OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Hana Kubíčková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 311, budova SA
funkce:koordinátor pro Erasmus
obor činnosti:sociální pedagogika, komunikativní dovednosti, psychoterapeutické techniky v reedukačním procesu, pedagogický poradce Vychovatelství (Bc., PS), Sociální pedagogika (NMgr., PS), garant Sociální pedagogika - prevence a resocializace (Bc., a NMgr., KS)
katedra / středisko (fakulta): Katedra sociální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2661
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Kubíčková, H. Dítě v krajině stereotypů. Prevencia. 2018, roč. 2018, ISSN 1336 3689.
Sekera, J., Richterová, B., Slaninová, G., Cisovská, H., Kubíčková, H., Štenclová, V. a Kalousková, M. Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. Bezvedeb. 101 s. ISBN 978-80-7464-895-3.
Kubíčková, H. Pedagog v krajině sebezkušenostního učení. In: Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové. 1. vyd. Ostrava: REPRONIS s.r.o Ostrava, 2016. s. 36-50. ISBN 978-80-7464-895-3.
Kubíčková, H. Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostravice. 2016.
Kubíčková, H. Stáž v zahraničí. 2016.
Kubíčková, H. vybrané metody intervence vhodné pro práci sociálního pedagoga s dětmi ohroženými sociálním vyloučením. 2016.
Kubíčková, H. ABECEDA aneb "První kroky do života". 2014.
Kubíčková, H. Osobnostní rozvoj studentů učitelství. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2014. Ostravice: Ostravská univerzita Pedagogická fakulta. 2014.
Kubíčková, H. a Filipi, V. Sociální pedagog v naději. In: Perspektivy sociální pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. Gaudeamus, 2014. s. 113-122. ISBN 978-80-7435-407-6.
Kubíčková, H. Sociální pedagog v naději. In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta. 2013.
Sikorová, Z., Červenková, I., Rozsypalová, M., Cisovská, H., Kubíčková, H., Seberová, A. a Göbelová, T. Textbooks and Educational Media in a Digital Age: 12th IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Kubíčková, H. Vybrané oblasti sociální pedagogiky. 2013.
Sekera, J., Kubíčková, H., Sekera, O., Cisovská, H. a Bolková, G. Možnosti využití experiencionality v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 132 s. ISBN 978-80-7464-203-6.
Kubíčková, H. Sebezkušenostní učení jako cesta k sobě i druhým. In: Možnosti využití experiencionality v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. s. 44-56. ISBN 978-80-7464-203-6.
Kubíčková, H. Dítě - rodina - instituce aneb Jak neztratit budoucnost. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. 117 s. ISBN 978-80-7464-017-9.
Kubíčková, H. KATHO Kortrijk. 2011.
Kubíčková, H. Analýza výchovného systému v resocializačních a reedukačních zařízeních pro adolscenty. 2010.
Kubíčková, H. Hlas mladého člověka na cestě k vlastní resocializaci. In: Kdo slyší hlas volajícího na poušti. Praha: Kazimír Večerka, Masarykova česká sociologická společnost, 2010. Kazimír Večerka, Masarykova česká sociologická společnost, 2010. s. 143-148. ISBN 978-80-903541-7-3.
Kubíčková, H. Methods of Re-education in Rehabilitation institution. New educational review. 2010, č. 21, s. 181-194. ISSN 1732-6729.
Kubíčková, H. Paneurhythmy: FIT, CREATIVE AND SOCIAL. Bulgarian recreation. In: Lifelong Learning Programme of the EC: Erasmus IP. Veliko Turnovo, Bulgaria: St. Cyril and St. Methodius University Press, 2010. St. Cyril and St. Methodius University Press, 2010. s. 99-107. ISBN 978-954-524-740-8.
Kubíčková, H. Terapeutické formy práce s rizikovou mládeží. In: Socialia 2010. Hradec Králové: Gaudeamus 2010, 2010. Gaudeamus 2010, 2010. s. 221-227. ISBN 978-80-7435-091-7.
Kubíčková, H. The proces of re-education from the point of view of adolescents in instituitonal care. In: Disability - the contextuality of its meaning. Szczecyn: Print group Daniel Krzanowski, 2010. Print group Daniel Krzanowski, 2010. s. 215-222. ISBN 978-83-60903-90-2.
Kubíčková, H. Jak se žije v "polepšovně"?. In: Sociália 2009. Banská Bystrica: Katedra socální pedagogiky a sociální práce UMB Banská Bystrica. 2009.
Kubíčková, H. Jak se žije v polepšovně?. In: Sborník z konference Socialia 2009. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009. s. 89-93. ISBN 978-80-8083-895-9.
Kubíčková, H. Proces reedukacji z punktu widzenia dzieci umieszczonych w placówkach reedukacyjnych. In: W kregu niepelnosprawnosci - teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwan w pedagogice specjalnej. Szczecyn: Print group Daniel Krzanowski, 2009. Print group Daniel Krzanowski, 2009. s. 321-328. ISBN 978-83-60903-83-4.
Kubíčková, H. Reedukační zařízení v českých podmínkách. In: Sborník z konference. Brno: Institut mezioborových studií, 2009. Institut mezioborových studií, 2009. s. 357-364. ISBN 978-80-87182-08-6.
Kubíčková, H. University of Szczecin Poland. 2009.
Kubíčková, H. Vybrané aspekty reedukace očima dětí. In: Akční pole sociální práce III. Olomouc: Katedra pedagogiky s celoškolskou působností UP Olomouc. 2009.
Kubíčková, H. Vybrané aspekty reedukace očima klientů. In: Sborník z konference APSP III.. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 109-121. ISBN 978-80-244-2449-1.
Kubíčková, H. Výchovné ústavy v ČR. In: Sociální pedagogika ve střední Evropě - současný stav a perspektivy. Brno: IMS Brno. 2009.
Kubíčková, H. Klokánek - alternativa ústavní péče?. Prevencia. 2008, roč. 7, č. 3, s. 53-57. ISSN 1336-3689.
Kurelová, M., Sekera, O. a Kubíčková, H. Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty II.: Prosec reedukace a resocializace očima dětí a Analýza profesních činností vychovatelů a učitelů ve výchovných ústavech. 1. vyd. Ostrava: Repronis, Ostrava, 2008. Spisy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, II. 284 s. ISBN 978-80-7368-534-8.
Kurelová, M., Sekera, O. a Kubíčková, H. Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty II.: Prosec reedukace a resocializace očima dětí a Analýza profesních činností vychovatelů a učitelů ve výchovných ústavech. 1. vyd. Ostrava: Repronis, Ostrava, 2008. Spisy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, II. 284 s. ISBN 978-80-7368-535-5.
Kubíčková, H. Proces reedukace ve výchovných ústavech. In: Prevencia sociálnopatologických javov u dětí, mládeže a dospelých. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, 2008. UMB Banská Bystrica, 2008. s. 220-224. ISBN 978-80-8083-595-8.
Kubíčková, H. Proces reedukace ve výchovných ústavech. In: Prevence sociálnopatologických javov u dětí, mládeže a dospelých. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, 2008. UMB Banská Bystrica, 2008. s. 220-224. ISBN 978-80-8083-595-8.
Sekera, J. a Kubíčková, H. Relacje miedzyludzkie wśród personelu oraz postawy adolescentów wobec ich pobytu w zakladach wychowawczych. In: Pedagog spoleczny w meandrach srodowiska lokalnego. Szczecin: Katedra Pedagogiki Spolecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008. Katedra Pedagogiki Spolecznej Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008. s. 534-545. ISBN 978-83-928311-0-5.
Kubíčková, H. Roskilde University Denmark. 2008.
Kubíčková, H. University of Portalegre, Portugal. 2008.
Kubíčková, H. University of Veliko Turnovo, Bulgaria. 2008.
Kubíčková, H. 18th EECERA ANNUAL CONFERENCE Stavanger. 2008.
Sekera, J., Kurelová, M., Koukola, B., Filipi, V. a Kubíčková, H. Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty : Analýza profesní činností vychovatelů a učitelů ve výchovných ústavech. In: Kultura w środowisku akademickim z perspektywy zmiany spolcznej.. Szczecin: Institut Pedagogiki i Psychologii Univwersytetu Sczeczińskego. 2007.
Filipi, V., Kubíčková, H. a Zapletal, B. Neučitelský studijní obor Sociální pedagogika na Ostravské univerzitě v období posledních patnácti let . In: Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. Brno: Konvoj, s.s.r.o., 2007. Konvoj, s.s.r.o., 2007. s. 29-40. ISBN 978-80-7302-133-7.
Kubíčková, H. Proces reedukace očima dětí. In: Sborník příspěvků XV. konference ČAPV. České Budějovice: JU v Českých Budějovicích, 2007. JU v Českých Budějovicích, 2007. s. 58-58. ISBN 978-80-7040-991-6.
Kubíčková, H. a Sekera, J. Relacje miedzyludzkie wśród personelu oraz postawy adolescentów wobec ich pobytu w zakladach wychowawczych. In: Kultura w środowisku akademickim z perspektywy zmiany spolecznej. Szczecin: Insytut Pedagogiki i Psychologii US. 2007.
Kubíčková, H. Specifické poruchy chování diagnostika - reedukace. 2006.
Kubíčková, H. Vztah vybraných vlastností osobnosti vychovatele a klimatu ve výchovné skupině. In: Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu (sborník 14. konference ČAPV). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 1-3. ISBN 80-7043-483-X.
Kubíčková, H. Vztah vybraných vlastností osobnosti vychovatele a resocializace adolescentů ve výchovném ústavu. In: Sociální pedagogika v teorii a praxi. Brno: Institut mezioborových studií, Brno, 2006. Institut mezioborových studií, Brno, 2006. s. 111-115. ISBN 80-902936-8-9.


ZkratkaNázev předmětu
BKSPESociální pedagogika
DR2ZADrogové závislosti
E-PROProfession Training in Educational and R
KMHHCMetodika her
KO1OVKomunikativní dovednosti
KPDGRPedagogika
KPRODProtidrogová výchova
MDIS1Metodologie k diplomové práci 1
MDIS2Metodologie k diplomové práci 2
ME1HCMetodika her a zábavné činnosti
ME1HEMetodika her a zábavné činnosti
ME2XNSeminář k odborné praxi
MO2PGSociální pedagogika rozšiřující
MP2MRSoc. pedag. práce s mnohoprobl. rodinami
MUVCRDítě v ústavní výchově
NA1RPNáhradní rodinná péče
NKUOPUčitel v obtížných pedagog. situacích
NSPEDSociální pedagogika
NUOPSUčitel v obtížných pedagogic. situacích
PRODRProtidrogová výchova
PS1REPsychoter. postupy v reedukačním procesu
ROSU1Rozvoj osobnosti učitele 1
SMHHCMetodika her
SO1PESociální pedagogika 1
SO2PGSociální pedagogika rozšiřující
SP2MRSoc.ped.práce s mnohoprob. rodinami
SV2GRSociálně-psychologický výcvik
TESMPedagogika pro učitele 2-Sociální ped.
UM1STUčitel a mezilidské vztahy ve šk. třídě
VY1VCVýchova ve volném čase
VY2SPVýzkumné metody a projekty v soc. pedag.
WYOPSOrganizace a průběh studia
WYSPDSociálně-psychologické dovednosti
YA1RPNáhradní rodinná péče
YB1CPZáklady pedagogiky
YE1HCMetodika her a zábavné činnosti
YE1XBSeminář k odborné praxi pro Bc. studium
YKOM1Komunikativní dovednosti v nár.situacích
YM1STUčitel a mezilid. vztahy ve škol. třídě
YPDB1Sociální a pedag. práce s bezdomovci
YPDR1Soc. a pedag. práce s mnohopr. rodinami
YPTCXZáklady péče o nepřizpůsobivé osoby
YPTC1Základy péče o nepřizpůsobivé osoby
YY1VCVýchova ve volném čase
ZSOPZáklady sociální pedagogiky
2DRZADrogové závislosti
2PDSSociální pedagogika
2SOCRSociální pedagogika 2
3METEMetodika her a zábavné činnosti
33PD2Základy pedagogiky 2
FZSO2Základy sociální pedagogiky
WYOPSOrganizace a průběh studia
WYPPSVybrané kapitoly z pedagog. psycholog.
WYPSAPsychopatologie
WYPZ1Pedagogické zvládání probl. chování I
WYPZ2Pedagogické zvládání probl. chování II
WYSEZSeminář k závěrečné práci
WYSOPVybrané oblasti sociální pedagogiky
WYSPDSociálně-psychologické dovednosti
WYSPSVybrané kapitoly ze sociální psychologie
WYSP1Vybrané oblasti speciální pedagogiky I
WYSP2Vybrané oblasti speciální pedagogiky II
WYVY1Výchova v rodině I
WYVY2Výchova v rodině II
WYVZ1Specializace zájmové činnosti I
WYVZ2Specializace zájmové činnosti II
WYZAPZážitková pedagogika
WYZPDZáklady pedagogiky
WYZPPZáklady první pomoci
WYZS1Základy skupinové psychoterapie I
WYZS2Základy skupinové psychoterapie II
WYZS3Základy skupinové psychoterapie III


AutorNázev práceTypRok
Bednářová BarboraDoprovázení příbuzenských pěstounských rodindiplomová 2018 
Hodák PavelRodina v procesu resocializace z pohledu odsouzenéhodiplomová 2018 
Mihalovicsová HelenaSpecifika sociálně - pedagogické práce s lidmi s duševním onemocněnímdiplomová 2018 
Přidal JaroslavRozvoj dítěte prostřednictvím aktivního sportudiplomová 2018 
Grygarová AdélaSpecifika dětí umýstěných v zařízení pro výkon ústavní výchovydiplomová 2017 
Holenková NikolUplatnění absolventů sociální pedagogiky v praxidiplomová 2017 
Korvasová BarboraPostpenitenciární péče o osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobodydiplomová 2017 
Kumarci LenkaHodnotová orientace očima osob ve výkonu trestu odnětí svobodydiplomová 2017 
Szyrocki KarelMožnosti spolupráce školy a rodiny v sociokulturně vyloučené lokalitědiplomová 2017 
Urbánek DavidAdaptace seniorů v domově s pečovateskou službou.diplomová 2017 
Bartošová TerezaPřednosti a úskalí příbuzenské pěstounské péčediplomová 2016 
Buršová EvaRodinné centrum z pohledu rodičů na rodičovské dovolenédiplomová 2016 
Dziková MichaelaSebezkušenostní učení v profesní přípravě pedagogůdiplomová 2016 
Fendeková LucieSyndrom vyhoření u pedagogů základních školdiplomová 2016 
Janalíková EvaVnitropodniková komunikace ve firmě zaměřené na strojírenstvídiplomová 2016 
Kolek MartinNepřítel v počítači našich dětídiplomová 2016 
Kopřivová TerezaNeverbální komunikace v edukačním procesu na základní školediplomová 2016 
Paskudová EvaRozvoj osobnostních předpokladů budoucích pedagogů prostřednictvím sebezkušenostního učenídiplomová 2016 
Šestáková EliškaSdružení Onko - Amazanky v životě žen s rakovinou prsudiplomová 2016 
Ševčíková AlexandraOsobnostní rozvoj pedagogů v rámci jejich profesní přípravydiplomová 2016 
Uličková IrenaSociálně-právní ochrana dětí a její nové principy v oblasti pěstounské péčediplomová 2016 
Vaňková ŠárkaŽivot dítěte v porozvodové péči rodičůdiplomová 2016 
Vítková ZuzanaSociální vztahy dítěte s problémovým chovánímdiplomová 2016 
Bachuláková DenisaPředlužení a jeho dopad na současnou rodinudiplomová 2015 
Borská VeronikaPregraduální příprava pedagogů prostřednictvím sebezkušenostní výukydiplomová 2015 
Hercegová DagmarRizikové chování dětí na základní školediplomová 2015 
Kandilovová PetraSebezkušenostní výuka jako první krok k osobnímu i profesionálnímu růstudiplomová 2015 
Podolínský PetrStrategie rodiny ve vztahu k dlouhodobé nezaměstnanosti.diplomová 2015 
Ringová NelaKariéra ženy ve vztahu k rodinědiplomová 2015 
Urbánková DanaKvalita zdravotní péče jako odraz společnostidiplomová 2015 
Vyhlídalová DagmarKyberšikana u dospívajícíchdiplomová 2015 
Bukovjanová BarboraKvalita péče v psychiatrické léčebně Bílá vodadiplomová 2014 
Dostálová IvanaRozvod-fenomén současné dobydiplomová 2014 
Kolaříková MartinaPřipravenost dětí z dětských domovů na jejich samostatný život ve společnostidiplomová 2014 
Lakomá PavlaKomunikace s pubescenty v současné rodinědiplomová 2014 
Magerová MichaelaHodnoty v životě člověkadiplomová 2014 
Nešporová PetraSociální pedagog v praxidiplomová 2014 
Brusová GabrielaProfesionální pěstounská rodinadiplomová 2013 
Chlupatý JosefDROGOVÁ ZÁVISLOST NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH A PREVENCE PROTI JEJÍMU VÝSKYTUdiplomová 2013 
Janulíková BarboraKlokánek, aneb tak trochu jiná rodinadiplomová 2013 
Juránková VeronikaProblémové chování žáků v prostředí základní školydiplomová 2013 
Kramný PavelÚloha rodiny v životě dítěte se zdravotním postiženímdiplomová 2013 
Paszová JanaKomunikace v mnohaproblemové rodinědiplomová 2013 
Perzynová VeronikaKomunikační dovednosti vysokoškolských studentůdiplomová 2013 
Siatka RadimPodpůrné a ohrožující faktory v léčbě závislostídiplomová 2013 
Školařová LucieHodnoty dětí z ústavní péče a dětí z biologických rodindiplomová 2013 
Augste MichaelaBiologická rodina v životě pěstounského dítětediplomová 2012 
Bouček MichaelKomunikace ve specifickém prostředí těžkého průmyslu.diplomová 2012 
Foltýn PetrSociální práce s mnohoproblémovými rodinamidiplomová 2012 
Geierová AlenaPráce s mnohoproblémovými rodinamidiplomová 2012 
Neuvaldová ZuzanaKlokánek očima odborné veřejnostidiplomová 2012 
Smetana OndřejMultimédia jako součást života dítětediplomová 2012 
Supik MarkétaNízkoprahová zařízení pro děti a mládež jako cesta k resocializacidiplomová 2012 
Bořutová VladimíraPráce s mnohoproblémovými rodinamidiplomová 2011 
Jonczy GabrielaDítě v náhradní rodinědiplomová 2011 
Novotná EliškaPůsobení Salesiánů při výchově dětí ze sociálně znevýhodněného prostředídiplomová 2011 
Strouhalová MichaelaProces reedukace v podmínkách ústavní a ochranné výchovydiplomová 2011 
Šveřepová JanaMarihuana jako životní styldiplomová 2011 
Tvrdoňová IvetaPortrét "adoptivního rodiče" v projektu Adopce na dálkudiplomová 2011 
Fabiánová MarcelaVliv internetu na osobnost adolescentadiplomová 2010 
Gavlas PetrŠikana na základních školáchdiplomová 2010 
Pospíšilová JanaRodiny dětí umístěných v ústavním zařízenídiplomová 2010 
Adamec StanislavPráce s mnohoproblémovými rodinamidiplomová 2009 
Blažek PetrVýchovné programy v resocializačních zařízeníchdiplomová 2009 
Jandová RenataPsychoterapeutické programy v resocializačních zařízeníchdiplomová 2009 
Kolková KateřinaVýchovné programy v resocializačních zařízeníchdiplomová 2009 
Moldříková MarkétaTerapeutické programy v prostředí terapeutické komunitydiplomová 2009 
Němec MarekPrevence šikany u rizikových skupin žáků základních škol na 1. stupnidiplomová 2009 
Richter JiříPráce s mnohoproblémovými rodinamidiplomová 2009 
Sádovská KateřinaVýchovné programy v preventivních zařízeníchdiplomová 2009 
Hamplová MiroslavaPěstounská rodina jako náplast na rány?diplomová 2008 
Janecká Zuzana Náhradní rodinná péčediplomová 2008 
Kvaltinová KristýnaKomunikace v prostředí výchovných ústavůdiplomová 2008 
Mališková LenkaVýchovné programy v resocializačních zařízeníchdiplomová 2008 
Slivková IvanaPsychoterapeutické programy jako součást péče o děti s poruchami chovánídiplomová 2008 
Kalinayová HanaPsychoterapie jako součást péče o dětí s poruchami chování.diplomová 2007 
Paverová HanaPoužití matematiky v praxidiplomová 2007 
Rojíčková RadkaVstup romského dítěte do české školydiplomová 2007 
Večeřová KristinaRodina:podpora plnohodnotného života i zdroj psychické zátěžediplomová 2007 
Navrátil DavidSoubor úloh ve studiu učitelství pro 2. stupeň z matematické statistikydiplomová 2005 
Štěpánková MarieSrovnání dvou řad učebnic matematiky pro 2. stupeň ZŠ z hlediska použití induktivních metoddiplomová 2004 
Slučiaková AlenaKomunikační dovednosti u dětí předškolního věkubakalářská  
Zajícová LucieProtidrogová výchova na základních školáchbakalářská  
Bdinková DominikaIdentita dítěte v rámci adopcebakalářská 2018 
Nytrová TerezaBabybox - alternativa řešení situace ohroženého dítěte?bakalářská 2018 
Rončková BarboraMezi dvěma břehy aneb Život dítěte ve střídavé péčibakalářská 2018 
Stupňová JanaMobbing mezi vychovateli ve školních družináchbakalářská 2018 
Ždánská LucieRodina a mentální anorexiebakalářská 2018 
Golombková LibušeVýchova mimo vyučování jako prostor pro seberealizacibakalářská 2017 
Kasper RenátaMetody výchovy současné rodinybakalářská 2017 
Kubínová NikolaSyndrom vyhoření ve zdravotnické profesibakalářská 2017 
Lid JakubSociální vztahy mezi ženami ve sportovní skupiněbakalářská 2017 
Madejová NicoleDroga jako životní stylbakalářská 2017 
Musilová KateřinaOtec v hlavní rolibakalářská 2017 
Nosálek VratislavProsociální chování příslušníků PČRbakalářská 2017 
Prokopová ŠárkaProblematika šikany ve sportovních oddílechbakalářská 2017 
Steigerová TerezaLéčba závislosti na návykových látkách svépomocí.bakalářská 2017 
Demlová VeronikaEdukace rodičů dětí s diabetembakalářská 2016 
Hahnová NicolaPracovní spokojenost výchovných pracovníků v zařízeních pro okamžitou pomoc.bakalářská 2016 
Hodák PavelVýkon trestu odnětí svobdy a extramurální vztahybakalářská 2016 
Kapusňaková PetraKlíčové problémy začínajících učitelůbakalářská 2016 
Pučková EliškaPěstounská péče na přechodnou dobu očima aktivních pěstounůbakalářská 2016 
Svačina TomášPrevence rizikového chování dětí na základní školebakalářská 2016 
Větrovská SimonaSpolupráce rodiny se školoubakalářská 2016 
Dytko LukášProblémové chování u dětí na základní školebakalářská 2015 
Gašová LenkaRodina po rozvodu manželstvíbakalářská 2015 
Gondová LenkaHodnoty v životě mladého člověkabakalářská 2015 
Grimmová TerezaHranice ve výchově dětí v ústavních zařízeníchbakalářská 2015 
Holenková NikolMotivace k výkonu pěstounské péče očima budoucích sociálních pedagogůbakalářská 2015 
Kobelárová KláraSocializace zrakově postižených dětíbakalářská 2015 
Kolodziejová EsterRole Probační a mediační služby při řešení konfliktu nezletilého se zákonembakalářská 2015 
Machová NatalieŠkolní prostředí jako potencionální kriminogenní faktorbakalářská 2015 
Molková ZuzanaRozvoj komunikačních dovedností u dětí předškolního věkubakalářská 2015 
Paleta IvoInterakční styl učitelebakalářská 2015 
Szűcs Jana"Dívčí válka" aneb Šikana na středních školáchbakalářská 2015 
Ščišľaková VeronikaDrogy jako fenomén vybraných subkulturbakalářská 2015 
Bednářová BarboraSpecifika výchovy dětí v náhradní rodinné péčibakalářská 2014 
Betíková MarieSpecifika výchovy v neúplné rodiněbakalářská 2014 
Buršová EvaÚskalí pěstounské péčebakalářská 2014 
Dlouhá VendulaOdměny a tresty ve výchověbakalářská 2014 
Klimešová KristýnaKomunikační dovednosti vychovatelebakalářská 2014 
Kolek MartinInternet jako součást života dnešních dětíbakalářská 2014 
Koloničná EvaNáhradní rodinná péčebakalářská 2014 
Kopecká IvanaÚskalí výchovy pubescenta v rodiněbakalářská 2014 
Králíková KarolínaDítě v náhradní rodinné péčibakalářská 2014 
Paláčková RadkaVzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředíbakalářská 2014 
Paskudová EvaDobrovolnictví v oblasti volnočasových aktivitbakalářská 2014 
Pinďáková JanaRizikové chování u dětí a mládežebakalářská 2014 
Proskeová ZuzanaŽivot po drogové závislostibakalářská 2014 
Rusková PavlaProces resocializace osob závislých na alkoholubakalářská 2014 
Šrom MilanHodnotová orientace mládeže ve vybraných výchovných ústavechbakalářská 2014 
Chasáková MartinaPrevence rizikového chování u dětí a mládežebakalářská 2013 
Čopáková VeronikaAngažovanost neziskových organizací v práci s drogově závislýmibakalářská 2013 
Glacová MartinaZávislost a rodinabakalářská 2013 
Horecká MichaelaDítě v náhradní rodiněbakalářská 2013 
Kandilovová PetraŠance pro dítě v ohroženíbakalářská 2013 
Kokrdová IvetaKomunikační dovednosti v pedagogické profesibakalářská 2013 
Píchová MartinaDítě v náhradní rodiněbakalářská 2013 
Bukovjanová BarboraKomunikační bariéry v práci vychovatelebakalářská 2012 
Duraj MiroslavProfesní vývoj vychovatele výchovného zařízeníbakalářská 2012 
Kaňáková PetraVýznam rodiny v současné společnostibakalářská 2012 
Klečková StanislavaPreventivně poradenská činnost policistů ve vztahu k domácímu násilíbakalářská 2012 
Lakomá PavlaRodinná komunikace v současné společnostibakalářská 2012 
Magerová MichaelaStyly výchovy v rodiněbakalářská 2012 
Navrátilová LucieTýrání dětíbakalářská 2012 
Raabová MarkétaPrevence drogových závislostí na základní školebakalářská 2012 
Szkwarová KateřinaDrogová závislost ve vztahu ke kriminalitě mladých dospělýchbakalářská 2012 
Tumlířová MarkétaProblémové chování dětí na základní školebakalářská 2012 
Válková MartinaSociální práce s uživateli drogbakalářská 2012 
Vítová EsterResocializační středisko jako východisko ze závislostibakalářská 2012 


Příbuzenská pěstounská péče - zdroj podpory nebo pokračující psychická zátěž?
Hlavní řešitelMgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Období1/2018 - 12/2019
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Profesionální příprava učitelů prostřednictvím sebezkušenostní výuky
Hlavní řešitelMgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2015
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
ABECEDA aneb "První kroky do života"
Hlavní řešitelMgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Období3/2012 - 3/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Intenzivní program Erasmus: Úvod do paneurorytmiky - Buď zdráv, kreativní a sociální
Hlavní řešitelMgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
Období5/2009 - 6/2009
PoskytovatelKatedra pedagogiky a andragogiky, Ostatní projekty EU
Stavukončený
facebook
rss
social hub