Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Montanex
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Jiří Kusák, Jan Mazurek, Anna Neuwirthová
Rok: 2006,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
kompoziční umělecká činnost
 
Rok: 2006, Acta musicologica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Opus musicum - hudební revue
článek v odborném periodiku
 
Karel Steinmetz, Jan Mazurek, Karel Boženek
Rok: 2006, Montanex, a.s.
odborná kniha
 
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Acta Musicologica
článek v odborném periodiku
 
Karel Steinmetz, Václav Kramář
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2006
kompoziční umělecká činnost
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2006, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2006, Hudební rozhledy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Rok: 2006
kompoziční umělecká činnost
 
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Zorka Stiborová, Marek Fraňěk
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace
 
Martin Kajzar, Jiří Valter "Big Boss"
Rok: 2006
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2006, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku