Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Aura musica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014, Hudební výchova
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2013
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2013
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Martin Kajzar, Miroslav Hlosta, Otto Žabka
Rok: 2013
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Ostravan.cz
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Hudba, umění, výchova
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu
 
Jan Mazurek, Karel Steinmetz, Karel Boženek
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013
kompoziční umělecká činnost
 
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Muzikologické fórum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)