Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Ivana Gejgušová

Ivana Gejgušová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 209, budova SA
funkce:tajemnice KCD; pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
obor činnosti:česká literatura 19. století, didaktika literární výchovy, světová literatura
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 731 696 962
553 46 2637
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Gejgušová, I. a Zychová, V. Komiks v literární výchově a v četbě žáků 2. stupně základních škol. In: I. Gejgušová a kol.. Principy a cesty školní výuky české literatury. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2017. s. 90-106. ISBN 978-80-7464-956-1.
Gejgušová, I. Strukturní a obsahová analýza čítanek pro základní školy. In: I. Gejgušová a kol.. Principy a cesty školní výuky české literatury. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2017. s. 7-29. ISBN 978-80-7464-956-1.

Všechny publikace

Gejgušová, I. Cesta literatury k dětskému čtenářství. 2019.
Gejgušová, I., Nohelová, A., Viater, D. a Juchelka, G. Čítanka jako podstatný faktor ovlivňující kvalitu literární výchovy na základní škole. In: Jazykovedné, literárnovedné a didakticlé reflexie: Aspekty literárnovedné a jazykovedné IV 2019-06-19 Ružomberok. Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo Katolickéj univerzity v Ružomberku, 2019. s. 51-63. ISBN 978-80-561-0654-9.
Gejgušová, I. Čítanka jako podstatný faktor ovlivňující kvalitu literární výchovy na základní škole. In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické reflexie. Ružomberok: Katedra slovenského jazyka a literatúry FF Katolickéj univerzity. 2019.
Gejgušová, I. Didaktické aspekty výuky literární teorie na 2. stupni základní školy. In: Didaktické impulsy (DIDAI 1). Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. 2019.
Svobodová, J., Gejgušová, I., Kuldanová, P., Svobodová, D. a Novák, R. Didaktické impulsy 1 (DIDAI 1) [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2019.
Kubeczková, O. a Gejgušová, I. Současná literatura pro děti a mládež a její didaktické využití: elektronický text v systému MOODLE s multimediálními prvky. 2019.
Gejgušová, I. Trudna droga dzieci i młodzieży do aktywnego czytelnictwa. In: Cywinska, Malgorzata. Edukacyjne przestrzenie sytuacji trudnych dzieci. 1. vyd. Poznań: Wydawnictwo Naukove Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2019. s. 229-240. ISBN 978-83-232-3437-1.
Gejgušová, I. Dětský čtenář. Ohrožený druh?. In: Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Ostrava: Svět techniky Ostrava. 2018.
Gejgušová, I. Handicap v literatuře z pohledu pomáhajících profesí a postižených jedinců. In: Človek so znevýhodnením v literature pre deti a mládež a v inkluzívnej edukícii. Prešov: PdF Prešovské univerzity v Prešově. 2018.
Gejgušová, I. Handicap v literatuře z pohledu pomáhajících profesí a postižených jedinců. In: Človek so znevýhodnením v literatúre pre deti a mládež a v inkluzívnej edukácii: Človek so znevýhodnením (postihnutím, hndikepom) v literatúre pre deti a mládež a v inkluzívnej edukácii 2018-10-18 Prešov. Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej univerzity, 2018. s. 401-419. ISBN 978-80-555-2044-5.
Gejgušová, I. a Juchelka, G. Hodnocení vybraných čítanek pro základní školy z hlediska potenciálního rozvoje čtenářské gramotnosti. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2018, roč. 8, 1, s. 48-54. ISSN 1805-1464.
Gejgušová, I. Ivona Březinová opět otevřela aktuální téma. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2018, roč. 8, 1, s. 57-58. ISSN 1805-1464.
Gejgušová, I. mobilita Erasmus. 2018.
Gejgušová, I. Čtenářství dětí a mládeže v České republice: stav-vize-cesty ke změnám. In: Mama ma Emu, přednáška v cyklu k Roku čtenářské gramotnosti. Trnava: PdF Trnavské univerzity v Trnavě. 2017.
Gejgušová, I. Detektivní příběhy pro adolescentní čtenářky v českých překladech. In: Text a kontext prekladu literatúry pre deti a mládež na Slovensku po roku 1990: Text a kontext prekladu literatúry pre deti a mládež na Slovensku po roku 1990 2016-09-20 Prešov. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2017. s. 61-75. ISBN 978-80-555-1769-8.
Gejgušová, I. Historická tematika v současné literární tvorbě pro mladé čtenáře. Významné osobnosti českých dějin v tvorbě R. Fučíkové. In: Svoboda a demokracie v jazykové výuce. Didaktické perspektivy. PdF UJEP, Ústí nad Labem: Výměnný pobyt studentů tří univerzit (Ústí nad Labem, Ostrava, Vídeň), projekt AKTION. 2017.
Gejgušová, I. a Zychová, V. Komiks v literární výchově a v četbě žáků 2. stupně základních škol. In: I. Gejgušová a kol.. Principy a cesty školní výuky české literatury. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2017. s. 90-106. ISBN 978-80-7464-956-1.
Gejgušová, I. a Zychová, V. Recepce komiksu žáky staršího školního věku. In: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, katedra českého jazyka a literatury. 2017.
Gejgušová, I. Setkání oborových didaktiků českého jazyka a literatury [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Gejgušová, I. Strukturní a obsahová analýza čítanek pro základní školy. In: I. Gejgušová a kol.. Principy a cesty školní výuky české literatury. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2017. s. 7-29. ISBN 978-80-7464-956-1.
Gejgušová, I. Trudna groda dzieci i młodzieży do aktywnego czytelnictwa. In: Trudności w przestrzeni edukacyjnej dziecka. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydzial Studiów Edukacyjnych. 2017.
Zychová, V. a Gejgušová, I. Vliv textových úprav Babičky Boženy Němcové na míru porozumění textu u žáků 2. stupně základních škol. Paidagogos. 2017, roč. 2017, č. 2, s. 5-31. ISSN 1213-3809.
Gejgušová, I. Ztráty a nálezy v literární tvorbě pro dětské čtenáře. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2017, roč. 7, č. 1, s. 53-54. ISSN 1805-1464.
Gejgušová, I. Detektivní příběhy pro adolescentní čtenářky v českých překladech. In: Text a kontext překladu literatury pře děti a mládež na Slovensku. Prešov. 2016.
Gejgušová, I. Enola Holmesová aneb Když jablko nespadne daleko od stromu. In: Současnost literatury pro děti a mládež. Poodby příběhů v současné literatuře pro dospívající a mladé dospělé: Současnost literatury pro děti 2016 Liberec. Liberec: Nakladatelství Bor, 2016. s. 63-72. ISBN 978-80-87607-66-4.
Gejgušová, I. Enola Holmsová aneb Když jablko nepadne daleko od stromu. In: Současnost literatury pro děti a mládež, Podoby příběhů v současné literatuře pro dospívající a mladé dospělé (Young Adult Literature). Liberec: Pedagogická fakulta TU V Liberci a Krajská vědecká knihovna v Liberci. 2016.
Gejgušová, I. Filozofická fakulta Univerzity Konstatntina Filozofa v Nitře, Slovenská republika: Učitelská mibilita Erasmus. 2016.
Gejgušová, I. Karel IV. v současné literární produkci pro dospělé a dětské čtenáře. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2016, roč. 6, s. 49-54. ISSN 1805-1464.
Gejgušová, I. Pohádka dříve a dnes - vývoj žánru. In: Workshop pro knihovníky. Ostrava: Knihovna města Ostravy. 2016.
Gejgušová, I. Proměny výuky češtiny pomocí multimediálních zařízení. In: Aktion. Ostrava. 2016.
Gejgušová, I. a Sikorová, Z. Scaffolding ve výuce mateřštiny. In: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc. 2016.
Gejgušová, I. Svět počítačů a virtuální realita v české literární tvorbě pro děti a mládež. In: Aktion. Ostrava. 2016.
Gejgušová, I. Čtenářství žáků základních škol. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2015. 115 s. ISBN 978-80-7464-783-3.
Gejgušová, I. Eyetracking ve výzkumu čtenářské techniky a porozumění textu na základní škole. In: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc. 2015.
Gejgušová, I. F. Gellner - heslo In Biografický slovník českých zemí, Historický ústav AV ČR. 2015.
Gejgušová, I. Inovace literární výchovy na základní škole pomocí ICT techniky. 2015.
Gejgušová, I. Malé ohlédnutí za literární tvorbou pro děti a mládež z let 2014 a 2015. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2015, roč. 5, s. 43-45. ISSN 1805-1464.
Gejgušová, I. Mestská knihovna Bratislava: Učitelská mibilita Erasmus, stáž. 2015.
Gejgušová, I., Labischová, D. a Metelková Svobodová, R. Metody eyetrackingu ve výzkumu vizuální percepce verbálních a neverbálních textů. O dieťati, jazyku, literatúre. 2015, roč. 3, s. 28-45. ISSN 1339-3200.
Gejgušová, I. S hostem z Bratislavy o psaní, překládání a půjčování knih. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2015, roč. 5, s. 49-50.
Gejgušová, I. Stav dětského čtenářství - výsledky výzkumů čtenářství z let 2008 - 2015. In: Chceme dětem číst 7 aneb Současná literatura pro děti a mládež. Brno: Mahenova knihovna, Brno. 2015.
Gejgušová, I. Významné historické události a osobnosti v současné literatuře pro děti a mládež. In: Současná literatura pro děti a mládež a její vliv na rozvoj čtenářství IV. Historie není dějepis . Přerov: Městská knihovna a Muzeum Komenského v Přerově, 2015. s. 7-41. ISBN 978-80-87190-35-7.
Gejgušová, I. Významné historické události a osobnosti v současné literatuře pro děti a mládež. In: Současná literatura pro děti a mládež a její vliv na rozvoj čtenářství IV. Historie není dějepis. Přerov: Městská knihovna a Muzeum Komenského v Přerově. 2015.
Gejgušová, I. Česká literatura 19. století v dobovém kulturním kontextu. 2014.
Gejgušová, I. Čtenářská biografie v profesní přípravě učitelů českého jazyka. In: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, katedra českého jazyka a literatury. 2014.
Gejgušová, I. Čtenářství pod lupou. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2014, roč. 4, s. 55-56. ISSN 1805-1464.
Gejgušová, I. Pedagogická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, Slovenská republika: Učitelská mobilita Erasmus. 2014.
Gejgušová, I. a Novák, R. Petra Braunová v Ostravě. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2014, roč. 4, s. 57-59. ISSN 1805-1464.
Gejgušová, I. Problemy dzieciństwa w współczesnej czeskiej literaturce dla dzieci. In: Oblicza trudného dzieciństwa. Konteksty rodzinno-edukacyjne. 1. vyd. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM, 2014. s. 13-22. ISBN 978-83-232-2798-4.
Gejgušová, I. Udział szkoły w rozwoju czytelnictwa u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. In: Pedagogika wczesnoszkolna wocec zmieniajacych się kontekstów społecznych. 1. vyd. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń, 2014. s. 228-241. ISBN 978-83-7780-552-7.
Gejgušová, I. Využití poznatků o vizuální percepci verbálního a neverbálního textu v literární výuce na základních školách. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2014, roč. 4, s. 40-54. ISSN 1805-1464.
Novák, R., Gejgušová, I., Kubeczková, O. a Homolová, K. Hodnoty v literatuře a v současném čtenářství. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. 136 s. ISBN 978-80-7464-476-4.
Gejgušová, I. Knihomoli, nebo internauti: Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie. O dieťati, jazyku, literatúre. 2013, roč. 1, č. 1, s. 100-111. ISSN 1339-3200.
Gejgušová, I. Osobnosti 19. století v literatuře pro děti a mládež. Jazyk - literatura - komunikace. 2013, roč. 2, č. 2, s. 1-5. ISSN 1805-689X.
Gejgušová, I. Osobnosti 19. století v literatuře pro děti a mládež. In: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc. 2013.
Gejgušová, I. Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově: Učitelská mobilita Erasmus. 2013.
Gejgušová, I. Problemy dzieciństwa w oparciu współczesnej fikcji literackiej dla dzieci. In: Dziecko w perspektywie trudnych sytuacji życiowych. Międzynarodowa konferencja naukowa. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Edukacji Dziecka. 2013.
Gejgušová, I. Současná česká literární tvorba pro děti a mládež. In: Současná literatura pro děti a mládež a její vliv na rozvoj čtenářství. Přerov: Městská knihovna v Přeorvě, Muzeum J. A. Komenského v Přerově. 2013.
Gejgušová, I. Současná česká literární tvorba pro děti a mládež. In: Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství: 2013-11-13 Přerov. Městská knihovna v Přerově, Muzeum J. A. Komenského v Přerově, 2013. s. 46-83. ISBN 978-80-87190-25-8.
Gejgušová, I. Stačí nechat se vést originálem. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2013, roč. 3, s. 36-37. ISSN 1339-3200.
Gejgušová, I. Stinné stránky dětství v tvorbě J. Wilsonové. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2013, roč. 3, s. 20-35. ISSN 1339-3200.
Gejgušová, I. Světová literatura pro nejmladší čtenáře. 2013.
Gejgušová, I. Čtenářské deníky a četba žáků základních škol. In: Čitatel a knižnice v ére digitalizácie: Čitatel a knižnice v ére digitalizácie 2012-09-21 Prešov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovské univerzity, 2012. s. 55-61. ISBN 978-80-555-0659-3.
Gejgušová, I. Nové publikace slovenských didaktiků mateřského jazyka a literatury. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2012, roč. 2, s. 38-42. ISSN 1805-1464.
Gejgušová, I. Problematika tzv. doporučené četby na základní škole. In: Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství . Přerov: Městská knihovna a Muzeum Komenského v Přerově, 2012. s. 7-38. ISBN 978-80-87190-18-0.
Gejgušová, I. Udzial szkóly w rozwoju czytania dzieci w wieku szkolnym. In: Pedagogika dziecka. Perspektywy teoretyczne a praktyka. Zielona Góra: Wydial pedagogiky, socjologii i nauk o zdrowiu, katedra pedagogiki przedszkolnej i wczesnoskiolnej, Uniwersytet Zielenogórski. 2012.
Gejgušová, I. Uniwersytet Zielenogórski, Zielona Góra, Polska. 2012.
Gejgušová, I. Vliv individuální volby titulů pro mimoškolní četbu žáků ZŠ na kvalitu četby. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Svoboda jazyka - jazyk svobody: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Svoboda jazyka - jazyk svobody 2012-06-21 Ostrava, PdF OU. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2012. s. 264-267. ISBN 978-80-7464-173-2.
Gejgušová, I. Vliv mimočítankové četby na rozvíjení čtenářských aktivit žáků. In: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka 2012-04-12 Olomouc. Olomouc: Hanex, 2012. s. 48-53. ISBN 978-80-7404-050-9.
Gejgušová, I. Čtenářské deníky a četba žáků základních škol. In: Čitatel a knižnice v ére digitalizácie. Prešov: Katedra knižničných a informačných študií FF Prešovské univerzity. 2011.
Gejgušová, I. Industriální minulost Ostravy jako trvalý inspirační zdroj. In: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře: 2010-09-01 Ústí nad Labem. Ústí nad labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2011. s. 36-41. ISBN 978-80-7414-362-5.
Gejgušová, I. Komunikace s uměleckým textem jako stěžejní aktivita literární výchovy. In: Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. 1. vyd. Olomouc: PdF Univerzity Palackého v Olomouci, 2011. s. 133-157. ISBN 978-80-244-2746-1.
Gejgušová, I. Mimočítanková četba a cíle literární výchovy na základní škole: Podíl doporučené četby na dětském čtenářství. 1. vyd. Ostrava: PdF Ostravské univerzity, 2011. 123 s. ISBN 978-80-7464-013-1.
Gejgušová, I. Proměny doporučené četby žáků základních škol. In: Fenomén premeny v umení pre deti a mládež: 2011-10-13 Prešov. Prešov: Prešovská univerzita, 2011. s. 394-404. ISBN 978-80-555-0490-2.
Gejgušová, I. Proměny doporučené četby žáků základních škol. In: Fenomén premeny v umení pre deti a mládež. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovské univerzity. 2011.
Novák, R., Svobodová, D., Gejgušová, I., Kubeczková, O., Sekerová, K. a Homolová, K. Prostor pro češtinu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 122 s. ISBN 978-80-7464-004-9.
Gejgušová, I. Školní vzdělávací programy a výuka českého jazyka a literatury na základní škole. Olomouc: Nakladatelství HANEX, 2011. Nakladatelství HANEX, 2011. s. 46-52. ISBN 978-80-7409-032-5.
Gejgušová, I. Vliv mimočítankové četby na rozvíjení čtenářských aktivit žáků. In: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc: Univerzita Palackého. 2011.
Gejgušová, I. Co už nečteme aneb O brenpartiji ze struskové haldy v Hrabůvce. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2010. Univerzita J. E. Purkyně, 2010. s. 13-20. ISBN 978-80-7414-241-3.
Gejgušová, I. Doporučená četba a literární výchova na základní škole. In: Čeština - jazyk slovanský 4: 2010-09-20 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. s. 16-20. ISBN 978-80-7368-922-3.
Gejgušová, I. Doporučená četba a literární výchova na základní škole. In: Čeština - jazyk slovanský 4, webová konference. Ostrava: PdF OU. 2010.
Gejgušová, I. Industriální minulost Ostravy jako trvalý inspirační zdroj. In: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta UJEP. 2010.
Gejgušová, I. Komunikace s uměleckým textem. In: Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve výuce českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2010.
Gejgušová, I. Máchův Máj v literární výchově na druhém stupni základní školy. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2010. Vydavatelství Univerzity Palackého, 2010. s. 55-58. ISBN 978-80-244-2435-4.
Gejgušová, I., Tomášek, M. a Dokoupilová, L. Metodika výuky českého jazyka na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe- náměty pro začínající učitele. 2010.
Gejgušová, I. Milan ligoš: Základy jazykového a literárneho vzdelávania I, II.. Didaktické studie. 2010, roč. 2, s. 88-90. ISSN 1804-1221.
Gejgušová, I. Po stopách pubescentního čtenářství. In: . Prešov: Katedra komunikačneja literárnej výchovy PdF PU, 2010. s. 368-369. ISBN 978-80-555-0201-4.
Gejgušová, I. posudek učebnice Literatura v souvislostech 1. 2010.
Novák, R., Kuldanová, P., Svobodová, J., Svobodová, D., Gejgušová, I., Kubeczková, O., Hyplová, J., Šink, R., Sekerová, K. a Homolová, K. Překračování hranic obvyklosti. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 149 s. ISBN 978-80-7368-920-9.
Gejgušová, I. recenzní posudek Odborová didaktika v príprave a v ďalšom vzdelávaní učitela materinského jazyka a literatúry. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 2010.
Gejgušová, I. Školní vzdělávací programy a výuka českého jazyka a literatury. In: Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2010.
Svobodová, J., Svobodová, D. a Gejgušová, I. Zdroje a cíle jazykové popularizace. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta OU v Ostravě, 2010. 144 s. ISBN 978-80-7368-916-2.
Gejgušová, I. Čeština na talířku: Bonbony a polivka aneb Znovu o poezii všedního dne. Moravskoslezský den. 2009, č. 167, s. 23-23. ISSN 1213-5577.
Gejgušová, I. Čeština na talířku: Nastává dlouhá noc.... -. 2009, č. 113, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Gejgušová, I. Čeština na talířku: O poezii všedního dne. Moravskoslezský den. 2009, č. 147, s. 27-27. ISSN 1213-5577.
Gejgušová, I. Čeština na talířku: O spanilých dívkách a pracovitých mužích. 2009, č. 85, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Gejgušová, I. Čeština na talířku: Taje ženského šatníku. Moravskoslezský deník. 2009, č. 104, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Gejgušová, I. Čeština na talířku: Trocha léčení ze starých časů. Moravskoslezský den. 2009, č. 141, s. 23-23. ISSN 1213-5577.
Gejgušová, I. Čeština na talířku: Zapomenuté pokrývky hlavy. Moravskoslezský den. 2009, č. 90, s. 8-8. ISSN 1213-5577.
Gejgušová, I. Interpretace uměleckého textu v literární výchově na základní škole. 2009.
Gejgušová, I. Interpretace uměleckého textu v literární výchově na základní škole. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2009. 118 s. ISBN 978-80-7368-729-8.
Gejgušová, I., Höflerová, E., Homolová, K., Novák, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Kompendium ke studiu českého jazyka a literatury. 2009.
Gejgušová, I. Nová encyklopedie světové literatury pro děti a mládež. In: Slovo o slove . Prešov: Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagigickej fakulty Prešovskej univerzity, 2009. s. 314-315. ISBN 978-80-8068-972-8.
Gejgušová, I. O jedné odrážce v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání: Výzva k diskuzi. In: Čeština - jazyk slovanský 3: 2009-02-15 Ostrava. Ostrava: Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU, 2009. s. 9-22. ISBN 978-80-7368-662-8.
Gejgušová, I. Oni v životě a díle Františka Gellnera. In: Ty, já a oni v jazyce a v literatuře: Ty, já a oni v jazyce a literatuře 2008-09-02 Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2009. s. 47-51. ISBN 978-80-7414-131-7.
Gejgušová, I. Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově, Slovenská republika. 2009.
Gejgušová, I. Pedagogická fakulta Trnavské univerzity v Trnavě, Slovenská republika. 2009.
Gejgušová, I. Po literárních cestách regionu. In: 12. kulatý stůl Komunikace s dětmi a mládeží -spojující i rozdělující: 2009-11-05 Ostrava Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. Ostrava: PdF OU, 2009. s. 105-111. ISBN 978-80-7368-765-6.
Gejgušová, I. Po literárních cestách regionu. In: 12. kulatý stůl Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Ostrava. 2009.
Gejgušová, I. Postavení literatury pro děti a mládež v literární výchově na 2. stupni základních škol. In: Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí. Kontexty, problémy, trendy. Brno: Obec spisovatelů, 2009. Obec spisovatelů, 2009. s. 239-244. ISBN 978-80-904218-3-7.
Gejgušová, I. Postavení literatury pro děti a mládež v literární výchově na 2. stupni základních škol. In: Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí. Brno: Obec spisovatelů, Ústav české literatury a knihovnictví FF MU. 2009.
Gejgušová, I. Tiché čtení individuálně zvoleného textu v literární výchově. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole: 2009-04-10 Olomouc. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2009. s. 75-79. ISBN 978-80-244-2240-4.
Gejgušová, I. Katedra komunikačnej a literárnej výchovy PdF Prešovské univerzity. 2008.
Gejgušová, I. ...kdy zase znovu nebudeme, jako jsme předtím nebyli.... In: Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy PdF PU. Prešov: PdF PU, 2008. PdF PU, 2008. s. 282-283. ISBN 978-80-8068-752-6.
Gejgušová, I. Komplexnost v literární výchově I - titul díla, hledání stopových prvků syžetu, aluze. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2008. Univerzita J. E. Purkyně, 2008. s. 128-134. ISBN 978-80-7414-009-9.
Gejgušová, I. Komplexnost v literární výchově II. In: Jazyk a literatúra v škole. Prešov, Slovenský republika: Prešovská univerzita, 2008. Prešovská univerzita, 2008. s. 170-174. ISBN 978-80-8068-788-5.
Gejgušová, I. Komplexnost ve výuce literární výchovy. 2008.
Gejgušová, I. Komplexnost ve výuce literatury III. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace jako klíč k dětem a mládeži. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2008. Pedagogická fakulta OU, 2008. s. 75-78. ISBN 978-80-7368-492-1.
Gejgušová, I. Literární výchova ve vstupní fázi reformy českého školství. In: Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúury. Prešov, PdF PU. 2008.
Gejgušová, I. Literární výchova ve vstupní fázi reformy českého školství. In: Inovácie vo vyučovaní jazyka a literatúry. Prešov: PdF PUP, 2008. PdF PUP, 2008. s. 131-144. ISBN 978-80-8068-795-3.
Gejgušová, I. Osudy Spisů Františka Gellnera. Český jazyk a literatura. 2008, roč. 59, s. 88-91. ISSN 0009-0786.
Gejgušová, I. První fáze proměny českého školství. In: Nová role učitele-budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Ostravská univerzita, 2008. s. 117-121. ISBN 978-80-7368-517-1.
Gejgušová, I., Metelková Svobodová, R., Hyplová, J., Mechlová, E. a Malčík, M. Rozvíjení klíčových kompetencí žáka ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 2008.
Gejgušová, I. Božena Viková-Kunětická autorka i múza. In: Labyrint ženského literárního světa. Praha: Literární akademie (Soukromá vysoká škola J. Škvoreckého), 2007. Literární akademie (Soukromá vysoká škola J. Škvoreckého), 2007. s. 185-190. ISBN 978-80-86877-06-8.
Gejgušová, I. Česká literatura 20. století I (1890-1918). 2007.
Gejgušová, I. Filozofická fakulta Katolické univerzity v Ružomberku. 2007.
Gejgušová, I. František Gellner prozaik a publicista. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2007. Spisy Ostravské univerzity 174/2007. 94 s. ISBN 978-80-7368-487-7.
Gejgušová, I. Ještě jedna cenná publikace ze Slovenska. Listy Ostravské univerzity. 2007, roč. 15, č. 4, s. 22-23.
Gejgušová, I. Jubileum Centra dalšího vzdělávání PdF OU. Listy Ostravské univerzity. 2007, roč. 15, č. 12, s. 14-15.
Gejgušová, I. Komplexnost v literární výchově. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Sborník prací z mezinárodní konference konané ve dnech 12.- 13. 4. 2007 na PdF Univerzity Palackého v Olomouci.. Olomouc: PdF UP, 2007. PdF UP, 2007. s. 36-40. ISBN 978-80-244-1947-3.
Gejgušová, I. Komplexnost ve výuce literární výchovy. 2007.
Gejgušová, I. Komplexnost ve výuce literatury. 2007.
Gejgušová, I. Komplexnost ve výuce literatury II. In: Jazyk a literatura v škole - zážitok a poznanie. Katedra knižničných a slovakistických studií FHPV Prešovské univerzity v Prešově. 2007.
Gejgušová, I. Literatura pro děti a mládež anglicky mluvících zemí. 2007.
Gejgušová, I. Pedagogická fakulta Univerzity M. Bela v Banské Bystrici. 2007.
Gejgušová, I. Potřebná multimediální encyklopedie. Český jazyka literatura. 2007, roč. 58, s. 101-102. ISSN 0009-0786.
Gejgušová, I. Rámcové a školní vzdělávací programy versus tradice a mýty v českém školství. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: HANEX - OLOMOUC, 2007. HANEX - OLOMOUC, 2007. s. 32-35. ISBN 80-85783-72-X.
Gejgušová, I. S Hermínou Motýlovou zpátky do dětství. Listy Ostravské univerzity. 2007, roč. 15, č. 4, s. 16-17.
Gejgušová, I. Školská administrativa, legislativa - rukověť. 2007.
Gejgušová, I. Autoři světové literatury pro děti a mládež. 2006.
Gejgušová, I., Höflerová, E., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Didaktika českého jazyka pro střední a vyšší odborné školy. 2006.
Gejgušová, I. Erudice, kreativita a fantazie učitele při výběru textů pro literární výchovu. Práce s uměleckým textem v literární výchově. In: Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Technická univerzita, 2006. Technická univerzita, 2006. s. 107-112. ISBN 80-7372-139-2.
Gejgušová, I. Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovské univerzity. 2006.
Gejgušová, I. Filozofická fakulta Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře. 2006.
Svobodová, J. a Gejgušová, I. K testům z mateřského jazyka a jejich vyhodnocení v České republice. In: Stretnutie 3 - odborovodidaktický seminár. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB. 2006.
Svobodová, J. a Gejgušová, I. K testům z mateřského jazyka a jejich vyhodnocení v České republice. Slovenský jazyk a literatúra v škole. 2006, roč. 53, s. 24-29. ISSN 1335-2040.
Svobodová, J. a Gejgušová, I. Komunikační složka přípravy budoucích učitelů mateřského jazyka. In: Odborová didaktika pri príprave učiteľa materinského a cudzieho jazyka. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2006. Katolícka univerzita v Ružomberku - Filozofická fakulta, 2006. s. 31-45. ISBN 80-8084-082-2.
Gejgušová, I. Pojetí literární výchovy v proměnách času. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace v zrcadle času. Sborník příspěvků z odborné konference. Ostrava: PdF, 2006. PdF, 2006. s. 113-117. ISBN 80-7368-271-0.
Gejgušová, I. Realita a fikce v drobné próze Františka Gellnera. In: Analytické sondy do textu 2. Banská Bystrica: FF UMB, 2006. FF UMB, 2006. s. 302-306. ISBN 80-8083-184-X.
Svobodová, J. a Gejgušová, I. The Communication Component in the Training of Future Mother-tongue Teachers. The New Educational Rewiew. 2006, roč. 8, č. 5, s. 151-162. ISSN 1732-6729.
Gejgušová, I. Tragika a komika v díle Františka Gellnera. 2006.
Gejgušová, I., Höflerová, E., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Trénink v českém jazyce pro střední a vyšší odborné školy. 2006.
Gejgušová, I. Vybrané kapitoly z didaktiky literární výchovy. 2006.
Gejgušová, I. Využití komiky jmen literárních postav při integraci složek předmětu český jazyk a literatura. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: PdF UP, 2006. PdF UP, 2006. s. 36-38. ISBN 80-244-1282-9.
Gejgušová, I. a Dokoupilová, L. Kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury. 2005.
Gejgušová, I. Komika pravdy a lži a interpretace textů v literární výchově na 2. stupni ZŠ. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na ZŠ. Olomouc: PdF UP, 2005. PdF UP, 2005. s. 61-64. ISBN 80-8068-290-9.
Svobodová, J. a Gejgušová, I. Komunikační složka přípravy budoucích učitelů mateřského jazyka. In: Odborová didaktika. Ružomberok: Katolická univerzita Ružomberok. 2005.
Gejgušová, I. a Svobodová, J. Komunikační složka přípravy budoucích učitelů mateřského jazyka. Slovenský jazyk a literatúra v škole. Časopis pre otázky jazyka a literatury. 2005, roč. 52, č. 10, s. 21-29.
Gejgušová, I. Multikulturní aspekt v čítankách pro 2. stupeň základních škol. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi v multikulturním světě. Ostrava: PdF OU, 2005. PdF OU, 2005. s. 73-77. ISBN 80-7368-121-8.
Gejgušová, I. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. 2005.
Gejgušová, I. Prózy Františka Gellnera. In: Perla v hrubé kazajce. Sborník příspěvků z konference věnované drobné české próze druhé poloviny 19. století. Klatovy: Městská knihovna v Klatovech, 2005. Městská knihovna v Klatovech, 2005. s. 107-112. ISBN 80-239-5468-7.
Gejgušová, I. Realita a fikce v drobné próze Františka Gellnera. In: Analytické sondy do textu. Banská Bystrica: FF Univerzity B. Bela. Banská Bystrica. 2005.
Gejgušová, I. Satira a hyperbola. In: Slovo o slove. Prešov: Katedra komunikačnej a literárnej výchovy PdF Prešovskej univerzity, 2005. Katedra komunikačnej a literárnej výchovy PdF Prešovskej univerzity, 2005. s. 171-175. ISBN 80-8068-362-X.
Gejgušová, I. Frazeologie v literární výchově na 2. stupni ZŠ. In: Slovo o slove. Prešov: Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF Prešovskej univerzity, 2004. Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF Prešovskej univerzity, 2004. s. 109-112. ISBN 80-8068-290-9.
Gejgušová, I. Literární komika jako spojovací prvek národních literatur. In: Výuka národní literatury v evropském kontextu. Ústí nad Labem: PdF UJEP, 2004. PdF UJEP, 2004. s. 45-49. ISBN 80-7044-544-0.
Kubeczková, O. a Gejgušová, I. Nové pohledy na českou literaturu a její vyučování. 2004.
Gejgušová, I. Pedagogická fakulta Prešovské univerzity. 2004.
Gejgušová, I. Problematika práce s uměleckým textem v hodinách českého jazyka a literatury. In: Jazykové a literární vzdělávání žáků, učitelů a vychovatelů - Teorie a současná praxe. Ostrava: PdF OU, 2004. PdF OU, 2004. s. 55-65. ISBN 80-7042-361-7.
Gejgušová, I. Projektové vyučování v literární výchově, projekt Podoby smíchu. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce češtiny na ZŠ. Olomouc: PdF UP, 2004. PdF UP, 2004. s. 57-59. ISBN 80-244-0814-7.
Gejgušová, I. Jak přispívá literární výchova k rozvoji čtenářské gramotnosti. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka a literatury na ZŠ. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2003. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2003. s. 56-62. ISBN 80-244-0627-6.
Gejgušová, I. Svět dětí v proměnách času. Ladění. 2003, roč. 8, č. 12, s. 37-. ISSN 1211-3484.
Gejgušová, I. Taje a kouzla literární komiky. In: Inovacia v škole. Podbanské: Združenie Orava pre demokraciu vo vzdělávaní. 2003.
Gejgušová, I. Úvod ke studiu literární komiky. 2003.
Gejgušová, I. Vybrané kapitoly z didaktiky českého jazyka a literatury I. 2003.
Novák, R. a Gejgušová, I. Adaptace literárního díla a její didaktické využití. 2002.
Dokoupilová, L., Frydrychová, M. a Gejgušová, I. Aplikace zkušeností z pedagogických praxí v přípravě učitelů. In: Profesionalizace ve vzdělávání učitelů a vychovatelů. Ostrava: PdF OU, 2002. PdF OU, 2002. s. 197-205. ISBN 80-7042-218-1.
Gejgušová, I. Hra a hravé prvky ve výuce českého jazyka a literatury na základních a středních školách. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Hra v komunikaci s dětmi. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2002. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2002. s. 71-73. ISBN 80-7042-246-7.
Gejgušová, I. Osobnosti a díla světové literatury pro děti a mládež. 2002.
Gejgušová, I. Tradičně (?) netradiční (?) hodina literatury. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka a literatury na ZŠ. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2002. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2002. s. 92-94. ISBN 80-244-0426-5.
Gejgušová, I. Česká škola a humor. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Humor ve světě dětí: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi 2001-11-23 Ostrava. Ostrava: PdF OU, 2001. PdF OU, 2001. s. 77-78. ISBN 80-7042-195-9.
Gejgušová, I. a Kuldanová, P. Čeština - jazyk slovanský. 2001.
Gejgušová, I. Interpretace uměleckého textu ve středoškolské praxi. Český jazyk a literatura. 2001, roč. 51, č. 8, s. 178-181. ISSN 0009-0786.
Gejgušová, I. Mlčení a komunikace. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Cesty ke komunikaci: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi 2000-11-24 Ostrava. Ostrava: PdF OU, 2001. PdF OU, 2001. s. 81-83. ISBN 80-7042-183-5.
Gejgušová, I. Řeč reklamy. In: Český jazyk a literatura na sklonku 20. století. PWSZ Walbrzych - Polsko. 2001.
Gejgušová, I. Řeč reklamy. In: Český jazyk a literatura na sklonku XX. století. Walbrzych, Ostrava: Wyžsza szkola zawodova w Walbrzychu a Ostravská univerzita v Ostravě, 2001. Wyžsza szkola zawodova w Walbrzychu a Ostravská univerzita v Ostravě, 2001. s. 65-68. ISBN 80-7042-587-3.
Gejgušová, I. Po stopách pubescentního čtenářství. In: Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity . s. 368-369. ISBN 978-80-555-0201-4.


ZkratkaNázev předmětu
AILDKIlustrace a dětská kniha
AKDCKapitoly o dětském čtenářství
ASDCLSouč. dětská lit. a její uměl. hodnota
ASLDMSvětová literatura pro děti a mládež
BPUTPráce s uměleckým textem
BULITBurcující literatura a dnešní svět
C3CFRČeská frazeologie
C3CSLČesko-slovenské literární kontakty
C3CT1Kapitoly z dětského čtenářství 1
C3CT2Kapitoly z dětského čtenářství 2
C3EKIExkurze v kulturních institucích regionu
C3IL1Interpretace textů z české literatury 1
C3IL2Interpretace textů z české literatury 2
C3IR1Interpretace textů z reg. lit. 1
C3IR2Interpretace textů z reg. lit. 2
C3IS1Interpretace textů ze svět. literatury 1
C3IS2Interpretace textů ze svět. literatury 2
C3LJELiterární a jazyková exkurze v regionu
C3LPMÚvod do LPM
C3SO1Slovo a obraz v komunikaci s dětmi 1
C3SO2Slovo a obraz v komunikaci s dětmi 2
C3ULMUplatnění literatury v médiích
C3VL2Kapitoly z vývoje české literatury 2
DILVDidaktika literární výchovy
DMLDLiteratura pro DaM a koncepce čítanek
DMLPVybrané literárnědidaktické problémy
DPDCDidaktika českého jazyka
DPDLDidaktika literatury a literární výchovy
DPLBAktuální otázky literárněvěd. bohemist.
KVCL1Kapit. z vývoje č. liter. 1 - 19. stol.
KVSCKapitoly z výv. č. liter. - starší č. l.
LI1DMLiteratura pro děti a mládež
LI1DVLiteratura pro děti a mládež
MSLD2Literatura pro děti 2
MSODProjekt - předmětové didaktiky
MSPUTPráce s uměleckým textem
NILDKIlustrace a dětská kniha
NKDCKapitoly o dětském čtenářství
NSDCLSouč. dětská lit. a její uměl. hodnota
NSLDMSvětová literatura pro děti a mládež
OBHJBObhajoba bakalářské práce
OBHJMObhajoba diplomové práce
OBHJNObhajoba diplomové práce
SLIPDLiteratura pro děti a mládež
SSLINSkvosty světové literatury
SVLTSvětová literatura
YI1DMLiteratura pro děti a mládež
2IJL1Didaktika čes. jazyka a literatury 1
2IJL2Didaktika českého jazyka a literatury 2
2IKOMLiterární komika
2ITEXLiterární exkurze
2PCL1Vývojový přehled české literatury 1
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PRX3Souvislá profesní praxe
2PVCLNové prvky ve výuce literatury
22CL1Vývojový přehled české literatury 1
22JL1Didaktika čes. jazyka a literatury 1
22JL2Didaktika českého jazyka a literatury 2
22RX1Průběžná profesní praxe 1
22RX2Průběžná profesní praxe 2
22RX3Souvislá profesní praxe
22VCLNové prvky ve výuce literatury
3RCL1Kapitoly z vývoje české literatury 1
3RCL2Kapitoly z vývoje české literatury 2
3RSLLInterpretace textů ze světové literatury
3RSTLKapitoly ze starší české literatury
3RSVLKapitoly z vývoje světové literatury
3RVL1Interpretace textů z č. literat. 19. st.
3RVL2Interpretace textů z české literatury 2
3SCHSStarší č. literatura v his.souvislostech
3SZB2SZZ - Český jazyk a literatura
33CL2Interpretace textů z české literatury 2
33RI1Interpretace textů z č. liter. 19. stol.
33RI2Interpretace textů z české literatury 2
33RL1Kapitoly z vývoje české literatury 1
33RL2Kapitoly z vývoje české literatury 2
33RSLInterpretace textů ze světové literatury
33RTLStarší č. literat. v hist. souvislostech
33RVLKapitoly z vývoje světové literatury
33SL1Interpretace textů ze světové lit. 1
33SL2Interpretace textů ze světové lit. 2
33VL2Kapitoly z vývoje české literatury 2
33ZB2SZZ - Český jazyk a literatura
5ICJ1Didaktika českého jazyka 1
5ICJ2Didaktika českého jazyka 2
5IDLVDidaktika literární výchovy
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5SLITÚvod do studia literatury
5TDM1Literatura pro děti a mládež 1
5TDM2Literatura pro děti a mládež 2
55CJ1Didaktika českého jazyka 1
55CJ2Didaktika českého jazyka 2
55DLVDidaktika literární výchovy
55DM1Literatura pro děti a mládež 1
55DM2Literatura pro děti a mládež 2
55LITÚvod do studia literatury
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
6CLP1Česká literatura ve výukové praxi 1
6LVITLit.vých. interpret. vybr. textů 19. st.
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6SVLTVybrané kapitoly ze světové literatury
6ZLITZáklady literární teorie pro škol. praxi
66BP2Seminář k bakalářské práci 2
66LITZáklady literární teorie pro škol. praxi
66LP1Česká literatura ve výukové praxi 1
66VITLit.vých. interpret. vybr. textů 19. st.
66VLTVybrané kapitoly ze světové literatury
7ASDLSoučasná dětská lit. a její uměl. hodnot
7ASLDSvětová literatura pro děti a mládež
7DILVDidaktika literární výchovy
7ITEXLiterární exkurze
7NPLVNové prvky ve výuce literatury na ZŠ
7OBHJObhajoba diplomové práce
7PRX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX2Průběžná profesní praxe 2
7PRX3Souvislá profesní praxe
7VCL1Výuka č. a svět. lit. v souč. č. škole 1
77BHJObhajoba diplomové práce
77CL1Výuka č. a svět. lit. v souč. č. škole 1
77ILVDidaktika literární výchovy
77PLVNové prvky ve výuce literatury na ZŠ
77RX1Průběžná profesní praxe 1
77RX2Průběžná profesní praxe 2
77RX3Souvislá profesní praxe
77SDLSoučasná dětská lit. a její uměl. hodnot
77SLDSvětová literatura pro děti a mládež
77TEXLiterární exkurze
8IDLVDidaktika literární výchovy
88DLVDidaktika literární výchovy
88SZZSZZ - Český jazyk s didaktikou
9DMDCDětské čtenářství a školní četba
9DMLDLit. pro děti a mládež a koncep. čítanek
9DMLPVybrané literárnědidaktické problémy
9DMRKRole knihovny a práce s knihou
9DPDLDidaktika literatury a literární výchovy
9DPU1Publikační činnost 1
9DPU2Publikační činnost 2
9DPU3Publikační činnost 3
9DRK1Aktivní účast na vědecké konferenci
9K300Aktivní účast na národ. vědec.konferenci
9K450Aktivní účast na mezin. vědec.konferenci
9M450Zapojení do mezinárod.výzkum. projektu A
9PUNCČlánek nerecenzovaný v cizím jazyce
9PURCČlánek recenzovaný v cizím jazyce
9PUREČlánek recenzovaný v češtině
9VYU1Výuková činnost 1
9VYU2Výuková činnost 2
9V300Zapojení do národního výzkum. projektu A
9V600Zapojení do národního výzkum. projektu B
9Z300Zahraniční studijní pobyt krátkodobý A
9Z600Zahraniční studijní pobyt střednědobý B
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
DILVDidaktika literární výchovy
KVCL1Kapit. z vývoje č. liter. 1 - 19. stol.
KVSCKapitoly z výv. č. liter. - starší č. l.
LPDM1Literatura pro děti a mládež 1
LVPVLiterární výchova pro primární vzděl.
SVLTSvětová literatura
1KODOPedagogická komunikace
1KODVPedagogická komunikace
1LVPLiterární výchova pro primár. vzdělávání


AutorNázev práceTypRok
Březinová ZuzanaStruktura, obsah a funkce čítanek pro 2. stupeň ZŠ z pohledu učitelůdiplomová 2019 
Březná JanaPřeklady dystopií v četbě české mládežediplomová 2019 
Holáňová KristinaSpecifičnost výuky v předmětu Český jazyk a literatura v podmínkách malotřídních školdiplomová 2019 
Mahdal LukášAdaptace a úpravy románů J. Vernadiplomová 2019 
Mikesková TerezaLiterární tvorba V. Čtvrtka ve výuce na 1. stupni ZŠdiplomová 2019 
Němčíková EliškaČtenářské zázemí žáků 1. stupně základních školdiplomová 2019 
Nevřelová NikolaČítanky v literární výchově na 2. stupni základní školydiplomová 2019 
Rosypálková LucieDetektivní příběhy pro čtenáře mladšího školního věkudiplomová 2019 
Rymlová MichaelaRecepce textů A. Jiráska v literární výchově na 2. stupni ZŠdiplomová 2019 
Šandalová KateřinaRozvíjení čtenářství pomocí čtenářských dílen a čtenářských lekcídiplomová 2019 
Baďurová MiroslavaKritická reflexe literární tvorby K. Světlédiplomová 2018 
Galusková DianaObraz války v literatuře pro dětidiplomová 2018 
Karešová SilvieDílny čtení a rozvíjení dětského čtenářstvídiplomová 2018 
Mikulíková MarkétaDětská literatura na hranědiplomová 2018 
Muchová VeronikaSmrt v literatuře pro děti a mládeždiplomová 2018 
Ondračková AlžbětaSmrt v tvorbě pro čtenáře mladšího školního věkudiplomová 2018 
Přívarová AndreaČtenářské dílny na 1. stupni základní školydiplomová 2018 
Ředinová KláraAktuální témata v současné literatuře pro děti a mládeždiplomová 2018 
Tkadlecová JanaČtenářské postoje a zkušenosti žáků mladšího školního věkudiplomová 2018 
Červenková PetraAudioknihy v kulturním a vzdělávacím kontextudiplomová 2017 
Mašláňová VěraRománová tvorba T. Novákovédiplomová 2017 
Matznerová LucieRodina jako rozhodující faktor čtenářství dětídiplomová 2017 
Mížová PetraLiterární ceny a knižní kulturadiplomová 2017 
Pajdáková MarkétaVztah žáků mladšího školního věku k četbědiplomová 2017 
Paverová TerezaFenomén literární turistikydiplomová 2017 
Plánková VeronikaČtenářství žáků mladšího školního věkudiplomová 2017 
Tylečková ZoraHistorická detektivka v tvorbě Vlastimila Vondruškydiplomová 2017 
Čandasová AlenaLiterární tvorba V. Hálka v literání výchově na ZŠdiplomová 2016 
Horáková BarboraKnihovna v životě žáka 1. stupně ZŠdiplomová 2016 
Hrbáčová ZuzanaPohádka v životě žáka 1. stupně základní školydiplomová 2016 
Mičková KamilaLiterární tvorba pro adolescentydiplomová 2016 
Vitulová JanaČtenářství žáků 1. stupně základních školdiplomová 2016 
Zapalačová PetraSpolupráce školy a knihovny jako prostředek ke zkvalitnění literární výchovydiplomová 2016 
Hudková ŠárkaHandicap v literatuře pro děti a mládeždiplomová 2015 
Kamínková VěraDoporučená četba na 1. stupni základní školydiplomová 2015 
Křepelová JanaNefunkční rodina: literární tvorba J. Wilsonové v literární výchově na ZŠdiplomová 2015 
Starzová StanislavaVliv dílen čtení na úroveň čtenářské gramotnosti absolventů základních školdiplomová 2015 
Svojanovská VeronikaŠikana: literární tvorba J. Wilsonové v literární výchově na ZŠdiplomová 2015 
Šebestová KateřinaČtenářství žáků na 1. stupni ZŠdiplomová 2015 
Grygarová IvetaPříběhová próza v tvorbě Aleny Ježkovédiplomová 2014 
Hanesovská ZdeňkaRegionální pověst ve výuce literatury na základní školediplomová 2014 
Juříčková RenátaSpecifické poruchy učení a jejich vliv na výkon žáků na 2. stupni základní školydiplomová 2014 
Kocichová JanaDoporučená četba a literární výchova na základní školediplomová 2014 
Krbečková IvetaČtenářství žáků základních školdiplomová 2014 
Kufová PetraSpisovatelky viktoriánské Angliediplomová 2014 
Kulová KateřinaInterpretace básnického textu v literární výchově na 2. stupni ZŠdiplomová 2014 
Mariašová VěraLiterární tvorba K. Světlé v literární výchově na základní školediplomová 2014 
Szromková MiriamČeská literatura 19. století v literární výchově na základní školediplomová 2014 
Vaculová MagdalénaRozdíly v čtenářských aktivitách chlapců a dívek na 2. stupni ZŠdiplomová 2014 
Zychová VladimíraKorespondence B. Němcovédiplomová 2014 
Blažková PavlínaPověst v literární výchově na základní školediplomová 2013 
Hendrych AdamKulturní zájmy pubescenta v 21. stoletídiplomová 2013 
Šumná BarboraStav čtenářství dospělé populacediplomová 2013 
Holková MiriamObraz ženy a dívky ve vybraných prózách K. Světlédiplomová 2012 
Hrubá KateřinaJazykové prostředky ve vybraných dílech Boženy Němcovédiplomová 2012 
Jasińska LenkaPřeklady literatury pro děti a mládež po roce 2000diplomová 2012 
Juřičková JitkaValašské pověsti v současné literární produkcidiplomová 2012 
Náhlovská VeronikaVyužití literární tvorby I. Březinové v literární výchově na 2. stupni základní školydiplomová 2012 
Pokorná EliškaSoučasná vydání pohádek Boženy Němcové v českém prostředídiplomová 2012 
Balcarová HanaObraz Hlučínska v literatuřediplomová 2011 
Gomolová JanaProměny čtenářství žáků na 2. stupni základní školydiplomová 2010 
Ivánková MartinaSvětová literatura 19. století a její místo v literární výchově na ZŠdiplomová 2010 
Parčišová LucieObraz dívky a ženy v prózách B. Němcovédiplomová 2010 
Petrášová JanaPohádka v literární výchově na 2. stupni základní školydiplomová 2010 
Polášková JulieNové tituly fantasy literatury v českém prostředídiplomová 2010 
Slavíková AnetaVývoj balady v první polovině19. stoletídiplomová 2010 
Steffanová EvaČtenářské aktivity dospělé populacediplomová 2010 
Vrbová KateřinaVývoj balady v druhé polovině 19. stoletídiplomová 2010 
Zpěváková TerezaObraz dívky a ženy v povídkách T. Novákovédiplomová 2010 
Dudová MichaelaČeská literatura 19. století a její místo v literární výchově na ZŠdiplomová 2009 
Habáňová MichaelaPřeklady literatury pro děti a mládež v českém prostředí po roce 2000diplomová 2009 
Firlová KateřinaČeský dívčí román v evropském kontextudiplomová 2008 
Klimková JanaČeský dívčí román v evropském kontextudiplomová 2008 
Prokeš LukášČítankové texty a hledání osobních i národních kořenů (analýza čítankových řad a zastoupení vybraných literárních žánrů a tematiky)diplomová 2008 
Hrabcová JanaAktuální problémy literární výchovy na 2. stupni základní školydiplomová 2007 
Pospíšilová HanaKomika v literární tvorbě pro děti a mládeždiplomová 2007 
Burgertová GabrielaVyužití uměleckého textu v jazykovém a slohovém vyučování na 1. stupni základní školydiplomová 2006 
Sedláčková LenkaHolocaust a literární tvorba dětídiplomová 2005 
Tomešková JarmilaVyužití kulturních a vzdělávacích aktivit knihoven na 2. stupni ZŠdiplomová 2005 
Vítková HanaProblematika zkoušení a hodnocení v předmětu český jazyk a literatura na 2. stupni základní školydiplomová 2005 
Vavříková RadkaPráce s uměleckým textem v hodinách literární výchovy (poezie na 2. stupni ZŠ)diplomová 2004 
Bulinová TerezaHandicap v literární tvorbě pro dospívající čtenářebakalářská 2019 
Makovičková RenátaG. Preissová a její literární dílobakalářská 2019 
Suchánková NikolaObraz 2. světové války v literární tvorbě pro děti a mládežbakalářská 2019 
Bohata VeronikaHomosexualita v literatuře pro děti a mládežbakalářská 2018 
Gašparová KateřinaPoruchy příjmu potravy v literatuře pro děti a mládežbakalářská 2018 
Kantorová TerezaStinné stránky dětství v literární tvorbě pro dětské čtenářebakalářská 2018 
Popová VeronikaPřeklady detektivních sérií v současné knižní nabídcebakalářská 2018 
Sakreidová IvanaDrogová problematika v literární tvorbě pro děti a mládežbakalářská 2018 
Balasová KateřinaTvorba pro děti Kláry Smolíkové a Jana Smolíkabakalářská 2017 
Březinová ZuzanaAntická mytologie v současné americké tvorbě pro děti a mládežbakalářská 2017 
Maděrová EvaSoučasná česká literatura pro děti předškolního věkubakalářská 2017 
Peterková BarboraHusitství v tvorbě Kláry Smolíkové a Jana Smolíkabakalářská 2017 
Poláčková ZuzanaPoezie pro děti předškolního věkubakalářská 2017 
Profotová AnetaJazykový humor Aleny Vostré v knihách pro předškolákybakalářská 2017 
Psotová HanaNové tituly literatury pro děti a mládežbakalářská 2017 
Ručková ZuzanaDetektivní román a povídka v tvorbě Hany Proškovébakalářská 2017 
Rymlová MichaelaKomika v literární tvorbě pro děti a mládežbakalářská 2017 
Sikorová KateřinaLiterární tvorba pro děti předškolního věkubakalářská 2017 
Videnková PetraPohádka v tvorbě českého disentubakalářská 2017 
Vlaškovská GabrielaSoučasná česká literární tvorba pro předškolákybakalářská 2017 
Cahlíková SaskiaAbecedáře v četbě dětí předškolního věkubakalářská 2016 
Chytilová IvetaStav čtenářské gramotnosti žáků základních školbakalářská 2016 
Doričáková Bohdana19. století v literatuře pro děti a mládežbakalářská 2016 
Krylová HanaTvorba Iy Procházkové pro děti předškolního a raně školního věkubakalářská 2016 
Ředinová KláraŽenský svět v literatuře 19. stoletíbakalářská 2016 
Štůralová VeronikaViktoriánská Anglie v literární tvorbě pro adolescentní a dospělé čtenářebakalářská 2016 
Tomíčková JanaČeská minulost v encyklopediích pro děti a mládežbakalářská 2016 
Červenková PetraPodíl audioknih na dětském čtenářstvíbakalářská 2015 
Foldynová HanaLáska v české literatuře 19. stoletíbakalářská 2015 
Goldová VeronikaProsté motivy v literární tvorbě J. Nerudybakalářská 2015 
Klimecká KláraČtenářské aktivity dospělé populacebakalářská 2015 
Melcherová DarinaKnihy veršů v básnické tvorbě J. Nerudybakalářská 2015 
Mikulíková MarkétaSociální hendikep v literatuře pro děti a mládežbakalářská 2015 
Orlovská LucieLiterární dílo F. Kožíkabakalářská 2015 
Paverová TerezaČtečky, tablety a čtenářské aktivity žáků základních školbakalářská 2015 
Šťastná MichaelaFantasy v českém literárním kontextubakalářská 2015 
Malíková DagmarTvorba Daniely Krolupperové pro malé dětibakalářská 2014 
Matějková MichaelaKniha a knihovna v životě předškolákabakalářská 2014 
Postupová MichaelaČtenářství dětí v éře H. Potterabakalářská 2014 
Starzová StanislavaRozvíjení čtenářství žáků ZŠ v dílnách čteníbakalářská 2014 
Kluková KristýnaPaulo Coelho a jeho literární tvorba v českém literárním prostorubakalářská 2013 
Křepelová JanaObraz dítěte v nefunkční rodině v díle J. Wilsonovébakalářská 2013 
Kufová RenataStav čtenářství dospělé populacebakalářská 2013 
Mičková KamilaStav čtenářství dospělé populacebakalářská 2013 
Svojanovská VeronikaŠikana v literární tvorbě J. Wilsonovébakalářská 2013 
Valentová KateřinaStav čtenářství dospělé populacebakalářská 2013 
Vanderková MichalaStav čtenářství dospělé populacebakalářská 2013 
Körbelová NikolaDívčí román v literární tvorbě Ivy Procházkovébakalářská 2012 
Kucejová LuciePříběhová próza s chlapeckým hrdinou v literání tvorbě M. Kratochvílabakalářská 2012 
Kufová PetraBalady v literární tvorbě Jana Nerudybakalářská 2012 
Mariašová VěraŽivot venkova v díle K. Světlébakalářská 2012 
Matuszyńská DominikaStav čtenářství české dopělé populacebakalářská 2012 
Szromková MiriamBalada v literární tvorbě Vítězslava Hálkabakalářská 2012 
Zychová VladimíraPohádka o Popelce v evropské literatuřebakalářská 2012 
Blažková PavlínaČeská minulost v literární tvorbě A. Ježkovébakalářská 2011 
Grygarová IvetaPraha v literární tvorbě Aleny Ježkovébakalářská 2011 
Hajná MichaelaStav čtenářství vysokoškolských studentůbakalářská 2011 
Hanesovská ZdeňkaRegion severní Moravy a Slezska v pověstechbakalářská 2011 
Kubková HanaObraz průmyslové Ostravy v regionální literatuřebakalářská 2011 
Letáčková LucieObraz průmyslové Ostravy v regionální literatuřebakalářská 2011 
Štěchová DenisaJazykové a umělecké prostředky v satirách a publicistice K. Havlíčka Borovskéhobakalářská 2011 
Švestková KristýnaStav českého čtenářstvíbakalářská 2011 
Těmínová MarkétaMaryša v českém kulturním kontextubakalářská 2011 
Hrubá KateřinaFrazeologismy ve vybraných prózách B. Němcovébakalářská 2010 
Juřičková JitkaValašské pohádky a pověstibakalářská 2010 
Kupčíková HanaNové tituly pro děti předškolního věkubakalářská 2010 
Michejdová HelenaKnihovna v životě dítěte předškolního věkubakalářská 2010 
Pokorná EliškaPohádky v literární tvorbě B. Němcovébakalářská 2010 
Pelková RadomíraPovídačky pro Klárku J. Stránského v četbě dětíbakalářská 2009 


Vědecká exkurze - projekt tří univerzit (v tandemu) Čeština jako jazyk mateřský a jako jazyk cizí (Konstanty a proměny v jazykové a literární výuce)
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období4/2019 - 4/2019
PoskytovatelAction
Stavřešený
Vědecká exkurze v Ostravě - projekt tří univerzit (v tandemu) Uplatnění nových medií v oborové didaktice češtiny.
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období4/2016 - 4/2016
PoskytovatelAction
Stavukončený
Česká literatura 19. století v dobovém kulturním kontextu
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Po stopách společné kultury a jazyka v ostravském regionu
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období3/2013 - 4/2013
PoskytovatelAction
Stavukončený
Mimočítanková četba jako prostředek rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků základních škol
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub