Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021, JAMUsica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021, Muzikologické fórum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021, Hudební věda
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021, Muzikologické fórum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020, Aura musica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020, Teoretické reflexe hudební výchovy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Hudební rozhledy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Hudební věda
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2020, Hudební věda
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020, Hudební rozhledy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
stať ve sborníku