Personální složení

celá fakulta
hierarchické členění

Děkanát Pedagogické fakulty
Katedra anglického jazyka s didaktikou
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
Katedra hudební výchovy
Katedra informačních a komunikačních technologií
Katedra matematiky s didaktikou
Katedra pedagogiky a andragogiky
Katedra pedagogické a školní psychologie
Katedra preprimární a primární pedagogiky
Katedra sociální pedagogiky
Katedra speciální pedagogiky
Katedra výchovy k občanství
Katedra studií lidského pohybu
Katedra technické a pracovní výchovy
Katedra výtvarné výchovy
Centrum dalšího vzdělávání
Centrum diagnostiky lidského pohybu
Centrum pedagogického výzkumu
Centrum vizuálních studií
Centrum výzkumu kultury a identity regionu


Děkanát Pedagogické fakulty

Abecední členění
553 46 2503
736 757 935
553 46 1062
Bestová Marika, Ing.
referentka pro ekonomiku
553 46 2505
Böhm Radek
referent studijního oddělení PdF
553 46 2512
553 46 4016
Čapandová Tereza, Mgr.
referentka pro rozvoj, referentka pro vnější, vnitřní komunikaci a tvůrčí činnost
553 46 2545
603 326 731
Farana Roman, doc. Mgr., Ph.D.
proděkan pro vědu a doktorská studia
553 46 2596
Fialová Ivana, PhDr.
vedoucí projektového oddělení
553 46 2722
734 783 481
Geierová Alena, Mgr.
referentka studijního oddělení PdF
553 46 2516
Havrlantová Zuzana, Ing.
referentka pro vědu a výzkum
553 46 2506
Jakubková Lucie, Bc.
referentka studijního oddělení PdF
553 46 2517
553 46 2588
607 762 933
553 46 2501
Jedlička Libor, Ing.
odborný technik
 
553 46 1063
 
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D.
proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
553 46 2625
739 504 633
Koudela Tomáš, Mgr., Ph.D.
proděkan pro vnější, vnitřní komunikaci a tvůrčí činnost
553 46 2545
Kravalová Petra, Mgr.
redaktorka/editorka
732 741 145
Lipowská Renáta, Mgr.
referentka pro zahraniční vztahy
553 46 2536
553 46 2509
Motyka Adam, Mgr.
marketingový specialista, PR referent pro vědu a výzkum, sociální sítě
553 46 2597
777 799 645
Oslizloková Anna, Bc.
personalistka PdF
553 46 2511
553 46 4035
Schmejkalová Ivana, Mgr.
referentka pro zahraniční vztahy
553 46 2508
733 169 894
Sikorová Michaela
samostatná referentka
553 46 2699
Sikorová Zuzana, doc. PhDr., Ph.D.
proděkanka pro internacionalizaci
553 46 2719
Tabašková Lenka, Ing.
referentka personalistiky
553 46 2504
553 46 1065
 
Uhlařová Jana, Ing.
odborná referentka
553 46 2513
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
proděkan pro rozvoj a legislativu
553 46 2583
739 329 156
Valchař Aleš, Mgr.
vedoucí studijního oddělení PdF
553 46 2711
Vašková Lenka, Bc.
referentka studijního oddělení PdF
553 46 2514
Zmrzlíková Michaela
sekretářka děkana
553 46 2502
734 692 927


Katedra anglického jazyka s didaktikouKatedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Abecední členění
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
731 696 962
553 46 2637
Kuldanová Pavlína, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
553 46 2643
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
553 46 2644
Nohelová Šárka
sekretářka KCD
553 46 2636
Novák Radomil, doc. Mgr. Ing., Ph.D.
tajemník KCD, katedrový PR koordinátor
553 46 2638
553 46 2635
731 696 960


Katedra hudební výchovy

Abecední členění
553 46 2527
553 46 2910
731 467 002
553 46 4041
553 46 2527
553 46 2528
553 46 2526
603 749 646
Motalová Pavlína, Bc.
sekretářka KHV
553 46 2602
553 46 2527
Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
553 46 2532


Katedra informačních a komunikačních technologií

Abecední členění
Franková Romana
sekretářka KIK
553 46 2626
Havlásková Tatiana, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
553 46 2631
Javorčík Tomáš, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, výkonný redaktor časopisu ICTE Journal, pedagogický poradce
553 46 2632
553 46 2625
739 504 633
Matula Martin
technik IT
731 137 352
553 46 2520
Rumánek Michal
technik IT
553 46 2633
777 823 195
553 46 2627


Katedra matematiky s didaktikou

Abecední členění
Barot Tomáš, Ing., Ph.D.
vedoucí katedry, katedrový koordinátor pro internacionalizaci
553 46 2653
Franková Romana
sekretářka KMD
553 46 2626
Krpec Radek, RNDr., Ph.D.
tajemník katedry, katedrový PR koordinátor, pedagogický poradce programů Matematika se zaměřením na vzdělávání, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - Matematika
553 46 2646


Katedra pedagogiky a andragogikyKatedra pedagogické a školní psychologie

Abecední členění
553 46 2687
553 46 2689
553 46 2685
553 46 2686
Lacková Lucia, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro VKZ
553 46 2691
Petrová Alena, doc. PhDr., Ph.D.
garant studijního programu Učitelství pro SŠ
553 46 2692
553 46 2690
Škobrtal Pavel, PhDr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci, pedagogický poradce pro Bc. program Psychologie se zaměřením na vzdělávání
553 46 2693


Katedra preprimární a primární pedagogiky

Abecední členění
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D.
garant studijního programu a pedagogický poradce - Učitelství pro mateřské školy a Pedagogika předškolního věku
553 46 2678
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro Učitelství 1.stupně ZŠ
553 46 2677
Karaffa Jan, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
553 46 2681
Ramíková Šárka, Bc.
sekretářka KPA
553 46 2676
731 639 623
553 46 2675


Katedra sociální pedagogiky

Abecední členění
553 46 2658
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci, pedagogický poradce pro Bc Sociální pedagogika KS a NMgr Sociální pedagogika KS
553 46 2661
Richterová Bohdana, Mgr., Ph.D.
vedoucí PES, garantka studijního programu Sociální pedagogika (Bc.), pedagogický poradce pro Bc Sociální pedagogika PS
553 46 2656
603 229 887
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc.
garant studijního programu Sociální pedagogika (NMgr.)
731 193 897
553 46 2659
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro NMgr Sociální pedagogika PS
553 46 2660
553 46 2657
Štenclová Veronika, Mgr., Ph.D.
správce sociálních sítích katedry, PR katedry
553 46 2660


Katedra speciální pedagogiky

Abecední členění
Adamus Petr, PhDr., Ph.D.
diagnostik / specialista Centra Pyramida
553 46 2670
Franiok Petr, doc. PaedDr., Ph.D.
garant NMgr. studia Speciální pedagogika a Speciální pedagogika pro učitele
734 366 447
553 46 2672
Hampl Igor, Mgr., Ph.D.
diagnostik/specialista Centra Pyramida
553 46 2673
Chlebcová Helena, Mgr.
tutorka pro 1. roč. Bc. studia, diagnostik/specialista Centra Pyramida
553 46 2673
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry, katedrový koordinátor pro internacionalizaci, koordinátor CŽV
553 46 2666
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D.
garant Bc. studia Speciální pedagogika, pedagogická poradkyně, koordinátorka praxí, metodik Centra Pyramida, diagnostik/specialista Centra Pyramida
553 46 2669
553 46 1799
597 372 758
553 46 2673
597 371 111
597 373 644
Satinská Edita, Mgr., Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedry, fakultní koordinátor pro studenty se specifickými potřebami na Pedagogické fakultě, katedrový koordinátor pro internacionalizaci, diagnostik/specialista Centra Pyramida
553 46 2671
Vašků Vladimír
referent katedry, katedrový koordinátor PR
553 46 2667
Vavrušková Veronika, Mgr.
tutorka pro 1. roč. NMgr. studia
553 46 2729


Katedra výchovy k občanství

Abecední členění
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D.
garant Bc. studijního programu Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání
553 46 2605
602 572 895
Kalitová Kristina, Mgr., Ph.D.
PR koordinátorka, pedagogická poradkyně
553 46 2603
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD.
vedoucí katedry, garantka praxí
553 46 2601
Motalová Pavlína, Bc.
sekretářka KOV
553 46 2602
553 46 2527
Peterková Eva, Mgr., Ph.D.
katedrová koordinátorka pro internacionalizaci
553 46 2604


Katedra studií lidského pohybu

Abecední členění
Brtva Pavel, Mgr.
zahraniční koordinátor
553 46 2597
553 46 2592
553 46 1778
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
553 46 2594
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce pro doktorské studium Kinantropologie
553 46 2588
607 762 933
553 46 2501
553 46 1070
Jurková Soňa, Mgr.
zahraniční koordinátorka
553 46 2584
 
Klimtová Hana, PaedDr., Ph.D.
tutor denní a kombinované formy oborů učitelství pro 1. stupeň základní školy, učitelství pro mateřské školy, garant studia TV ve studijních programech Učitelství 1. stupně a Učitelství pro MŠ
553 46 2589
 
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro obor Rekreologie, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova a sport
553 46 2593
553 46 4405
Motyka Adam, Mgr.
marketingový specialista, PR referent pro vědu a výzkum, sociální sítě
553 46 2597
777 799 645
Pacut Miroslav, Mgr.
koordinátor projektu UNIS, koordinátor ČAUS univerzitních lig
553 46 4403
Plešek Jan, Mgr.
koordinátor pro internacionalizaci, koordinátor mobility window
553 46 4406
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D.
tajemník KSLP, pedagogický poradce pro obor Tělesná výchova
553 46 2583
739 329 156
553 46 2580


Katedra technické a pracovní výchovy

Abecední členění
Nohelová Šárka
sekretářka KPV
553 46 2636
Rudolf Ladislav, doc. Ing., Ph.D.
garant bakalářského studijního programu Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání, garant navazujícího magisterského studijního programu Učitelství odborných předmětů
553 46 2615
553 46 2610
605 249 665
Švrčinová Veronika, Mgr.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
553 46 2613
777 953 218


Katedra výtvarné výchovyCentrum dalšího vzdělávání

Abecední členění
553 46 2697
777 723 747
553 46 2698


Centrum diagnostiky lidského pohybu

Abecední členění
553 46 2597
Cipryan Lukáš, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
553 46 2594
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D.
odborný garant Centra diagnostiky lidského pohybu
553 46 2588
607 762 933
553 46 2501
553 46 2584
 
553 46 4405
Motyka Adam, Mgr.
marketingový specialista, PR referent pro vědu a výzkum, sociální sítě
553 46 2597
777 799 645
553 46 4406
553 46 2583
739 329 156


Centrum pedagogického výzkumuCentrum vizuálních studií

Abecední členění
Cieslar Milan, Mgr., PhD.
zástupce vedoucího centra
553 46 2535
553 46 2545
603 326 731
553 46 2910
728 160 347
Koudela Tomáš, Mgr., Ph.D.
vedoucí Centra vizuálních studií
553 46 2545
553 46 2971


Centrum výzkumu kultury a identity regionu