Ze života katedry

FOTOREPORTÁŽ: Konference Janáčkiana 2022

Jak to vypadalo na fakultě, když probíhal již 36. ročník mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2022?

Šestý a sedmý víkendový workshop studentek a studentů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zaměřené na práci se sborem, dirigování a metodiku nácviku vícehlasých písní od renesance až po současné moderní sborové kompozice.

V rámci řešení projektu Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006778 (doba realizace 2018–2020) byly v zimním semestru akademického roku 2019/2020 zrealizovány další dva ze série celkem deseti plánovaných praktických workshopů.

Třetí, čtvrtý a pátý víkendový workshop studentek a studentů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity zaměřené na sbormistrovskou práci s dětskými a mládežnickými sborovými tělesy

V rámci řešení projektu Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006778 (doba realizace 2018–2020) byly v letním semestru akademického roku 2018/2019 zrealizovány další tři ze série celkem deseti plánovaných praktických workshopů.

První víkendový workshop studentek a studentů katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity na základní škole s rozšířenou výukou hudební výchovy v Ostravě – Porubě

V sobotu 3. listopadu 2018 se třicítka oborových studentů druhého a třetího ročníku bakalářského studijního programu Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání zúčastnila celodenního hudebně činnostního workshopu, jehož součástí byly rovněž detailní didaktické analýzy reálných pedagogických situací.