Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Sdružení obcí Hlučínska, polské gminy Kietrz, Krzanowice a Pietrowice Wielkie
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Musicologica Brunensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta a Centrum pro hospodářské asociální dějiny
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013, Cantus
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
kompoziční umělecká činnost
 
Rok: 2013
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Živá hudba, časopis pro studium hudby a tance
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Sdružení obcí Hlučínska, polské gminy Kietrz, Krzanowice a Pietrowice Wielkie
odborná kniha
 
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013, Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Kolektiv Autorů, David Kozel
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Acta Universitatis Palackianae. Musicologica Olomucensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
působení v zahraničí
 
Rok: 2012
stať ve sborníku