Aktuality

Black Milk

Srdečně zveme do Berlína na výstavu BLACK MILK.

Mezinárodní Visegrádský fond podpořil projekt Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU společně s univerzitami ve Varšavě a Nitře uspěla u Visegrádského fondu jako žadatel o projekt „Ortoepie západoslovanských jazyků“.

Promoce Pedagogické fakulty v červnu 2019

Promoce Pedagogické fakulty Ostravské univerzity se uskuteční v úterý 25. června 2019 a ve středu 26. června 2019 v Domě kultury AKORD, náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh.

Výstava ateliéru malby U3V

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s Centrem dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Vás srdečně zve na výstavu prací posluchačů univerzity třetího věku "Ateliér malby U3V".

Pozvánka na výstavu studentských prací BAKALÁŘKY/DIPLOMKY

Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty a Galerie Student Vás srdečně zve na výstavu studentských prací obhajovaných v AR 2018/2019 s názvem BAKALÁŘKY/DIPLOMKY. Vernisáž se uskuteční dne 9. května 2019 v 16.00 hod v Galerii Student PdF OU.

Mimořádné přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 na Pedagogické fakultě

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje mimořádné přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 v prezenčním bakalářském studijním programu Angličtina se zaměřením na vzdělávání. Standardní doba studia činí 3 roky. Program je nabízen jako sdružené studium.

Dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 na Pedagogické fakultě

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje dodatečné přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 v prezenčním navazujícím magisterském studijním programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ. Standardní doba studia činí 2 roky.

Exkurze katedry výtvarné výchovy do Prahy

Dne 10. 4. 2018 proběhla exkurze za výtvarným uměním pořádaná Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty OU.

Certifikace ČAP pro psychoterapeutický výcvik - Integrativní osobnostní rozvoj Kno-Sa-Le

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě získala certifikaci ČAP pro psychoterapeutický výcvik Integrativní osobnostní rozvoj Kno-Sa-Le.

Do světa. Na zkušenou. Za studiem.

Seznámení studentů s programem Erasmus+ na Pedagogické fakultě.