemník KCD, katedrový PR koordinátor
e-mail:
telefon: 553 46 2638
Sekerová Kamila, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2645
Externisté
Hořínková Ivana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Hyplová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2642
Juchelka Gabriel, Mgr. et Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2637
Kmentová Kamila, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2644
Viater Dominik, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2638
Kabinet literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace
Členové kabinetu
Balharová Andrea, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2642
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
e-mail:
telefon: 731 696 962
553 46 2637
Höflerová Eva, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2638
Kubeczková Olga, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2642
Novák Radomil, Mgr. Ing., Ph.D.
tajemník KCD, katedrový PR koordinátor
e-mail:
telefon: 553 46 2638
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2639

Katedra hudební výchovy

Vedení katedry
Vedení KHV
Kusák Jiří, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KHV
e-mail:
telefon: 553 46 2526
603 749 646
Kozel David, PhDr., Ph.D.
tajemník KHV
e-mail:
telefon: 553 46 2528
Sekretariát
Motalová Pavlína, Bc.
sekretářka KHV
e-mail:
telefon: 553 46 2602
553 46 2527
Členové katedry
Profesoři
Mazurek Jan, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2530
Steinmetz Karel, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2530
Docenti
Kusák Jiří, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KHV
e-mail:
telefon: 553 46 2526
603 749 646
Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 2532
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2533
775 108 019
Odborní asistenti
Kozel David, PhDr., Ph.D.
tajemník KHV
e-mail:
telefon: 553 46 2528
Střílková Daniela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2522
Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD. e-mail:
telefon: 553 46 2534
Externisté
Burianová Aneta, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2527
Čech Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2527
553 46 2910
Chumchal Jan, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2534
Frostová Jana, doc. MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2527
Kajzar Martin, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 731 467 002
553 46 4041
Mazurek Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2527
Mrázová Simona, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2527
Sedláček Marek, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2527
Vaněk Jaroslav, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2527

Katedra informačních a komunikačních technologií

Vedení katedry
Vedení KIK
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
vedoucí KIK
e-mail:
telefon: 553 46 2625
739 504 633
Javorčík Tomáš, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, výkonný redaktor časopisu ICTE Journal, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2632
Sekretariát KIK
Franková Romana
sekretářka KIK
e-mail:
telefon: 553 46 2626
Členové katedry
Profesoři
Turčáni Milan, prof. Ing., CSc. e-mail:
telefon:
Docenti
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
vedoucí KIK
e-mail:
telefon: 553 46 2625
739 504 633
Odborní asistenti
Gybas Vojtěch, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2725
Homanová Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2631
Javorčík Tomáš, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, výkonný redaktor časopisu ICTE Journal, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 553 46 2632
Klubal Libor, Mgr. Bc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2730
Havlásková Tatiana, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
e-mail:
telefon: 553 46 2631
Asistenti
Tran Daniel, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2627
Technici učeben
Matula Martin e-mail:
telefon: 731 137 352
553 46 2520
Rumánek Michal
správce počítačových učeben
e-mail:
telefon: 553 46 2633
Externisté
Homan Aleš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Kozáková Blanka, Mgr. e-mail:
telefon:

Katedra matematiky s didaktikou

Vedení katedry
Vedení KMD
Barot Tomáš, Ing., Ph.D.
vedoucí katedry, katedrový koordinátor pro internacionalizaci
e-mail:
telefon: 553 46 2653
Krpec Radek, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry, katedrový PR koordinátor, pedagogický poradce programů Matematika se zaměřením na vzdělávání, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - Matematika
e-mail:
telefon: 553 46 2646
Sekretariát KMD
Franková Romana
sekretářka KMD
e-mail:
telefon: 553 46 2626
Členové katedry
Docenti
Koreňová Lilla, doc. PaedDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2630
Odborní asistenti
Barot Tomáš, Ing., Ph.D.
vedoucí katedry, katedrový koordinátor pro internacionalizaci
e-mail:
telefon: 553 46 2653
Krpec Radek, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry, katedrový PR koordinátor, pedagogický poradce programů Matematika se zaměřením na vzdělávání, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - Matematika
e-mail:
telefon: 553 46 2646
Zemanová Renáta, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2650
Externisté
Hvorecký Jozef, prof. RNDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2653
Polášek Radim, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2653
Strmiska Martin, Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2653
Švejda Jaromír, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2653
Votava Milan, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:

Katedra pedagogiky a andragogiky

Vedení katedry
Vedení KPD
Červenková Iva, Mgr., Ph.D.
vedoucí KPD
e-mail:
telefon: 553 46 2717
Matějíček Rozsypalová Martina, Mgr. Bc.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
e-mail:
telefon: 553 46 2721
Sekretariát KPD
Matýsková Gabriela
sekretářka KPD
e-mail:
telefon: 553 46 2716
Členové katedry
Profesoři
Vališová Alena, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon:
Docenti
Malach Josef, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2715
731 505 280
Prokešová Miriam, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2721
Sikorová Zuzana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2719
Odborní asistenti
Červenková Iva, Mgr., Ph.D.
vedoucí KPD
e-mail:
telefon: 553 46 2717
Chmura Milan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2718
Václavík Marek, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2720
Vavříková Hana, PhDr., PhD. e-mail:
telefon:
Vicherková Dana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2724
Externisté
Běhalová Zuzana, Ing., MBA e-mail:
telefon:
Bouda Tomáš, PaedDr. e-mail:
telefon: 553 46 2697
777 723 747
Kaňová Irma, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Matějíček Rozsypalová Martina, Mgr. Bc.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
e-mail:
telefon: 553 46 2721
Škuta Vlastimil, Mgr. e-mail:
telefon:
Trdá Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Trykar Miroslav, Mgr. e-mail:
telefon:
Viktorin Aleš, Mgr. e-mail:
telefon:

Katedra pedagogické a školní psychologie

Vedení katedry
Vedení KPE
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2685
Badošek Radim, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2687
Sekretariát
Krömrová Kateřina, Mgr.
sekretářka KPE
e-mail:
telefon: 553 46 2686
Členové katedry
Docenti
Petrová Alena, doc. PhDr., Ph.D.
garant studijního programu Učitelství pro SŠ
e-mail:
telefon: 553 46 2692
Odborní asistenti
Badošek Radim, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2687
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2685
Moravec Pavel, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Lacková Lucia, doc. PhDr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci a pedagogický poradce pro VKZ
e-mail:
telefon: 553 46 2691
Svoboda Jan, PhDr. e-mail:
telefon: 553 46 2690
Škobrtal Pavel, PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro Bc. program Psychologie se zaměřením na vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 2693
Externisté
Babincová Radka, Mgr. et Bc. e-mail:
telefon:
Bilík Tereza, Mgr. e-mail:
telefon:
Biolek Marek, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2689
Khýr Marek, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2689
Mařádková Petra, Mgr. et Mgr. e-mail:
telefon:
Novotná Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Pavlas Ivan, PhDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2691
Peterková Lucie, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2689
Plecháčková Michaela, Mgr. e-mail:
telefon:
Pugnerová Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Svobodová Lenka, PhDr. e-mail:
telefon:
Vantuch Jan, Mgr. e-mail:
telefon:

Katedra preprimární a primární pedagogiky

Vedení katedry
Vedení KPA
Šimik Ondřej, Mgr., PhD.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 731 639 623
553 46 2675
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
e-mail:
telefon: 553 46 2677
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D.
garant studijního programu a pedagogický poradce - Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku
e-mail:
telefon: 553 46 2678
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2677
Sekretariát KPA
Ramíková Šárka, Bc.
sekretářka KPA
e-mail:
telefon: 553 46 2676
Členové katedry
Docenti
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D.
garant studijního programu a pedagogický poradce - Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku
e-mail:
telefon: 553 46 2678
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2677
Odborní asistenti
Fodorová Karin, PhDr. Bc., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2683
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
e-mail:
telefon: 553 46 2677
Hendrychová Simona, Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2682
Karaffa Jan, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
e-mail:
telefon: 553 46 2681
Šimik Ondřej, Mgr., PhD.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 731 639 623
553 46 2675
Šimlová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2680
Externisté
Blahutová Kristýna, Bc., DiS. e-mail:
telefon:
Hanuš Daniel, PhDr. Mgr., LL.M., MBA e-mail:
telefon:
Kovář Petr, Mgr. e-mail:
telefon:
Navrátilová Jana, PaedDr. e-mail:
telefon:
Přílučíková Libuše, Mgr. e-mail:
telefon:
Šiler Vladimír, ThLic., Dr. e-mail:
telefon: 553 46 1820
Tomášová Alexandra, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2684
Volkmerová Hana, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon:

Katedra sociální pedagogiky

Vedení katedry
Vedení PES
Richterová Bohdana, Mgr., Ph.D.
vedoucí PES, pedagogický poradce pro Bc Sociální pedagogika PS
e-mail:
telefon: 553 46 2656
603 229 887
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D.
tajemnice PES
e-mail:
telefon: 553 46 2658
Sekretariát PES
Šimečková Pavlína, Bc.
sekretářka PES
e-mail:
telefon: 553 46 2657
Pedagogičtí poradci
Poradci
Richterová Bohdana, Mgr., Ph.D.
vedoucí PES, pedagogický poradce pro Bc Sociální pedagogika PS
e-mail:
telefon: 553 46 2656
603 229 887
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci, pedagogický poradce pro Bc Sociální pedagogika KS a NMgr Sociální pedagogika KS
e-mail:
telefon: 553 46 2661
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro NMgr Sociální pedagogika PS
e-mail:
telefon: 553 46 2660
Členové katedry
Docenti
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc.
garant studijních programů Sociální pedagogika (Bc. a NMgr.)
e-mail:
telefon: 731 193 897
553 46 2659
Odborní asistenti
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D.
tajemnice PES
e-mail:
telefon: 553 46 2658
Hozová Leona, PhDr. Ing., PhD., MBA
koordinátorka PR
e-mail:
telefon: 553 46 2661
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci, pedagogický poradce pro Bc Sociální pedagogika KS a NMgr Sociální pedagogika KS
e-mail:
telefon: 553 46 2661
Richterová Bohdana, Mgr., Ph.D.
vedoucí PES, pedagogický poradce pro Bc Sociální pedagogika PS
e-mail:
telefon: 553 46 2656
603 229 887
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro NMgr Sociální pedagogika PS
e-mail:
telefon: 553 46 2660
Štenclová Veronika, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2660
Externisté
Bolková Gabriela, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Čichoň Milan, JUDr. e-mail:
telefon: 553 46 1827
Ďásková Petra, Mgr. e-mail:
telefon:
Grochal Lukáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Hýl Petr, Mgr. e-mail:
telefon:
Indra Vladimír, PhDr. e-mail:
telefon:
Macošek Jakub, Mgr. e-mail:
telefon:
Mahrová Gabriela, Mgr. e-mail:
telefon:
Malíková Iveta, Mgr. e-mail:
telefon:
Moravec David, Mgr. e-mail:
telefon:
Němynář Pavel, Mgr. e-mail:
telefon:
Nováková Palatá Linda, PhDr. e-mail:
telefon:
Pavlů Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Prajerová Pavla, Mgr. e-mail:
telefon:
Rašíková Kateřina, Mgr. e-mail:
telefon:
Surovková Katrin e-mail:
telefon:
Štalmachová Pavla, PhDr. e-mail:
telefon:
Štefaníková Magdaléna, Mgr. e-mail:
telefon:
Turek Miroslav, Mgr. e-mail:
telefon:
Večerková Petra, Mgr. e-mail:
telefon:

Katedra speciální pedagogiky

Vedení katedry
Vedení SPG
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2666
Hampl Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, katedrový koordinátor pro internacionalizaci, diagnostik / specialista Centra Pyramida
e-mail:
telefon: 553 46 2673
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D.
pedagogický poradce, garant bakalářského studijního programu Speciální pedagogika, metodik Centra Pyramida
e-mail:
telefon: 553 46 2669
Sekretariát SPG
Vašků Vladimír
referent katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2667
Členové katedry
Docenti
Franiok Petr, doc. PaedDr., Ph.D.
garant navazujícího magisterského studijního programu Speciální pedagogika
e-mail:
telefon: 734 366 447
553 46 2672
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2666
Odborní asistenti
Adamus Petr, PhDr., Ph.D.
diagnostik / specialista Centra Pyramida
e-mail:
telefon: 553 46 2670
Hampl Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, katedrový koordinátor pro internacionalizaci, diagnostik / specialista Centra Pyramida
e-mail:
telefon: 553 46 2673
Klugová Iva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2729
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D.
pedagogický poradce, garant bakalářského studijního programu Speciální pedagogika, metodik Centra Pyramida
e-mail:
telefon: 553 46 2669
Satinská Edita, Mgr., Ph.D.
diagnostik / specialista Centra Pyramida
e-mail:
telefon: 553 46 2671
Externisté
Bártová Petra, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 276
Bartusková Lucie, Mgr. e-mail:
telefon:
Gebauer Alexandr, Mgr. e-mail:
telefon:
Hendrychová Alena, Mgr. e-mail:
telefon:
Kunzová Kateřina, Mgr. e-mail:
telefon:
Kilduff Daniela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Medřická Hana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 612
Mílková Pavlíková Kristýna, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 281
Miturová Radka, Mgr. e-mail:
telefon:
Mrázková Eva, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1799
597 372 758
Novohradská Hana, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2729
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Staňková Renáta, Mgr. e-mail:
telefon:
Štěpánová Eva, MUDr. e-mail:
telefon:
Tavačová Dominika, MUDr. e-mail:
telefon:
Vanková Vladimíra, Mgr. e-mail:
telefon:
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. e-mail:
telefon:
Zarubová Pavlína, Bc. e-mail:
telefon:
Zemánková Dana, PaedDr. e-mail:
telefon:
Živný Michal, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2310

Katedra výchovy k občanství

Vedení katedry
Vedení KOV
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD.
vedoucí katedry, pedagogická poradkyně
e-mail:
telefon: 553 46 2601
Sekretariát KOV
Motalová Pavlína, Bc.
sekretářka KOV
e-mail:
telefon: 553 46 2602
553 46 2527
Členové katedry
Docenti
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.
garant Bc. studijního programu Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání
e-mail:
telefon: 553 46 2605
602 572 895
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD.
vedoucí katedry, pedagogická poradkyně
e-mail:
telefon: 553 46 2601
Odborní asistenti
Kalitová Kristina, Mgr., Ph.D.
PR koordinátorka
e-mail:
telefon: 553 46 2603
Peterková Eva, Mgr., Ph.D.
katedrová koordinátorka pro internacionalizaci
e-mail:
telefon: 553 46 2604
Szymeczek Józef, ThDr., Dr. e-mail:
telefon: 553 46 2604

Katedra studií lidského pohybu

Vedení katedry
Vedení KSLP
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP
e-mail:
telefon: 553 46 2580
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
e-mail:
telefon: 553 46 2583
739 329 156
Sekretariát KSLP
Kubištíková Hedvika, DiS. e-mail:
telefon:
Pastrňáková Lenka, Bc. e-mail:
telefon: 553 46 2581
Pedagogičtí poradci
Poradci
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
e-mail:
telefon: 553 46 2588
607 762 933
553 46 2501
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
e-mail:
telefon: 553 46 2593
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
e-mail:
telefon: 553 46 2583
739 329 156
Členové katedry
Profesoři
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2585
Docenti
Bužga Marek, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2592
553 46 1778
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 553 46 2594
Elavsky Steriani, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2588
Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2596
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
e-mail:
telefon: 553 46 2588
607 762 933
553 46 2501
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
e-mail:
telefon: 553 46 2593
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP
e-mail:
telefon: 553 46 2580
Odborní asistenti
Beinhauerová Gabriela, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2584
Blaschová Denisa, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2587
Cieslarová Gabriela, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Dostál Tomáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2590
Kaštovská Barbora, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2584
Jurková Soňa, Mgr.
zahraniční koordinátorka
e-mail:
telefon: 553 46 2584
Klimtová Hana, PaedDr., Ph.D.
tutor denní a kombinované formy oborů učitelství pro 1. stupeň základní školy, učitelství pro mateřské školy, garant studia TV ve studijních programech Učitelství 1. stupně a Učitelství pro MŠ
e-mail:
telefon: 553 46 2589
Minárik Roman, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2595
Motyka Adam, Mgr.
PR referent pro vědu a výzkum, exkurze, propagace
e-mail:
telefon: 553 46 2597
777 799 645
Pacut Miroslav, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 4403
Plešek Jan, Mgr.
koordinátor mobility window
e-mail:
telefon: 553 46 4406
Rygelová Markéta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2587
Sebera Michal, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2595
Skýpala Jiří, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2597
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
e-mail:
telefon: 553 46 2583
739 329 156
Urbaczka Jan, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2590
Vědečtí pracovníci
Monte Andrea, Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2582
Technik
Janeček Michal, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2586
Data manažer
Guimaraes Da Silva Paulo Miguel, Ph.D. e-mail:
telefon:
Centrum diagnostiky lidského pohybu
Členové centra
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 553 46 2594
Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2596
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
e-mail:
telefon: 553 46 2588
607 762 933
553 46 2501
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
e-mail:
telefon: 553 46 2593
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
e-mail:
telefon: 553 46 2583
739 329 156
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2585
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP
e-mail:
telefon: 553 46 2580
Externisté
Klimková Alena, Mgr. e-mail:
telefon:
Marynčáková Natálie, Mgr. e-mail:
telefon:
Otto Matyáš, Mgr. e-mail:
telefon:
Trtík Rastislav, PaedDr. e-mail:
telefon:

Katedra technické a pracovní výchovy

Vedení katedry
Vedení KPV
Tvarůžka Václav, Mgr., Ph.D.
vedoucí KPV
e-mail:
telefon: 777 953 218
Tajemník
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D.
tajemník KPV
e-mail:
telefon: 553 46 2610
605 249 665
Sekretariát KPV
Nohelová Šárka
sekretářka KPV
e-mail:
telefon: 553 46 2636
Členové katedry
Docenti
Filipczyková Hana, doc. Dr. Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2611
Halásková Renata, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2611
Rudolf Ladislav, doc. Ing., Ph.D.
garant bakalářského studijního programu Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání, garant navazujícího magisterského studijního programu Učitelství odborných předmětů
e-mail:
telefon: 553 46 2615
Odborní asistenti
Dostál Pavel, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2614
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D.
tajemník KPV
e-mail:
telefon: 553 46 2610
605 249 665
Štěpánek Radim, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2614
Švrčinová Veronika, Mgr.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
e-mail:
telefon: 553 46 2613
Tvarůžka Václav, Mgr., Ph.D.
vedoucí KPV
e-mail:
telefon: 777 953 218
Externisté
Merenda Miroslav, doc. Dr. Ing. e-mail:
telefon: 553 46 2612
597 322 134
Podjuklová Jitka, doc. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2610
Rychlíková Berta, doc. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2614
Šubert Jan, PaedDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2616
Vala Miroslav, Ing., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2616
Vaňková Hana, PaedDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2616
Vaněk Vladimír, PaedDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2616

Katedra výtvarné výchovy

Vedení katedry
Vedení KVV
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
vedoucí katedry KVV, tajemník KVV
e-mail:
telefon: 553 46 2535
Sekretariát KVV
Lipowská Renáta, Mgr.
sekretářka KVV
e-mail:
telefon: 553 46 2536
Členové katedry
Docenti
Guziur Jakub, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2538
Odborní asistenti
Blažek Timotej, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2539
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
vedoucí katedry KVV, tajemník KVV
e-mail:
telefon: 553 46 2535
Forman Pavel, Mgr., M.A., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2541
Koudela Tomáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2545
Pavlikánová Martina, PaedDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2538
Pienias Gabriela, dr
katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 553 46 2540
Asistenti
Čapandová Tereza, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2545
603 326 731
Externisté
Ambroziak Piotr, Dr e-mail:
telefon:
Melena Jan, Mgr. e-mail:
telefon:
Schovánek Marek, B.A. e-mail:
telefon:
Žižka Jiří, MgA. e-mail:
telefon: 553 46 2539

Centrum dalšího vzdělávání

Vedení centra
Vedení CDV
Dobošová Anna, Ing.
vedoucí CDV
e-mail:
telefon: 553 46 2698
Členové CDV
Odborní asistenti
Bouda Tomáš, PaedDr. e-mail:
telefon: 553 46 2697
777 723 747
Odborné referentky
Dobošová Anna, Ing.
vedoucí CDV
e-mail:
telefon: 553 46 2698
Sršňová Jitka, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2519

Centrum diagnostiky lidského pohybu

Vedení centra
Vedení CDLP
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 553 46 2594
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
odborný garant Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 553 46 2588
607 762 933
553 46 2501
PR aktivity centra
Motyka Adam, Mgr.
PR referent pro vědu a výzkum, exkurze, propagace
e-mail:
telefon: 553 46 2597
777 799 645
Laboratoř biomechaniky
Vedoucí laboratoře
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2583
739 329 156
Laboratoř funkční antropologie
Vedoucí laboratoře
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2593
Laboratoř fyziologie tělesné zátěže
Vedoucí laboratoře
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 553 46 2594
Laboratoř pohybové aktivity
Vedoucí laboratoře
Elavsky Steriani, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2588
Členové centra
Členové CDLP
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 553 46 2585
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
odborný garant Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 553 46 2588
607 762 933
553 46 2501
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2580
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2593
Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2596
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 553 46 2594
Elavsky Steriani, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2588
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2583
739 329 156
Irwin Gareth, prof. e-mail:
telefon:
Skýpala Jiří, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2597
Motyka Adam, Mgr.
PR referent pro vědu a výzkum, exkurze, propagace
e-mail:
telefon: 553 46 2597
777 799 645
Jurková Soňa, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2584
Sebera Michal, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2595
Kaštovská Barbora, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2584
Blaschová Denisa, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2587
Dostál Tomáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2590
Urbaczka Jan, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2590
Plešek Jan, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 4406
Rygelová Markéta, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2587
Beinhauerová Gabriela, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2584
Slovák Lukáš, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 4406
Šindler Dominik, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 4408
Technická podpora
Janeček Michal, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2586

Centrum pedagogického výzkumu

Vedení centra
Vedení CPV
Sikorová Zuzana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2719
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2677
Výbor centra
Členové výboru
Sikorová Zuzana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2719
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2677
Šimlová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2680
Šimik Ondřej, Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 731 639 623
553 46 2675
Hozová Leona, PhDr. Ing., PhD., MBA e-mail:
telefon: 553 46 2661
Členové centra
Vědečtí pracovníci
Adamus Petr, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2670
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2658
Červenková Iva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2717
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 731 696 962
553 46 2637
Hozová Leona, PhDr. Ing., PhD., MBA e-mail:
telefon: 553 46 2661
Javorčík Tomáš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2632
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2666
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2625
739 504 633
Krpec Radek, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2646
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2661
Lacková Lucia, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2691
Richterová Bohdana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2656
603 229 887
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2677
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 731 193 897
553 46 2659
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2660
Šimik Ondřej, Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 731 639 623
553 46 2675
Šimlová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2680
Václavík Marek, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2720
Zemanová Renáta, RNDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2650

Centrum studií evropské identity

Vedení centra
Vedoucí CSEI
Szymeczek Józef, ThDr., Dr. e-mail:
telefon: 553 46 2604
Členové centra
Odborný garant centra
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2605
602 572 895
Odborní konzultanti
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Členové centra
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2605
602 572 895
Kalitová Kristina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2603
Klimsza Lucjan, PhDr. ThDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2604
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD. e-mail:
telefon: 553 46 2601
Lacková Lucia, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2691
Peterková Eva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2604
Szymeczek Józef, ThDr., Dr. e-mail:
telefon: 553 46 2604

Centrum studií regionální hudební kultury

Vedení CSRHK
Vedení centra
Mazurek Jan, prof. PhDr., CSc.
garant výzkumného centra
e-mail:
telefon: 553 46 2530
Steinmetz Karel, prof. PhDr., CSc.
vedoucí výzkumného centra
e-mail:
telefon: 553 46 2530
Členové centra
Členové centra
Kajzar Martin, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 731 467 002
553 46 4041
Kozel David, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2528
Kusák Jiří, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2526
603 749 646
Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2532
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2533
775 108 019
Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD. e-mail:
telefon: 553 46 2534