Aktuality

Vyhlášení řádných voleb do Akademického senátu Pedagogické fakulty OU

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s Volebním řádem AS PdF OU, schváleným AS OU dne 19. února 2018, řádné volby do Akademického senátu PdF OU.

Setkání k 65. výročí vysokoškolského vzdělávání na severní Moravě a ve Slezsku

V pondělí 22. října se v aule Ostravské univerzity konalo slavnostní setkání, jímž si Pedagogická fakulta připomněla 65. výročí svého založení.

Přepište dějiny! Ostravská zvítězila na Gaudeamu

Na nejvetším českém veletrhu vzdělání se OU umístila na 1. místě v soutěži expozic.

Výstava v GAFU - Identita/Redesign, Důl Michal - Sadofsky and Tratina

Srdečně vás zveme na  společnou vernisáž.

Hnízda Daniela Balabána v Galerii Student

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Daniel Balabán – Hnízda, na které bude prezentován kurátorský výběr kreseb a přípravných studií k autorově malířské tvorbě nejen z posledních let.

Akademický senát vyhlašuje volbu rektora Ostravské univerzity pro volební období 2019-2023

Na svém pravidelném zasedání dne 17. září 2018 Akademický senát Ostravské univerzity vyhlásil volbu rektora Ostravské univerzity pro funkční období 1. března 2019 – 28. února 2023, schválil harmonogram a jmenoval volební komisi v čele s PhDr. Ilonou Plevovou, PhD., předsedkyní AS OU.

Exkurze katedry výtvarné výchovy do Prahy

Dne 10. 4. 2018 proběhla exkurze za výtvarným uměním pořádaná Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty OU.

Certifikace ČAP pro psychoterapeutický výcvik - Integrativní osobnostní rozvoj Kno-Sa-Le

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě získala certifikaci ČAP pro psychoterapeutický výcvik Integrativní osobnostní rozvoj Kno-Sa-Le.

Do světa. Na zkušenou. Za studiem.

Seznámení studentů s programem Erasmus+ na Pedagogické fakultě.

CDV - nově nabízené programy

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity.