Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2010
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2010
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2010, Múzy v škole
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, PdF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Veronika Ševčíková, Sylvie Barčíková
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010, PdF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010, Acta humanica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Yournal of Young Scientists
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2010
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Martin Kajzar, Mario Illéš, Jiří Gužík
Rok: 2010
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv, Inez Kozelská, David Kozel, Libuše Černá, Jan Kosík, Anna Najsrová, Jaromír Zubíček
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Veronika Ševčíková, Sylvie Barčíková
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Veronika Ševčíková, Sylvie Barčíková
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Veronika Ševčíková, Sylvie Barčíková
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
článek v odborném periodiku