Aktuality

Spolupráce na strategickém plánování předškolního vzdělávání

Od roku 2018 se Karin Fodorová z OU podílí na úspěšném průběhu projektu MAP ORP Ostrava II

O sociální spravedlnosti s Kristinou Kalitovou

Rozhovor s doktorkou Kristinou Kalitovou z Katedry výchovy k občanství PdF OU

Umělci z Katedry výtvarné výchovy vystavují v Poznani

Więzi, podobieństwa i tożsamości / Galeria Duża Scena UAP, Poznaň, Polsko

O inkluzivním vzdělávání s Petrem Franiokem

Doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. z katedry speciální pedagogiky poskytl rozhovor, ve kterém přibližuje své působení na Pedagogické fakultě OU a projekt Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji.

Možnosti distanční výuky na PdF OU

Víme, jak na to!

Distanční výuka v předmětu praktické činnosti v době kovidu? Jde to!

Doba pandemie silně zasáhla výuku na základních školách. Distanční výuka neumožňuje žákům práci v dílnách. Přesto existuje možnost, jak u žáků rozvíjet zručnost, technické a fyzikální principy.

Máme novou virtuální fakultu!

Pedagogická fakulta se v době Covid-19 otevírá široké veřejnosti. Těšit se můžete na podrobnou prohlídku s doprovodnými informacemi hlavní budovy PdF OU na ulici Fráni Šrámka a Centra diagnostiky lidského pohybu na ulici Várenské.

Psychoterapeutický výcvik KNO-SA-LE (Knobloch, Satirová, Leuner)

Na základě rostoucí potřeby psychoterapeutů v sociálních službách a také ve školství výbor (nositel certifikace České asociace pro psychoterapii číslo osvědčení 006 z roku 2018) rozhodl se souhlasem vedení Pedagogické fakulty Ostravské univerzity otevřít tzv. úplný psychoterapeutický výcvik. Výcvik bude probíhat od letních měsíců 2021 do konce roku 2025.

Univerzitní semafor pro řízení provozu Ostravské univerzity

Od 14. října 2020 se na základě Usnesení vlády zakazuje osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Doučování žáků ZŠ studenty Pedagogické fakulty

Studenti pomáhají školám v Moravskoslezském kraji v době pandemie.

Informace rektora Jana Laty pro studenty k aktuální situaci

Rektor Ostravské univerzity o studijních záležitostech a dobrovolnické činnosti.

Dopis rektora o pracovní povinnosti studentů některých oborů, státních zkouškách a dobrovolnické pomoci

Milé studentky, milí studenti, v prvé řadě bych Vám rád poděkoval za Váš zodpovědný přístup k problémům, které aktuální epidemiologická i společenská situace přináší a sdělil Vám několik informací.

Nejčastěji kladené otázky ke koronaviru

FAQ preventivní opatření OU ke koronaviru.

Certifikace ČAP pro psychoterapeutický výcvik - Integrativní osobnostní rozvoj Kno-Sa-Le

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě získala certifikaci ČAP pro psychoterapeutický výcvik Integrativní osobnostní rozvoj Kno-Sa-Le.

Do světa. Na zkušenou. Za studiem.

Seznámení studentů s programem Erasmus+ na Pedagogické fakultě.