Aktuality

Speciální čtyřkomorový rorýsovník na Pedagogické fakultě OU

Vyučující Katedry technické a pracovní výchovy Pedagogické fakulty OU učí mimo techniku také environmentální témata. Rozhodli se aktivně přispět k hnízdění rorýsů a vyrobili speciální čtyřkomorový rorýsovník.

Ostravská univerzita má ombudsmanku

Novou ombudsmanku vybrala dne 24. května 2023 komise ustanovená rektorem Ostravské univerzity Petrem Kopeckým.

Jsou nadšení pro vědu! Potěšte hlasem kandidáty na Českého Vševěda z Ostravské univerzity

Pět vědců a vědkyň z Ostravské univerzity usiluje o titul Český VŠEVĚD 2023. Právě tolik se jich prostřednictvím svých videí přihlásilo do druhého ročníku popularizační soutěže Český VŠEVĚD.

Dobročinná sbírka pro děti našeho kolegy Davida Kozla

Peníze ze sbírky by rodina použila výhradně na zajištění nákladů na provoz domácnosti (zejména úhrada energií, vody, bydlení), dále by finance sloužily k nákupu umělého mléka, plen, potravin pro děti a léků.

Vyhlášení doplňujících voleb do Akademického senátu Pedagogické fakulty OU – kurie akademických pracovníků

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s Volebním řádem AS PdF OU, článek 13, odstavec 3 doplňující volby do Akademického senátu Pedagogické fakulty OU do kurie akademických pracovníků.

Katedra výtvarné výchovy uspořádala exkurzi do Prahy

Ve dnech 17.–19. května 2023 proběhla exkurze do Prahy pořádaná Katedrou výtvarné výchovy PdF OU. Tato exkurze proběhla v rámci předmětu Odborná exkurze z dějin umění 1, která je primárně určena pro studentky a studenty KVV, avšak předmět je otevřen pro všechny studující na Ostravské univerzitě. Tuto možnost letos využili jak studující z jiných kateder pedagogické fakulty, tak studující z filozofické či přírodovědecké fakulty.

Výuka o umělé inteligenci ve výtvarném umění v galerii s hostujícím profesorem

Na Katedře výtvarné výchovy v rámci předmětu Prameny vizuální gramotnosti ve výtvarné výchově 2, absolvovali studentky a studenti tohoto předmětu finální hodinu v galerii pro současné umění GDM Contemporary v Dolní oblasti Vítkovice.

Vyhlášení doplňujících voleb do AS OU za volební obvod Pedagogické fakulty OU v sekci studentů

Akademický senát Ostravské univerzity vyhlašuje doplňující volby do kurie studentů Akademického senátu Ostravské univerzity, pro volební obvod Pedagogické fakulty OU.

David Kozel

Šokováni a se smutkem si vám všem dovolujeme oznámit, že nás v úterý 9. května 2023 náhle a nečekaně opustil náš kolega a přítel David Kozel.

Obnovení tradice studentských konferencí na Katedře speciální pedagogiky PdF OU

Dne 3. května 2023 se pod záštitou Katedry speciální pedagogiky PdF OU díky PaeDr. Renatě Kovářové, Ph.D. obnovila tradice studentské konference, která nesla nový název SPECIENCE I. První konference se uskutečnila již v roce 2012, poté byla však tradice vinou covidu přerušena.

Přednáška o výslovnosti západoslovanských jazyků

V úterý 25. dubna 2023 jsme na katedře přivítali dva zahraniční hosty – dr. Milenu Hebal Jezierskou z Institutu západní a jižní slavistiky Varšavské univerzity a dr. Patrika Petráše z Filozofické fakulty Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře.

Výprava za nářečími a na Velkou Moravu

Že to zní podivně? Ale vůbec ne! Obě témata totiž nabídlo ke zhlédnutí Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, které jsme 18. dubna navštívili.

Aktuální informace k přijímacímu řízení na fakultě

Informace pro uchazeče o studium na Pedagogické fakultě.

Vyběhni s naším děkanem Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Danielem Jandačkou!

V dubnu to opět rozběhneme! Sejdeme se každý týden ve čtvrtek od 17:30 před City Campusem – u schodiště budovy sportu. Poběžíme oblíbenou trasu do Komenského sadů. Délku trasy přizpůsobíme zúčastněným a tempo upravíme tak, aby si všichni zaběhali a měli z pohybu radost.

Prezident Petr Pavel navštívil náš City Campus

V úterý 28. března 2023 na Den učitelů dorazil na City Campus Ostravské univerzity český prezident Petr Pavel. Velmi si této návštěvy vážíme, jelikož jde o prvního prezidenta, který se na naši univerzitu podíval. Ve svém nabitém programu prošel obě nové budovy na Černé louce. Návštěvu zakončil brífinkem pro novináře.

První prezident na Ostravské univerzitě. Petr Pavel navštívil City Campus

V úterý 28. března 2023, symbolicky na Den učitelů, dorazil na univerzitní půdu Ostravské univerzity prezident Petr Pavel. Pro naši univerzitu jde o obzvlášť významnou událost. Prezidentskou návštěvu jsme na Ostravské univerzitě hostili poprvé. Jsme rádi, že má toto prvenství právě Petr Pavel.

Katedra speciální pedagogiky jako partner zahraniční univerzity výzkumně zkoumá dopady pandemie

Katedra speciální pedagogiky od 1. července 2022 řeší jako partner mezinárodního výzkumného projektu aktuální otázky školního vzdělávání.

Ostravská univerzita založila transparentní účet na podporu ukrajinských studentů

Nejen Ukrajinci na útěku ze své země nyní potřebují podat pomocnou ruku. Na Ostravské univerzitě máme devadesát ukrajinských studentek a studentů, kteří se vinou války ocitají bez podpory svých rodin.

Vyšla nová publikace o češtině z pohledu lingvistického i didaktického

Kolektiv autorek z katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU vydal v těchto dnech monografii s názvem Čeština v edukaci: lingvistika a didaktika. Publikace je určena především budoucím i stávajícím učitelům českého jazyka, studentům bohemisticky zaměřených studijních programů a dalším zájemcům o češtinu.

Spolupráce na strategickém plánování předškolního vzdělávání

Od roku 2018 se Karin Fodorová z OU podílí na úspěšném průběhu projektu MAP ORP Ostrava II