Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2012
ediční a redakční práce
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2012
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2012
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2012
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jan Lašek, Jindra NOVOTNÁ, Klára Kostková
Rok: 2011, New Educational Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Montanex
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, Hudební výchova
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Ostravské muzeum, p. o.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Veronika Ševčíková, Kolektiv Autorů
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Historica, revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku