Publikační činnost - IS PUBL
Církevní konzervatoř v Opavě jako specifický typ střední školy konzervatorního typu a její místo ve snaze o povznesení soudobé duchovní hudby.
Anna NAJSROVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Členství v dětském pěveckém sboru jako socializační činitel
Jiří Kusák, Jindra VONDROUŠOVÁ
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Filmová biografie o hudebních osobnostech - typologie subžánru a jeho využití jako prostředku popularizace ve výuce dějin hudby
Veronika Ševčíková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Filmová biografie o hudebních osobnostech - 1. díl
Veronika Ševčíková
Rok: 2012, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Filmová biografie o hudebních osobnostech - 2. díl
Veronika Ševčíková
Rok: 2012, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Filmová biografie o hudebních osobnostech a její využití jako prostředku popularizace ve výuce dějin hudby
Veronika Ševčíková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filmová biografie o hudebních osobnostech a její využití jako prostředku popularizace ve výuce dějin hudby
Veronika Ševčíková
Rok: 2012
stať ve sborníku

FILMOVÁ BIOGRAFIE O HUDEBNÍCH OSOBNOSTECH A JEJÍ VYUŽITÍ JAKO PROSTŘEDKU POPULARIZACE VE VÝUCE DĚJIN HUDBY
Veronika Ševčíková
Rok: 2012, -
článek v odborném periodiku

Folkloristická činnost Zdeňka Tofla
Gabriela BORDOVSKÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Franz Liszt - Concerto Pathétique (interpretační a pedagogicko-analytické poznámky)
René Adámek
Rok: 2012
stať ve sborníku

FRVŠ 1391/2012 TO G2 Tvůrčí práce studentů zaměřená na umělecké obory
Pavla OLŠAROVÁ
Rok: 2012
ostatní

HUDBA K BÍLÉMU VÍNU (NEJLÉPE SUDOVÉMU) - KOMPOZICE OSTRAVSKÉHO SOUČASNÉHO SKLADATELE EDVARDA SCHIFFAUERA
Silvie SCHMUCKEROVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hudebně nadané dítě a domácí vzdělávání
Kateřina SABOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Hudebně pedagogický potenciál filmu
Jindřich SCHWARZ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Hudební dílna jako progresivní forma současného vzdělávání pedagogických pracovníků - didaktické postupy české pedagožky prof. Evy Jenčkové
Milan MOTL
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hudební film jako prostředek popularizace ve výuce dějin hudby v přípravě budoucích učitelů hudební výchovy
Veronika Ševčíková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Hudební recepce skladeb s antickým mytologickým námětem u středoškolských studentů
David Kozel
Rok: 2012
stať ve sborníku

Image virtuoza v médiích aneb Proč vítězí vizuálno?
Kateřina SABOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Interpretace soudobé klavírní hudby
Jaromír Zubíček
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Janáčkiana 2012
Pavla OLŠAROVÁ, Karel Steinmetz, Kateřina SABOVÁ, David Kozel
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Jarní salón 2012
Jaromír Zubíček
Rok: 2012
uspořádání výstavy (E)

Jedinou pravdu hledal v poušti
Lenka ČERNÍKOVÁ
Rok: 2012, Národopisný věstník. Bulletin d´ethnologie.
článek v odborném periodiku

K hermeneutickému porozumění hudební tradici prostřednictvím pedagogické personality
David Kozel
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K hermeneutickému porozumění hudební tradici prostřednictvím pedagogické personality
David Kozel
Rok: 2012
stať ve sborníku

K pojmu "hudební regionalistika" i k vymezení hudebního regionu obecně a pak konkrétně k problematice ostravské hudební kultury
Karel Steinmetz
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K problematice znovuobjevování numinozity uměleckého zážitku člověka počátku 21. století
David Kozel
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kdo byl kdo
Lenka ČERNÍKOVÁ
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace

Kdo byl kdo.
Lenka ČERNÍKOVÁ
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace

Komparace systémů hudebního vzdělávání v České republice a v Polsku
Libuše Černá
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncert pěveckého tělesa
Jan Spisar
Rok: 2012
interpretace uměleckých děl

Koncert pro ZUŠ
Jan Spisar
Rok: 2012
interpretace uměleckých děl

Koncert vánoční
Jan Spisar
Rok: 2012
interpretace uměleckých děl

Koncert Vysokoškolského pěveckého sboru Ostravské univerzity
Jan Spisar
Rok: 2012
interpretace uměleckých děl

Kultura školy a otázka přístupů k jejímu zkoumání
Libuše Černá
Rok: 2012
stať ve sborníku

Kurikulum hudebněvýchovné složky učitelství pro mateřské školy (se zaměřením na vysokoškolské prostředí PdF OU v Ostravě)
Jiří Kusák
Rok: 2012
stať ve sborníku

Literatura a Romové - malá sonda do typologie žánru v kontextu domácím
Veronika Ševčíková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Literatura a Romové - malá sonda do typologie žánru v kontextu domácím
Veronika Ševčíková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Mé zkušenosti s monografiemi o současných skladatelích
Karel Steinmetz
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava 2012
Jaromír Zubíček
Rok: 2012
ostatní

Monografie o klavírní tvorbě v ostravském regionu
Jiří Kusák
Rok: 2012, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Nadání žáků a problematika jeho identifikování v edukační realitě
Libuše Černá
Rok: 2012
stať ve sborníku

NOC KOSTELŮ - Pěvecké sdružení Slezská Ostrava, diriguje Mgr. Schmuckerová S.
Silvie SCHMUCKEROVÁ
Rok: 2012
interpretace uměleckých děl

Ostravský smíšený sbor (profilové CD)
Jan Spisar, Jan Spisar
Rok: 2012
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Ostravští hudební pedagogové jubilující
Karel Steinmetz
Rok: 2012
stať ve sborníku

Pedagogická dimenze festivalu Harfové dny Ostrava
Kateřina SABOVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Poslech instruktivních skladeb přímou i nepřímou účastí posluchače
Miroslava KUPKA
Rok: 2012
stať ve sborníku

Potřeba rozvoje aktivního přístupu k hudebnímu umění v rámci vzdělávání budoucích pedagogů
Pavla OLŠAROVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Potřeba rozvoje aktivního přístupu k hudebnímu umění v rámci vzdělávání hudebních pedagogů
Pavla OLŠAROVÁ
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Projektové vyučování "Hudební toulky Ostravou"
Pavla OLŠAROVÁ
Rok: 2012
stať ve sborníku

Průniky hudby a výtvarného umění
Jiří Čech
Rok: 2012, Montanex, a. s.
odborná kniha


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647