Publikační činnost - IS PUBL
Současné podoby romské hudby a hudební kultury v České republice
Veronika Ševčíková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Soudobá hudba ostravských klavírních skladatelů
Jaromír Zubíček
Rok: 2008
stať ve sborníku

Soudobá hudba ostravských skladatelů ve výuce na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Jaromír Zubíček
Rok: 2008
stať ve sborníku

Tříkrálový koncert
Jan Spisar
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl

Tříkrálový koncert
Jiří Kusák
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl

Turné pěv sboru po Ukrajině
Jan Spisar
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl

Vánoční koncert VPS OU
Jan Spisar
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl

Večerní koncert duchovní hudby
Jan Spisar
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl

VIII. Jarní salón
Jaromír Zubíček
Rok: 2008
úvodní slovo k výstavě

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech prostřednictvím hudebního vzdělávání
Jiří Kusák
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vysokoškolské hudební vzdělávání se zaměřením na rozvoj hlasových kompetencí učitelů
Inez Kozelská
Rok: 2008
stať ve sborníku

Webová konference Hudební výchova 2008
Jiří Kusák
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Workshop k interpretační soutěži "Pískání pro zdraví"
Jaromír Zubíček
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Wychowanie muzyczne w polskim systemie powszechnej edukacji
Krzysztof UŚCIŁOWSKI
Rok: 2008
stať ve sborníku

Závěrečný koncert
Jan Spisar
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl

Žilinská univerzita v Žiline, fakulta prírodných vied, Žilina
Inez Kozelská
Rok: 2008
působení v zahraničí

2. Benefiční koncert Pěveckého sdružení Slezská Ostrava
Jan Spisar
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl

5. ročník soutěžní přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů Dubinský vrabčáček
Ivona Klímová, Lenka Korousová, Jiří Kusák
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Apetyt
Jaromír Zubíček
Rok: 2007
rozhlasové a televizní relace

Arvo Part - Bogorodice djevo radujsja, Józef Świder Ave maris stella ...
Jan Spisar
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Axiologická dimenze folkloru v kontextu hudební pedagogiky
Jiří Kusák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Centrum hlasové výchovy na KHV PdF OU jako účinný fenomén v celoživotním vzdělávání učitelů.
Inez Kozelská
Rok: 2007
stať ve sborníku

Centrum hlasové výchovy na KHV PdF OU v Ostravě jako účinný fenomén v celoživotním vzdělávání učitelů
Inez Kozelská
Rok: 2007
stať ve sborníku

Cimbálová muzika Friš: Ej, ani som nemysleu
Martin Kajzar
Rok: 2007
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

CIVICS 2007
Veronika Ševčíková
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Česká a světová sborová klasika
Jan Spisar
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Diagnostika vstupní úrovně hlasových dispozic a interpretačních dovedností studentů na KHV PdF OU
Inez Kozelská
Rok: 2007
stať ve sborníku

Duchovní sborové skladby
Jiří Kusák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Experimentální projekt s prvky folkloru (nová strategie pozitivní stimulace hodnotové orientace a zájmové preference dětí a mládeže)
Jiří Kusák
Rok: 2007
stať ve sborníku

Festival duchovní hudby pěv. sborů
Jan Spisar
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl

Festivaly před festivalem
Jan Mazurek
Rok: 2007
stať ve sborníku

Hlasová výchova
Šárka Zedníčková, Inez Kozelská
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hlasová výchova
Jiří Kusák, Inez Kozelská
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hlasová výchova
Inez Kozelská
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hudebněčinnostní profil českých středoškoláků, uchazečů o odborné hudebněpedagogické studium (dílčí aktuální šetření stavu na KHV PF OU)
Veronika Ševčíková, Šárka Zedníčková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Hudební aktivity ve volném čase dětí a mládeže - klíčový předpoklad hudebně pedagogické přípravy
Veronika Ševčíková, Šárka Zedníčková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Hudební folkloristika v hudebněpedagogickém kontextu
Karel Steinmetz
Rok: 2007
stať ve sborníku

Hudební folkloristika v hudebněpedagogickém kontextu
Karel Steinmetz, Karel Steinmetz
Rok: 2007, Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Hudební nauka
Šárka Zedníčková
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hudební nauka
Jiří Kusák, Šárka Zedníčková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hudební preference romských dětí (z diplomové práce)
Veronika Ševčíková, Martina Žárská
Rok: 2007, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Hudební projekt - kreativizační alternativa hudební edukace studentů sbormistrovství na katedře hudební výchovy PdF OU
Jiří Kusák
Rok: 2007, Acta humanica
článek v odborném periodiku

Hudební sociologie
Hana Adámková Heidrová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hudební současnost 2006
Jan Mazurek, Anna Neuwirthová, Markéta Koptová, Jiří Kusák
Rok: 2007,
článek v odborném periodiku

Hudebnost teenagerů pěveckých kroužků pracujících při vybraných gymnáziích Moravskoslezského kraje (srovnávací studie aktuálních výstupů šetření na Matičním gymnáziu v Ostravě a Gymnáziu ve Frenštátě pod Radhoštěm)
Věra MARHEVSKÁ
Rok: 2007
stať ve sborníku

Ide Kračuň, ide; Ej, horou, horou; Ovce moje, ovce
Martin Kajzar
Rok: 2007
kompoziční umělecká činnost

Interpretace vokálních skladeb ve studiu učitelství hudební výchovy I
Inez Kozelská
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu

Intonace, sborový zpěv a řízení pěveckého sboru
Jan Spisar
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Intonace, sborový zpěv a řízení pěveckého sboru
Šárka Zedníčková, Jan Spisar
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

J. J. Ryba - Česká mše vánoční
Jiří Kusák
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647