Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Kamila Sekerová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 214, budova SA
funkce:
obor činnosti:česká stylistika, zvl. publicistický styl a jeho vývojové tendence, jazyková problematika školské komunikace s cizojazyčným žákem
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2645
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Sekerová, K. Komunikační a slohová výchova v teorii a praxi. In: J. Svobodová a kol.. Principy a cesty školní výuky českého jazyka. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 146-172. ISBN 978-80-7464-951-6.
Sekerová, K. Language functions to communicate appraisal and child directed speech. Wychowanie w Rodzinie. 2017, roč. 2017, 15(2), s. 45-65. ISSN 2082-9019.
Sekerová, K. Illocutionary Language Functions Related to Appraisal and Child Directed Speech. In: Wychowanie w rodzinie - Konteksty historyczne i wspolczesne. Szklarska Poreba: Universytet Wroclaw. 2016.

Všechny publikace

Sekerová, K. Erasmus Training: Instytut Slawistyki Zachodnej i Poludniowej, Universytet Warszawski, Warszawa. 2019.
Sekerová, K. Direktivita v interakci rodič - dítě. In: Komunikácia v odborných reflexiách. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta,. 2018.
Sekerová, K. Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešově. 2018.
Sekerová, K. Registr řeči orientované na dítě. In: Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2018.
Sekerová, K. a Sekera, O. Sociální a jazykové aspekty komunikace vedené mezi rodiči a dětmi. In: Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie: Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie 2015-09-17 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Belianum, Vydavatelstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. s. 298-306. ISBN 978-80-557-1417-2.
Sekerová, K. Indikace komunikační funkce výzvy v řeči orientované na dítě. In: Klub přátel českého jazyka. Praha: FF UK. 2017.
Sekerová, K. Komunikační a slohová výchova v teorii a praxi. In: J. Svobodová a kol.. Principy a cesty školní výuky českého jazyka. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 146-172. ISBN 978-80-7464-951-6.
Sekerová, K. Language functions to communicate appraisal and child directed speech. Wychowanie w Rodzinie. 2017, roč. 2017, 15(2), s. 45-65. ISSN 2082-9019.
Sekerová, K. Dopady psychoterapeutického výcviku v transformační systemické terapii na jeho frekventanty. 2016.
Sekerová, K. Illocutionary Language Functions Related to Appraisal and Child Directed Speech. In: Wychowanie w rodzinie - Konteksty historyczne i wspolczesne. Szklarska Poreba: Universytet Wroclaw. 2016.
Sekera, O. a Sekerová, K. Řeč orientovaná na dítě - rodičovské perspektivy a limity (sebezáchovné komunikační pozice v praxi). první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 146 s. ISBN 978-80-7464-819-9.
Sekera, O. a Sekerová, K. Sociální a jazykové aspekty komunikace vedené mezi rodiči a dětmi. In: Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. 2015.
Sekera, O. a Sekerová, K. Užívané satirovské komunikační modely v rodině. In: Sociálno-pedagogické dialógy I. Ružomberok: Katolícká Univerzita v Ružomberku. 2015.
Sekerová, K. Výzkum řeči orientované na dítě. Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. 2015, roč. 5, s. 46-46. ISSN 1805-1464.
Sekerová, K. Zaměstnávání cizinců - nevídaný potenciál nebo administrativní břemeno?. první. vyd. Frýdek-Místek: Klub personalistů Moravskoslezského kraje, o. s., 2014. 139 s.
Sekerová, K. Čeština tiskových mluvčích. In: PR Camp. Kravaře: Buly Aréna Kravaře. 2013.
Sekerová, K. Dobré ráno. čeština pro cizince [Televizní relace].. Česká televize. 2012.
Sekerová, K. Svoboda či pevné hranice v přístupu k multikulturní komunikaci?. In: Svoboda jazyka - jazyk svobody. Ostrava: Ostravská univerzita. 2012.
Sekerová, K. Svoboda či pevné hranice v přístupu k multikulturní komunikaci?. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Svoboda jazyka - jazyk svobody. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. s. 112-120. ISBN 978-80-7464-173-2.
Sekerová, K. Dobré ráno s Jedničkou. současná jazyková situace [Televizní relace].. Česká televize. 2011.
Novák, R., Svobodová, D., Gejgušová, I., Kubeczková, O., Sekerová, K. a Homolová, K. Prostor pro češtinu. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 122 s. ISBN 978-80-7464-004-9.
Novák, R., Kuldanová, P., Svobodová, J., Svobodová, D., Gejgušová, I., Kubeczková, O., Hyplová, J., Šink, R., Sekerová, K. a Homolová, K. Překračování hranic obvyklosti. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. 149 s. ISBN 978-80-7368-920-9.
Sekerová, K. Identifikace profesních aktivit vychovatelů výchovných ústavů a dětských domovů. 2009.
Gejgušová, I., Höflerová, E., Homolová, K., Novák, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Kompendium ke studiu českého jazyka a literatury. 2009.
Sekerová, K. Realizace výukového dialogu v odlišném sociokulturním a jazykovém prostředí. první. vyd. Ostrava: PdF OU v Ostravě, 2009. 214 s. ISBN 978-80-7368-734-2.
Sekerová, K. Faktory blokující komunikaci mezi českým učitelem a cizojazyčným žákem. In: Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008. s. 70-79. ISBN 80-7041-466-8.
Sekerová, K. Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty I. Mezilidské vztahy personálu v resocializačních zařízeních pro adolescenty. 2008.
Sekerová, K. Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty II. Proces reedukace a resocializace očima dětí a analýza profesních činností vychovatelů a učitelů ve výchovných ústavech. 2008.
Sekerová, K. Specifické rysy výukového dialogu vedeného v multikulturním prostředí. 2008.
Sekerová, K. Fakulta prírodných a humanitných vied Prešovské univerzity v Prešově. 2007.
Sekerová, K. Iniciace v rámci výukového dialogu s nečeským žákem. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Hanex Olomouc, 2007. Hanex Olomouc, 2007. s. 209-213. ISBN 80-85783-72-X.
Sekerová, K. Interkulturní vzdělávání II.. In: Slovo o slove. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, 2007. Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, 2007. s. 310-312. ISBN 978-80-8068-646-8.
Sekerová, K. Nejčastější strategie porozumění nečeskému žákovi ze strany učitele. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 328-333. ISBN 978-80-244-1947-3.
Gejgušová, I., Höflerová, E., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Didaktika českého jazyka pro střední a vyšší odborné školy. 2006.
Höflerová, E., Kubeczková, O., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Didaktika českého jazyka pro základní školy. 2006.
Svobodová, J. a Sekerová, K. Jak psát projekty česky a srozumitelně. In: Řízení vědy, výzkumu a vývoje a jejich tendy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 192-195. ISBN 80-7368-200-1.
Sekerová, K. Jazyk výukového dialogu vedeného v multikulturním prostředí. In: Slovo o slove. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2006. Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2006. s. 51-56. ISBN 80-8068-491-X.
Sekerová, K. Konkrétní realizace multikulturní výchovy v podmínkách českých vysokých škol. In: Pedagogická evaluace ´06. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2006. Pedagogická fakulta OU, 2006. s. 1-6. ISBN 80-7368-272-9.
Sekerová, K. Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově. 2006.
Sekerová, K. Reality Show as a Communication Game. In: Galobalisation Trends in media. Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2006. Cambridge Scholars Press, 2006. s. 190-194. ISBN 1-84718-058-2.
Sekerová, K. Reality show jako hra na komunikaci. In: Vplyv globalizácie na mediálnu kultúru. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, 2006. Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, 2006. s. 271-275. ISBN 80-8050-942-5.
Gejgušová, I., Höflerová, E., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Trénink v českém jazyce pro střední a vyšší odborné školy. 2006.
Höflerová, E., Kubeczková, O., Metelková Svobodová, R., Sekerová, K., Svobodová, D. a Svobodová, J. Trénink v českém jazyce pro základní školy. 2006.
Sekerová, K. Typologická charakteristika bulvárního periodika. In: Varia XIV. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2006. Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2006. s. 313-326. ISBN 80-89037-04-6.
Sekerová, K. Vliv učitele českého jazyka na míru mediální gramotnosti žáků základních škol. In: Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 158-163. ISBN 80-244-1282-9.
Höflerová, E. a Sekerová, K. Základy české stylistiky. Distanční text. 2006.
Sekerová, K. Etnofaulismy jako lingvistický aspekt interkulturní komunikace. In: Západoslovanské jazyky 21. století 2. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Ostravská univerzita, 2005. s. 121-129. ISBN 80-7368-158-7.
Sekerová, K. Interkulturní aspekty výuky na české základní škole. In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů III.. Olomouc: Votobia Olomouc, 2005. Votobia Olomouc, 2005. s. 306-309. ISBN 80-7220-246-4.
Sekerová, K. Multietnická komunikace v rámci výuky na prvním stupni základních škol. In: Príprava učitelov elementaristov a európsky multikultúrny priestor. Prešov. 2005.
Sekerová, K. Multietnická komunikace v rámci výuky na prvním stupni základních škol. In: Príprava učiteľov elementaristov a európsky multikultúrny priestor. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, 2005. Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta, 2005. s. 755-760. ISBN 80-8068-372-7.
Sekerová, K. Multikulturní výchova v rámci výuky českého jazyka na základní škole. In: Slovo o slove. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2005. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, katedra komunikačnej a literárnej výchovy, 2005. s. 91-95. ISBN 80-8068-362-X.
Sekerová, K. Reality show jako hra na komunikaci. In: Vplyv globalizácie na mediálnu kultúru. FF UKF, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie. 2005.
Sekerová, K. Výukový dialog v multikulturním prostředí. In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi v multikulturním světě.. Ostrava: PdF OU, 2005. PdF OU, 2005. s. 18-23. ISBN 80-7368-121-8.
Sekerová, K. Typologická analýza bulvárního periodika. In: XIV. medzinárodné kolokvium mladých jazykovedcov. Šintava, katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre. 2004.
Sekerová, K. Typologická charakteristika bulvárního periodika. In: XIV. kolokvium mladých jazykovedcov. Nitra, Šintava: FF UKF v Nitre. 2004.


ZkratkaNázev předmětu
CTVRČeské tvarosloví
C3JSBJazykový seminář k bakalářské zkoušce
C3MKVJazyková problematika v multikult. vých.
C3PSTPraktická stylistika
C3SCTSeminář k českému tvarosloví
C3STYČeská stylistika
C3TVAČeské tvarosloví
C3USJÚvod do studia českého jazyka
DMSVSpecifika výuky češtiny pro jinojazyčné
KOSJZKomunikace s jinojazyčným žákem
USCJÚvod do studia českého jazyka
2OAN1Komplexní analýza textu 1
2OAN2Komplexní analýza textu 2
2OAN3Komplexní analýza textu 3
2PMUVJazyková problematika v multikult. vých.
2SREKJazyková specifika reklamního textu
22AN1Komplexní analýza textu 1
22AN2Komplexní analýza textu 2
22AN3Komplexní analýza textu 3
22MUVJazyková problematika v multikult. vých.
3RAROZáklady českého tvarosloví
3RBZKJazykový seminář k bakalářské zkoušce
3ROCJZáklady bohemistiky a korpusové lingvist
3RPRAPravopisné repetitorium
3RSTXPraktická stylistika a tvorba odb. textu
3RTVASeminář k českému tvarosloví
3RTYLČeská stylistika
33PRAPravopisné repetitorium
33RCJZáklady bohemistiky a korpusové lingvist
33RRAPravopisné repetitorium
33RTYPraktická stylistika a tvorba odb. textu
33RVASeminář k českému tvarosloví
33RYLČeská stylistika
5JAZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
5JAZ5Mateřský jazyk 5 - stylistika
5ULTJazykové vzdělávání v multikult. podm.
55AZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
55ULTJazykové vzdělávání v multikult. podm.2
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6KSLVKomunikační a slohová výchova
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6TVARČeská mluvnice 1 - tvarosloví
6ZBOHZáklady bohemistiky pro školní praxi
66BOHZáklady bohemistiky pro školní praxi
66BP1Seminář k bakalářské práci 1
66BP2Seminář k bakalářské práci 2
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SLVKomunikační a slohová výchova
66VARČeská mluvnice 1 - tvarosloví
7KAT1Kompl. analýza textu pro školní praxi 1
7KAT2Kompl. analýza textu pro školní praxi 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
77AT1Kompl. analýza textu pro školní praxi 1
77AT2Kompl. analýza textu pro školní praxi 2
77DP1Seminář k diplomové práci 1
77DP2Seminář k diplomové práci 2
77SKPSeminář k diplomové práci
8JAZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
8JAZ4Mateřský jazyk 4 - stylistika
88AZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
88AZ4Mateřský jazyk 4 - stylistika
9DMSVSpecifika výuky češtiny pro jinojaz.žáky
9DSRDŘeč orientovaná na dítě
CTVRČeské tvarosloví
MSLD2Jazyková komunikace a kultura řeči
USCJÚvod do studia českého jazyka


AutorNázev práceTypRok
Bartková LucieProměny manipulativní strategie v mediálním textudiplomová 2019 
Harenzová DenisaVýuka slohové a komunikační výchovy na 2. stupni ZŠdiplomová 2019 
Ivánková AnetaKomunikační funkce vyjadřující vůli mluvčího v řeči orientované na dítě staršího školního věkudiplomová 2019 
Kočanová NikolaKomparace pracovních sešitů českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ - se zaměřením na učivo o tvaroslovídiplomová 2019 
Neradová MarieKomunikační funkce vyjadřující vůli mluvčího v řeči orientované na dítě mladšího školního věkudiplomová 2019 
Podešvová DenisaForma a význam interogativních záměrů v řeči orientované na dítědiplomová 2019 
Hránková AnetaPersvazivní jazykové prostředky mladých youtuberů (textová analýza)diplomová 2018 
Pelcová AlžbětaVýuka jmenných a slovesných gramatických kategorií na 1. stupni základní školdiplomová 2018 
Vašek MiroslavZpůsoby argumentace v českých politických debatáchdiplomová 2017 
Botorová KateřinaSuprasegmentální prostředky řeči orientované na dítědiplomová 2016 
Šimoníková TerezaŘeč orientovaná na dítě - analýza vybrané jazykové rovinydiplomová 2016 
Celbrová LucieMorfologická charakteristika řeči orientované na dítědiplomová 2015 
Kiculisová KláraŘeč orientovaná na dítě - analýza lexikální rovinydiplomová 2015 
Pleva LiborSyntaktická charakteristika řeči orientované na dítědiplomová 2015 
Zábranská LucieHravé formy při výuce pravopisu na 1. stupni ZŠdiplomová 2012 
Ivanišová EliškaManipulativní strategie v časopisech pro dívkydiplomová 2010 
Komárková KateřinaFormy persvaze v reklamách určených dětemdiplomová 2009 
Sitková JanaJazyková úroveň časopisů pro děti a jejich využití ve výuce na 1. stupni ZŠdiplomová 2009 
Pospíchalová SoňaJazykové aspekty výukového dialogu vedeného s nečeským žákemdiplomová 2008 
Sýkorová TerezaJazykové aspekty výukového dialogu vedeného s nečeským žákemdiplomová 2008 
Kollárová IvetaProblematika začleňování nečeských žáků do výuky češtinydiplomová 2007 
Koubková MartaJazyková podoba současných reklamních textůdiplomová 2007 
Přikrylová LadaJazykové strategie v časopisech pro dívkybakalářská 2018 
Kalvar DenisaSlovní zásoba u dětí předškolního věkubakalářská 2014 
Žabenská BarboraPostavení mediální výchovy ve výuce na současné základní školebakalářská 2014 
Buchtová LucieZnalosti interpunkčního pravopisu u žáků 2. stupně ZŠbakalářská 2012 
Cihlová VeronikaRozvoj komunikativních kompetencí u dětí předškolního věkubakalářská 2012 
Palyzová HanaVliv rodinného prostředí na úroveň slovní zásoby dětí předškolního věkubakalářská 2012 
Vavrečková KateřinaVliv rodinného prostředí na úroven slovní zásoby dětí předškolního věkubakalářská 2012 
Matlochová JanaObsahová analýza časopisů pro dětibakalářská 2009 


Nerovnoměrnost komunikačního vztahu rodič ? dítě (analýza rodinné komunikace)
Hlavní řešitelMgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
rss
social hub