Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2014, Ars pro toto. Vedecký a umelecký časopis
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2014, Ostravan.cz
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Slovenská literatúra
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2014, Musicologica brunensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2014, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Ostravan.cz
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2014, Aura Musica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2014, Cantus
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
ostatní
 
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Univerzita Palackého v Olomouci - Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014, Janáčkova filharmonie Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2014
působení v zahraničí