Publikační činnost - IS PUBL
Mehmet Akif Ersoy University
Jiří Kusák
Rok: 2010
působení v zahraničí

Metamorfózy hudobnej kultúry vo Vrútkách 2
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009 č.2
Anna NAJSROVÁ
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009/č.2
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009/č.2, 2010/č. 1
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv, Inez Kozelská, David Kozel, Libuše Černá, Jan Kosík, Anna Najsrová, Jaromír Zubíček
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2010 č.1
Anna NAJSROVÁ
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Mobilní telefon, hudba a současný středoškolák
Veronika Ševčíková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mobilní telefon, hudba a současný středoškolák, mobilní telefon jako diagnostický prostředek hudební výchovy
Veronika Ševčíková, Sylvie Barčíková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Mobilní telefon jako komunikační médium, mobilní telefon jako multimediální přístroj
Veronika Ševčíková, Sylvie Barčíková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Mobilní telefon jako zrcadlo poslechových preferencí dnešních středoškoláků
Veronika Ševčíková, Sylvie Barčíková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Musical culture in Ostrava from the 19th century to the present
Jan Mazurek, Karel Steinmetz, Jiří Kusák, Šárka Zedníčková, Anna Neuwirthová
Rok: 2010, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
článek v odborném periodiku

Mýtus, hudba a výchova. Příspěvek k iniciačním rituálům umělecké kultury
David Kozel
Rok: 2010
stať ve sborníku

Nové cesty v profesionální hlasové přípravě učitelů
Inez Kozelská
Rok: 2010, Múzy v škole
článek v odborném periodiku

Období od roku 1990 do současnosti
Jiří Kusák, Jan Mazurek, Šárka Zedníčková, Karel Steinmetz, Anna Neuwirthová, Hana Adámková Heidrová, M. Báchorek, Jiří Kusák, Miloslav Navrátil, Anna Neuwirthová, Šárka Zedníčková
Rok: 2010, PdF OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Osobnost Jana Pešata
Anna NAJSROVÁ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Osobnost Jana Pešata
Anna NAJSROVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti
Jan Mazurek, Karel Steinmetz, Jiří Kusák, Šárka Zedníčková, M. Báchorek, Miloslav Navrátil, Hana Adámková Heidrová, Anna Neuwirthová
Rok: 2010, Ostravská univerzita
odborná kniha

Ostravská hudební výchova dětí, mládeže a dospělých v letech 1918-1938
Jan Mazurek, Jiří Kusák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ostravská hudební výchova po roce 1989
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Rok: 2010, Mezinárodní webový sborník
článek v odborném periodiku

Ostravští hudební pedagogové F. M. Hradil, J. Pešat, Fr. Lettovský - jejich přínos pro rozvoj moderní hudební výchovy 20. století.
Anna NAJSROVÁ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Ostravští hudební pedagogové F.M. Hradil, J. Pešat, Fr. Lettovský
Anna NAJSROVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Otvírání studánek (B. Martinů), Ukvalské písně (L. Janáček)
Jan Spisar
Rok: 2010
interpretace uměleckých děl

Pamiatky lutnovej hudby na území dnešného Slovenska - Banská Bystrica, Trnava, v 16. storočí
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pan Vítězslava Nováka - sémantické transformace mytologického obrazu
David Kozel
Rok: 2010
stať ve sborníku

Pan Vítězslava Nováka - sémantické transformace mytologického obrazu
David Kozel
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Participace katedry hudební výchovy PdF OU na utváření profilu a profesních kompetencí učitele hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ (koncepce a analýza kurikula hudebněvýchovné složky)
Jiří Kusák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Participace katedry hudební výchovy PdF OU na utváření profilu a profesních kompetencí učitele hudební výchovy pro 1. stupeň ZŠ (koncepce a analýza kurikula hudebněvýchovné složky)
Jiří Kusák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Piosonka ludowa w przedmiocie muzika w klasach IV - VI szkoly podstawowej
Krzysztof UŚCIŁOWSKI
Rok: 2010
stať ve sborníku

Počiatky umelej piesňovej tvorby a jej prví predstavitelia (Ľudovít Vansa, Milan Lichard a Miloš Lihovecký)
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Podoby folklóru v živote a diele Vladimíra Gajdoša
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání v moravskoslezském kraji - Romové
Veronika Ševčíková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Pohľad na klavírnu tvorbu Ladislava Burlasa
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Postoje budoucích učitelů hudební výchovy ke sborovému zpěvu a sbormistrovství
Jindra NOVOTNÁ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Poznámky k povahe a základnej charakteristike hudobnej interpretácie
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Praktický slovník pro sbormistry
David Kozel
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Prešovská univerzita v Prešove
René Adámek
Rok: 2010
působení v zahraničí

Procesy subjektivizace a objektivizace mýtu o Orfeovi v kompoziční poetice Igora Stravinského
David Kozel
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesní a osobnostní příprava budoucích učitelů hudební výchovy pro práci s romskými dětmi
Veronika Ševčíková
Rok: 2010, Górnoslaska Wyzsza Szkola Pedagogiczna
kapitola v odborné knize

Profesní příprava učitelů hudební výchovy a sbormistrů na katedře hudební výchovy PdF OU v Ostravě (analýza současného stavu)
Jiří Kusák
Rok: 2010
stať ve sborníku

Propedeutické práce z teórie hudby v slovenskej muzikológii druhej polovice dvadsiateho storočia a súčasnosti
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Radio Ostrava Live: Simcha
Jindřich SCHWARZ
Rok: 2010
rozhlasové a televizní relace

Reakce dobové české hudební kritiky na historické spisy Richarda Batky
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rizika a strategie studijního stylu studentů sociálních oborů, jejich srovnání se studenty FIM UHK a mírou autonomie
Jindra NOVOTNÁ, Jan Lašek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Rompop - Cikáni jdou do nebe Cikáni jdou do pekla?! Rompop - o Roma džan andro ňebos abo džan o Roma ko beng
Veronika Ševčíková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rompop - Cikáni jdou do nebe nebo Cikáni jdou do pekla?!
Veronika Ševčíková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Romské děti a preprimární edukace anbe Proč vlastně romské děti nechodí do školky?!
Veronika Ševčíková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Romské děti a preprimární edukace aneb Proč vlastně romské děti nechodí do školky?!
Veronika Ševčíková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sbormistr František Hába (1926-1999) jako pokračovatel rodové hudebnosti a nositel hudebních tradic na Ostravsku
Jiří Kusák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Scénické edukační projekty současnosti
Miroslava KUPKA
Rok: 2010
stať ve sborníku

Sirény - mytopoetická analýza antického hudebního mýtu
David Kozel
Rok: 2010
stať ve sborníku


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647