Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Historica, revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2011
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2011
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2011
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2011
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2011, Živá hudba, časopis pro studium hudby a tance
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2011
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Veronika Ševčíková, Kolektiv Autorů
Rok: 2011, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2011
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jindra NOVOTNÁ, Jana Doležalová, Jan Lašek, Jana Ondráková, inetta nowosad
Rok: 2011, Nakladatelství Zielenogórské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011, Naše muzika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)