Aktuality

Distanční výuka v předmětu praktické činnosti v době kovidu? Jde to!

Doba pandemie silně zasáhla výuku na základních školách. Distanční výuka neumožňuje žákům práci v dílnách. Přesto existuje možnost, jak u žáků rozvíjet zručnost, technické a fyzikální principy.

Setkání kateder matematiky pedagogických fakult moravských univerzit

Setkání zástupců Ostravské univerzity, Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovy univerzity v Brně.

Online zasedání akademického senátu proběhne 25. ledna 2021 od 14.00

Zasedání AS PdF OU jsou veřejně přístupná. Veřejnost však nemůže zasahovat do jednání nebo ho rušit. Na zasedání AS PdF OU mohou vystoupit osoby z řad veřejnosti.

Máme novou virtuální fakultu!

Pedagogická fakulta se v době Covid-19 otevírá široké veřejnosti. Těšit se můžete na podrobnou prohlídku s doprovodnými informacemi hlavní budovy PdF OU na ulici Fráni Šrámka a Centra diagnostiky lidského pohybu na ulici Várenské.

Mimořádné přijímací řízení na PdF OU

Nově akreditované navazující magisterské studijní programy Behaviorální zdraví, sport a technologie a Sociální pedagogika.

Tenkrát jsem si poprvé uvědomila, že mně práce nejen živí, ale taky baví a těší

Rozhovor s Hanou Cisovskou, čerstvou držitelkou ceny rektora OU v oblasti dlouhodobé pedagogické činnosti na Ostravské univerzitě.

Karanténa? Studenti pedagogické fakulty nabídli řešení, jak se s ní stylově vypořádat!

Pro mnohé rodiny s dětmi je pobyt v karanténě díky současné pandemii doslova černou můrou. Studenti z katedry Technické a pracovní výchovy s pedagogem Václavem Tvarůžkou nabízejí řešení, jak děti zabavit a zároveň rozvíjet jejich tvůrčí činnost a zručnost pomocí výchovného principu hrdinného boje se zlem.

Podpora běloruských studentů

Pedagogická fakulta nabídne možnost studia běloruským studentům.

Psychoterapeutický výcvik KNO-SA-LE (Knobloch, Satirová, Leuner)

Na základě rostoucí potřeby psychoterapeutů v sociálních službách a také ve školství výbor (nositel certifikace České asociace pro psychoterapii číslo osvědčení 006 z roku 2018) rozhodl se souhlasem vedení Pedagogické fakulty Ostravské univerzity otevřít tzv. úplný psychoterapeutický výcvik. Výcvik bude probíhat od letních měsíců 2021 do konce roku 2025.

Univerzitní semafor pro řízení provozu Ostravské univerzity

Od 14. října 2020 se na základě Usnesení vlády zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Doučování žáků ZŠ studenty Pedagogické fakulty

Studenti pomáhají školám v Moravskoslezském kraji v době pandemie.

Informace rektora Jana Laty pro studenty k aktuální situaci

Rektor Ostravské univerzity o studijních záležitostech a dobrovolnické činnosti.

Dopis rektora o pracovní povinnosti studentů některých oborů, státních zkouškách a dobrovolnické pomoci

Milé studentky, milí studenti, v prvé řadě bych Vám rád poděkoval za Váš zodpovědný přístup k problémům, které aktuální epidemiologická i společenská situace přináší a sdělil Vám několik informací.

Nejčastěji kladené otázky ke koronaviru

FAQ preventivní opatření OU ke koronaviru.

Aktuální informace o opatřeních Ostravské univerzity k prevenci šíření koronaviru COVID-19

Na základě dnešního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude od zítřejšího dne 11. března 2020 do odvolání zrušena veškerá kontaktní výuka (vyžadující osobní přítomnost studentů ve výuce) na Ostravské univerzitě.

Certifikace ČAP pro psychoterapeutický výcvik - Integrativní osobnostní rozvoj Kno-Sa-Le

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě získala certifikaci ČAP pro psychoterapeutický výcvik Integrativní osobnostní rozvoj Kno-Sa-Le.

Do světa. Na zkušenou. Za studiem.

Seznámení studentů s programem Erasmus+ na Pedagogické fakultě.