Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Veronika Ševčíková, Jindřich Schwarz
Rok: 2017, Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
článek v odborném periodiku
 
Veronika Ševčíková, Jindřich Schwarz
Rok: 2017, Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
článek v odborném periodiku
 
Veronika Ševčíková, Jindřich Schwarz
Rok: 2017, Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
článek v odborném periodiku
 
Veronika Ševčíková, Jindřich Schwarz
Rok: 2017, Hudební výchova časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017, JAMUSICA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017, Prevence
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017, Opus musicum - hudební revue
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017, Muzikologické fórum, časopis České společnosti pro hudební vědu
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
ostatní
 
Věra Marhevská, Petr Lichnovský
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Věra Marhevská, Petr Lichnovský
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017, Muzikologické fórum - časopis České společnosti pro hudební vědu
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Věra Marhevská, Petr Lichnovský
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Věra Marhevská, Petr Lichnovský
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl