Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2022, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, HUDEBNÍ VÝCHOVA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2021
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021, Hudební výchova
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Aura musica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021, Opus musicum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2021, Hudební rozhledy
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Martin Kajzar, Dagmar Pecková, Lucie Kajzarová
Rok: 2021
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2021, Albatros media a.s.
odborná kniha
 
Rok: 2021, Elektronický časopis Teoretické reflexe hudební výchovy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021, JAMUsica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Muzikologické fórum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021, Hudební věda
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)