Publikační činnost - IS PUBL
Regionální amatérské středoškolské sbory v Přerově
Jan Spisar, Bc. Markéta Myšková
Rok: 2013, AURA MUSICA
článek v odborném periodiku

Regionální hudební tematika v přípravě budoucích pedagogů (aneb "Umělecká hudba v Ostravě" jako výběrový předmět Khv PdF OU)
Pavla OLŠAROVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rukověť tvorby bakalářské práce
Veronika Ševčíková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rukověť tvorby bakalářské práce
Jiří Kusák
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rukověť tvorby bakalářské práce - adaptovaný text
Veronika Ševčíková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rys historyczny działalności folkloriystycznej na Hluczyńsku
Jitka HOŇKOVÁ, Jitka HOŇKOVÁ
Rok: 2013, Sdružení obcí Hlučínska, polské gminy Kietrz, Krzanowice a Pietrowice Wielkie
kapitola v odborné knize

Sémantický diferenciál a jeho využití ve výzkumu hudební recepce
David Kozel
Rok: 2013
stať ve sborníku

Sémantický diferenciál a jeho využití ve výzkumu hudební recepce
David Kozel
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Skladatel Jan Vičar a analýza jeho folklorního triptychu pro smíšený sbor na české, moravské a slezské lidové texty Široko daleko
Karel Steinmetz
Rok: 2013, Musicologica Brunensia
článek v odborném periodiku

Současná regionální hudební tematika v přípravě budoucích pedagogů
Pavla OLŠAROVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Symbolizace a imaginace v analýze a interpretaci hudebního díla
David Kozel
Rok: 2013
stať ve sborníku

Široko daleko Jana Vičara
Karel Steinmetz
Rok: 2013, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

ŠKAROHLÍD, Petr
Karel Steinmetz
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize

ŠTÝVAR, Václav
Karel Steinmetz
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské asociální dějiny
kapitola v odborné knize

The Role of Collective Conscious and Unconscious in Contemporary Music Culture
David Kozel
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tříkrálový koncert
Jan Spisar
Rok: 2013
interpretace uměleckých děl

Turné pěv. sboru, Slovensko, Maďarsko
Jan Spisar
Rok: 2013
působení v zahraničí

Tvorba a implementácia e-learningových kurzov na Katedre hudby PF UKF v Nitre
Jiří Kusák
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tvorba výběrového předmětu "Umělecká hudba v Ostravě" na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Pavla OLŠAROVÁ
Rok: 2013
stať ve sborníku

Umožňují současné materiálně didaktické pomůcky komparaci při hudebně poslechových činnostech?
Kateřina SABOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Universidad de Córdoba
Jan Spisar
Rok: 2013
působení v zahraničí

Universidad de Córdoba, Facultad de Ciencias de la Educación
Jiří Kusák
Rok: 2013
působení v zahraničí

Úvodník
Jan Spisar
Rok: 2013, Cantus
článek v odborném periodiku

Už sa môj koníčok; rozkazovačky
Martin Kajzar
Rok: 2013
kompoziční umělecká činnost

Vánoční koncert
Jan Spisar
Rok: 2013
interpretace uměleckých děl

Vybrané aspekty hudebnosti dětí v předškolním zařízení Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra Ostrava
Veronika Ševčíková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity
Jan Spisar
Rok: 2013
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Výuka možná i na dálku
Jiří Kusák
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Výzkum využívání počítačové techniky učiteli hudební výchovy na základních a středních školách v ČR
Jiří Kusák
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Význam pěveckých soutěží pro umělecký růst pěveckých sborů
Kateřina JAKŠOVÁ
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Za profesorem dr. Luďkem Zenklem, CSc. (1926-2012)
Karel Steinmetz
Rok: 2013, Živá hudba, časopis pro studium hudby a tance
článek v odborném periodiku

Základní umělecké školství a oblast hudební teorie v kurikulárních dokumentech
Jitka HOŇKOVÁ
Rok: 2013
stať ve sborníku

Závěrečné práce v navazujícím magisterském studiu
Veronika Ševčíková
Rok: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy
kapitola v odborné knize

Zážitková pedagogika a možnosti její aplikace ve výuce hudební výchovy na víceletém gymnáziu
Markéta Šňupárková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Zpěvník hlučínských a polských lidových písní
Jitka HOŇKOVÁ
Rok: 2013, Sdružení obcí Hlučínska, polské gminy Kietrz, Krzanowice a Pietrowice Wielkie
odborná kniha

Zpěvník hlučínských a polských lidových písní Śpiewnik hluczyńskich i polskich piesni ludowych
Jitka HOŇKOVÁ, Jitka HOŇKOVÁ
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy

179 slovníkových hesel
Jan Mazurek
Rok: 2013
stať ve sborníku

31 slovníkových hesel
Karel Steinmetz
Rok: 2013, Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Akademie
Lenka ČERNÍKOVÁ
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace

Alois Rychta a jeho houslová škola v Ostravě.
Lenka ČERNÍKOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Analýza koncertních programů
Jiří Čech
Rok: 2012
stať ve sborníku

Antický hudební mýtus
David Kozel
Rok: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Archetyp v hudbě
David Kozel
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Archetypální analýza a interpretace hudebního díla s mytologickým námětem
David Kozel, Kolektiv Autorů
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Archetypální analýza a interpretace hudebního díla s mytologickým námětem
David Kozel
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Badatelský projekt "Němečtí skladatelé Arthur Koennemann a Anton Aich"
Karel Steinmetz, Markéta Koptová
Rok: 2012, Acta Universitatis Palackianae. Musicologica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Badatelský projekt "Němečtí skladatelé Arthur Koennemann a Anton Aich".
Karel Steinmetz, Markéta Koptová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Badatelský projekt ?Němečtí skladatelé Arthur Könnemann a Anton Aich
Karel Steinmetz, Markéta Koptová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Canakkale Onsekiz Mart University
Jan Spisar
Rok: 2012
působení v zahraničí

Çanakkale Onsekiz Mart University
Jiří Kusák
Rok: 2012
působení v zahraničí


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647