Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2007, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Image studio
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007, Repronis
odborná kniha
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
kompoziční umělecká činnost
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Image studio
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2007
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007, Hudební rozhledy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Martin Kajzar, Miroslav Kolacia
Rok: 2007
kompoziční umělecká činnost
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2007, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Sztuki Piekne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Jaromír Zubíček, Kolektiv Autorů Kolektiv Autorů, Jiří Kusák, Pavla Zubíčková
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy
 
Ivona Klímová, Lenka Korousová, Jiří Kusák
Rok: 2007
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
ediční a redakční práce
 
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl
 
Martin Kajzar, Jiří Zabystrzan
Rok: 2006
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Anna Neuwirthová, Kolektiv Autorů Kolektiv Autorů, Jan Mazurek, Šárka Zedníčková, Jiří Kusák
Rok: 2006
ediční a redakční práce
 
Rok: 2006
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2006, Repronis
odborná kniha
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
stať ve sborníku