Aktuality

Barbora Špinlerová: Jako dobrovolník není člověk nikdy úplně sám

Barbora Špinlerová, studentka magisterského studia oboru speciální pedagogika, dělá od roku 2018 dobrovolníka v neziskové organizaci ADRA. Koncem roku 2021 se stala koordinátorkou dobrovolníků v programu Studentský dobrovolnický klub. Nyní se spolupodílí na vedení sportovního kroužku pro děti s PAS.

Ostravská univerzita buduje systém sociálního bezpečí a v této souvislosti vytváří pozici ombudsmana

Pro koho je pozice vhodná? Ombudsmanovi je blízké prostředí univerzity. Zabývá se řešením konfliktů, mediací, poskytováním pomoci a poradenstvím stranám konfliktu. Pozice je vhodná pro muže i ženy.

Dát škole křídla: Škola v pohodě a v pohybu

Debaty se účastnila také doc. Steriani Elavsky z PdF OU.

Kampus Ostravské univerzity na Černé louce v únoru naplní studenti

Do zahájení výuky v City Campusu na Černé louce s novými budovami pro sport a umění už zbývá jen pár dní. V únoru 2023 se budovy otevřou studentům Ostravské univerzity. Nový kampus během jara postupně začne sloužit také veřejnosti.

„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.“ Tato slova najdeme na Lavičce Václava Havla, brzy také v Ostravě!

Ostravské univerzitě se podařilo v roce 2022 realizovat projekt s názvem Lavička Václava Havla. Jde o vytvoření pamětního místa k připomenutí významné osobnosti Václava Havla a jeho duchovního odkazu, kterým je setkávání, vedení dialogu a hledání pravdy

Reportáž o lekcích „Kapuce od mikiny“ na PdF OU

Naši studenti navazujícího magisterského studia, budoucí češtináři, měli možnost absolvovat odborné semináře přímo pod vedením Niny Rutové.

Všichni spolu ve výuce i výzkumu

Mezifakultní tým vyučujících pracuje na zlepšování výuky na Ostravské. Jedním z výstupů je i vědecká studie otištěná ve významném časopise Education Sciences.

CZECHOSLOVENIA ve Ptuji

Výstava byla slovinskou odpovědí na stejnojmennou výstavu v Ostravě

Andrea Uváčiková: Mraky sa potrhali a prestali zakrývat vesmír

Srdečně Vás zveme na výstavu umělkyně Andrey Uváčikové do Galerie Student Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Dny otevřených dveří na Pedagogické fakultě OU

Informace pro uchazeče o studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.

I hlas Pedagogické fakulty OU vstupuje do věcí školské vzdělávací politiky

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ je jedním z národních klíčových dokumentů, jehož obsahem se ČR vůči Evropské unii zavázala modernizovat svůj vzdělávací systém v oblasti regionálního školství, zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení.

PF 2023

„Přeji Vám, abyste přes vánoční svátky prožili hezké chvíle s Vašimi blízkými a v roce 2023 byli úspěšní a zároveň měli příležitost pomáhat potřebným.“ – doc. Daniel Jandačka, děkan Pedagogické fakulty OU

Pustit učit každého i bez kvalifikace? To je jako jít na myš s brokovnicí, říká děkan a předseda Asociace děkanů pedagogických fakult Daniel Jandačka

Novela zákona o pedagogických pracovnících, která má řešit například i pravidelné zvyšování platů učitelů a pomocné pozice, jde do sněmovny. Na dva tábory však rozděluje odbornou veřejnost, ale i učitele možnost, že by mohli jít do škol i nekvalifikovaní lidé bez pedagogického vzdělání. Členové Asociace děkanů pedagogických fakult stále tvrdí, že bude novela více ke škodě než k užitku.

FOTOREPORTÁŽ: Předvánoční setkání se zahraničními studenty na PdF

Na Pedagogické fakultě OU se pořád něco děje. Především pak v předvánočním čase máme jednu akci za druhou. Ten, kdo se byl podívat na setkání se zahraničními studenty, ví, že se umíme v období plném shonu i pobavit.

Andreas Guskos a Arkadiusz Marcinkowski: Logos & Techne

Od 27. října do 2. prosince 2022 byla v Galerii Student k vidění výstava polských umělců Andrease Guskose a Arkadiusze Marcinkowského nazvaná Logos & Techne. Marcinkowski i Guskos zde vystavovali kolekci svých digitálních tisků a videí.

FOTOREPORTÁŽ: 10. výročí Univerzity třetího věku na Pedagogické fakultě OU

Dne 22. listopadu 2022 proběhla oslava 10. výročí Univerzity třetího věku na Pedagogické fakultě OU. Této události se zúčastnili posluchači a absolventi U3V, jejich vyučující a garanti vzdělávacích programů.

Landscape k 10. výročí Univerzity třetího věku PdF OU

V úterý 22. listopadu 2022 proběhlo slavnostní zahájení výstavy frekventantů Ateliéru malby Univerzity třetího věku PdF OU s názvem Landscape. Výstava v prostorách Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (budova SD) na Fráni Šrámka potrvá do 31. ledna 2023.

Katedra speciální pedagogiky jako partner zahraniční univerzity výzkumně zkoumá dopady pandemie

Katedra speciální pedagogiky od 1. července 2022 řeší jako partner mezinárodního výzkumného projektu aktuální otázky školního vzdělávání.

Ostravská univerzita založila transparentní účet na podporu ukrajinských studentů

Nejen Ukrajinci na útěku ze své země nyní potřebují podat pomocnou ruku. Na Ostravské univerzitě máme devadesát ukrajinských studentek a studentů, kteří se vinou války ocitají bez podpory svých rodin.

Vyšla nová publikace o češtině z pohledu lingvistického i didaktického

Kolektiv autorek z katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU vydal v těchto dnech monografii s názvem Čeština v edukaci: lingvistika a didaktika. Publikace je určena především budoucím i stávajícím učitelům českého jazyka, studentům bohemisticky zaměřených studijních programů a dalším zájemcům o češtinu.

Spolupráce na strategickém plánování předškolního vzdělávání

Od roku 2018 se Karin Fodorová z OU podílí na úspěšném průběhu projektu MAP ORP Ostrava II