Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2009
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy
 
Rok: 2009
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy
 
Rok: 2009
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy
 
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009, -
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv, Inez Kozelská, David Kozel, Jan Kosík, Mgr. Daniel Skála, Daniela Zuková, Jaromír Zubíček
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2009, Hudební rozhledy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Nové břehy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Musicologica Brunensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)