Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016, AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
článek v odborném periodiku
 
Tomáš THON, Marek Eben
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Tomáš THON, Marek Eben
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016, Východočeské listy historické
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Martin Kajzar, Katharina Wagner
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016, JAMUSICA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2016, Aura musica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
působení v zahraničí