Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
553 46 2526
603 749 646
553 46 2528
Sekretariát
Motalová Pavlína, Bc.
sekretářka KHV
553 46 2602
553 46 2527
 
Členové katedry
Profesoři
Mazurek Jan, prof. PhDr., CSc.
činnost: dějiny hudby a hudební výchovy
553 46 2530
Steinmetz Karel, prof. PhDr., CSc.
činnost: hudební teorie a pedagogika (se zaměřením na dějiny české hudby a hudební regionalistiku)
553 46 2530
Docenti
Kusák Jiří, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KHV
činnost: didaktika hudební výchovy, hudební pedagogika, hudební psychologie, hudební folkloristika, etnická hudba, hudební regionalistika, dějiny hudební výchovy
553 46 2526
603 749 646
Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
činnost: dirigování pěveckého sboru, slohová interpretace, dramaturgie pěveckých sborů, studium soudobých partitur
553 46 2532
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: dějiny hudby 20. století, nonartificiální hudba, romská hudba a kultura, hudební pedagogika, etnopedagogika
553 46 2533
775 108 019
Odborní asistenti
Mazurek Jiří, PhDr., Ph.D.
tajemník katedry
činnost: hudební teorie
553 46 2528
Střílková Daniela, Mgr., Ph.D.
činnost: slohová interpretace, sborová kultura, dirigování
553 46 2522
Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD.
činnost: hra na klavír s metodikou, klavírní improvizace
553 46 2534
Externisté
Burianová Aneta, Ing.
činnost: karibské tance (salsa, bachata, reggaeton), španělské tance (sevillanas, flamenco), orientální tance
553 46 2527
Chumchal Jan, Mgr., Ph.D.
činnost: didaktika hudební výchovy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
553 46 2534
Kajzar Martin, PhDr. MgA., Ph.D., MBA
činnost: úpravy lidových písní, rocková kapela
731 467 002
553 46 4041
553 46 3313
Mrázová Simona, MgA.
činnost: pěvecká interpretace
553 46 2527
Vaněk Jaroslav, Mgr.
činnost: hra na klavír
553 46 2527