Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KHV
Kusák Jiří, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KHV
e-mail:
telefon: 553 46 2526
603 749 646
Kozel David, PhDr., Ph.D.
tajemník KHV
e-mail:
telefon: 553 46 2528
Sekretariát
Motalová Pavlína, Bc.
sekretářka KHV
e-mail:
telefon: 553 46 2602
553 46 2527
Členové katedry
Profesoři
Mazurek Jan, prof. PhDr., CSc.
činnost: dějiny hudby a hudební výchovy
e-mail:
telefon: 553 46 2530
Steinmetz Karel, prof. PhDr., CSc.
činnost: hudební teorie a pedagogika (se zaměřením na dějiny české hudby a hudební regionalistiku)
e-mail:
telefon: 553 46 2530
Docenti
Kusák Jiří, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KHV
činnost: didaktika hudební výchovy, hudební pedagogika, hudební psychologie, hudební folkloristika, etnická hudba, hudební regionalistika, dějiny hudební výchovy
e-mail:
telefon: 553 46 2526
603 749 646
Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor programu Erasmus+
činnost: dirigování pěveckého sboru, slohová interpretace, dramaturgie pěveckých sborů, studium soudobých partitur
e-mail:
telefon: 553 46 2532
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: dějiny hudby 20. století, nonartificiální hudba, romská hudba a kultura, hudební pedagogika, etnopedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 2533
775 108 019
Odborní asistenti
Kajzar Martin, PhDr., Ph.D.
činnost: pěvecká interpretace, metodika a didaktika sólového zpěvu, dějiny opery (se zaměřením na německou operu), dějiny divadla, operní kritika
e-mail:
telefon: 553 46 2522
731 467 002
Kozel David, PhDr., Ph.D.
tajemník KHV
činnost: hudební teorie, analýza a interpretace hudebního díla, hudební estetika
e-mail:
telefon: 553 46 2528
Střílková Daniela, Mgr., Ph.D.
činnost: slohová interpretace, sborová kultura, dirigování
e-mail:
telefon: 553 46 2530
Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD.
činnost: hra na klavír s metodikou, klavírní improvizace
e-mail:
telefon: 553 46 2534
Externisté
Burianová Aneta, Ing.
činnost: karibské tance (salsa, bachata, reggaeton), španělské tance (sevillanas, flamenco), orientální tance
e-mail:
telefon: 553 46 2527
Čech Jiří, PhDr., Ph.D.
činnost: dějiny a literatura sborového zpěvu
e-mail:
telefon: 553 46 2527
553 46 2910
Chumchal Jan, Mgr.
činnost: didaktika hudební výchovy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
e-mail:
telefon: 553 46 2534
Frostová Jana, doc. MgA., Ph.D.
činnost: chyby mluvního a zpěvního hlasu a jejich náprava
e-mail:
telefon: 553 46 2527
Mazurek Jiří, PhDr., Ph.D.
činnost: hudební pedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 2527
Mrázová Simona, MgA.
činnost: pěvecká interpretace
e-mail:
telefon: 553 46 2527
Sedláček Marek, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: hudební software
e-mail:
telefon: 553 46 2527
Vaněk Jaroslav, Mgr.
činnost: hra na klavír
e-mail:
telefon: 553 46 2527