Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, -
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
ediční a redakční práce
 
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2004,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2004
působení v zahraničí
 
Rok: 2004
působení v zahraničí
 
Rok: 2004, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Zorka Stiborová, Kyslík, Hons, Přibylová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
kurátor výstavy
 
Rok: 2004,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Martin Kajzar, Jiří Zabystrzan
Rok: 2003
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené