Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Ivana Gejgušová

Ivana Gejgušová

titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 209, budova SA
funkce:pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
obor činnosti:česká literatura 19. století, didaktika literární výchovy, světová literatura
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 731 696 962
553 46 2637
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Vypracování Správy Odbornej ad hoc komisie o plnení štandardov a kritérií študijného programu Predskolská a elementárna pedagogika a študijného programu Učitelstvo pre primárne vzdelávanie
Ivana Gejgušová
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze

Trojí setkání s českou poezií pro dětské čtenáře
Ivana Gejgušová
Rok: 2021, O dieťati, jazyku, lituratúre (On child, language and literature) Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
článek v odborném periodiku

Komiks v literární výchově a v četbě žáků 2. stupně základních škol
Ivana Gejgušová, Vladimíra Zychová
Rok: 2017, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Strukturní a obsahová analýza čítanek pro základní školy
Ivana Gejgušová
Rok: 2017, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Meziuniverzitní spolupráce Vídeň - Ostrava v novém hávu
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová, Naděžda Salmhoferová, Hana Sodeyfi
Rok: 2022, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Obraz čtenářství v literatuře pro děti a mládež
Ivana Gejgušová, Naděžda Salmhoferová
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

odborný posudek studie Didaktická narativní transformace: potenciál tvořivého psaní pro poznávání literárního díla
Ivana Gejgušová
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze

odborný posudek studie Z fikčního světa Jaroslava Foglara: Zkáza Jezerní kotliny
Ivana Gejgušová
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze

Odraz společenských změn po roce 1989 v české literatuře pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vypracování Správy Odbornej ad hoc komisie o plnení štandardov a kritérií študijného programu Predskolská a elementárna pedagogika a študijného programu Učitelstvo pre primárne vzdelávanie
Ivana Gejgušová
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze

Žánrová proměna literatury pro dětské čtenáře
Ivana Gejgušová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Členka oborové rady / habilitační komise PdF Prešovské univerzity, Prešov, Slovenská republika
Ivana Gejgušová
Rok: 2021
ostatní

Členka zkušební komise - obhajoby disertačních prací a SZZ doktorského studijního programu Didaktika literatury
Ivana Gejgušová
Rok: 2021
ostatní

Dětská literatura české provenience ve výuce zahraničních studentů bohemistiky
Ivana Gejgušová, dr. Naděžda Salmhoferová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Dětská literatura české provenience ve výuce zahraničních studentů bohemistiky
Ivana Gejgušová, dr. Naděžda Salmhoferová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Didaktické aspekty výuky češtiny u cizinců
Ivana Gejgušová, Naděžda Salmhoferová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Didaktika lekcí informačního vzdělávání
Ivana Gejgušová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dva tituly o slovenské literatuře pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Rok: 2021, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Kánony a kanóny slovenské literatúry pre deti a mládež po roku 1989
Ivana Gejgušová
Rok: 2021, Bibiana, revue o umení pre deti a mládež
článek v odborném periodiku

Máchův Maj jinak
Ivana Gejgušová
Rok: 2021, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Nonsensová poezie ve výuce češtiny u cizinců
Ivana Gejgušová, Naděžda Salmhoferová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

O Šikmém kostele a zmizelém městě
Radomil Novák, Ivana Gejgušová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Podnětné jednání didaktiků
Ivana Gejgušová
Rok: 2021, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Posudek disertační práce Implementace problematiky šoa do výuky literární výchovy na 2. stupni základních škol
Ivana Gejgušová
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek disertační práce Rozvijanie literárnej kompetencie žiakov prostrednictvom inovatívných metód
Ivana Gejgušová
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Práce s uměleckým textem ve výuce literatury na střední škole
Ivana Gejgušová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Práce s uměleckým textem ve výuce literatury na střední škole
Ivana Gejgušová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Recenzní posudek, časopis O dieťati, jazyku, literatúre
Ivana Gejgušová
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Role čítanek při zkvalitňování literární výchovy na základní škole
Ivana Gejgušová
Rok: 2021, O dieťati, jazyku, literatúre. (On child, language and literature) Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
článek v odborném periodiku

Trojí setkání s českou poezií pro dětské čtenáře
Ivana Gejgušová
Rok: 2021, O dieťati, jazyku, lituratúre (On child, language and literature) Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
článek v odborném periodiku

Vývoj diagnostické baterie čtení s porozuměním u žáků 2. stupně ZŠ
Radana Metelková Svobodová, Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

?Zmysel umenia je neistý, ale aj intenzívny a premenlivý?
Olga Kubeczková, Ivana Gejgušová, Dávid Dziak, Zuzana Stanislavová, Ján Gallik, Katarína Labudová, Eva Lehotáková, Markéta Andričíková, Nina Kollárová, Petra Bubeníčková ... další autoři
Rok: 2021, Fraktál
článek v odborném periodiku

Adaptace v literární výchově na základní škole
Ivana Gejgušová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čas a prostor v literární tvorbě pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čas a prostor v literární tvorbě pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Didaktika lekcí informačního vzdělávání
Ivana Gejgušová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evaluace tvůrčí činnosti ÚBK Filozoficko-přírodovědné fakulty Slezské univerzity, Opava
Ivana Gejgušová, Natascha Drubek-Meyer, Jana Kesselová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Literární teorie v literární výchově na 2. stupni základních škol
Ivana Gejgušová
Rok: 2020, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Posudek článku - časopis Bohemica litteraria
Ivana Gejgušová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek disertační práce Český psychologický román v literární výchově na střední škole
Ivana Gejgušová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Práce s uměleckým textem v literární výchově na základní škole
Ivana Gejgušová
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Práce s uměleckým textem v literární výchově na základní škole
Ivana Gejgušová
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Předsedkyně zkušební komise - obhajoby a SZZ doktorského studijního oboru Teorie vzdělávání v bohemistice
Ivana Gejgušová
Rok: 2020
ostatní

Recenzní posudek monografie Hodnotová výchova v literatuře na základní škole
Ivana Gejgušová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vyučovanie slovenčiny ako materinského jazyka v minulosti, prítomnosti a budúcnosti
Ivana Gejgušová
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Aplikace literárněteoretických poznatků při práci s uměleckým textem
Ivana Gejgušová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Cesta literatury k dětskému čtenářství
Ivana Gejgušová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čítanka jako podstatný faktor ovlivňující kvalitu literární výchovy na základní škole
Ivana Gejgušová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čítanka jako podstatný faktor ovlivňující kvalitu literární výchovy na základní škole
Ivana Gejgušová, Andrea Nohelová, Dominik Viater, Gabriel Juchelka
Rok: 2019
stať ve sborníku

členka zkušební komise -obhajoby a SZZ doktorského studia, oponentka disertační práce
Ivana Gejgušová
Rok: 2019
ostatní

Didaktické aspekty výuky literární teorie na 2. stupni základní školy
Ivana Gejgušová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Didaktické impulsy 1 (DIDAI1)
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová, Pavlína Kuldanová, Diana Svobodová, Radomil Novák
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Posudek disertační práce Umělecké ztvárnění dětských dilemat a úzkostí jako příležitost k funkčnímu vzdělávání v literární výchově
Ivana Gejgušová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek projektu disertační práce
Ivana Gejgušová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Příprava učitelů 1. stupně ZŠ k výuce předmětu Český jazyk a literatutra
Ivana Gejgušová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Recenzní posudek monografie J. Zítkové Teorie výuky literatury v historické perspektivě
Ivana Gejgušová
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze

Současná literatura pro děti a mládež a její didaktické využití
Olga Kubeczková, Ivana Gejgušová
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Trudna droga dzieci i młodzieży do aktywnego czytelnictwa
Ivana Gejgušová
Rok: 2019, Wydawnictwo Naukove Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
kapitola v odborné knize

Vliv neujasněnosti obsahu literární výchovy na základní škole na podobu výuky
Ivana Gejgušová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dětský čtenář. Ohrožený druh?
Ivana Gejgušová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Handicap v literatuře z pohledu pomáhajících profesí a postižených jedinců
Ivana Gejgušová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Handicap v literatuře z pohledu pomáhajících profesí a postižených jedinců
Ivana Gejgušová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení vybraných čítanek pro základní školy z hlediska potenciálního rozvoje čtenářské gramotnosti
Ivana Gejgušová, Gabriel Juchelka
Rok: 2018, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Ivona Březinová opět otevřela aktuální téma
Ivana Gejgušová
Rok: 2018, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

mobilita Erasmus
Ivana Gejgušová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Čtenářství dětí a mládeže v České republice: stav-vize-cesty ke změnám
Ivana Gejgušová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Detektivní příběhy pro adolescentní čtenářky v českých překladech
Ivana Gejgušová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Historická tematika v současné literární tvorbě pro mladé čtenáře. Významné osobnosti českých dějin v tvorbě R. Fučíkové
Ivana Gejgušová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komiks v literární výchově a v četbě žáků 2. stupně základních škol
Ivana Gejgušová, Vladimíra Zychová
Rok: 2017, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Recepce komiksu žáky staršího školního věku
Ivana Gejgušová, Vladimíra Zychová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Setkání oborových didaktiků českého jazyka a literatury
Ivana Gejgušová
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Strukturní a obsahová analýza čítanek pro základní školy
Ivana Gejgušová
Rok: 2017, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Trudna groda dzieci i młodzieży do aktywnego czytelnictwa
Ivana Gejgušová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vliv textových úprav Babičky Boženy Němcové na míru porozumění textu u žáků 2. stupně základních škol
Vladimíra Zychová, Ivana Gejgušová
Rok: 2017, Paidagogos
článek v odborném periodiku

Ztráty a nálezy v literární tvorbě pro dětské čtenáře
Ivana Gejgušová
Rok: 2017, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Detektivní příběhy pro adolescentní čtenářky v českých překladech
Ivana Gejgušová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Enola Holmesová aneb Když jablko nespadne daleko od stromu
Ivana Gejgušová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Enola Holmsová aneb Když jablko nepadne daleko od stromu
Ivana Gejgušová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filozofická fakulta Univerzity Konstatntina Filozofa v Nitře, Slovenská republika
Ivana Gejgušová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Karel IV. v současné literární produkci pro dospělé a dětské čtenáře
Ivana Gejgušová
Rok: 2016, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Pohádka dříve a dnes - vývoj žánru
Ivana Gejgušová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny výuky češtiny pomocí multimediálních zařízení
Ivana Gejgušová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Scaffolding ve výuce mateřštiny
Ivana Gejgušová, Zuzana Sikorová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Svět počítačů a virtuální realita v české literární tvorbě pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čtenářství žáků základních škol
Ivana Gejgušová
Rok: 2015, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Eyetracking ve výzkumu čtenářské techniky a porozumění textu na základní škole
Ivana Gejgušová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

F. Gellner - heslo In Biografický slovník českých zemí, Historický ústav AV ČR
Ivana Gejgušová
Rok: 2015
ostatní

Inovace literární výchovy na základní škole pomocí ICT techniky
Ivana Gejgušová
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Malé ohlédnutí za literární tvorbou pro děti a mládež z let 2014 a 2015
Ivana Gejgušová
Rok: 2015, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Mestská knihovna Bratislava
Ivana Gejgušová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Metody eyetrackingu ve výzkumu vizuální percepce verbálních a neverbálních textů
Ivana Gejgušová, Denisa Labischová, Radana Metelková Svobodová
Rok: 2015, O dieťati, jazyku, literatúre
článek v odborném periodiku

S hostem z Bratislavy o psaní, překládání a půjčování knih
Ivana Gejgušová
Rok: 2015, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Stav dětského čtenářství - výsledky výzkumů čtenářství z let 2008 - 2015
Ivana Gejgušová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Významné historické události a osobnosti v současné literatuře pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Významné historické události a osobnosti v současné literatuře pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česká literatura 19. století v dobovém kulturním kontextu
Ivana Gejgušová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čtenářská biografie v profesní přípravě učitelů českého jazyka
Ivana Gejgušová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Čtenářství pod lupou
Ivana Gejgušová
Rok: 2014, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Pedagogická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, Slovenská republika
Ivana Gejgušová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Petra Braunová v Ostravě
Ivana Gejgušová, Radomil Novák
Rok: 2014, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Problemy dzieciństwa w współczesnej czeskiej literaturce dla dzieci
Ivana Gejgušová
Rok: 2014, Wydawnictwo naukowe UAM
kapitola v odborné knize

Udział szkoły w rozwoju czytelnictwa u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Ivana Gejgušová
Rok: 2014, Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń
kapitola v odborné knize

Využití poznatků o vizuální percepci verbálního a neverbálního textu v literární výuce na základních školách
Ivana Gejgušová
Rok: 2014, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Hodnoty v literatuře a v současném čtenářství
Radomil Novák, Ivana Gejgušová, Olga Kubeczková, Kateřina Homolová
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha

Knihomoli, nebo internauti
Ivana Gejgušová
Rok: 2013, O dieťati, jazyku, literatúre
článek v odborném periodiku

Osobnosti 19. století v literatuře pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Rok: 2013, Jazyk - literatura - komunikace
článek v odborném periodiku

Osobnosti 19. století v literatuře pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově
Ivana Gejgušová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Problemy dzieciństwa w oparciu współczesnej fikcji literackiej dla dzieci
Ivana Gejgušová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká literární tvorba pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká literární tvorba pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Stačí nechat se vést originálem
Ivana Gejgušová
Rok: 2013, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Stinné stránky dětství v tvorbě J. Wilsonové
Ivana Gejgušová
Rok: 2013, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Světová literatura pro nejmladší čtenáře
Ivana Gejgušová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čtenářské deníky a četba žáků základních škol
Ivana Gejgušová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Nové publikace slovenských didaktiků mateřského jazyka a literatury
Ivana Gejgušová
Rok: 2012, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Problematika tzv. doporučené četby na základní škole
Ivana Gejgušová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Udzial szkóly w rozwoju czytania dzieci w wieku szkolnym
Ivana Gejgušová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Uniwersytet Zielenogórski, Zielona Góra, Polska
Ivana Gejgušová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Vliv individuální volby titulů pro mimoškolní četbu žáků ZŠ na kvalitu četby
Ivana Gejgušová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Vliv mimočítankové četby na rozvíjení čtenářských aktivit žáků
Ivana Gejgušová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Čtenářské deníky a četba žáků základních škol
Ivana Gejgušová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Industriální minulost Ostravy jako trvalý inspirační zdroj
Ivana Gejgušová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Komunikace s uměleckým textem jako stěžejní aktivita literární výchovy
Ivana Gejgušová
Rok: 2011, PdF Univerzity Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Mimočítanková četba a cíle literární výchovy na základní škole
Ivana Gejgušová
Rok: 2011, PdF Ostravské univerzity
odborná kniha

Proměny doporučené četby žáků základních škol
Ivana Gejgušová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny doporučené četby žáků základních škol
Ivana Gejgušová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Prostor pro češtinu
Radomil Novák, Diana Svobodová, Ivana Gejgušová, Olga Kubeczková, Kamila Sekerová, Kateřina Homolová ... další autoři
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Školní vzdělávací programy a výuka českého jazyka a literatury na základní škole
Ivana Gejgušová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Vliv mimočítankové četby na rozvíjení čtenářských aktivit žáků
Ivana Gejgušová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Co už nečteme aneb O brenpartiji ze struskové haldy v Hrabůvce
Ivana Gejgušová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Doporučená četba a literární výchova na základní škole
Ivana Gejgušová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Doporučená četba a literární výchova na základní škole
Ivana Gejgušová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Industriální minulost Ostravy jako trvalý inspirační zdroj
Ivana Gejgušová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikace s uměleckým textem
Ivana Gejgušová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Máchův Máj v literární výchově na druhém stupni základní školy
Ivana Gejgušová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Metodika výuky českého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe- náměty pro začínající učitele
Ivana Gejgušová, Martin Tomášek, Lucie Dokoupilová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Milan ligoš: Základy jazykového a literárneho vzdelávania I, II.
Ivana Gejgušová
Rok: 2010, Didaktické studie
článek v odborném periodiku

Po stopách pubescentního čtenářství
Ivana Gejgušová
Rok: 2010
stať ve sborníku

posudek učebnice Literatura v souvislostech 1
Ivana Gejgušová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Překračování hranic obvyklosti
Radomil Novák, Pavlína Kuldanová, Jana Svobodová, Diana Svobodová, Ivana Gejgušová, Olga Kubeczková, Jana Hyplová, Radim Šink, Kamila Sekerová, Kateřina Homolová ... další autoři
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

recenzní posudek Odborová didaktika v príprave a v ďalšom vzdelávaní učitela materinského jazyka a literatúry. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie
Ivana Gejgušová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Školní vzdělávací programy a výuka českého jazyka a literatury
Ivana Gejgušová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zdroje a cíle jazykové popularizace
Jana Svobodová, Diana Svobodová, Ivana Gejgušová
Rok: 2010, Pedagogická fakulta OU v Ostravě
odborná kniha

Čeština na talířku: Bonbony a polivka aneb Znovu o poezii všedního dne
Ivana Gejgušová
Rok: 2009, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku: Nastává dlouhá noc...
Ivana Gejgušová
Rok: 2009, -
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku: O poezii všedního dne
Ivana Gejgušová
Rok: 2009, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku: O spanilých dívkách a pracovitých mužích
Ivana Gejgušová
Rok: 2009,
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku: Taje ženského šatníku
Ivana Gejgušová
Rok: 2009, Moravskoslezský deník
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku: Trocha léčení ze starých časů
Ivana Gejgušová
Rok: 2009, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Čeština na talířku: Zapomenuté pokrývky hlavy
Ivana Gejgušová
Rok: 2009, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Interpretace uměleckého textu v literární výchově na základní škole
Ivana Gejgušová
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Interpretace uměleckého textu v literární výchově na základní škole
Ivana Gejgušová
Rok: 2009, Pedagogická fakulta OU
odborná kniha

Kompendium ke studiu českého jazyka a literatury
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Kateřina Homolová, Radomil Novák, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nová encyklopedie světové literatury pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Rok: 2009
stať ve sborníku

O jedné odrážce v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání
Ivana Gejgušová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Oni v životě a díle Františka Gellnera
Ivana Gejgušová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově, Slovenská republika
Ivana Gejgušová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Pedagogická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, Slovenská republika
Ivana Gejgušová
Rok: 2009
působení v zahraničí

Po literárních cestách regionu
Ivana Gejgušová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Po literárních cestách regionu
Ivana Gejgušová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postavení literatury pro děti a mládež v literární výchově na 2. stupni základních škol
Ivana Gejgušová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Postavení literatury pro děti a mládež v literární výchově na 2. stupni základních škol
Ivana Gejgušová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tiché čtení individuálně zvoleného textu v literární výchově
Ivana Gejgušová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Katedra komunikačnej a literárnej výchovy PdF Prešovské univerzity
Ivana Gejgušová
Rok: 2008
působení v zahraničí

...kdy zase znovu nebudeme, jako jsme předtím nebyli...
Ivana Gejgušová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Komplexnost v literární výchově I - titul díla, hledání stopových prvků syžetu, aluze
Ivana Gejgušová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Komplexnost v literární výchově II
Ivana Gejgušová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Komplexnost ve výuce literární výchovy
Ivana Gejgušová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komplexnost ve výuce literatury III
Ivana Gejgušová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Literární výchova ve vstupní fázi reformy českého školství
Ivana Gejgušová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literární výchova ve vstupní fázi reformy českého školství
Ivana Gejgušová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Osudy Spisů Františka Gellnera
Ivana Gejgušová
Rok: 2008, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

První fáze proměny českého školství
Ivana Gejgušová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Rozvíjení klíčových kompetencí žáka ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace
Ivana Gejgušová, Radana Metelková Svobodová, Jana Hyplová, Erika Mechlová, Martin Malčík
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Božena Viková-Kunětická autorka i múza
Ivana Gejgušová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Česká literatura 20. století I (1890-1918)
Ivana Gejgušová, Radomil Novák
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Filozofická fakulta Katolické univerzity v Ružomberku
Ivana Gejgušová
Rok: 2007
působení v zahraničí

František Gellner prozaik a publicista
Ivana Gejgušová
Rok: 2007, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Ještě jedna cenná publikace ze Slovenska
Ivana Gejgušová
Rok: 2007, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Jubileum Centra dalšího vzdělávání PdF OU
Ivana Gejgušová
Rok: 2007, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Komplexnost v literární výchově
Ivana Gejgušová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Komplexnost ve výuce literární výchovy
Ivana Gejgušová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komplexnost ve výuce literatury
Ivana Gejgušová
Rok: 2007
ostatní

Komplexnost ve výuce literatury II
Ivana Gejgušová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literatura pro děti a mládež anglicky mluvících zemí
Ivana Gejgušová, V. Řeřichová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pedagogická fakulta Univerzity M. Bela v Banské Bystrici
Ivana Gejgušová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Potřebná multimediální encyklopedie
Ivana Gejgušová
Rok: 2007, Český jazyka literatura
článek v odborném periodiku

Rámcové a školní vzdělávací programy versus tradice a mýty v českém školství
Ivana Gejgušová
Rok: 2007
stať ve sborníku

S Hermínou Motýlovou zpátky do dětství
Ivana Gejgušová
Rok: 2007, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Školská administrativa, legislativa - rukověť
Ivana Gejgušová, Lucie Dokoupilová
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Autoři světové literatury pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Didaktika českého jazyka pro střední a vyšší odborné školy
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Erudice, kreativita a fantazie učitele při výběru textů pro literární výchovu. Práce s uměleckým textem v literární výchově
Ivana Gejgušová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovské univerzity
Ivana Gejgušová
Rok: 2006
působení v zahraničí

Filozofická fakulta Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře
Ivana Gejgušová
Rok: 2006
působení v zahraničí

K testům z mateřského jazyka a jejich vyhodnocení v České republice
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Rok: 2006, Slovenský jazyk a literatúra v škole
článek v odborném periodiku

K testům z mateřského jazyka a jejich vyhodnocení v České republice
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikační složka přípravy budoucích učitelů mateřského jazyka
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Pojetí literární výchovy v proměnách času
Ivana Gejgušová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Realita a fikce v drobné próze Františka Gellnera
Ivana Gejgušová
Rok: 2006
stať ve sborníku

The Communication Component in the Training of Future Mother-tongue Teachers
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Rok: 2006, The New Educational Rewiew
článek v odborném periodiku

Tragika a komika v díle Františka Gellnera
Ivana Gejgušová
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Trénink v českém jazyce pro střední a vyšší odborné školy
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané kapitoly z didaktiky literární výchovy
Ivana Gejgušová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití komiky jmen literárních postav při integraci složek předmětu český jazyk a literatura
Ivana Gejgušová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury
Ivana Gejgušová, Lucie Dokoupilová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komika pravdy a lži a interpretace textů v literární výchově na 2. stupni ZŠ
Ivana Gejgušová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Komunikační složka přípravy budoucích učitelů mateřského jazyka
Jana Svobodová, Ivana Gejgušová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikační složka přípravy budoucích učitelů mateřského jazyka
Ivana Gejgušová, Jana Svobodová
Rok: 2005, Slovenský jazyk a literatúra v škole. Časopis pre otázky jazyka a literatury
článek v odborném periodiku

Multikulturní aspekt v čítankách pro 2. stupeň základních škol
Ivana Gejgušová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
Ivana Gejgušová
Rok: 2005
působení v zahraničí

Prózy Františka Gellnera
Ivana Gejgušová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Realita a fikce v drobné próze Františka Gellnera
Ivana Gejgušová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Satira a hyperbola
Ivana Gejgušová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Frazeologie v literární výchově na 2. stupni ZŠ
Ivana Gejgušová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Literární komika jako spojovací prvek národních literatur
Ivana Gejgušová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Nové pohledy na českou literaturu a její vyučování
Olga Kubeczková, Ivana Gejgušová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pedagogická fakulta Prešovské univerzity
Ivana Gejgušová
Rok: 2004
působení v zahraničí

Problematika práce s uměleckým textem v hodinách českého jazyka a literatury
Ivana Gejgušová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Projektové vyučování v literární výchově, projekt Podoby smíchu
Ivana Gejgušová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Jak přispívá literární výchova k rozvoji čtenářské gramotnosti
Ivana Gejgušová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Svět dětí v proměnách času
Ivana Gejgušová
Rok: 2003, Ladění
článek v odborném periodiku

Taje a kouzla literární komiky
Ivana Gejgušová
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvod ke studiu literární komiky
Ivana Gejgušová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury I
Ivana Gejgušová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Adaptace literárního díla a její didaktické využití
Radomil Novák, Ivana Gejgušová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Aplikace zkušeností z pedagogických praxí v přípravě učitelů
Lucie Dokoupilová, Milena Frydrychová, Ivana Gejgušová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Hra a hravé prvky ve výuce českého jazyka a literatury na základních a středních školách
Ivana Gejgušová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Osobnosti a díla světové literatury pro děti a mládež
Ivana Gejgušová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tradičně (?) netradiční (?) hodina literatury
Ivana Gejgušová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Česká škola a humor
Ivana Gejgušová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Čeština - jazyk slovanský
Ivana Gejgušová, Kolektiv Autorů, Pavlína Kuldanová
Rok: 2001
ediční a redakční práce

Interpretace uměleckého textu ve středoškolské praxi
Ivana Gejgušová
Rok: 2001, Český jazyk a literatura
článek v odborném periodiku

Mlčení a komunikace
Ivana Gejgušová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Řeč reklamy
Ivana Gejgušová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Řeč reklamy
Ivana Gejgušová
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Obraz čtenářství v literatuře pro děti a mládež
Ivana Gejgušová, Nasěžda Salmhoferová
Rok:
uspořádání konference, workshopu

Po stopách pubescentního čtenářství
Ivana Gejgušová
Rok:
stať ve sborníku

Posudek disertační práce
Ivana Gejgušová
Rok:
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek disertační práce
Ivana Gejgušová
Rok:
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek disertační práce
Ivana Gejgušová
Rok:
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
AILDKIlustrace a dětská kniha
AKDCKapitoly o dětském čtenářství
ASDCLSouč. dětská lit. a její uměl. hodnota
ASLDMSvětová literatura pro děti a mládež
BPUTPráce s uměleckým textem
BULITBurcující literatura a dnešní svět
C3CFRČeská frazeologie
C3CSLČesko-slovenské literární kontakty
C3CT1Kapitoly z dětského čtenářství 1
C3CT2Kapitoly z dětského čtenářství 2
C3EKIExkurze v kulturních institucích regionu
C3IL1Interpretace textů z české literatury 1
C3IL2Interpretace textů z české literatury 2
C3IR1Interpretace textů z reg. lit. 1
C3IR2Interpretace textů z reg. lit. 2
C3IS1Interpretace textů ze svět. literatury 1
C3IS2Interpretace textů ze svět. literatury 2
C3LJELiterární a jazyková exkurze v regionu
C3LPMÚvod do LPM
C3SO1Slovo a obraz v komunikaci s dětmi 1
C3SO2Slovo a obraz v komunikaci s dětmi 2
C3ULMUplatnění literatury v médiích
C3VL2Kapitoly z vývoje české literatury 2
DMDCDětské čtenářství a školní četba
DMLDLiteratura pro DaM a koncepce čítanek
DMLPVybrané literárnědidaktické problémy
DMRKRole knihovny a práce s knihou při škol.
DPDCDidaktika českého jazyka
DPDLDidaktika literatury a literární výchovy
DPLBAktuální otázky literárněvěd. bohemist.
LI1DMLiteratura pro děti a mládež
LI1DVLiteratura pro děti a mládež
MSLD2Literatura pro děti 2
MSODProjekt - předmětové didaktiky
MSPUTPráce s uměleckým textem
NGRAČtenářská gramotnost - cesta ke vzděl.
NILDKIlustrace a dětská kniha
NKDCKapitoly o dětském čtenářství
NSLDMSvětová literatura pro děti a mládež
OBHJBObhajoba bakalářské práce
OBHJMObhajoba diplomové práce
OBHJNObhajoba diplomové práce
SLIPDLiteratura pro děti a mládež
SSLINSkvosty světové literatury
YI1DMLiteratura pro děti a mládež
11ZD1Seminář k diplomové práci 1
11ZD2Seminář k diplomové práci 2
2IJL1Didaktika čes. jazyka a literatury 1
2IJL2Didaktika českého jazyka a literatury 2
2IKOMLiterární komika
2ITEXLiterární exkurze
2PCL1Vývojový přehled české literatury 1
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PRX3Souvislá profesní praxe
2PVCLNové prvky ve výuce literatury
22CL1Vývojový přehled české literatury 1
22JL1Didaktika čes. jazyka a literatury 1
22JL2Didaktika českého jazyka a literatury 2
22RX1Průběžná profesní praxe 1
22RX2Průběžná profesní praxe 2
22RX3Souvislá profesní praxe
22VCLNové prvky ve výuce literatury
3RCL1Kapitoly z vývoje české literatury 1
3RCL2Kapitoly z vývoje české literatury 2
3RSLLInterpretace textů ze světové literatury
3RSTLKapitoly ze starší české literatury
3RSVLKapitoly z vývoje světové literatury
3RVL1Interpretace textů z č. literat. 19. st.
3RVL2Interpretace textů z české literatury 2
3SCHSStarší č. literatura v his.souvislostech
3SZB2SZZ - Český jazyk a literatura
33CL2Interpretace textů z české literatury 2
33RI1Interpretace textů z č. liter. 19. stol.
33RI2Interpretace textů z české literatury 2
33RL1Kapitoly z vývoje české literatury 1
33RL2Kapitoly z vývoje české literatury 2
33RSLInterpretace textů ze světové literatury
33RTLStarší č. literat. v hist. souvislostech
33RVLKapitoly z vývoje světové literatury
33SL1Interpretace textů ze světové lit. 1
33SL2Interpretace textů ze světové lit. 2
33VL2Kapitoly z vývoje české literatury 2
33ZB2SZZ - Český jazyk a literatura
5ICJ1Didaktika českého jazyka 1
5ICJ2Didaktika českého jazyka 2
5IDLVDidaktika literární výchovy
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5SLITÚvod do studia literatury
5TDM1Literatura pro děti a mládež 1
5TDM2Literatura pro děti a mládež 2
5TXTText ve výuce a vzdělávání
55CJ1Didaktika českého jazyka 1
55CJ2Didaktika českého jazyka 2
55DLVDidaktika literární výchovy
55DM1Literatura pro děti a mládež 1
55DM2Literatura pro děti a mládež 2
55LITÚvod do studia literatury
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55TXTText ve výuce a vzdělávání
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
6CLP1Česká literatura ve výukové praxi 1
6LVITLit.vých. interpret. vybr. textů 19. st.
6SVLTVybrané kapitoly ze světové literatury
66LP1Česká literatura ve výukové praxi 1
66VITLit.vých. interpret. vybr. textů 19. st.
66VLTVybrané kapitoly ze světové literatury
7ASDLSoučasná děts. lit. a její uměl. hodnota
7ASLDSvětová literatura pro děti a mládež
7DILVDidaktika literární výchovy
7ITEXLiterární exkurze
7NPLVNové prvky ve výuce literatury na ZŠ
7OBHJObhajoba diplomové práce
7PRX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX2Průběžná profesní praxe 2
7PRX3Souvislá profesní praxe
7VCL1Výuka č. a svět. lit. v souč. č. škole 1
77BHJObhajoba diplomové práce
77CL1Výuka č. a svět. lit. v souč. č. škole 1
77ILVDidaktika literární výchovy
77PLVNové prvky ve výuce literatury na ZŠ
77RX1Průběžná profesní praxe 1
77RX2Průběžná profesní praxe 2
77RX3Souvislá profesní praxe
77SDLSoučasná děts. lit. a její uměl. hodnota
77SLDSvětová literatura pro děti a mládež
77TEXLiterární exkurze
8IDLVDidaktika literární výchovy
8TXTVText ve výuce a vzdělávání
88DLVDidaktika literární výchovy
88XTVText ve výuce a vzdělávání
9DMDCDětské čtenářství a školní četba
9DMLDLit. pro děti a mládež a koncep. čítanek
9DMLPVybrané literárnědidaktické problémy
9DMRKRole knihovny a práce s knihou
9DPDLDidaktika literární výchovy
9DPU1Publikační činnost 1
9DPU2Publikační činnost 2
9DPU3Publikační činnost 3
9DPU4Publikační činnost 4
9DRK1Aktivní účast na vědecké konferenci
9K300Aktivní účast na národ. vědec.konferenci
9K450Aktivní účast na mezin. vědec.konferenci
9M450Zapojení do mezinárod.výzkum. projektu A
9PUNCČlánek nerecenzovaný v cizím jazyce
9PURCČlánek recenzovaný v cizím jazyce
9PUREČlánek recenzovaný v češtině
9VYU1Výuková činnost 1
9VYU2Výuková činnost 2
9V300Zapojení do národního výzkum. projektu A
9V600Zapojení do národního výzkum. projektu B
9Z300Zahraniční studijní pobyt krátkodobý A
9Z600Zahraniční studijní pobyt střednědobý B
99MDCDětské čtenářství a školní četba
99MLPVybrané literárnědidaktické problémy
99MRKRole knihovny a práce s knihou
99PDLDidaktika literární výchovy
99PU1Publikační činnost 1
99PU2Publikační činnost 2
99PU3Publikační činnost 3
99PU4Publikační činnost 4
99YU1Výuková činnost 1
99YU2Výuková činnost 2
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
DILVDidaktika literární výchovy
KVCL1Kapit. z vývoje č. liter. 1 - 19. stol.
KVSCKapitoly z výv. č. liter. - starší č. l.
LPDM1Literatura pro děti a mládež 1
LVPVLiterární výchova pro primární vzděl.
SVLTSvětová literatura
1KODOPedagogická komunikace
1KODVPedagogická komunikace
1LVPLiterární výchova pro primár. vzdělávání


AutorNázev práceTypRok
Drápalová MarkétaČtenářství žáků 1. stupně základních školdiplomová 2022 
Kahánková KarolínaČtenářské dílny na 1. stupni základních školdiplomová 2022 
Mahrová VendulaLiterární teorie ve výuce literatury na 2. stupni základní školydiplomová 2022 
Schrammová TerezaKomika a humor v čítankách pro 2. stupeň základních školdiplomová 2022 
Šeflová KarolínaIslandské pohádky a pověsti v českém kulturním a vzdělávacím kontextudiplomová 2022 
Bezecná KateřinaZhmotnění lidské psychiky v literatuřediplomová 2021 
Honzková KristinaImplementace dětské literatury do výuky předmětů na 1. stupni základní školydiplomová 2021 
Jurášková MichaelaVyužití čítanek a učebnic literární výchovy na základní školediplomová 2021 
Vajdová KateřinaHolocaust v literární tvorbě pro děti a mládež a její využití ve výuce na 1. stupni základních školdiplomová 2021 
Hrdá DagmarVnímání žánrů pohádky a fantasy u žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2020 
Irein MarkétaČítanky v literární výchově na 2. stupni základní školydiplomová 2020 
Kadlecová KristýnaRodina v literární tvorbě pro děti a mládeždiplomová 2020 
Popová VeronikaPodoby detektivního románu v současné literatuřediplomová 2020 
Sukeníková GabrielaČtenářství dětí mladšího školního věkudiplomová 2020 
Šímová AnnaPostava čerta v autorské pohádcediplomová 2020 
Březinová ZuzanaStruktura, obsah a funkce čítanek pro 2. stupeň ZŠ z pohledu učitelůdiplomová 2019 
Březná JanaPřeklady dystopií v četbě české mládežediplomová 2019 
Holáňová KristinaSpecifičnost výuky v předmětu Český jazyk a literatura v podmínkách malotřídních školdiplomová 2019 
Mahdal LukášAdaptace a úpravy románů J. Vernadiplomová 2019 
Mikesková TerezaLiterární tvorba V. Čtvrtka ve výuce na 1. stupni ZŠdiplomová 2019 
Němčíková EliškaČtenářské zázemí žáků 1. stupně základních školdiplomová 2019 
Nevřelová NikolaČítanky v literární výchově na 2. stupni základní školydiplomová 2019 
Rosypálková LucieDetektivní příběhy pro čtenáře mladšího školního věkudiplomová 2019 
Rymlová MichaelaRecepce textů A. Jiráska v literární výchově na 2. stupni ZŠdiplomová 2019 
Šandalová KateřinaRozvíjení čtenářství pomocí čtenářských dílen a čtenářských lekcídiplomová 2019 
Baďurová MiroslavaKritická reflexe literární tvorby K. Světlédiplomová 2018 
Galusková DianaObraz války v literatuře pro dětidiplomová 2018 
Havlová MarkétaDětská literatura na hranědiplomová 2018 
Karešová SilvieDílny čtení a rozvíjení dětského čtenářstvídiplomová 2018 
Muchová VeronikaSmrt v literatuře pro děti a mládeždiplomová 2018 
Ondračková AlžbětaSmrt v tvorbě pro čtenáře mladšího školního věkudiplomová 2018 
Přívarová AndreaČtenářské dílny na 1. stupni základní školydiplomová 2018 
Ředinová KláraAktuální témata v současné literatuře pro děti a mládeždiplomová 2018 
Tkadlecová JanaČtenářské postoje a zkušenosti žáků mladšího školního věkudiplomová 2018 
Červenková PetraAudioknihy v kulturním a vzdělávacím kontextudiplomová 2017 
Mašláňová VěraRománová tvorba T. Novákovédiplomová 2017 
Matznerová LucieRodina jako rozhodující faktor čtenářství dětídiplomová 2017 
Mížová PetraLiterární ceny a knižní kulturadiplomová 2017 
Pajdáková MarkétaVztah žáků mladšího školního věku k četbědiplomová 2017 
Paverová TerezaFenomén literární turistikydiplomová 2017 
Plánková VeronikaČtenářství žáků mladšího školního věkudiplomová 2017 
Tylečková ZoraHistorická detektivka v tvorbě Vlastimila Vondruškydiplomová 2017 
Čandasová AlenaLiterární tvorba V. Hálka v literání výchově na ZŠdiplomová 2016 
Horáková BarboraKnihovna v životě žáka 1. stupně ZŠdiplomová 2016 
Hrbáčová ZuzanaPohádka v životě žáka 1. stupně základní školydiplomová 2016 
Mičková KamilaLiterární tvorba pro adolescentydiplomová 2016 
Vitulová JanaČtenářství žáků 1. stupně základních školdiplomová 2016 
Zapalačová PetraSpolupráce školy a knihovny jako prostředek ke zkvalitnění literární výchovydiplomová 2016 
Hudková ŠárkaHandicap v literatuře pro děti a mládeždiplomová 2015 
Kamínková VěraDoporučená četba na 1. stupni základní školydiplomová 2015 
Křepelová JanaNefunkční rodina: literární tvorba J. Wilsonové v literární výchově na ZŠdiplomová 2015 
Starzová StanislavaVliv dílen čtení na úroveň čtenářské gramotnosti absolventů základních školdiplomová 2015 
Svojanovská VeronikaŠikana: literární tvorba J. Wilsonové v literární výchově na ZŠdiplomová 2015 
Šebestová KateřinaČtenářství žáků na 1. stupni ZŠdiplomová 2015 
Grygarová IvetaPříběhová próza v tvorbě Aleny Ježkovédiplomová 2014 
Hanesovská ZdeňkaRegionální pověst ve výuce literatury na základní školediplomová 2014 
Juříčková RenátaSpecifické poruchy učení a jejich vliv na výkon žáků na 2. stupni základní školydiplomová 2014 
Kocichová JanaDoporučená četba a literární výchova na základní školediplomová 2014 
Krbečková IvetaČtenářství žáků základních školdiplomová 2014 
Kufová PetraSpisovatelky viktoriánské Angliediplomová 2014 
Kulová KateřinaInterpretace básnického textu v literární výchově na 2. stupni ZŠdiplomová 2014 
Mariašová VěraLiterární tvorba K. Světlé v literární výchově na základní školediplomová 2014 
Szromková MiriamČeská literatura 19. století v literární výchově na základní školediplomová 2014 
Vaculová MagdalénaRozdíly v čtenářských aktivitách chlapců a dívek na 2. stupni ZŠdiplomová 2014 
Zychová VladimíraKorespondence B. Němcovédiplomová 2014 
Blažková PavlínaPověst v literární výchově na základní školediplomová 2013 
Hendrych AdamKulturní zájmy pubescenta v 21. stoletídiplomová 2013 
Šumná BarboraStav čtenářství dospělé populacediplomová 2013 
Holková MiriamObraz ženy a dívky ve vybraných prózách K. Světlédiplomová 2012 
Hrubá KateřinaJazykové prostředky ve vybraných dílech Boženy Němcovédiplomová 2012 
Jasińska LenkaPřeklady literatury pro děti a mládež po roce 2000diplomová 2012 
Juřičková JitkaValašské pověsti v současné literární produkcidiplomová 2012 
Náhlovská VeronikaVyužití literární tvorby I. Březinové v literární výchově na 2. stupni základní školydiplomová 2012 
Pokorná EliškaSoučasná vydání pohádek Boženy Němcové v českém prostředídiplomová 2012 
Balcarová HanaObraz Hlučínska v literatuřediplomová 2011 
Gomolová JanaProměny čtenářství žáků na 2. stupni základní školydiplomová 2010 
Ivánková MartinaSvětová literatura 19. století a její místo v literární výchově na ZŠdiplomová 2010 
Lipusová AnetaVývoj balady v první polovině19. stoletídiplomová 2010 
Parčišová LucieObraz dívky a ženy v prózách B. Němcovédiplomová 2010 
Petrášová JanaPohádka v literární výchově na 2. stupni základní školydiplomová 2010 
Polášková JulieNové tituly fantasy literatury v českém prostředídiplomová 2010 
Steffanová EvaČtenářské aktivity dospělé populacediplomová 2010 
Vrbová KateřinaVývoj balady v druhé polovině 19. stoletídiplomová 2010 
Zpěváková TerezaObraz dívky a ženy v povídkách T. Novákovédiplomová 2010 
Dudová MichaelaČeská literatura 19. století a její místo v literární výchově na ZŠdiplomová 2009 
Habáňová MichaelaPřeklady literatury pro děti a mládež v českém prostředí po roce 2000diplomová 2009 
Firlová KateřinaČeský dívčí román v evropském kontextudiplomová 2008 
Klimková JanaČeský dívčí román v evropském kontextudiplomová 2008 
Prokeš LukášČítankové texty a hledání osobních i národních kořenů (analýza čítankových řad a zastoupení vybraných literárních žánrů a tematiky)diplomová 2008 
Hrabcová JanaAktuální problémy literární výchovy na 2. stupni základní školydiplomová 2007 
Pospíšilová HanaKomika v literární tvorbě pro děti a mládeždiplomová 2007 
Burgertová GabrielaVyužití uměleckého textu v jazykovém a slohovém vyučování na 1. stupni základní školydiplomová 2006 
Sedláčková LenkaHolocaust a literární tvorba dětídiplomová 2005 
Tomešková JarmilaVyužití kulturních a vzdělávacích aktivit knihoven na 2. stupni ZŠdiplomová 2005 
Vítková HanaProblematika zkoušení a hodnocení v předmětu český jazyk a literatura na 2. stupni základní školydiplomová 2005 
Vavříková RadkaPráce s uměleckým textem v hodinách literární výchovy (poezie na 2. stupni ZŠ)diplomová 2004 
Beinhauerová RadkaKomiks v četbě žáků 2. stupně základních školbakalářská 2022 
Danysová MichaelaKníže Václav v literatuře pro děti a mládežbakalářská 2022 
Humlová VeronikaKomparace poezie J. Nerudy a V. Hálkabakalářská 2022 
Caudrová MarieVenkov v literatuře 19. stoletíbakalářská 2021 
Lipowská ZuzanaKomiksové adaptace klasických literárních děl pro recipienty staršího školního věkubakalářská 2021 
Lapčíková KamilaSebereflexe čtenářství žáků 2. stupně základních školbakalářská 2020 
Mahrová VendulaNová podoba praxí v pregraduální přípravě učitelůbakalářská 2020 
Šeflová KarolínaNadpřirozené bytosti v českých a islandských pohádkáchbakalářská 2020 
Bulinová TerezaHandicap v literární tvorbě pro dospívající čtenářebakalářská 2019 
Makovičková RenátaG. Preissová a její literární dílobakalářská 2019 
Suchánková NikolaObraz 2. světové války v literární tvorbě pro děti a mládežbakalářská 2019 
Bohata VeronikaHomosexualita v literatuře pro děti a mládežbakalářská 2018 
Gašparová KateřinaPoruchy příjmu potravy v literatuře pro děti a mládežbakalářská 2018 
Kantorová TerezaStinné stránky dětství v literární tvorbě pro dětské čtenářebakalářská 2018 
Popová VeronikaPřeklady detektivních sérií v současné knižní nabídcebakalářská 2018 
Sakreidová IvanaDrogová problematika v literární tvorbě pro děti a mládežbakalářská 2018 
Balasová KateřinaTvorba pro děti Kláry Smolíkové a Jana Smolíkabakalářská 2017 
Březinová ZuzanaAntická mytologie v současné americké tvorbě pro děti a mládežbakalářská 2017 
Maděrová EvaSoučasná česká literatura pro děti předškolního věkubakalářská 2017 
Peterková BarboraHusitství v tvorbě Kláry Smolíkové a Jana Smolíkabakalářská 2017 
Poláčková ZuzanaPoezie pro děti předškolního věkubakalářská 2017 
Profotová AnetaJazykový humor Aleny Vostré v knihách pro předškolákybakalářská 2017 
Psotová HanaNové tituly literatury pro děti a mládežbakalářská 2017 
Ručková ZuzanaDetektivní román a povídka v tvorbě Hany Proškovébakalářská 2017 
Rymlová MichaelaKomika v literární tvorbě pro děti a mládežbakalářská 2017 
Sikorová KateřinaLiterární tvorba pro děti předškolního věkubakalářská 2017 
Videnková PetraPohádka v tvorbě českého disentubakalářská 2017 
Vlaškovská GabrielaSoučasná česká literární tvorba pro předškolákybakalářská 2017 
Cahlíková SaskiaAbecedáře v četbě dětí předškolního věkubakalářská 2016 
Chytilová IvetaStav čtenářské gramotnosti žáků základních školbakalářská 2016 
Doričáková Bohdana19. století v literatuře pro děti a mládežbakalářská 2016 
Krylová HanaTvorba Iy Procházkové pro děti předškolního a raně školního věkubakalářská 2016 
Ředinová KláraŽenský svět v literatuře 19. stoletíbakalářská 2016 
Štůralová VeronikaViktoriánská Anglie v literární tvorbě pro adolescentní a dospělé čtenářebakalářská 2016 
Tomíčková JanaČeská minulost v encyklopediích pro děti a mládežbakalářská 2016 
Červenková PetraPodíl audioknih na dětském čtenářstvíbakalářská 2015 
Foldynová HanaLáska v české literatuře 19. stoletíbakalářská 2015 
Goldová VeronikaProsté motivy v literární tvorbě J. Nerudybakalářská 2015 
Havlová MarkétaSociální hendikep v literatuře pro děti a mládežbakalářská 2015 
Klimecká KláraČtenářské aktivity dospělé populacebakalářská 2015 
Melcherová DarinaKnihy veršů v básnické tvorbě J. Nerudybakalářská 2015 
Orlovská LucieLiterární dílo F. Kožíkabakalářská 2015 
Paverová TerezaČtečky, tablety a čtenářské aktivity žáků základních školbakalářská 2015 
Šťastná MichaelaFantasy v českém literárním kontextubakalářská 2015 
Malíková DagmarTvorba Daniely Krolupperové pro malé dětibakalářská 2014 
Matějková MichaelaKniha a knihovna v životě předškolákabakalářská 2014 
Postupová MichaelaČtenářství dětí v éře H. Potterabakalářská 2014 
Starzová StanislavaRozvíjení čtenářství žáků ZŠ v dílnách čteníbakalářská 2014 
Kluková KristýnaPaulo Coelho a jeho literární tvorba v českém literárním prostorubakalářská 2013 
Křepelová JanaObraz dítěte v nefunkční rodině v díle J. Wilsonovébakalářská 2013 
Kufová RenataStav čtenářství dospělé populacebakalářská 2013 
Mičková KamilaStav čtenářství dospělé populacebakalářská 2013 
Svojanovská VeronikaŠikana v literární tvorbě J. Wilsonovébakalářská 2013 
Valentová KateřinaStav čtenářství dospělé populacebakalářská 2013 


Vývoj diagnostické baterie čtení s porozuměním u žáků 2. stupně ZŠ
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období6/2020 - 12/2023
PoskytovatelKatedra českého jazyka a liter. s did., Program ÉTA
Stavřešený
VĚDECKÁ EXKURZE-PROJEKT TŘÍ UNIVERZIT
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období5/2022 - 5/2022
PoskytovatelAction
Stavukončený
Vědecká exkurze - projekt tří univerzit "Totalita v jazyce, v literatuře, v jazykovědě, v literární vědě, v didaktice"
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období5/2021 - 5/2021
PoskytovatelAction
Stavukončený
Vědecká exkurze - projekt tří univerzit "Totalita v jazyce, v literatuře, v jazykovědě, v literární vědě, v didaktice"
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období5/2020 - 5/2020
PoskytovatelAction
Stavukončený
Vědecká exkurze - projekt tří univerzit (v tandemu) Čeština jako jazyk mateřský a jako jazyk cizí (Konstanty a proměny v jazykové a literární výuce)
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období4/2019 - 4/2019
PoskytovatelAction
Stavukončený
Vědecká exkurze v Ostravě - projekt tří univerzit (v tandemu) Uplatnění nových medií v oborové didaktice češtiny.
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období4/2016 - 4/2016
PoskytovatelAction
Stavukončený
Česká literatura 19. století v dobovém kulturním kontextu
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Po stopách společné kultury a jazyka v ostravském regionu
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období3/2013 - 4/2013
PoskytovatelAction
Stavukončený
Mimočítanková četba jako prostředek rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků základních škol
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub