Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2003
libreta, scénáře
 
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2003
libreta, scénáře
 
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2003
libreta, scénáře
 
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2003
libreta, scénáře
 
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2003
libreta, scénáře
 
Rok: 2003
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
interpretace uměleckých děl
 
René Adámek, Da Ruan, Jan Trojan, Pierre D'Hondt, Etienne Kerre
Rok: 2002, Šimon Ryšavý
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2002
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Jiří Kusák, Jiří Kusák, Marek Pabjan, Petr Kuřil, Petr Kuřil, Marek Pabjan, Martin Gelnar
Rok: 2002
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2002
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2002
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2002, Repronis
odborná kniha
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2002, Opus musicum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002, Múzy v škole
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2002
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2002, Hudební věda
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002, Múzy v škole
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
René Adámek, Bohuslav Martinů, Lubomír Mátl, Jiří Šikula, Jakub Černohorský, Roman Mžik, Alena Ondrišíková, Andrea Jurčíková
Rok: 2002
interpretace uměleckých děl
 
René Adámek, Bohuslav Martinů, Lubomír Mátl, Tereza Mátlová, Ivo Hrachovec, Michal Lehotský, Radovan Lukavský, Roman Mžik, Jakub Černohorský, Alena Ondrišíková
Rok: 2002
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2002, Múzy v škole
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2002
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2002
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2002
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2002
stať ve sborníku
 
Rok: 2002
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2002
působení v zahraničí