Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Ivan Pavlas

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Ivan Pavlas, PhD.
místnost, podlaží, budova: SA 413, budova SA
funkce:
obor činnosti:vývojová psychologie, problematika motivace a hodnot
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogické a školní psychologie (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2691
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1982promovaný psycholog, FF UP Olomouc
1984titul PhDr., FF UP Olomouc
2003 – 2010titul Ph.D., doktorandské studium na PdF UMB Banská Bystrica

Praxe

1982 - 1986odbor výchovy a vzdělávání, GŘ OKD Ostrava
1986 - 1990katedra pedagogiky a psychologie, PF Ostrava
1991- 1998externí pracovník LD při MěFN Ostrava - Fifejdy
1990 - 1993katedra psychologie, FF Ostravská univerzita
1993- doposudkatedra pedagogické a školní psychologie, PdF Ostravská univerzita

Odborné zaměření

  • psychologie osobnosti a pedagogická psychologie
  • Person Centered Therapy terapeutický přístup C. R. Rogerse
  • hodnoty a hodnotové orientace v adolescenci
  • výkonová motivace a interpersonální potřeby studentů středních a vysokých škol

Další vzdělávání (kurzy)

1992certifikát pro práci na Lince důvěry a psychologickou pomoc v krizi
1993 - 1997výcvik PCA při University of Georgia při MŠMT ČR, SPS Brno


Všechny publikace

Pavlas, I. Úroveň syndromu vyhoření ve vztahu k Chování typu A v učitelské práci. In: 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Vernířovice: Ostravská univerzita. 2016.
Pavlas, I. Úroveň syndromu vyhoření ve vztahu k Chování typu A v učitelské práci. In: Sborník abstrakt sdělení z 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS Vernířovice 20. 5. - 22. 5. 2016 2016-05-20 Vernířovice. Ostrava: Pedagogická fakulta OU v Ostravě, 2016. Pedagogická fakulta OU v Ostravě, 2016. s. 28-28. ISBN 978-80-7464-827- 4.
Pavlas, I. Psychická odolnost, chování typu A/B a úroveň syndromu vyhoření. In: Celostátní konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. Vernířovice: Českomoravská psychologická společnost Sekce psychologie zdraví. 2015.
Pavlas, I. Psychická odolnost, chování typu A/B a úroveň syndromu vyhoření. In: S B O R N Í K abstrakt příspěvků na 22. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí Vernířovice, 15. - 17. 5. 2015. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. s. 19-20. ISBN 978-80-7308-562-9.
Pavlas, I. Výkonová motivace studentů středních škol. -. 2015, roč. 2015, s. 80-97. ISSN 1213-3809.
Šimíčková-Čížková, J., Pavlas, I. a Vašina, B. Malý a velký optimismus a sebevědomí. In: Jiří Mareš (ed.) Sborník abstrakt sdělení z 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. MSD, 2014. s. 35-35. ISBN 978-80-7392-234-4.
Šimíčková-Čížková, J., Pavlas, I. a Vašina, B. Malý a velký optimismus a sebevědomí. In: 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Vernířovice: Českomoravská psychologická společnost Sekce psychologie zdraví. 2014.
Pavlas, I. Výkonová motivace středoškolských studentů. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX.. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. s. 103-110. ISBN 978-80-7464-540-2.
Pavlas, I. Problematika výkonové motivace studentů SŠ. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX.. Ostrava: Ostravská univerzita. 2013.
Pavlas, I. Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí. In: Sborník abstrakt sdělení z jubilejní 20. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Ostrava: Ostravská Univerzita, Pedagogická fakulta, 2013. Ostravská Univerzita, Pedagogická fakulta, 2013. s. 27-27. ISBN 978-80-7464-273-9.
Pavlas, I. Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí. In: 20. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Vernířovice. 2013.
Pavlas, I. Vybrané aspekty kvality života univerzitních studentů. In: Sborník mezinárodní konference ?Mládež a hodnoty 2012?. Univerzita Palackého, 2013. s. 63-78. ISBN 978-80-244-3807-8.
Pavlas, I. Výkonová motivace a interpersonální potřeby. In: Zborník medzinárodnej konferencie Ďuričove dni s témou ?Intervencia školského psychológa v škole?.. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013. Univerzita Komenského, 2013. s. 77-86. ISBN 978-80-8127-079-6.
Pavlas, I. Obsahová analýza vybraných aspektů života. In: Sborník abstrakt sdělení z konference Sekce psychologie zdraví ČMPS Vernířovice 18. - 20.5. 2012. Univerzita Karlova v Praze, Filozoficka fakulta ve spolupraci se Sekcí psychologie zdraví ČMPS, 2012. s. 25-25. ISBN 978-80-7308-470-2.
Pavlas, I. Obsahová analýza vybraných aspektů života. In: Konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. Vernířovice: ČMPS; Katedra pedagogické a školní psychologie, OU Ostrava; Státní zdravotní ústav; Katedra psychologie UK Praha; LF UK Hradec Králové. 2012.
Pavlas, I. Dobré ráno s jedničkou. Podzimní splín [Televizní relace].. Česká televize. 2011.
Pavlas, I. Obsahová analýza vybraných aspektů kvality života. In: Konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. Vernířovice: ČMPS; Katedra pedagogické a školní psychologie, OU Ostrava; Státní zdravotní ústav; Katedra psychologie UK Praha; LF UK Hradec Králové. 2011.
Pavlas, I. Profil výkonové motivace středoškolských a vysokoškolských studentů. In: Aktuálne otázky pedagogiky, psychológie a poradenstva VII.. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela. 2011.
Pavlas, I. Výkonová motivace a interpersonální potřeby. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. 134 s. ISBN 978-80-7464-021-6.
Pavlas, I. Výkonová motivace studentů středních a vysokých škol. In: Aktuálne otázky pedagogiky, psychológie a poradenstva VII.. Banská Bystrica: Katedra psychológie, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2011. Katedra psychológie, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2011. s. 252-260. ISBN 978-80-557-0312-1.
Pavlas, I. Aspekty formování systému hodnot v adolescenci. In: Kompetencyjny kontekst warsztatu pracy nauczyciela. Myslowice: Gornoslaska Wyzsa Szkola Pedagogiczna, 2010. Gornoslaska Wyzsa Szkola Pedagogiczna, 2010. s. 87-103. ISBN 978-83-89032-44-7.
Pavlas, I. Hodnota vzdělání a úroveň výkonové motivace univerzitních studentů. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Ďuričove dni s témou: Zdravá škola 2010. Olomouc: PdF UMB, 2010. PdF UMB, 2010. s. 229-241. ISBN 978-80-557-0111-0.
Pavlas, I. Hodnota vzdělání a úroveň výkonové motivace vysokoškolských studentů. In: Sborník mezinárodní vědecké konference: Pedagogická evaluace 2010. Ostrava: PdF OU, 2010. PdF OU, 2010. s. 164-179. ISBN 978-80-7368-912-4.
Pavlas, I. Hodnota vzdělání a výkonová motivace vysokoškolských studentů. In: Sborník mezinárodní vědecké konference: Mládež a hodnoty 2010. Olomouc: CMTF UP, 2010. CMTF UP, 2010. s. 100-119. ISBN 978-80-7409-035-6.
Pavlas, I. Obsahová analýza vybraných aspektů kvality života. In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie: Kvalita života v kontexte 21. storočia. PdF UMB, 2010. s. 180-191. ISBN 978-80-557-0001-4.
Pavlas, I. Výkonová motivace a interpersonální potřeby vysokoškolských studentů. 2010.
Pavlas, I. Adolescencyjne aspekty ksztaltowania sie systemu wartości. In: Miedzynarodowa Naukowo - Metodyczna Konferencja Edukacyjna. Myslowice: Górnoślaska Wyźsza Szkola Pedagogiczna im. Kardynala Augusta Hlonda w Myslowicach. 2009.
Pavlas, I. a Strnadlová, A. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V. [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Pavlas, I. Výkonová motivace vysokoškolských studentů. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V.. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. s. 261-267. ISBN 978-80-7368-766-3.
Pavlas, I. Výkonová motivace vysokoškolských studentů. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V.. Ostrava: Katedra pedagogické a školní psychologie PdF OU v Ostravě. 2009.
Pavlas, I. Achievement Motivation in Adolescents. In: The New Educational Review. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszalek, 2008. Wydawnictwo Adam Marszalek, 2008. s. 274-283. ISSN 1732-6729.
Pavlas, I. Hodnotová orientace v adolescenci. In: Mládež a hodnoty 2007. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 133-140. ISBN 978-80-244-2142-1.
Pavlas, I. Výkonová motivace v adolescenci. Paidagogos. 2008, s. 35-41. ISSN 1213-3809.
Pavlas, I. Pozitivní pól vyhoření. In: Pedagogická evaluace 06 OU. Ostrava: OU Ostrava, 2006. OU Ostrava, 2006. s. 252-261. ISBN 80-7368-272-9.
Pavlas, I. Šikana na základní škole, její vyhledávání a řešení. In: Ďuričove dni UMB. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, 2006. UMB Banská Bystrica, 2006. s. 237-252. ISBN 80-8083-3125.
Šimíčková-Čížková, J., Šimonek, J., Svoboda, J., Kimplová, T., Šišák, P., Jančíková, I., Biolek, M. a Pavlas, I. Barvy života [Workshop]. KPE, PdF OU, Česká republika. 2005.
Pavlas, I. Výkonová motivace dospívajících. In: Psychológia v škole. s. 134-141. ISBN 80-8083-165-3.
Pavlas, I. Člověk a drogové závislosti. 2001.
Pavlas, I. Hodnotová orientace v adolescenci. In: PdF OU: Sborník mezinárodní konference PdF OU Ostrava. Ostrava: PdF OU, 2001. PdF OU, 2001. s. 95-98. ISBN 80-7042-184-3.
Pavlas, I. Názory školní mládeže na osobnost učitele. In: PdF OU: Sborník mezinárodní konference PdF OU Ostrava. Ostrava: PdF OU, 2001. PdF OU, 2001. s. 104-108. ISBN 80-7042-184-3.
Pavlas, I. Hodnotová orientace adolescentů. In: Sborník 6. pedagogického semináře CDV PdF OU: Sborník 6. pedagogického semináře CDV PdF OU 2000-01-01 . Ostrava: OU, 2000. OU, 2000. s. 0-0. ISBN 80-7042-166-5.
Pavlas, I. Hodnotová orientace adolescentů. In: CDV PdF OU: Sborník 6. pedagogického semináře CDV PdF OU Ostrava. Ostrava: CDV PdF OU, 2000. CDV PdF OU, 2000. s. 24-36. ISBN 80-7042-166-5.
Pavlas, I. Psychologická problematika činnosti výchovného poradce. 2000.
Pavlas, I. Psychologická problematika v činnosti výchovného poradce. 2000.
Pavlas, I. Psychologie XX. století. 2000.
Pavlas, I. Psychologie XX. Století. 2000.
Pavlas, I. Diagnostika rodinného prostředí adolescentů. 1999.
Pavlas, I. Pracovní zátěž vysokoškolských učitelů. In: UMB Bánská Bystrica: Sborník mezinárodní konference UMB Bánská Bystrica. Bánská Bystrica: UMB Bánská Bystrica, 1999. UMB Bánská Bystrica, 1999. s. 83-89. ISBN 80-8055-318-1.
Pavlas, I. Pracovní zátěž vysokoškolských učitelů. In: Sborník mezinárodní konference UMB: Sborník mezinárodní konference UMB 1999-01-01 . Bánská Bystrica: Bánská Bystrica, 1999. Bánská Bystrica, 1999. s. 0-0. ISBN 80-8055-318-1.
Pavlas, I. a Vašutová, M. Vývojová psychologie I. 1999.
Pavlas, I. Psychologie pro učitele (cyklus přednášek 1 -5). 1998.
Pavlas, I. Dospívání. In: Sborník PdF OU: Sborník PdF OU 1997-01-01 . Ostrava: OU, 1997. OU, 1997. s. 0-0. ISBN 80-7042-126-6.
Pavlas, I. Dospívání. In: PdF OU: Sborník PdF OU . Ostrava: PdF OU, 1997. PdF OU, 1997. s. 335-348. ISBN 80-7042-126-6.
Pavlas, I. Psychologie policejní práce. 1997.
Pavlas, I. Psychologie policejní práce. 1997.
Pavlas, I. Vybrané vývojové aspekty osobnosti adolescentů. In: ÚCVR OU: Sborník ÚCVR PdF OU . Ostrava: ÚCVR, 1996. ÚCVR, 1996. s. 59-77.
Pavlas, I. Vývojové problémy adolescentní mládeže. In: Sborník ÚCVR PdF OU: Sborník ÚCVR PdF OU 1996-01-01 . Ostrava: OU, 1996. OU, 1996. s. 0-0. ISBN nemá.
Pavlas, I. Osobnost (klíčové pojmy). 1995.
Pavlas, I. Osobnost (klíčové pojmy). 1995.
Pavlas, I. Vývoj a poznání osobnosti. 1995.
Pavlas, I. Vývoj a poznání osobnosti. 1995.
Pavlas, I. Sociální problémy etnických menšin a migrantů. In: Sborník č. 1, FF OU: Sborník č. 1, FF OU 1994-01-01 . Ostrava: OU, 1994. OU, 1994. s. 0-0. ISBN 80-7042-409-5.
Pavlas, I. Sociální problémy etnických menšin a migrantů. In: FF OU: Sborník č. 1 FF OU č. 154/1994 . Ostrava: FF OU, 1994. FF OU, 1994. s. 67-74. ISBN 80-7042-409-5.
Pavlas, I. Vývoj osobnosti z pohledu humanistické psychologie. In: Sborník ÚCVR PdF OU: Sborník ÚCVR PdF OU 1994-01-01 . Ostrava: OU, 1994. OU, 1994. s. 0-0. ISBN nemá.
Pavlas, I. Vývoj osobnosti z pohledu humanistické psychologie. In: OU: Sborník ÚCVR PdF OU . Ostrava: ÚCVR OU, 1994. ÚCVR OU, 1994. s. 70-81.
Pavlas, I. Základy obecné a vývojové psychologie pro učitele SŠ a mistry OV. 1994.
Pavlas, I. Základy obecné a vývojové psychologie pro učitele SŠ a mistry OV. 1994.
Pavlas, I. Zájmy, jejich rozvoj a dynamika při utváření osobnosti. In: Sborník J. A. Komenského: Sborník J. A. Komenského 1992-01-01 . Ostrava: OU, 1992. OU, 1992. s. 0-0. ISBN 80-7042-061-8.


AutorNázev práceTypRok
Filipcová ZuzanaProfil osobnosti studenta SŠdiplomová 2017 
Boček LubošProfil osobnosti současných adolescentůdiplomová 2016 
Bočková EvaSyndrom vyhoření u pomáhajících profesídiplomová 2016 
Krátká BlankaProfil osobnosti současných adolescentůdiplomová 2016 
Riessová IzabelaSyndrom vyhoření v pedagogických profesíchdiplomová 2016 
Sireková GabrielaProfil osobnosti středoškolské mládežediplomová 2016 
Dorda LukášSyndrom vyhoření u policistů ve Frýdku-Místkudiplomová 2015 
Jasioková BeataOsobnostní profil adolescentůdiplomová 2015 
Besuch DavidVýkonová motivace žáků středních školdiplomová 2014 
Embert Přívětivá HanaProfil osobnosti současných adolescentůdiplomová 2014 
Tomisová JanaVýkonová motivace studentů středních školdiplomová 2014 
Glogarová MartinaVýkonová motivace středoškolských studentůdiplomová 2013 
Lampart JakubVýkonová motivace vysokoškolských studentůdiplomová 2013 
Tillová PetraAgresivita a šikana na základní školediplomová 2013 
Černý MartinVýkonová motivace dospívajícichdiplomová 2012 
Hubená EliškaSydrom vyhoření u pomáhajících profesídiplomová 2012 
Liberda AdamVýkonová motivace dospívajícíchdiplomová 2011 
Rosypal JanProfil osobnosti současných adolescentůdiplomová 2011 
Krejčiříková LucieOsobnostní profil současných adolescentůdiplomová 2010 
Mrázová LenkaHodnotová orientace adolescentůdiplomová 2010 
Onderková PetraHodnotová orientace v adolescencidiplomová 2010 
Švinc OndřejVýkonová motivace dospívajícíchdiplomová 2009 
Hamlíková SilviaVytváření identity u běžné a rizikové populace dospívajícíchdiplomová 2008 
Kluzová KateřinaSyndrom vyhoření u pomáhajících profesí.diplomová 2008 
Petroš LiborMládež a drogydiplomová 2008 
Sládková MonikaPsychologické aspekty motivace žáků k učenídiplomová 2008 
Slováková PetraHodnotová orientace adolescentůdiplomová 2008 
Ščerbák MichalMorální vědomí a chování studentů humanitních oborů na VŠdiplomová 2008 
Šebestová PetraNázory žáků (studentů) na osobnost učitelediplomová 2008 
Dohnalová Šimečková EvaNázory žáků na osobnost učitelediplomová 2007 
Hradský TomášNázory žáků na osobnost učitelediplomová 2007 
Koutná KateřinaNázory žáků na učitelediplomová 2007 
Plaček OndřejVýkonová motivace dospívajícíchdiplomová 2007 
Václavíková RadkaHodnotová orientace adolescentůdiplomová 2007 
Hrubý MarcelAgresivita a šikana na základních školáchdiplomová 2006 
Štefková MichaelaFaktory ohrožení osobnosti učitelediplomová 2006 
Vytlačil JiříNázory žáků (studentů) na osobnost učitelediplomová 2006 
Wiesnerová MiroslavaHodnotová orientace adolescentůdiplomová 2006 
Magdoňová JarmilaPsychická odolnost a míra syndromu vyhoření v práci učitelebakalářská 2019 
Fojtová KateřinaPsychická odolnost a úroveň syndromu vyhoření v pomáhajících profesíchbakalářská 2017 
Starcová NikolaVznik, příčiny a prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesíchbakalářská 2017 
Lindovská AndreaHodnoty a hodnotová orientace dnešních adolescentůbakalářská 2016 
Blabla ŠimonSyndrom vyhoření u pomáhajících profesí.bakalářská 2015 
Filipcová ZuzanaProfil osobnosti studenta SŠ a VŠbakalářská 2015 
Kohoutová KláraProblematika hodnotového zaměření současné mládežebakalářská 2015 
Sikora OndřejVýkonová motivace vysokoškolských studentů.bakalářská 2015 
Bočková EvaSyndrom vyhoření a možnosti prevencebakalářská 2014 
Sireková GabrielaProfil osobnosti středoškolské mládežebakalářská 2014 
Bzdýlová KatarínaSyndrom vyhoření v povolání učitele ZŠbakalářská 2013 
Dorda LukášSyndrom vyhoření v policejní prácibakalářská 2013 
Embert Přívětivá HanaOsobnostní profil adolescenta.bakalářská 2012 
Fluger JosefSYNDROM VYHOŘENÍ V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCHbakalářská 2010 
Hošová VeronikaSyndrom vyhoření u pomáhajících profesí - sociální pracovníkbakalářská 2010 
Huser AlešHodnotová orientace v adolescencibakalářská 2010 
Prachmanová MichaelaHodnotová orientace adolescentůbakalářská 2010 
Slabá MiloslavaHodnotová orientace dospívajícíchbakalářská 2010 
Jandák ZbyněkSyndrom vyhoření policistůbakalářská 2009 
Parmová MilenaSyndrom vyhoření u pomáhajících profesíbakalářská 2009 
Polášková RadkaSyndrom vyhoření u pomáhajících profesíbakalářská 2009 
Foltýnková ŠárkaDlouhodobá nezaměstnanost, její příčiny, důsledky a možnosti řešení uplatňované na Úřadě práce v Novém Jičíněbakalářská 2008 
Kania MartinSyndrom vyhoření v policejní profesibakalářská 2008 
Starečková AnnaVyhodnocení některých aspektů smyslu života ve vztahu k pedagogické podpoře řešení náročných životních situacíbakalářská 2008 
Vylíčilová MonikaSyndrom vyhoření v policejní organizacibakalářská 2008 
Chylíková AnnaHodnotová orientácia dospievajúcej mládežebakalářská 2007 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub