Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy
 
Rok: 2015, Musicologica Olomucensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2015
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Martin Kajzar, Martin Hrbáč, Lisleotte Rokyta, Otto Žabka, Jan Karpiel
Rok: 2015
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2015
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
David Kozel, Jiří Kusák, Daniel Skála
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015, Harmonie online
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Teoretické reflexe hudební výchovy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Janáčkova filharmonie Ostrava
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2015, Teoretické reflexe hudební výchovy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Teoretické reflexe hudební výchovy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2015
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2015
ediční a redakční práce
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jan Chumchal, Jiří Kusák
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Repronis, s.r.o.
odborná kniha
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Jiří Kusák, Egli Prifti
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Ostravan.cz
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2015
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015, Opera+
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
interpretace uměleckých děl