Publikační činnost - IS PUBL
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Teoretické reflexe hudební výchovy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2015
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jan Chumchal, Jiří Kusák
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Repronis, s.r.o.
odborná kniha
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Egli Prifti, Jiří Kusák
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Ostravan.cz
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2015
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015, Opera+
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2015
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
kompoziční umělecká činnost
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2015
kompoziční umělecká činnost
 
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015, Ostravan.cz
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Tomáš THON, Marek Eben
Rok: 2015
interpretace uměleckých děl
 
Tomáš THON, Marek Eben
Rok: 2015
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2015
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2015, Janáčkova filharmonie Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
interpretace uměleckých děl