Publikační činnost - IS PUBL
Karel Steinmetz, Petr Macek
Rok: 2024, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2024
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2024
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2024
interpretace uměleckých děl
 
Karel Steinmetz, Petr Macek
Rok: 2024, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2024, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2024
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2024
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2024
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023, Hudební výchova
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023, Aura musica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023, Teoretické reflexe hudební výchovy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Opus musicum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, HUDEBNÍ VÝCHOVA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl