Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Karel Steinmetz, Martin Juřica
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016, Teoretické reflexe hudební výchovy 2016
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016, Powiat Cieszyn
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Teoretické reflexe hudební výchovy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Aura Musica
článek v odborném periodiku
 
Jiří Kusák, Daniel Skála
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016, XVI. Svatováclavské setkání v Jeseníku. Hudební život Jesenicka: sborník referátů.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Muzikologické fórum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016, AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
článek v odborném periodiku
 
Tomáš THON, Marek Eben
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Tomáš THON, Marek Eben
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku