Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2015
kompoziční umělecká činnost
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2015
kompoziční umělecká činnost
 
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015, Ostravan.cz
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Tomáš THON, Marek Eben
Rok: 2015
interpretace uměleckých děl
 
Tomáš THON, Marek Eben
Rok: 2015
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2015
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2015, Janáčkova filharmonie Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Musicologica brunensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Aura musica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Hudební výchova
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2015
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy
 
Rok: 2015, Muzikologické fórum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, ESPES (elektronický časopis spoločnosti pre estetiku na Slovenku)
článek v odborném periodiku