Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Kultura, umění a výchova
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2019, Hudební výchova
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019, Teoretické reflexe hudební výchovy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2019
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2019
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2019, JAMUsica Hudební časopis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2019
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019, Teoretické reflexe hudební výchovy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Ivana Šůstková, Jiří Kusák
Rok: 2019, Hudební výchova
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)