Publikační činnost - IS PUBL
Analýzy vybraných děl ostravských skladatelů
Karel Steinmetz, Jan Mazurek
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Anglicko-český a česko-anglický hudební slovník s ilustrovaným prologem
Jan Spisar, Ludmila Peřinová
Rok: 2010, Montanex, a.s.
odborná kniha

Artificiální hudba v ostravském rozhlase a televizi po roce 1989
Jiří Kusák, Šárka Zedníčková
Rok: 2010, Mezinárodní webový sborník
článek v odborném periodiku

Atribúty zborového spevu a ich vplyv na profil absolventa hudobnej výchovy na pedagogických fakultách v Slovenskej republike so zameraním na katedru hudobnej výchovy PF UMB v Banskej Bystrici
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Autonomie jako sociální potřeba
Jindra NOVOTNÁ, Jan Lašek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Bakalářská práce jako problém?! (aktuálně k problematice vysokoškolských bakalářských kvalifikačních prací)
Veronika Ševčíková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Budoucí učitel hudební výchovy a jeho "posluchačský profil" - dílčí sonda do současného stavu
Veronika Ševčíková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Charakteristika sborových úprav 6 slovenských lidových písní od Turca
Jiří Kusák, Jan Grossmann
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Charakteristika Žalmové kantáty I
Jiří Kusák, Jan Grossmann
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Choral composition from choral conductor´s the point of view
Jan Spisar
Rok: 2010, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
článek v odborném periodiku

Čas v hudbě, hudba v čase
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Česká mše vánoční (A. Hradil), vybrané sborové kompozice
Jiří Kusák
Rok: 2010
interpretace uměleckých děl

Česká mše vánoční A. Hradila, výběr sborové tvorby
Jan Spisar
Rok: 2010
interpretace uměleckých děl

Dětský pěvecký sbor jako přínos nebo nutnost?
Jindra NOVOTNÁ
Rok: 2010, Múzy v škole
článek v odborném periodiku

Dvacet let hudební výchovy v Ostravě (1989-2009)
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Film bez hudebního doprovodu je asi jako strom bez větví
Veronika Ševčíková, Jindřich SCHWARZ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Filmový soundtrack jako fenomén postmoderny
Jindřich SCHWARZ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Filmový soundtrack jako fenomén postmoderny
Jindřich SCHWARZ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Filozofické, estetické a psychologické aspekty integratívnej umeleckej pedagogiky - habilitační spis
Veronika Ševčíková
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fundamentální aspekty absence českých pianistů na Mezinárodní Schubertově soutěži pro klavírní dua
René Adámek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Historické nahrávky a publikace světových pianistů jako významný inspirativní prvek ve výuce hry na klavír
René Adámek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Historické nahrávky a publikace světových pianistů jako významný inspirativní prvek ve výuce hry na klavír
René Adámek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Hudba ako prostriedok uľahčenia prechodu na 2.stupeň ZŠ
Eva KRÁLOVÁ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Hudba meziválečného období (1918-1938)
Jan Mazurek, Jan Mazurek, Jiří Kusák, Karel Steinmetz, Hana Adámková Heidrová, Hana Adámková Heidrová, M. Báchorek, Jiří Kusák, Miloslav Navrátil, Anna Neuwirthová, Šárka Zedníčková
Rok: 2010, PdF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Hudba v mobilních telefonech současných středoškoláků
Veronika Ševčíková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hudba v mobilních telefonech současných středoškoláků
Veronika Ševčíková, Sylvie Barčíková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Hudba v období tzv. normalizace (1969-1989)
Karel Steinmetz, Jan Mazurek
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Hudba v období 1945-1968
Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Mazurek, Karel Steinmetz, Hana Adámková Heidrová, M. Báchorek, Miloslav Navrátil, Jiří Kusák, Anna Neuwirthová, Šárka Zedníčková
Rok: 2010, PdF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Hudebněpsychologická, hudebněpedagogická a hudebnědidaktická příprava učitelů hudební výchovy na KHV PdF OU v Ostravě
Jiří Kusák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hudební kultura v Ostravě od konce 19. století do současnosti
Jiří Kusák, Jan Mazurek, Karel Steinmetz
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hudební kultura v Ostravě od konce 19. století do současnosti
Karel Steinmetz, Jan Mazurek
Rok: 2010, Acta humanica
článek v odborném periodiku

Integration of Music into Standard Education of Arts and Crafts as Means of Easing Transitions to Middle School
Eva KRÁLOVÁ
Rok: 2010, Yournal of Young Scientists
článek v odborném periodiku

Janáčkiana 2010 - Moravsko-slovenské folklorní inspirace v české a slovenské hudbě
Karel Steinmetz
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Jarní salón 2010
Jaromír Zubíček
Rok: 2010
uspořádání výstavy (E)

Josef Vluka - folklorista, pedagog
Anna NAJSROVÁ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Josef Vluka - folklorista, pedagog
Anna NAJSROVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Joseph Haydn a Slovensko
Jiří Kusák, Juraj Ruttkay
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

K pregraduální přípravě učitelek MŠ z hlediska hudebněvýchovného
Jiří Kusák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K pregraduální přípravě učitelek MŠ z hlediska hudebněvýchovného
Jiří Kusák
Rok: 2010
stať ve sborníku

K umeleckému profilu Josepha Haydna (príspevok k štýlovej charakteristike skladateľa)
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Klavírní duo jako specifická součást komorní hry
René Adámek
Rok: 2010
stať ve sborníku

klezmerová kapela Simcha: Chiribim
Jindřich SCHWARZ
Rok: 2010
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Koktejl (magazin)
Jan Spisar
Rok: 2010
rozhlasové a televizní relace

Koncepce a filozofie Múzické školy v Ostravě-Mariánských Horách v kontextu ostravského hudebního vzdělávání (terapie uměním pro děti a mládež se zdravotním postižením)
Jiří Kusák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncert pěv. sboru
Jan Spisar
Rok: 2010
interpretace uměleckých děl

Lenka Přibylová: Paul Hindemith a české země (rec).
Karel Steinmetz
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lidová kultura a její atributy v procesu vysokoškolské přípravy učitelů hudební výchovy
Jiří Kusák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Lidová kultura a její atributy v procesu vysokoškolské přípravy učitelů hudební výchovy
Jiří Kusák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Marta Gerlíková: a kdo má čas
Martin Kajzar, Mario Illéš, Jiří Gužík
Rok: 2010
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Mehmet Akif Ersoy University
Jan Spisar
Rok: 2010
působení v zahraničí


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647