Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018, Hudební věda
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018, Kultura, umění a výchova
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, JAMUSICA
článek v odborném periodiku
 
Karel Boženek, Karel Steinmetz, Jan Mazurek
Rok: 2018, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Martin Kajzar, Lucie Kajzarová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Martin Kajzar, René Adámek
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Muzikologické fórum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
stať ve sborníku