Aktuality

Pozvánka na výstavu studentských prací BAKALÁŘKY/DIPLOMKY

Výstava potrvá od 27. května do 30. září 2020.

Promoce Pedagogické fakulty v září 2020

Promoce Pedagogické fakulty Ostravské univerzity se uskuteční v úterý 22. září 2020, ve středu 23. září 2020 a v pátek 25. září 2020 v Domě kultury AKORD, náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh.

Výchova a vzdělávání za časů koronaviru aneb Každý děláme, co umíme a můžeme

Studentky a studenti Pedagogické fakulty pomáhají dětem s výukou a starají se o náplň jejich volného času.

Prodloužení zařazování do programů CŽV pro ak. rok 2020/21

Centrum dalšího vzdělávání PdF OU prodlužuje pro ak. rok 2020/21 zařazování do všech programů CŽV, kromě těchto: Pedagogické studium pro učitele středních škol a 2. stupně ZŠ; Pedagogické studium pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, konzervatoři a střední odborné škole; Pedagogické studium pro vychovatele a pedagogy volného času.

Mimořádné přijímací řízení na Pedagogickou fakultu – Pedagogika

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje mimořádné přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 v doktorském studijním programu Pedagogika.

Akademický senát Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje volby na kandidáta děkana Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Na svém mimořádném zasedání dne 6. dubna 2020 Akademický senát Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlásil volby na kandidáta děkana Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a schválil harmonogram voleb.

Informace rektora Jana Laty pro studenty k aktuální situaci

Rektor Ostravské univerzity o studijních záležitostech a dobrovolnické činnosti.

Informace o přijímacích zkouškách na Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity

Informace pro uchazeče o studium.

Studenti Ostravské univerzity pomáhají na všech frontách

Ve zdravotnických zařízeních, za šicími stroji, hlídáním dětí nebo nákupy potravin a léků.

Dopis rektora o pracovní povinnosti studentů některých oborů, státních zkouškách a dobrovolnické pomoci

Milé studentky, milí studenti, v prvé řadě bych Vám rád poděkoval za Váš zodpovědný přístup k problémům, které aktuální epidemiologická i společenská situace přináší a sdělil Vám několik informací.

Nejčastěji kladené otázky ke koronaviru

FAQ preventivní opatření OU ke koronaviru.

Aktuální informace o opatřeních Ostravské univerzity k prevenci šíření koronaviru COVID-19

Na základě dnešního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR bude od zítřejšího dne 11. března 2020 do odvolání zrušena veškerá kontaktní výuka (vyžadující osobní přítomnost studentů ve výuce) na Ostravské univerzitě.

Exkurze katedry výtvarné výchovy do Prahy

Dne 10. 4. 2018 proběhla exkurze za výtvarným uměním pořádaná Katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty OU.

Certifikace ČAP pro psychoterapeutický výcvik - Integrativní osobnostní rozvoj Kno-Sa-Le

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě získala certifikaci ČAP pro psychoterapeutický výcvik Integrativní osobnostní rozvoj Kno-Sa-Le.

Do světa. Na zkušenou. Za studiem.

Seznámení studentů s programem Erasmus+ na Pedagogické fakultě.