Personální složení

abecední členění


Děkanát Pedagogické fakulty
Katedra anglického jazyka s didaktikou
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Katedra hudební výchovy
Katedra informačních a komunikačních technologií
Katedra matematiky s didaktikou
Katedra pedagogiky a andragogiky
Katedra pedagogické a školní psychologie
Katedra preprimární a primární pedagogiky
Katedra sociální pedagogiky
Katedra speciální pedagogiky
Katedra výchovy k občanství
Katedra studií lidského pohybu
Katedra technické a pracovní výchovy
Katedra výtvarné výchovy
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum diagnostiky lidského pohybu
Centrum pedagogického výzkumu
Centrum studií evropské identity
Centrum studií regionální hudební kultury

Děkanát Pedagogické fakulty

Úsek děkana
Děkan
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.
děkan PdF OU
e-mail:
telefon: 597 09 2501
597 09 2605
602 572 895
Sekretariát děkana
Zmrzlíková Michaela
sekretářka děkana
e-mail:
telefon: 597 09 2502
734 692 927
Personální útvar
Hynková Šárka, Mgr.
personalistka PdF
e-mail:
telefon: 597 09 2511
Úsek tajemnice fakulty
Tajemnice fakulty
Adamcová Lenka, Ing.
tajemnice PdF
e-mail:
telefon: 597 09 2503
736 757 935
Referát
Kapicová Jana, Ing.
referentka
e-mail:
telefon: 597 09 2505
Matušková Ivana, Mgr.
referentka
e-mail:
telefon: 597 09 2509
Úsek proděkanky pro studium
Proděkanka
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
proděkanka pro studium
e-mail:
telefon: 597 09 2625
739 504 633
Studijní oddělení
Valchař Aleš, Mgr.
vedoucí studijního oddělení PdF
e-mail:
telefon: 597 09 2711
Böhm Radek
referent studijního oddělení PdF
e-mail:
telefon: 597 09 2512
Geierová Alena, Mgr.
referentka studijního oddělení PdF
e-mail:
telefon: 597 09 2516
Jakubková Lucie, Bc.
referentka studijního oddělení PdF
e-mail:
telefon: 597 09 2517
Vašková Lenka, Bc.
referentka studijního oddělení PdF
e-mail:
telefon: 597 09 2514
Referát praxí
Kozelská Michaela, Bc.
referentka praxí
e-mail:
telefon: 597 09 2513
Úsek proděkanky pro vědu a výzkum
Proděkanka
Sikorová Zuzana, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2719
Oddělení pro vědu, výzkum - referát
Cabala Veronika, Ing. e-mail:
telefon: 607 141 894
597 09 4034
Havrlantová Zuzana, Ing. e-mail:
telefon: 597 09 2506
Úsek proděkanky pro vnější vztahy a internacionalizaci
Proděkanka
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.
proděkanka pro vnější vztahy a internacionalizaci
e-mail:
telefon: 597 09 2635
731 696 960
Oddělení pro zahraniční vztahy - referát
Lipowská Renáta, Mgr.
referentka pro zahraniční vztahy
e-mail:
telefon: 597 09 2536
Schmejkalová Ivana, Mgr.
referentka pro zahraniční vztahy
e-mail:
telefon: 597 09 2508
733 169 894
Oddělení PR - referát
Havrlantová Zuzana, Ing. e-mail:
telefon: 597 09 2506
Úsek proděkana pro rozvoj a legislativu
Proděkan
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D.
proděkan pro rozvoj a legislativu
e-mail:
telefon: 597 09 2610
605 249 665
Oddělení pro rozvoj - referát
Oddělení pro podporu projektů
Fialová Ivana, PhDr.
vedoucí projektového oddělení
e-mail:
telefon: 597 09 2722
734 783 481
Cabala Milan, Bc. e-mail:
telefon: 597 09 4016
Hronová Pavlína, Ing. e-mail:
telefon: 597 09 4019
Jančálková Vendula, Ing. e-mail:
telefon: 597 09 4024
734 783 483
Maryšková Marta e-mail:
telefon: 597 09 4045
Matušíková Magda e-mail:
telefon: 597 09 4045
Pobořilová Kateřina, DiS. e-mail:
telefon: 597 09 4015
Sochorová Dagmar, Ing. e-mail:
telefon: 597 09 4018
Uhlařová Jana, Ing. e-mail:
telefon: 597 09 4017

Katedra anglického jazyka s didaktikou

Vedení katedry
Vedení KAD
Klimszová Slavomíra, Mgr., Ph.D.
vedoucí KAD
e-mail:
telefon: 597 09 2700
Tajemnice KAD
Guziurová Tereza, Mgr., Ph.D.
tajemnice KAD
e-mail:
telefon: 597 09 2707
Sekretariát KAD
Ramíková Šárka, Bc.
sekretářka KAD
e-mail:
telefon: 597 09 2676
Členové katedry
Odborní asistenti
Entlová Gabriela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2707
Guziurová Tereza, Mgr., Ph.D.
tajemnice KAD
e-mail:
telefon: 597 09 2707
Klimszová Slavomíra, Mgr., Ph.D.
vedoucí KAD
e-mail:
telefon: 597 09 2700
Trnová Michaela, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2701
Externisté
Cindlerová Ivona, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2702
Mlčoch Jan, dr e-mail:
telefon: 597 09 1959
Stará Hana, Mgr. e-mail:
telefon: 605 968 291
Střelec Karel, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2701
Šigutová Marta, Mgr., M.A. e-mail:
telefon: 597 09 2703
Vysloužilová Renata, Mgr. e-mail:
telefon:

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Vedení katedry
Vedení KCD
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KCD, katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 597 09 2635
731 696 960
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
tajemnice KCD; pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
e-mail:
telefon: 731 696 962
597 09 2637
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
e-mail:
telefon: 597 09 2644
Sekretariát KCD
Nohelová Šárka
sekretářka KCD
e-mail:
telefon: 597 09 2636
Členové katedry
Profesoři
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 09 2639
Docenti
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
tajemnice KCD; pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
e-mail:
telefon: 731 696 962
597 09 2637
Höflerová Eva, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2638
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
e-mail:
telefon: 597 09 2644
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KCD, katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 597 09 2635
731 696 960
Odborní asistenti
Hrdličková Marcela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2642
Kašpárková Pavlína, Mgr. e-mail:
telefon:
Kubeczková Olga, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2642
Kuldanová Pavlína, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2643
Novák Radomil, Mgr. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2638
Sekerová Kamila, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2645
Kabinet literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace
Členové kabinetu
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
tajemnice KCD; pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
e-mail:
telefon: 731 696 962
597 09 2637
Höflerová Eva, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2638
Novák Radomil, Mgr. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2638
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 09 2639

Katedra hudební výchovy

Vedení katedry
Vedení KHV
Kusák Jiří, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KHV
e-mail:
telefon: 597 09 2526
603 749 646
Kozel David, PhDr., Ph.D.
tajemník KHV
e-mail:
telefon: 597 09 2528
Sekretariát
Motalová Pavlína, Bc.
sekretářka KHV
e-mail:
telefon: 597 09 2602
597 09 2527
Členové katedry
Profesoři
Mazurek Jan, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 09 2530
Steinmetz Karel, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 09 2530
Docenti
Kusák Jiří, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KHV
e-mail:
telefon: 597 09 2526
603 749 646
Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 597 09 2532
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2533
775 108 019
Odborní asistenti
Kajzar Martin, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2522
Kozel David, PhDr., Ph.D.
tajemník KHV
e-mail:
telefon: 597 09 2528
Marhevská Věra, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2522
Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD. e-mail:
telefon: 597 09 2534
Externisté
Čech Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2527
597 09 2910
Chumchal Jan, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2534
Frostová Jana, doc. MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2527
Sedláček Marek, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2527
Suchomelová Aneta, Ing. e-mail:
telefon: 597 09 2527

Katedra informačních a komunikačních technologií

Vedení katedry
Vedení KIK
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
vedoucí KIK
e-mail:
telefon: 597 09 2625
739 504 633
Javorčík Tomáš, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, výkonný redaktor časopisu ICTE Journal, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 597 09 2632
Sekretariát KIK
Franková Romana
sekretářka KIK
e-mail:
telefon: 597 09 2626
Členové katedry
Profesoři
Turčáni Milan, prof. Ing., CSc. e-mail:
telefon:
Docenti
Koreňová Lilla, doc. PaedDr., PhD. e-mail:
telefon:
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
vedoucí KIK
e-mail:
telefon: 597 09 2625
739 504 633
Odborní asistenti
Gybas Vojtěch, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2725
Homanová Zuzana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2631
Javorčík Tomáš, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, výkonný redaktor časopisu ICTE Journal, pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 597 09 2632
Klubal Libor, Mgr. Bc. e-mail:
telefon: 597 09 2730
Polášek Radim, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2627
Havlásková Tatiana, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 597 09 2631
Technici učeben
Rumánek Michal
správce počítačových učeben
e-mail:
telefon: 597 09 2633
Externisté
Homan Aleš, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Kozáková Blanka, Mgr. e-mail:
telefon:

Katedra matematiky s didaktikou

Vedení katedry
Vedení KMD
Krpec Radek, RNDr., Ph.D.
vedoucí KMD
e-mail:
telefon: 597 09 2646
Zemanová Renáta, RNDr., Ph.D.
tajemník KMD
e-mail:
telefon: 597 09 2650
Sekretariát KMD
Franková Romana
sekretářka KMD
e-mail:
telefon: 597 09 2626
Členové katedry
Odborní asistenti
Barot Tomáš, Ing., Ph.D.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 597 09 2653
Krpec Radek, RNDr., Ph.D.
vedoucí KMD
e-mail:
telefon: 597 09 2646
Pisklák Bohuslav, PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 09 2646
Zemanová Renáta, RNDr., Ph.D.
tajemník KMD
e-mail:
telefon: 597 09 2650
Externisté
Květoň Pavel, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 09 2652
Novotná Vilma, RNDr. e-mail:
telefon: 597 09 2649
Votava Milan, doc. RNDr., CSc. e-mail:
telefon:

Katedra pedagogiky a andragogiky

Vedení katedry
Vedení KPD
Malach Josef, doc. PhDr., CSc.
vedoucí KPD
e-mail:
telefon: 597 09 2715
731 505 280
Červenková Iva, Mgr., Ph.D.
tajemnice KPD
e-mail:
telefon: 597 09 2717
Matějíček Rozsypalová Martina, Mgr. Bc.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 597 09 2721
Sekretariát KPD
Matýsková Gabriela
sekretářka KPD
e-mail:
telefon: 597 09 2716
Členové katedry
Docenti
Malach Josef, doc. PhDr., CSc.
vedoucí KPD
e-mail:
telefon: 597 09 2715
731 505 280
Odborní asistenti
Červenková Iva, Mgr., Ph.D.
tajemnice KPD
e-mail:
telefon: 597 09 2717
Chmura Milan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2718
Prokešová Miriam, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2721
Sikorová Zuzana, PhDr., Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum
e-mail:
telefon: 597 09 2719
Sklenářová Nikola, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2721
Václavík Marek, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2720
Vicherková Dana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2724
Externisté
Běhalová Zuzana, Ing., MBA e-mail:
telefon:
Bouda Tomáš, PaedDr. e-mail:
telefon: 597 09 2697
777 723 747
Kaňová Irma, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Rangl Martin, PaedDr. e-mail:
telefon:
Matějíček Rozsypalová Martina, Mgr. Bc.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 597 09 2721
Trdá Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Trykar Miroslav, Mgr. e-mail:
telefon:
Vavříková Hana, PhDr., PhD. e-mail:
telefon:
Viktorin Aleš, Mgr. e-mail:
telefon:
Zapletal Bedřich, Mgr. e-mail:
telefon: 596 788 028
733 768 429

Katedra pedagogické a školní psychologie

Vedení katedry
Vedení KPE
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 09 2685
Badošek Radim, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 597 09 2687
Sekretariát
Krömrová Kateřina, Bc.
sekretářka KPE
e-mail:
telefon: 597 09 2686
Členové katedry
Docenti
Petrová Alena, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2692
Plevová Irena, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2688
Odborní asistenti
Badošek Radim, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 597 09 2687
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 09 2685
Matoušek Stanislav, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D.
katedrový koordinátor programu Erasmus+ a pedagogický poradce pro VKZ
e-mail:
telefon: 597 09 2693
Svoboda Jan, PhDr. e-mail:
telefon: 597 09 2690
Škobrtal Pavel, PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 597 09 2693
Externisté
Babincová Radka, Mgr. et Bc. e-mail:
telefon:
Biolek Marek, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2689
Havlíková Hilda, PhDr. Mgr. e-mail:
telefon:
Koukola Bohumil, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 09 2692
Kozáková Radka, PhDr. Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 597 09 1609
731 682 560
Khýr Marek, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2689
Novotná Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Pavlas Ivan, PhDr., PhD. e-mail:
telefon: 597 09 2691
Peterková Lucie, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2689
Pugnerová Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Strnadlová Alice, PhDr. e-mail:
telefon: 597 09 2688
Svobodová Lenka, PhDr. e-mail:
telefon:
Šišák Petr, PhDr. e-mail:
telefon: 597 09 2689

Katedra preprimární a primární pedagogiky

Vedení katedry
Vedení KPA
Šimik Ondřej, Mgr., PhD.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 731 639 623
597 09 2675
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
e-mail:
telefon: 597 09 2677
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D.
garant studijního programu a pedagogický poradce - Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku
e-mail:
telefon: 597 09 2678
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 597 09 2677
Sekretariát KPA
Ramíková Šárka, Bc.
sekretářka KPA
e-mail:
telefon: 597 09 2676
Členové katedry
Docenti
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D.
garant studijního programu a pedagogický poradce - Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku
e-mail:
telefon: 597 09 2678
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D.
tajemník katedry
e-mail:
telefon: 597 09 2677
Odborní asistenti
Fodorová Karin, PhDr. Bc., PhD. e-mail:
telefon: 597 09 2683
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
e-mail:
telefon: 597 09 2677
Hendrychová Simona, Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 597 09 2682
Šimlová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2680
Karaffa Jan, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 597 09 2681
Šimik Ondřej, Mgr., PhD.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 731 639 623
597 09 2675
Externisté
Dalová Radka, MgA. e-mail:
telefon:
Durčáková Hana, Mgr. e-mail:
telefon:
Volkmerová Hana, MgA., Ph.D. e-mail:
telefon:
Hanuš Daniel, PhDr. Mgr., LL.M., MBA e-mail:
telefon:
Helebrantová Věra, PaedDr. e-mail:
telefon:
Hegarová Helena, Mgr. e-mail:
telefon:
Chalupníková Kateřina, MgA. e-mail:
telefon:
Keprtová Kateřina, Mgr. e-mail:
telefon:
Kovář Petr, MUDr. e-mail:
telefon:
Kovaříková Jaroslava, Mgr. e-mail:
telefon:
Musiol Kuchnová Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Kožušníková Helena, Mgr. e-mail:
telefon:
Leškaničová Lenka, Mgr. e-mail:
telefon:
Navrátilová Jana, PaedDr. e-mail:
telefon:
Novosad Martin, Mgr. e-mail:
telefon:
Otavová Marcela, Mgr. Bc. e-mail:
telefon:
Polzerová Eva, Mgr. e-mail:
telefon:
Přílučíková Libuše, Mgr. e-mail:
telefon:
Strmisková Tereza, MgA. e-mail:
telefon:
Šelleová Miluše, Mgr. e-mail:
telefon:
Tomášová Alexandra, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2684
Vozáriková Jana, Mgr. e-mail:
telefon:

Katedra sociální pedagogiky

Vedení katedry
Vedení PES
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc.
vedoucí PES
e-mail:
telefon: 597 09 2656
731 193 897
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D.
tajemnice PES
e-mail:
telefon: 597 09 2658
Sekretariát PES
Vítková Pavlína, Bc.
sekretářka PES
e-mail:
telefon: 597 09 2657
Členové katedry
Docenti
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc.
vedoucí PES
e-mail:
telefon: 597 09 2656
731 193 897
Odborní asistenti
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D.
tajemnice PES
e-mail:
telefon: 597 09 2658
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D.
koordinátor pro Erasmus
e-mail:
telefon: 597 09 2661
Richterová Bohdana, Mgr., Ph.D.
garant odborných praxí
e-mail:
telefon: 597 09 2660
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2660

Katedra speciální pedagogiky

Vedení katedry
Vedení SPG
Franiok Petr, doc. PaedDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 09 2666
734 366 447
Hampl Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 597 09 2673
Sekretariát SPG
Vašků Vladimír
referent katedry
e-mail:
telefon: 597 09 2667
Členové katedry
Docenti
Franiok Petr, doc. PaedDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 09 2666
734 366 447
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2674
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2668
Odborní asistenti
Adamus Petr, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2670
Hampl Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 597 09 2673
Janků Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2671
Kilduff Daniela, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2672
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D.
pedagogický poradce
e-mail:
telefon: 597 09 2669
Externisté
Bártová Petra, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 373 276
Barvíková Jana, Mgr. e-mail:
telefon:
Čermáková Jana, MUDr. e-mail:
telefon:
Dedrle Vavrošová Dagmar, Mgr. e-mail:
telefon: 596 746 805
596 768 131
Havlíková Eva, MUDr. e-mail:
telefon:
Jakobová Anna, PaedDr. e-mail:
telefon:
Klugová Iva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Kunzová Kateřina, Mgr. e-mail:
telefon:
Kysučan Jaroslav, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 09 2672
Medřická Hana, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 612
Mílková Pavlíková Kristýna, MUDr. e-mail:
telefon: 597 373 281
Chlebcová Helena, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2670
Návratová Kamila, Mgr. e-mail:
telefon:
Novohradská Hana, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2729
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Swierkoszová Jana, PhDr. e-mail:
telefon: 597 09 2672
Šipula David, MUDr. e-mail:
telefon: 597 372 723
Štalmachová Pavla, PhDr. e-mail:
telefon: 605 721 144
Mamula Teufelová Lucie, Mgr., DiS. e-mail:
telefon:
Vanková Vladimíra, Mgr. e-mail:
telefon:
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. e-mail:
telefon:
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon:
Vykydalová Marcela, MUDr. e-mail:
telefon:
Zarubová Pavlína, Bc. e-mail:
telefon:

Katedra výchovy k občanství

Vedení katedry
Vedení KOV
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 09 2601
Sekretariát KOV
Motalová Pavlína, Bc.
sekretářka KOV
e-mail:
telefon: 597 09 2602
597 09 2527
Členové katedry
Docenti
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2501
597 09 2605
602 572 895
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 597 09 2601
Odborní asistenti
Peterková Eva, Mgr.
koordinátor LLP - Erasmus
e-mail:
telefon: 597 09 2604
Solanský Oldřich, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2603
Szymeczek Józef, ThDr., Dr. e-mail:
telefon: 597 09 2604

Katedra studií lidského pohybu

Vedení katedry
Vedení KSLP
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
e-mail:
telefon: 597 09 2580
607 762 933
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
e-mail:
telefon: 597 09 2583
Sekretariát KSLP
Kamarytová Lenka, Bc. e-mail:
telefon: 597 09 2581
Pedagogičtí poradci
Poradci
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
e-mail:
telefon: 597 09 2580
607 762 933
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
e-mail:
telefon: 597 09 2593
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
e-mail:
telefon: 597 09 2583
Členové katedry
Profesoři
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 09 2585
Docenti
Elavsky Steriani, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2584
Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 597 09 2596
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
e-mail:
telefon: 597 09 2580
607 762 933
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
e-mail:
telefon: 597 09 2593
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2588
Odborní asistenti
Beinhauerová Gabriela, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2584
Blaschová Denisa, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 4401
Cieslarová Gabriela, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Dostál Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2590
Kaštovská Barbora, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2587
Cipryan Lukáš, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 597 09 2594
Jurková Soňa, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2584
Klimtová Hana, PaedDr., Ph.D.
tutor denní a kombinované formy oborů učitelství pro 1. stupeň základní školy, učitelství pro mateřské školy, garant studia TV ve studijních programech Učitelství 1. stupně a Učitelství pro MŠ
e-mail:
telefon: 597 09 2589
Lasmanova Jevgenia, MSc e-mail:
telefon:
Minárik Roman, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2595
Motyka Adam, Mgr.
PR referent pro vědu a výzkum, exkurze, propagace
e-mail:
telefon: 597 09 2597
777 799 645
Pacut Miroslav, Mgr. e-mail:
telefon:
Plešek Jan, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2597
Rygelová Markéta, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2587
Sebera Michal, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2595
Skýpala Jiří, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2597
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
e-mail:
telefon: 597 09 2583
Urbaczka Jan, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2590
Vědečtí pracovníci
Gluchowski Ashley, PhD. e-mail:
telefon:
Technik
Janeček Michal, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2586
597 09 2584
Centrum diagnostiky lidského pohybu
Členové centra
Cipryan Lukáš, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 597 09 2594
Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 597 09 2596
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí KSLP, pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
e-mail:
telefon: 597 09 2580
607 762 933
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie
e-mail:
telefon: 597 09 2593
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
e-mail:
telefon: 597 09 2583
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 09 2585
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2588
Externisté
Cuberková Jarmila, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2599
Klimková Alena, Mgr. e-mail:
telefon:
Skeřil Michal, PaedDr. e-mail:
telefon: 597 09 2595

Katedra technické a pracovní výchovy

Vedení katedry
Vedení KPV
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D.
vedoucí KPV
e-mail:
telefon: 597 09 2610
605 249 665
Sekretariát KPV
Nohelová Šárka
sekretářka KPV
e-mail:
telefon: 597 09 2636
Členové katedry
Docenti
Filipczyková Hana, doc. Dr. Ing. e-mail:
telefon:
Halásková Renata, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon:
Merenda Miroslav, doc. Dr. Ing. e-mail:
telefon: 597 09 2612
597 322 134
Rudolf Ladislav, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2615
Odborní asistenti
Dostál Pavel, Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2614
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D.
vedoucí KPV
e-mail:
telefon: 597 09 2610
605 249 665
Štěpánek Radim, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Švrčinová Veronika, Mgr.
tajemník KPV, koordinátor pro Erasmus
e-mail:
telefon: 597 09 2613
Tvarůžka Václav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2621
597 09 2620
Externisté
Rychlíková Berta, doc. Ing., CSc. e-mail:
telefon: 597 09 2614
Šubert Jan, PaedDr., PhD. e-mail:
telefon: 597 09 2616
Vala Miroslav, Ing., CSc. e-mail:
telefon: 597 09 2616
Vaňková Hana, PaedDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 09 2616
Vaněk Vladimír, PaedDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 09 2616

Katedra výtvarné výchovy

Vedení katedry
Vedení KVV
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
vedoucí katedry KVV, tajemník KVV
e-mail:
telefon: 597 09 2535
Sekretariát KVV
Lipowská Renáta, Mgr.
sekretářka KVV
e-mail:
telefon: 597 09 2536
Členové katedry
Profesoři
Chovanec Ivo, prof., akad. sochař e-mail:
telefon: 597 09 2539
Docenti
Guziur Jakub, doc. Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
e-mail:
telefon: 597 09 2538
Odborní asistenti
Bajnarová Marie, Mgr. et Mgr. BcA., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2538
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
vedoucí katedry KVV, tajemník KVV
e-mail:
telefon: 597 09 2535
Forman Pavel, Mgr., M.A., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2541
Koudela Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2545
Externisté
Pala Zdenek, Mgr. e-mail:
telefon:
Witasek Roman, M.A. e-mail:
telefon: 597 09 2535
Žižka Jiří, MgA. e-mail:
telefon: 597 09 2540

Centrum dalšího vzdělávání

Vedení centra
Vedení CDV
Bouda Tomáš, PaedDr.
vedoucí CDV
e-mail:
telefon: 597 09 2697
777 723 747
Členové CDV
Odborní asistenti
Bouda Tomáš, PaedDr.
vedoucí CDV
e-mail:
telefon: 597 09 2697
777 723 747
Odborné referentky
Marek Marie, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2698
Stará Nikol, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2519

Centrum diagnostiky lidského pohybu

Vedení centra
Vedení CDLP
Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 597 09 2596
Cipryan Lukáš, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 597 09 2594
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
odborný garant Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 597 09 2580
607 762 933
PR aktivity centra
Motyka Adam, Mgr.
PR referent pro vědu a výzkum, exkurze, propagace
e-mail:
telefon: 597 09 2597
777 799 645
Laboratoř biomechaniky
Vedoucí laboratoře
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2583
Laboratoř funkční antropologie
Vedoucí laboratoře
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2593
Laboratoř fyziologie tělesné zátěže
Vedoucí laboratoře
Cipryan Lukáš, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 597 09 2594
Laboratoř pohybové aktivity
Vedoucí laboratoře
Elavsky Steriani, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2584
Členové centra
Členové CDLP
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 09 2585
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
odborný garant Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 597 09 2580
607 762 933
Zahradník David, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2588
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2593
Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 597 09 2596
Cipryan Lukáš, PhDr., Ph.D.
zástupce vedoucího Centra diagnostiky lidského pohybu
e-mail:
telefon: 597 09 2594
Elavsky Steriani, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2584
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2583
Irwin Gareth, prof. e-mail:
telefon:
Skýpala Jiří, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2597
Motyka Adam, Mgr.
PR referent pro vědu a výzkum, exkurze, propagace
e-mail:
telefon: 597 09 2597
777 799 645
Jurková Soňa, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2584
Sebera Michal, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2595
Kaštovská Barbora, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2587
Blaschová Denisa, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 4401
Dostál Tomáš, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2590
Urbaczka Jan, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2590
Plešek Jan, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2597
Rygelová Markéta, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2587
Beinhauerová Gabriela, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2584
Technická podpora
Janeček Michal, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2586
597 09 2584

Centrum pedagogického výzkumu

Vedení centra
Vedení CPV
Sikorová Zuzana, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2719
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2677
Členové centra
Vědečtí pracovníci
Adamus Petr, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2670
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2658
Červenková Iva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2717
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 731 696 962
597 09 2637
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2674
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2625
739 504 633
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2661
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2693
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2677
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc. e-mail:
telefon: 597 09 2656
731 193 897
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2660
Šimik Ondřej, Mgr., PhD. e-mail:
telefon: 731 639 623
597 09 2675
Václavík Marek, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2720
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2668

Centrum studií evropské identity

Vedení centra
Vedoucí CSEI
Szymeczek Józef, ThDr., Dr. e-mail:
telefon: 597 09 2604
Členové centra
Odborný garant centra
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2501
597 09 2605
602 572 895
Odborní konzultanti
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2635
731 696 960
Členové centra
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2501
597 09 2605
602 572 895
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD. e-mail:
telefon: 597 09 2601
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2693
Peterková Eva, Mgr. e-mail:
telefon: 597 09 2604
Solanský Oldřich, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2603
Szymeczek Józef, ThDr., Dr. e-mail:
telefon: 597 09 2604

Centrum studií regionální hudební kultury

Vedení CSRHK
Vedení centra
Mazurek Jan, prof. PhDr., CSc.
garant výzkumného centra
e-mail:
telefon: 597 09 2530
Steinmetz Karel, prof. PhDr., CSc.
vedoucí výzkumného centra
e-mail:
telefon: 597 09 2530
Členové centra
Členové centra
Kozel David, PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2528
Kusák Jiří, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2526
603 749 646
Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2532
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:
telefon: 597 09 2533
775 108 019
Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD. e-mail:
telefon: 597 09 2534