Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2007, CANTUS
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Miroslaw Kisiel, Inez Kozelská, Miroslaw Kisiel
Rok: 2007, Wydzial Pedagogiki i Psychologii Universytetu Ślaskiego, Katowice
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Petra Bělohlávková, Jiří Kusák, Juraj Ruttkay
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Talent - měsíčník pro učitele a příznivce základních uměleckých škol
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, Image studio
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007, Repronis
odborná kniha
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
kompoziční umělecká činnost
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Image studio
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2007
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007, Hudební rozhledy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Martin Kajzar, Miroslav Kolacia
Rok: 2007
kompoziční umělecká činnost
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky