Aktuality

FOTOREPORTÁŽ: Na Pedagogickou fakultu dorazila vánoční atmosféra

Tradiční „Rozsvícení vánočního stromečku“ proběhlo 27.  listopadu v atriu budovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity na ulici Fráni Šrámka. Celou atmosféru podpořila vánoční výzdoba fakulty, o kterou se postaral studentský spolek UniFun.

Seznam kandidátek a kandidátů na členství v Akademickém senátu Ostravské univerzity pro doplňující volby do kurie studentů Pedagogické fakulty pro volebního období 2021-2024

Volební komise AS OU projednala dne 23. listopadu 2023 podané návrhy kandidátů pro doplňující volby do AS OU do komory studentů z Pedagogické fakulty.

První ročník Ceny děkana Pedagogické fakulty je úspěšně za námi. Cenu získalo celkem patnáct laureátů

Letos poprvé se reflektory rozsvítily pro ty, kteří se významně zasluhují o rozvoj a dobré jméno Pedagogické fakulty i Ostravské univerzity. Dne 21. listopadu proběhlo slavnostní odpoledne, kdy se předaly Ceny děkana.

Shrnutí veletrhu vysokých škol - Gaudeamus

Gaudeamus je veletrh s více než 29 letou tradicí, který napomáhá studentům středních škol v maturitních ročnících rozhodnout se, jakým směrem se vydají po dokončení středoškolského studia.

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby

Vysokoškolský pěvecký sbor a hosté si Vás dovolují pozvat na benefiční koncert – Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.

Boogr Xmas: pozvánka na studentský rockový koncert KHV

Vstup na koncert je volný, je však opět třeba předem rezervovat místa.

Chceš se stát učitelem? Technická příručka, jak se vyznat v různých oborech učitelství

Chceš studovat učitelství, ale nevíš, jak si vybrat? Nabízíme podrobný přehled učitelských programů, včetně souhrnu všech možných kombinací, způsobů, jak studovat a kde pak učit, a to i s návodem, jak si správně zvolit studijní kombinaci.

Planeta Venuše dovedla žáky do labyrintu poznávání astronomie na Pedagogické fakultě OU

Katedra technické a pracovní výchovy Pedagogické fakulty OU využila mimořádného astronomického jevu zákrytu Venuše Měsícem k popularizaci vědy žákům základní školy Labyrint. Ač předpověď počasí slibovala jasné nebe, nad Ostravou byla oblačnost.

Projekt DigiWELL se zaměří na naši osobní pohodu. Na jeho podporu putuje na Ostravskou univerzitu necelá půlmiliarda

Rostoucí zájem o téma osobní spokojenosti, štěstí, pozitivního vývoje člověka a kvality života přerostl v posledních letech do nového multidisciplinárního výzkumu, pro který se v angličtině zaběhlo označení science of wellbeing. Docentka Steriani Elavsky z Katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity je váženou vědkyní v oblasti společenských věd, aktuálně připravující projekt „DigiWELL“, který se věnuje podpoře wellbeingu pomocí digitálních technologií.

Vyhlášení doplňujících voleb do AS OU za volební obvod Pedagogické fakulty OU v sekci studentů

Akademický senát Ostravské univerzity vyhlašuje doplňující volby do kurie studentů Akademického senátu Ostravské univerzity, pro volební obvod Pedagogické fakulty OU, které se uskuteční formou elektronického hlasování ve dnech od 4. do 8. prosince 2023.

Katedra technické výchovy odhalovala tajemství techniky na Noci vědců

Katedra technické a pracovní výchovy vytvořila kreativní program pro Noc vědců, který se konal v novém City Campusu Ostravské univerzity na Černé louce.

Provázející učitel 2023

První ročník kurzu pro provázejícího učitele, který se uskutečnil napříč třemi fakultami Ostravské univerzity (Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta a Pedagogická fakulta OU), proběhl 6. a 7. října 2023 v prostorech Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Ne, znamená ne!

Divadlo OSUd připravilo další divadelní projekt divadla fórum s názvem „Ne, znamená ne!“, který vznikl za podpory Statutární město Ostrava a zaměřuje se na prevenci sexuálního násilí.

Přijímáme nové zpěvačky a zpěváky do Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity (soprán, alt, tenor, bas)

Zpíváme vokální hudbu všech slohových období, spirituály, duchovní hudbu, úpravy lidových písní a populár v mnoha jazycích.

Otevření 2. kola přijímacího řízení do programů celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity

Přijímací řízení bude otevřeno od pondělí 28. srpna 2023 od 7.00 hodin do naplnění kapacity jednotlivých programů.

Katedra speciální pedagogiky jako partner zahraniční univerzity výzkumně zkoumá dopady pandemie

Katedra speciální pedagogiky od 1. července 2022 řeší jako partner mezinárodního výzkumného projektu aktuální otázky školního vzdělávání.

Ostravská univerzita založila transparentní účet na podporu ukrajinských studentů

Nejen Ukrajinci na útěku ze své země nyní potřebují podat pomocnou ruku. Na Ostravské univerzitě máme devadesát ukrajinských studentek a studentů, kteří se vinou války ocitají bez podpory svých rodin.

Vyšla nová publikace o češtině z pohledu lingvistického i didaktického

Kolektiv autorek z katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU vydal v těchto dnech monografii s názvem Čeština v edukaci: lingvistika a didaktika. Publikace je určena především budoucím i stávajícím učitelům českého jazyka, studentům bohemisticky zaměřených studijních programů a dalším zájemcům o češtinu.

Spolupráce na strategickém plánování předškolního vzdělávání

Od roku 2018 se Karin Fodorová z OU podílí na úspěšném průběhu projektu MAP ORP Ostrava II