Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Josef Malach


titul, jméno, příjmení:prof. PhDr. Josef Malach, CSc.
místnost, podlaží, budova: SA 303, budova SA
funkce:
obor činnosti:pedagogická diagnostika, pedagogický výzkum, androdidaktika, garant studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, garant doktorského studijního programu Pedagogika
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2715
731 505 280
e-mail:Nenalezen žádný záznam.A View of Secondary Technical School Students on the Support and Barriers to their Professional Growth
Dana Vicherková, Josef Malach
Rok: 2022, in Science Press
kapitola v odborné knize

Influence of parents? education and profession on self-assessment of secondary school students? prerequisites for studying
Dana Vicherková, Josef Malach, Martin KOLÁŘ
Rok: 2022
stať ve sborníku

SECONDARY SCHOOL STUDENTS? STUDY AMBITIONS AND PREREQUISITES FOR THE STUDY
Josef Malach, Dana Vicherková, Martin KOLÁŘ, Kateřina Malachová
Rok: 2022
stať ve sborníku

SCHOOL ASSESSMENT CULTURE IN A DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT
Dana Vicherková, Josef Malach, Martin KOLÁŘ
Rok: 2022
stať ve sborníku

Vzdělávání ve strojírenských oborech a jeho optimalizace pro potřeby trhu práce
Veronika Švrčinová, Dana Vicherková, Milan Chmura, Josef Malach
Rok: 2022, Paido
odborná kniha

A New Approach to an Achievement Motivation System for the Choice of an Engineering High School and Field of Study
Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura, Veronika Švrčinová
Rok: 2021, Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems
článek v odborném periodiku

Analysis of the Curriculum and Educational Conditions of Secondary Engineering Schools with a Closer Focus on Digital Technologies
Veronika Švrčinová, Josef Malach, Radim Štěpánek, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Rok: 2021
stať ve sborníku

Analysis of the curriculum of secondary technical education based on the reflection of ict competencies
Josef Malach, Veronika Švrčinová, Dana Vicherková, Milan Chmura
Rok: 2021
stať ve sborníku

Problems of creativity and entrepreneurial development of music teacher and their solutions
Nataliia Kysil, Josef Malach
Rok: 2021
stať ve sborníku

Spokojenost s on-line výukou z perspektivy vysokoškolského studenta
Milan Chmura, Josef Malach, Hana Vavříková
Rok: 2021
stať ve sborníku

STUDENTS OF TECHNICAL HIGH SCHOOLSIN THE REALITY OF DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT
Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura, Veronika Švrčinová
Rok: 2021, Pedagogical Education Theory and Practice
článek v odborném periodiku

The Cultural Identity and Education of University Students in Selected East-Central Countries: A Polish-Czech Comparative Study
Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Szafrańska, Josef Malach, Milan Chmura
Rok: 2021, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG
odborná kniha

View of secondary technical school students on the paths and barriers to their professional development
Dana Vicherková, Josef Malach
Rok: 2021
stať ve sborníku

Analysis of the opinions of student of high schools(with a focus on engineering) on teaching with digital technologies in their studies and their self-assessment of their own digital competences acquired during their studies
Veronika Švrčinová, Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2020
stať ve sborníku

Analysis of the Opinions of Students of High Schools (With a Focus on Engineering) on Teaching with Digital Technologies in their Studies and their Self-Assessment of their Own Digital Competences Acquired during their Studies
Veronika Švrčinová, Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2020, TEST Engineering and Management
článek v odborném periodiku

Analysis of Tools Evaluating Pedagogical Digital Competences in Relation to the Current Paradigm of Education
Veronika Švrčinová, Josef Malach
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of Tools Evaluating Pedagogical Digital Competences in Relation to the Current Paradigm of Education
Veronika Švrčinová, Josef Malach
Rok: 2020
stať ve sborníku

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ENGINEERING AS A FACTOR INFLUENCING A CHOICE OF STUDIES AT VOCATIONAL SCHOOL AND FUTURE CAREER IDEAS OF STUDENTS
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2020
stať ve sborníku

Background of the Revision of the Secondary School Engineering Curriculum in the Context of the Society 4.0
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2020
stať ve sborníku

DIGITAL COMPETENCES IN PUPILS FROM SECONDARY MECHANICAL ENGINEERING SCHOOLS AND THEIR VIEW ON THE USAGE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING AND LEARNING
Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura, Kateřina Malachová, Veronika Švrčinová
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

DIGITAL COMPETENCES IN PUPILS FROM SECONDARY MECHANICAL ENGINEERING SCHOOLS AND THEIR VIEW ON THE USAGE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING AND LEARNING
Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura, Kateřina Malachová, Veronika Švrčinová
Rok: 2020
stať ve sborníku

Ethical codes in adult education as subjects of comparative analysis
Josef Malach
Rok: 2020, European journal for research on the education and learning of adults : RELA
článek v odborném periodiku

Locus of control analysed with regards to non-traditional tertiary students of education
Josef Malach, Dana Vicherková, Tomáš Barot
Rok: 2020, Studia paedagogica
článek v odborném periodiku

Motivation of Czech students of secondary technical schools to study engineering
Dana Vicherková, Josef Malach
Rok: 2020, Ad Alta : Journal of Interdisciplinary Research
článek v odborném periodiku

Politické a strategické nástroje facilitace procesu učení dospělých
Hana Vavříková, Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura
Rok: 2020
stať ve sborníku

Pro nové výzvy nová řešení. Trendy, teorie a inovativní praxe vzdělávání a učení
Josef Malach
Rok: 2020, OHŘE MEDIA spol. s r.o.
kapitola v odborné knize

Reading Comprehension and Context of the Digital Generation of Secondary Engineering Schools' Pupils in the Czech Republic
Dana Vicherková, Josef Malach
Rok: 2020
stať ve sborníku

Směřování koncepce výuky mateřštiny v českých základních školách
Radana Metelková Svobodová, Josef Malach, Martin Malčík, Filip Beneš, Zdena Lustigová, Miroslava Miklošíková, Martin Rangl, Petr Šaloun, David Andrešič, Petri Mališů, Tomáš Dragon, Ladislav Vagner, Iva Vlková ... další autoři
Rok: 2020, OHŘE MEDIA spol. s r. o., Žatec
kapitola v odborné knize

The Influence of Students? Professional Orientation on the Self-Evaluation of Digital Competences and Use of Digital Technologies by Teachers
Milan Chmura, Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2020
stať ve sborníku

Výzkum, monitoring a prognózy jako nástroje profesního rozvoje dospělých
Josef Malach
Rok: 2020, Česká andragogická společnost /Czech Andragogy Society
kapitola v odborné knize

Application of Digital Tools for the Development of Entrepreneurship Competencies.
Josef Malach, Nataliia Kysil
Rok: 2019
stať ve sborníku

BLENDED LEARNING IN TEACHERS PREPARATION FOR THE ASSESSMENT OF ESSAY TESTS IN THE STATE PART OF THE MATURITA EXAM
Dana Vicherková, Josef Malach, Milan Chmura
Rok: 2019
stať ve sborníku

Conditions and Bases of Incorporation of Artificial Intelligence into Czech School Environment
Tomáš Javorčík, Josef Malach
Rok: 2019
stať ve sborníku

Cut-off Score in Admission Examination by the View of Stakeholders
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2019, The European Journal of Social & Behavioural Sciences EJSBS
článek v odborném periodiku

CUT-OFF SCORE IN ADMISSION EXAMINATION BY THE VIEW OF STAKEHOLDERS
Dana Vicherková, Josef Malach
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Development of academic staff competences in Czech Republic
Josef Malach, Milan Chmura
Rok: 2019, Borys Grinchenko Kyiv University
kapitola v odborné knize

Identifikace vzdělávacích potřeb akademických pracovníků na základě výzkumu relevance jejich profesních kompetencí
Josef Malach, Milan Chmura
Rok: 2019, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae
článek v odborném periodiku

Informační technologie jako posilující prvek výuky akademického pracovníka
Milan Chmura, Josef Malach
Rok: 2019
stať ve sborníku

MOTIVATION OF CZECH STUDENTS OF SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS TO STUDY ENGINEERING
Dana Vicherková, Josef Malach
Rok: 2019
stať ve sborníku

Narativní analýza jako strategie profesionalizace učitelství
Dana Vicherková, Josef Malach, Milan Chmura
Rok: 2019
stať ve sborníku

Opinia nauczycieli czeskich w sprawie koncepcji Jednolitego Egzaminu Wstępnego do szkół średnich w Republice Czeskiej
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Podpora docility studentů akademickými pracovníky ve vybraných zemích
Josef Malach, Milan Chmura, Dana Vicherková
Rok: 2019
stať ve sborníku

PROFESNÍ IDENTIFIKACE A ETIKA VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE
Milan Chmura, Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2019
stať ve sborníku

THE SIGNIFICANCE OF DIGITAL COMPETENCES OF UNIVERSITY TEACHERS: THE VIEWS OF THE TEACHERS AND STUDENTS THEMSELVES
Milan Chmura, Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2019
stať ve sborníku

Theoretical background and strategies for conceptualization Education 4.0 for adult education and learning
Josef Malach
Rok: 2019
stať ve sborníku

VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION IN CURRICULUM AND MOTIVATION FOR SELECTION OF TECHNICAL DISCIPLINES
Veronika Švrčinová, Josef Malach, Dana Vicherková, Ivana Fialová
Rok: 2019, Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives
článek v odborném periodiku

Analýza vybraných charakteristik jednotné přijímací zkoušky v kontextu plošného testování
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Diagnostika výsledků vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí
Josef Malach, Dana Vicherková, Milan Chmura
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Jak ten čas letí. Osm let od konference CONFINTEA VI. v Belému = How time flies. Eight years from the CONFINTEA VI. conference in Belem
Josef Malach
Rok: 2018, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum
kapitola v odborné knize

Otázky evaluace výuky na vysokých školách
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Profesní kompetence vysokoškolského učitele z pohledu vysokoškolských učitelů a studentů
Josef Malach, Milan Chmura
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Přesvědčení a názory studentů Ostravské univerzity na kvalitu jejich vysokoškolského hodnocení.
Josef Malach, Dagmar Havelková, Veronika Gorčicová
Rok: 2018, Ostravská univerzita Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Přesvědčení a názory studentů Ostravské univerzity na kvalitu jejich vysokoškolského studia.
Josef Malach, Kateřina Kristová, Alžběta Valachová
Rok: 2018, Ostravská univerzita Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Reflexe jednotné přijímací zkoušky na střední školy s maturitou
Josef Malach, Dana Vicherková
Rok: 2018
stať ve sborníku

Standards and Frameworks of Digital Competence of Teachers as a tool for Professional Training and Assessment
Josef Malach, Veronika Švrčinová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Standards and Frameworks of Digital Competence of Teachers as a Tools for Professional Training and Assessement
Josef Malach, Veronika Švrčinová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Stimulating the Learning of Polish and Czech Students with the Use of e-Learning Resources
Josef Malach, Milan Chmura, Ewa Ogrodska-Mazur, Anna Szafrańska
Rok: 2018, Studia Edukacyjne
článek v odborném periodiku

Supporting the Learning of Polish and Czech Students by Digital Tools
Josef Malach, Milan Chmura, Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Szafrańska
Rok: 2018, The New Educational Review
článek v odborném periodiku

TEAMNET: New Dimension of Team Building and Management
Josef Malach, Martin Malčík, Čestmír Kantor
Rok: 2018, IGI Global
kapitola v odborné knize

Theoretical and Methodological Basis of Assessment of Pedagogical Digital Competences.
Josef Malach, Veronika Švrčinová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Trends and Strategies in ICT Application in Higher Education versus Evaluation of Teaching and Learning
Josef Malach, Kateřina Malachová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Tvořivost, podnikavost a profesní zaměření žáků základních a středních škol a jejich vzájemné vztahy: Podněty z výzkumu pro didaktickou praxi
Josef Malach
Rok: 2018, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok
článek v odborném periodiku

Wpływ rodziny na edukacyjne i zawodowe preferencje studentów pedagogiki w Polsce i Czechach
Ladislav Rudolf, Dagmar Kowalik, Josef Malach
Rok: 2018, Edukacja ustawiczna dobrosłych
článek v odborném periodiku

WPŁYW RODZINY NA PREFERENCJE EDUKACYJNO - ZAWODOWE STUDENTÓW PEDAGOGIKI W POLSCE I CZECHACH
Ladislav Rudolf, Josef Malach, Dagmara Kowalik
Rok: 2018, by Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (Wydawnictwo 2018)
kapitola v odborné knize

ICT coordinators at school. Competences, performance and training
Josef Malach, Kateřina Kostolányová, Milan Chmura, Ingrid Nagyová, Tatiana Prextová
Rok: 2017, HERZEN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF RUSSIA
kapitola v odborné knize

ISOLATION OF MICROORGANISMS FOR BIODEGRADATION OF POLYMER PLASTICS
Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Josef Malach, Čeněk Novotný
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

PILOT VERIFICATION OF 'TOOLS FOR ADAPTIVE LEARNING' MODULE BY PHD STUDENTS AT UNIVERSITY OF OSTRAVA
Josef Malach, Tatiana Prextová, Milan Chmura, Kateřina Kostolányová
Rok: 2017
stať ve sborníku

PILOT VERIFICATION OF 'TOOLS FOR ADAPTIVE LEARNING' MODULE BY PHD STUDENTS AT UNIVERSITY OF OSTRAVA
Josef Malach, Tatiana Prextová, Milan Chmura, Kateřina Kostolányová
Rok: 2017, International Association for Development of the Information Society
kapitola v odborné knize

Preparation and Instruction in MOOC
Kateřina Kostolányová, Josef Malach, Ingrid Nagyová, Tatiana Prextová
Rok: 2017
stať ve sborníku

PRIPRAVA AKADEMICKYCH PRACOVNIKU NA VZDELAVACI CINNOST VE SVETLE TRENDU VE VYUCE A UCENI NA VYSOKYCH SKOLACH
Josef Malach, Milan Chmura
Rok: 2017, Slavonic Pedagogical Studies Journal - The Scientific Educational Journal
článek v odborném periodiku

School as Digitally Competent Educational Organization: Specific Preparation for Work Positions and Educational Roles
Josef Malach, Kateřina Kostolányová
Rok: 2017
stať ve sborníku

The Impact of School Education and Family Environment on Pupils Entrepreneurial Spirit and Attitude to Entrepreneurship
Josef Malach, Kateřina Kristová
Rok: 2017, The New Educationa Review
článek v odborném periodiku

The Use of E-learning Resources by Academic Teachers - a Polish-Czech Comparative Study
Josef Malach, Milan Chmura, Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Szafrańska
Rok: 2017, The New Educational Review
článek v odborném periodiku

UNIVERSITY THESES IN THE CONTEXT OF THE SUSTAINABILITY OF THE QUALITY OF EDUCATION AT UNIVERSITIES
Josef Malach, Kateřina Malachová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Aktuální problémy plošného testování
Josef Malach, Martina Rozsypalová, Martin Malčík
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Approach to Selecting ICT Tools for Formative Assessment
Josef Malach, Kateřina Kostolányová, Tatyana Noskova, Tatyana Pavlova, Olga Yakovleva
Rok: 2016
stať ve sborníku

Hodnocení klíčových kompetencí v kontextu vztahů subjektů školní edukace
Josef Malach
Rok: 2016, Wydawnictwo Adam Marszalek
kapitola v odborné knize

Objective and content of E-module 'Tools for Adaptive Learning. Learning styles' within MOOC Course ?ICT Toll for E.-learning
Josef Malach, Kateřina Kostolányová, Milan Chmura, Ingrid Nagyová, Tatiana Prextová
Rok: 2016, International Journal of Research in E-learning
článek v odborném periodiku

Parametry nástrojů vnitřního hodnocení výuky a učení na vysokých školách
Josef Malach
Rok: 2016, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí
Josef Malach, Iva Červenková, Milan Chmura
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí
Josef Malach, Iva Červenková, Milan Chmura
Rok: 2016, PdF Ostravská univerzita
odborná kniha

Programmed Instruction in the Context of Educational Theories and technologies.
Josef Malach
Rok: 2016, Antioch University,A.F.M. Krakow University, University of Primorska
kapitola v odborné knize

SOCIAL MEDIA AT CZECH AND POLISH UNIVERSITIES: A COMPARATIVE STUDY
Kateřina Kostolányová, Milan Chmura, Anna Szafrańska-Gajdzica, Ewa Ogródska-Mazur, Josef Malach
Rok: 2016, International Journal of Information and Communication Technologies in Education
článek v odborném periodiku

Systémové pojetí kvality formálního vzdělávání dospělých na vysokých školách
Milan Chmura, Josef Malach
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Conceptual Bases for Designing Module 'Tools for Adaptive Learning and Learning Styles ' Within MOOC Course 'ICT Tools for E-learning'
Kateřina Kostolányová, Ingrid Nagyová, Tatiana Prextová, Josef Malach, Milan Chmura
Rok: 2016, Open educational e-environment of modern University
článek v odborném periodiku

THE CONCEPTUAL BASES FOR DESIGNING MODULE 'TOOLS FOR ADAPTIVE LEARNING AND STYLES' WITHIN MOOC COURSE 'ICT TOOLS FOR E-LEARNING
Josef Malach, Kateřina Kostolányová, Milan Chmura, Ingrid Nagyová, Tatiana Prextová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vnitřní evaluace kvality výuky v terciárním vzdělávání
Nikola Sklenářová, Zuzana Sikorová, Josef Malach, dr Maria Kocór
Rok: 2016
ediční a redakční práce

Vymezení a rozvoj klíčových kompetencí v základním vzdělávání v České republice
Milan Chmura, Josef Malach
Rok: 2016, Wydawnictwo Adam Marszalek, ul. Lubicka 44, 87-100 Toruň, Polska
kapitola v odborné knize

Výzkum parametrů ovlivňujících počítačem podporovanou pedagogickou diagnostiku
Josef Malach, Martin Malčík
Rok: 2016, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Výzkum vztahu mezi kreativitou žáků základních a středních škol a jejich profesním zaměřením
Josef Malach, Kateřina Kristová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Výzkum vztahu mezi vybranými proměnnými podnikavosti žáků základních a středních škol a jejich tvořivostí
Josef Malach, Kateřina Kristová
Rok: 2016, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Academic scholars´ view on the contrubution of ICT to the enhancement of distance learning elements of University studies
Josef Malach, Kateřina Kostolányová, Milan Chmura
Rok: 2015, Studio-Noa for University of Silesia in Katowice
kapitola v odborné knize

Academic scholars´ view on the contrubution of ICT to the enhancement of distance learning elements of University studies
Josef Malach, Milan Chmura, Kateřina Kostolányová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

ICT-supported education at czech and polish universities: a comparative study
Josef Malach, Milan Chmura, Kateřina Kostolányová, Ewa Ogródska-Mazur, Anna Szafrańska-Gajdzica
Rok: 2015, International Journal of Information and Communication Technologies in Education
článek v odborném periodiku

Informační technologie jako posilující prvek výuky akademických pracovníků
Milan Chmura, Josef Malach
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

New educational strategies in contemporary digital environment. Research into students' intercultural competencies. A Polish - Czech comparative study
Milan Chmura, Josef Malach, Anna Gajdzica, Ewa Ogrodzka-Mazur
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Open educational e-environment as factor of expanding educational offer and increasing quality of education
Eugenia Smyrnova-Trybulska, Peter Švec, Júlia Tomanová, Martin Drlík, Martin Cápay, Josef Malach, Kateřina Kostolányová, Milan Chmura ... další autoři
Rok: 2015, Borys Grinchenko Kyiv University
kapitola v odborné knize

Report on Implementation of Workpackage 2 'Analyses of Legal, Ethical, Human, Technical and Social Factors of ICT and E-Learning Development and Intercultural Competences State in Every partner Country' in the Framework of IRNet Project.
Josef Malach, Eugenia Smyrnova-Trybulska, Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Szafrańska-Gajdzica, Ewelina Doluk, Piet Kommers, Natalia Morze, Tatiana Noskova, Tatiana Pavlova, Olga Yakovleva, Paolo Pinto, Juan Arias Masa, Sixto Cubo Delgado, Gemma Delicado Puerto, Martin Drlík, Tomayess Issa, Maryna Romaniuka ... další autoři
Rok: 2015, International Journal of Research in E-learning
článek v odborném periodiku

Report on the Implementation of WP3 'Analyses and Evaluation of the ICT Level, E-learning and Intercultural Development in Every Participating Country' in the Framework of the IRNet Project
Josef Malach, Eugenia Smyrnova-Trybulska , Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Szafrańska-Gajdzica, Ewelina Doluk, Tatiana Noskova, Tatiana Pavlova, Olga Yakovleva, Natalia Morze, Piet Kommers, Paolo Pinto, Laura Alonso Diaz, Rocio Yuste Tosina, Prudencia Gutiérrez Esteban, Martin Capay, Martin Drlik, Tomayess Issa, Theodora Issa, Maryna Romanyukha ... další autoři
Rok: 2015, International Journal of Research in E-learning.
článek v odborném periodiku

Research into students´ICT competencies and their use in ICT at selected universities. A Polisch - Czech comparative study
Josef Malach, Milan Chmura, Anna Gajdzica, Ewa Ogrodska-Mazur
Rok: 2015, STUDIA EDUKACYJNE
článek v odborném periodiku

Rozvoj a hodnocení smyslu pro iniciativu a podnikavost žáků základních škol
Josef Malach
Rok: 2015, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Social Media as a Means of University Study Support
Kateřina Kostolányová, Josef Malach, Milan Chmura
Rok: 2015
stať ve sborníku

Students in Electronic Learning Environment
Josef Malach, Milan Chmura, Kateřina Kostolányová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Testování vědomostí a dovedností a sebehodnocení žáků
Martin Malčík, Josef Malach, Zuzana Sikorová, Karel Pavlica
Rok: 2015, Technika a vzdelávanie
článek v odborném periodiku

Vymezení a rozvoj klíčových kompetencí v základním vzdělávání v České republice
Milan Chmura, Josef Malach
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam a východiska zkoumání vztahu politiky, teorie a praxe vzdělávání dospělých
Josef Malach
Rok: 2015, Belianum
kapitola v odborné knize

Związek między czasem potrzebnym do wypełnienia testu a wynikami samego testu
Radim Badošek, Martin Malčík, Josef Malach, Karel Pavlica
Rok: 2015, Kognitywistyka i media w edukacji
článek v odborném periodiku

Diagnostika a evaluace ve vzdělávání a učení dospělých
Josef Malach, Milan Chmura
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Diagnostika a evaluace ve vzdělávání a učení dospělých
Josef Malach, Josef Malach, Milan Chmura, Milan Chmura
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Diagnostika osobnostně sociálního rozvoje
Josef Malach, Josef Malach, Martina Rozsypalová, Martina Rozsypalová
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Educational system of the Czech Republic
Josef Malach, Zuzana Sikorová
Rok: 2014, Wydawnictwo Adam Marszalek
kapitola v odborné knize

Hodnocení klíčových kompetencí ve školní edukaci
Josef Malach, Josef Malach, Iva Červenková, Iva Červenková
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Kompetence lektora vzdělávání dospělých jako předmět andragogické diagnostiky
Josef Malach, Josef Malach, Milan Chmura, Milan Chmura
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Kompetence lektora vzdělávání dospělých očima studentů andragogiky
Josef Malach, Milan Chmura
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kompetence lektora vzdělávání dospělých očima studentů andragogiky
Josef Malach, Milan Chmura
Rok: 2014, Belianum
kapitola v odborné knize

Lektor vzdělávání dospělých jako objekt andragogické profesiologie
Josef Malach
Rok: 2014, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici
kapitola v odborné knize

Národní testování a mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání
Nikola Sklenářová, Josef Malach
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Národní testování a mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání
Josef Malach, Josef Malach, Nikola Sklenářová, Nikola Sklenářová
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Pedagogická diagnostika a evaluace 2014
Nikola Sklenářová, Josef Malach
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Pedagogická diagnostika a profese učitele
Josef Malach, Josef Malach, Zuzana Sikorová, Zuzana Sikorová
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Reflection of Programmed Learning in Pedagogical Literature and Proffesional Community
Josef Malach, Antonín Malach
Rok: 2014, University of Ostrava, Pedagogical faculty
kapitola v odborné knize

Teoretické otázky hodnocení klíčové kompetence smysl pro iniciativu a podnikavost a výsledky empirického ověřování hodnotícího nástroje
Josef Malach, Josef Malach, Iva Červenková
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Testowanie uczniów i okrešlenie edukacyjnej wartošci dodanej jako elementy systemu zarzadzania jakošcia szkól i szkolnictwa
Josef Malach, Martin Malčík
Rok: 2014
stať ve sborníku

Užívání studijních materiálů a přístupy k učení u studentů učitelství
Zuzana Sikorová, Josef Malach
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Užívání studijních materiálů a přístupy k učení u studentů učitelství
Zuzana Sikorová, Josef Malach, Josef Malach, Zuzana Sikorová
Rok: 2014, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Vedení žáků a studentů k podnikání jako aktuální úkol výchovného poradenství
Josef Malach
Rok: 2014
stať ve sborníku

Creation and Verification of Testing Tools for the Assessment of Sense of Initiative and Entrepreneurship of the Pupils of Primary Schools
Josef Malach, Kateřina Malachová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diagnozowanie kompetencji kluczowej "poczucie inicjatywności i przedsiębiorczość": narzędzie i wyniki weryfikacji
Josef Malach
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diagnozowanie kompetencji kluczowej "poczucie inicjatywności i przedsiębiorczość": narzędzie i wyniki weryfikacji
Josef Malach
Rok: 2013
stať ve sborníku

Education of Vietnamese children in the Czech Education Systém: Strategy and Reality
Josef Malach, Josef Malach
Rok: 2013, Donbas State Pedagogical University, A.F.M. Krakow University, University of Primorska
kapitola v odborné knize

From Behaviorism to Generativism: Changes of Theoretical Principles of ICT Applications in Teaching and Learning
Josef Malach, Martin Malčík, Erika Mechlová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

From Behaviorism to Generativism: Changes of Theoretical Principles of ICT Applications in Teaching and Learning
Josef Malach, Martin Malčík, Erika Mechlová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Profesionalizace vzdělavatelů dospělých
Josef Malach, Josef Malach
Rok: 2013, Katedra andragogiky FHPV PU v Prešove
kapitola v odborné knize

Programmed Learning 1954-2013: 60 years of Inspiration for Teaching and Learning in the World
Josef Malach, Antonín Malach
Rok: 2013
stať ve sborníku

Programmed Learning 1954-2013: 60 years of Inspiration for Teaching and Learning in the World
Josef Malach, Antonín Malach
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přínos programového učení pro rozvoj pedagogické teorie a praxe
Josef Malach
Rok: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Qualification, Education and Assesment Standards for the area of Adult Educators
Josef Malach, Josef Malach
Rok: 2013, Vyzsza szkola Humanitas in Sosnowiec
kapitola v odborné knize

Qualification, Education and Assesment Standards for the area of Adult Educators
Josef Malach
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Qualification, Education and Assessment Standards for the Area of Adult Educators
Josef Malach, Josef Malach
Rok: 2013, Wyzsza Szkola "Humanitas" in Sosnowiec
kapitola v odborné knize

The use of learning materials and study habits of undergraduate teacher students
Josef Malach, Zuzana Sikorová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Celoživotní edukace založená na důkazech - možnosti a realita
Josef Malach, Martin Malčík
Rok: 2012
stať ve sborníku

Celoživotní edukace založená na důkazech - možnosti a realita
Josef Malach, Martin Malčík
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Celoživotní edukace založená na důkazech - možnosti a realita
Josef Malach, Martin Malčík
Rok: 2012
stať ve sborníku

Czech training strategies linked with intercultural approaches with people coming from South-East Asia
Josef Malach
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

First workshop on enabling teachewrs for entrepreneurship education - initial teacher education
Josef Malach
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identifying Factors that Affect Pupils? Success in Learning Based on the Measuring of Education Results
Martin Malčík, Josef Malach, Karel Pavlica
Rok: 2012
stať ve sborníku

Komparace systémů národního hodnocení žáků a studentů v Polsku, na Slovensku a v Česku v kontextu mezinárodních přístupů
Josef Malach, Josef Malach
Rok: 2012, Akademia Ignatianum w Krakowie
kapitola v odborné knize

Pedagogická diagnostika a evaluace 2012
Nikola Sklenářová, Josef Malach
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Profesionalizace a profesní standardy vzdělavatelů dospělých
Josef Malach
Rok: 2012, Pedagogika
článek v odborném periodiku

Profesionalizace vzdělavatelů dospělých
Josef Malach
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sborník příspěvků X. ročníku mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012
Josef Malach, Nikola Sklenářová
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Shifts in School Ratings Based on Relative Gain of Knowledge
Martin Malčík, Josef Malach, Radek Krpec
Rok: 2012
stať ve sborníku

Studium andragogiky na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
Josef Malach
Rok: 2012, Andragogická revue
článek v odborném periodiku

Využití dataminingových metod k analýze vztahu mezi školní klasifikací a výsledky plošného testování
Martin Malčík, Josef Malach, Aleš Troszok
Rok: 2012, Kognitywistika i Media w Edukacji
článek v odborném periodiku

Edukacyjna wartosc dodana a odpowiedzialnosc nauczycieli i szkol
Josef Malach, Martin Malčík, Radek Krpec
Rok: 2011
stať ve sborníku

Hledání závislostí v měření přidané hodnoty vzdělání metodou Relativního přírůstku znalostí
Martin Malčík, Josef Malach
Rok: 2011
stať ve sborníku

Komparace systémů národního hodnocení žáků a studentů v Polsku, na Slovensku a v Česku v kontextu mezinárodních přístupů
Josef Malach
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Seeking Relations in Value-Added Assessment Using the Method of Relative Gain of Knowledge
Martin Malčík, Josef Malach, Radek Krpec
Rok: 2011
stať ve sborníku

Studium andragogiky na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
Josef Malach
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Verification of the Reliability of the Value-Added Parameter in Education as a Tool for the Management of School Quality
Martin Malčík, Josef Malach, Kateřina Malachová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Theoretical issues of key innovation and entrepreneurship competence development identification in Czech population
Antonín Malach, Josef Malach
Rok: 2011
stať ve sborníku

Trendy a inovace ve vzdělávání dospělých ve světle jednání světového kongresu CONFINTEA VI
Josef Malach
Rok: 2011
stať ve sborníku

Výchova k podnikavosti ve školském systému jako faktor zvyšování konkurenceschopnosti.
Josef Malach
Rok: 2011
stať ve sborníku

Vzdělávání jako významný faktor konkurenceschopnosti.
Josef Malach, Josef Malach
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Zkušenosti z přípravy učitelů a z procesu výchovy k podnikavosti na školách
Josef Malach
Rok: 2011
stať ve sborníku

Acquiring Psychological Data for Automated Educational Feedback in Virtual Learning Environments
Zdena Lustigová, Martin Malčík, Josef Malach
Rok: 2010, The New Educational Review
článek v odborném periodiku

Pedagogická evaluace 2010
Martina Gúberová, Miriam Prokešová, Milena Kurelová, Josef Malach, Zuzana Sikorová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Světový kongres UNESCO o učení se a vzdělávání dospělých CONFINTEAVI. v Brazílii
Josef Malach
Rok: 2010, Vzdelávanie dospelých-
článek v odborném periodiku

Teorie metodiky výchovy
Josef Malach
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

VALUE-ADDED ASSESSMENT IN POSTSECONDARY SCHOOLS , THEORETICAL APPROACHES AND RESEARCH RESULTS IN THE CZECH REPUBLIC
Josef Malach, Martin Malčík
Rok: 2010, Kultura i Edukacja
článek v odborném periodiku

Wyzwania miedzynarodowej konferencji UNESCO na temat edikacji doroslych w Brazylii dla andragogki i edukacji doroslych
Josef Malach
Rok: 2010
stať ve sborníku

Ksztalcenie kompetencji przedsiebiorczości i inowacji w edukacji XXI wieku
Josef Malach
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozvíjení kompetence k podnikavosti a iniciativnosti v terciárním stupni vzdělávání -šance pro všechny
Josef Malach, Josef Malach
Rok: 2009, University of Ljubljana, Faculty of Arts
kapitola v odborné knize

Wplyw dziela pedagogicznego Profesora Czeslawa Kupisiewicza na rozwój czeskiej pedagogiky
Josef Malach, Josef Malach
Rok: 2009, Wyzsza szkola Humanitas
kapitola v odborné knize

Evaluace a hodnocení v procesu tvorby a realizace ŠVP
Josef Malach
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nauczanie na odleglość -stan i perspektywy na uzczelniach wyzszych (w Republice Czeskiej)
Josef Malach
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pedagogická diagnostika pro učitele
Josef Malach
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pedagogická fakulta - dnešek a budoucnost.
Josef Malach
Rok: 2008
stať ve sborníku

Problematika přípravy učitelů na kurikulární reformu a na realizaci výchovy k podnikání
Josef Malach
Rok: 2008
stať ve sborníku

Problemy i organizacja badań naukowych na Wydziale pedagogicznym Uniwersystetu Ostrawskiego w Ostrawie
Josef Malach
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny dalšího profesního vzdělávání na pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
Josef Malach
Rok: 2008
stať ve sborníku

Proměny rolí učitele v kontextu sociálně ekonomického vývoje regionu
Josef Malach
Rok: 2008
stať ve sborníku

Sedm večerů s Thomasem Laxem v Calgary.
Josef Malach
Rok: 2008
stať ve sborníku

Slovo úvodem
Josef Malach
Rok: 2008
stať ve sborníku

Současný stav a pespektivy dalšího vzdělávání učitelů
Josef Malach
Rok: 2008
stať ve sborníku

The migrant children and adolescents, actual and present problems, their life in the Czech Republic.
Josef Malach, Josef Malach
Rok: 2008, Aemme Publishing
kapitola v odborné knize

Výchova k podnikavosti
Josef Malach
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výchova k podnikavosti a vysoké školy
Josef Malach
Rok: 2008, Aula
článek v odborném periodiku

Výchova k podnikavosti jako klíčové kompetenci člověka.
Josef Malach, Antonín Malach
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výchova k podnikavosti jako klíčové kompetenci současného člověka.
Josef Malach
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zmiany w naukach o wychowaniu po 1990 roku w Republice Czeskiej
Josef Malach, Petr Franiok
Rok: 2008
stať ve sborníku

55. výročí vysokoškolského vzdělávání na severní Moravě a ve Slezsku
Josef Malach, Josef Malach, Vladimír Krejčí
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Didaktika podnikatelské výchovy
Josef Malach, Lukáš Durda
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kapitoly z andragogiky pro realizátory dalšího vzdělávání přislušníků Policie ČR.
Josef Malach
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nový pohled na profesi učitelů a jeho vliv na tvorbu profesního standardu učitelů odborných předmětů a odborného výcviku.
Josef Malach
Rok: 2007
stať ve sborníku

Pedagogika jako obecná teorie edukace.
Josef Malach
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Preparation of Secondary School Teachers for a New Role in the Field of Entrepreneurial Education
Josef Malach
Rok: 2007
stať ve sborníku

Regionální efekty edukace a jejich využití pro žízení vzdělávacích institucí.
Josef Malach
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Teach and ESPRIT. Developing Entrpreneurial Spirit in European Teachers´Training for Vocational Education.
Josef Malach, Svatopluk Slovák, Lukáš Durda
Rok: 2007, Neuveden
odborná kniha

Teach and ESPRIT. Rozvoj podnikavosti v přípravě učitelů odborného vzdělávání v evropských zemích. Příručka a materiály.
Josef Malach
Rok: 2007, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Teorie metodiky výchovy
Josef Malach
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zmiany w naukach o wychowaniu po 1990 roku w Republice Czeskiej.
Josef Malach, Petr Franiok
Rok: 2007
stať ve sborníku

. Zmiany w naukach o wychowaniu po roku 1990 w Republice Czeskiej
Josef Malach, Petr Franiok
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nové vývojové tendence a přístupy v pedagogickém hodnocení
Josef Malach
Rok: 2006
stať ve sborníku

Preparation of Secondary School Teachers for a New Role in the Field of Entrepreneurial Education
Josef Malach
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Preparation of Secondary School Teachers for a New Role in the Field of Entrepreneurial Education.
Josef Malach
Rok: 2006, The New Educational Rewiew
článek v odborném periodiku

The role of Teacher in Encouraging an Entreprenurial Spirit in Students
Josef Malach
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zmiany w naukach o wychowaniu po roku 1990 w Republice Czeskiej
Josef Malach, Petr Franiok
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Didaktika podnikatelské výchovy jako nová vědní disciplína
Josef Malach
Rok: 2005
stať ve sborníku

Podnikatelská výchova jako oblast podpory Evropským sociálním fondem
Josef Malach
Rok: 2005
stať ve sborníku

Rozvoj podnikavosti v přípravě učitelů odborného vzdělávání
Lukáš Durda, Kolektiv Autorů, Ivana Ašmerová, Josef Malach
Rok: 2005, Vysoká škola podnikání, a. s.
kapitola v odborné knize

Use of experimential learning in distance learning and e-learning of adults
Josef Malach
Rok: 2005, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Vybrané problémy andragogiky
Josef Malach, Bedřich Zapletal
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Aktuální problémy teorie a praxe pedagogického hodnocení
Josef Malach
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Applying Experiential Learning to e-Learning of Adults
Josef Malach
Rok: 2004
stať ve sborníku

Distanční kurzy pro manažery vzdělávání a lektory vzdělávání dospělých
Josef Malach
Rok: 2004
stať ve sborníku

Manažer vzdělávání dospělých ve veřejné správě. Distanční text (e-learning), 1.-5.kap
Anna Schneiderová, Josef Malach
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pedagogické hodnocení v praxi ve světle teorie
Josef Malach
Rok: 2004
stať ve sborníku

Podnikatel jako manažer
Josef Malach, A. Malach , A Kolektiv
Rok: 2004, Portál
kapitola v odborné knize

Příručka lektora vzdělávání ve veřejné správě. Distanční text (e-learning), 1.-2.kap
Anna Schneiderová, Josef Malach
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Teorie a metodika výchovy
Josef Malach
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vzdělávání jako faktor rozvoje podnikání
Josef Malach, A. Malach , A Kolektiv
Rok: 2004, Portál
kapitola v odborné knize

Andragogika
Josef Malach
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didakticko-metodické inovace v mimořádných formách studia organizovaných CDV PdF OU
Josef Malach
Rok: 2003
stať ve sborníku

Didaktika pro doplňující pedagogické studium
Josef Malach
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika pro doplňující pedagogické studium
Josef Malach
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Efektivní metody vzdělávání dospělých
Josef Malach
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

eLearning a styly učení
Erika Mechlová, Josef Malach
Rok: 2003
stať ve sborníku

Klíčové kompetence lektora
Josef Malach
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Optimalizace procesů hodnocení výsledků vzdělávání a standardizace hodnotících procedur
Josef Malach
Rok: 2003, Technické aktuality a metodické rozhledy pro střední technické vzdělávání
článek v odborném periodiku

Systémy vzdělávání dospělých
Josef Malach
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tvorba projektu a vzdělávání
Josef Malach
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vývoj didaktických technologií v odborném vzdělávání
Josef Malach
Rok: 2003
stať ve sborníku

Základy pedagogiky
Josef Malach
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium
Josef Malach
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kapitoly z andragogiky
Josef Malach
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obecná didaktika pro učitelství odborných předmětů
Josef Malach
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obecná pedagogika
Josef Malach
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pololetní vysvědčení
Josef Malach
Rok: 2002, Učitelské noviny
článek v odborném periodiku

Školní pedagogika
Josef Malach
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Uplatnění distančního vzdělávání v kvalifikačním studiu učitelů
Josef Malach
Rok: 2002
stať ve sborníku

Základy didaktiky
Josef Malach
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Závěry výzkumu účinnosti reformy veřejné správy v oblasti školství
Josef Malach
Rok: 2002
stať ve sborníku

Evropská integrace a vzdělávání
Josef Malach
Rok: 2001
stať ve sborníku

Názory žáků na pololetní klasifikaci jako podnět pro řízení výuky a školy
Josef Malach
Rok: 2001
stať ve sborníku

Problem przemocy w rodzinach w Republice Czeskiej
Josef Malach
Rok: 2001, Auxilium sociale - wsparcie spoleczne
článek v odborném periodiku

Ukazatelé kvality dalšího vzdělávání učitelů na vysoké škole
Josef Malach
Rok: 2001, e-Pedagogikum
článek v odborném periodiku

Efektivní manažer
Josef Malach, Petr Šindler, Jon Billsberry
Rok: 1999
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Pedagogika II. - Vstupní pedagogická diagnostika
Josef Malach
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pedagogika II. Kapitoly z obecné didaktiky
Hana Lukášová, Milena Kurelová, Zora Kozelská, Josef Malach
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Texty pro základní a prohlubovací přípravu lektorů vnitrobankovního vzdělávání
Josef Malach
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pedagogika IV. - Rozumová výchova
Josef Malach
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vzdělávací politika a makrořízení školství
Josef Malach
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Koncepce vysokoškolské přípravy příslušníků Policie ČR
Josef Malach
Rok: 1996
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Sociální pedagogika, studijní text pro studenty dálkového studia oboru Sociální pedagogika
Josef Malach
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kybernetické aspekty zavádění kvalitativních vzdělávacích norem (standardů) do pedagogického mikrořízení a makrořízení
Josef Malach, Kava - Pech
Rok: 1995,
kapitola v odborné knize

Školský management I
Josef Malach
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Aplikace vzdělávacích standardů a pedagogické diagnostiky v systému řízení školství
Josef Malach
Rok: 1994
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Ke vztahu diagnostiky a autodiagnostiky na vysoké škole
Josef Malach, Kateřina Malachová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Liberalizacijske tendence v češkem školstvu in izobrazbeni stndardi
Josef Malach
Rok: 1994
stať ve sborníku

Vzdělávací standardy z fyziky pro střední školy bez maturity
Erika Mechlová, Josef Malach, Vira Miklasová
Rok: 1994, Matematika-fyzika-informatika
článek v odborném periodiku

Vzdělávací standardy z fyziky pro střední školy s maturitou
Erika Mechlová, Josef Malach, Emanuel Svoboda
Rok: 1994, Matematika-fyzika-informatika
článek v odborném periodiku

Vzdělávání učitelů a vychovatelů na OU
Milena Kurelová, Ladislav Langr, Josef Malach, Erika Mechlová, Milena Frydrychová
Rok: 1994
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

DIAGNOSTI VYSLEDKU VYUKY
Josef Malach
Rok: 1993
stať ve sborníku

HODNOCENI VZDELAVACICH STANDARDU A RIZENI SKOLSTVI
Josef Malach
Rok: 1993
stať ve sborníku

Management na Ostravské univerzitě
Josef Malach
Rok: 1993, Svoboda
článek v odborném periodiku

MATERIALNI DIDAKTICKE PROSTREDKY
Josef Malach
Rok: 1993
stať ve sborníku

NAMETY K DALSIMU VZDELAVANI UCITELU V OBLASTI SKLONIHO HODNOCENI
Josef Malach
Rok: 1993
stať ve sborníku

Pedagogická diagnostika a transformace české školy
Josef Malach, Josef Malach, Miluše Císařová, Vojtěch Gajda
Rok: 1993, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

PEDAGOGIKA II
Milena Kurelová, Josef Malach, Jurdin
Rok: 1993
stať ve sborníku

Pedagogika II. - Diagnostika výsledků výuky
Josef Malach
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pedagogika II - Příprava učitele na výuku
Josef Malach
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pojetí výuky - Pedagogika II
Josef Malach, Stanislav Wollmann, Hana Lukášová, Milena Kurelová
Rok: 1993
zveřejněné odborné posudky, recenze

PRISPEVEK K POSUZOVANI MODELU VYSOKOSKOLSKE PRILRAVY UCITELU
Josef Malach, Ivana Fialová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Předmluva k publikovaným vzdělávacím standardům z fyziky
Josef Malach, Erika Mechlová
Rok: 1993, Matematika - fyzika - informatika zvl. číslo
článek v odborném periodiku

Příprava učitele na výuku
Josef Malach, Milena Kurelová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Příspěvek k posuzování modelů vysokoškolské přípravy učitelů
Josef Malach, Ivana Fialová
Rok: 1993
stať ve sborníku

STANDARDY VE VYCHOVE A VZDELAVANI - JEJICH FUNKCE A ZASADY TVORBY
Josef Malach
Rok: 1993, PEDAGOGICKA ORIENTACE
článek v odborném periodiku

Standardy ve výchově a vzdělávání - jejich funkce a zásady tvorby. Jsme připraveni na vstup vzdělávacích standardů do škol?
Josef Malach
Rok: 1993, Pedagogická orientace č. 6
článek v odborném periodiku

Školský management na Ostravské univerzitě
Josef Malach
Rok: 1993, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku

Tvorba a pilotážní ověření standardu vzdělávání fyziky
Erika Mechlová, Josef Malach, Emanuel Svoboda
Rok: 1993
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Tvorzenie standardów ksztalcenia i ich ocena
Josef Malach
Rok: 1993
stať ve sborníku

Tworzenie standardów dstalcenia i ich ocena
Josef Malach
Rok: 1993
stať ve sborníku

TWORZENIE STANDARDOW KSZTALCENIA ICH OCENA
Josef Malach
Rok: 1993
stať ve sborníku

VSTUPNI PEDAGOGICKA DIAGNOSTIKA
Josef Malach
Rok: 1993
stať ve sborníku

Návrh kritérií pro komparaci a hodnocení současných změn v  organizaci VŠ studia
Josef Malach, Ivana Fialová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Příspěvek k posuzování modelů VŠ přípravy učitelů
Josef Malach, Ivana Fialová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Východiska komparací systémů učitelské přípravy
Josef Malach, Ivana Fialová
Rok: 1992, Pedagogická orientace č. 5
článek v odborném periodiku

Vzdělávací standardy a řízení školy
Josef Malach
Rok: 1992
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Za J. A. Komenským západním směrem - výukový videopořad ke 400 výročí narození
Josef Malach, Kateřina Malachová
Rok: 1992
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

K možnostem optimalizace diagnostických činností na vysoké škole
Josef Malach, Jindřich Malach
Rok: 1991
stať ve sborníku

Kybernetické aspekty využívání počítačů jako prostředků didaktické diagnostiky
Josef Malach
Rok: 1991
stať ve sborníku

Pojetí výuky obecné didaktiky v inovovaném studiu učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
Josef Malach, Milena Kurelová
Rok: 1991
stať ve sborníku

Využité osobních počítačů pro přípravu učebních pomůcek a analýzu výsledků výuky
Josef Malach, Jindřich Malach
Rok: 1991
stať ve sborníku

Základy diagnostiky vědomostí s využitím počítače
Josef Malach, Josef Malach
Rok: 1991, SPN
kapitola v odborné knize

Zvláštnosti a možnosti využití mikropočítačů v pedagogické diagnostice
Josef Malach
Rok: 1991
stať ve sborníku

Výsledky experimentálního ověřování účinnosti výuky obecné didaktiky s využitím didaktických programů a počítače
Josef Malach
Rok: 1990
stať ve sborníku

Základy vysokoškolské didaktické diagnostiky s využitím počítače
Josef Malach
Rok: 1990, DT ČSVTS
kapitola v odborné knize

Zkušenosti s využíváním výpočetní techniky při zkoušení a hodnocení výsledků zkoušky
Josef Malach, Kateřina Malachová
Rok: 1990
stať ve sborníku

Pojetí výuky obecné didaktiky v přípravě učitelů ve vazbě na předmětové didaktiky a využití výpočetní techniky
Josef Malach
Rok: 1989, DT ČSVTS
kapitola v odborné knize

Sociální pedagogika a sociologie výchovy
Josef Malach, Jaroslav Galičák, Ewa Syrek
Rok: 1989
zveřejněné odborné posudky, recenze

Možnosti využití počítače v obecné didaktice
Josef Malach
Rok: 1988
stať ve sborníku

Nové přístupy ve výuce obecné didaktiky
Josef Malach
Rok: 1988
stať ve sborníku

Nové možnosti uplatnění programového vyučování ve vysokoškolské výuce
Josef Malach
Rok: 1986
stať ve sborníku

Ostravská univerzita v Ostravě. Pedagogická fakulta.
Josef Malach, Vladimír Krejčí
Rok:
stať ve sborníku

výzkumný pobyt
Josef Malach
Rok:
působení v zahraničí

výzkumný pobyt
Josef Malach
Rok:
působení v zahraničí

výzkumný pobyt
Josef Malach
Rok:
působení v zahraničí

výzkumný pobyt
Josef Malach
Rok:
působení v zahraničí

výzkumný pobyt
Josef Malach
Rok:
působení v zahraničí

výzkumný pobyt
Josef Malach
Rok:
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
DIPNSeminář k diplomové práci
BLOKBlokace místnosti
PEDAGPedagogika
DRPHEICT v pedagogickém hodnocení a evaluaci
11ZD1Seminář k diplomové práci 1
11ZD2Seminář k diplomové práci 2
CZVOPObecná pedagogika
11ZD1Seminář k diplomové práci 1
11ZD2Seminář k diplomové práci 2
AKTIVAktivizační metody ve výuce
AN2GOAndragogika
BCELUCeloživotní učení
BKOBDObecná didaktika
BKPEGPedagogická diagnostika a evaluace
BKSZZSZZ - Základy pedagogiky a psychologie
BKTEVTeorie výchovy
BKZPEZáklady pedagogiky
BKZPVZáklady pedagogického výzkumu
BOBDIObecná didaktika
BOPE1Obecná pedagogika 1
BOPE2Obecná pedagogika 2
BPEDIPedagogická diagnostika a evaluace
BPOBDObecná didaktika
BPTEVTeorie výchovy
BSZZKSZZ - Základy pedag. a psychologie
BZPEDZáklady pedagogiky
BZPEGZáklady pedagogiky
BZPVYZáklady pedagogického výzkumu
COBDIObecná didaktika
COPE1Obecná pedagogika 1
COPE2Obecná pedagogika 2
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
DPEDAPedagogika
DPROBSoučasné problémy pedagogick. hodnocení
DRPHEICT v pedagogickém hodnocení a evaluaci
DVZDIDistanční vzděl. v systému celož. učení
ICTODPedagogika pro učitele - obecná didakt.
KAN2GAndragogika
MPEVYPedagogický výzkum
NKOBDObecná didaktika
NKSZZSZZ - Pedagogika a psychologie
NKVPAVzdělávací politika a praxe
NOBDIObecná didaktika
NSZPSSZZ - Pedagogika (pro Učit. psychologie)
NSZZKSZZ - Pedagogika a psychologie
NVPAPVzdělávací politika a praxe
OBECZáklady pedagogiky
ODIDPedagogika pro učitele 1-Obecná didakt.
PEDI2Pedagogická diagnostika 2
P-EDOEdukacja doroslych
P-PPRPedagogika pracy
SKOBDObecná didaktika
SNAGEAndragogika a geragogika
SOBDIObecná didaktika s praxí
SOBPEObecná a srovnávací pedagogika
SZZKSSZZ - Pedagogika a psychologie
SZZPSSZZ - Pedagogika a psychologie
TE1VZTeorie vzdělávání
TVOUCTvořivý učitel
UDSSDidaktika střední školy
UPEVYPedagogický výzkum
URVVZŘízení výchovy a vzdělávání
WNAGEAndragogika a geragogika
XAEDGAndro-edukační diagnostika
XAEVYAndro-edukační výzkum
XANDIAndrodidaktika
XDIDADidaktika
XILEVInternet a eLearning ve vzdělávání
XKLKLKlíčové kompetence lektora
XMNGMManagement ve vzdělávání
XMPVDMarketing a podnikání ve vzděl.dospělých
XOANDObecná andragogika
XPCVUPočítače ve výuce a učení
XPPCUPolitika a praxe celoživotního učení
XSZZASZZ - Andragogika
XTVPRTvorba vzdělávacích programů
ZPDLFZáklady pedagogiky
ZPDVVZáklady pedagogiky
1MTASManagement třídy a školy
1SZZSZZ - Pedagogika a psychologie
1ZDP1Seminář k diplomové práci 1
1ZDP2Seminář k diplomové práci 2
1ZMTSManagement třídy a školy
1ZSZZSZZ - Pedagogika a psychologie
11SZKSZZ - Pedagogika a psychologie
11SZZSZZ - Pedagogika a psychologie
11ZD1Seminář k diplomové práci 1
11ZD2Seminář k diplomové práci 2
11ZMTManagement třídy a školy
11ZODObecná didaktika
2ANDGAndragogika
2ANGOAndragogika
2DIPEDidaktika pedagogiky
2DIPGDidaktika pedagogiky
2DIPRObecná didaktika s praxí
2EVALPedagogická evaluace
2OBDKObecná didaktika
2PDPRPed. psych. problémy školní praxe
2PEDHPedagogické hodnocení
2PEHOPedagogické hodnocení
2PEVAPedagogická evaluace
2SOTESoudobé teorie vzdělávání
2SOUTSoudobé teorie vzdělávání
2STRVStrategie výuky
2SZKPSZZ - Pedagogika
2SZPPSZZ Pedagogika
2SZPSSZZ - Psychologie pro obor Uč. pedag.
2SZZKSZZ - Pedagogika a psychologie
2VPOLVzdělávací politika
2ZAUCProblémy začínajícího učitele
22DPRPed. psych. problémy školní praxe
22IDObecná didaktika
22ZZKSZZ - Pedagogika a psychologie
3NKZPZáklady pedagogiky
3OBDIObecná didaktika
3PDDGPedagogická diagnostika
3PDVZZáklady pedagogického výzkumu
3PEDGPedagogická diagnostika
3PEDIPedagogická diagnostika
3SEVYSeminář k pedagogickému výzkumu
3SKPDŠkolní pedagogika
3SZKPSZZ - Základy pedagogiky
3SZPPSZZ Pedagogika
3SZPSSZZ - Základy psych. pro obor Pedagogika
3SZZKSZZ - Základy pedagogiky a psychologie
3TEVYTeorie výchovy
3ZPD1Základy pedagogiky 1
33AADAndro-didaktika
33ACZStrategie a politika CŽU
33ADIDidaktika
33AEDAndro-edukační diagnostika
33AEFEkonomika VD
33AETEdukační technologie a multimediální apl
33AEVAndro-edukační výzkum
33AE2Evaluace II - evaluace vzděl. institucí
33AFVFilozofie výchovy
33AHRHRM - Řízení lidských zdrojů
33AKAKulturní andragogika
33AMAManagement - obecná teorie řízení
33AMTMarketing ve vzdělávání dospělých
33APAProfesní andragogika
33APPPracovní právo
33AVVObecná andragogika
33AZSSZZ - andragogika
33AZZSZZ - psychologie a sociologie
33EDIPedagogická diagnostika
33ODZáklady obecné didaktiky
33PD1Základy pedagogiky 1
33ZZKSZZ - Základy pedagogiky a psychologie
4OBPEObecná pedagogika
4PEDIPedagogická diagnostika
4SZZSZZ - Základy pedagogiky a psychologie
4ZOPDObecná pedagogika
4ZPEDPedagogická diagnostika
4ZSZZSZZ - Základy pedagogiky a psychologie
44PEDPedagogická diagnostika
44SZSSZZ - Základy pedagogiky a psychologie
44SZZSZZ - Základy pedagogiky a psychologie
44ZOPObecná pedagogika
44ZPDPedagogická diagnostika
6ANDRAndragogika
6PBP1Seminář k bakalářské práci 1
6PEOBObecná a srovnávací pedagogika
6PVYZPedagogický výzkum
6SZZSZZ - Základy pedag. a psychologie
6ZAANZáklady andragogiky
66AANZáklady andragogiky
66AD2Androdidaktika 2
66ANDAndragogická diagnostika
66EOBObecná a srovnávací pedagogika
66KKLKlíčové kompetence lektora
66OBAObecná andragogika
66RPRReflektovaná praxe
66SANSZZ - Andragogika
66SPSSZZ - Psychologie a sociologie
66TVPTvorba vzdělávacích programů
66ZAVZáklady andragogického výzkumu
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7OBDIObecná didaktika s praxí
7PDI1Didaktika pedagogiky 1
7PEVAEvaluace ve školství
7PMETMetodologie pedagogického výzkumu
7PTEVTeorie vzdělávání
7SLEGŠkolská legislativa a soustava
7SZZSZZ - Pedagogika a psychologie
7SZZBSZZ - Pedagogika, psychologie
77BDIObecná didaktika s praxí
77BHJObhajoba diplomové práce
77LEGŠkolská legislativa a soustava
77ZZBSZZ - Pedagogika, psychologie
9DDEDiagnostika a evaluace v celož. edukaci
9DKOVSoučasné teorie vzdělávání a kurikula
9DMPVMetodologie pedagogického výzkumu
9DPEDPedagogika
9DPGHICT v procesu pedagogického hodnocení
9DPPVMetodologie pedagogického výzkumu
9DPVVDidaktika VŠ výuky
9DSDZObhajoba tezí a státní doktorská zkouška
9PEDAPedagogika
9SEM1Doktorandský seminář 1
9SEM2Doktorandský seminář 2
9SEM3Doktorandský seminář 3
9VYU1Výuková činnost 1
9VYU2Výuková činnost 2
99KOVSoučasné teorie vzdělávání a kurikula
99PEDPedagogika
99PGHICT v procesu pedagogického hodnocení
99PPVMetodologie pedagogického výzkumu
99PVVDidaktika VŠ výuky
11ZD1Seminář k diplomové práci 1
11ZD2Seminář k diplomové práci 2
BOPE1Obecná pedagogika 1
BOPE2Obecná pedagogika 2
BSZO2Pedagogika
BSZS2Pedagogika
CSZZ1SZZ - Pedagogika
MSZO1SZZ - pedagogika a psychologie
MSZS1SZZ - pedagogika a psychologie
URLZDŘízení lidských zdrojů
USZO1SZZ - pedagogika a psychologie
11ZD1Seminář k diplomové práci 1
11ZD2Seminář k diplomové práci 2
11ZD1Seminář k diplomové práci 1
11ZD2Seminář k diplomové práci 2
KCEVZCeloživotní vzdělávání
SPMPojetí moderního managementu


AutorNázev práceTypRok
Černá LibušeHudební vzdělávání a způsoby jeho ukončování na čtyřletých všeobecně vzdělávacích středních školách v ČR, v Polsku a na Slovenskudisertační 2017 
Kormanec VladimírICT kompetencie učiteľadisertační 2015 
Troszok AlešInformační a komunikační technologie v procesu pedagogického hodnocenídisertační 2011 
Bučková PetraŽivotní spokojenost žen v postproduktivním věkudisertační 2010 
Pustelníková JanaVliv rodinné výchovy na školní úspěšnost mládeže navštěvující OU a praktické školy.diplomová  
Gorčicová VeronikaPředstavy vysokoškolských studentů o jejich hodnocenídiplomová 2019 
Tauferová KateřinaHodnocení na klasické a moderní alternativní školediplomová 2019 
Valachová AlžbětaPředstavy vysokoškolských studentů o výuce a její kvalitědiplomová 2019 
Kristová KateřinaDiagnostika úrovně tvořivosti a podnikavosti dětí a mládeže České Republikydiplomová 2017 
Lysková TerezaVyužití fiktivních firem na SOU v Opavě k rozvoji podnikatelských kompetencí studentůdiplomová 2017 
Čechová PetraSrovnání výukových strategií využívaných ve výuce psychologie na středních školáchdiplomová 2016 
Longauerová ŠárkaStřední školy jako instituce celoživotního učenídiplomová 2016 
Gebauer DanielCeloživotní vzdělávání policistů Obvodních oddělení Policie ČR v Ostravědiplomová 2015 
Blahutová ŠárkaVZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ FINANČNÍCH ORGÁNŮ V SYSTÉMU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮdiplomová 2011 
Bogda SvatoplukZáklady vzdělávání policistů v oblasti prevencediplomová 2011 
Dobríková NaděždaProjektové vyučování jako jedna z forem prevence negativních jevů u středoškolské mládežediplomová 2011 
Lehotský JánVliv drogové závislosti na kriminalitu s majetkovým prospěchem v Ostravědiplomová 2011 
Mikulášková ŠárkaToxikománie mládeže a jeji prevence se zaměřením na odborná učiliště a praktické školy.diplomová 2011 
Sasin RadekDrogy jako faktor kriminality s majetkovým prospěchem v Ostravě.diplomová 2011 
Zitková JanaAbúzus drog jako jeden z faktorů trestné činnostidiplomová 2011 
Ptáček PetrEkonomickými znalostmi k vyšší zaměstnatelnostidiplomová 2010 
Pultarová JitkaVýskyt a řešení problematiky záškoláctví na středních školáchdiplomová 2010 
Kožejová LenkaIdentifikace a prevence užívání alkoholu žáků střední školydiplomová 2009 
Lachetová MarieIdentifikace a prevence sociálně patologických jevů středoškolské mládežediplomová 2009 
Mikesková EvaDrogová problematika, šikana, agresivita a jejich prevence na Odborném učilišti a Praktické škole v Hlučínědiplomová 2009 
Nogolová BoženaIdentifikace a prevence sociálně patologických jevůdiplomová 2009 
Ohrádková MarkétaReedukační proces v podmínkách Diagnostického ústavu Ostravadiplomová 2009 
Šušlíková MarieTvorba a ověření studijně pracovního textu v odborném předmětudiplomová 2009 
Havriščuková JanaNormy a kritéria pedagogického hodnocení v současné školediplomová 2008 
Hořínková MarcelaIntegrace dětí z romské etnické skupiny do výchovně vzdělávacího systému v ČRdiplomová 2008 
Pregetová MarieFaktory a výsledky výchovy mládeže k nekuřáctvídiplomová 2008 
Tošková AdrianaParametry pedagogického hodnocení očima učitelů a žákůdiplomová 2008 
Zavřelová PetraSociálně patologické jevy a jejich prevence na SŠdiplomová 2008 
Zeťková ŠárkaAgresivita a šikana mezi mládeží jako sociálně patologický jev.diplomová 2008 
Stopková MiroslavaSociálně patologické jevy ve vztahu k prožívání volného času mládežediplomová 2007 
Žeravová JanaIdentifikace a prevence sociálně patologických jevůdiplomová 2007 
Bujok RolandVzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků Celní správy ČR jako celoživotnídiplomová 2006 
Čuboň PetrDomácí násilí a jeho pedgaogické řešenídiplomová 2006 
Dosoudilová MarcelaIdentifikace a prevence sociálně patologických jevůdiplomová 2006 
Hanák RadimKvalita trávení volného času jako faktior kriminalilty dětí a mládežediplomová 2006 
Kotrlová JanaIdentifikace a prevence sociálně patologických jevůdiplomová 2006 
Sedlák PetrRole policie ČR v prevenci sociálně patologických jevů dětí a mládeže ve vybraném regionudiplomová 2006 
Valchař AlešPrevence počítačové kriminalitydiplomová 2006 
Kebrlová SilvieVýběr a vzdělávání pracovníků v bancebakalářská 2021 
Kovač JanHodnota a přínos celoživotního učení a vzdělávání v malých a středních podnicíchbakalářská 2021 
Pavelová RenátaVyužití MOOC ve vzdělávání dospělýchbakalářská 2020 
Talla VladimírŠachová hra jako prostředek k rozvoji kognitivních a metakognitivních funkcí jedince v celoživotním vzděláváníbakalářská 2020 
Cudziková IvanaRozvoj a hodnocení andragogických kompetencí lektorabakalářská 2019 
Demjanová DenisaBariéry v učení účastníků firemního vzděláváníbakalářská 2019 
Horká EvaCeloživotní učení a nezaměstnanostbakalářská 2019 
Karnetová KateřinaVyužití MOOC (Massive Open Online Courses) v profesním vzděláváníbakalářská 2019 
Musiolová KarolinaRozvoj podnikavosti dospělých v systému informálního učeníbakalářská 2019 
Chamrádová MartinaZájem žáků základních škol o podnikání jako profesní kariérubakalářská 2018 
Matejová BarbaraSrovnání motivace a postojů ke studiu studentů andragogiky v prezenční a kombinované formě studiabakalářská 2018 
Brettschneiderová ZdenkaKoučink jako prostředek motivace ke vzdělávání se dospělýchbakalářská 2017 
Franek RenéVzdělávání seniorů ve vztahu k prevenci kriminality páchané na seniorechbakalářská 2017 
Havrlantová PavlínaMotivace a bariéry ve vzdělávání osob dlouhodobě vyloučených z pracovního procesubakalářská 2017 
Jedelská AndreaTvorba systému vzdělávání zaměstnanců v prostředí IT společnostibakalářská 2017 
Juřenčáková EvaPotřeby a efekty státní přijímací zkoušky na SŠbakalářská 2017 
Mičková BarboraSupervize jako nástroj dalšího vzdělávání zaměstnanců v sociálních službáchbakalářská 2017 
Skupníková BarboraZáměr žáků podnikatbakalářská 2017 
Surá AlenaVzdělávání zaměstnanců České správy sociálního zabezpečeníbakalářská 2017 
Vyoralová EvaMotivace nezaměstnaných k dalšímu vzděláváníbakalářská 2017 
Zimčíková JanaVzdělávací možnosti rodičů na mateřské a rodičovské dovolenébakalářská 2017 
Machurová IrenaDidaktické hry ve výuce podnikáníbakalářská 2016 
Matušek PetrMotivace k profesnímu vzdělávání v AČRbakalářská 2016 
Tomalová MartinaVliv hraní her na učení dospělýchbakalářská 2016 
Kristová KateřinaMetody rozvoje podnikavosti žáků základní školybakalářská 2015 
Vlčková PetraBariéry dospělých v celoživotním vzděláváníbakalářská 2015 
Fridvaldská DitaFiremní vzdělávání jako součást rozvoje lidských zdrojůbakalářská 2014 
Krybusová DanielaInformační a komunikační technologie ve firemním vzděláváníbakalářská 2014 
Kysová IvetaReálné přínosy firemního vzděláváníbakalářská 2014 
Pobudová MichaelaVyužívání ICT ve vzdělávání nezaměstnanýchbakalářská 2014 
Špačková PavlaVzdělávací potřeby seniorů v oblasti informačních technologiíbakalářská 2014 
Učňová DarinaVyužití informačních a komunikačních technologií v dalším vzděláváníbakalářská 2014 
Borský VladimírReedukace dospělých zasažených sociálně-patologickými jevybakalářská 2013 
Šídlo VladimírDalší profesní vzdělávání příslušníků Dopravní služby Policie České republikybakalářská 2013 
Urbánek DavidEdukace seniorů v domově s pečovatelskou službou.bakalářská 2013 
Lipowská RenátaMožnosti a motivace k celoživotnímu vzdělávání seniorůbakalářská 2012 
Suknarovský DušanProblémy začínajících učitelů, možnosti jejich řešení a motivace pro jejich další působení v pedagogické praxibakalářská 2012 
Šmírová LenkaPočítačová gramotnost a její rozvíjení u seniorůbakalářská 2012 
Janečková LydieSystém vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Moravskoslezského kraje z hlediska právní úpravy a ekonomických aspektůbakalářská 2011 
Žabčíková AndreaVYBRANÉ OTÁZKY VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVYbakalářská 2011 
Choleva PetrAndragogické základy vzdělávání dospělých na střední odborné školebakalářská 2010 
Smrčková PavlínaRozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě cestou vzdělávání zaměstnancůbakalářská 2009 
Hojda IvanŠikana u Armády a Policie ČRbakalářská 2008 
Rusz JiříResortní vzdělávání příslušníků justiční strážebakalářská 2008 
Szczeponiec RomanKoncepce vzdělávání v Celní správě České republiky a její realizace v praxibakalářská 2008 
Beran JosefAnalýza účinnosti výcviku pro vysoce specializované profesebakalářská 2007 
Bogdová VladimíraPrevence sociálně patologický jevů u dětí a mládežebakalářská 2007 
Kadora IvanPedagogická hlediska systému celoživotního vzdělávání příslušníků Policie České republikybakalářská 2007 
Knapková JanaSystém resortního vzdělávání ve veřejné správěbakalářská 2007 
Kondek FrantišekRole samosprávy v systému prevence sociálně patologických jevůbakalářská 2007 
Kožejová LenkaIdentifikace a prevence soicálně patologických jevůbakalářská 2007 
Krejčíř MartinDomácí násilíbakalářská 2007 
Kučera MartinVzdělávání potápěčů policie ČRbakalářská 2007 
Lachetová MarieKlasifikace a prevence sociálně patologických jevůbakalářská 2007 
Mertová VieraMožnosti třídního učitele při identifikaci a prevenci sociálně patologických jevů na středním odborném učilištibakalářská 2007 
Mikesková EvaDrogová problematika a její prevence na OUbakalářská 2007 
Nogolová BoženaIdentifikace a prevence sociálně patologických jevůbakalářská 2007 
Novák FrantišekVzdělávání příslušníků Celní správy ČR v oblasti správy spotřebních daníbakalářská 2007 
Pastuszek RadekHodnocení systému resortního vzdělávání pracovníků Celní správy České republikybakalářská 2007 
Stolařík LuděkSystémy resortního vzděláváníbakalářská 2007 
Ševčík PavelIdentifikace a prevence sociálně patologických jevůbakalářská 2007 
Švajný LadislavPedagogické aspekty systému celoživotního vzdělávání příslušníků Policie ČRbakalářská 2007 
Tenková JanaAndragogické základy procesu permanentního zvyšování odbornosti pracovníků resortu Ministerstva financíbakalářská 2007 
Antalovič VladimírSystém resortního vzdělávání Celní správy České republikybakalářská 2006 
Bršelová GabrielaIdentifikace a prevence sociálně patologických jevůbakalářská 2006 
Cigánková MonikaAnalýza systému firemního vzděláváníbakalářská 2006 
Fabiánová SoňaRodina a její současné problémy - rodiny zajištěné dávkami sociální péčebakalářská 2006 
Franek JiříVolný čas dětí a mládeže - prevence negativních jevůbakalářská 2006 
Havlů EvaRole státu při řešení sociálně pedagogických problémů dětí a mládežebakalářská 2006 
Havriščuková JanaPedagogické hodnocení v současné školebakalářská 2006 
Hořínková MarcelaVybrané problémy etnických skupin a školabakalářská 2006 
Janeček MilošCeloživotní vzdělávání v celní správě v podmínkách Evropského společenstvíbakalářská 2006 
Jaroš RadovanDrogová závislost a její prevencebakalářská 2006 
Kabara TomášPEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI INSTRUKTORA TĚLESNÉ PŘÍPRAVY POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - VÝZNAM A ROZVOJbakalářská 2006 
Kadlček MiroslavSystém resortního vzdělávání u Celní správy České republikybakalářská 2006 
Kociková RenátaPodnikové vzdělání z hlediska andragogickéhobakalářská 2006 
Labounek MilanOmbudsman - veřejný ochránce právbakalářská 2006 
Miarka RomanCeloživotní vzdělávání v Celní správě České republikybakalářská 2006 
Ohrádková MarkétaIdentifikace a prevence sociálně patologických jevů v podmínkách diagnostického ústavubakalářská 2006 
Palkovská PetraInformační a komunikační technologie jako nástroj prevence sociálně patologických jevůbakalářská 2006 
Pecina JiříSYSTÉM RESORTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V CELNÍ SPRÁVĚ ČESKÉ REPUBLIKYbakalářská 2006 
Pregetová MarieIdentifikace a prevence sociálně patologických jevů na SOŠ a SOU se zaměřením na výchovu mládeže k nekuřáctvíbakalářská 2006 
Sikora Tomáše-Learning ve vzdělávání dospělýchbakalářská 2006 
Špiruta DanielDosažení potřebných jazykových dovedností zaměstnanců v celní správěbakalářská 2006 
Tošková AdrianaPedagogické hodnocení v současné školebakalářská 2006 
Zavřelová PetraIdentifikace a prevence sociálně patologických jevů (na vybraném stupni školy)bakalářská 2006 
Zeťková ŠárkaŠikana a její prevence na vybrané střední školebakalářská 2006 
Hejtmánek JaroslavVyužití e-learningu ve vzdělávání pracovníků školství a státní správybakalářská 2005 
Mikulášková ŠárkaPrevence šikany a agresivity na školách se zaměřením na odborná učiliště a praktické školybakalářská 2005 
Mokroš PetrÚčinnost specializovaných vzdělávacích projektů pro pracovníky celní správybakalářská 2005 
Mokrošová KláraVzdělávání dospělých Požadavek moderní společnostibakalářská 2005 
Ondrusz ZdeněkAnalýza systému dopravní výchovy a vývoj dopravní nehodovostibakalářská 2005 
Pešat RichardNezaměstnanost a její řešení prostřednictvím vzděláváníbakalářská 2005 
Piekarzová KateřinaVliv životního prostředí na zdraví a výchova mládeže k péči o životní prostředíbakalářská 2005 
Polák TomášZásady a realizace profesního vzdělávání pojišťovacích poradcůbakalářská 2005 
Pustelníková JanaMetody práce s dětmi a mládeží romského původubakalářská 2005 
Skudrzyk PetrSystém celoživotního vzdělávání pracovníků Celní správy a jejich uplatnění v Evropské uniiibakalářská 2005 
Solný ZbyněkRomské etnikum a sociálně patologiecké jevybakalářská 2005 
Šajtarová LenkaResortní vzdělávání řídících pracovníků v souvislostech sociální pedagogikybakalářská 2005 
Štěrba JosefSystém celoživotního vzdělávání v podmínkách Policie České republikybakalářská 2005 
Švejnohová RadkaAnalýza výuky Informatiky na středních školáchbakalářská 2005 
Zaujec ZbyhněvSystém resortního vzdělávání u Celní správy České republikybakalářská 2005 


Tvorba nových studijních materiálů pro studenty se SP pro výuku předmětů pedagogického základu studijních programů Učitelství pro 2. st ZŠ a Učitelství pro SŠ
Hlavní řešitelprof. PhDr. Josef Malach, CSc.
Období1/2020 - 10/2020
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
Proměny kompetencí akademických pracovníků
Hlavní řešitelprof. PhDr. Josef Malach, CSc.
Období1/2018 - 12/2018
Poskytovatel
Stavřešený
Představy vysokoškolských studentů o jejich výuce a hodnocení
Hlavní řešitelprof. PhDr. Josef Malach, CSc.
Období1/2018 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Vytvoření učebních textových pomůcek pro vybrané předměty v rámci studijních programů Specializace v pedagogice a  Učitelství pro 2. stupeň základní školy
Hlavní řešitelprof. PhDr. Josef Malach, CSc.
Období1/2018 - 11/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Podpora pedagogické práce akademických pracovníků zajišťujících výuku nového předmětu ve studijním oboru Učitelství pedagogiky
Hlavní řešitelprof. PhDr. Josef Malach, CSc.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Vliv vybraných proměnných na zájem podnikat a postoje k podnikání u žáků základních a středních škol
Hlavní řešitelprof. PhDr. Josef Malach, CSc.
Období1/2016 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Podpora rozvoje kompetencí k podnikavosti a inovativnosti žáků základních škol
Hlavní řešitelprof. PhDr. Josef Malach, CSc.
Období10/2010 - 8/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
Vzdělávání lektorů, instruktorů, metodických a řídících pracovníků působících v oblasti dalšího profesního vzdělávání příslušníků Policie ČR
Hlavní řešitelprof. PhDr. Josef Malach, CSc.
Období4/2006 - 1/2008
PoskytovatelOP RLZ 3.3
Stavukončený
Teach ESPRIT
Hlavní řešitelprof. PhDr. Josef Malach, CSc.
Období10/2004 - 12/2007
PoskytovatelCommenius
Stavukončený
Individuální mobilita - Norsko
Hlavní řešitelprof. PhDr. Josef Malach, CSc.
Období6/2007 - 6/2007
PoskytovatelErasmus
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub