Aktuality

Zakončení semestru s kapelou BOOGR

Pondělí 17. června 2024 od 18 hodin v ostravském Klubu Parník.

Volba kandidáta na jmenování děkanem

Dne 13. května 2024 během zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity proběhla volba kandidáta na jmenování děkanem. Docent Daniel Jandačka získal nadpoloviční většinu hlasů fakultních senátorů

Univerzita třetího věku vyjela na Erasmus+ poznávat výtvarná díla slavných mistrů

Frekventanti ateliéru Malby Univerzity třetího věku Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyjeli v rámci programu Erasmus+ na poznávací pobyt do Vídně. Navštívili dvě významné evropské kulturní instituce Albertina a Leopold Museum, které lákají návštěvníky z celého světa.

Fotoreportáž: Mezinárodní konference „Inovace v předškolním vzdělávání, čas na změny“

V dubnu 25. a 26. se uskutečnila na Katedře preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity mezinárodní konference o inovacích v předškolním vzdělávání, která navázala na inspirativní workshopy v rámci spolupráce s polskou univerzitou.

Prevence dramatem: Jak vypadá divadlo utlačovaných?

Kyberšikana, útěk z domova, rozvod rodičů nebo sexualizované násilí. Jak to vypadá, když herci z Pedagogické fakulty otevírají interaktivní formou náročná témata na školách a konferencích po celém kraji.

Zahradničení, výuka nebo sázení idejí? Komu se nelení, tomu se zelení

V novém pavilonu dílen univerzity se odehrála událost, která propojila pěstitelství, technologie, historii pedagogiky a folkloristiku. Pedagogové Katedry technické a pracovní výchovy společně s docentkou Miriam Prokešovou a skupinou studentů zasadili rostlinu mořenu barvířskou v novém atriu PdF OU.

Ostravská univerzita získá špičkové zázemí pro excelentní vědu, vzdělávání a spin-off firmy

Ostrava a Ostravská univerzita se mění v místo příležitostí. Vědeckovýzkumný projekt LERCO poskytne ideální podmínky pro vědeckou práci v oblasti medicíny a biomedicíny. V budoucnu nabídne zázemí studentům lékařských a přírodovědných oborů.

U3V se zúčastnilo projektu Labyrinty kritického myšlení

V pátek 12. dubna se 11 posluchačů programů U3V na PdF OU zúčastnilo výzkumného projektu Labyrinty kritického myšlení. Zapojili se tak do projektu TAČR Univerzity Palackého v Olomouci a Asociace U3V.

Jaké běhání je pro tělo opravdu zdravé? Do výzkumu se zapojila i veřejnost

Že je kondiční běhání prospěšné pro správnou funkci mozku, krevní oběh a slouží jako prevence rakoviny, ví vědci i široká veřejnost už dávno. Jaký dopad má ale pravidelné běhání na naše klouby, nebylo doposud zcela probádáno.

Studenti už druhým rokem vystavují v expozici Planetária Ostrava své vlastní modely družic

Studenti oborů technická výchova, učitelství pro 1. stupeň základních škol a preprimární pedagogika již druhým rokem zaplnili prostor expozice ostravského planetária svými výrobky. Tentokrát na téma „kosmické smetí“.

Implementace reformy učitelské přípravy na OU: kompetenční vzdělávání založené na praxi, výzkumu, internacionalizaci a spolupráci s klinickou školou

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/23_019/0008272.

Dítě, které zažije násilí v rodině, vykazuje změny ve fungování mozku, říká Bohdana Richterová z Pedagogické fakulty

Doktorka Bohdana Richterová z Katedry sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity je hlavní řešitelkou výzkumu TA ČR Beta – Děti a domácí násilí. Promluvila nejen o zajímavém tématu v širší rovině, ale také konkrétněji o projektu.

Jak pravidelný běh souvisí se strukturou chrupavky kolenního kloubu?

Výzkumný tým Pedagogické fakulty Ostravské univerzity společně se zahraničními partnery jako jedni z prvních poodhalili souvislosti mezi pravidelnou pohybovou aktivitou formou běhu a svalově-kosterním zdravím v rámci projektů HAIE a LERCO.

Fotoreportáž: Na Pedagogické fakultě se sešli středoškoláci ze všech koutů republiky. Řešili mediální gramotnost

26.–27. března 2024 se na Pedagogické fakultě v City Campusu Ostravské univerzity konala první celorepubliková soutěž v mediální gramotnosti – Mediální olympiáda 2024. Do City Campusu OU dorazili studenti středních škol ze všech koutů republiky.

Cenný příspěvek k problematice pojetí jazykové a komunikační výuky a výchovy

Ve speciálním tematickém čísle prestižního Jazykovedného časopisu (vydává Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied), které vzniklo na počest 80. narozenin prof. PhDr. Juraje Dolníka, DrSc., nejvýznamnější osobnosti moderní slovenské lingvistiky, vyšel příspěvek Jany Svobodové nazvaný Jazyková a komunikační výchova ve škole a další jazyková osvěta mezi jazykovým citem a jazykovým rozumem.

Pavel Forman: TransForman

Srdečně Vás zveme na samostatnou výstavu Pavla Formana z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity do Centra současného umění DOX v Praze. Výstava potrvá do 18. srpna 2024.

1. února zahajujeme přijímací řízení DVPP

Můžete se přihlásit do programů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Přijímáme nové zpěvačky a zpěváky do Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity (soprán, alt, tenor, bas)

Zpíváme vokální hudbu všech slohových období, spirituály, duchovní hudbu, úpravy lidových písní a populár v mnoha jazycích.

Otevření 2. kola přijímacího řízení do programů celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity

Přijímací řízení bude otevřeno od pondělí 28. srpna 2023 od 7.00 hodin do naplnění kapacity jednotlivých programů.

Katedra speciální pedagogiky jako partner zahraniční univerzity výzkumně zkoumá dopady pandemie

Katedra speciální pedagogiky od 1. července 2022 řeší jako partner mezinárodního výzkumného projektu aktuální otázky školního vzdělávání.

Ostravská univerzita založila transparentní účet na podporu ukrajinských studentů

Nejen Ukrajinci na útěku ze své země nyní potřebují podat pomocnou ruku. Na Ostravské univerzitě máme devadesát ukrajinských studentek a studentů, kteří se vinou války ocitají bez podpory svých rodin.

Vyšla nová publikace o češtině z pohledu lingvistického i didaktického

Kolektiv autorek z katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU vydal v těchto dnech monografii s názvem Čeština v edukaci: lingvistika a didaktika. Publikace je určena především budoucím i stávajícím učitelům českého jazyka, studentům bohemisticky zaměřených studijních programů a dalším zájemcům o češtinu.

Spolupráce na strategickém plánování předškolního vzdělávání

Od roku 2018 se Karin Fodorová z OU podílí na úspěšném průběhu projektu MAP ORP Ostrava II