Aktuality

Univerzita v regionu: Cesta za vzdělanější společností | Přijďte 18. října v 18 hod. diskutovat s Vladimírem Baarem, Alenou Seberovou a Martinem Tomáškem do Centra PANT

Přijďte 18. října v 18 hod. diskutovat s Vladimírem Baarem, Alenou Seberovou a Martinem Tomáškem do Centra PANT

Vyhlášení řádných voleb do Akademického senátu PdF OU

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s Volebním řádem AS PdF OU řádné volby do Akademického senátu Pedagogické fakulty OU.

Warsaw off Art – fotoreportáž z mezinárodního festivalu umění

Umělci z Pedagogické fakulty a Fakulty umění Ostravské univerzity se již druhým rokem účastnili festivalu současného umění ve Varšavě – Warsaw off Art. Pedagogická fakulta letos nově v roli spolupořadatele.

Katedra anglického jazyka s didaktikou je partnerem mezinárodního projektu Erasmus+ Mentor Training

Cílem projektu je zvýšení odbornosti uvádějících učitelů a vytvoření inovativních vzdělávacích materiálů.

Myslet na studium a nemyslet na nemoc

To, že studium může člověka „držet nad vodou“, sledovali členové státnicové komise na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Student Jan Sonnek bojuje se zákeřnými nemocemi – juvenilní idiopatickou artritidou (JIA) a leukémií.

Pedagogická fakulta byla zapojena do doučovacího programu „Fakulty doučují“

Národní pedagogický institut České republiky udělil ocenění za spolupráci a koordinaci studentů v rámci programu „Fakulty doučují“.

Spolupráce na strategickém plánování předškolního vzdělávání

Od roku 2018 se Karin Fodorová z OU podílí na úspěšném průběhu projektu MAP ORP Ostrava II

Možnosti distanční výuky na PdF OU

Víme, jak na to!

Doučování žáků ZŠ studenty Pedagogické fakulty

Studenti pomáhají školám v Moravskoslezském kraji v době pandemie.

Informace rektora Jana Laty pro studenty k aktuální situaci

Rektor Ostravské univerzity o studijních záležitostech a dobrovolnické činnosti.

Dopis rektora o pracovní povinnosti studentů některých oborů, státních zkouškách a dobrovolnické pomoci

Milé studentky, milí studenti, v prvé řadě bych Vám rád poděkoval za Váš zodpovědný přístup k problémům, které aktuální epidemiologická i společenská situace přináší a sdělil Vám několik informací.

Nejčastěji kladené otázky ke koronaviru

FAQ preventivní opatření OU ke koronaviru.

Certifikace ČAP pro psychoterapeutický výcvik - Integrativní osobnostní rozvoj Kno-Sa-Le

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě získala certifikaci ČAP pro psychoterapeutický výcvik Integrativní osobnostní rozvoj Kno-Sa-Le.

Do světa. Na zkušenou. Za studiem.

Seznámení studentů s programem Erasmus+ na Pedagogické fakultě.