Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Hana Kubíčková

Katedrový koordinátor pro internacionalizaci,
Pedagogický poradce

Hana Kubíčková

titul, jméno, příjmení:Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 311, budova SA
funkce:katedrový koordinátor pro internacionalizaci, pedagogický poradce pro Bc Sociální pedagogika KS a NMgr Sociální pedagogika KS
obor činnosti:sociální pedagogika, náhradní rodinná péče, rizikové děti a mládež, taneční a pohybová terapie
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2661
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Experiential Learning as a Source of Support and Personality Growth
Hana Kubíčková
Rok: 2018, Wydawnictwo naukowe Akademii Ignatianum v Krakowie
kapitola v odborné knize

Výchovné a převýchovné strategie u dětí s poruchami chování a emocionality
Hana Kubíčková
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Dítě v krajině stereotypů
Hana Kubíčková
Rok: 2017, Prevencia
článek v odborném periodiku

Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové
Julius Sekera, Bohdana Richterová, Gabriela Slaninová, Hana Cisovská, Hana Kubíčková, Veronika Štenclová, Michaela Kalousková ... další autoři
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Pedagog v krajině sebezkušenostního učení
Hana Kubíčková
Rok: 2016, REPRONIS s.r.o Ostrava
kapitola v odborné knize

Sociální pedagog v naději
Hana Kubíčková, Věra Filipi
Rok: 2014
stať ve sborníku

Odkud a kam putují ohrožené děti?
Hana Kubíčková
Rok: 2021
stať ve sborníku

Seminar International Staff Visiting Days at the Department of Social Education
Bohdana Richterová, Hana Kubíčková
Rok: 2021
působení v zahraničí

Zátěžové situace v rodinách pěstounů v příbuzenském vztahu k přijatému dítěti
Hana Kubíčková
Rok: 2021
stať ve sborníku

Akční výzkum v teorii a praxi
Bohdana Richterová, Hana Kubíčková, Alena Seberová, Ondřej Sekera, Hana Cisovská, Žaneta Šimlová ... další autoři
Rok: 2020, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Rozvoj spolupráce učitelů a asistentů pedagoga - akční výzkum
Bohdana Richterová, Hana Kubíčková
Rok: 2020, Lifelong Learning
článek v odborném periodiku

Specifika příbuzenské pěstounské péče v kontextu transgenerační psychické zátěže v rodině
Hana Kubíčková
Rok: 2020, Sociální pedagogika
článek v odborném periodiku

Kvalita života příbuzenských pěstounů
Hana Kubíčková, Eva Karkoszková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Osobnostně sociální rozvoj jako spontánní produkt akčního výzkumu
Bohdana Richterová, Hana Kubíčková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Osobnostně sociální rozvoj jako spontánní produkt akčního výzkumu
Bohdana Richterová, Hana Kubíčková
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příbuzenská pěstounská péče jako nástroj kvalitní péče o ohrožené dítě?
Hana Kubíčková, Lucie Burdíková, Nikola Košťálová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Sociálně pedagogická práce s mnohoproblémovými rodinami
Hana Kubíčková
Rok: 2019
ostatní

Experiential Learning as a Source of Support and Personality Growth
Hana Kubíčková
Rok: 2018, Wydawnictwo naukowe Akademii Ignatianum v Krakowie
kapitola v odborné knize

Výchovné a převýchovné strategie u dětí s poruchami chování a emocionality
Hana Kubíčková
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Dítě v krajině stereotypů
Hana Kubíčková
Rok: 2017, Prevencia
článek v odborném periodiku

Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové
Julius Sekera, Bohdana Richterová, Gabriela Slaninová, Hana Cisovská, Hana Kubíčková, Veronika Štenclová, Michaela Kalousková ... další autoři
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Pedagog v krajině sebezkušenostního učení
Hana Kubíčková
Rok: 2016, REPRONIS s.r.o Ostrava
kapitola v odborné knize

Pedagogická diagnostika a evaluace 2016
Hana Kubíčková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stáž v zahraničí
Hana Kubíčková
Rok: 2016
působení v zahraničí

vybrané metody intervence vhodné pro práci sociálního pedagoga s dětmi ohroženými sociálním vyloučením
Hana Kubíčková
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

ABECEDA aneb "První kroky do života"
Hana Kubíčková
Rok: 2014
libreta, scénáře

Osobnostní rozvoj studentů učitelství
Hana Kubíčková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální pedagog v naději
Hana Kubíčková, Věra Filipi
Rok: 2014
stať ve sborníku

Sociální pedagog v naději
Hana Kubíčková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Textbooks and Educational Media in a Digital Age
Zuzana Sikorová, Iva Červenková, Martina Rozsypalová, Hana Cisovská, Hana Kubíčková, Alena Seberová, Taťána Göbelová ... další autoři
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Vybrané oblasti sociální pedagogiky
Hana Kubíčková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Možnosti využití experiencionality v přípravě pedagogických pracovníků
Julius Sekera, Hana Kubíčková, Ondřej Sekera, Hana Cisovská, Gabriela Bolková
Rok: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Sebezkušenostní učení jako cesta k sobě i druhým
Hana Kubíčková, Julius Sekera
Rok: 2012, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Dítě - rodina - instituce aneb Jak neztratit budoucnost
Hana Kubíčková
Rok: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

KATHO Kortrijk
Hana Kubíčková
Rok: 2011
působení v zahraničí

Analýza výchovného systému v resocializačních a reedukačních zařízeních pro adolscenty
Hana Kubíčková
Rok: 2010
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Hlas mladého člověka na cestě k vlastní resocializaci
Hana Kubíčková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Methods of Re-education in Rehabilitation institution
Hana Kubíčková
Rok: 2010, New educational review
článek v odborném periodiku

Paneurhythmy: FIT, CREATIVE AND SOCIAL. Bulgarian recreation
Hana Kubíčková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Terapeutické formy práce s rizikovou mládeží
Hana Kubíčková
Rok: 2010
stať ve sborníku

The proces of re-education from the point of view of adolescents in instituitonal care
Hana Kubíčková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Jak se žije v "polepšovně"?
Hana Kubíčková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak se žije v polepšovně?
Hana Kubíčková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Proces reedukacji z punktu widzenia dzieci umieszczonych w placówkach reedukacyjnych
Hana Kubíčková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Reedukační zařízení v českých podmínkách
Hana Kubíčková
Rok: 2009
stať ve sborníku

University of Szczecin Poland
Hana Kubíčková
Rok: 2009
působení v zahraničí

Vybrané aspekty reedukace očima dětí
Hana Kubíčková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané aspekty reedukace očima klientů
Hana Kubíčková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Výchovné ústavy v ČR
Hana Kubíčková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klokánek - alternativa ústavní péče?
Hana Kubíčková
Rok: 2008, Prevencia
článek v odborném periodiku

Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty II.
Milena Kurelová, Ondřej Sekera, Hana Kubíčková
Rok: 2008, Repronis, Ostrava
odborná kniha

Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty II.
Milena Kurelová, Ondřej Sekera, Hana Kubíčková
Rok: 2008, Repronis, Ostrava
odborná kniha

Proces reedukace ve výchovných ústavech
Hana Kubíčková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Proces reedukace ve výchovných ústavech
Hana Kubíčková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Relacje miedzyludzkie wśród personelu oraz postawy adolescentów wobec ich pobytu w zakladach wychowawczych
Julius Sekera, Hana Kubíčková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Roskilde University Denmark
Hana Kubíčková
Rok: 2008
působení v zahraničí

University of Portalegre, Portugal
Hana Kubíčková
Rok: 2008
působení v zahraničí

University of Veliko Turnovo, Bulgaria
Hana Kubíčková
Rok: 2008
působení v zahraničí

18th EECERA ANNUAL CONFERENCE Stavanger
Hana Kubíčková
Rok: 2008
působení v zahraničí

Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty : Analýza profesní činností vychovatelů a učitelů ve výchovných ústavech
Julius Sekera, Milena Kurelová, Bohumil Koukola, Věra Filipi, Hana Kubíčková
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Neučitelský studijní obor Sociální pedagogika na Ostravské univerzitě v období posledních patnácti let
Věra Filipi, Hana Kubíčková, Bedřich Zapletal
Rok: 2007
stať ve sborníku

Proces reedukace očima dětí
Hana Kubíčková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Relacje miedzyludzkie wśród personelu oraz postawy adolescentów wobec ich pobytu w zakladach wychowawczych
Hana Kubíčková, Julius Sekera
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifické poruchy chování diagnostika - reedukace
Hana Kubíčková, Jana Swierkoszová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vztah vybraných vlastností osobnosti vychovatele a klimatu ve výchovné skupině
Hana Kubíčková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Vztah vybraných vlastností osobnosti vychovatele a resocializace adolescentů ve výchovném ústavu
Hana Kubíčková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
BKSPESociální pedagogika
DR2ZADrogové závislosti
E-MOVMovement and Dance
E-PROProfession Training in Educational and R
KMHHCMetodika her
KO1OVKomunikativní dovednosti
KPDGRPedagogika
KPRODProtidrogová výchova
MDIS1Metodologie k diplomové práci 1
MDIS2Metodologie k diplomové práci 2
ME1HCMetodika her a zábavné činnosti
ME2XNSeminář k odborné praxi
MO2PGSociální pedagogika rozšiřující
MP2MRSoc. pedag. práce s mnohoprobl. rodinami
MUVCRDítě v ústavní výchově
NA1RPNáhradní rodinná péče
NKUOPUčitel v obtížných pedagog. situacích
NSPEDSociální pedagogika
NUOPSUčitel v obtížných pedagogic. situacích
PRODRProtidrogová výchova
PS1REPsychoter. postupy v reedukačním procesu
SMHHCMetodika her
SO1PESociální pedagogika 1
SO2PGSociální pedagogika rozšiřující
SP2MRSoc.ped.práce s mnohoprob. rodinami
UM1STUčitel a mezilidské vztahy ve šk. třídě
VY1VCVýchova ve volném čase
WYOPSOrganizace a průběh studia
WYSPDSociálně-psychologické dovednosti
YA1RPNáhradní rodinná péče
YE1HCMetodika her a zábavné činnosti
YE1XBSeminář k odborné praxi pro Bc. studium
YM1STUčitel a mezilid. vztahy ve škol. třídě
YPTCXZáklady péče o nepřizpůsobivé osoby
YPTC1Základy péče o nepřizpůsobivé osoby
YY1VCVýchova ve volném čase
1PSINNáročné situace ve škole
1UOPSUčitel v obtížných pedagog. situacích
1ZOPSUčitel v obtížných pedag. situacích
1ZPSINáročné situace ve škole
11PSINáročné situace ve škole
11UOPUčitel v obtížných pedagog. situacích
11ZNSNáročné situace ve škole
11ZOPUčitel v obtížných pedag. situacích
2DRZADrogové závislosti
2PDSSociální pedagogika
2SOCRSociální pedagogika 2
33PD2Základy pedagogiky 2
6MOZPMobilita - zahraniční studijní pobyt
6NARPNáhradní rodinná péče
6PESKSociální pedagog ve škole a š.zařízeních
6PEV2Pedagogika volného času 2 - pr. aplikace
6PRDRProtidrogová výchova
6PXE1Praxe 1, průběžná, reflektovaná
6PXE2Praxe 2, průběžná, reflektovaná
6PXE3Praxe 3, průběžná, reflektovaná
6PXE4Praxe 4, souvislá, reflektovaná
6SEB2Projektový seminář k bakalářské práci 2
6SEPXSeminář k bakalářskému studiu a praxím
6SPMESociálně-výchovná práce s menšinami
6TESPSociální poradenství a služby
6ZAPEZážitková pedagogika
66APEZážitková pedagogika
66ARPNáhradní rodinná péče
66EB2Projektový seminář k bakalářské práci 2
66ESKSociální pedagog ve škole a š.zařízeních
66ESPSociální poradenství a služby
66EV2Pedagogika volného času 2 - pr. aplikace
66OZPMobilita - zahraniční studijní pobyt
66PMESociálně-výchovná práce s menšinami
66RDRProtidrogová výchova
66XE1Praxe 1, průběžná, reflektovaná
66XE2Praxe 2, průběžná, reflektovaná
66XE3Praxe 3, průběžná, reflektovaná
66XE4Praxe 4, souvislá, reflektovaná
7MOZPMobilita - zahraniční pobyt
7PXE1Praxe 1, souvislá, reflektovaná
7PXE2Praxe 2, souvislá, reflektovaná
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SED2Projektový seminář k diplomové práci 2
7SEPXSeminář k NMgr. studiu a praxím
7SOPRSociální pedagogika rozšiřující
7SPMRSociálně pedag. práce s mnohoprobl. rod.
7SPPMSoc. ped. práce v probační a med. službě
77ED2Projektový seminář k diplomové práci 2
77OPRSociální pedagogika rozšiřující
77OZPMobilita - zahraniční pobyt
77PMRSociálně pedag. práce s mnohoprobl. rod.
77PPMSoc. ped. práce v probační a med. službě
77XE1Praxe 1, souvislá, reflektovaná
77XE2Praxe 2, souvislá, reflektovaná
9DNRPNáhradní rodinná péče
FZSO2Základy sociální pedagogiky
VYDOSociálně-psychologické dovednosti
VYCH1Pedagogické zvládání problém. chování
VYCH2Pedagogické zvládání problém. chování
VYKVPVybrané kapitoly z vývojové psychologie
VYOP1Odborná praxe 1
VYOP2Odborná praxe 2
VYOP3Odborná praxe 3
VYOR1Osobnostní rozvoj pedagoga
VYOR2Osobnostní rozvoj pedagoga
VYOR3Osobnostní rozvoj pedagoga
VYOSObecná psychologie
VYPSVybrané kapitoly z pedag. psychologie
VYSG1Vybrané oblasti speciální pedagogiky
VYSG2Vybrané oblasti speciální pedagogiky
VYSMSeminář k závěrečné práci
VYSO1Vybrané oblasti sociální pedagogiky
VYSO2Vybrané oblasti sociální pedagogiky
VYSSVybrané kapitoly ze sociální psychologie
VYVSVzdělávací systém v ČR
VYZC1Specializace zájmové činnosti
VYZC2Specializace zájmové činnosti
VYZC3Specializace zájmové činnosti
VYZE1Pedagogika vol. času a zážitková pedag.
VYZE2Pedagogika vol. času a zážitková pedag.
VYZPVypracování a vedení závěrečných prací
VYZPDZáklady pedagogiky a teorie výchovy
VY1PZáklady první pomoci
WYOPSOrganizace a průběh studia
WYPPSVybrané kapitoly z pedagog. psycholog.
WYPSAPsychopatologie
WYPZ1Pedagogické zvládání probl. chování I
WYPZ2Pedagogické zvládání probl. chování II
WYSEZSeminář k závěrečné práci
WYSOPVybrané oblasti sociální pedagogiky
WYSPDSociálně-psychologické dovednosti
WYSPSVybrané kapitoly ze sociální psychologie
WYSP1Vybrané oblasti speciální pedagogiky I
WYSP2Vybrané oblasti speciální pedagogiky II
WYVY1Výchova v rodině I
WYVY2Výchova v rodině II
WYVZ1Specializace zájmové činnosti I
WYVZ2Specializace zájmové činnosti II
WYZAPZážitková pedagogika
WYZPDZáklady pedagogiky
WYZPPZáklady první pomoci
WYZS1Základy skupinové psychoterapie I
WYZS2Základy skupinové psychoterapie II
WYZS3Základy skupinové psychoterapie III
2RSVSRodina a škola ve vzájemné spolupráci


AutorNázev práceTypRok
Kolondrová MonikaIndividuální plánování jako nástroj pro naplnění potřeb a cílů klientůdiplomová 2022 
Návratová KateřinaPříbuzenská pěstounská péče - vzdělávání pěstounů v Ostravědiplomová 2022 
Šmolka JiříAspekty distanční výuky v dětském domově v souvislosti s pandemií Covid-19diplomová 2022 
Bínerová EvaVýchovně vzdělávací činnosti v mateřských školách jako cílený prostředek pro rozvoj prosociálního chování u dětídiplomová 2021 
Jorníčková EvaŠikana na 1. stupni základní školydiplomová 2021 
Koutová AdélaLimity práce kurátora pro děti a mládeždiplomová 2021 
Kulišťák LiborKyberšikana na druhém stupni základní školydiplomová 2021 
Martincová IngridSociální kompetence strážníků obecní policiediplomová 2021 
Nováková MilenaBariéry a podpůrné faktory pro inkluzi žáků ZŠ ze sociálně vyloučených rodindiplomová 2021 
Ondráčková EvaSystémové týrání dětí v prostředí náhradní rodinné péčediplomová 2021 
Szűcs JanaSociální klima ve školní třídědiplomová 2021 
Štěpánová LuciePříbuzenská pěstounská péče z pohledu odborníků a široké veřejnostidiplomová 2021 
Václavíková IvanaDeterminanty edukace dětí vyrůstajících v pěstounské péčidiplomová 2021 
Burdíková LucieSpecifika příbuzenské pěstounské péčediplomová 2020 
Košťálová NikolaVýchovné strategie příbuzenských pěstounůdiplomová 2020 
Rončková BarboraŽáci s problémy v chování ve školní družinědiplomová 2020 
Škarpová LucieVnější a vnitřní limity při výchovném působení vychovatele v dětském domovědiplomová 2020 
Tesařová GabrielaOddalování mateřství jako trend současných žendiplomová 2020 
Trnková DanielaSpecifika výchovy v pěstounských rodináchdiplomová 2020 
Gašová MichaelaAlkohol jako sociální norma v české společnostidiplomová 2019 
Houfková BarboraProblémové chování dětí v pěstounské péčidiplomová 2019 
Karkoszková EvaKvalita života osob poskytujících příbuzenskou pěstounskou péčidiplomová 2019 
Korčáková LenkaBiologická rodina v procesu náhradní rodinné péčediplomová 2019 
Lalinská MarieZ pěstounské péče do ústavní výchovydiplomová 2019 
Lindovská AndreaHomoparentální rodičovstvídiplomová 2019 
Tesarczyková DanušeKvalita života lidí bez domovadiplomová 2019 
Bednářová BarboraDoprovázení příbuzenských pěstounských rodindiplomová 2018 
Hodák PavelRodina v procesu resocializace z pohledu odsouzenéhodiplomová 2018 
Mihalovicsová HelenaSpecifika sociálně - pedagogické práce s lidmi s duševním onemocněnímdiplomová 2018 
Přidal JaroslavRozvoj dítěte prostřednictvím aktivního sportudiplomová 2018 
Grygarová AdélaSpecifika dětí umýstěných v zařízení pro výkon ústavní výchovydiplomová 2017 
Kolasová NikolUplatnění absolventů sociální pedagogiky v praxidiplomová 2017 
Korvasová BarboraPostpenitenciární péče o osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobodydiplomová 2017 
Kumarci LenkaHodnotová orientace očima osob ve výkonu trestu odnětí svobodydiplomová 2017 
Szyrocki KarelMožnosti spolupráce školy a rodiny v sociokulturně vyloučené lokalitědiplomová 2017 
Urbánek DavidAdaptace seniorů v domově s pečovateskou službou.diplomová 2017 
Bartošová TerezaPřednosti a úskalí příbuzenské pěstounské péčediplomová 2016 
Buršová EvaRodinné centrum z pohledu rodičů na rodičovské dovolenédiplomová 2016 
Dziková MichaelaSebezkušenostní učení v profesní přípravě pedagogůdiplomová 2016 
Fendeková LucieSyndrom vyhoření u pedagogů základních školdiplomová 2016 
Janalíková EvaVnitropodniková komunikace ve firmě zaměřené na strojírenstvídiplomová 2016 
Kolek MartinNepřítel v počítači našich dětídiplomová 2016 
Kopřivová TerezaNeverbální komunikace v edukačním procesu na základní školediplomová 2016 
Paskudová EvaRozvoj osobnostních předpokladů budoucích pedagogů prostřednictvím sebezkušenostního učenídiplomová 2016 
Šestáková EliškaSdružení Onko - Amazanky v životě žen s rakovinou prsudiplomová 2016 
Ševčíková AlexandraOsobnostní rozvoj pedagogů v rámci jejich profesní přípravydiplomová 2016 
Uličková IrenaSociálně-právní ochrana dětí a její nové principy v oblasti pěstounské péčediplomová 2016 
Vaňková ŠárkaŽivot dítěte v porozvodové péči rodičůdiplomová 2016 
Vítková ZuzanaSociální vztahy dítěte s problémovým chovánímdiplomová 2016 
Bachuláková DenisaPředlužení a jeho dopad na současnou rodinudiplomová 2015 
Borská VeronikaPregraduální příprava pedagogů prostřednictvím sebezkušenostní výukydiplomová 2015 
Hercegová DagmarRizikové chování dětí na základní školediplomová 2015 
Kandilovová PetraSebezkušenostní výuka jako první krok k osobnímu i profesionálnímu růstudiplomová 2015 
Podolínský PetrStrategie rodiny ve vztahu k dlouhodobé nezaměstnanosti.diplomová 2015 
Ringová NelaKariéra ženy ve vztahu k rodinědiplomová 2015 
Urbánková DanaKvalita zdravotní péče jako odraz společnostidiplomová 2015 
Vyhlídalová DagmarKyberšikana u dospívajícíchdiplomová 2015 
Bukovjanová BarboraKvalita péče v psychiatrické léčebně Bílá vodadiplomová 2014 
Dostálová IvanaRozvod-fenomén současné dobydiplomová 2014 
Kolaříková MartinaPřipravenost dětí z dětských domovů na jejich samostatný život ve společnostidiplomová 2014 
Lakomá PavlaKomunikace s pubescenty v současné rodinědiplomová 2014 
Magerová MichaelaHodnoty v životě člověkadiplomová 2014 
Nešporová PetraSociální pedagog v praxidiplomová 2014 
Brusová GabrielaProfesionální pěstounská rodinadiplomová 2013 
Chlupatý JosefDROGOVÁ ZÁVISLOST NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A PREVENCE PROTI JEJÍMU VÝSKYTUdiplomová 2013 
Janulíková BarboraKlokánek, aneb tak trochu jiná rodinadiplomová 2013 
Juránková VeronikaProblémové chování žáků v prostředí základní školydiplomová 2013 
Kramný PavelÚloha rodiny v životě dítěte se zdravotním postiženímdiplomová 2013 
Paszová JanaKomunikace v mnohaproblemové rodinědiplomová 2013 
Perzynová VeronikaKomunikační dovednosti vysokoškolských studentůdiplomová 2013 
Siatka RadimPodpůrné a ohrožující faktory v léčbě závislostídiplomová 2013 
Školařová LucieHodnoty dětí z ústavní péče a dětí z biologických rodindiplomová 2013 
Augste MichaelaBiologická rodina v životě pěstounského dítětediplomová 2012 
Bouček MichaelKomunikace ve specifickém prostředí těžkého průmyslu.diplomová 2012 
Foltýn PetrSociální práce s mnohoproblémovými rodinamidiplomová 2012 
Geierová AlenaPráce s mnohoproblémovými rodinamidiplomová 2012 
Neuvaldová ZuzanaKlokánek očima odborné veřejnostidiplomová 2012 
Smetana OndřejMultimédia jako součást života dítětediplomová 2012 
Supik MarkétaNízkoprahová zařízení pro děti a mládež jako cesta k resocializacidiplomová 2012 
Bořutová VladimíraPráce s mnohoproblémovými rodinamidiplomová 2011 
Jonczy GabrielaDítě v náhradní rodinědiplomová 2011 
Novotná EliškaPůsobení Salesiánů při výchově dětí ze sociálně znevýhodněného prostředídiplomová 2011 
Strouhalová MichaelaProces reedukace v podmínkách ústavní a ochranné výchovydiplomová 2011 
Šveřepová JanaMarihuana jako životní styldiplomová 2011 
Tvrdoňová IvetaPortrét "adoptivního rodiče" v projektu Adopce na dálkudiplomová 2011 
Fabiánová MarcelaVliv internetu na osobnost adolescentadiplomová 2010 
Gavlas PetrŠikana na základních školáchdiplomová 2010 
Pospíšilová JanaRodiny dětí umístěných v ústavním zařízenídiplomová 2010 
Adamec StanislavPráce s mnohoproblémovými rodinamidiplomová 2009 
Blažek PetrVýchovné programy v resocializačních zařízeníchdiplomová 2009 
Jandová RenataPsychoterapeutické programy v resocializačních zařízeníchdiplomová 2009 
Kučová KateřinaVýchovné programy v resocializačních zařízeníchdiplomová 2009 
Moldříková MarkétaTerapeutické programy v prostředí terapeutické komunitydiplomová 2009 
Němec MarekPrevence šikany u rizikových skupin žáků základních škol na 1. stupnidiplomová 2009 
Richter JiříPráce s mnohoproblémovými rodinamidiplomová 2009 
Sádovská KateřinaVýchovné programy v preventivních zařízeníchdiplomová 2009 
Hamplová MiroslavaPěstounská rodina jako náplast na rány?diplomová 2008 
Kvaltinová KristýnaKomunikace v prostředí výchovných ústavůdiplomová 2008 
Slivková IvanaPsychoterapeutické programy jako součást péče o děti s poruchami chovánídiplomová 2008 
Svobodová LenkaVýchovné programy v resocializačních zařízeníchdiplomová 2008 
Tomančáková Zuzana Náhradní rodinná péčediplomová 2008 
Gaideczková HanaPoužití matematiky v praxidiplomová 2007 
Kalinayová HanaPsychoterapie jako součást péče o dětí s poruchami chování.diplomová 2007 
Rojíčková RadkaVstup romského dítěte do české školydiplomová 2007 
Večeřová KristinaRodina:podpora plnohodnotného života i zdroj psychické zátěžediplomová 2007 
Navrátil DavidSoubor úloh ve studiu učitelství pro 2. stupeň z matematické statistikydiplomová 2005 
Štěpánková MarieSrovnání dvou řad učebnic matematiky pro 2. stupeň ZŠ z hlediska použití induktivních metoddiplomová 2004 
Kostilniková Anna"Pet-Efekt" v rámci životního cyklu rodinybakalářská  
Slučiaková AlenaKomunikační dovednosti u dětí předškolního věkubakalářská  
Zajícová LucieProtidrogová výchova na základních školáchbakalářská  
Morcinková MonikaTransgenerační přenos výchovných stylů v rodiněbakalářská 2022 
Svrčinová HanaSociální sítě a jejich dopady na mládežbakalářská 2022 
Tesarčíková BáraRespektující versus nerespektující výchovný přístupbakalářská 2022 
Čaňková VendulaSekundární prevence drogových závislostí u klientů s nařízenou ústavní výchovoubakalářská 2021 
Hahnová SabinaSpecifika výchovy dětí po rozvodubakalářská 2021 
Kadlecová KateřinaEdukace romských žáků a její specifikabakalářská 2021 
Kubaláková LucieVolný čas a volnočasové aktivity dětí v dětských domovechbakalářská 2021 
Kubalová TerezaMediální výchova v rodiněbakalářská 2021 
Pexová ElizabethHomoparentalita z pohledu dnešní společnostibakalářská 2021 
Popková DenisaRodičovská mediace v digitálním světěbakalářská 2021 
Provazníková KarinOtevřený klub jako cesta k prevenci rizikového chování dětí a mládežebakalářská 2021 
Šlosárková NatálieInternet jako zdroj výchovy a vzděláváníbakalářská 2021 
Watzlíková DenisaProces předávání dítěte z pěstounské péče na přechodnou dobubakalářská 2021 
Andrýsková ZuzanaZvládání psychické zátěže dětí v rámci volnočasových aktivitbakalářská 2020 
Strakošová AdélaCanisterapie v období séniabakalářská 2020 
Świerczková MagdalénaSociální vztahy v pohraničíbakalářská 2020 
Kulová KláraKůň jako prostředek výchovy a terapiebakalářská 2019 
Michalek PetrŽivot v pěstousnké rodině.bakalářská 2019 
Šmolka JiříMotivace kombinovaných studentů Ostravské univerzity ke studiu Sociální pedagogikybakalářská 2019 
Václavíková KvětoslavaSpecifické projevy poruch chování u dětí a mládežebakalářská 2019 
Zdejszy JanÚtěky nezletilých ze zařízení ústavní výchovybakalářská 2019 
Bdinková DominikaIdentita dítěte v rámci adopcebakalářská 2018 
Hařovská KláraTanec jako cesta k rozvoji osobnostibakalářská 2018 
Nytrová TerezaBabybox - alternativa řešení situace ohroženého dítěte?bakalářská 2018 
Rončková BarboraMezi dvěma břehy aneb Život dítěte ve střídavé péčibakalářská 2018 
Stupňová JanaMobbing mezi vychovateli ve školních družináchbakalářská 2018 
Valsa PetrDospívající a drogová závislostbakalářská 2018 
Ždánská LucieRodina a mentální anorexiebakalářská 2018 
Golombková LibušeVýchova mimo vyučování jako prostor pro seberealizacibakalářská 2017 
Kasper RenátaMetody výchovy současné rodinybakalářská 2017 
Kubínová NikolaSyndrom vyhoření ve zdravotnické profesibakalářská 2017 
Lid JakubSociální vztahy mezi ženami ve sportovní skupiněbakalářská 2017 
Madejová NicoleDroga jako životní stylbakalářská 2017 
Musilová KateřinaOtec v hlavní rolibakalářská 2017 
Nosálek VratislavProsociální chování příslušníků PČRbakalářská 2017 
Prokopová ŠárkaProblematika šikany ve sportovních oddílechbakalářská 2017 
Steigerová TerezaLéčba závislosti na návykových látkách svépomocí.bakalářská 2017 
Demlová VeronikaEdukace rodičů dětí s diabetembakalářská 2016 
Hahnová NicolaPracovní spokojenost výchovných pracovníků v zařízeních pro okamžitou pomoc.bakalářská 2016 
Hodák PavelVýkon trestu odnětí svobdy a extramurální vztahybakalářská 2016 


Příbuzenská pěstounská péče - zdroj podpory nebo pokračující psychická zátěž?
Hlavní řešitelMgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Profesionální příprava učitelů prostřednictvím sebezkušenostní výuky
Hlavní řešitelMgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
ABECEDA aneb "První kroky do života"
Hlavní řešitelMgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Období3/2012 - 3/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Intenzivní program Erasmus: Úvod do paneurorytmiky - Buď zdráv, kreativní a sociální
Hlavní řešitelMgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Období5/2009 - 6/2009
PoskytovatelKatedra pedagogiky a andragogiky, Ostatní projekty EU
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub