Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Jaromír Zubíček

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.
místnost, podlaží, budova: SA 513, budova SA
funkce:
obor činnosti:hra na klavír s metodikou, klavírní improvizace
katedra / středisko (fakulta): Centrum studií regionální hudební kultury (Pedagogická fakulta)
Katedra hudební výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2534
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Zubíček, J. Vybrané aspekty nácviku soudobé klavírní hudby. In: Janáčkiana 2016: Janáčkiana 2016 2016 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 281-284. ISBN 978-80-7464-920-2.
Zubíček, J. Klavírní tvorba Eduarda Dřízgy. In: Janáčkiana 2014: Janáčkiana 2014 2014 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. s. 258-261. ISBN 978-80-7464-709-3.

Všechny publikace

Zubíček, J. Problematika soudobé klavírní hudby a její nastudování. Teoretické reflexe hudební výchovy. 2017, roč. 2017, č. 1., s. 14-19. ISSN 1803-1331.
Zubíček, J. Vybrané aspekty nácviku soudobé klavírní hudby. In: Janáčkiana 2016: Janáčkiana 2016 2016 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 281-284. ISBN 978-80-7464-920-2.
Zubíček, J. Vybrané aspekty studia klavírních doprovodů písní a improvizace. Teoretické reflexe hudební výchovy. 2017, roč. 2017, č. 2., s. 16-21. ISSN 1803-1331.
Zubíček, J. Vybrané aspekty nácviku soudobé klavírní hudby: Vybrané aspekty nácviku soudobé klavírní hudby. Aura Musica. 2016, č. 2016,
Zubíček, J. Klavírní tvorba Eduarda Dřízgy. In: Janáčkiana 2014: Janáčkiana 2014 2014 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. s. 258-261. ISBN 978-80-7464-709-3.
Zubíček, J. Klavírní tvorba ostravských skladatelů po roce 1950. 2013.
Zubíček, J. Nástrojová příprava. In: Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy, 2013. s. 35-42. ISBN 978-80-7464-450-4.
Zubíček, J. Interpretace soudobé klavírní hudby. In: DVPP. České Budějovice: ZUŠ Trhové Sviny. 2012.
Zubíček, J. Jarní salón 2012. ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava, Česká republika. 3.5. - 22.6.2012. 2012.
Zubíček, J. Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2012. 2012.
Zubíček, J. Studentská vědecká konference [Konference]. Katedra hudevní výchovy OU v Ostravě, Česká republika. 2012.
Zubíček, J. Jarní salón 2011. ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava, Česká republika. 6.5. - 24.6.2011. 2011.
Kozel, D., Kusák, J., Kozelská, I., SABOVÁ, K., BÁTOR, M., MANOVÁ, I., MARUŠÁKOVÁ, J., NAJSROVÁ, A., SCHMUCKEROVÁ, S., VYORALOVÁ, M. a Zubíček, J. Mezinárodní sborník hudební výchovy 2010, č. 2. 2011.
Zubíček, J. Studentská vědecká konference [Konference]. Katedra hudevní výchovy OU v Ostravě, Česká republika. 2011.
Zubíček, J., OLŠAROVÁ, P., SABOVÁ, K. a Černá, L. Studentská vědecká konference: Z bakalářských, diplomových a disertačních prací [Konference]. OU, PdF, KHV, Česká republika. 2011.
Adámek, R., Kozelská, I., Kusák, J., Mazurek, J., Spisar, J., Ševčíková, V., Zedníčková, Š. a Zubíček, J. Vysokoškolské studium hudební výchovy na počátku 21. století: Bakalářský obor Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. 62 s. ISBN 978-80-7464-015-5.
Zubíček, J. Vývojové proměny klavírní tvorby skladatelů ostravského regionu od roku 1950. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. 70 s. ISBN 978-80-7464-061-2.
Zubíček, J. Jarní salón 2010. ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava, Česká republika. 10.5. - 25.6.2010. 2010.
Kusák, J., Kozelská, I., Kozel, D., Černá, L., Kosík, J., Najsrová, A. a Zubíček, J. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009/č.2, 2010/č. 1. 2010.
Zubíček, J. Studentská vědecká konference [Konference]. Katedra hudevní výchovy OU v Ostravě, Česká republika. 2010.
Zubíček, J. Jarní salón 2009 [Úvodní slovo]. ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava. ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava. 2009.
Zubíček, J. Jarní salón 2009. ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava, Česká republika. 27.4. - 30.5.2009. 2009.
Zubíček, J. Kreativní múzická výchova: Talent. -. 2009, roč. 2009, č. 11, s. 29-29. ISSN 1212-3676.
Kusák, J., Kozelská, I., Kozel, D., Kosík, J., Skála, M. D., Zuková, D. a Zubíček, J. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2009/č. 1. 2009.
Zubíček, J. Studentská odbodná konference [Konference]. Katedra hudevní výchovy OU v Ostravě, Česká republika. 2009.
Zubíček, J. Zkušenosti s výukou korejských žáků: Talent. Talent. 2009, roč. 2009, č. 11, s. 26-27.
Zubíček, J. Jarní salón 2008. ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava, Česká republika. 1.5. - 13.6.2008. 2008.
Zubíček, J. Mezinárodní studentská vědecká konference KHV [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Radimcová, V., Svitáková, D., Nowak, J., Kozelská, I., Kusák, J. a Zubíček, J. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2007/č. 2. 2008.
Kusák, J., Kozelská, I., Kozel, D., Zuková, D., Kosík, J. a Zubíček, J. Mezinárodní webový sborník, 2008/č.1. 2008.
Zubíček, J. Ostravský hudební skladatel Eduard Dřízga. Ostrava: OU, 2008. OU, 2008. s. 308-311. ISSN 1802-6540.
Zubíček, J. Soudobá hudba ostravských klavírních skladatelů. Ostrava: OU, 2008. OU, 2008. s. 282-286. ISSN 1802-6540.
Zubíček, J. Soudobá hudba ostravských skladatelů ve výuce na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008. s. 88-91. ISBN 978-80-7290-324-5.
Zubíček, J. VIII. Jarní salón [Úvodní slovo]. ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava. 2008.
Zubíček, J. Workshop k interpretační soutěži "Pískání pro zdraví" [Workshop]. ZUŠ Ostrava - Moravská Ostrava, Česká republika. 2008.
Zubíček, J. Apetyt. Hudební školství v Ostravě [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2007.
Zubíček, J. Klavírní improvizace doprpvodů písní. 2007.
Zubíček, J. Soudobá hudba. Jiří Laburda: Klavírní sonáta č. 10 [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Vltava. 2007.
Zubíček, J. Žilinská univerzita v Žilině. 2007.
Zubíček, J., Kusák, J. a Zubíčková, P. 100. výročí založení základní umělecké školy Ostrava-Moravská Ostrava Sokolská třída 15. 2007.
Zubíček, J. M.Klega: Zbojnické nápady, J. Laburda:Sonáta č.8, E. Dřízga: Toccata, P.Eben: Sonáta in Des. [Sólistický výkon]. Winklern. Winklern. 2006.
Zubíček, J. J. Laburda: Sonáta č. 10. [Sólistický výkon]. Praha - Dny soudobé hudby 2006. Společnost českých skladatelů. 2006.
Zubíček, J. Jiří Laburda: Sonáta č. 10 [Nahrávka]. Jiří Laburda: Sonáta č. 10. Praha. Český rozhlas 3 . 2006.
Zubíček, J. PA Stams. 2006.
Zubíček, J. Rondo. CD Jaromíra Zubíčka [Rozhlasová relace].. ČR3 - Vltava. 2006.
Zubíček, J. Soudobá klavírní tvorba skladatelů ostravského regionu od roku 1950 . 2006.
Zubíček, J. Žilinská univerzita v Žilině. 2006.
Zubíček, J. Žilinská univerzita v Žilině. 2006.
Zubíček, J. CD - Czech piano works [Nahrávka]. M. Klega: Zbojnické nápady, J. Laburba: Sonáta č.8, E. Dřízga: Toccata, P. Eben: Sonáta in Des. Ostrava. Stylton. 2005.
Zubíček, J. E. Dřízga: Toccata [Nahrávka]. E. Dřízga: Toccata. Ostrava. Stylton. 2005.
Zubíček, J. J. Laburda: Sonáta č. 8 [Nahrávka]. J. Laburda: Sonáta č. 8. Ostrava. Stylton. 2005.
Zubíček, J. M. Klega: Zbojnické nápady [Nahrávka]. M. Klega: Zbojnické nápady. Ostrava. Stylton. 2005.
Zubíček, J. M.Klega: Zbojnické nápady, J. Laburda:Sonáta č.8, E. Dřízga: Toccata, P.Eben: Sonáta in Des. [Sólistický výkon]. Ostrava Aula PdF.. Ostravská univerzita. 2005.
Zubíček, J. M.Klega: Zbojnické nápady, J. Laburda:Sonáta č.8, E. Dřízga: Toccata, P.Eben: Sonáta in Des. [Sólistický výkon]. Ostrava - Třebovice. Ostrava - Třebovice. 2005.
Zubíček, J. M.Klega: Zbojnické nápady, J. Laburda:Sonáta č.8, E. Dřízga: Toccata, P.Eben: Sonáta in Des. [Sólistický výkon]. Krnov . SPGŠ Krnov . 2005.
Zubíček, J. M.Klega: Zbojnické nápady, J. Laburda:Sonáta č.8, E. Dřízga: Toccata, P.Eben: Sonáta in Des. [Sólistický výkon]. Frýdek- Místek . ZUŠ Frýdek- Místek . 2005.
Zubíček, J. Musica moderna. Soudobá klavírní hudba [Rozhlasová relace].. Vltava. 2005.
Zubíček, J. Musica moderna z Ostravy. Musica moderna [Rozhlasová relace].. Stanice Vltava. 2005.
Zubíček, J. P. Eben: Sonata in Des [Nahrávka]. P. Eben: Sonata in Des. Ostrava. Stylton. 2005.
Zubíček, J. Pedagogická akademie Stams. 2005.
Zubíček, J. Alberto Ginastera - Sonátač.1 op. 22 [Nahrávka]. Alberto Ginastera Sonátač.1 op. 22. Ostrava. Stylton. 2004.
Zubíček, J. E. Dřízga: sonáta, J. Laburda:sonáta č.7, T. Madsen: preludium a fuga C dur, A. Ginastera: sonáta op.22,. [Sólistický výkon]. Aula PdF OU. Ostravská univerzita. 2004.
Zubíček, J. E. Dřízga: sonáta, J. Laburda:sonáta č.7, T. Madsen: preludium a fuga C dur, A. Ginastera: sonáta op.22,. [Sólistický výkon]. Frýdek- Místek. ZUŠ. 2004.
Zubíček, J. E. Dřízga: sonáta, J. Laburda:sonáta č.7, T. Madsen: preludium a fuga C dur, A. Ginastera: sonáta op.22,. [Sólistický výkon]. Bratislava, Pálfyho palác. VŠMU Bratislava. 2004.
Zubíček, J. E. Dřízga: sonáta, J. Laburda:sonáta č.7, T. Madsen: preludium a fuga C dur, A. Ginastera: sonáta op.22,. [Sólistický výkon]. Ostrava - Třebovice. Úmob Ostrava- Třebovice. 2004.
Zubíček, J. Eduard Dřízga - Sonáta pro klavír [Nahrávka]. E.Dřízga-Sonáta . Ostrava. Stylton. 2004.
Zubíček, J. Jaromír Zubíček - Piano [Nahrávka]. Dřízga, Laburda, Madsen, Ginastera. Ostrava. Stylton. 2004.
Zubíček, J. Jiří Laburda - Sonáta č. 7 [Nahrávka]. Jiří Laburda - Sonáta č. 7 . Ostrava. Stylton. 2004.
Zubíček, J. Rondo. CD Jaromíra Zubíčka [Rozhlasová relace].. Vltava. 2004.
Zubíček, J. Trygve Madsen - Preludium a fuga C dur [Nahrávka]. Trygve Madsen - Preludium a fuga C dur. Ostrava. Stylton. 2004.
Zubíček, J. Universität für Musik und darstellende Kunst Graz. 2004.
Zubíček, J. E. Dřízga: sonáta, J. Laburda:sonáta č.7, . [Sólistický výkon]. Rakousko, Stams. PA Stams. 2003.
Zubíček, J. Pedagogická akademie Stams. 2003.
Zubíček, J. F. Chopin recital. [Sólistický výkon]. Ostrava. Knihovna města Ostravy. 2001.
Zubíček, J. F. Chopin recital. [Sólistický výkon]. Bystřice p. Hostýnem. Klub přátel hudby. 2001.
Zubíček, J. F. Chopin recitál. [Sólistický výkon]. Bratislava. Vysoká škola múzických umění. 2001.
Zubíček, J. F. Chopin recitál. [Sólistický výkon]. Frýdek - Místek. ZUŠ. 2001.
Zubíček, J. F. Chopin - Scherzo op. 31, 6 mazurek, Balada op. 52, Etudy op. 10. [Sólistický výkon]. Ženeva - Švýcarsko. Ženeva - konzervatoř. 2000.
Zubíček, J. F. Chopin - Scherzo op. 31, 6 mazurek, Balada op. 52, Etudy op. 10. [Sólistický výkon]. Ostrava. LK Ostrava. 2000.
Zubíček, J. F. Chopin - Scherzo op. 31, 6 mazurek, Balada op. 52, Etudy op. 10. [Sólistický výkon]. OU aula. OU. 2000.
Zubíček, J. F. Chopin - Scherzo op. 31, 6 mazurek, Balada op. 52, Etudy op. 10. [Sólistický výkon]. Třinec. ZUŠ Třinec. 2000.
Zubíček, J. F. Chopin - Scherzo op. 31, 6 mazurek, Balada op. 52, Etudy op. 10. [Sólistický výkon]. Ženeva. Chopinský festival Ženeva. 2000.
Zubíček, J. F. Chopin - 12 etud op. 10 . [Sólistický výkon]. Konice. KPH Konice. 1999.
Zubíček, J. R. Schumann - Adagio a Allegro op. 70 pro violoncello a klavír, J. Suk - Balada, Serenáda op. 3 pro violoncello a klavír, B. Martinů - Variace na Rossiniho téma pro violoncello a klavír. [Klavírní spolupráce]. Ostrava Aula PdF.. OU Ostrava. 1999.
Zubíček, J. R. Schumann - Adagio a Allegro op. 70 pro violoncello a klavír, J. Suk - Balada, Serenáda op. 3 pro violoncello a klavír, B. Martinů - Variace na Rossiniho téma pro violoncello a klavír. [Klavírní spolupráce]. Konice. KPH Konice. 1999.
Zubíček, J. F. Chopin - Etudy op. 10 ( výběr). [Sólistický výkon]. Dům kultury Ostrava Zábřeh. ZUŠ Ostrava - Hrabůvka. 1998.
Zubíček, J. J. Brahms - Variace na téma N. Paganiniho. [Sólistický výkon]. Ostrava Aula PdF.. OU Ostrava. 1998.
Zubíček, J. Ferenc Fiszt a jeho klavírní Sonáta h moll. 1997.
Zubíček, J. R. Schumann: Symfonické etudy op. 13, F. Liszt: Sonáta h moll. [Sólistický výkon]. Prostějov. KPH Prostějov. 1997.
Zubíček, J. R. Schumann: Symfonické etudy op. 13, F. Liszt: Sonáta h moll. [Sólistický výkon]. Ostrava Aula PdF.. OU Ostrava. 1997.
Zubíček, J. R. Schumann: Symfonické etudy op. 13, F. Liszt: Sonáta h moll. [Sólistický výkon]. Ostrava. KMO Ostrava. 1997.
Zubíček, J. R. Schumann: Symfonické etudy op. 13, F. Liszt: Sonáta h moll. [Sólistický výkon]. Konice. KPH Konice. 1997.
Zubíček, J. L.van Beethoven - Sonáta c moll op.13, J. Brahms - Variace na téma N. Paganiniho op.35, F. Chopin - Sonáta h moll op. 58. [Sólistický výkon]. Vsetín. KPH Vsetín. 1996.
Zubíček, J. L.van Beethoven - Sonáta c moll op.13, J. Brahms - Variace na téma N. Paganiniho op.35, F. Chopin - Sonáta h moll op. 58. [Sólistický výkon]. Ostrava Aula PdF.. OU Ostrava. 1996.
Zubíček, J. L.van Beethoven - Sonáta c moll op.13, J. Brahms - Variace na téma N. Paganiniho op.35, F. Chopin - Sonáta h moll op. 58. [Sólistický výkon]. Ostrava. KMO Ostrava. 1996.
Zubíček, J. L.van Beethoven - Variace Es dur pro violoncello a klavír, P.I. Čajkovský - Rokokové variace op.33 pro violoncello a klavír. [Klavírní spolupráce]. Havířov. ZUŠ Havířov. 1996.
Zubíček, J. A. Dvořák - Rondo, klid pro violoncello a klavír, B. Martinů - Sonáta č.2 pro violoncello a klavír . [Klavírní spolupráce]. Prostějov. ZUŠ Prostějov. 1995.
Zubíček, J. A. Dvořák - Rondo, klid pro violoncello a klavír, B. Martinů - Sonáta č.2 pro violoncello a klavír . [Klavírní spolupráce]. Konice. KPH Konice. 1995.
Zubíček, J. L.van Beethoven - Sonáta C dur op. 54, F. Chopin - Scherzo cis moll op. 39. [Sólistický výkon]. Konice. KPH Konice. 1995.
Zubíček, J. J.S. Bach -Preludium a fuga b moll, L.van Beethoven - Sonáta f moll op.57, S. Rachmaninov - Šest hudebních momentů. [Sólistický výkon]. Konice. KPH Konice. 1993.
Zubíček, J. J.S. Bach -Preludium a fuga b moll, L.van Beethoven -Sonáta f moll op.57, S. Rachmaninov - Šest hudebních momentů. [Sólistický výkon]. Vsetín. KPH Vsetín. 1993.


ZkratkaNázev předmětu
BHNKHra na klavír
BHP2Hudební praktikum 2
BHP3Hudební praktikum 3
EXKZ1Exkurze 1 - hudební kultura Prahy
HN1Z1Hra na klavír s metodikou 1
HN1Z2Hra na klavír s metodikou 2
KLPR1Klavírní praktikum 1
KLPR2Klavírní praktikum 2
MSHNKHra na klavír
MSHP2Hudební praktikum 2
MSHP3Hudební praktikum 3
2AST6Instrument. hra učitele a žáků v hod. HV
2OHZZKomorní hra
2PNASRepetitorium pěv. a instrum. profes. uč.
2RZLZHra z listu
3AST1Klavírní interpretace skladeb
3AST2Doprovody písní, improvizace
3AST3Instrumentální praktikum
3AST4Klavírní interpretace
3NKZMHra na klavír s metodikou
3PAR1Hra partitur a doprovodů 1
3PAR2Hra partitur a doprovodů 2
5HUP1Hudební praktikum 1
5HUP2Hudební praktikum 2
5KLINKlavírní improvizace
5UPN1Hudební praktikum 1
5UPN2Hudební praktikum 2
55HP1Hudební praktikum 1
55HP2Hudební praktikum 2
55PN1Hudební praktikum
55PN2Hudební praktikum 2
6BHP2Hudební praktikum 2
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6DOPIDoprovody písní
6DPIMDoprovody písní a improvizace
6HPA1Hra partitur 1
6HPA2Hra partitur 2
6HPA3Hra partitur 3
6KAPPKlavírní a pěvecká příprava
6KHPRKlavírní a hlasové praktikum
6KPI1Klavírní a pěvecká interpretace 1
6KPI2Klavírní a pěvecká interpretace 2
6KPI3Klavírní a pěvecká interpretace 3
6PBKOPříprava bakalářského koncertu
6PBS1Seminář k bakalářské práci 1
6PBS2Seminář k bakalářské práci 2
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
66HP2Hudební praktikum 2
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7DPS2Seminář k diplomové práci 2
7HPMEKlavirní repetitorium pro sbormistry
7PMKOPříprava magisterského koncertu
7REKPRepetitorium klav. přípr. sbor. s metod.
7RPE1Repet. pěv. a instrum. prof. učit. Hv1
7RPE2Repet. pěv. a instrum. prof. učit. Hv2
7RPE3Repet. pěv. a instrum. prof. učit. Hv3
7RPP1Repet. pěv. a instrum. prof. učit. Hv1
7RPP2Repet. pěv. a instrum. prof. učit. Hv2
7RPP3Repet. pěv. a instrum. prof. učit. Hv3
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8KLPRKlavírní doprovody písní
8REPKKlavirní repetitorium
88EPKKlavirní repetitorium
88LPRKlavírní doprovody písní
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3


AutorNázev práceTypRok
Vaněk JaroslavVývojové proměny klavírních sonát L. van Beethovenadiplomová 2019 
Osiková AnetaMimohudební inspirace vybraných klavírních skladeb z období romantismudiplomová 2017 
Burgertová GabrielaKlavírní hudba pro děti a její využití ve výuce na 1. stupni ZŠdiplomová 2014 
Grabacki PetrFinská vzdělávací soustava, se zaměřením na hudební výchovu a uměnídiplomová 2014 
Marcalikova RenátaVývojové proměny pěvecké tvorby skladatelů ostravského regionu od roku 1945diplomová 2014 
Pluta RomanVyužití multimediální techniky ve výuce hudební výchovydiplomová 2013 
Chyla AlešTvorba školního vzdělávacího programu na ZUŠ z pohledu ředitele školydiplomová 2011 
Dreslerová NikolaKlavírní fuga - historie a současnostdiplomová 2011 
Studená LucieHudební kultura na Prostějovskudiplomová 2011 
Feberová IrmaKlavírní sonáta - historie a současnostdiplomová 2010 
Hájková ZdeňkaCimbálová muzika Martina Hrbáčediplomová 2010 
Havránková KateřinaHarfa a její využití při výchovných koncertech pro žáky II. stupně ZŠdiplomová 2010 
Manová IvaJ. S. Bach: Temperovaný klavír (komparace nahrávek vybraných interpretů s využitím ve výuce HV)diplomová 2010 
Tomečková AndreaVyužití instrumentálních činností na I. stupni ZŠdiplomová 2010 
Topičová MagdaVyužití klavírní hudby v poslechových činnostech na I. stupni ZŠdiplomová 2010 
Obadalová ŠárkaVyužití klavíru a klavírní hudby ve výuce na 1. stupni základní školydiplomová 2009 
Bodečková AndreaKlavírní hudba ostravských skladatelů od roku 1950 (její využití v pedagogické praxi)diplomová 2008 
Anderovská MariePedagogická osobnost Václava Krůčkadiplomová 2007 
Mudříková MartinaRobert Schumann: Dětské scény (komparace nahrávek vybraných interpretů)diplomová 2007 
Černá SimonaKytarové oddělení Lidové konzervatoře v Ostravědiplomová 2005 
Janíčková LenkaHistorie a současnost Základní umělecké školy ve Vratimovědiplomová 2005 
Kocurková BarboraHistorie a současnost Základní umělecké školy v Karolincediplomová 2005 
Gwuźdźová PavlaKlavírní stylizace písní a její využití v mateřské školebakalářská 2019 
Monsportová IvetaHistorie a současnost ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezskubakalářská 2018 
Rubešová AnnaL. van Beethoven - Klavírní sonáta cis moll op. 27, č. 2 (komparace nahrávek vybraných interpretů)bakalářská 2018 
Havlátová LenkaW. A. Mozart: Sonáta a moll KV310 (komparace nahrávek vybraných interpretů)bakalářská 2017 
Vaněk JaroslavF. Chopin: Etudy op. 10 (komparace nahrávek vybraných interpretů)bakalářská 2017 
Váňová IvanaInstrumentální činnosti v hudebněedukačním procesu MŠbakalářská 2017 
Haichlová RadkaKlavírní hudba pro děti a její využití ve výuce v mateřské školebakalářská 2016 
Ferková PavlínaKlavírní variace - historie a současnostbakalářská 2015 
Hrazděrová JitkaVliv hudby na děti předškolního věku s poruchami chování a pozornostibakalářská 2015 
Osiková AnetaL. van Beethoven - Klavírní sonáta C dur op. 53 (komparace nahrávek vybraných interpretů)bakalářská 2015 
Boer MarkétaVelký dechový orchestr Válcoven plechu - 150 let jeho existencebakalářská 2014 
Sklenovský JakubDechový orchestr mladých Příbor (historie a současnost)bakalářská 2014 
Slováková DagmarKomparace současných osnov v základním uměleckém školství ve výuce klávesových nástrojů s novými rámcově vzdělávacími programybakalářská 2014 
Sniehotta JanDuchovní hudba jezuitských misií v díle Domenica Zipolihobakalářská 2013 
Bařinková PavlínaVyužití lidové písně ve výuce v MŠbakalářská 2011 
Horská JanaKlavírní skladby určené dětembakalářská 2011 
Rybka VladislavKomparace současných osnov v základním uměleckém školství ve výuce smyčcových nástrojů s novými rámcově vzdělávacími programybakalářská 2011 
Vaculová MagdalénaKlavírní hudba Petra Ebenabakalářská 2011 
Jablunka JiříKomparace současných osnov v základním uměleckém školství ve výuce dechových nástrojů s novými rámcově vzdělávacími programybakalářská 2010 
Koutná HanaVyužití klavírní hudby v poslechových a pohybových činnostech v mateřské školebakalářská 2010 
Magerová MichaelaKomparace současných osnov v základním uměleckém školství ve výuce strunných nástrojů s novými rámcově vzdělávacími programybakalářská 2010 
Peichlová ZdeňkaVyužití instrumentální hudby v poslechových a pohybových činnostech v mateřské školebakalářská 2010 
Bolková MarieVyužití klavírní improvizace písní ve výuce v mateřské školebakalářská 2009 
Hanzlíková VěraVyužití klavíru ve výuce v mateřské školebakalářská 2009 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub