Publikační činnost - IS PUBL
Zorka Stiborová, Kyslík, Hons, Přibylová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
kurátor výstavy
 
Rok: 2004,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Martin Kajzar, Jiří Zabystrzan
Rok: 2003
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Miloš Navrátil, Veronika Ševčíková
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Rok: 2003
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2003, Repronis Ostrava
odborná kniha
 
Rok: 2003, Múzy v škole
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2003
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2003
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2003
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2003
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2003
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2003
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Karel Steinmetz, Miloš Štědroň
Rok: 2003
ediční a redakční práce
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003, Hudební výchova
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Rok: 2003
působení v zahraničí
 
Rok: 2003
kompoziční umělecká činnost
 
Rok: 2003, Múzy v škole
článek v odborném periodiku
 
Martin Kajzar, Tomáš Jochec
Rok: 2003
kompoziční umělecká činnost
 
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace