Proč studovat PdF na Ostravské?

Pedagogická fakulta je široce rozvinutou, všestrannou a pevně regionálně zakotvenou fakultou moderního typu. Je to největší fakulta Ostravské univerzity, jejímž posláním je především vzdělávání budoucích učitelů a pedagogických pracovníků v rámci bohaté nabídky oborů v celé řadě bakalářských a magisterských programů a oborů a také čtyřech doktorských studijních programech. Výuka probíhá v moderních a pohodlně vybavených prostorách včetně specializovaných učeben, dílen, ateliérů a sportovišť, které jsou organizační součástí příslušných kateder.

  • Fakulta má na nejdelší tradici, dala základ vzniku celé OU
  • Fakulta má vysoký počet studentů v různých formách studia
  • Fakulta nabízí širokou nabídku studijních oborů s možností vzájemných kombinací
  • Fakulta je výrazně regionálně ukotvená, což je reflektováno i v řadě jejích činností včetně výzkumu
  • Studenti se mohou podílet na výzkumných a tvůrčích aktivitách
  • Studenti se mohou účastnit recipročních aktivit ve školách a zařízeních různého typu

Zahraniční spolupráce

  • Fakulta má uzavřeno 90 smluv se zahraničními institucemi, z toho 77 v rámci programu Erasmus+ v 18 zemích, kam studenti mohou vyjíždět na studijní pobyty či stáže.
  • Zahraniční oborníci z partnerských institucí realizují přednášky v rámci učitelských mobilit nebo projektových aktivit.
  • Vysoký zájem zahraničních studentů o studium na fakultě, studenti si mohou vybírat ze široké nabídky teoretických i praktických disciplín a mohou v rámci svého studia realizovat i praxe a reciproční aktivity.

Kontakt

Pedagogická fakulta OU
Fráni Šrámka 3, 701 03 Ostrava-Mariánské Hory
553 46 2525 /
živý portál OU: alive.osu.cz


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 06. 2019