Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2008
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl
 
Ivona Klímová, Lenka Korousová, Jiří Kusák
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2007
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Veronika Ševčíková, Martina Žárská
Rok: 2007, Hudební výchova
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Acta humanica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Jan Mazurek, Anna Neuwirthová, Markéta Koptová, Jiří Kusák
Rok: 2007,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
kompoziční umělecká činnost
 
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky